Son Haberler
Anasayfa / Makaleler - Bilgi Yönetimi / İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

 ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURTİÇİ İHTİSAS FUARLARININ DESTEKLENMESİ

Amaç: Uluslararası nitelikteki yurtiçi ihtisas fuarlarının dış tanıtımının yapılması, uluslararası düzeyde katılımın artırılması.

Kimler yararlanabilir: Fuar organize eden firmalar

YURTDIŞINDA DÜZENLENEN FUAR VE SERGİLERE MİLLİ DÜZEYDE VEYA BİREYSEL KATILIMIN DESTEKLENMESİ

Amaç: Yurtdışında düzenlenecek fuar ve sergilere katılımın artırılması.

Kimler yararlanabilir: KOBİ, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, Büyük Ölçekli Firmalar

ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

Amaç: KOBİ’lerin SET veya akredite edilmiş kuruluşlardan alacakları kalite güvence sistemi belgeleri (ISO 9000 serisi), çevre yönetim sistemi belgeleri (ISO 14000 serisi) ve Avrupa Birliği tarafından onaylanmış kuruluşlardan alacakları CE işareti ile DTM tarafından uygun görülen uluslararası nitelikteki diğer kalite ve çevre belgelerinin alınması sırasında yaptıkları belgelendirilmiş harcamaların (sadece belgelendirme masraflarının) desteklenmesi. 

Kimler yararlanabilir: KOBİ

PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ

1.Pazar araştırması projelerinin desteklenmesi 

Amaç: Yeni ihraç pazarları yaratmak ve geleneksel pazarlarımızda pazar payımızı artırmak amacıyla sistematik yöntemlerle yapılan pazar araştırmalarının teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması.

Kimler yararlanabilir: KOBI, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, Üretici Dernekleri

2.KOBI’ler arasında uluslararası işbirliği faaliyetlerinin desteklenmesi

Amaç: KOBİ’ler arası işbirliğini sağlamaya yönelik faaliyetlere katılımı desteklenmesi.

Kimler yararlanabilir: KOBİ, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri

EĞİTİM YARDIMI

Amaç: Dış ticaret konulu eğitim faaliyetlerine ilişkin harcamaların desteklenmesi.

Kimler yararlanabilir: KOBİ, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) ve SDŞ ortağı bulunan şirketler

İSTİHDAM YARDIMI

Amaç: Sektörel Dış Ticaret Şirketi statüsünü haiz şirketlerin münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere, konusunda  tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının sağlanmasıdır.

Kimler yararlanabilir: Sektörel Dış Ticaret Şirketleri

YURTDIŞINDA OFİS-MAĞAZA AÇMA, İŞLETME VE MARKA TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

Amaç: Türkiye’de faaliyette bulunan şirketlerin yurtdışı pazar paylarını artırmalarını ve ürünlerimizin tanıtımının yapılmasını teminen yurtdışında şirket kurma, depo-mağaza açma, işletme ve tanıtım giderlerinin karşılanması.

Kimler yararlanabilir: Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, ve Türkiye’de sinai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler

PATENT, FAYDALI MODEL BELGESİ VE ENDÜSTRİYEL TASARIM HARCAMALARININ DESTEKLENMESİ

Amaç: İhracat potansiyeli bulunan, teknoloji yoğun yeniliklerin, yeni ürünlerin ve yöntemlerin geliştirilmesinin desteklenmesi 

Kimler yararlanabilir: Türk Patent Enstitüsü’nün siciline kayıtlı patent vekilleri aracılığı ile veya doğrudan Türk Patent Enstitüsü’ne başvuran Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler.

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TANITIM VE TUTUNDURMASI İLE TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ

Amaç: Türkiye’de kendi ünvan ve/veya markasıyla ticari ve/veya sinai faaliyette bulunan şirketler ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri’nin uluslararası pazarlarda ürünlerine Türk malı imajı ve marka oluşturmak amacıyla yurtdışında yapacakları marka tescili dahil tanıtım ve tutundurma ile Türk malı imajının yerleştirilmesine yönelik faaliyetleri dolayısı ile yaptıkları harcamaların karşılanması.

Kimler yararlanabilir: Sektörel Dış Ticaret Şirketleri ve kendi ünvan ve/veya markasıyla ticari ve/veya sinai faaliyette bulunan şirketler

Not: Tebliğlere dayanan bu tür bilgiler her zaman değişebilmektedir. Bu bilgilerin son haline ilgili kurumlardan ulaşılmalıdır. Yazının esas amacı İhracat Yönelik Devlet yardımları hakkında genel bir bilgi vermektir.

Memet Özkan

bilgi@danismend.com

Yararlanılan kaynak: İhracata Yönelik Devlet Yardımları (tanıtım dokümanı), T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İGEME-İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi.

Scroll To Top