Son Haberler
Anasayfa / Makaleler - Yeni Ekonomi / İHRACAT POLİTİKASI

İHRACAT POLİTİKASI


İhracatımızın temel sorunları üç başlık altında toplanabilir: 

 • Sektörel bağımlılık
 • Özellikle 1980 sonrası 15 yıllık bir dönemde ihracat belli başlı bir kaç sektöre bağımlı hale gelmiştir (sanayi ürünleri ihracatının dokuma-giyim ve demir çelik ürünleri ihracatına bağımlı olması…). 

 • Bölgesel bağımlılık
 • Dünya ticaretinde ağırlığı azalan Batı Avrupa bölgesine bağımlılığımız artmış, ağırlığı artan Amerika kıtası ve Saya bölgelerinde yeterli artış sağlanamamıştır.  

 • İstikrarlı ihracat artışının sağlanamaması
 • Makro ekonomik dengeler istikrarlı bir artışı engellemektedir.  

  İhracatımızın SWOT analizi 

  Kuvvetli yönlerimiz 

  • Eğitilebilir nüfus
  • Jeoekonomik konum
  • Firma yapısı
  • İhracatın öneminin anlaşılması
  • Gelişmiş bankacılık sistemi
  • Müteahhitlik hizmetleri
  • Karyolu taşımacılığı

  Zayıf Yönlerimiz

  • Dış ticaret stratejisinin uygulanma zorluğu
  • Eğitim eksikliği
  • Tek Pazar ve az sayıda sektöre bağımlılık
  • Makroekonomik istikrarsızlık
  • Özelleştirmede gecikmeler
  • Yabancı sermayenin ülkeye çekilememesi
  • Kaynak yetersizliği
  • Teknoloji  üretememe
  • Diğer taşımacılık türleri
  • Girdi maliyetlerinin yüksekliği
  • Yatırımların yönlendirilememesi
  • Türk malı imaj ve markalarımızın olmayışı

  Tehditler 

  • Küreselleşme (yanlış politikalar)
  • Uluslararası rekabetin artması
  • Uluslararası mevzuat
  • Bölgesel entegrasyonlar
  • Bölgesel siyasi krizler
  • Dünya ekonomilerindeki krizler
  • Tarife dışı engeller
  • Enerji darboğazı

  Fırsatlar 

  • Küreselleşme (doğru politikalar)
  • Ticaret ve ekonomik işbirliği anlaşmaları ve karma ekonomik komisyonlar
  • AB’nin yeniden yapılanması
  • GAP
  • Serbest ticaret anlaşmaları
  • DTÖ kuralları ve liberalizasyon
  • Türki Cumhuriyetler
  • Avrasya Enerji Koridoru
  • Bölgesel siyasi krizler
  • Yurtdışındaki yatırımcı Türk iş adamları
  • Yurda gelen turistler

  Ulusal ihracat stratejisinin temel unsurları 

  • Katma değeri yüksek, bilgi yoğun ürünleri ihraç etmek
  • Sürdürülebilir ihracat artışı sağlamak
  • Alım gücü yüksek, genç nüfuslu, dinamik pazarlara yönelmek
  • Nihai tüketiciye ulaşmak
  • İhracatı organize kuruluşlar (Çok Ortaklı  Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri vb.) aracılığı ile gerçekleştirmek

  Hedef sektörler   

  • Tekstil ve konfeksiyon sanayi (moda ve markaya yönelik)
  • Elektrikli ve elektronik makina ve cihazlar sanayii
  • Otomotiv ana ve yan sanayi
  • Makina-imalat sanayi
  • Bilişim sektörü
  • Demir-çelik (yassı ürün) sanayii
  • Gıda sanayii
  • Toprak sanayii ürünleri

  Hedef ülkeler 

  • BDT ülkeleri (Rusya, Ukrayna ve Türki cumhuriyetler)
  • Merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleri
  • Kuzey Amerika (Amerika ve Kanada)
  • Uzakdoğu (Çin Bloku, Japonya, Hindistan, Endonezya, Malezya ve Singapur)
  • Latin Amerika (Meksika, Brezilya ve Arjantin)
  • Güney Afrika Cumhuriyeti

  Strateji hedefleri doğrultusunda alınması gereken önlemler 

  • Teknolojik yapının yenilenmesi
  • Stratejik pazarlama yöntemlerinin gözden geçirilmesi
  • Girdi maliyetlerinin düşürülmesi
  • Uluslararası mevzuata uyum ve ulusal mevzuatta koordinasyonun sağlanması
  • Yeniden yapılanmanın sağlanması

  Derleyen:  Memet Özkan

  memeto@hotmail.com

  Yararlanılan kaynak:  İhracat Stratejisi 1998-2005, DTM dokümanı, Haziran 1998

  Scroll To Top