Son Haberler
Anasayfa / Makaleler - Strateji ve Yönetim / KATILIMLI YÖNTEM UYGULAMASI

KATILIMLI YÖNTEM UYGULAMASI

KATILIMLI  YÖNTEM  UYGULAMASI

Süreç bazlı yönetimin temelini oluşturan stratejik planlama çalışmalarına, metod  açısından katkıda bulunmak amacıyla, uygulamada yer alan “katılımlı yöntem”in iş akışı hakkında kısa bilgiyi aşağıda veriyoruz.  

“Katılımlı yöntem”in amacı değişik tarafların bakış açılarından beslenerek ortak aklı oluşturduktan sonra karar verme sürecindeki ölçütleri belirlemektir. 

 

ÖN HAZIRLIKLAR  

Bu aşamada çalışılacak konu, konu sahipleri, konu sahiplerinin temsil oranları ve katılımcılar belirlenir.  

Yürütme kurulu ve gerekirse taraflar tarafından genişletilmiş bir yapı sorumluluğunda yürütülür. 

ARAMA KONFERANSI 

Bu aşamada vizyon belirlenir ve analitik sıralama yöntemi modeli için veri tabanı oluşturulur. 

Konu sahipleri ve gözlemci statüsünde yürütme kurulu üyeleri  sorumluluğunda yürütülür.  

 

VİZYON VE ARA RAPOR  

Katılımcı yöntem uygulayıcıları sorumluluğunda yürütülür. 

ANALİTİK SIRALAMA YÖNTEMİ MODELİ 

Bu aşamada karar konferansında kullanılacak hiyerarşik model oluşturulur. 

Yürütme kurulu ve katılımlı yöntem uygulayıcıları sorumluluğunda yürütülür. 

AKIL HARİTASI 

Bu aşamada konu sahipleri ve temsil oranlarının gözden geçirilir, katılımcılar belirlenir.  

Yürütme kurulu ve gerekirse taraflar tarafından genişletilmiş bir yapı sorumluluğunda yürütülür.  

SIRALAMA KARAR KONFERANSI 

Bu aşamada model katmanlarının öğelerinin öncelik sıralamaları ve duyarlılık analizi yapılır, ayrıca uygulama planlarını yönlendirecek strateji belirlenir. 

Konu sahipleri ve gözlemci statüsünde yürütme kurulu üyeleri  sorumluluğunda yürütülür.  

TÜMLEŞTİRME VE RAPOR 

Katılımcı yöntem uygulayıcıları sorumluluğunda yürütülür. 

DİYALOG KONFERANSI 

Bu aşamada karar konferansı sıralamasında elde edilen etkinliklerin hayata geçirilebilmelerine yönelik somut işbirlikleri modelleri oluşturulur. 

Konu sahipleri ve gözlemci statüsünde yürütme kurulu üyeleri  sorumluluğunda yürütülür.  

SON RAPOR 

Katılımcı yöntem uygulayıcıları sorumluluğunda yürütülür.

Derleyen: Memet Özkan

bilgi@danismend.com

Yararlanılan kaynak: Anahtar Dergisi, Sayı 10/112, sayfa 8

Scroll To Top