Son Haberler
Anasayfa / Makaleler - Lojistik Yönetimi / MAPICS – PURCHASING

MAPICS – PURCHASING

Bu yazıda 1990’lı yılların başında, MRP II pazarında önemli bir yer tutan MAPICS DB paketini tanıtarak, hem dönemin başındaki MRP II anlayışını, hem de genel sistem uygulamalarını ve dizaynını incelemeye çalışacağız. Bu amaçla önceki yazılarda PDM (Product Data Management) uygulamalarını ve IM (Inventory Management) uygulamalarının bir kısmının temel başlıklarını tanıttık. Yorum yapmadan vereceğimiz temel uygulama ekranlarındaki saha bilgilerinin, genel bilgilenme açısından yeterli olduğunu umuyoruz. Tüm modüllerdeki detay bilgiler toplanıp, sistemin entegre bir görüntüsü ortaya çıktığında, ERP’nin 1990’lardan bugüne kadar izlediği yolun daha rahat anlaşılması yolunda değişik bakış açılarına kavuşacağımızı düşünüyoruz.


PURCHASING (PUR)

Tüm modüllerde ana verilerin girildiği “file maintenance” menüsü, bu verilerin sorgulandığı “inquiry” menüsü ve spesifik raporların alındığı “reports” menüsü standart olarak mevcuttur.

Purchasing modülü aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:

1. Purchasing Order Processing

2. Payable Processing

3. Inquiry

4. Reports

5. Purchase Order History

6. File Maintenance

7. File Listings

8. Monthly General Ledger Entries

9. Revaluation

Bu modül, satınalma işlemlerinin yapıldığı bir modüldür. Purchase Order Processing menüsü ile satınalma detay verileri girilir, payable ile ödemeler ve purchase order history ile geçmiş döneme ait incelemeler yapılır.

“Purchase Order Processing” başlıklı satınalma sipariş işlemlerinin yapıldığı menü aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:

1. Enter/edit quotations/contracts

2. Print quotations requests

3. Enter/edit requisitions

4. Enter/edit purchase orders

5. Enter/edit purchase orders operations

6. Print purchase orders

7. Print debit memos

8. Print travellers

9. Purchase orders closeout selection

10. Purchase orders closeout report and purge

“Enter/edit purchase orders” başlıklı satınalma sipariş girişinin yapıldığı programda bulunan bilgilerden bazıları aşağıdaki gibidir: 

Kapak (summary) bilgileri olarak;

Order no

Buyer

Vendor

Confirm by date

Release date

Priority

FOB

VIA

TERMS

Currency ID

Exchange Rate

Exch Rate

Special Charges

Print Special Charges

Exp. Freight

Detay bilgiler olarak (tüm malzemeler toplu olarak);

Warehouse

Item number

Contract

Quantity

Unit of measure

Unit price

Due date

Item bazında bilgiler olarak;

Requisition

Blanket indicator

Follow-up date

Planner

Vendor lead time

Dock/stock lead time

Safety lead time

Vendor catalog description

Quote

Reference

Job

Account

Dept

“Inquiry” başlıklı satınalma sipariş işlemlerinin sorgulandığı menü aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:

1. Purchase orders

2. Item master

3. Requisitions master

4. Vendor master

5. Vendor performance

6. Buyer performance

7. Invoices and credit memos

8. Vendor/item master

9. Quotation/contract masters

“Vendor master” başlıklı satıcı girişinin yapıldığı programda bulunan bilgilerden bazıları aşağıdaki gibidir: 

Vendor code

Vendor name

Abbreviation

Adress 1

Adress 2

City

State country

Postal code

Contact person

Telephone number

Fax number

Ship via

Terms

FOB

Currency

Bank account 1

Bank account 2

Last payment

Assignee number

PO accept confimation (Y/N)

Closeout acknowledgement

Multiple PO items

Multiple ship-to

Blanket orders allowed (Y/N)

Landed cost code

Enterprise code

Sales tax id 1

Sales tax id 2

“File maintenance” başlıklı satınalma ana verilerinin girildiği menü aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:

1. Item master

2. Vendor master

3. Vendor/Item master

4. Warehouse ship-to master

5. Buyer master

6. Standart message master

7. Ship via master

8. Terms master

9. Free on board master

10. Landed cost master

11. General ledger master

“Vendor/Item master” başlıklı satıcı firma ve malzeme eşleşmesinin girişinin yapıldığı programda bulunan bilgilerden bazıları aşağıdaki gibidir: 

Vendor code

Vendor name

Item code

Item name

Commodity class

Vendor catalog

Approval date

Engineering

Department

Preferred Vendor (Y/N)

Approval code (1..99)

Date last maintained

Konu incelenmeye devam edilecektir.

Memet Özkan

Scroll To Top