Son Haberler
Anasayfa / Makaleler - Mali İşler Yönetimi / ÖDENMEYEN SSK PRİMLERİ VE TECİL EDİLEN PRİMLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

ÖDENMEYEN SSK PRİMLERİ VE TECİL EDİLEN PRİMLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Ülkemizde gerek ekonomik krizin devam etmesi, gerekse işverenlerin üzerinde işçi çalıştırmanın getirdiği ekonomik yükler ve primlerin yüksek tutulması nedeniyle, SSK primleri maalesef zamanında kuruma ödenememektedir. Bu nedenle ödenmeyen SSK primlerin muhasebeleştirilmesi şöyledir. 

Kurum kazançlarının tespitinde tahakkuk esası geçerlidir. Tahakkuku yapılmış olan giderlerin muhasebede gider kaydının yapılabilmesi için ödenmiş olması şartı yoktur. SSK primlerinde ise bu durum farklıdır. 

Işveren 1 ay içinde çalıştırdığı sigortalılara ait hesaplanan SSK işçi ve kendisine ait işveren payını birleştirerek en geç ertesi ayın sonuna kadar SSK kurumuna ödemekle yükümlüdür. Bu nedenle ödeme yapmadığı SSK primlerini gelir ve kurumlar vergisi matrahından düşemez. 506 sayılı SSK kanununda değişiklik yapılarak bu madde hükme bağlanmıştır. Burada SSK primlerinin gider yazılamamasının nedeni işverenlerin zamanında ödeme yapmaya özendirmektir. 

Sadece Aralık primleri Ocak sonunda ödendiği takdirde bir gecikme sözkonusu değildir, bu primler Aralık ayının gider olarak dikkate alınacaktır. 

Ödenmeyen SSK primleri ticari açıdan gider yazıldığı için beyannamede kanunen kabul edilmeyen giderlerde gösterip kara eklenmesi gerekir. Zamanında ödenmeyen SSK primleri o yıla ait envanter ve beyanname hazırlama döneminde ödenirse kapanan yıla ait gider yazılabilir. 

SSK primlerinin gider yazılabilmesi için SSK kurumuna fiilen ödenmesi gerekr. Hangi tarihte ödenirse o tarihte gider yazılacağı hükme bağlanmıştır. Primler daha önce kanunen kabul edilmeyen gider yazıldığı için tekrar gider olarak kaydedilmeyecek, kurumlar vergisi beyannamesinde diğer indirimler sütununda vergi matrahında düşürülecektir. 

Geçici vergi dönemlerinde ödenmeyen SSK primlerinin geçici vergi matrahının tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması sakıncalıdır. Son geçici vergi dönemi hariç SSK primlerinin yıl sonu gelmeden ödeneceği varsayılırsa o dönemde geçici vergi döneminde kanunen kabul edilmeyen gider yazılmasıyla gereksiz bir geçici vergi ödemesi yapılmış olacaktır.  

TECİL EDİLMİŞ SSK PRİMLERİ  

SSK’nun kendi rızası dahilinde SSK borçluları için yeni vade tayin etmesidir. Daha önceki vadeler geçersiz olduğundan zamanında ödememe gibi bir olay söz konusu olmadığından kanunen kabul edilmeyen gider olarak yazılması gerekmemektedir. Ancak tecil edilen primlerin yeni vadesi geldiği halde bu yeni vadelere göre primler hala ödenmemişse o zaman kanunen kabul edilmeyen gider yazılacaktır. Tecil vadesi gelmeyen borçlar için istenebildiği gibi vadesi geçmiş borçlar içinde istenebilir. Tecile girmesi için borçların vade tarihi ile borçların tecili aynı vergilendirme döneminde olmalıdır. Tecilin vade tarihi ile tecilin kabulu farklı vergilendirme dönemindeyse tecil edilen birimler vadesinde ödenmediği kabul edilerek kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınmış demektir. Tecil tarihinin rastladığı dönemde beyannamede diğer indirim olarak dikkate alınması gerekir. Primler tecil ile belirlenen yeni vadelerinde de ödenmediği taktirde ödemenin yapılmadığı tarihteki beyannamede kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınır.  

Süheyla Çamkıranlar 

bilgi@danismend.com

(Yazar hakkında: 1958 izmir doğumlu, 1979 İşletme Fakültesi mezunudur. Makine gıda, elektronik, otomotiv san sanayi sektörlerinde uzun yıllara dayanan mali işler yöneticilik deneyimleri vardır. Halen bağımsız olarak mali müşavirlik yapıyor ve mali müşavirler odasında vergi mevzuatı komisyon üyeliği görevini sürdürüyor.)

Scroll To Top