Son Haberler
Anasayfa / Anasayfalar / RAPORLAR / PROJE HİBE DESTEKLERİ – ARALIK 2018

PROJE HİBE DESTEKLERİ – ARALIK 2018

İş ve sosyal hayattaki, potansiyel projelere ve proje fikirlerine fon sağlamak amacıyla, ulusal ve uluslararası platformlarda izlenmesi gereken, süreli ve süresiz periyodlarda açık olan, çok sayıda proje hibe desteği duyurusu yapılmaktadır. “Proje Hibe Destekleri” başlıklı raporumuzda, geniş bir konu ve sektör yelpazesinde olmak üzere güncel ve aktif olan proje hibe destek çağrıları ve fon kaynakları hakkında özet bilgiler veriyoruz.

İş ve sosyal hayatta proje fikri ya da projeleri olan ve fon arayan herkesin okuması gerektiğine inandığımız bu periyodik raporu, ulusal ve uluslararası çok sayıda fon kaynağını düzenli olarak izleyerek oluşturuyoruz.

“PROJE HİBE DESTEKLERİ” başlıklı raporumuzun yanısıra periyodik olarak yayınladığımız  “EKONOMİK GÖRÜNÜM”, “İŞ DÜNYASINI NELER BEKLİYOR ?” ve “YÖNETİCİ BÜLTENİ” başlıklı raporlarımızı da incelemenizi öneriyoruz.

Araştırma raporlarımızdan, proje hibe desteklerinden, mevzuat duyurularından, eğitim duyurularımızdan ve kurumsal haberlerimizden haberdar olmak isteyen okurlarımızın ozkandanismanlik@gmail.com  adresine boş bir e-posta göndermeleri yeterlidir.

Çalışmalarınızda destek olması dileğiyle bilgilerinize sunarız.

 

PROJE HİBE DESTEKLERİ – ARALIK 2018 

 

ULUSLARARASI OLİMPİYAT SPOR KOMİTESİ VE AKTİF TOPLUM KOMİSYONU SPOR VE AKTİF TOPLUM GELİŞİM HİBESİ

Uluslarası Olimpiyat Spor Komitesi ve Aktif Toplum Komisyonu tarafından sağlık ve sosyallik açısından sporun ve düzenli bir fiziksel aktiviteye katılmanın faydalarını destekleyen organizasyonlara 20.000 İsviçre Frankı değerinde 4 adet gelişim hibesi verilecek. Hibe kapsamında desteklenecek projelerin mültecilerin spor ve fiziksel aktivite yoluyla sosyal içermeye dahil edilmesi, tüm spor alanlarında cinsiyet eşitliğini teşvik edilmesi, şehir ortamına spor ve fiziksel aktiviteler kazandırılması ve  gençleri ve/veya yaşlıları fiziksel aktivitelerle ilişkilendirilmesi gibi başlıklardan en az birine odaklanması gerekiyor. Son başvuru tarihi 14 Aralık 2018.

 

EASI PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRISI: SOSYAL İŞLETMELERİN FİNANSMANI İÇİN İŞLEM MALİYETİ DESTEĞİ

Teklif çağrısının amacı, sosyal girişim finans piyasasının gelişimini teşvik etmek ve sosyal girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için mevcut kurumsal finansal araçları işlem maliyeti desteğinin bir hibe programı yoluyla geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, özellikle başka türlü gerçekleşmeyecek olan 500 bin avronun altındaki daha küçük risk-sermaye yatırımlarını harekete geçirilmesi hedeflenmektedir.  Her bir proje için 300 bin avro ile 1 milyon avro arasında hibe desteği sağlanması öngörülmektedir. Son başvuru tarihi  3 Mart 2019

 

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI İÇİN AVRUPA ARACI HİBE PROGRAMI KÜRESEL ÇAĞRISI

Demokrasi ve insan haklarının sivil toplum girişimleri aracılığıyla yaygınlaştırılmasını amaçlayan ve bir Avrupa Birliği programı olan Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA-EIDHR) küresel çağrısı yayınlandı. Ayrımcılığa uğrayan LGBTİ’lerin hakları alanında çalışan sivil toplum örgütleri ve hak savunucularının, küresel alanda idam cezasının kaldırılması yönünde yürütülen sivil toplum faaliyetlerinin, dijital teknolojiler yardımıyla aktivizm ve katılımcılığın desteklenmesi konularında destek verilmesi planlanıyor. Son başvuru tarihi 21 Aralık 2018

 

KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI (KASTAMONU, ÇANKIRI VE SİNOP) TURİZM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında TR82 Bölgesinde faaliyet gösteren İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bölge Müdürlükleri, İl Müdürlükleri, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Turizm Altyapı Hizmet Birlikleri Bölge turizmi açısından önem arz eden ve program kapsamında belirlenen doğal, kültürel ve tarihi unsurların altyapısının iyileştirilmesi konusunda 750.000 TL ile 3.000.000 TL arasında azami %75’ye varan oranda hibe desteğinden faydalanabilecektir. Son başvuru tarihi 22 Şubat 2019

 

TÜRKİYE İÇİN ÇEVRESEL KATILIMCILIK HİBE PROGRAMI-III

TEMA Vakfı’nın ortağı olduğu hibe programının amacı, çevre STK’larının ulusal mercilerle yapıcı bir diyalog geliştirmesine destek olmak, yerelde savunuculuk çalışmalarını desteklemek, vatandaşların kararlara katılımını sağlamak, AB çevre müktesebatına uyum sürecinde çevre alanındaki reformları teşvik etmek ve katılımcılığı artırmaktır. Bu faaliyetler, AB Çevre Müktesebatının başlığı altında yer alan Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED), Stratejik Etki Değerlendirmesi (SÇD), çevresel sorumluluk, çevresel bilgiye erişim, hava kalitesi, su kalitesi, atık yönetimi, doğa koruma, endüstriyel kirliliğin kontrolü, kimyasallar, iklim değişikliği ve gürültü başta olmak üzere döngüsel ekonomi konularında başvuran kurum tarafından tespit edilen yerel bir soruna karşı halkın katılımını destekleyici ve çözüm üretme çalışmalarını kapsamaktadır. Son başvuru tarihi 31 Aralık 2018

 

TÜRKİYE-DANİMARKA EUROSTARS ÇAĞRISI

EUREKA Programı’nın bir alt bileşeni olan Eurostars, Avrupa Komisyonu ve Eurostars üye ülkelerinin Avrupa’daki KOBİ’lerin rekabetçiliğinin artırılması için başlattıkları KOBİ’lere özel, hızlı ve etkin bir destek programıdır. Her iki ülkeden en az birer kuruluşun katılımıyla, pazara yönelik, yenilikçi ürün ve süreçlerin geliştirilmesi amacı taşıyan ortak uluslararası Ar-Ge projeleri desteklenecek. Proje konsorsiyumlarında en az bir KOBİ’nin ortak olarak yer alması ve ortak proje önermek isteyen Türk firmaların, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Danimarkalı paydaş ile proje ortağı olarak anlaşmaları gerekiyor. Son başvuru tarihi 28 Şubat 2019

 

SUMPS-UP PROJESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİR İÇİ ULAŞIM PLANLANMASI ÇAĞRISI

Ufuk2020 Programı ile desteklenen CIVITAS SUMPs-Up (European Programme for Accelerating the Take up of Sustainable Urban Mobility Plans) projesi tarafından şehir içi ulaşım planlamasından sorumlu otoritelere, sürdürülebilir şehir içi ulaşım planlaması (SUMP) hazırlık sürecinde karşılaşılan güçlüklerin aşılmasına ve SUMP hazırlanmasına yönelik bilgi ve kapasite geliştirme destekleri verilmektedir. Çağrıya öncelikle ulaşım planlaması konusunda tecrübeli şehir ve bölge otoritelerinin, yerel yönetim birliklerinin başvurması tavsiye edilmekle birlikte SUMP sürecine yeni başlayan paydaşların da başvurması teşvik edilmektedir. Son başvuru tarihi 11 Ocak 2019

 

ERASMUSPLUS 2019 TEKLİF ÇAĞRISI

Avrupa  Komisyonu, Erasmus +Programı 2019 Teklif Çağrısını yayınladı.  Erasmus+ Programı 2019 teklif çağrısı kapsamında eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında faaliyet gösteren kamu ya da özel kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları proje başvurusu yapabilir. Ayrıca, gençlik çalışmalarında aktif olan ancak tüzel kişilik olmayan gençlik grupları da hibe desteği için proje başvurusunda bulunabilir. Aşağıda Erasmus+ Programına ait faaliyetler ile bu faaliyetlere ilişkin 2019 yılı son başvuru tarihleri verilmektedir.

 

Key Action 1

Mobility of individuals in the field of youth 5 February 2019

Mobility of individuals in the field of higher education 5 February 2019

Mobility of individuals in VET, school education and adult education fields 5 February 2019

Mobility of individuals in the field of youth 30 April 2019

Mobility of individuals in the field of youth 1 October 2019

Erasmus Mundus Joint Master Degrees 14 February 2019

Erasmus Mundus Joint Master Degrees – Joint call EU-Japan 1 April 2019

 

Key Action 2

Strategic partnerships in the field of youth 5 February 2019

Strategic partnerships in the field of education and training 21 March 2019

Strategic partnerships in the field of youth 30 April 2019

Strategic partnerships in the field of youth 1 October 2019

European Universities 28 February 2019

Knowledge Alliances 28 February 2019

Sector Skills Alliances 28 February 2019

Capacity building in the field of higher education 7 February 2019

Capacity building in the field of youth 24 January 2019

Key Action 3

Youth Dialogue projects 5 February 2019, 30 April 2019, 1 October 2019

 

Jean Monnet actions

Chairs, Modules, Centres of Excellence, Support to Associations, Networks, Projects 22 February 2019

 

Sport actions

Collaborative partnerships 4 April 2019

Small collaborative partnerships 4 April 2019

Not-for-profit European sport events 4 April 2019

 

TÜBİTAK-SDF ORTAK PROJE ÇAĞRISI

TÜBİTAK ile Azerbaycan Cumhuriyeti Bilimi Geliştirme Kurumu (Science Development Foundation of the Republic of Azerbaijan – SDF) arasında, 27 Mayıs 2015 tarihinde imzalanan İşbirliği Anlaşması doğrultusunda, iki ülkenin sanayi kuruluşları ve akademik kurumları arasında gerçekleştirilecek olan ortak araştırma, geliştirme ve yenilik projeleri desteklenecektir. Başvuru son tarih 31 Ocak 2019

 

TÜBİTAK-COBİOTECH 2018 PROJE ÇAĞRISI

CoBioTech, Avrupa ülkeleri Biyoteknoloji alanında güçlü araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması amacıyla Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından Horizon 2020 Programı kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesidir. Proje çağrısına en az 3 farklı ülkeden 3 katılımcıyı içeren tüm konsorsiyumlar katılabilecektir. Başvuru son tarih 14 Aralık 2018

 

HORIZON-GIDA ALANI 2019 ÇAĞRISI

Ufuk2020 Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Deniz, Denizcilik ve İçsu Araştırmaları ve Biyoekonomi Alanı 2019 Çağrısı proje başvurusuna açıldı. Gıda Alanı 2019 Çağrısı’nda proje başvurusu yapılabilecek üç alt çağrı bulunuyor: Sürdürülebilir Gıda Güvenliği – Mavi Büyüme – Kırsal Kalkınma. Başvuru son tarih 23 Ocak 2019.

 

KARADENİZ HAVZASINDA SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI

2014-2020 DÖNEMİ 2.TEKLİF VERME ÇAĞRISI

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği 2014-2020 Programı dönemi 2.Teklif Verme Çağrısı yayınlanmıştır. Son başvuru tarihi 31 Ocak 2019

 

TKDK IPARD II – DÖRDÜNCÜ BAŞVURU ÇAĞRISI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu “Tarım-Çevre, İklim ve Organik Tarım Tedbiri” için IPARD II Programı Dördüncü Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. Bu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında sadece “Tarım-Çevre, İklim ve Organik Tarım Tedbiri” için başvurular alınacak ve tedbir pilot bölge olarak Ankara İli Beypazarı ilçesinde uygulanacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 31.01.2019

 

TÜBİTAK GENEL SANAYİ DESTEKLERİ GENEL ÇAĞRISI

Hedefler : Tüm sektör ve teknoloji alanlarında teknolojik yenilik içeren proje fikirlerinin hayata geçirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Beklenen etkiler: Sanayi Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan bir teknoloji alanında yerlileşmenin artması ve ithal ürünler yerine yerli muadillerinin üretilmesi, proje çıktılarının ekonomik büyümeye katkı sağlaması beklenmektedir. Maksimum Proje Bütçesi : 50.000.000 TL.  Destek Oranı : KOBİ %75,  Büyük Ölçekli Kuruluş %60.  Desteklenen Giderler : Personel Gideri, Seyahat Gideri, Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alımları, Danışmanlık ve Hizmet Alımları, Malzeme ve Sarf Alımları, Genel Giderler. Çağrı Kapanış Tarihi : 31.12.2018

 

DERNEKLER DAİRESİ 2018 YILI PROJE BAŞVURULARI

İçişleri Bakanlığının 2010 yılında başlattığı Sivil Toplum Kuruluşları için Proje Yardımları” Programı için, 2018 yılı proje teklif çağrısına çıkılmıştır. Dernekler Dairesi Başkanlığı, program kapsamında, STK’ların kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi amaçlar ile projeleri desteklemektedir.

 

Derleyen: Memet Özkan - www.danismend.com

Not: Araştırma raporlarımızdan, proje hibe desteklerinden, mevzuat duyurularından, eğitim duyurularımızdan ve kurumsal haberlerimizden haberdar olmak isteyen okurlarımızın ozkandanismanlik@gmail.com  adresine boş bir e-posta göndermeleri yeterlidir.

Not:  Bu rapor www.danismend.com tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık  kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde tavsiye veya danışmanlık hizmeti sağlanması olarak yorumlanmamalıdır. Www.danismend.com bu raporda yer alan bilgilerin doğru ve tam olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Www.danismend.com bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan www.danismend.com hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu konularda detay bilgi  isteyen okuyucuların ayrıca bizimle temasa geçmelerini rica ederiz.

 

 

Scroll To Top