Son Haberler

MARKA HAKKINDA

 
Marka ve ticaret ünvanı arasındaki farklar

· Ticaret ünvanının asıl işlevi ticari işletmeyi tanıtmaktır. Markanın asıl işlevi ürünü tanıtmaktır.

· Ticaret ünvanı bir kimsenin bütünlüğünü, işine ilişkin şöhretini temsil eder.

· Ticari ismin marka olarak korunabilmesi ancak marka olarak tescili ile mümkündür. Aksi takdirde bu ismin başkası tarafından marka olarak kullanımı (tescili) halinde, ticaret ünvanının değiştirilmesi gündeme gelebilir.

· Marka ürününün kaynağını gösterir.

 

Markanın işlevleri

Ürünü başkalarınkinden ayırır (markanın ayırt etme işlevi)

Markanın en önemli işlevi, bir işletmenin mal ve hizmetlerini diğerlerininkinden ayırmaktır. Marka, ürünler arasındaki farkı ortaya çıkararak tüketicinin ürün seçimini sağlıklı yapılabilmesine imkan tanır. Bu noktada markanın rekabeti artırıcı fonksiyonu ortaya çıkmaktadır. Markanın ürünler arasındaki farkı ortaya çıkarma fonksiyonu nedeniyle üreticiler daha kaliteli ürünler üreterek markalarını aranan, talep edilen marka haline getirme yönünde gayret göstereceklerdir. Marka, pazarda bir ürünü diğelerinden ayırmaya yarayan ve ürüne kişilik, hüviyet kazandıran, isim veren temel unsurdur.

 

Ürün için orjin veya kaynak gösterir

Marka bir bakıma ürünün menşeini, kim tarafından üretildiğini gösteren bir işarettir. Tüketici marka adından hareketle ürünün menşei üreticisi hakkında fikir sahibi olacak ve bu ise ürüne olan güveni ve tercihi etkileyecektir.

 

Tüketicide marka  imajının yerleşmesini sağlar

Günümüzde markanın en önemli işlevlerinden biri de tüketici üzerinde oluşturduğu imajdır. Markanın piyasada oluşturduğu imaj, marka sahipleri için çok önemli bir sermayedir.

 

Reklam ve tanıtım aracı olarak kullanılır

Tüketici marka aracılığı ile malı tanır ve satın alır. Tanınmışlık düzeyi yüksek bir marka, işletmenin en güçlü reklam ve müşteri kazanma aracıdır. Tüketici reklamlarını ve ürününü tanıtmaya yönelik bütün harcama ve faaliyetlerini marka odaklı olarak yürütür ve piyasada iyi bir ürün imajı oluşturabilmek için marka üzerine büyük yatırımlar yapar.

 

Kalite unsuru olarak kullanılır

Hukuki açıdan markanın, ürünün belli niteliklerine sahip olduğu ve daima aynı kaliyeti koruyacak şekilde üretildiğini garanti etme fonksiyonu yoktur. Ancak markanın, malın kalitesini garanti etme fonksiyonunun ekonomik açıdan büyük önemi vardır. Zira alıcıların belli bir markayı taşıyan mala rağbet etmeleri, bu malın kalitesini korumasından kaynaklanır.

 

 

 

Derleyen: Memet Özkan

bilgi@danismend.com

 

Yararlanılan kaynak:

İzmir Ticaret Odası İTO dergisi, sayı 36

Scroll To Top