Son Haberler
Anasayfa / DANIŞMANLIKLAR

DANIŞMANLIKLAR

Yönetim Danışmanlık hizmetlerimiz, güncel rekabet dinamikleri dikkate alınarak:

 

A-Kurumsal Yeniden Yapılanma

B-Sektörel Yönetim Danışmanlıkları

C-Proje Yönetimi Danışmanlığı

D-Özel Sistemlerin Kurulumu

E-Performans Yönetimi ve Verimlilik

kapsamında özel olarak yapılandırılmıştır.

 

A-KURUMSAL YENİDEN YAPILANMA

 

Kurumsal yeniden yapılanma danışmanlığı, kurumların iş süreçleri ve organizasyonel yapılarının, güncel rekabet dinamikleri, stratejik hedef ve vizyonlarına uygun olarak yeniden tasarlanması ve hayata geçirilmesini kapsar.

 

Bugüne kadar yürüttüğümüz yeniden yapılanma çalışmaları, hem kurumların topyekün yeniden yapılanması, hem de aşağıda belirtilen özel departmanlar bazında gerçekleştirilmiştir:

 

-“Pazarlama, satış ve satış sonrası destek departmanları”nda yeniden yapılanma

-“Üretim, stok, planlama, satınalma ve depo departmanları”nda yeniden yapılanma

-“Kalite sistemleri departmanları”nda yeniden yapılanma

-“Bilgi sistemleri ve teknolojileri departmanları”nda yeniden yapılanma

-“Ar-ge, ür-ge ve iş-ge departmanları”nda yeniden yapılanma

-“İnsan kaynakları departmanları”nda yeniden yapılanma

-“Müşteri ilişkileri, halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim departmanları”nda yeniden yapılanma

-“Mali işler ve finansman departmanları”nda yeniden yapılanma

 

B-SEKTÖREL YÖNETİM DANIŞMANLIKLARI

 

Sektörel yönetim danışmanlığı hem faaliyet gösterilen sektörlerdeki fırsat ve tehditlerin doğru bir şekilde saptanmasını, hem de girilmesi hedeflenen sektörlerin stratejik analizini gerçekleştirmeyi kapsar.

 

Bugüne kadar yürüttüğümüz danışmanlıklar, aşağıda belirtilen sektörler kapsamında gerçekleştirilmiştir:

 

Elektronik eşya, otomotiv yan sanayi, ilaç dağıtım, deniz nakliye, tekstil – konfeksiyon, beyaz-kahverengi eşya, demir – çelik, cıvata, yazılım-bilişim, danışmanlık, gıda, su dağıtım, kahve içeceği, sivil toplum kuruluşları, mimarlık, inşaat ve yapı malzemeleri, reklam ve halkla ilişkiler, basın – yayın, mobilya, restoran, otel, sağlık, güzellik-wellness, saç ekimi, enerji, akaryakıt sektörleri.

 

C-PROJE YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI

 

Proje yönetimi danışmanlığı, hem kurumların gerçekleştirmek istedikleri projelere uygun fon kaynaklarını saptama, hem de belli sektör ve konulardaki projelerin üretilmesi ve yürütülmesi için gerekli olan planlama, raporlama ve uygulama faaliyetlerini kapsar.

 

Bugüne kadar yürüttüğümüz projeler, aşağıda belirtilen sektörler kapsamında gerçekleştirilmiştir:

 

- AB projeleri

- KOSGEB projeleri

- TUBITAK projeleri

- KALKINMA AJANSI projeleri

- BİRLEŞMİŞ MİLLETLER projeleri

- BAKANLIK projeleri

 

D-PERFORMANS YÖNETİMİ VE VERİMLİLİK

 

Performans yönetimi ve verimlilik danışmanlığı, kurumların standart iş süreçlerinde olması gereken performans ve verimlilik göstergelerinin saptanması ve bu göstergelerin değerlerinde gerçekçi artışların sağlanması için gerekli olan analiz, süreç iyileştirme ve hedeflendirme çalışmalarını kapsar.

 

Bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, aşağıda belirtilen sistemlerde performans yönetimi ve verimlilik uygulamaları gerçekleştirilmiştir:

 

-“Satış personeli ve bayi sistemleri”nde performans yönetimi ve verimlilik uygulamaları

-“Üretim, planlama ve stok kontrol sistemleri”nde performans yönetimi ve verimlilik uygulamaları

-“Kalite sistemleri”nde performans yönetimi ve verimlilik uygulamaları

-“Yönetim karar destek sistemleri”nde performans yönetimi ve verimlilik uygulamaları

-“İnsan kaynakları sistemleri”nde performans yönetimi ve verimlilik uygulamaları

-“Marka yönetimi sistemleri”nde performans yönetimi ve verimlilik uygulamaları

-”Ar-ge, inovasyon ve iş geliştirme sistemleri”nde performans yönetimi ve verimlilik uygulamaları

-Kişisel performans yönetimi ve verimlilik uygulamaları

 

 

 

Scroll To Top