Son Haberler
Anasayfa / Makaleler - Mali İşler Yönetimi / MALİ İŞLER PERFORMANS VE SONUÇ GÖSTERGELERİ – 2

MALİ İŞLER PERFORMANS VE SONUÇ GÖSTERGELERİ – 2


                          Hedeflenen Maliyetler

Maliyet Verimi = —————————

                          Gerçekleşen Maliyet

                       Üretilen Miktar x

                       Birim Standart Zamanı x

İşçilik                Standart İşçilik Ücreti

Maliyeti = ———————————— x 100

Verimi                Gerçekleşen İşçilik Ücreti

                      Üretilen Miktar x

                      Birim Standart Malz.Miktarı x

Malzeme            Standart Malz.Maliyeti

Maliyeti = —————————————– x 100

Verimi           Gerçekleşen Malzeme Maliyeti

                    Üretilen Miktar x

                    Birim Standart Makine Süresi x

Makine            Standart Makine Gideri

Maliyeti = —————————————- x 100

Verimi              Gerçekleşen Malzeme Maliyeti

                                         Önerilen Sipariş Maliyeti

Maliyet Gerçekleşme Oranı = —————————-

                                        Gerçekleşen Maliyet

                               Çıktı

İş Gücü Verimliliği = —————–

                              İşçilik Giderleri

                                            Çıktı

Malzeme(enerji) Verimliliği = ——————-

                                     Malzeme(enerji) Maliyeti

             

                                                     Toplam Maliyet

Üretim Birimi Başına Toplam Maliyeti = ———————

                                                            Çıktı

                                                        Toplam Ücretler

Üretim Birimi Başına İşgücü Maliyeti = ———————–

                                                            Çıktı

                                                         Toplam Malzeme Maliyeti

Üretim Birimi Başına Malzeme Maliyeti = ——————————–

                                                                   Çıktı

   Direkt İşçilik Maliyetleri

* ——————————

   Standart Direkt İşçilik Süresi

    Direkt Malzeme Giderleri

* —————————

    Standart Malzeme Miktarı

       Satışlar

* ———————-

   Satılan Mallar Maliyeti

    Satılan Mallar Maliyeti

* ————————- X 100

    Satışlar

   Satış Maliyeti

* —————— x 100

   Satışlar

    Malzeme Maliyeti

* ————————————- x 100

    Satışlar ( Toplam Üretim Maliyeti)

    Genel Üretim Giderleri

* —————————- x 100

          Satışlar

      Yardımcı ( İşletme ) Malzeme Maliyeti

* —————————————- x 100

         Direkt Malzeme Maliyeti

      Yardımcı Malzeme Maliyeti

* ——————————— x 100

      Toplam Malzeme Maliyeti

    Toplam İşçilik Ücretleri

* ————————–

    Toplam Çalışılan Saatler

   Toplam Yardımcı İşçilik Maliyeti

* ——————————– x 100 

    Toplam İşçilik Maliyeti

    Toplam Direkt İşçilik Maliyeti

* ——————————- x 100

    Toplam İşçilik Maliyeti

     Genel Üretim Giderleri

* —————————- x 100

     Toplam Üretim Maliyeti

   Genel İdari Giderler

* ———————

    Toplam Maliyet

   İşçilik Maliyetleri

* —————————-

   Toplam Satışlar ( Giderler)

    Toplam Maliyet

* ——————–

    Üretim Miktarı

     İşçilik Maliyetleri

* ———————-

      Üretim Miktarı

      Genel Üretim Giderleri

* —————————

         Üretim Miktarı

      Satış Maliyetleri

* ———————-

      Satış Miktarı

         Satışlar

* ———————-

      Toplam Maliyet

     (veya İşçilik Maliyetleri)

     (veya Sermaye)

     (veya Parasal Ücretler)

                                          Net Satışlar

Toplam Faktör Verimliliği = ———————————-

                     Mal ve Hizmet Satışları Maliyeti

                             Toplam Kazançlar

Toplam Kazançlar Verimliliği = ———————————

                        Mal ve Hizmet Satışları Maliyeti-

                        İlk Madde ve Malzeme Giderleri

                     Katma Değer

Katma Değer Verimliliği = ————————————-

                   Ücret ve Maaşlar + Amortisman

                                    Net Katma Değer

Net Katma Değer İşgücü Verimliliği = ———————–

                                    Ücret ve Maaşlar

                                       Kar

Toplam Faktör Kar Verimliliği = ———————————-

                          Mal ve Hizmet Satışları Maliyeti

Kar

Dönüşüm Kar Verimliliği = ————————————

                   Mal ve Hizmet Satışları Maliyeti-

                   İlk Madde ve Malzeme Maliyeti

                                       Kar

İçsel Kar Verimliliği = ———————————-

               Ücret ve Maaşlar + Amortisman

                    Kar

İşgücü Kar Verimliliği = ———————

                 Ücret ve Maaşlar

                             Satışlar

Çalışan Başına Net Satış = ——————–

                       Çalışanlar Toplamı

Satışlar

İşçilik Saati Başına Net Satış = ——————————

                           Toplam Çalışılan İşçilik Saatleri

                                Katma Değer

Katma Değerin Net Satışlara Oranı = —————

                                  Satışlar

                                                Katma Değer

Katma Değerin Maddi Duran Varlıklara Oranı = ———————-

                                               Maddi Duran Varlıklar

                                               Maddi Duran Varlıklar

Çalışan Başına Maddi Duran Varlıklar Oranı = —————————

                                              Toplam Çalışanlar

                           Katma Değer

Çalışan Başına Katma Değer = ——————

                          Toplam Çalışanlar

   

                                 Katma Değer

İşçilik Saati Başına Katma Değer = ———————-

                                Toplam İşçilik Saatleri

                      Ücret ve Maaşlar

Çalışan Başına Ücretler = ———————–

                     Toplam Çalışanlar

                         Ücret ve Maaşlar

Ortalama Saatlik Ücretler = ———————–

                      Toplam İşçilik Saatleri

              Katma Değer

İşgücü Maliyet Rekabet Gücü = ——————

                              Ücret ve Maaşlar

                                                Direkt işçi sayısı

Direkt İşçi Sayısının Toplam Çalışanlara Oranı = ——————

                                               Toplam Çalışanlar

Yararlanılan kaynaklar:

1. İşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi-Çok Yönlü Performans Göstergeleri-Zühal Akal-1992-Milli Prodüktivite yayınları
2. İşletmelerde karar verme teknikleri, Dç Dr. Muammer Doğan, Bilgehan Basımevi, 1985
3. Mpm-Refa, Planlama ve yöneltme yöntem bilgisi, 1985 
4. Mpm-Refa, İş etüdünün temelleri, 1971 


Memet Özkan

Scroll To Top