Son Haberler
Anasayfa / Makaleler - Yeni Ekonomi / 2004 DE TELEKOM PAZARINDAN NE BEKLİYORUZ?

2004 DE TELEKOM PAZARINDAN NE BEKLİYORUZ?


Son günlerde bu sektörde herkesin dilinde Telekom pazarının serbestleşmesi dolaşıyor. Geçtiğimiz ay içinde en az 5 panelde ve birçok basın haberinde bu konu hakkında tartışmaları izledik. Bu tartışmalara bir de Türk Telekom’un özelleşmesi, Aria-Aycell birleşmesi ve Telsim’e el koyulması gibi birçok gündem maddesi yerleşti. Tam bu sorulara yanıt aranırken yeni Telekom kanun taslağı ve Telekomünikasyon Kurumu ile ilgili yasa taslağı askıya çıkarıldı. Türk Telekom ise yeni ihale kanununa tabi olmaktan çıkarılarak, hızla yatırım yapmaya başladı. Bir anda 60 bin hatlık genişbant İnternet erişim ihalesi ve arkasından 200 bin hatlık ADSL ihalesi gerçekleşti, ve yaklaşık bin adet eski tip şebeke santralinin yenilenmesi alımı yapıldı. Bu ihaleler ertesinde Türk Telekom genişbant İnternet erişim fiyatlarını promosyon yaparak düşürdü ve Sayın Başbakan’ın da katıldığı bir imza töreninde ADSL yatırımı basına tanıtılırken 40 bin Okula genişbant internet projesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile anlaşma yapıldı. 

Son üç yıldır yapılmayan Telekom altyapı yatırımlarından dolayı sektörde daralan pazarda, yapılan tahminlere göre Türk Telekom yaklaşık bir milyar dolarlık servis gelirini kaybetti. Çoğu ses gelirleri cep telefonu operatörlerine kaydı. Yurtdışı görüşme gelirleri ise kaçak göçek  iş yapan merdiven altı kayıt dışı çalışan yurtdışı kaynaklı operatörlere kaçtı. Tüm bunlar olurken 2002 yılında lisans alan 80 civarında aktif İnternet Servis sağlayıcı firmadan sadece bir avuç kadarı varlığını sürdürebildi. Bu firmaların yaptıkları yatırımlar ve insankaynağı boşa gitti, ve  özel sektör yatırımlarını askıya aldı. Yatırım için bekleyen yabancı firmalar ise regülasyonların gecikmesi üzerine, projelerini durdurdular.

Tüm bu sorunların 2004 yılında biteceğini anlatmaya çalışan birçok sivil toplum örgütü aslında ne beklenti içinde ve neden hemen çözümlenecek diye düşünüyorlar? Bunu kısaca anlatmak istiyorum: 

2004 de Türk Telekom ses tekeli, ilgili kanun ile kalkıyor. Böylece Telekomünikasyon Kurumu’ndan lisans alan yeni operatör firmalar telefon hizmetleri satabilecekler ancak bunun yapılabilmesi için : 

1.Telekoma ait mevcut binaların tesis paylaşımı ve ortak yerleşime açılması ile ilgili düzenlemeleri bekliyorlar

2.Yurdışından gelecek veri ve telefon trafiğinin mevcut Telekom kabloları üzerinden geçiş hakkı ile ilgili düzenlemeyi bekliyorlar.

3.Yerel Telekom kablolarınını paylaşıma açılması ile ilgili düzenlemeyi bekliyorlar.

4.Her operatörün kendi telefon numara seti olabilmesi amacıyla, ulusal numaralandırma planı ile ilgili düzenlemeyi bekliyorlar.

5.Tüketici hakları ile ilgili düzenlemeleri ve buna uygun servis kalitesi planlarını bekliyorlar.

6.Sabit telsiz şebekelerinin özel sektör tarafından ülkenin her yerinde işletime açılması için düzenlemeleri bekliyorlar.

7.Mevcut Telekom ve cep telefonu operatörlerinin maliyet modellerinin standart bir hale getirilerek, paylaşım durumunda hesap ayrımı yöntemiyle rekabete açık bir anlaşma zemini için düzenlemeleri bekliyorlar.

8. Mevcut kablo TV şebekeleri üzerinden serbest rekabete açık İnternet ve telefon hizmetlerinin verilmesini bekliyorlar. 

Tüm bu düzenlemeleri  2003 yılı sonuna kadar hazırlayacağını söz veren Telekomünikasyon Kurumu asgari fiyatların onayını Bakanlar Kurulu’ndan aldığı zaman yukarıdaki beklentiler gerçekleşmiş olacak ve yasalar ışığında serbest Telekom pazarı oluşacaktır. Türk Telekom’un hakim operatör konumu, doğal tekelin uzun bir süre daha sürmesini getirse de, oluşacak rekabet ortamı sayesinde 2004 yılının ikinci yarısından itibaren ülkemizde farklı şirketlerle, alternatif iletişim araçları kullanma şansımız olacak. Ülkenin gelişen nüfusu ve gelişen demografik karakterlerine göre yaptığımız tahminler ile, bu pazarın önümüzdeki üç yıl içinde 4 kat büyüyerek, 30 Milyar dolara çıkacağını bekliyoruz. ARGE ve insan kaynağı yatırımlarının tekrar gelişmesini sağlayacak yeni bir iletişim sektörü hızla oluşuyor.

   

Tayfun Türkalp

Genel MüdürGenel Müdür

Pargem Bilisim Sistemleri A.Ş.


Borusan Bilişim AŞ

tayfun.turkalp@pargem.com.tr

 

Scroll To Top