Son Haberler
Anasayfa / Makaleler - Yeni Ekonomi / E-PAZARYERLERİ

E-PAZARYERLERİ

 

Tanım 

E-pazaryeri, bir web sitesinde bir çok alıcı ve satıcının buluştuğu ve alışveriş yaptığı bir ortamdır. E-pazaryerlerinin odak noktası konumundaki işletmeler, alıcı ve satıcıların gerekli işlemleri yerine getirebilmelerini sağlamak üzere ihtiyaç duyulan her türlü altyapı ve ofis hizmetlerini sunmaktadırlar. E-pazaryerleri gelecekte KOBİ’lerin de önemli bir tarafı olacağı, işletmelerarası elektronik ticarette (B2B) oldukça önemli bir yer tutmaktadır.

 

İstatistikler

2000 yılında toplam 1.500 E-pazaryeri kurulmuş, E-ticaretin işlem sayısı olarak %80’i B2C, %20’si B2B; parasal olarak %80’i B2B, %20’si B2C olarak gerçekleşmiştir. 2000 yılında kurulan E-pazaryerlerinin %83’ü ABD kökenlidir.

2005 yılında E-pazaryerlerinin sayısının 500.000’e ulaşması tahmin edilmektedir.  2005 yılında işlem sayısı olarak B2B ilişkilerin %25, parasal değer olarak %88 seviyesinde olması, B2C ilişkilerin işlem sayısı olarak %75, parasal değer olarak %12’lik bir paya sahip olması öngörülmektedir.

 

Avrupa Komisyonu

E-pazaryerleri ile ilgili olarak Avrupa Komisyonu İşletme Genel Müdürlüğü’nün Nisan 2001’de düzenlenen bir çalışma grubu toplantısında iki hedef belirlenmiştir:

* E-pazaryerlerinde yapılan e-ticaret sonucu oluşan yeniliklerin, işletme politikasında yaratacağı etkileri ve zorlukları tartışmak ve bu yönde KOBİ’leri E-pazaryerlerinin bir parçası haline getirebilmek.

*  E-pazaryerlerinin oluşumuna ilişkin standartlar ile ilgili politikaları belirleyebilmek ve Avrupa’da etkin işleyen E-pazaryerlerinin kurulmasını sağlamak.

 

E-pazaryeri çeşitleri

a)     Alıcı Güdümlü (Buyer Driven): Alıcıların konsorsiyumuyla ve onların yönetiminde, tedarikçileri ile ilişkilerini geliştirmeye amaçlayarak kurulurlar. B2B bazlıdır.

b)     Satış Güdümü (Sell Driven): Tedarikçilerin konsorsiyumuyla ve onların yönetiminde, ürünlerini satma amaçlı kurulurlar.

c)     Bağımsız: Alıcı ve satıcılardan bağımsız olarak, onların adına E-pazaryeri oluşturup arka ofis hizmetlerini temin etmek üzere kar amaçlı kurulurlar.

d)     Teknoloji sağlayan E-pazaryerleri: Bağımsız E-pazaryeri kurucularına çok benzer, ancak temel motivasyonu teknoloji ile ilgili hizmetlerin sunulması yönündedir.

 

E-pazaryeri avantaj ve faydalar

E-pazaryerleri ülke bazında sektörel düzeyde bir takım tasarruflar da sağlamaktadırlar. Aşağıda sektörel bazda öngörülebilen tasarruflar yer almaktadır.

Uzay ve makine %11

Kimya %10

Kömür %2

İletişim %5-15

Bilgisayar %11-20

Elektronik aksam %29-39

Gıda Katkı Mad. %3-5

Orman Ürünü %15-25

Ulaştırma %15-25

Sağlık %5

Hayat Bilimleri %12-19

Makine (metal) %22

Medya tanıtım %10-15

Benzin ve gaz %5-15

Kağıt %10

Kömür %11

 

Öte yandan birçok KOBİ E-pazaryerlerini ziyarete gelenlerin karşısında görülme şansına sahip olmaktır (bireysel açtıkları web sitelerine nazaran).

E-pazaryerlerinde sunulan ortak hizmetler, bireysel hizmetlere göre daha ekonomiktir.

E-pazaryerleri üzerinden alım ve satım işlemlerinin, genel maliyetler üzerinde etkisi azdır.

E-pazaryerlerinin temelini oluşturan B2B işlemleri rekabet politikasını olumsuz etkilememektedir.

Zamanla yasalarda daha ileriye ve yol gösterici yönde gelişmeler kaydedilmesi mümkündür.

İşletmelerin B2B’ye yönelebilmeleri için geliştirilecek olan standartlar ve destek mekanizmaları, toplam bir kalkınmayla sonuçlanacaktır.

 

 

Derleyen: Memet Özkan

bilgi@danismend.com

 

Yararlanılan kaynak: Avrupa Birliği, DG ENTR/B/2, “eMarketplaces: New Challenges for EnterPrise Policy, Competition and Standardisation”, 23-24/04/2001, Çalışma Grubu Toplantı Raporu, Brüksel.

Avrupa Bilgi Merkezi, Avrupa Birliği E-pazaryeri Oluşumunun İşletme Politikasına Etkilerini Araştırıyor, Meral SAYIN, KOSGEB Bilgi Sistemleri ve eTicaret Süreç Yöneticisi.

Scroll To Top