Son Haberler
Anasayfa / Makaleler - Lojistik Yönetimi / İŞLETME BAKIM PROGRAMLARI – 2

İŞLETME BAKIM PROGRAMLARI – 2

 

Bir önceki yazıda İşletme Bakım Programlarının genel karakteristikleri üzerine bilgi vermiştik. Konunun daha da netleşmesi açısından, bu yazıda bir İşletme Bakım Projesi’nin adımlarından bahsedeceğiz. Alacağımız yazılım örneği ise, SAP yazılımının PM (Plant Maintenance) modülüdür.

 

Projenin amacı

* Tüm makine ve ekipmanların düzenli olarak planlı bakım işlemlerinin yapılmasının sağlanarak, arızadfan kaynaklanabilecek üretim performans kayıplarının minimuma indirgenmesi

* Bu süreç çerçevesinde oluşan arızaların kataloglarının oluşturulması ve daha sonraki analizlerle arıza kaynaklarının tesbit edilip, minimuma indirgeme çalışmalarının başlatılması

* Bakım ve onarım faaliyetleri üzerinde oluşan masrafların net olarak izlenebilmesi

* Teknik malzeme bazında sağlıklı bir şekilde, malzemelerin kontrolu ve yönetimi

* Bakım işinde çalışan atelye ve teknik personelin sistematik olarak çalışmasını sağlayıp, bakım personelinin kontrol ve denetiminin sağlıklı bir şekilde yapılmasıdır.

 

İşletme Bakım Projesinin aşamaları

1.Proje Planının hazırlanması

1.1. Proje ekibinin oluşturulması.

1.2. İşletme teknik organizasyon ve hiyerarşinin oluşturulması.

1.3. Işletmede farklı sorumluluk alanları bulunan bakım Planlama Grupları oluşturulması.

1.4. İş yerlerinin (atelyeler) ve yetki gruplarının oluşturulması.

1.5. Bakım veya onarım işlemi yapıldığında, bu işleme ait masrafların nereye atılacağını bildiren masraf yeri kodları /belli bir hiyerarşiye bağlı olarak) oluşturulması . Bu kodlar ekipmanın bağlı bulunduğu yere göre ve/veya ekipmanın hizmet verdiği yere göre tasarlanabilir.

1.6. Teknik birim hiyerarşisine bağlı olarak, teknik birim ana verilerinin hazırlanması. (Teknik birim kodu, tanımı, masraf yeri, planlama yeri, bakım planlama grubu kod numarası, sorumlu işyeri, yetki grubu, faaliyete geçme tarihi vb.)

1.7. Üzerinde direkt bakım işlemi yapılan makina veya makinalar grubu ya da sistemin ana verilerinin hazırlanması (trafolar, bantlar vb.)

1.8. Malzeme ana verilerinin hazırlanması (minimum stok, maksimum stok, parti büyüklüğü, yeniden sipariş noktası vb.)

1.9. Yazılımının kullanılacağı, iş süreç senaryolarının hazırlanması.

1.9.1. Arızi bakım-onarım senaryosu (bildirimin yaratılması-onaylanması, BO siparişinin yaratılması-onaylanması, BO siparişinin teyidinin verilmesi, BO siparişinin kapatılması vb.)

1.9.2. İş isteği senaryosu (bildirimin yaratılması-onaylanması, iş isteği siparişinin yaratılması-onaylanması, sipariş teyidi, siparişin kapatılması)

1.9.3. Planlı bakım senaryosu (tüm planlı bakım işlemleri)

1.9.4. Malzeme yönetimi senaryosu (depoların, malzemelerin ve yetkilerin yaratılması)

1.10 Planlı bakım ana verilerinin hazırlanması

1.10.1. Bakım stratejisinin belirlenmesi (bakım periyodları, toleranslar vb.)

1.10.2. İş planlarının hazırlanması (bakım formları)

1.10.3. Bakım kalemlerinin hazırlanması (iş planı, bakım stratejisi ve ekipmanın birleştirildiği bilgi yapıları)

 

 

Memet Özkan

memeto@hotmail.com

Scroll To Top