Son Haberler
Anasayfa / Anasayfalar / RAPORLAR / PROJE HİBE DESTEKLERİ – EKİM 2018

PROJE HİBE DESTEKLERİ – EKİM 2018

İş ve sosyal hayattaki, potansiyel projelere ve proje fikirlerine fon sağlamak amacıyla, ulusal ve uluslararası platformlarda izlenmesi gereken, süreli ve süresiz periyodlarda açık olan, çok sayıda proje hibe desteği duyurusu yapılmaktadır. “Proje Hibe Destekleri” başlıklı raporumuzda, geniş bir konu ve sektör yelpazesinde olmak üzere güncel ve aktif olan proje hibe destek çağrıları ve fon kaynakları hakkında özet bilgiler veriyoruz.

İş ve sosyal hayatta proje fikri ya da projeleri olan ve fon arayan herkesin okuması gerektiğine inandığımız bu periyodik raporu, ulusal ve uluslararası çok sayıda fon kaynağını düzenli olarak izleyerek oluşturuyoruz.

“PROJE HİBE DESTEKLERİ” başlıklı raporumuzun yanısıra periyodik olarak yayınladığımız  “EKONOMİK GÖRÜNÜM”, “İŞ DÜNYASINI NELER BEKLİYOR ?” ve “YÖNETİCİ BÜLTENİ” başlıklı raporlarımızı da incelemenizi öneriyoruz.

Araştırma raporlarımızdan, proje hibe desteklerinden, mevzuat duyurularından, eğitim duyurularımızdan ve kurumsal haberlerimizden haberdar olmak isteyen okurlarımızın ozkandanismanlik@gmail.com  adresine boş bir e-posta göndermeleri yeterlidir.

Çalışmalarınızda destek olması dileğiyle bilgilerinize sunarız.

 

PROJE HİBE DESTEKLERİ – EKİM  2018 

 

SİVİL DÜŞÜN DESTEKLERİ

Türkiye’deki sivil alana katkı sunacak kişi ve örgütleri desteklemek için geliştirilen ve beş farklı kategori altında sunulan Sivil Düşün Destekleri için başvurular başladı. Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı, AB Türkiye Delegasyonu’nun 2010-11 tarihlerinde 11 ilde 730 sivil toplum temsilcisiyle gerçekleştirdiği danışma toplantılarından çıkan geniş kapsamlı çalışma sonucunda, sivil toplum örgütlerinin ortak kaygılarının dikkate alınması ve gereksinimlerinin belirlenmesiyle tasarlandı. STÖ’lere ve kişilere etkinlik/Toplantı, örgütlenme, hareketlilik ve ağ oluşturma, savunuculuk ve kampanya  ve iletişim desteği başlıklarında destek sunan ve ayni destek programı olan Sivil Düşün desteklerinde her bir kategori için sağlanacak maksimum destek miktarı 5.000 Avro olarak belirlendi. Sivil Düşün’e  2018-2020 dönemi süresince her başvurucu birden fazla kez ve birden fazla destek kategorisine başvuru yapabilir, ancak en fazla 10.000 Avro destek alabilir.

 

JAPONYA DÜNYA GENÇLİK GEMİSİ PROGRAMI BAŞVURULARI

Japon gençleri ile diğer ülke gençleri arasındaki dostluk ve karşılıklı anlayışın geliştirilmesine katkıda bulunmak, gençlerin diğer kültürleri öğrenmelerine fırsat tanımak amacıyla Japon Hükümeti tarafından “Dünya Gençlik Gemisi” Programı gerçekleştirilmektedir. Program, 15 Ocak- 1 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup yaklaşık 50 gün sürecektir. Türkiye – Japonya arası gidiş – dönüş uçak bileti, konaklama, Japonya’da ve gemi yolculuğu sırasındaki yemek ve ulaşım giderleri Japon Hükümeti tarafından karşılanacaktır.

 

PEGASUS YARINLARA UÇUYORUZ PROJESİ BAŞVURU ÇAĞRISI

Sivil Toplum için Destek Vakfı, Pegasus Hava Yolları desteği ile Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yürütücülüğünde başlatılan Yarınlara Uçuyoruz Projesi ile gençleri desteklemeye başlıyor. Gençlerin Türkiye içindeki toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerini desteklemek için kurulan bir hibe programı olan Yarınlara Uçuyoruz Projesi’ne Türkiye’deki 18-29 yaş arası gençler, gençlik grupları ve gençlerle çalışan Sivil Toplum Kuruluşları (STK), toplumsal fayda ve dayanışmayı odağına alan bütün seyahat fikirleriyle 20 Eylül – 20 Ekim 2018 tarihleri arasında başvuru yapabilecek. Fon kapsamında başvuru sahipleri 4.000 TL, 5.000 TL ve 6.000 TL’lik desteklerden yararlanabilecek.

 

KARADENİZ HAVZASINDA SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI

2014-2020 DÖNEMİ 2.TEKLİF VERME ÇAĞRISI

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği 2014-2020 Programı dönemi 2.Teklif Verme Çağrısı yayınlanmıştır. Son başvuru tarihi 31 Ocak 2019

 

TİSK 2018 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÖDÜLLERİ PROGRAMI

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) alanında farkındalığı artırmak, şirketleri teşvik etmek amacıyla ilk olarak 2014’te düzenlediği “TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri” 2018 yılında da devam ediyor. ÖDÜLLER: Büyük Ödül ve Özel Ödüller dahil, her kategoride biri büyük ölçekli, diğeri KOBİ olmak üzere 2’şer şirkete, toplamda 18 şirkete ödül verilmesi öngörülüyor. Son başvuru tarihi 9 Kasım 2018

 

TÜBİTAK 1512-BİGG 2018 YILI 2. ÇAĞRISI

30 Uygulayıcı Kuruluş 1. Aşama faaliyetlerini yürütecek. Uygulayıcı Kuruluşlar girişimcilerin iş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi, seçilen iş fikirlerinin iş planına dönüştürülmesine yönelik eğitim, rehberlik, kuluçka vb. hizmetler ile iş fikirlerinin doğrulanması ve girişimcinin TÜBİTAK’a sunacağı iş planı önerilerinin onaylanması gibi faaliyetleri gerçekleştirecekler. Girişimci adayları, Uygulayıcı Kuruluşlardan onay aldıkları iş planlarıyla TÜBİTAK’a başvurarak 200 bin TL tutarındaki  %100 hibe destekten yararlanmak için yarışacak. Ön başvurular 3 Eylül-16 Kasım 2018 tarihleri arasında alınacak.

 

TKDK IPARD II – DÖRDÜNCÜ BAŞVURU ÇAĞRISI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu “Tarım-Çevre, İklim ve Organik Tarım Tedbiri” için IPARD II Programı Dördüncü Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. Bu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında sadece “Tarım-Çevre, İklim ve Organik Tarım Tedbiri” için başvurular alınacak ve tedbir pilot bölge olarak Ankara İli Beypazarı ilçesinde uygulanacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 31.01.2019

 

TÜBİTAK GENEL SANAYİ DESTEKLERİ GENEL ÇAĞRISI

Hedefler : Tüm sektör ve teknoloji alanlarında teknolojik yenilik içeren proje fikirlerinin hayata geçirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Beklenen etkiler: Sanayi Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan bir teknoloji alanında yerlileşmenin artması ve ithal ürünler yerine yerli muadillerinin üretilmesi, proje çıktılarının ekonomik büyümeye katkı sağlaması beklenmektedir. Maksimum Proje Bütçesi : 50.000.000 TL.  Destek Oranı : KOBİ %75,  Büyük Ölçekli Kuruluş %60.  Desteklenen Giderler : Personel Gideri, Seyahat Gideri, Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alımları, Danışmanlık ve Hizmet Alımları, Malzeme ve Sarf Alımları, Genel Giderler. Çağrı Kapanış Tarihi : 31.12.2018

 

TÜBİTAK 2236 ULUSLARARASI DENEYİMLİ ARAŞTIRMACI DOLAŞIM PROGRAMI ÇAĞRISI

CoCirculation programı ile ülkemizin 2023 yılı hedefleri kapsamında alanında tecrübeli araştırmacıların araştırma projelerini Türkiye’nin önde gelen akademi veya sanayi kurum ve kuruluşlarında yürütmeleri desteklenecek, ülkemiz tecrübeli araştırmacılar için cazibe merkezi haline getirilecek, yurda dönüş yapmak isteyen nitelikli araştırmacılara destek sağlanacak, Ar-Ge insan kaynağı gelişimine katkıda bulunulacak, uluslararası ve sektörler arası araştırmacı dolaşımı desteklenecektir. Araştırmacılar projelerini Türkiye’de bir üniversite veya sanayi kurum/kuruluşlarında yürütmek üzere başvuru yapabilir. Desteklenecek araştırmacıların her birisine aylık brüt 5050 Avro maaş ve 800 Avro araştırma, eğitim ve ağ kurma bütçesi verilecektir.

 

TÜBİTAK 2244 SANAYİ DOKTORA PROGRAMI

Program kapsamında özel sektörde daha fazla araştırmacı istihdam edilmesini teşvik etmek amacıyla, doktora öğrencilerine yönelik burs ve özel sektöre yönelik istihdam desteği verilmektedir. Bu amaç doğrultusunda firmaların ihtiyaçları merkeze alınacak, firmalar ile işbirliği içinde kritik doktoralı insan kaynağının yetiştirilmesi sağlanacaktır. Sanayi Doktora Programı çağrısına yurtiçinde doktora eğitimi veren devlet veya vakıf yükseköğretim kurumları, 6550 sayılı kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapıları ve özel sektör kuruluşlarının işbirliği ile başvuru yapılabilecektir. 5746 sayılı kanun kapsamındaki Ar-Ge/tasarım merkezleri ve teknoparklar bünyesindeki sermaye şirketleri ile özel sektör kuruluşları projeye dâhil olabilecektir.

 

KALKINMA AJANSLARI FİZİBİLİTE DESTEKLERİ – 2018 YILI

Fizibilite programının amacı bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına destek sağlamaktır. Fizibilite Desteği, kar amacı gütmeyen kuruluşların yatırım projelerine yöneliktir.

AHİLER KALKINMA AJANSI

TR71 (NEVŞEHİR – AKSARAY – KIRIKKALE – KIRŞEHİR – NİĞDE)

TOPLAM BÜTÇE: 2.000.000 TL

SON BAŞVURU TARİHİ: 07/12/2018

ANKARA KALKINMA AJANSI

TR51 (ANKARA)

TOPLAM BÜTÇE: 2.000.000 TL

SON BAŞVURU TARİHİ: 10/12/2018

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI       

TRB2 (VAN – BİTLİS – HAKKARİ – MUŞ)

TOPLAM BÜTÇE: 1.220.000 TL

SON BAŞVURU TARİHİ: 24/12/2018

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI     

TR90 (TRABZON – ARTVİN – GİRESUN – GÜMÜŞHANE – ORDU – RİZE)

TOPLAM BÜTÇE: 1.250.000 TL

SON BAŞVURU TARİHİ: 21/12/2018

FIRAT KALKINMA AJANSI   

TRB1 (MALATYA – BİNGÖL – ELAZIĞ – TUNCELİ)

TOPLAM BÜTÇE: 1.500.000 TL

SON BAŞVURU TARİHİ: 24/12/2018

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI     

TR32 (DENİZLİ – AYDIN – MUĞLA)

TOPLAM BÜTÇE: 2.000.000 TL

SON BAŞVURU TARİHİ:  21/12/2018

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI      

TR22 (BALIKESİR – ÇANAKKALE)

TOPLAM BÜTÇE:Önceliklere göre değişiyor

SON BAŞVURU TARİHİ: 26/12/2018

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI       

TRC1 (GAZİANTEP – ADIYAMAN – KİLİS)

TOPLAM BÜTÇE: 2.000.000 TL

SON BAŞVURU TARİHİ: 21/12/2018

İZMİR KALKINMA AJANSI  

TR31 (İZMİR)

TOPLAM BÜTÇE: Önceliklere göre değişiyor

SON BAŞVURU TARİHİ: 21/12/2018 (Kalan bütçeye göre)

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI   

TRC2 (DİYARBAKIR – ŞANLIURFA)

TOPLAM BÜTÇE: 1.000.000 TL

SON BAŞVURU TARİHİ: 28/12/2018 (Kalan bütçeye göre)

MEVLANA KALKINMA AJANSI

TR52 (KONYA – KARAMAN)

TOPLAM BÜTÇE: 1.000.000 TL

SON BAŞVURU TARİHİ: 21/12/2018

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI     

TR83 (SAMSUN – AMASYA – ÇORUM – TOKAT)

TOPLAM BÜTÇE: 800.000 TL

SON BAŞVURU TARİHİ: 21/12/2018

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI    

TR72 (KAYSERİ – SİVAS – YOZGAT)

TOPLAM BÜTÇE: 2.000.000 TL

SON BAŞVURU TARİHİ: 21/12/2018

TRAKYA KALKINMA AJANSI

TR21 (TEKİRDAĞ – EDİRNE – KIRKLARELİ)

TOPLAM BÜTÇE: 450.000 TL

SON BAŞVURU TARİHİ: 13.08.2018

 

TÜBİTAK – BİLİM VE TOPLUM PROGRAMLARI ÇAĞRILARI

Programlar ile okul öncesi dönemi çocuklarından öğretmenlere, toplumun farklı kesimlerine yönelik bilimsel etkinlikler yapmayı hedefleyen projeler desteklenmektedir. Son başvuru tarihleri 3 Eylül, 18 Ekim, 22 Ekim, 22 Kasım 2018 tarihleri arasında değişmektedir.

4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı

4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı

4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı

 

TÜBİTAK YENİ 1514 GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI

TÜBİTAK yeni 1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı; ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayacak nitelikte KOBİ ölçeğindeki erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve teknolojilerini ticarileştirme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları sermayenin, girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanması amacıyla hazırlanmıştır.

 

EVLİYA ÇELEBİ ANADOLU KÜLTÜR GEZİLERİ PROGRAMI

Program kapsamında ülkemizdeki tarihi ve kültürel mekânları yönelik ziyaretlerin yanı sıra, tarih, kültür, sanat, edebiyat ve medeniyet temalı seminer ve atölye çalışmaları da yer alıyor. Gençlik grupların her birinin 16-21 yada 21-26 yaş aralığında olması gereken programa, yurt dışında gençlik alanında faaliyet yürüten STK’lar ve kâr amacı gütmeyen eğitim kurumları başvurabilecektir. 2018 Yılı başvuruları 27 Nisan- 31 Ekim 2018 tarihleri arasında alınacaktır.

 

DERNEKLER DAİRESİ 2018 YILI PROJE BAŞVURULARI

İçişleri Bakanlığının 2010 yılında başlattığı Sivil Toplum Kuruluşları için Proje Yardımları” Programı için, 2018 yılı proje teklif çağrısına çıkılmıştır. Dernekler Dairesi Başkanlığı, program kapsamında, STK’ların kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi amaçlar ile projeleri desteklemektedir.

 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NÜFUS FONU TÜRKİYE – HİBE PROGRAMLARI

5. Ülke Programı ve Suriye İnsani Yardım Programı çerçevesinde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, sivil toplum kuruluşları ve kar amacı gütmeyen toplum temelli örgütleri (aşağıda belirtilen) Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu çalışma alanlarında kapasite oluşturmak/geliştirmek için (üç aydan bir yıla ve 30,000 $’a kadar) hibe başvurusu yapmaya davet etmektedir.

Alan 1: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik/Cinsiyet Temelli Şiddetle Mücadele:

Alan 2: Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı ve Haklarının Geliştirilmesi

Alan 3: Gençlerin Güçlenmesi

Alan 4: Nüfus ve Kalkınma Stratejilerinin Geliştirilmesi

Alan 5: Türkiye’de İnsani yardım ve Acil Durum Müdahalelerinin İyileştirilmesi

Son başvuru tarihi belirlenmemiştir. Başvurular sene içerisinde düzenli olarak UNFPA tarafından incelenecek, fon akışına ve başvurunun uygunluğuna göre kurum ve kuruluşlara geri dönülecektir.

 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TANITMA FONU PROJE ÇAĞRISI

Tanıtma Fonu’nun amacı; ülkemizi yurt içi ve yurt dışında çeşitli yönleri ile tanıtmakla görevli kuruluşların kaynaklarını artırmak, Türk kültür varlığının yayılmasını sağlamak, devlet arşiv hizmetlerini müessir hale getirmek, milletler arası kamuoyunu memleketimizin menfaatleri istikametinde yönlendirmeye çalışmaktır.  Bu amaçla projelerine destek sağlanması talebi ile tüm kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, konfederasyonlar, federasyonlar, birlikler, şirketler, gerçek kişiler vb. Tanıtma Fonu Kuruluna sunulmak üzere Tanıtma Fonu Temsilciliğine başvuruda bulunabilir.

 

KOSGEB-KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI                                 

Programın Amacı ve Gerekçesi, öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesidir.  Destek Süresi : Yatırım Projesi Süresi: Azami 36 Ay, İşletme Giderleri Desteği süresi 1 yıldır. Destek Üst Limiti (geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz) : 5.000.000 TL

Program Kapsamı: İdare Başkanlığınca belirlenen; KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda belirlenen alanlarda yer alan;

-KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,

-Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,

-Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,

Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,

-Patent belgesi ile koruma altına alınan,

-Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,

-Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,

prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler yararlanır.

 

ERASMUS + 2018 HİBE ÇAĞRILARI

KA1 – BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ

Gençlik Alanında Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

-Gençlik Değişimleri

-Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği

-Gönüllülük Faaliyetleri

1 Şubat 2018 / 26 Nisan 2018 / 4 Ekim 2018

KA2 – STRATEJİK ORTAKLIKLAR (YENİLİK VE İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ)

Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar

1 Şubat 2018 / 26 Nisan 2018 / 4 Ekim 2018

KA3 – POLİTİKA REFORMLARI İÇİN DESTEK

Yapılandırılmış Diyalog (Gençler ve Gençlik Alanında Karar Alıcıların Toplantıları)

1 Şubat 2018 / 26 Nisan 2018 / 4 Ekim 2018

Sivil Toplum İşbirliği(Gençlik)

Sivil Toplum İşbirliği(Eğitim)

Politika Yeniliği İçin Girişimler

 

Derleyen: Memet Özkan - www.danismend.com

Not: Araştırma raporlarımızdan, proje hibe desteklerinden, mevzuat duyurularından, eğitim duyurularımızdan ve kurumsal haberlerimizden haberdar olmak isteyen okurlarımızın ozkandanismanlik@gmail.com  adresine boş bir e-posta göndermeleri yeterlidir.

Not:  Bu rapor www.danismend.com tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık  kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde tavsiye veya danışmanlık hizmeti sağlanması olarak yorumlanmamalıdır. Www.danismend.com bu raporda yer alan bilgilerin doğru ve tam olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Www.danismend.com bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan www.danismend.com hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu konularda detay bilgi  isteyen okuyucuların ayrıca bizimle temasa geçmelerini rica ederiz.

 

 

Scroll To Top