Son Haberler
Anasayfa / Anasayfalar / RAPORLAR / PROJE HİBE DESTEKLERİ – KASIM 2020

PROJE HİBE DESTEKLERİ – KASIM 2020

PROJE HİBE DESTEKLERİ – KASIM 2020

İş ve sosyal hayattaki proje fikirlerine fon sağlamak amacıyla, ulusal ve uluslararası platformlarda izlenmesi gereken, süreli ve süresiz periyodlarda açık olan, çok sayıda proje hibe desteği mevcuttur.

PROJE HİBE DESTEKLERİ adlı raporumuzda, geniş bir konu ve sektör yelpazesinde olmak üzere güncel proje hibe destek çağrıları ve fon kaynakları hakkında özet bilgiler veriyoruz.

İş ve sosyal hayatta proje fikri ya da projesi olan ve fon arayan herkesin okuması gerektiğine inandığımız bu periyodik raporu, ulusal ve uluslararası çok sayıda fon kaynağını düzenli olarak izleyerek oluşturuyoruz.

Araştırma raporlarımızdan, proje hibe desteklerinden, eğitim duyurularımızdan ve kurumsal haberlerimizden haberdar olmak isteyen okurlarımızın ozkandanismanlik@gmail.com  adresine boş bir e-posta göndermeleri yeterlidir.

Çalışmalarınızda destek olması dileğiyle bilgilerinize sunarız.

 

IPA-II DÖNEMİ “TÜRKİYE’DE ADAPTASYON EYLEMİNİ GÜÇLENDİRME” PROJESİ HİBE PROGRAMI

Hibe programının genel amacı; Türkiye’de iklim değişikliğine uyumun iyileştirilmesi; özel amacı ise toplulukların ve şehirlerin dayanıklılığını artırmak, doğal kaynakları ve ekosistemleri korumak ve etkilenebilir ekonomik sektörlerin uyum kapasitesini artırmaktır. Son başvuru tarihi : 30 Kasım 2020.

 

SANAYİ YENİLİK AĞ MEKANİZMASI (SAYEM) 2. FAZ ÇAĞRISI

SAYEM 1. Faz çağrısı kapsamında özel sektör öncülüğünde, üniversite ve kamu iş birliğiyle ihtisaslaşmış bir Ar-Ge ve Yenilik konsorsiyumu oluşturulması ve bu konsorsiyum aracılığıyla Ürünleştirme Yol Haritası hazırlanması çalışmaları tamamlanmıştır. Faz 2’ye geçmesi uygun bulunan konsorsiyumlar Ürünleştirme Yol Haritaları çerçevesinde planladıkları Ürünleştirme Programının desteklenmesi amacıyla bu çağrıya başvuru yapacaktır. Kuruluş bazlı ön kayıt için son tarih : 7 Mayıs  2021

 

YURT DIŞI LOJİSTİK MERKEZLERİNİN (YDLM) DESTEKLENMESİ

Yurt Dışı Lojistik Merkezlerinin (YDLM) Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. YDLM’lerin destek kapsamına alınması için iş birliği kuruluşlarınca fizibilite raporu hazırlanarak, ayrıntıları genelgede belirlenen projeyle Ticaret Bakanlığına başvurulması ve bu projenin Bakanlıkça uygun bulunması gerekecek. YDLM’lerde sadece Türk ihraç ürünlerine lojistik hizmet verilebilecek.

 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM HİBE PROGRAMI (CCAGP) BAŞVURULARI

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı desteğiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülecek olan “İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı (CCAGP)” kapsamında hibe proje başvuruları başladı. Programın amacı toplulukların ve şehirlerin dayanıklılığını artırmak, doğal kaynakları ve ekosistemleri korumak ve etkilenebilir ekonomik sektörlerin uyum kapasitesini artırmaktır. Son başvuru tarihi: 30 Kasım 2020

 

2020 ERİŞİLEBİLİRLİK YILI ERİŞİLEBİLİRLİK ÖDÜLLERİ

“2020 Erişilebilirlik Yılı” kapsamında T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Erişilebilirlik Ödülleri verilecektir. Engelli bireylerin toplumsal ve ekonomik hayata katılımına katkı sağlayan erişilebilirlik alanında çalışmalar yapan gerçek kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine bilimsel araştırmaları, başarılı projeleri, hayata geçirdikleri uygulamaları ve sundukları hizmetler için verilecek olan Erişilebilirlik Ödülleri için son başvuru tarihi 20 Kasım 2020’dir.

 

COSME KÜMELENME TEKLİF ÇAĞRISI

Bu çağrı temelde, ilgili konsorsiyumların ortak bir uluslararasılaştırma stratejisi geliştirip uyguladıkları, belirli üçüncü ülke pazarlarına yönelik ortak hedefler geliştirdiği ve KOBİ’lerin Avrupa dışındaki üçüncü ülkelere doğru uluslararasılaşmasını desteklediği durumlarda, kümelenmenin uluslararasılaşmasını teşvik eder. Son başvuru tarihi: 2 Aralık 2020

 

BİRLEŞİK KRALLIK BÜYÜKELÇİLİĞİ PROGRAM FONU ÇAĞRISI

Birleşik Krallık Büyükelçiliği Program Fonu, Birleşik Krallık Türkiye dış politikaları hedefleri doğrultusunda yıllık olarak program faaliyetlerini destekleyen bir fondur. Bu kapsamda 2020/2021 yılında “Basın Özgürlüğü” ve “Sıfır Atık” temalarında proje teklif çağrısı duyurulmuştur. Son başvuru tarihi: 6 Kasım 2020

 

ABD BÜYÜKELÇİLERİ KÜLTÜREL MİRASI KORUMA FONU (AFCP) 2021 BAŞVURU ÇAĞRISI

ABD Büyükelçileri Kültürel Mirası Koruma Fonu, Türkiye dahil ülkeleri kültürel miraslarını koruması konusunda desteklemeyi amaçlamaktadır. Son başvuru tarihi: 17 Kasım 2020

 

2020-2021 ANGELA BURDETT-COUTTS VE TALAT MİRAS ÖDÜLLERİ

İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM)’nin göç alanında ve mültecilerle ilgili değer yaratanlar, onlara dokunup, hayatlarını iyileştirenler için 2020-2021 Angela Burdett-Coutts ve Talat Miras Ödülleri başvuruları başladı. Son başvuru tarihi: 30 Nisan 2021

 

MSCA ARAŞTIRMACI GECESİ ETKİNLİĞİ 2021 YILI ÇAĞRISI

Program kapsamında, 24 Eylül 2021 tarihinde araştırmacılarla toplumdaki diğer bireyleri bir araya getiren ve gençleri bilime teşvik eden bir etkinliğin düzenlenmesi hedeflenmektedir. Gençlerin araştırmacılık mesleğine özendirilmesi, bilimin ve araştırmacıların tanıtılması hedefiyle oluşturulacak etkinlikler, Avrupa çapında kamuya açık ve halka yönelik olarak düzenlenmektedir. Etkinliği gerçekleştiren kuruluşa, organizasyon giderlerinin tamamını kapsayacak bütçe sağlanabilmektedir. Son başvuru tarihi : 12 Ocak 2021

 

ALMAN AKADEMİK DEĞİŞİM SERVİSİ (DAAD) İLE İKİLİ ARAŞTIRMA İŞBİRLİĞİ PROGRAMI

Program kapsamında Türkiye ve Almanya’daki araştırmacılar arasındaki bilimsel ve teknolojik araştırmaları desteklemek amacıyla karşılıklı seyahat desteği verilecektir. Son başvuru tarihi: 21 Aralık 2020

 

TÜBİTAK – 1512 TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ PROGRAMI ÇAĞRISI

TÜBİTAK, BİGG programı ile genç ve yenilikçi girişimci adaylarının firmalarını kurmaları sonrasında 200 bin TL’ye kadar sermaye desteği sağlayacaktır. Son başvuru tarihi: 15 Aralık 2020

 

TÜBİTAK – EĞİTİM BURS PROGRAMLARI İÇİN 2020 YILI 2.DÖNEM ÇAĞRILARI

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2205-Lisans Burs Programı, 2210 Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programları ve 2211-Yurt İçi Doktora Burs Programları 2020 yılı 2. dönem çağrıları başvuruya açılmıştır. Son başvuru tarihi: 27 Kasım 2020

 

KÂTİP ÇELEBİ-NEWTON FONU SANAYİ-AKADEMİ ORTAKLIĞI PROGRAMI

Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki bilimsel ve teknolojik iş birliği çerçevesinde, koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yürütülen Kâtip Çelebi-Newton Fonu kapsamında, endüstri ve akademi arasındaki stratejik bağlantıların kaliteyi artırması, üniversitelerin mühendislik bölümleri içinde inovasyon ve girişimciliğin teşvik edilmesi ve böylece mezunların istihdam edilebilirliğini arttırarak uygulamaya yönelik araştırma ve yenilik yoluyla ekonomik gelişmeyi hızlandırması amacıyla TÜBİTAK ve Royal Academy of Engineering arasında Sanayi-Akademi Ortaklığı Programı çağrısı açılmıştır. Son başvuru tarihi: 30 Kasım 2020

 

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2020 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, OSB alanlarında uygulanmak üzere kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için “Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında uygun proje başvuruları için ilana çıkmış bulunmaktadır.  Programın Amacı: Organize sanayi bölgelerinde sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılarak OSB’lerde faaliyet gösteren işletmelerin kaynak verimliliklerinin ve TR83 Bölgesi’ndeki OSB’lerin yatırımcılar için cazibesinin artırılmasıdır. Son başvuru tarihi 28.12.2020

 

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2020 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI

Güney Ege Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında; Alternatif Turizm Altyapısı, Alternatif Turizm ile Kooperatif ve Birliklerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek Programlarını ilan etmiştir. Programın Amacı Güney Ege Bölgesinde alternatif turizm potansiyelinin harekete geçirilerek, bölgede konaklama yapan ziyaretçi sayısının ve ortalama konaklama sürelerinin artırılmasıdır. Son başvuru tarihi 20.11.2020

 

SİVİL DÜŞÜN YENİ DESTEKLERİ

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun sivil toplum destek programı Sivil Düşün destekleri, başvuruları almaya başladı. 2022 yılına kadar başvuruya açık olacak yeni destek paketinde dört farklı kategori üzerinden başvuru yapılabilecek. Geliştir, Etkile, Duyur ve Güçlen kategorileri altında hazırlanan desteklere STÖ’ler ve aktivistlerden başvuru alınacak.

 

WILDLIFE ACOUSTICS: BİLİMSEL ÜRÜN HİBE PROGRAMI 2020 ÇAĞRISI

Yaban hayatı ve çevreyi koruma konusundaki çabaları destekleyen Wildlife Acoustics yarasagiller, kuşlar, amfibiler, hem karada hem suda yaşayanlar canlılar ve deniz yaban hayatı üzerine yapılacak biyoakustik araştırmaları destekleyecek yeni fonunun duyurusunu yayınladı. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2020

 

TÜBİTAK-PAKİSTAN BİLİM VAKFI (PSF) İKİLİ İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Türkiye ve Pakistan arasındaki iş birliğinin arttırılması ve iki ülke araştırmacılarının ortak Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi için TÜBİTAK ve Pakistan Bilim Vakfı Ortak Proje Çağrısı açılmıştır. Son başvuru tarihi 17 Kasım 2020

 

AHİLER KALKINMA AJANSI (NEVŞEHİR, AKSARAY, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, NİĞDE) HİBE TEKLİFİ ÇAĞRISI

Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından Sanayi Altyapısının Güçlendirilmesi ile Turizm Altyapısının Güçlendirilmesi konu başlıklarında hibe desteği ilan edildi. “Sanayi Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı”; sanayi sektöründe sürdürülebilir üretimin sağlanması, temel altyapı eksikliklerinin giderilerek bölgenin yatırım şartlarının iyileştirilmesi ve temiz üretim uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik altyapının geliştirilmesini amaçlıyor. “Turizm Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı” ise; Sürdürülebilir turizm çerçevesinde çevreci, korumacı ve yenilikçi bir anlayış ile turizm altyapısının geliştirilmesini amaçlıyor. Her iki program için internet üzerinden son başvuru tarihi; 13 Kasım 2020

 

IF SOSYAL ETKİ ÖDÜLÜ BAŞVURULARI

Zamanımızın en acil sorunlarının çözülmesine katkıda bulunan ve koşulların iyileştirilmesine yardımcı olan tüm projelerin sunulabileceği ödül için aynı zamanda kurumsal sosyal sorumluluk projeleri veya toplumun belirli bir kesimi için sağlanılan aktif destek projeleri ile de başvuru yapılabilecek. Bu yılın kategorisi sürdürülebilir kalkınma hedefleri olarak belirlendi. Ödül için ikinci dönem son başvuru tarihi : 19 Kasım 2020

 

KOOPERATİFLERİN DESTEKLENMESİ PROGRAMI (KOOP-DES)

KOOP-DES Programı ile kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması, rekabet güçlerinin artırılması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması hedeflenmiştir. KOOP-DES kapsamında,ilk uygulama olarak Programa, kuruluş, işleyiş ve denetimleri Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilen, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatifler ve üst kuruluşları başvurabilecektir.

 

UFUK2020 EIC ÖDÜLLERİ

EIC Ufuk2020 Ödül Yarışmaları Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen küresel toplumsal sorunlara yönelik çığır açıcı inovatif çözümleri teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu ödül yarışmaları her kişiye veya kuruma açıktır. Ödüllerin amacı topluma büyük fayda sağlayan pazara yakın radikal bir inovasyonun geliştirilmesidir.

-Güneşten Yakıt: Yapay Fotosentez Yarışması. Son başvuru tarihi: 3 Şubat 2021

-Elektrikli Araçlar için İnovatif Bataryalar Yarışması. Son başvuru tarihi: 17 Aralık 2020

 

Derleyen: Memet Özkan - www.danismend.com

Not: Araştırma raporlarımızdan, proje hibe desteklerinden, mevzuat duyurularından, eğitim duyurularımızdan ve kurumsal haberlerimizden haberdar olmak isteyen okurlarımızın ozkandanismanlik@gmail.com  adresine boş bir e-posta göndermeleri yeterlidir.

Not:  Bu rapor www.danismend.com tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık  kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde tavsiye veya danışmanlık hizmeti sağlanması olarak yorumlanmamalıdır. Www.danismend.com bu raporda yer alan bilgilerin doğru ve tam olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Www.danismend.com bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan www.danismend.com hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu konularda detay bilgi  isteyen okuyucuların ayrıca bizimle temasa geçmelerini rica ederiz.

 

 

Scroll To Top