Son Haberler
Anasayfa / Makaleler - Bilgi Yönetimi / DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ (DİE)-2

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ (DİE)-2

DİE’NÜN ANA FAALİYET KAPSAMINDA YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR

TARIM VE SANAYİ İSTATİSTİKLERİ ÇALIŞMALARI

TARIM İSTATİSTİKLERİ

1. Genel tarım sayımları

2. Bitkisel üretim istatistikleri

TARIMSAL FİYATLAR VE İÇ TİCARET HADLERİ

1. Çiftçinin eline geçen fiyatlar

2. Çiftçinin ödediği fiyatlar

3. Çiftçinin eline geçen fiyat indeksi

4. Çiftçinin ödediği fiyatlar indeksi

TARIMSAL İŞLETME İSTATİSTİKLERİ

1. Tarım sektöründe ücret istatistikleri

2. Tarım işletmelerinin ekonomik yapılarına ilişkin istatistikler

ORMANCILIK, BALIKÇILIK VE HAYVANCILIK İSTATİSTİKLERİ

1. Hayvancılık istatistikleri

2. Su ürünleri istatistikleri

SANAYİ İSTATİSTİKLERİ

1. Genel sanayi ve işyerleri sayımı

2. Yıllık imalat sanayi istatistikleri

3. İmalat sanayiinde yoğunlaşma istatistikleri

SANAYİ ÜRETİM İSTATİSTİKLERİ

1. Aylık sanayi üretim indeksi

2. Üç aylık sanayi üretim indeksi

3. İmalat sanayi üç aylık eğilim anketi

4. İmalat sanayi aylık eğilim anketi

5. İmalat sanayi üretimde çalışanlar ve üretimde çalışılan saat indeksi

6. İmalat sanayi üretimde çalışılan saat başına ücret, üretimde ve diğer işlerde çalışılan kişi başına kazanç indeksi

7. İmalat sanayi üretimde çalışan kişi başına ve üretimde çalışılan saat başına kısmi verimlilik indeksi

8. İmalat sanayi üç aylık üretim anketi

9. Seçilmiş sanayi maddeleri ile dayanıklı tüketim mallarının aylık üretim bilgisi

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ İMALAT SANAYİ İSTATİSTİKLERİ

1. Yıllık küçük ölçekli imalat sanayi istatistikleri

İMALAT SANAYİ TÜKETİM İSTATİSTİKLERİ

1. Yıllık imalat sanayi tüketim istatistikleri

ENERJİ İSTATİSTİKLERİ

1. Yıllık ve üç aylık elektrik üretim istatistikleri

2. Yıllık ve üç aylık elektrik dağıtım istatistikleri

3. Yıllık ve üç aylık belediye su dağıtım istatistikleri

4. Yıllık ve üç aylık doğalgaz dağıtım istatistikleri

5. İmalat sanayiinde yıllık enerji tüketimi

6. Konutlarda enerji tüketim istatistikleri

MADEN İSTATİSTİKLERİ

1. Madencilik ve taşocakçılığı istatistikleri

2. Madencilik ve taşocakçılığı kum, kil ve taşocakları istatistikleri

İNŞAAT İSTATİSTİKLERİ

1. Bina sayımı

2. Bina inşaatı istatistikleri

3. Bina inşaatı maliyet indeksi

4. Yıllık inşaat ve tesisat işyerleri istatistikleri

İŞGÜCÜ, HİZMETLER, FİYAT İSTATİSTİKLERİ VE İNDEKSLER ÇALIŞMALARI

İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ

1. Hanehalkı işgücü istatistikleri

2. Çocuk işgücü istatistikleri

3. Kentsel yerler küçük ve şirketleşmemiş işyeri istatistikleri

4. İstihdam ve kazanç istatistikleri

GELİR VE TÜKETİM İSTATİSTİKLERİ

1. Hanehalkı gelir ve tüketim harcamaları istatistikleri

2. Hanehalkı gelir dağılımı anketi

FİYAT İSTATİSTİKLERİ VE İNDEKSLER

1. Toptan eşya fiyat indeksi

2. Kentsel yerler tüketici fiyatları indeksi

3. Kırsal yerler tüketici fiyatları indeksi

4. Seçilmiş finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları

5. Asgari ücret hesaplama çalışmaları

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ

1. İthalat-ihracat fiyat ve miktar indeskleri

2. Türkiye’nin mal ihracat ve ithalat istatistikleri

3. Yurtdışı müteahhitlik istatistikleri

TİCARET, HİZMET, OTEL-LOKANTA, MALİ ARACI KURUMLAR VE RADYO-TELEVİZYON İSTATİSTİKLERİ

MALİYE İSTATİSTİKLERİ

1. Şirketler, kooperatifler ve firma istatistikleri

2. Bütçe ve kesin hesap istatistikleri

3. Maliye istatistikleri

ULAŞTIRMA İSTATİSTİKLERİ

1. Motorlu kara taşıtları istatistikleri

2. Karayolu trafik kaza istatistikleri

3. Deniz taşıtları ve denizyolu taşıma istatistikleri

4. Ulaştırma istatistikleri özeti

ULAŞTIRMA İŞYERLERİ İSTATİSTİKLERİ

SOSYAL İSTATİSTİKLER ÇALIŞMALARI

NÜFUS VE MESKEN İSTATİSTİKLERİ

1. Genel nüfus sayımları

2. Türkiye konut araştırması (1999)

DEMOGRAFİ VE SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ

1. Evlenme istatistikleri

2. Boşanma istatistikleri

3. Ölüm istatistikleri

4. İntihar istatistikleri

MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ

1. Örgün eğitim istatistikleri

2. Yaygın eğitim istatistikleri

3. Kamu kurum ve kuruluşları hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim istatistikleri

ADALET İSTATİSTİKLERİ

1. Güvenlik birimine gelen/getirilen çocuk istatistikleri

2. Seçim istatistikleri

TURİZM İSTATİSTİKLERİ

1. Çıkış yapan ziyaretçiler istatistikleri

KÜLTÜR VE SPOR İSTATİSTİKLERİ

1. Kültür istatistikleri

2. Sporcu istatistikleri

3. Spor kulüpleri istatistikleri

4. Spor faaliyetleri tesisleri istatistikleri

ULUSAL HESAPLAR ÇALIŞMALARI

ÜRETİM HESAPLARI ÇALIŞMALARI

1. Üretim yöntemiyle gayri safi milli hasıla çalışmaları

2. İllere göre gayri safi yurtiçi hasıla hesaplama çalışmaları

GELİR HESABI YÖNTEMİ İLE MİLLİ GELİR TAHMİNİ ÇALIŞMALARI

HARCAMALAR YÖNTEMİ İLE GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA HESAPLAMA ÇALIŞMALARI

ENDÜSTRİ HESAPLAMA ÇALIŞMALARI

SEKTÖR ANALİZİ ÇALIŞMALARI

1. Girdi-çıktı tabloları

UYDU HESAPLARINA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR

ULUSAL HESAPLAR YÖNTEM ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

1. Ulusal hesaplar sistemine uyum çalışmaları

2. resmi dış yardım istatistikleri

İSTATİSTİK VE EKONOMETRİK YORUM ÇALIŞMALARI

EKONOMİK GÖSTERGE, ANALİZ VE YORUM ÇALIŞMALARI

1. Türkiye ekonomisi, istatistik ve yorumlar

2. Ekonomik panorama

3. Seçilmiş göstergeler

4. Mevsimsel düzeltme ve zaman serisi analizleri

5. Reuters terminal çalışmaları

6. Türkiye ekonomisi öncü göstergeler indeksi

7. Zaman serisi ve ekonometrik öngörü modelleri

SEKTÖR ARAŞTIRMALARI

1. İstatistik göstergeler

2. Tarımsal ürünler (miktar, fiyat, değer)

3. Eski SSCB Cumhuriyetleri, istatistik göstergeler (1970-1992)

4. Üretici ve tüketici sübvansiyonu eşdeğeri ölçülmesi

5. 75. Yılında sayılarla Türkiye Cumhuriyeti

6. Tarımsal ürünlerde denge

7. Tarımsal göstergeler (1923-1998)

8. Benzerlik indeksi

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME İSTATİSTİKLERİ

1. Teknolojik yenilik (inovasyon) istatistikleri

TOPLUMSAL YAPI VE KADIN İSTATİSTİKLERİ

1. Kadın istatistikleri

2. Toplumsal araştırma ve yöntem çalışmaları

3. Sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar katılımlı eylem araştırması

4. Sektörlerarası gönüllü eğitimi projesi ve istatistik tekniklerin uygulama projelerinde kullanımı

5. Bileşik (composite) göstergeler ve toplumsal indeksler

BÖLGESEL İSTATİSTİKLER

1. Güneydoğu Anadolu bölgesi-İl istatistikleri

2. İl ve bölge istatistikleri

3. İl düzeyinde ekonomik ve sosyal göstergeler

4. Doğu Karadeniz bölgesel gelişme planına yönelik istatistikler

ULUSLARARASI İLİŞKİLER ÇALIŞMALARI

1. Uluslararası bilgi akış ve koordinasyon çalışmaları

2. Teknik yardım ve işbirliği proje/programları

3. Bölgesel teşkilatlarla işbirliği çalışmaları

4. Uluslararası istatistik standartları ve değerlendirme çalışmaları

5. Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) kapsamında yürütülen çalışmalar

6. KEİ ülkeleri ile ikili işbirliği çalışmaları

7. Uluslararası istatistik projeleri çalışmaları (dış kaynaklı yurtiçi projeler)

8. Uluslararası istatistik eğitim çalışmaları

9. Uluslararası kurum veya kuruluşlara verilen teknik, idari danışmanlık veya hizmetler

10. Uluslararası düzeyde gerçekleştirilen önemli atılımlar

AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON ÇALIŞMALARI

ÇEVRE BİLGİLERİ ÇALIŞMALARI

ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ

1. Hava kirliliği istatistikleri

2. Türkiye emisyon envanteri

3. Belediye katı atık envanteri 1991

4. Hanehalkı katı atık eğitim anketi 1992

5. İşyeri katı atık eğitim anketi 1992

6. Hanehalkı katı atık kompozisyon araştırması 1993

7. Hastane katı atık kompozisyon araştırması 1995

8. İmalat sanayi atık envanteri

9. Maden işletmeleri atık envanteri

10. Termik santral atık envanteri

11. Belediye çevre envanteri

12. Çevresel istihdam ve harcamalar envanteri

SU İSTATİSTİKLERİ VE DOĞAL KAYNAK MUHASEBESİ

1. Belediye içme suyu temini ve kanalizasyon altyapı istatistikleri

2. Köy içme suyu kullanım istatistikleri

3. Sulama suyu kullanım istatistikleri

4. Yeraltı suyu envanteri

5. Deniz kirliliği ve kıyı alanları mevcut durumu

6. Doğal kaynak muhasebesi (fiziksel ve parasal muhasebe)

NÜFUS VE DEMOGRAFİ ANALİZLERİ ÇALIŞMALARI

1. Uluslararası göç alanında veri derleme ve analiz kapasitesinin geliştirilmesi

2. Akdeniz göç (MED-MIGR) projesi

3. Türkiye’nin demografi yapısı, gelişimi ve nüfus projeksiyonu

4. Demografik analizler

Devam edecek…

Yararlanılan kaynak: 75. yılında Devlet İstatistik Enstitüsü, Yayın numarası 2460, Ankara, Mayıs 2001

Memet Özkan

bilgi@danismend.com

Scroll To Top