Son Haberler
Anasayfa / DANIŞMANLIKLAR

DANIŞMANLIKLAR

A-Kurumsal Yeniden Yapılanma

B-İnsan Kaynakları Yönetimi

C-Satış, Pazarlama ve Marka Yönetimi

D-Proje Döngüsü Yönetimi

E-Ürün, Sektör ve Pazar Analizleri

 

A-Kurumsal Yeniden Yapılanma

Kurumsal Yeniden Yapılanma danışmanlığı, kurumların stratejik hedef ve vizyonlarına uygun olarak iş süreçleri ve organizasyonel yapılarının yeniden tasarlanması ve güncel rekabet dinamikleri dikkate alınarak hayata geçirilmesini kapsar.

Bugüne kadar yürüttüğümüz Kurumsal Yeniden Yapılanma danışmanlık çalışmaları, aşağıda belirtilen projeler kapsamında gerçekleştirilmiştir:

- Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Projeleri

- Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) Projeleri

- Bilgi Sistemleri Yönetimi (MIS) Projeleri

- Üretim, Planlama ve Stok Kontrol Projeleri

- Ar-ge ve İnovasyon Yönetimi Projeleri

- Süreç Analizi ve Süreç İyileştirme Projeleri

- E-iş Yönetimi Projeleri

- Kriz Yönetimi İçin Yapılanma Projeleri

- Organizasyonel Yapılanma Projeleri

- Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim Projeleri

Şirketinizde uygulayabileceğiniz Kurumsal Yeniden Yapılanma danışmanlığı ve eğitimleri hakkında detaylı bilgi almak için lütfen arayınız.

 

B-İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi danışmanlığı, kurumların stratejik hedef ve vizyonlarına uygun olarak insan kaynaklarının mevcut ve potansiyel performanslarının tesbiti ve geliştirilmesine yönelik tüm uygulamaları kapsar.

Bugüne kadar yürüttüğümüz İnsan Kaynakları Yönetimi danışmanlık çalışmaları, aşağıda belirtilen projeler kapsamında gerçekleştirilmiştir:

- İnsan Kaynakları Departmanı Kurulum ve Yapılanma Projeleri

- İnsan Kaynakları Performans Yönetimi

- Çalışan Memnuniyet Analizi

- İş Analizi, Görev Tanımları ve Yetkinliklerin Saptanması

- İş Gücü İhtiyaç Tesbiti ve Organizasyonel Yedekleme

- İşe Alım ve İşten Çıkarma

- Oryantasyon Yönetimi

- Yetenek Yönetimi ve Kariyer Planlama

- Eğitim Tasarımı ve Eğitim Yönetimi

- Kurumsal Motivasyon Yönetimi

- Şikayet ve Öneri Sistemleri Yönetimi

- Ücret Sistemleri Yönetimi

- Kurum Kültürü ve Kurum İçi İletişim

- Liderlik Yönetimi ve Yönetici Yetiştirme

- Kurumsal Değişim yönetimi

Şirketinizde uygulayabileceğiniz İnsan Kaynakları Yönetimi danışmanlığı ve eğitimleri hakkında detaylı bilgi almak için lütfen arayınız.

 

C-Satış, Pazarlama ve Marka Yönetimi

Satış, Pazarlama ve Marka Yönetimi danışmanlığı, belli bir kurumsal marka platformu altında ve kurumsal marka konseptine uygun olarak, pazara sunulan ve sunulacak tüm ürün ve hizmetlerin, her türlü pazarlama ve satış faaliyetlerinin tesbiti ve geliştirilmesine yönelik uygulamaları kapsar.

Bugüne kadar yürüttüğümüz Satış, Pazarlama ve Marka Yönetimi danışmanlık çalışmaları, aşağıda belirtilen projeler kapsamında gerçekleştirilmiştir:

- Satış Departmanı Kurulum ve Performans Yönetimi

- Pazarlama Departmanı Kurulum ve Performans Yönetimi

- Şikayet Sistemleri Yönetimi

- Büyük Müşteriler İçin Satış Ekipleri Yönetimi

- Telefonla Satış Yönetimi (Call Center)

- Kapıdan Satış Ekipleri Yönetimi

- Franchising Yönetimi

- Marka ve Markalaşma Süreç Yönetimi

Şirketinizde uygulayabileceğiniz Satış, Pazarlama ve Marka Yönetimi danışmanlığı ve eğitimleri hakkında detaylı bilgi almak için lütfen arayınız.

 

D-Proje Döngüsü Yönetimi

Proje Döngüsü Yönetimi danışmanlığı, hem kurumların gerçekleştirmek istedikleri projelere uygun fon kaynaklarını saptama, hem de belli sektör ve konulardaki projelerin üretilmesi ve yürütülmesi için gerekli olan analiz, planlama, uygulama ve denetim faaliyetlerini kapsar.

Bugüne kadar yürüttüğümüz Proje Döngüsü Yönetimi danışmanlık çalışmaları, aşağıda belirtilen projeler kapsamında gerçekleştirilmiştir:

- AB projeleri

- KOSGEB projeleri

- TUBITAK projeleri

- KALKINMA AJANSI projeleri

- BİRLEŞMİŞ MİLLETLER projeleri

- BAKANLIK projeleri

Şirketinizde uygulayabileceğiniz Proje Döngüsü Yönetimi danışmanlığı ve eğitimleri hakkında detaylı bilgi almak için lütfen arayınız.

 

E-Ürün, Sektör ve Pazar Analizleri

Ürün, Sektör ve Pazar Analizleri danışmanlığı, yeni bir ürün/hizmet üretmek, yeni bir pazara/sektöre girmek, mevcut bir ürün/hizmeti geliştirmek ya da mevcut pazarda/sektörde bir geliştirme yapmak amacıyla, masa başı ya da sahada araştırma, inceleme, gözlem, veri toplama, doküman elde etme, analiz, planlama, strateji geliştirme vb. çalışmaları kapsar.

- Sektör ve Pazar Analizi (iç Pazar ve dış Pazar)

- Ürün Analizi (mevcut ürün ve yeni ürün)

- Hizmet Analizi (mevcut hizmet ve yeni hizmet)

- Hedef Kitle Analizi

- Rakip Analizi

- Mevzuat Takibi

- Dokümanter Analiz (Piyasa Raporları, Ekonomik Raporlar vd.)

- Pazara Giriş, Tutunma ve Genişleme Stratejileri

Şirketinizde uygulayabileceğiniz Ürün, Sektör ve Pazar Analizleri danışmanlığı ve eğitimleri hakkında detaylı bilgi almak için lütfen arayınız.

Scroll To Top