Son Haberler
Anasayfa / Makaleler - Bilgi Yönetimi / DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ (DİE)-3

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ (DİE)-3

DİE’NÜN ALT YAPI VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ

KAPSAMINDA YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR

 

ARAŞTIRMA, TETKİK VE İSTATİSTİK TEKNİKLER ÇALIŞMALARI

1. İstatistik teknikler araştırma çalışmaları

2. Hanehalkı sayım anket teknikleri araştırma çalışmaları

3. İşyeri sayım anket teknikleri araştırma çalışmaları

4. İstatistik standartlar ve koordinasyon ile ilgili çalışmalar

5. Sayım coğrafyası çalışmaları

6. Etüd ve analiz çalışmaları (yayın inceleme-literatür tarama-yayın tanıtım-yayın hazırlama-tarihi istatistikler dizisi-Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun 700. Yıldönümü kutlama çalışmaları)

 

TEKNİK İŞLER ÇALIŞMALARI

DİE YAYINLARI, ABONELİK, DAĞITIM VE İSTATİSTİKİ BİLGİ İSTEKLERİNİN KARŞILANMASI FAALİYETLERİ

1. İstatistiki veri-bilgi taleplerinin karşılanması

2. Masa üstü yayıncılık

3. Türkiye İstatistik Yıllığı

4. İstatistikler Türkiye

5. Aylık istatistik bülteni

6. Yayın katalogları

7. Internette DİE yayınları ve bilgi istekleri

8. İstatistik bilgi hattının güncelleştirilmesi

9. Yayınların-haber bültenlerinin depolanma ve dağıtım hizmetleri

10. Cep takvimi

11. Yayın standartları, haberleşme ve yayınların arşivlenmesi açısından yapılan diğer faaliyetler

 

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON HİZMETLERİ

MATBAA HİZMETLERİ

 

BİLGİ İŞLEM ÇALIŞMALARI

 

ANA BİLGİSAYARLAR VE ÇEVRE BİRİMLERİ

VERİ GİRİŞ BİLGİSAYARLARI VE ÇEVRE BİRİMLERİ

VERİ TABANI ÇALIŞMALARI

KİŞİSEL BİLGİSAYARLAR, YEREL AĞLAR VE İLETİŞİM

DANIŞMANLIK, EĞİTİM HİZMETLERİ VE YAZILIM, UYGULAMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

ARAŞTIRMA VE PROJE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

 

BİLGİ SİSTEMLERİ ÇALIŞMALARI

UZAKTAN ALGILAMA FAALİYETLERİ

1. Uzaktan algılama ile Türkiye tahıl ekili alan ve rekolte tahmini projesi

2. Porsuk havzası arazi örtüsü belirleme çalışması

3. Türkiye Elektrik İletim Üretim A.Ş. (TEAŞ) projesi

4. Türkiye arazi örtüsü belirleme projesi

 

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ FAALİYETLERİ

1. Tematik harita üretimi

2. Uzaktan algılama ile Türkiye tahıl ekili alan ve rekolte tahmini projesi

3. Coğrafi bilgi sistemi alanında yapılan önemli gelişmeler

4. Hanehalkı ve işyeri tabanlı Bursa büyükşehir adres çerçevesi projesi

 

ÇEVRİM İÇİ BİLGİ AĞI VE VERİ GÜVENLİĞİ FAALİYETLERİ

1. Çocuk hakları sözleşmesi ve ulusal faaliyet planının izlenmesi

 

OFİS OTOMASYON VE İLETİŞİM FAALİYETLERİ

1. DİE sağlık merkezi otomasyon projesi

2. DİE intranetinin kurulması

3. Akdeniz bilgi sistemi (MED-IS) projesi

4. Çocuk işgücü anketi veritabanı projesi

 

İSTATİSTİK EĞİTİM MERKEZİ ÇALIŞMALARI

EĞİTİM MERKEZİ FAALİYETLERİ

1. Eğitim hizmetleri

2. Uygulamalı istatistik ihtisas eğitimi

3. Hizmetiçi eğitim

4. Yabancı dil eğitimi

5. Aday memur eğitimi

6. Burs ve ihtisas faaliyetleri

 

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ FAALİYETLERİ

 

ARAŞTIRMA, PLANLAMA VE KOORDİNASYON ÇALIŞMALARI

TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMALARI

1. Tanıtım broşürleri (DİE kuruluş yıldönümü broşürü, sorularla DİE tanıtım broşürü, DİE ve Internet broşürü, ISI’97 tanıtım broşürü)

2. Görsel tanıtım çalışmaları (İstatistik haftası ve kuruluş yıldönümü tanıtma çalışmaları, üniversite öğrencileri tanıtım programları, resim yarışması, kitap fuarı)

3. Sayım ve anketlerin tanıtım çalışmaları (2000 genel nüfus tanıtımı, 2001 hanehalkı gelir ve tüketim harcamaları anketi tanıtımı)

4. Enstitü içi halkla ilişkiler çalışmaları (DİE günlüğü 1996-1999, halkla ilişkiler konusunda hizmet içi eğitimler)

 

ORGANİZASYON VE METOT ÇALIŞMALARI

 

PLANLAMA VE KOORDİNASYON ÇALIŞMALARI

1. Aylık ve üç aylık raporlar

2. Brifing raporu

3. Bütçe raporu

4. DİE yıllık çalışma programı

 

BASINI İZLEME VE BİLGİLENDİRME

 

DİE’NÜN DESTEK HİZMET KAPSAMINDA YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR

 

İDARİ VE MALİ KONULARDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

1. Bütçe faaliyetleri

2. Yatırım faaliyetleri

3. Malzeme ve satınalma faaliyetleri

4. Evrak ve arşiv faaliyetleri

5. Destek hizmet faaliyetleri

6. Teknik hizmetler

7. Sosyal hizmet faaliyetleri

8. İstatistik ve gençlik spor kulübü faaliyetleri

9. Sağlık merkezi faaliyetleri

 

 

DİE PERSONEL POLİTİKASI VE İNSAN KAYNAKLARI ÇALIŞMALARI

1. İnsan kaynakları yönetim faaliyetleri

2. Personel atama faaliyetleri

3. Kadrolarla ilgili faaliyetler

4. Sağlık, izin ve geçici personel faaliyetleri

5. Sicil ve arşivleme faaliyetleri

6. Eğitim ve emeklilik işlemleri

 

SAVUNMA UZMANLIĞI FAALİYETLERİ

 

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ FAALİYETLERİ

 

BÖLGE TEŞKİLATI ÇALIŞMALARI

1. Bölge teşkilatı koordinasyon faaliyetleri

2. Yerel araştırma ve proje faaliyetleri

 

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ FAALİYETLERİ

 

Yararlanılan kaynak: 75. yılında Devlet İstatistik Enstitüsü, Yayın numarası 2460, Ankara, Mayıs 2001

 

Memet Özkan

bilgi@danismend.com

Scroll To Top