Son Haberler
Anasayfa / Anasayfalar / RAPORLAR / PROJE HİBE DESTEKLERİ – HAZİRAN 2021

PROJE HİBE DESTEKLERİ – HAZİRAN 2021

İş ve sosyal hayattaki proje fikirlerine fon sağlamak amacıyla, ulusal ve uluslararası platformlarda izlenmesi gereken, süreli ve süresiz periyodlarda açık olan, çok sayıda proje hibe desteği mevcuttur.

PROJE HİBE DESTEKLERİ adlı raporumuzda, geniş bir konu ve sektör yelpazesinde olmak üzere güncel proje hibe destek çağrıları ve fon kaynakları hakkında özet bilgiler veriyoruz.

İş ve sosyal hayatta proje fikri ya da projesi olan ve fon arayan herkesin okuması gerektiğine inandığımız bu periyodik raporu, ulusal ve uluslararası çok sayıda fon kaynağını düzenli olarak izleyerek oluşturuyoruz.

Araştırma raporlarımızdan, proje hibe desteklerinden, eğitim duyurularımızdan ve kurumsal haberlerimizden haberdar olmak isteyen okurlarımızın ozkandanismanlik@gmail.com  adresine boş bir e-posta göndermeleri yeterlidir.

Çalışmalarınızda destek olması dileğiyle bilgilerinize sunarız.

 

PROJE HİBE DESTEKLERİ – HAZİRAN   2021

 

SİVİL TOPLUM İÇİN DESTEK VAKFI – HER YAŞTA FONU BAŞVURULARI

Yaşlanma ve yaşlılıkla ilişkili konularda (sağlık, eğitim, istihdam vb. gibi) faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını desteklemek amacıyla AvivaSA işbirliği ve mali desteğiyle hayata geçirilen Her Yaşta Fonu’nun başvuruları açıldı. Son başvuru tarihi: 21-6-2021

 

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI – GİRİŞİM ELÇİLERİ ARANIYOR !

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van’da yıl içerisinde gerçekleştireceği “girişimcilik”, “sosyal girişimcilik”, “teknogirişimcilik” ve “çocuk girişimciliği” başlıklarındaki faaliyetlerini yerelde daha etkin kılmak için başlatacağı Girişim Elçileri modeli için genç girişimciler arıyor. Son başvuru tarihi: 14-6-2021

 

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI “MOBİLİTE” ÇAĞRISI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı “MOBİLİTE” Çağrısı kapsamında orta-yüksek ve yüksek teknolojili 152 ürüne destek veriliyor. Ürün listesinde yer alan GTİP kodları 2019 yılı tanımına göre belirlenmiş olup, güncellenen kodlar için 2019 yılı eşleniği dikkate alınacaktır. Çağrı kapsamında başvurusu yapılan yatırım projelerinin büyüklüğü 10 Milyon TL’den az olamaz. Son başvuru tarihi: 8-6-2021

 

SOYDAŞ EDEBİYATI DESTEK PROGRAMI (SEDEP)

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı soydaş toplulukların kültürel ve edebi birikimlerinin desteklenmesi amacıyla yeni bir programı uygulamaya koyuyor. SEDEP çerçevesinde yazım, çeviri, baskı ve tanıtım olmak üzere 4 başlıkta destek verilmesi planlanıyor. Programa yıl boyu başvuru yapılabilecek.

 

AVRUPA KONSEYİ AKADEMİK BÜTÜNLÜĞÜN/GÜVENİRLİĞİN DESTEKLENMESİ İYİ UYGULAMA PROGRAMI

Programın, Eğitimde Etik, Şeffaflık ve Bütünlük Platformu’nun “üye ülkeler arasında bilgi ve iyi uygulamaları mümkün olan en geniş şekilde paylaşmak ve eğitimde etik, şeffaflık ve dürüstlük konularında farkındalık yaratmak” misyonuyla uyumlu olduğu belirtilerek, programın ilk yılında, Covid-19 sağlık krizi sırasında akademik dürüstlüğün desteklenmesi için bulunan çözümlere beş başlık altında (öğretim ve öğrenme, politika, usuller, iletişim, yönetişim/yapılar ile mesleki eğitim) odaklanacağı kaydedilmektedir. Son başvuru tarihi: 20-8-2021

 

UN WOMEN-KADIN HAKLARINI VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN ÇAĞRI

Çağrının genel amacı, Türkiye’deki kadın hakları veya kadınların liderliğindeki ve diğer ilgili hak temelli STÖ’lerin kaynaklarını ve kapasitelerini artırarak toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sürdüğü durumlarda, kadın ve kız çocuklarının haklarını COVID-19’un etkilerini de göz önünde bulundurarak, Türkiye’nin ulusal politikasına ve uluslararası taahhütlerine uygun bir şekilde artırmaktır. Son başvuru tarihi: 7-6-2021

 

AVRUPA KOMİSYONU GENÇLİK GÖNÜLLÜLÜĞÜ FAALİYETLERİNİ DESTEKLEMEK İÇİN ÇAĞRI

Avrupa Dayanışma Programı, ihtiyaç sahibi kişilere yardım etmekten, sağlık ve çevre alanlarındaki eylemleri desteklemeye kadar, AB ve ötesinde çeşitli alanlarda gönüllü faaliyetlerde bulunmak isteyen gençleri destekler. Bu yılın önceliği sağlık olacak ve gönüllüleri COVID-19 salgınının etkisi ve bu etkinin azaltılması dahil olmak üzere sağlık sorunlarını ele alan projelerde çalışmak üzere destekleyecektir. Son başvuru tarihi: 30-10-2021

 

ROYAL SOCIETY -INTERNATIONAL EXCHANGES SCHEME BAŞVURULARI

Royal Society tarafından International Exchange Scheme kapsamında Birleşik Krallıkta yaşayan bilim insanları ile uluslararası düzeyde bilim insanlarının işbirliği ziyaretleri ve bilimsel çalışmalarının fonlanması amaçlanmaktadır. Araştırma konuları doğa bilimlerini kapsamaktadır. Son başvuru tarihi: 10-06-2021

 

UFUK AVRUPA TIBBİ TEKNOLOJİ VE CİHAZLAR: LABORATUVARDAN HASTAYA

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen erken aşama araştırmaları aracılığıyla hastaların ve doktorların yeni tıbbi teknolojiler ve cihazlardan faydalanması mümkün olacaktır. Son başvuru tarihi: 22-09-2021

 

UFUK AVRUPA ENERJİ TOPLAMA VE DEPOLAMA STRATEJİLERİ

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen yenilikçi enerji teknolojileri üzerine erken aşama araştırmalar aracılığıyla, gelişmiş ve sürdürülebilir enerji toplama ve depolama teknolojilerinin sistemle bütünleşmesi de mümkün olacaktır. Son başvuru tarihi: 22-09-2021

 

UFUK AVRUPA TEDARİK LİDERLİĞİ ÖDÜLÜ

Avrupa Yenilikçi Tedarik Ödülleri, Avrupa ve ilişkili ülkelerde yenilikçi tedarik çözümleri alanında kamu ve özel sektör tedarikçilerini ödüllendirmeyi amaçlamaktadır. Ödül aynı zamanda, yenilikçi çözümlerin pazara sunulmasında alıcı ve tedarikçilerin yakın işbirliğinin önemini vurgulamaktadır. Son başvuru tarihi: 29-07-2021

 

UFUK AVRUPA – AB KADIN YENİLİKÇİLER ÖDÜLÜ

Ufuk Avrupa Programı kapsamındaki AB Kadın Yenilikçiler Ödülü, oyunun kurallarını değiştiren yeniliklerin arkasındaki kadın girişimcileri desteklemektedir. Avrupa Birliği, ilgili çağrı ile daha fazla kadın yenilikçiye yönelik farkındalık yaratmayı ve her yerde kadınlar ve kız çocukları için rol modeller oluşturmayı amaçlamaktadır. Son başvuru tarihi: 30-06-2021

 

UFUK AVRUPA – AVRUPA YENİLİKÇİLİK KONSEYİ VE AVRUPA GİRİŞİMCİLİK İNİSİYATİFİ (START-UP EUROPE) ARASINDAKİ SİNERJİNİN ARTIRILMASI

Kapsam, yerel dijital pazar ve derin teknoloji alanında girişimcilik ekosistemlerini bir araya getirmeyi ve girişimciler için sınır ötesi hızlandırma faaliyetlerini desteklemeyi içermektedir. Son başvuru tarihi: 22-09-2021

 

AB SOSYAL AYRICALIK VE ÖZEL YETKİNLİKLER HATLARI SOSYAL DİYALOĞA DESTEK

Bu çağrı, sektörler arası ve sektörel düzeyde sosyal diyaloğun desteklenmesine katkıda bulunmayı, Avrupa sosyal diyaloğunu geliştirmeyi ve özellikle Covid krizini takiben ulusal sosyal ortakların kapasitesini oluşturmayı ve güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Son başvuru tarihi: 30-07-2021

 

TEK PAZAR VE TİCARET PROGRAMI KURUMSAL AVRUPA AĞI

Avrupa şirketlerinin çevresel, sosyal ve ekonomik alanda daha sürdürülebilir hale gelmesi, dijitalleşmeden yararlanması ve her tür beklenmedik duruma karşı daha dirençli olması düşünülmektedir. Böylelikle, şirketlerin küresel pazarlarda daha rekabetçi hale gelmesi ve önümüzdeki on yıllarda bu artan rekabet gücünü sürdürebilmesi beklenmektedir. Son başvuru tarihi: 11-08-2021

 

AB DENİZ VE KIYI KİRLİLİĞİNE KARŞI ÖNLEM VE HAZIRLIK ÇAĞRISI

Bu çağrının genel amacı, deniz taşımacılığı veya açık deniz kazalarından kaynaklanan çevresel risklerin, yasa dışı atık boşaltımları, çeşitli kirleticiler gibi deniz felaketlerinin etkilerinin önlenmesi ve bunlardan korunmanın geliştirilmesi, mevcut kurtarma ve iyileştirme tedbirlerinin etkinliğinin artırılması olarak belirlenmiştir. Son başvuru tarihi: 08-06-2021

 

AB SİVİL KORUMA MEKANİZMASI PROGRAMI SINIR ÖTESİ RİSKLERİ ÖNLEME VE HAZIRLIK ÇAĞRISI

Bu çağrının genel amacı, Avrupa’da, IPA faydalanıcısı ülkeler ve AB Komşuluk ülkelerinde, sınır ötesi afetlerin önlenmesine, hazırlıklı olma ve risk yönetimine odaklanmak ve sınır ötesi bölgelerde sürdürülebilir işbirliği geliştirmektir. Son başvuru tarihi: 08-06-2021

 

TÜBİTAK – KUTUP 1001-2021 Yılı Çağrısı

Bu programın temel amaçları kutup bölgelerine ulusal seferlerin düzenlenmesi, Ulusal Kutup Bilim Programı’nın uygulanması, kutup bilimleri konusunda ikili işbirliklerinin tesis edilmesi ve diğer ülkelerin bilim üslerine bilim insanlarımızın gönderilmesi ve Antarktika’da Türk bilim üssünün kurulması olarak belirlenmiştir. Son başvuru tarihi:2-7-2021

 

TÜBİTAK -2221 KONUK VEYA AKADEMİK İZİNLİ (SABBATİCAL) BİLİM İNSANI DESTEKLEME PROGRAMI

Yurt dışında bulunan yerleşik bilim insanlarının davet edilmesi ve konuk bilim insanlarının Akademik izin döneminde (sabbatical) Türkiye’deki üniversite ve enstitülerde her türlü akademik ve Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirmesine olanak sağlanması amacıyla yürütülen programa başvurular sürekli açık olacaktır.

 

ERA-NET FOSC VE SUSFOOD2 ORTAK ÇAĞRISI

Bu çağrının ana temasını, gelecekteki gıda sistemlerini daha sürdürülebilir hale getirmek için iklim değişikliği, sistem şokları ve sınırlı doğal kaynaklara karşı çözümler bulunması oluşturmaktadır. Son başvuru tarihi: 16-08-2021

 

EIG CONCERT JAPAN 2021 ÇAĞRISI

Avrupa ve Japonya arasında bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan bağımsız bir platform olan EIG CONCERT Japan kapsamında Japonya, Türkiye, Litvanya, Polonya, Almanya, Slovakya, Çekya, Macaristan, Norveç, İsviçre, İspanya, Bulgaristan ve Fransa’dan fonlayıcı kuruluşların katılımıyla “Düşük Maliyetli ve Temiz Enerji Olarak Sürdürülebilir Hidrojen Teknolojisi” başlıklı ortak işbirliği çağrısı açılmıştır. Son başvuru tarihi: 09-07-2021

 

TUSAŞ AR-GE İŞBİRLİĞİ ÇAĞRILARI

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ)  tarafından özgün ürünlerin üretimi ve bu kapsamda yürütülen ürün geliştirme projelerinin desteklenmesi amacıyla, Ar-Ge işbirliği çağrılarına yönelik hazırlanacak proje önerilerinin, uygun destek modelleriyle başlatılması planlanmaktadır. Son başvuru tarihi: 7 Haziran 2021

 

TRT GELECEĞİN İLETİŞİMCİLERİ YARIŞMASI

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması; “insan ve değer” odaklı bir anlayış ile deneyimini paylaşmak, geleceğin iletişimcileri olacak üniversite öğrencilerinin eğitim faaliyetleri kapsamındaki çalışmalarına katkıda bulunmak ve onları nitelikli ürünler vermeleri ve farklı içerikler üretmeleri için teşvik etmek amacıyla düzenlenmektedir. Son başvuru tarihi: 30 Haziran 2021

 

VII. MAKİNE HALISI TASARIM YARIŞMASI

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAİB) tarafından, sektörün önemli ihtiyaçlarından biri olan halı desen tasarımı ve uygulaması alanında insan kaynağı kapasitesinin yükseltilmesi ve istihdam edilecek tasarımcıların yetiştirilmesini sağlamak amacıyla farklı çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda, Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu (GAÜN), Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Halı Tasarım Derneği (HATAD) ile işbirliği halinde Makine Halısı Tasarım Yarışması düzenlenmektedir. Son başvuru tarihi: 15 Haziran 2021

 

TÜBİTAK  KATAR ULUSAL ARAŞTIRMA FONU (QNRF) İLE 2021 YILI ORTAK ÇAĞRISI

Türk ve Katarlı araştırmacılarla sanayicileri bir araya getiren ‘Akademi-Sanayi İşbirliği’  2021 yılı Ortak Çağrısı açıldı. Bu yıl dördüncüsü açılan çağrının konusu “Otonom Sistemler” olarak belirlenmiştir. Son başvuru tarihi : 1 Eylül 2021

 

EMBO NEW VENTURE FELLOWSHİP KISA DÖNEM ARAŞTIRMA BURSU

EMBO New Venture Fellowship’in amacı yaşam bilimlerinde faaliyet gösteren farklı bir araştırma alanına geçmek veya araştırma çalışmalarına yeni bir yön vermek isteyen kariyerinin başındaki bilim insanlarını desteklemektir. Son başvuru tarihi : 1 Eylül 2021

 

TÜBİTAK – MID UZBEKİSTAN ORTAK PROJE ÇAĞRISI AÇILDI

TÜBİTAK ile Özbekistan Cumhuriyeti Yenilikçi Kalkınma Bakanlığı (Ministry of Innovative Development of the Republic of Uzbekistan – MID Uzbekistan) arasında, 30 Nisan 2018 tarihinde imzalanan İşbirliği Protokolü doğrultusunda, iki ülkenin bilim insanları arasında gerçekleştirilecek olan ortak akademik araştırma ve geliştirme projeleri desteklenecektir.  Son başvuru tarihi: 25 Haziran 2021

 

TRANSCAN-3 ERA-NET COFUND 2021 YILI ULUSLARARASI ORTAK ÇAĞRISI AÇILDI!

Translasyonel kanser araştırmalarını destekleyen fonlama kuruluşlarını bir araya getiren TRANSCAN-3 ERA-NET Cofund projesi, 2021 yılı Uluslararası Ortak Çağrısı (JTC2021) açıldı. JTC2021 çağrısının konusu “Yeni nesil kanser immünoterapisi: tümör mikroçevresini hedeflemek olarak belirlenmiştir. Son başvuru tarihi: 29 Haziran 2021

 

TÜBİTAK-FRANSA BOSPHORUS PROGRAMI ÇAĞRISI

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Fransa Dışişleri Bakanlığı arasında mevcut İşbirliği Protokolü çerçevesinde, Bosphorus Programı altında ortak araştırma projeleri desteklenecektir. Söz konusu çağrı tüm alanlara açık olacaktır. Son başvuru tarihi: 7 Haziran 2021

 

TÜBİTAK – NRF (GÜNEY KORE) İKİLİ İŞBİRLİĞİ PROJE ÇAĞRISI

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Güney Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) arasında mevcut İşbirliği Protokolü çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenecektir. Son başvuru tarihi: 30 Haziran 2021

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL TOPLUMLA İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE BAŞVURULARI

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü; kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu kurumları ile olan ilişkilerinin arttırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması, toplumsal sorunlara gönüllü kuruluşlar aracılığıyla çözüm üretilmesi gibi çeşitli amaçlarla derneklerin faaliyetlerini desteklemektedir. Bu kapsamda Genel Müdürlük, her yıl bütçe imkânları doğrultusunda derneklerce hazırlanan projelere yardım etmektedir.

 

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI – DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – OYUN YAZMA YARIŞMASI

Yarışmanın adı “CUMHURİYET’İN 100. YILINDA KADIN”dır. Ayrıca bu yarışma kapsamında “Bilim, Sanat ve Savaşlarda Kadınlarımız” ayrı bir başlık oluşturacaktır. Eserlerde ülkemizin bağımsızlık adına verdiği savaşlarda yer alan bilinen veya bilinmeyen; bilim, sanat dallarında kahraman kadınlarımızın öyküleri tiyatronun kendi estetik araçları üzerinden ele alınmalıdır.  Son başvuru tarihi : 31 Aralık 2021

 

UNESCO YARATICI ŞEHİRLER AĞI 2021 DÖNEMİ BAŞVURULARI

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı, sürdürülebilir kentsel kalkınma için stratejik unsur olarak yaratıcılığın belirlendiği şehirler ile ve şehirler arasında uluslararası işbirliğini geliştirmek amacıyla 2004 yılında kurulmuştur. Yaratıcı Şehirler Ağı; edebiyat, film, müzik, zanaat ve halk sanatları, tasarım, gastronomi ve medya sanatları olarak belirlenen yedi temayı içermektedir. Son başvuru tarihi: 30 Haziran 2021

 

UNESCO KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK ULUSLARARASI FONU (IFCD) 12. BAŞVURU ÇAĞRISI

Fonun amacı 2005 Sözleşmesine taraf olan gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir kültür politikaları geliştirme, araştırma ve uygulama yapan projelere destek olmaktır. Başvuruya açık proje alanları: Görsel-işitsel/sinema, tasarım, medya sanatları, müzik, sahne sanatları, yayıncılık ve görsel sanatlar Son başvuru tarihi: 16 Haziran 2021

 

AVRUPA YENİLİK KONSEYİ HIZLANDIRICI ÇAĞRISI

Ufuk Avrupa Programı kapsamındaki EIC Hızlandırıcı çağrısı, yeni başlayanlar ve küçük şirketler (özellikle Start-Up ve Spin-out şirketleri olmak üzere, bireysel KOBİ’ler) için oyunun kurallarını değiştiren yenilikleri geliştirmek ve büyütmek için finansman ve yatırım desteği sağlamayı amaçlamaktadır. Son başvuru tarihi : 09/06/2021

 

AVRUPA YENİLİK KONSEYİ GEÇİŞ ÇAĞRISI

Ufuk Avrupa Programı kapsamındaki Avrupa Yenilik Konseyi Geçiş Programı, laboratuvarda deneysel ilke kanıtının ötesine geçen inovasyon faaliyetlerini finanse etmektedir.  İlgili çağrı ile olgunlaşan bir teknolojinin iş vakasının hazırlanması ve pazara sunulmasının desteklenmesi amaçlanmaktadır. Son başvuru tarihi : 22/09/2021

 

M-ERA.NET 2021 YILI ÇAĞRISI

M-ERA.NET 3 projesi 2021 çağrısının hedefi ileri malzeme mühendisliği alanında modelleme çalışmaları, yüzeyler, ara yüzeyler, kaplamalar, kompozitler, fonksiyonel malzemeler, sağlık uygulamaları için malzemeler, biyomalzemeler, eklemeli/katmanlı imalat alanına yönelik malzemeler ve malzeme teknolojileri ve nano/mikro malzemeler gibi ileri malzeme teknolojileri konularında ulusal araştırma stratejilerinin eşgüdümünün sağlanması, mükemmeliyetin teşvik edilmesi ve bu konudaki rekabetçiliğin arttırılmasıdır. 1. aşama başvuruları için son tarih: 15.06.2021

 

2021 YILI VERİMLİLİK ARTIRICI PROJE (VAP) BAŞVURULARI

2021 yılı Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) başvuruları sadece elektronik ortamda Enerji Verimliliği Destek Yönetim Sistemi (EVDES) üzerinden alınacaktır. Son başvuru tarihi : 31-12-2021

 

TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI (TÜSEB) PROJE ÇAĞRILARI

-Klinik Araştırma Projeleri Çağrısı. Son başvuru tarihi: 10-2-2022

-Spinal Müsküler Atrofi (Sma) Hastalığına Yönelik Stratejik Ar-Ge Proje Çağrısı. Son başvuru tarihi: 12-8-2021

-Spinal Müsküler Atrofi (Sma) Hastalığının Tanısı Kapsamında Geliştirilmiş Tanı Teknolojilerinin Performans Değerlendirme Çalışmasına Yönelik Proje Çağrısı. Son başvuru tarihi: 12-8-2021

 

SİVİL DÜŞÜN YENİ DESTEKLERİ

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun sivil toplum destek programı Sivil Düşün destekleri, başvuruları almaya başladı. 2022 yılına kadar başvuruya açık olacak yeni destek paketinde dört farklı kategori üzerinden başvuru yapılabilecek. Geliştir, Etkile, Duyur ve Güçlen kategorileri altında hazırlanan desteklere STÖ’ler ve aktivistlerden başvuru alınacak.

 

 

Derleyen: Memet Özkan - www.danismend.com

Not: Araştırma raporlarımızdan, proje hibe desteklerinden, eğitim duyurularımızdan ve kurumsal haberlerimizden haberdar olmak isteyen okurlarımızın ozkandanismanlik@gmail.com  adresine boş bir e-posta göndermeleri yeterlidir.

Not:  Bu rapor www.danismend.com tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık  kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde tavsiye veya danışmanlık hizmeti sağlanması olarak yorumlanmamalıdır. Www.danismend.com bu raporda yer alan bilgilerin doğru ve tam olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Www.danismend.com bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan www.danismend.com hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu konularda detay bilgi  isteyen okuyucuların ayrıca bizimle temasa geçmelerini rica ederiz.

 

 

Scroll To Top