Son Haberler
Anasayfa / Makaleler - Yeni Ekonomi / İHRACAT SÜRECİ

İHRACAT SÜRECİ

 

Dış pazarlara açılmak isteyen bir firmanın ihracata başlamadan önce, ihracat iş planı oluştururken ve ihracat süreci sırasında dikkat etmesi gereken bazı konular vardır. 

Bir firmanın ihracata başlamadan önce iç pazardaki başarısı, ihracat yapma konusundaki amacı ve kararlılığı, ihracat organizasyonunun yapısı, uzman personel yeterliliği, dış piyasadaki rekabetçiliği ve farklılık yaratan değerleri, dış pazarlardaki rakipleri, performansları ve tüketicilerin alışkanlıkları ve kültürü, firma temsilcilerinin kimler olacağı, ürünün mevcut durumdaki pazar payı, hedef pazar ve bu pazarın özellikleri,  engeller ve kotalar, etiketlenme-standart-kalite prosedürleri, çevre yönetim prosedürleri, fiyatlandırma-reklam-hizmet verme koşulları-ödeme vade ve koşulları-indirim ve garanti koşulları, dağıtım kanalları, fuarlar ve örnek ürünleri hakkında her türlü hazırlığı yapması gerekmektedir.  

Tüm bu soruların yanıtları ihracat iş planının temel karakteristiklerini oluşturur.  

İhracat iş planı başlıklar halinde, yönetici mektubu, firmanın mevcut durumu, firmanın amacı, firma analizi, ürün tanımlama, pazar analizi, hedef pazar, rekabet analizi, örnek grup araştırması, risk tahminleri, pazarlama stratejisi, fiyatlandırma stratejisi, satış taktikleri, dağıtım kanalları, reklam stratejisi, halkla ilişkiler stratejisi, uluslararası iş ilişkileri stratejisi, üretim planları, mali projeksiyonlar, dönemsel bütçeler, nakit akış tahminleri, bilanço, başa-baş analizi, mali kaynak temini, gelirlerin kullanımı, sonuçlar ve eklerden oluşur. 

İhracat iş planına dayalı olarak bir firmanın tipik ihracat süreci genel hatları ile aşağıdaki gibi işlemektedir.  

 • Firmanın dönemlere göre iç piyasadaki performansının değerlendirilmesi
 • Firmanın dönemlere göre kapasite durumunun değerlendirilmesi
 • Hedef pazarların demografik, sosyo-politik ve ekonomik açılardan incelenmesi
 • Dış ticaret uzmanlarıyla görüşmelerin yapılması ve değerlendirmeler
 • Hedef pazarların seçilmesi
 • Sektörel bazda pazar araştırmalarının yapılması ve sonuçların değerlendirilmesi
 • Pazara giriş stratejilerinin saptanması
 • Hedef pazardaki standartlar, sertifikasyon ve lisans gereksinimlerinin incelenip, uygunluğun sağlanması
 • Ürün ile ilgili patent, ticari marka, telif hakları vb. hakkındaki bilgilerin derlenmesi
 • Gümrük ve diğer vergiler, harçlar, kotalar ve diğer tarife dışı engellerin saptanması ve değerlendirilmesi
 • Ürünlere ait fiyat listelerinin oluşturulması
 • Uygun vadeli finansmanın bulunması
 • Dağıtım yöntemlerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
 • Pazarlama planının ayrıntılı olarak belirlenip, uygulanması
 • Temsilcilik veya satış yöntemlerinin bel,irlenmesi ve değerlendirilmesi
 • Satış sözleşmesinin belirlenmesi
 • Üretimin gereklerine uygun olarak yapılması
 • Risk yönetimi kapsamında sigortanın yapılması
 • Diğer gerekli belgelerin tamamlanması
 • Ürünün ambalajlanması ve gereklerine uygun olarak etiketlendirilmesi (barkod)
 • Ürünün sevkiyat planına uygun olarak yüklenmesi
 • Ürünün yerine varışının izlenmesi

Memet Özkan

memeto@hotmail.com

Scroll To Top