Son Haberler
Anasayfa / Makaleler - Lojistik Yönetimi / MAPICS – INVENTORY MANAGEMENT-1

MAPICS – INVENTORY MANAGEMENT-1

Bu yazıda 1990’lı yılların başında, MRP II pazarında önemli bir yer tutan MAPICS DB paketini tanıtarak, hem dönemin başındaki MRP II anlayışını, hem de genel sistem uygulamalarını ve dizaynını incelemeye çalışacağız. Bu amaçla birinci bölümde PDM (Product Data Management) uygulamalarını kısaca tanıttık. Bu bölümde ise IM (Inventory Management) uygulamalarının temel başlıklarını vereceğiz. Yorum yapmadan vereceğimiz temel uygulama ekranlarındaki saha bilgilerinin, genel bilgilenme açısından yeterli olduğunu umuyoruz. Tüm modüllerdeki detay bilgiler toplanıp, sistemin entegre bir görüntüsü ortaya çıktığında, ERP’nin 1990’lardan bugüne kadar izlediği yolun daha rahat anlaşılması yolunda değişik bakış açılarına kavuşacağımızı düşünüyoruz.

 

INVENTORY MANAGEMENT (IM)

Tüm modüllerde ana verilerin girildiği “file maintenance” menüsü, bu verilerin sorgulandığı “inquiry” menüsü ve spesifik raporların alındığı “reports” menüsü standart olarak mevcuttur.

IM modülü aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:

1.Inquiry

2.Reports

3.Transaction processing

4.Order release and closeout

5.Physical inventory

6.Period closing activity

7.File maintenance

8.Transaction history

9.Work with inventory management

10.Manufactring order history

11.General Ledger Interface

Bu modül, genelde stok yönetimi hareketlerinin yapıldığı ve sonucunda stoğun oluşturulduğu bir modüldür. Transaction processing menüsü ile ilgili stok hareketleri, order release and closeout ile işemrine ilişkin temel hareketler, physical inventory ile fiziksel sayım çalışmaları, period closing activity ile dönem kapatma çalışmaları, transaction history ile transaction processing menüsünde yapılan hareketlerin sorgulamaları yapılır.

“Inquiry” menüsü aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:

1. Inquiry

1.1. Item Master

1.2. Item balance detail/all warehouse

1.3. Item balance detail/mfg allocations

1.4. Open orders-by item warehouse

1.5. Item availability

1.6. Item balance history-sales

1.7. Purchase orders-by order

1.8. Location detail-by item/warehouse

1.9. Warehouse summary

1.10. Item detail-by location

1.11. Discrete allocation

“Item balance detail/all warehouse” başlıklı malzemenin bütün ambarlardaki stok detaylarının sorgulandığı programda bulunan bilgilerden bazıları aşağıdaki gibidir:

Item number, description

Stocking unit of measure

Item type

Eng. Drawing number

Unit cost default

Tax indicator

Last maintain date

Detay bazda;

Warehouse number-Quantity on hand-Allocated-Pending allocation-Available-On order-Order point-Safety stock-Average unit cost

“Item balance detail/mfg allocations” başlıklı malzemenin iş emirlerindeki stok rezervasyonlarının sorgulandığı programda bulunan bilgilerden bazıları aşağıdaki gibidir:

Item number, description

Warehouse number

Stocking unit of measure

Eng. Drawing number

Average cost

Last maintain date

Pending allocation

Manufacturing allocation

Customer allocation

Net available

Quantity on hand

Quantity on order

Mrp flag

Detay bazda;

Order/schedule number-Quantity required-Issued quantity-Unissued quantity-Order status-Required date-Last issued date

“Open orders-by item warehouse” başlıklı malzemenin açık siparişlerinin sorgulandığı programda bulunan bilgilerden bazıları aşağıdaki gibidir:

Item number, description

Warehouse number

Stocking unit of measure

Eng. Drawing number

Average cost

Last maintain date

Pending allocation

Manufacturing allocation

Net available

Quantity on hand

Quantity on order

Mrp flag

Detay bazda;

Order/schedule number-Vendor number-Order status-Order quantity-Quantity open-Order due date-Hours remaining-Current operation

“Item availability” başlıklı malzemenin yeterliliğini sorgulama programında bulunan bilgilerden bazıları aşağıdaki gibidir:

Item number, description

Warehouse number

Inquiry dates

Quantity on hand

Manufacturing allocations

Pending manufacturing allocations

Net available

Scheduled receipts bazında;

Order/schedule number-Vendor number-Order status-Order due date

“Reports” menüsü aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:

1. Status/analysis reports

2. Inventory reports

3. File listings

“Status/analysis“ menüsü aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:

1. Stock status-inventory

2. Stock status-location

3. Purchase order status

4. Manufacturing order status

5. Pch/Mfg order status

6. ABC analysis

7. Financial stock analysis

8. Stock movement analysis

“Inventory reports“ menüsü aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:

1. Reorder report

2. Control totals

3. Foolow-up shortage

4. Item QC & batch/lot controls

5. Item waiting inspection

6. Reject Items Waiting Disposition

7. Outstanding goods received notes

8. Invoices on goods received notes

9. Inventory valuation

“File listings “ menüsü aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:

1. Item master list

2. Item balance list

3. Item base price list

4. Empty locations

5. Locations and contents

6. Contents and quality control areas

7. Contents of bulk store area

8. Miscellaneous item stock

9. Goods received notes

Konu incelenmeye devam edilecektir.

Memet Özkan

Scroll To Top