Son Haberler
Anasayfa / Makaleler - Kalite Yönetimi / ISO 9000-2000 STANDARTLAR SERİSİ-4

ISO 9000-2000 STANDARTLAR SERİSİ-4


5.   Yönetim Sorumluluğu  

5.1  Yönetim Taahhütü 

Üst yönetim, 

a)     organizasyona, belirleyici ve düzenleyici şartlar da dahil olmak üzere müşteri şartlarının yerine getirilmesinin öneminin iletilmesiyle,

b)     kalite politikasını oluşturmakla ,

c)     kalite hedeflerinin oluşturulmasının güvence altına alınmasıyla,

d)     yönetimin gözden geçirmesini yaparak, ve

e)     kaynakların mevcudiyetinin güvence altına alarak   

kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesine yönelik taahhütünün delilini sağlamalıdır.

5.2    Müşteri Odağı 

Üst yönetim, müşteri mennuniyetinin arttırılması amacına yönelik, müşteri şartlarının belirlenmesi ve yerine getirilmesini sağlamalıdır.

5.3 Kalite Politikası 

Üst yönetim kalite politikasının, 

a)  *   organizasyonun amacına uygunluğu,

b)  *   kalite yönetim sisteminin şartlarına uyma ve etkinliğin sürekli iyileşmesi taahhütleri içermesini,

c)  *   kalite hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve görevi görmesini,

d)  *   organizasyon içinde iletilmesini ve anlaşılmasını, ve

e)  *   uygunluğunun sürekliliği için gözden geçirilmesini

sağlamalıdır.

5.4 Planlama 

5.4.1 Kalite Hedefleri 

Tepe yönetim, ürünün şartlarının yerine getirilmesi için gerekli olanlarda dahil olmak üzere, kalite hedeflerinin organizasyonun ilgili fonksiyon ve seviyesinde oluşturulmasını sağlamalıdır. Kalite hedefleri ölçülebilir ve kalite politikası ile uyumlu olmalıdır.

5.4.2 Kalite Yönetim Sistemi Planlaması 

Üst yönetim, kalite hedefleri da dahil olmak üzere 4.1’de verilen şartları yerine getirmek için, 

a)  *   kalite yönetim sisteminin planlamasının yapılmasını, ve

b)  *   kalite yönetim sistemine yönelik değişikliklerin planlandığı ve uygulandığı zaman, kalite yönetim sisteminin bütünlüğünün sürdürülmesini sağlamalıdır.

5.5 Sorumluluk, yetki ve iletişim 

5.5.1 Sorumluluk ve yetki 

Tepe yönetim, organizasyonda sorumlulukların ve yetkilerin tanımlanmasını ve iletilmesini sağlamalıdır.

5.5.2 Yönetim Temsilcisi 

Tepe yönetim, diğer sorumluluklarına bakılmaksızın, 

a)      kalite yönetim sistemi için gerekli proseslerin kurulması, uygulanması ve sürdürülmesinin sağlanmasını,

b)      kalite yönetim sisteminin performansı ve iyileştirme için ihtiyaçların tepe yönetime raporlanmasını, ve

c)      organizasyonda, müşteri şartlarının bilincinde olunmasının yaygınlaştırılmasının sağlanmasını 

içeren sorumluluk ve yetkiye sahip olması gereken yönetim içinden bir üye atamalıdır. 

Not : Yönetim temsilcisinin sorumluluğu kalite yönetim sistemi ile ilgili konularda dış taraflarla iletişimi içerebilir.

5.5.3 İç İletişim 

Tepe yönetim, organizasyonda uygun iletişim proseslerinin oluşturulması ve iletişiminin kalite yönetim sisteminin etkinliği ile bağlantılı yapılmasını sağlamalıdır.

5.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi 

5.6.1 Genel 

Tepe yönetim, organizasyonun kalite yönetim sisteminin uygunluğunun, yeterliliğinin ve etkinliğinin sürekliliğini sağlamak amacıyla planlanmış aralıklarla gözden geçirmelidir. Bu gözden geçirme, iyileştirme fırsatlarının değerlendirilmesini ve kalite politikası ve kalite hedefleri de dahil olmak üzere kalite yönetim sistemindeki değişiklik ihtiyacını içermelidir. Yönetimin gözden geçirmelerine ilişkin kayıtlar muhafaza edilmelidir.

5.6.2 Gözden Geçirme Girdileri 

Yönetimin gözden geçirme kayıtları

a)  *   denetim sonuçları

b)  *   müşteriden gelen bilgiler,

c)  *   proses performansı ve ürün uygunluğu

d)  *   önleyici ve düzeltici faaliyetlerin durumu

e)  *   önceki yönetim gözden geçirme faaliyetlerinden devam eden takip faaliyetleri

f)   *    kalite yönetim sistemini etkileyebilecek değişiklikler, ve

g)  *   iyileştirme için öneriler  

hakkında bilgiyi içermelidir.

5.6.3 Gözden Geçirme Çıktısı 

Gözden geçirme çıktısı 

a)  *   kalite yönetim sistemi ve proseslerinin etkinliğinin iyileştirilmesi

b)  *   müşteri şartlarıyla ilgili ürünün iyileştirilmesi, ve

c)  *   kaynak ihtiyaçları  

ile ilgili kararları ve eylemleri içermelidir. 

6 Kaynak Yönetimi 

6.1 Kaynakların Sağlanması 

Kuruluş, 

a)     kalite yönetim sisteminin uygulanması ve sürdürülmesi ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi

b)     müşteri şartlarının yerine getirilmesiyle müşteri mennuniyetinin arttırılması 

için gerekli kaynakları belirlemeli ve sağlamalıdır.

6.2 İnsan Kaynakları 

6.2.1 Genel 

Ürün kalitesini etkileyen işleri yapan personel, uygun öğrenim, eğitim, beceri ve tecrübe yönünden yetkin olmalıdır.

6.2.2 Yetkinlik, Bilinç ve Eğitim 

Organizasyon, 

a)     ürün kalitesini etkileyen işleri yapan personel için gerekli yetkinlikleri belirlemeli,

b)     bu ihtiyaçların karşılanması için eğitim sağlanmalı veya diğer faaliyetleri başlatmalı,

c)     başlatılan faaliyetlerin etkinliğini değerlendirmeli,

d)     personelin, faaliyetlerinin uygunluğu ve öneminin ve kalite hedeflerine ulaşılmasına nasıl bir katkıda bulunacaklarının bilincinde olmasının sağlanması, ve

e)     öğrenim, eğitimi, beceri ve tecrübe ile ilgili uygun kayıtları muhafaza etmelidir.

6.3 Alt Yapı 

Organizasyon ürün şartlarının yerine getirilmesi için gerekli altyapıyı belirlemeli, sağlamalı ve sürdürmelidir. Uygun olduğunda, alt yapı 

a)     binaları, çalışma alanı ve ilgili yardımcı ürünleri

b)     proses ekipmanını, donanımı ve yazılımı ve

c)     ulaştırma veya iletişim gibi destekleyici hizmetleri, içerir.

6.4 Çalışma Ortamı 

Organizasyon ürün şartlarına uygunluğun sağlanması için gerekli çalışma ortamını belirlemeli ve yönetmelidir. 

Devam edecek…

Memet Özkan

memeto@hotmail.com

Scroll To Top