Son Haberler
Anasayfa / DANIŞMANLIKLAR

DANIŞMANLIKLAR

Yönetim Danışmanlık hizmetlerimiz, güncel rekabet dinamikleri dikkate alınarak:

 

A-Kurumsal Yeniden Yapılanma

B-Sektörel Yönetim Danışmanlıkları

C-Proje Yönetimi Danışmanlığı

D-Özel Sistemlerin Kurulumu

E-Performans Yönetimi ve Verimlilik

kapsamında özel olarak yapılandırılmıştır.

 

 A-KURUMSAL YENİDEN YAPILANMA

 

Kurumsal yeniden yapılanma danışmanlığı, kurumların iş süreçleri ve organizasyonel yapılarının, güncel rekabet dinamikleri, stratejik hedef ve vizyonlarına uygun olarak yeniden tasarlanması ve hayata geçirilmesini kapsar.

 

-“Pazarlama, satış ve satış sonrası destek departmanları”nda yeniden yapılanma

-“Üretim, stok ve planlama departmanları”nda yeniden yapılanma

-“Kalite sistemleri departmanları”nda yeniden yapılanma

-“Bilgi teknolojileri departmanları”nda yeniden yapılanma

-“Ar-ge departmanları”nda yeniden yapılanma

-“İnsan kaynakları departmanları”nda yeniden yapılanma

-“Kurumsal iletişim departmanları”nda yeniden yapılanma

 

B-SEKTÖREL YÖNETİM DANIŞMANLIKLARI

 

Elektronik, otomotiv, ilaç dağıtım, lojistik, tekstil – konfeksiyon, beyaz eşya, demir - çelik, cıvata, yazılım, gıda, su üretim ve dağıtım, sivil toplum kuruluşları, cam, mimarlık, reklam ve halkla ilişkiler, basın – yayın, mobilya, demir çelik, restoran, sağlık sektörlerinde denenmiş ve başarıya ulaşmış stratejiler ve uygulamalar

 

C-PROJE YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI

 

Proje yönetimi danışmanlığı, hem projeler için  fon kaynakları saptama, hem de belli sektör ve konulardaki projelerin yürütülmesi için gerekli olan standart ve çalışmaları kapsar.

 

- AB projeleri

- KOSGEB projeleri

- TUBITAK projeleri

- KALKINMA AJANSI projeleri

- BİRLEŞMİŞ MİLLETLER projeleri

 

D-ÖZEL SİSTEMLERİN KURULMASI

 

Özel sistemlerin kurulumu danışmanlığı, güncel rekabet dinamiklerine uygun olarak kurumların ihtiyaç duyduğu alternatif ve yenilikçi sistemlerin kurulması ile ilgili çalışmaları kapsar.

 

-“Call center” sistemlerinin kurulması

-“Franchising” sistemlerinin kurulması

-“Bayi yönetim” sistemlerinin kurulması

-“Bilgi yönetimi” sistemlerinin kurulması

-“Kriz yönetimi ve erken uyarı” sistemlerinin kurulması

-“Gelecek yönetimi senaryolama” sistemlerinin kurulması

-“İnovasyon üretim ve yönetimi” sistemlerinin kurulması

-“E-iş ve e-ticaret sistemleri”nin kurulması

-“CRM-Müşteri ilişkileri sistemleri”nin kurulması

-“ERP-Kurumsal kaynak planlama sistemleri”nin kurulması

-”HRM-İnsan kaynakları performans yönetim sistemleri”nin kurulması

 

E-PERFORMANS YÖNETİMİ VE VERİMLİLİK

 

Performans yönetimi ve verimlilik danışmanlığı, kurumların standart performans ve verimlilik göstergelerinin saptanması ve gösterge değerlerinde artışın sağlanması için gerekli olan çalışmaları kapsar.

 

-“Satış ve bayi yönetim sistemleri”nde performans ve verimlilik

-“Üretim yönetim sistemleri”nde performans ve verimlilik

-“Kalite yönetim sistemleri”nde performans ve verimlilik

-“Yönetim karar destek sistemleri”nde performans ve verimlilik

-“İnsan kaynakları yönetim sistemleri”nde performans ve verimlilik

-“Markalaşma ve marka yönetim sistemleri”nde performans ve verimlilik

-”İnovasyon ve iş geliştirme sistemleri”nde performans ve verimlilik

-Kişisel performans ve verimlilik yönetimi

Scroll To Top