Son Haberler
Anasayfa / Makaleler - Strateji ve Yönetim / JAPON UZMANDAN BAŞARILI ŞİRKET FORMÜLÜ

JAPON UZMANDAN BAŞARILI ŞİRKET FORMÜLÜ

JAPON UZMANDAN BAŞARILI ŞİRKET FORMÜLÜ

Japon Kalite uzmanı Shinya Tsutsumi, başarılı şirket olmanın esaslarını şöyle özetliyor:

* Başarılı şirketler uzun dönemde sürekli bir gelişimi yakalar ve bundan istifade eder.

* Başarılı şirketler kalite ve hizmetleri ile müşteri güvenini kazanırlar.

* Başarılı şirketler zamanın değişikliğine karşı esneklik gösterir.

* Müşteri oryantasyonlu  net bir politika oluştururlar.

* Şirketin ilk aşamasındaki mükemmel liderin kurduğu değer duygusuna ve kurumsal kültüre sahiptirler.

* Müşteri oryantasyonlu politika tüm çalışanlar tarafından uygulanır.

* Çalışanların tümü eğitimlidir. Müşteri oryantasyonlu politikasını ve buradaki rolünü tamamen anlamış durumdadır.

* Başarı hikâyeleri ve şirketin kuruluş tarihi nesilden nesile aktarılır.

* Kurum kültürünü tohumlamak için üst yönetim en alt çalışanlarla çok yakın temas halindedir.

* Çalışanların her biri şirketteki insan yönelimli politika sayesinde canlı ve istek doludur.

*  Neyin yapılması gerektiği her zaman açık ve nettir. Kendisinin ve diğerlerinin konumunu herkes, serbest ve aktif iletişim sayesinde anlamış durumdadır.

* Ödüllendirmenin çeşitliliği insanları başarılı olmaya teşvik eder.

* Organizasyon, merkeziyetçiliği bırakmış ve yetkiler geniş ölçüde devredilmiştir.

* Yetki daha sonra lüzumsuz müdahalelere meydan vermeyecek şekilde geniş ölçüde devredilmiştir.

* Gerekli fonkiyonların hepsi her iş biriminde temin edilmiştir.

* Desantralizasyondan veya organizasyondaki kesişmelerden kaynaklanan küçük israflar üzerinde durulmaz.

* Yeni ürünler birbiri ardına üretilir.

* Rakiplerin atlatmış bulundukları belli boşlukları yakalamaya çalışırken, telaşlı müşteriler de terk edilmez.

* Yeni fikirler yaratan şampiyon personele geniş yetkiler devredilir.

* Çalışanlar arasında rekabet teşvik edilir.

* Denemeler yapmak için fırsatlar tanınır.

* Müşterinin nasıl tatmin edilebileceğinden emin olunmayan yeni iş alanlarına girmede çok dikkatli davranılır.

* İş alanları sürekli genişler. Böylece ciddi bir başarısızlıkla karşılaşmadan hızla büyürler.

Memet Özkan

bilgi@danismend.com

Yararlanılan kaynak: MPM, Anahtar dergisi, Yıl 10, Sayı:112, Sayfa 11

Scroll To Top