Son Haberler
Anasayfa / Makaleler - Proje Yönetimi / EKONOMİ BAKANLIĞI – İHRACAT DESTEKLERİ

EKONOMİ BAKANLIĞI – İHRACAT DESTEKLERİ

1-Destek Mevzuatı

2016-1 Sayılı Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Karar

2014-8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar

2014-4 Sayılı Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt içi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar

2012-4 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

2012-3 Sayılı Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ

2011-1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ

2010-8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları

2010-6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları

2009-5 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları

2008-2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları

2006-4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turqualıtynin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

2000-1 Sayılı İstihdam Yardımı Hakkında Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları

 

2-Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği

2010/8 Sayılı Tebliğ (19.12.2014)

2010-8 Sayılı Tebliğ – Uygulama Usul ve Esasları (14 Haziran 2016)

 

3-Eğitim Desteği

 

4-Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

2011-1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ

2011-1 sayılı Tebliğ-Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi

Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği

Rapor Desteği

Yurtdışında Yerleşik Şirket Alımı Danışmanlık Desteği

İleri Teknolojiye Sahip Yurtdışında Yerleşik Şirket Alımı Danışmanlık Desteği

İleri Teknolojiye Sahip Yurtdışında Yerleşik Şirket Alımı Kredi Faiz Desteği

Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Desteği

E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

 

5-E-Ticaret

Bakanlığın bu konuda iki temel desteği bulunmaktadır. Bunlardan ilki; 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı” ile Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 21/03/2011 tarihli ve 27881 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ çerçevesinde hazırlanan 2011/1-6 sayılı Tebliğin 13 üncü maddesi uyarınca nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri için şirketlerin desteklenmesidir. Bir diğeri ise; 2012/4 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında pazara giriş, yurt dışı tanıtım, yurt dışı birim, belgelendirme, ticaret heyeti, alım heyeti ve danışmanlık konularında e-ticaret yapan firmalara verilen destektir.

 

6-Pazara Giriş Belgeleri

2014/8 sayılı Karar

2014-8 Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi

 

7-Fuar Katılım Desteği

 

8-Düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgeleri

 

9-İstihdam Desteği

2000-1 Sayılı İstihdam Yardımı Hakkında Tebliğ

Uygulama Usul ve Esasları

 

10-Tasarım Desteği

Türkiye’de tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen 2008/2 sayılı ”Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” çerçevesinde, tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ve işbirliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderler desteklenmektedir.

Ayrıca, söz konusu yarışmalar esnasında dereceye giren toplam 30 tasarımcının yurtdışı eğitim ve yaşam masrafları Bakanlığımız tarafından desteklenmektedir.

Buna ilaveten, firmaların gerçekleştireceği Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerine yönelik olarak ise istihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları, alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri ve seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri desteklenmektedir.

2008-2 Sayılı Tebliğ

2008-2 Sayılı Tebliğ’in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi

 

11-Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği

2010/6 sayılı “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde, firmalarımızın ve İşbirliği Kuruluşlarının yurtdışında gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetleri, yurtdışında açtıkları birimlerine ilişkin kira giderleri ve marka tescili giderleri desteklenmektedir.

Ayrıca, söz konusu Tebliğ’de yapılan ve 12.12.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik neticesinde Türkiye Ticaret Merkezlerinin (TTM) kurulmasına ilişkin gerekli yasal altyapı oluşturulmuştur. Söz konusu destek mekanizmasının yürürlüğe girmesi ile birlikte bir İşbirliği Kuruluşu liderliğinde firmalarımızın yurtdışı pazarlara girişte faydalanabilecekleri, söz konusu pazarlardaki dağıtım kanalları ağımızın güçlendirilmesine yönelik çok boyutlu bir destek mekanizması ortaya konmuştur.

 

12-Markalaşma ve Turquality Desteği

TURQUALITY®,  uluslararası markalaşma potansiyeli olan firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bir marka destek programıdır.

Bu itibarla, Türk markalarının desteklenerek “Türk Malı” imajının ve Türkiye’nin itibarının güçlendirilmesini hedefleyen 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Marka/TURQUALITY® Programı kapsamında firmaların;

-Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tesciline ilişkin harcamaları,

-Sertifikasyona ilişkin giderleri,

-Moda/Endüstriyel ürün tasarımcısı/Şef/Aşçı istihdamına ilişkin giderleri,

-Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri,

-Yurtdışı birimlere ilişkin giderleri,

-Danışmanlık (Yönetim, tasarım, hukuk, bilişim) giderleri,

desteklenmektedir.

Anılan finansal desteklerin yanında; firmaların orta ve üst düzey yöneticilerine Koç, Sabancı, Bilkent ve İstanbul Üniversiteleri’nde Yönetici Geliştirme Programı kapsamında eğitim verilmekte; dünyaca ünlü markalaşma teorisyenlerinin davet edildiği Vizyon Seminerleri düzenlenmektedir.

 

13-Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları

 

14-Devlet Destekleri Komitesi

İhracat yönelik yeni devlet desteklerine ilişkin genel esasların belirlenmesi ve bu bağlamda; ilgili Kurumlar arasında eşgüdümün arttırılarak karar alma süreçlerinin hızlandırılmasına ve ihracata yönelik devlet desteklerinin; yüksek katma değerli ürün ve hizmetleri önceliklendiren bir anlayış, yatırım-üretim-ihracat-istihdam değer zincirini destekleyen bir yapı, Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşmaya değer veren bir yaklaşım ile orta ve yüksek teknolojili ürünlerin yurtdışında tanıtımı ve pazarlanması, ihracatın sürekliliği, pazar çeşitlendirmesi, ihracatçı tabanının genişletilmesi vizyonu çerçevesinde kurgulanmasına yönelik İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesi oluşturulmuştur.

 

Derleyen :

Memet Özkan

www.danismend.com

 

Scroll To Top