Son Haberler
Anasayfa / Anasayfalar / RAPORLAR / PROJE HİBE DESTEKLERİ – AĞUSTOS 2019

PROJE HİBE DESTEKLERİ – AĞUSTOS 2019

İş ve sosyal hayattaki proje fikirlerine fon sağlamak amacıyla, ulusal ve uluslararası platformlarda izlenmesi gereken, süreli ve süresiz periyodlarda açık olan, çok sayıda proje hibe desteği duyurusu yapılmaktadır. “Proje Hibe Destekleri” başlıklı raporumuzda, geniş bir konu ve sektör yelpazesinde olmak üzere güncel ve aktif olan proje hibe destek çağrıları ve fon kaynakları hakkında özet bilgiler veriyoruz.

İş ve sosyal hayatta proje fikri ya da projeleri olan ve fon arayan herkesin okuması gerektiğine inandığımız bu periyodik raporu, ulusal ve uluslararası çok sayıda fon kaynağını düzenli olarak izleyerek oluşturuyoruz.

“PROJE HİBE DESTEKLERİ” başlıklı raporumuzun yanısıra periyodik olarak yayınladığımız  “EKONOMİK GÖRÜNÜM”, “İŞ DÜNYASINI NELER BEKLİYOR ?” ve “YÖNETİCİ BÜLTENİ” başlıklı raporlarımızı da incelemenizi öneriyoruz.

Araştırma raporlarımızdan, proje hibe desteklerinden, mevzuat duyurularından, eğitim duyurularımızdan ve kurumsal haberlerimizden haberdar olmak isteyen okurlarımızın ozkandanismanlik@gmail.com  adresine boş bir e-posta göndermeleri yeterlidir.

Çalışmalarınızda destek olması dileğiyle bilgilerinize sunarız.

 

PROJE HİBE DESTEKLERİ – AĞUSTOS  2019  

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI, TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLAR DESTEĞİ 13. ETAP

Tarım ve Orman Bakanlığının, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliği’ne göre; tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi, büyükbaş/küçükbaş hayvancılık, hindi, kaz tesisleri, su ürünleri, kültür mantarı yetiştiriciliği, gübre üretimi, yenilenebilir enerji, el sanatları, katma değerli ürünler, kırsal turizm, çiftlik faaliyetleri ve bilişim sistemleri yatırımları hibe desteği kapsamında değerlendirilecek olup, son başvuru tarihi 31 Ekim 2019’dur.

 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MEDENİYETLER İTTİFAKI UNAOC – GENÇLİK DAYANIŞMA FONU

Fon kapsamında kültürlerarası veya dinler arası diyaloga yenilikçi yaklaşımlar gösteren ve UNAOC misyonunu ilerletecek olan projelere maksimum 25 bin ABD Dolara kadar destek sunulacak. Yalnızca gençliğin yararı için tamamen gençlik tarafından geliştirilen ve yönetilen projeleri destekleyen Gençlik Dayanışma Fonu başvuruları için son başvuru tarihi 30 Ağustos 2019.

 

COSME TEKLİF ÇAĞRISI: KADIN GİRİŞİMCİLER İÇİN TOPLULUK OLUŞTURULMASINI DESTEKLEME

Çağrının iki genel amacı bulunmaktadır. Bunlardan biri geçmişte yürütülmüş olan ve yakın zamanda yürütülen girişimcilik faaliyetlerini temel alarak bir Avrupa kadın girişimciler topluluğu kurmak, bir diğeri ise kadın girişimcileri destekleyen paydaşları bir araya getirmektir. Çağrı kapsamında eş finansman için tahsis edilmiş toplam bütçe 850.000 Avro’dur. Proje süresi 36 ay olmalıdır. Teklifler 5 Eylül 2019’a kadar sunulabilir.

 

UNESCO KRAL HAMAD BİN ISA AL-KHALİFA EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI ÖDÜLÜ DUYURUSU

UNESCO King Hamad Bin Isa Al-Khalifa Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı Ödülü, eğitim olanaklarını geliştirerek kaliteli eğitime erişimi sağlayan ve herkes için hayat boyu öğrenme fırsatlarını oluştururken teknolojiyi kullanan yenilikçi yaklaşımlara verilmektedir. Ödülün 2019 yılı için teması ‘Yapay Zekânın eğitim, öğrenim ve öğretimde yenilikçi kullanımı” olarak belirlenmiştir. Ödül sahiplerine 25.000 ABD Doları ve diploma takdim edilecektir. UNESCO Tükiye Millî Komisyonuna başvurular, en geç 22 Ekim 2019 tarihine kadar iletilmelidir.

 

KARADENİZ STK FORUMU: STK UZMANLARI HAREKETLİLİK FONU

Hareketlilik fonu bölgesel işbirliği kapasitelerini güçlendirmek amacıyla Karadeniz Bölgesi’ndeki sivil toplum örgütlerindeki uzmanlar arasında belirli tematik alanlarda öğrenilen iyi uygulamaların değişimini desteklemeyi amaçlıyor. Fon kapsamında seminer, atölye çalışmaları, çalışma toplantıları ve çalışma ziyaretlerine katılmak için hareketlilik maliyetleri (uluslararası seyahat, konaklama, yemek ve yerel seyahat) karşılanıyor. Hareketlilik fonu için başvurular 09 Mayıs 2019 – 15 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılabilecek.

 

AVRUPA KOMİSYONU ERASMUS + PROGRAMI 2019 TEKLİF ÇAĞRISI

Erasmus+ Programı’na eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında faaliyet gösteren kamu ya da özel kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları proje başvurusu yapabiliyor. Programa ayrıca gençlik çalışmalarında aktif olan ancak tüzel kişilik olmayan gençlik grupları da hibe desteği için proje başvurusunda bulunabiliyor. Avrupa  Komisyonu, Erasmus + Programı 2019 Teklif Çağrısının dördüncü dönemi için son başvuru tarihi 1 Ekim 2019.

 

NATIONAL GEOGRAPHIC KEŞİF HİBESİ

National Geographic (NG) koruma, eğitim, araştırma, hikaye anlatımı ya da teknoloji odaklı projelere destek olmak hedefiyle keşif hibesini duyurdu. NG, cesur, yenilikçi ve potansiyel olarak dönüştürücü olmasını beklediği projelere 10 bin ila 30 bin Amerikan Doları arasında destek sunacak.  Proje tekliflerini iletmek için son gün 9 Ekim 2019.

 

SİVİL DÜŞÜN DESTEKLERİ

Türkiye’deki sivil alana katkı sunacak kişi ve örgütleri desteklemek için geliştirilen Sivil Düşün Destekleri beş farklı kategori altında sunuluyor. STÖ’lere ve kişilere etkinlik/toplantı, örgütlenme, hareketlilik ve ağ oluşturma, savunuculuk ve kampanya ve iletişim desteği başlıklarında destek sunan ve ayni destek programı olan Sivil Düşün desteklerinde her bir kategori için sağlanacak maksimum destek miktarı 5 bin Avro. Sivil Düşün’e 2018-2020 dönemi süresince her başvurucu birden fazla kez ve birden fazla destek kategorisine başvuru yapabilir, ancak en fazla 10 bin Avro destek alabilir.

 

UFUK2020 PROGRAMI ENERJİ VERİMLİLİĞİ 2020 YILI İLK ÇAĞRILARI

Ufuk2020 Enerji Alanı Çalışma Programı altında yer alan “Enerji Dönüşümündeki Binalar” ve “Tüketiciler için Akıllı ve Temiz Enerji” alanlarında 120 Milyon Avro bütçeli çağrılar açılmıştır. Bahsekonu çağrıların altında 18 farklı konu başlığında projeler desteklenecek olup, “Enerji Dönüşümündeki Binalar” konusu yeni bir odakla ele alınmıştır. Aynı zamanda, kamu otoritelerini destekleme ve tüketicilerin enerji dönüşümüne aktif katılımını sağlamanın yanı sıra, dijital ve akıllı teknolojilere ve enerji verimliliğine yönelik yenilikçi finansman alanları desteklenmeye devam edecektir. Çağrının kapanış tarihi 15 Ocak 2020’dir.

 

2019 YILI KUTUP ÇAĞRILARI

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında 11.07.2019 tarihinde, “Kutuplarla İlgili Bilimsel Çalışmalarda İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalanmıştır. Ulusal Kutup Bilim Programı (2018-2022) kapsamında yapılan işbirliği protokolünün amacı; belirlenmiş öncelikli araştırma temalarına ilgi duyan, söz konusu alanlarda çalışmaları olan araştırmacılar için destek mekanizmalarını oluşturarak bilimsel araştırmaların desteklenmesini, aynı zamanda ülkemizin Kutuplarla ilgili bilimsel çalışmalarda daha hızlı yol alabilmesini sağlamaktır. Son başvuru tarihi 6.9.2019

 

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2019 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Amasya, Çorum, Tokat, Samsun) kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için “Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı” , “Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı” ve “Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında ilana çıkmış bulunmaktadır. Son başvuru tarihi 09.09.2019

 

MEVLANA KALKINMA AJANSI 2019 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI

Mevlana Kalkınma Ajansı (Konya, Karaman) 2019 yılı proje teklif çağrısı ile kar amacı güden kurum ve kuruluşlara yönelik olarak Kobilerde Kurumsallaşma ve Endüstriyel Yetkinliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 30 Milyon TL tutarında hibe desteği programına çıkmıştır. Son başvuru tarihi 14.10.2019

 

YEŞİL TEKNOLOJİ PROJELERİ (YETEP) DESTEK PROGRAMI

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Yeşil Teknoloji Projeleri (YETEP) desteği ile sanayi kuruluşları tarafından iklim dostu teknolojiler, temiz üretim teknolojileri ve enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve diğer enerji teknolojileri alanlarında gerçekleştirilen uygulama projelerine geri ödemeli finansman desteği sağlamaktadır. Son Başvuru tarihi 31 Ekim 2019’dur.

 

COSME TEKLİF ÇAĞRISI: SOSYAL EKONOMİ GÖREVLERİ

Bu teklif çağrısının genel amacı, benzer önceliklere ve uzmanlara sahip bölgesel ve yerel makamlar arasında bölgeler arası işbirliği yoluyla bir ağ kurulması ve böylece sosyal ekonomi alanında uygulayıcılardan oluşan kalıcı bir topluluğunun aşamalı olarak kurulmasına katkıda bulunmaktır. Son başvuru tarihi: 26 Eylül 2019

 

SİVİL TOPLUM DESTEK PROGRAMI ÜÇÜNCÜ DÖNEM TEKLİF ÇAĞRISI

Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Destek Programı ile sivil toplum kuruluşlarının kurumsal yapılarının, karar alma süreçlerine katılım kapasitelerinin ve ağ kurma becerilerinin güçlendirilmesine yönelik projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Dernekler; vakıflar; dernekler ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları ile kar amacı gütmeyen kooperatiflerin projelerine en az 60 bin avro, en fazla 100 bin avro hibe desteği sağlanacaktır. Son başvuru tarihi: 17 Eylül 2019

 

TÜRKİYE’NİN CANI KÜÇÜK DESTEK PROGRAMI

WWF-Türkiye tehlike altındaki biyolojik zenginliklerin korunmasını desteklemek amacıyla yürüttüğü Türkiye’nin Canı Küçük Destek Programı’nın dördüncü dönemini ‘Anılarda Kalmasın” temasıyla başlattı. Programda Türkiye’de kaybolmaya yüz tutmuş canlı türlerinin ve doğal yaşam alanlarının korunması için çalışan yerel sivil toplum kuruluşlarınca geliştirilecek projelere hem maddi hem de teknik destek sağlanacak. Programa son başvuru tarihi 9 Eylül 2019.

 

AVRUPA BİRLİĞİ 9. İNSAN HAKLARI KISA FİLM YARIŞMASI BAŞVURULARI

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından düzenlenen Avrupa Birliği 9. İnsan Hakları Kısa Film Yarışması başvuruları başladı. İnsan hakları alanında farkındalık yaratmaya katkı sunacak, 3-10 dakika arası kısa filmlerle başvuru yapılabilen yarışmaya katılım için son tarih 8 Kasım 2019.

 

UFUK2020 PROGRAMI AKILLI, TEMİZ VE ENTEGRE ULAŞIM ALANI 2020 YILI ÇAĞRI KONULARI

Avrupa Komisyonu tarafından, Büyümeye Yönelik Ulaşım (havacılık, denizyolu ulaşımı, ulaşım emniyeti, şehir içi ulaşım, lojistik, altyapı, sosyo-ekonomik ve davranışsal araştırmalar, mavi büyüme),  Otonom Karayolu Araçları, Çevre Dostu Araçlar (hibrit ve elektrikli araçlar) çağrıları kapsamında gerçekleştirilecek Ar-Ge ve inovasyon projelerine yaklaşık olarak 296 Milyon Avro hibe verilmesi planlanmaktadır.

 

UFUK2020 SAĞLIK ALANI 2020 ÇAĞRI PROGRAMI

3 Temmuz 2019 tarihinde yeni 2020 çağrılarının da eklendiği 2018-2020 Sağlık Alanı Çalışma Programı resmi olarak Avrupa Komisyonu websitesinde yayınlanmıştır.

 

GEOTHERMICA JEOTERMAL ENERJİ AR-GE PROJELERİ 2019 YILI ÇAĞRISI

Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan GEOTHERMICA, Avrupa ülkeleri arasında jeotermal enerji ile ilgili sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve jeotermal enerji ile ilgili sanayi uygulamalarının arttırılması amacıyla oluşturulmuştur. GEOTHERMICA kapsamında, jeotermal enerji alanında, Ar-Ge projelerinin destekleneceği uluslararası bir çağrı açılmıştır. Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinin başvurabileceği çağrı süreci, proje ön başvurusu ve proje önerisi olmak üzere 2 adımlı bir prosedürdür. Proje ön başvurusu çağrısı 13 Eylül 2019 tarihinde ve proje önerisi çağrısı 31 Ocak 2020 tarihinde kapanacaktır.

 

TÜRKİYE – İSKANDİNAVYA EUROSTARS ÇAĞRISI

Türkiye ve İskandinav ülkeleri (Danimarka, İsveç ve Norveç) arasındaki işbirliğinin artırılması ve bu ülkelerdeki firmaların ortak Ar-Ge çalışmalarının Eurostars Programı kapsamında desteklenmesi için Eurostars Çağrısı açıldı. Bu kapsamda, en az bir Türk ve bir İskandinav ülkesinden birer kuruluşun katılımıyla, pazara yönelik, yenilikçi ürün ve süreçlerin geliştirilmesi amacı taşıyan ortak uluslararası Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Çağrı için son başvuru tarihi 12 Eylül 2019’dur.

 

TÜBİTAK – MSRT (İRAN) İKİLİ İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile İran Bilim Teknoloji ve Yenilik Bakanlığı (MSRT) arasında mevcut İşbirliği Protokolü çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenecektir. Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye’deki bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri İran’daki araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir. Son Başvuru Tarihi: 18 Ekim 2019

 

TÜBİTAK 2248 – MENTORLUK DESTEĞİ PROGRAMI

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından desteklenen bursiyerlerin ve Bilim Olimpiyatları öğrencilerinin kariyer gelişimlerine destek olmak ve hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlamak amacıyla geliştirilen 2248 – Mentorluk Desteği Programı çağrı duyurusu yayınlandı. Başarılı öğrenciler konusunda uzman akademisyen ve özel sektör çalışanlarıyla düzenli olarak bir araya gelecek, onların bilgi ve tecrübelerinden faydalanacak, geleceğe yönelik kariyer geliştirme, eğitim, motivasyon, performans değerlendirme gibi konularda önemli kazanımlar elde edeceklerdir. 2202 Bilim Olimpiyatları Programı Birinci Aşama Sınavında başarılı olan öğrenciler ve 2205 Lisans Burs Programı kapsamında bursiyer seçilip desteklenen öğrenciler Mentorluk Desteği Programı’na 22 Ağustos’a kadar başvurabilecek.

 

ETKİNİZ AB DESTEK PROGRAMI

ETKİNİZ AB Programı, sivil toplum örgütlerinin uluslararası insan hakları standartlarına uyumun izlenmesi ve savunulması için becerilerini geliştirerek insan haklarının iyileştirilmesi ve korunmasındaki rollerini güçlendirmeyi amaçlar. ETKİNİZ bir hibe programı değil, ayni destek programıdır. Bu nedenle destekler nakdi olarak değil ayni olarak sağlanır. ETKİNİZ’e yapılan başvurular aylık olarak değerlendirilir. Her bir başvuru için sağlanacak maksimum destek miktarı 3.000 Avro’dur.

 

GEF KÜÇÜK DESTEK PROGRAMI SGP PROJE ÇAĞRISI

GEF/SGP biyoçeşitlilik koruma, iklim değişikliğiyle mücadele, toprak bozunumu ve sürdürülebilir orman yönetimi odak alanlarında geliştirilen projelere destek olan GEF Küçük Destek Programı Türkiye  uygulama projeleri için maksimum 50 bin USD, toplantı/çalıştay veya yayın desteği için maksimum 10 bin USD ve proje geliştirme desteği  için maksimum 5 bin USD destek sunuyor. Yeni dönem için başvuru tarihleri 16 Ağustos 2019 ve 8 Kasım 2019.

 

EASI PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRISI: EURES VE PROGRESS – KOBİ PERSONELİ İÇİN HAREKETLİLİK DEĞİŞİM PROGRAMI

Çağrının genel amacı, çalışanlar, yöneticiler ve / veya (ortak) sahipleri için, özellikle küçük ve orta ölçekli şirketlerden gelen kısa vadeli sınır ötesi geçici görevlendirmeleri desteklemektir. Bu geçici görevlendirmeler ile şirketlerin yurtdışında yeni bağlantılar kurarak veya mevcut ortaklıkları güçlendirerek (‘KOBİ’ler için uluslararası iş fırsatı) işlerini daha iyi hale getirme, becerilerini ve kapasitelerini artırma fırsatları sağlanması amaçlanmaktadır. Ana başvuru sahibi, ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde işveren çıkarlarını temsil eden dernekler veya Avrupa Birliği düzeyinde kurulan işveren kuruluşları olmalıdır. Proje başvurularının 17 Eylül 2019 tarihine kadar Avrupa Komisyonu’na iletilmesi gerekmektedir.

 

CORNET KOBİ’LERİN İHTİYAÇLARINA YÖNELİK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI: 11 ÜLKE İLE İŞBİRLİĞİ FIRSATI

Cornet Programının 28. Çağrısı ile KOBİ’lerin rekabet öncesi kapasitelerini artıracak ihtiyaçlarına yönelik projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Söz konusu çağrı ile desteklenecek proje çıktılarının bir KOBİ grubunun faydasına olması ve proje çıktılarının yaygınlaştırılması beklenmektedir. Ülkemizin ilk kez yer aldığı çağrı Almanya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Çekya, Hollanda, İsviçre, Japonya, Kanada, Peru ve Polonya ile işbirliğine olanak tanınmaktadır. Çağrıya ülkemizden yapılacak projelerde, çağrı ortağı en az 2 ülkenin yer aldığı işbirliği projeleri desteklenebilecektir. Son Başvuru Tarihi: 25 Eylül 2019

 

AVRUPA ARAŞTIRMA KONSEYİ (ERC) PROJELERİ GÜÇLENDİRME DESTEĞİ PROGRAMI

TÜBİTAK, Avrupa Birliği fonlarından ülkemize geri dönüş oranını artırmak için araştırmacıların önemli bir keşif ve/veya buluş yapma potansiyeli içeren projelerini iyileştirmek ve Avrupa Araştırma Konseyi’nden destek alabilmelerini sağlamak amacıyla 2247-B Avrupa Araştırma Konseyi Projeleri Güçlendirme Desteği Programı adı altında yeni bir çağrıya çıktı. Son Başvuru Tarihi: 20 Eylül 2019

 

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2019 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Amasya, Çorum, Tokat, Samsun) kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için “Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı” , “Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı” ve “Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması için ilana çıkmış bulunmaktadır. Son Başvuru Tarihi 09.09.2019

 

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA,  BURDUR,  ISPARTA) 2019 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

Batı  Akdeniz  Kalkınma  Ajansı 2019 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında 3 ayrı mali destek programını ilan etmiş bulunmaktadır. Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı; Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı; Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı. Son Başvuru Tarihi : 23.08.2019

 

İZKA (İZMİR KALKINMA AJANSI) KÜÇÜK MENDERES HAVZASI SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA (HAVZA) MALİ DESTEK PROGRAMI

İZKA hedef bölgesi Küçük Menderes Havzası’nda yer alan Bayındır, Beydağ, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı ilçeleri olan Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı’nı başlatmıştır. Program, bölgedeki beşeri ve doğal kaynaklar ile tarımsal ve ekonomik faaliyetleri sürdürülebilirlik odağında geliştirmeyi amaçlamaktadır. Son Başvuru Tarihi: 06.09.2019

 

İZKA (İZMİR KALKINMA AJANSI) ÖZEL SEKTÖRÜN KURUMSAL KAPASİTESİNİN VE REKABET EDEBİLİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ (KARE) MALİ DESTEK PROGRAMI

İZKA, KARE Mali Destek Programı ile İzmir’deki firmaların dijital dönüşümünün sağlanması, kurumsal ve yönetsel yetkinliklerinin geliştirilmesi, sürdürülebilir üretim yöntemlerini benimsemeleri, yüksek teknoloji üreten/kullanan sektörlerin tedarik zincirine daha etkili biçimde dahil olmaları için, sahip oldukları kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik uzun vadeli ve stratejik bakış açısıyla hazırlanacak yol haritalarının oluşturulmasını desteklemeyi hedeflemektedir. Bunun yanı sıra, sektörel uzmanlaşmanın sağlanması, dijital dönüşümün desteklenmesi için gerekli olan uygulamaya ve ortak kullanıma yönelik altyapıların oluşturulmasına destek olmayı amaçlamaktadır. Son Başvuru Tarihi: 06.09.2019

 

YTB – EVLİYA ÇELEBİ KÜLTÜR GEZİLERİ PROGRAMI

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı-YTB tarafından yurt dışındaki gençlerin Türkiye ile bağlarının güçlendirilmesi ve milli manevi değerlerin tanıtılması amacıyla ilan edilen “Evliya Çelebi Kültür Gezileri” programına başvurular başladı. Yurt dışında gençlik alanında faaliyet yürüten; Türk sivil toplum kuruluşlarına ve kar amacı gütmeyen eğitim kurumlarına açık olan destek programına başvurular 16 Aralık 2019 tarihinde son buluyor.

 

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK (EASI) PROGRAMI YENİ TEKLİF ÇAĞRISI

EaSI Programı kapsamında “Sosyal Yenilik ve Ulusal Reformlar – Uzun Dönemli Bakım” konulu teklif çağrısı yayımlanmıştır. Teklif çağrısının amacı, uzun dönemli bakım hizmetlerinin sunumunda yenilikçi yaklaşımları geliştirmek, test etmek, sosyal yenilikçiliğin uygulanmasını kolaylaştırabilecek çok-katmanlı sürdürülebilir modelleri ilerletmek ve uzun dönemli bakım politika planlaması ve izlemesinde sosyal yenilikçiliğin kullanılmasının sağlamaktır. Proje başvurularının 10 Eylül 2019 tarihine kadar Avrupa Komisyonu’na iletilmesi gerekmektedir.

 

TÜBİTAK İLE JAPONYA BİLİMİ DESTEKLEME KURUMU (JSPS) İKİLİ İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI 

TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) arasındaki “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması” çerçevesinde ortak projeler desteklenecektir. Çağrıya fen, sosyal ve beşeri bilimler, mühendislik, tıp ve eczacılık alanlarından projeler başvurabilecektir. Son Başvuru Tarihi : 16 Eylül 2019

 

KOBİ’LERE YÖNELİK SANAYİ-AKADEMİ İŞBİRLİĞİNE OLANAK TANIYAN IRASME ÇAĞRISI

IRASME ağının 24. çağrısı ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) inovasyon kapasitelerini artırmaya yönelik uluslararası araştırma, geliştirme ve yenilik projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Ülkemizin ilk kez yer aldığı ve 25 Eylül 2019 tarihine kadar açık kalacak olan çağrı ile Almanya, Belçika, Çekya, Lüksemburg ve Rusya ile ikili ve çok taraflı işbirliğine olanak tanınmaktadır.

 

TKDK 6. ÇAĞRI İLANI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPARD II Programı Altıncı Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.  Bu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri kapsamındaki başvurular desteklenecektir. Son başvuru: 23 Ağustos 2019

 

SESAR 2020 PROGRAMI 2019 YILI ARAŞTIRMA PROJELERİ ÇAĞRISI

Ufuk 2020 Programı Akıllı Temiz ve Entegre Ulaşım Alanı’nın alt bileşenlerinden SESAR JU (Tek Avrupa Hava Sahası Hava Trafik Yönetimi Araştırmaları Ortak Girişimi) kapsamında açılan SESAR 2020 Programı ile hava trafik yönetimi ile ilgili temel araştırma ve yenilik projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktır. Destek bütçesi 38,5 Milyon Avro olan çağrı kapsamında teknoloji olgunluk seviyesi düşük, makine öğrenmesi, yapay zeka, büyük veri, 5G uygulamaları, kablosuz iletişim ağları, insansız hava araçları gibi bilgi ve iletişim teknolojileri ve hava trafik kontrolü araştırma alanlarını da ilgilendiren 31 konunun desteklenmesi planlanmaktadır. Son başvuru tarihi 29 Ağustos 2019

 

COSME TEKLİF ÇAĞRISI: GİRİŞİMCİLİK YETERLİLİK ÇERÇEVESİNİN UYGULANMASINA DESTEK

Bu çağrının amacı, Avrupa Girişimcilik Yeterlilik Çerçevesi’nin (EntreComp) Avrupa’da, hayatboyu öğrenme perspektifinde, bağlama göre ilgili hedef yararlanıcıları içerecek şekilde, farklı sektörlerden paydaşların ve aktörlerin yer aldığı girişimcilik yeterliliğinin geliştirilmesine destek verilmesi amacıyla sistem düzeyinde kullanılmasının teşvik edilmesidir. Proje başına maksimum hibe miktarı: 500.000 Avro. Son başvuru tarihi: 22.08.2019

 

TÜBİTAK – 2502 BULGARİSTAN İKİLİ İŞBİRLİĞİ ÇAĞRI DUYURUSU

2502 Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAS) ile İkili İşbirliği Destek Programı sürekli başvuruya açıktır. 2019 TÜBİTAK-BAS Çağrı Takvimi:

13 Mayıs 2019 – 13 Eylül 2019

16 Eylül 2019 – 8 Kasım 2019

 

Derleyen: Memet Özkan - www.danismend.com

Not: Araştırma raporlarımızdan, proje hibe desteklerinden, mevzuat duyurularından, eğitim duyurularımızdan ve kurumsal haberlerimizden haberdar olmak isteyen okurlarımızın ozkandanismanlik@gmail.com  adresine boş bir e-posta göndermeleri yeterlidir.

Not:  Bu rapor www.danismend.com tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık  kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde tavsiye veya danışmanlık hizmeti sağlanması olarak yorumlanmamalıdır. Www.danismend.com bu raporda yer alan bilgilerin doğru ve tam olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Www.danismend.com bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan www.danismend.com hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu konularda detay bilgi  isteyen okuyucuların ayrıca bizimle temasa geçmelerini rica ederiz.

 

 

Scroll To Top