Son Haberler
Anasayfa / Anasayfalar / RAPORLAR / PROJE HİBE DESTEKLERİ – TEMMUZ 2020

PROJE HİBE DESTEKLERİ – TEMMUZ 2020

İş ve sosyal hayattaki proje fikirlerine fon sağlamak amacıyla, ulusal ve uluslararası platformlarda izlenmesi gereken, süreli ve süresiz periyodlarda açık olan, çok sayıda proje hibe desteği duyurusu yapılmaktadır. “Proje Hibe Destekleri” başlıklı raporumuzda, geniş bir konu ve sektör yelpazesinde olmak üzere güncel ve aktif olan proje hibe destek çağrıları ve fon kaynakları hakkında özet bilgiler veriyoruz.

İş ve sosyal hayatta proje fikri ya da projeleri olan ve fon arayan herkesin okuması gerektiğine inandığımız bu periyodik raporu, ulusal ve uluslararası çok sayıda fon kaynağını düzenli olarak izleyerek oluşturuyoruz.

“PROJE HİBE DESTEKLERİ” başlıklı raporumuzun yanısıra periyodik olarak yayınladığımız  “EKONOMİK GÖRÜNÜM”, “İŞ DÜNYASINI NELER BEKLİYOR ?” ve “YÖNETİCİ BÜLTENİ” başlıklı raporlarımızı da incelemenizi öneriyoruz.

Araştırma raporlarımızdan, proje hibe desteklerinden, mevzuat duyurularından, eğitim duyurularımızdan ve kurumsal haberlerimizden haberdar olmak isteyen okurlarımızın ozkandanismanlik@gmail.com  adresine boş bir e-posta göndermeleri yeterlidir.

Çalışmalarınızda destek olması dileğiyle bilgilerinize sunarız.

 

PROJE HİBE DESTEKLERİ – TEMMUZ 2020   

 

TÜBİTAK 1501-SANAYİ AR-GE VE 1507-KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ, DESTEK PROGRAMLARI

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilecekleri 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020 yılı 2. Çağrısı açıldı. Çağrılar ile firmaların proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Son başvuru tarihi : 10/08/2020

 

TÜRKÇE SAATİ PROJE DESTEK PROGRAMI

Program kapsamında yurt dışında genç kuşaklara Türkçe ve Türk kültürünü öğretmeye yönelik çalışmalar gerçekleştiren kurumların projeleri desteklenecek. Kendi kültürleriyle barışık öz güven sahibi bireyler yetişmesi adına önem arz eden proje aynı zamanda bu alanda faaliyet yürüten kurumların kapasitelerinin gelişmesine de yardımcı oluyor. ABD, Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Norveç, Hollanda ve Avustralya ‘da eğitim alanında kâr amacı gütmeden faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları ve eğitim kurumları yararlanabilecek. Son başvuru tarihi: 31 Ağustos 2020

 

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI’NDAN GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde, “Gönüllülük”, “Kişisel Gelişim”, “Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor”, “Kitap Kahve Projeleri”, “Kültür ve Sanat”, “Yenilikçi Fikirler”, “Çevre” ve  “Hayvanların Korunması” alanlarında sivil toplum kuruluşlarının projelerine toplamda 35 milyon TL destek verecek. Son başvuru tarihi: 1 Ağustos 2020

 

ERASMUS+ KA3 “AVRUPA GENÇLERİ BİRLİKTE” ADLI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

Erasmus+ “Avrupa Gençleri Birlikte” teklif çağrısı, gençlerin Avrupa sivil yaşamına katılımının yanı sıra sınır ötesi değişim ve hareketlilik faaliyetlerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. “Avrupa Gençleri Birlikte”, beş farklı uygun Erasmus+ Program ülkesinden en az beş gençlik kuruluşunun katılımıyla, AB ile ilgili fikirlerini paylaşmak, daha geniş gençlik katılımını teşvik etmek ve Avrupa vatandaşlığı duygusunu güçlendirmeye yönelik girişimlere destek verecektir. Girişimler, Avrupa’nın farklı coğrafyalarındaki gençleri bir araya getirerek gençlerin kapsayıcı katılımına ilişkin zorluklarla mücadele etmesi ve özellikle de COVID-19 salgını ile ortaya çıkan zorlukları ve ortak çözüm önerilerini ele almalıdır. Son başvuru tarihi: 28 Temmuz 2020

 

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ HİBE PROGRAMI DUYURUSU

Aşağıdaki konuların herhangi birini veya birden fazlasını ele alan projelere hibe desteği sağlanacaktır:

-Ortak Güvenliğin Desteklenmesi

-Ekonomik Refahın Güçlendirilmesi

-Demokratik Değerlerin Pekiştirilmesi

-Türk-Amerikan İlişkilerinin Güçlendirilmesi

Son başvuru tarihi: 13 Temmuz 2020

 

AFRİKA, ASYA VE AVRUPALI GAZETECİLER İÇİN HİBE PROGRAMI

Journalismfund.eu 1998 yılında Avrupa’da derinlemesine sınır ötesi gazeteciliği teşvik etmek amacıyla kurulmuş, kar amacı gütmeyen bağımsız bir kuruluştur. Journalismfund.eu, kamu yararına, daha fazla hesap verebilirliğe ve şeffaflığa hizmet eden ve eleştirel düşünme ve bilgili tartışmaya katkıda bulunan Avrupa çapında bağımsız ve derinlemesine gazeteciliği ilerletmeye adanmıştır. Kurumun hibe programları, gazetecilerin uluslararası, ulusal ve bölgesel perspektiflerden bir Avrupa zihniyetiyle ilgili kamu yararı hikayeleri üretmelerini sağlar. Son başvuru tarihi: 14 Eylül 2020

 

AVRUPA İÇİN ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK YAYIN DESTEK PROGRAMI

Avrupa için Araştırmacı Gazetecilik (IJ4EU) halihazırda devam etmekte olan sınır ötesi araştırma projelerinin tamamlanması için ek, daha kısa vadeli destek sağlamak üzere hibe desteğini duyurdu. Gazetecilerin veya haber kuruluşlarının hikayelerini tamamlamaları ve yayınlamaları için kısa süreli desteğe ihtiyaç duyan projeler desteklenecek. Son başvuru tarihi: 18 Eylül 2020

 

THE FEMINIST REVIEW TRUST FONU 2020 YILI ÜÇÜNCÜ DÖNEM BAŞVURULARI

Küresel olarak kadınların hayatlarının çeşitliliğini ve kadınların karşılaştığı eşitsizliklerle mücadele etmeleri için yaratıcılıklarını desteklemek amacıyla destek sunan Feminist Review Trust fonu yeni dönem başvuruları almaya başladı. Son başvuru tarihi: 10 Eylül 2020.

 

ARTER ARAŞTIRMA PROGRAMI 2020-2021

Çağdaş sanat alanında çalışan kültür üreticilerinin, çalışma alanlarına dair araştırma yöntemlerini, bakış açılarını ve ifade biçimlerini geliştirmelerine destek olmayı amaçlayan Arter Araştırma Programı‘nın yeni dönemi için başvurular başladı. Programın Ekim 2020-Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek ikinci dönemi, ortak bir müfredatın oluşturulması, değerlendirme toplantıları ve mentörlüğü temel alan paylaşımlar üzerinden ilerleyerek katılımcılar tarafından üretilecek bir yayınla tamamlanacak. Son başvuru tarihi: 19 Temmuz 2020

 

EASI – SOSYAL YENİLİK KONULU YENİ TEKLİF ÇAĞRISI

Bu çağrının temel amacı, Avrupa Sosyal Haklar Sütununun 14. İlke’nin uygulanmasını teşvik eden yenilikçi yaklaşımların test edilmesinde mevcut veya yeni ortaklıkları desteklemektir. Bu çağrının hedef kitlesi sosyal ve işgücü piyasasıyla bütünleşmede büyük engellerle karşılaşan savunmasız gruplardır. Bu çağrı herhangi bir sosyal güvenlik desteği almayan işgücü piyasasından ve toplumdan uzakta olan ve erişimde engelleri olan savunmasız kişilere etkin hizmet tedarikiyle gelir desteği sağlayarak sosyal içerme desteği sunulmasını hedeflemektedir. Son başvuru tarihi: 15 Ekim 2020

 

EASI – İŞÇİ/İŞVEREN TEMSİLCİLERİNİN BİLGİLENME, İSTİŞARE VE KATILIMCILIK SORUMLULUKLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ TEKLİF ÇAĞRISI

Bu çağrının temel amacı, çalışanların çalıştıkları işyerlerindeki bilgilenme, istişare gibi mekanizmalara katılımını geliştirmeye yönelik faaliyetleri özellikle farkındalık yaratarak ve AB yasalarının ve politikalarının uygulanmasına, Avrupa Çalışma Konseylerinin hayata geçirilmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunarak finanse etmektir. Bu çağrı aynı zamanda, iş dünyasındaki değişikliklerden kaynaklanan işçilerin katılımındaki zorlukları belirlemeye ve ele almaya çalışan projeleri desteklemeyi amaçlamaktadır – ör. yeniden yapılandırma, dış kaynak kullanımı / taşeronluk, dijitalleşme / otomasyon / yapay zeka ve yeni çalışma biçimleri. Son başvuru tarihi: 3 Ağustos 2020

 

EASI – İŞÇİLERİN FARKLI ÜLKELERDE GÖREVLENDİRİLMESİ: İDARİ İŞBİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE BİLGİYE ERİŞİMİN ARTIRILMASI

Söz konusu teklif çağrısının hedefleri; Adil iş koşullarının sağlanması; Yetkili kamu makamları ve paydaşlar arasında uluslararası işbirliğinin teşvik edilmesi (İyi uygulamaların ve bilgilerin paylaşımı da dahil); İstihdam ve/veya idari gerekliliklere ilişkin bilgi şeffaflığı ve güvenirliğinin artırılması, böylece Posting of Workers direktiflerine uyumun teşvik edilmesi; Üniversiteler arası işbirliği dahil olmak üzere yurtdışında yaşayan işçilerin çalışma koşullarının veriler ışığında geliştirilmesi olarak belirlenmiştir. Son başvuru tarihi: 30 Temmuz 2020

 

EASI – ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER ALANINDA UZMANLIĞIN İYİLEŞTİRİLMESİ TEKLİF ÇAĞRISI

Teklif Çağrısının amacı, analiz ve araştırma yoluyla, AB düzeyinde ve karşılaştırmalı düzlemde (AB Üye Ülkelerinde ve Aday Ülkelerde mevcut endüstriyel ilişkiler sistemlerindeki yakınsamaları ve farklılıkları tanımlamak) endüstriyel ilişkiler konusundaki uzmanlık ve bilginin geliştirilmesine ve güçlendirilmesine katkıda bulunmaktır. Son başvuru tarihi: 15 Temmuz 2020

 

SEA-EU JFS – GÜNEYDOĞU ASYA VE AVRUPA ÜLKELERİ ORTAK FONLAMA PROGRAMI ÇAĞRILARI

SEA-EU JFS Bilim ve Teknoloji Çağrısına (S&T Call Text) bulaşıcı hastalıklar (COVID-19 ile ilgili araştırmalar dâhil olmak üzere) ve nanoteknoloji tematik alanlarında dördüncü teknoloji hazırlık seviyesine kadar olan temel araştırma proje önerileri ile başvuru yapılabilir.

SEA-EU JFS İnovasyon Çağrısına (Innovation Call Text) dijital sağlık (Bulaşıcı hastalıklar da dâhil olmak üzere) ve biyoekonomi (Bilgi ve İletişim Teknolojileri uygulamaları da dâhil olmak üzere ) tematik alanlarında en az üçüncü teknoloji hazırlık seviyesine sahip olan proje önerileri ile başvuru yapılabilir.

 

2519 – COST ÇALIŞMA GRUBU DESTEK PROGRAMI

2519 – COST Çalışma Grubu Destek Programı Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Kuruluşu (European Cooperation in Science and Technology-COST Association) bünyesindeki COST Aksiyonu adı verilen uluslararası tematik ağlarda yer alan Çalışma Gruplarında (Working Group-WG) üye Türk araştırmacıların COST Aksiyonlarıyla konu bakımından uyumlu Ar-Ge projelerinin desteklenmesini amaçlamaktadır. Program Sürekli Başvuruya açıktır.

 

UFUK2020 EIC ÖDÜLLERİ

EIC Ufuk2020 Ödül Yarışmaları Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen küresel toplumsal sorunlara yönelik çığır açıcı inovatif çözümleri teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu ödül yarışmaları her kişiye veya kuruma açıktır. Ödüllerin amacı topluma büyük fayda sağlayan pazara yakın radikal bir inovasyonun geliştirilmesidir.

-Güneşten Yakıt: Yapay Fotosentez Yarışması. Son başvuru tarihi: 3 Şubat 2021

-Elektrikli Araçlar için İnovatif Bataryalar Yarışması. Son başvuru tarihi: 17 Aralık 2020

-Salgınlar için Erken Uyarı Yarışması. Son başvuru tarihi: 1 Eylül 2020

 

ALMANYA, BREZİLYA, BELÇİKA, ÇEKYA, LÜKSEMBURG VE RUSYA İLE ÖZEL SEKTÖR ODAKLI, İKİLİ VE ÇOK TARAFLI İŞ BİRLİĞİ İMKANI

IRASME ağının 26. çağrısı ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) dahil olduğu uluslararası araştırma, geliştirme ve yenilik projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Çağrıya ülkemizden yapılacak başvurularda sanayi-akademi iş birliği tercih nedeni olmakla beraber çağrı ortağı en az 2 ülkenin yer aldığı KOBİ-KOBİ iş birliği projeleri desteklenebilecektir. Son başvuru tarihi: 30 Eylül 2020

 

ACT3 2020 YILI ORTAK PROJE ÇAĞRISI

Karbon Yakalama ve Depolama Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması programının 2020 yılı çağrısı kapsamında, karbondioksit yakalama, kullanma ve depolama (CCUS) teknolojilerine yönelik uluslararası araştırma projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Çağrıya katılım sağlayacak her bir uluslararası proje konsorsiyumunun, çağrıya katılan en az üç farklı ülkeden, en az üç bağımsız kuruluş ile oluşturulması gerekmektedir.  Son başvuru tarihi: 10 Kasım 2020

 

“BİR SONRAKİ YÜKSEK ETKİLİ SALGIN İÇİN ÇÖZÜMLER” KONULU ÇOK TARAFLI EUREKA NETWORK ÇAĞRISI

EUREKA Programı kapsamında, toplum üzerinde yüksek etki yaratan, insanlarda ciddi derecede bulaş potansiyeli taşıyan bulaşıcı hastalık salgınlarına çözüm ve hazırlık sunmayı amaçlayan araştırma ve yenilik projeleri ortak çağrısı yayınlandı. Türkiye ile birlikte Almanya, Belçika, Estonya, Fransa, Finlandiya, Güney Afrika, Hollanda, İspanya, İsveç ve Kanada’dan fonlayıcı kuruluşlar çağrıya destek sağlamaktadır. Ülkemizden bir firma, çağrıya katılım sağlayan 10 ülkeden herhangi bir tanesinden en az bir ortakla proje önerisi sunabilecektir. Son başvuru tarihi: Uluslararası başvurular (15 Temmuz 2020), Ulusal başvurular (4 Ağustos 2020)

 

SİPARİŞE DAYALI AR-GE PROJELERİ İÇİN KOBİ DESTEKLEME ÇAĞRISI (SİPARİŞ AR-GE – 2020)

Sipariş Ar-Ge – 2020 olarak isimlendirilen çağrıda, müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Çağrıda hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Projelerde Ar-Ge çalışmalarını Tedarikçi Kuruluş yapacak; proje çıktısını Müşteri Kuruluş ticarileştirecektir. Müşteri Kuruluş, Tedarikçi Kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine katkı sağlayacaktır. Son başvuru tarihi: 17 Ağustos 2020

 

PATENT TABANLI TEKNOLOJİ TRANSFERİ DESTEKLEME ÇAĞRISI (PATENT LİSANS – 2020 – 1)

Üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılmasını sağlamak için Yenilik Destek Programı kapsamında bir çağrıya çıkılmıştır. Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı’nda üniversiteler, araştırma altyapıları, teknoloji geliştirme bölgesi şirketleri ve teknoloji transfer ofisleri Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş olarak nitelendirilmektedir. Müşteri Kuruluş ise Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun hak sahibi olduğu ve ulusal veya uluslararası patentler ile korunan teknolojileri lisanslama ya da devir yolu ile edinerek ekonomik değer oluşturmayı hedefleyen ve Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi olarak tanımlanmıştır. Çağrı kapsamında bir Müşteri Kuruluş en az bir Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun ortak başvuruları kabul edilecektir. Son başvuru tarihi: 17 Ağustos 2020

 

2532 – TÜBİTAK – RFBR ORTAK PROJE ÇAĞRISI

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Rusya Temel Araştırmalar Vakfı (Russian Foundation for Basic Research – RFBR) arasında yenilenen 8 Kasım 2018 tarihli İş Birliği Protokolü ve 22 Mayıs 2020 tarihli Çağrı Anlaşması çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenecektir. Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye’deki bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Rusya’daki araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir.  Son başvuru tarihi: 8 Eylül 2020

 

2557 – BELARUS CUMHURİYET TEMEL ARAŞTIRMALAR FONU (BRFFR) İLE İKİLİ İŞ BİRLİĞİ PROGRAMI

TÜBİTAK ile Belarus Cumhuriyet Temel Araştırmalar Fonu (BRFFR) arasındaki iş birliği çerçevesinde Türk ve Belaruslu bilim insanları arasında temel bilimler araştırmalarını kapsayan ortak projeler desteklenecektir. TÜBİTAK – BRFFR iş birliği projelerine araştırma ve yurt dışı seyahat desteği verilebilmektedir. Son başvuru tarihi: 8 Eylül 2020

 

2544-TÜBİTAK İLE JAPONYA BİLİMİ DESTEKLEME KURUMU (JSPS) İKİLİ İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) arasında 4 Mart 2014 tarihinde imzalanmış olan “Bilimsel ve Teknolojik İş Birliği Anlaşması” çerçevesinde, ortak araştırma projeleri desteklemek üzere ikili iş birliği çağrısı açılmıştır. Çağrıya tüm alanlardan (fen, sosyal ve beşeri bilimler, mühendislik, tıp ve eczacılık) projeler başvurabilecektir. Son başvuru tarihi: 02 Eylül 2020

Derleyen: Memet Özkan - www.danismend.com

Not: Araştırma raporlarımızdan, proje hibe desteklerinden, mevzuat duyurularından, eğitim duyurularımızdan ve kurumsal haberlerimizden haberdar olmak isteyen okurlarımızın ozkandanismanlik@gmail.com  adresine boş bir e-posta göndermeleri yeterlidir.

Not:  Bu rapor www.danismend.com tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık  kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde tavsiye veya danışmanlık hizmeti sağlanması olarak yorumlanmamalıdır. Www.danismend.com bu raporda yer alan bilgilerin doğru ve tam olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Www.danismend.com bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan www.danismend.com hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu konularda detay bilgi  isteyen okuyucuların ayrıca bizimle temasa geçmelerini rica ederiz.

 

 

Scroll To Top