Son Haberler
Anasayfa / Anasayfalar / RAPORLAR / PROJE HİBE DESTEKLERİ – OCAK 2020

PROJE HİBE DESTEKLERİ – OCAK 2020

İş ve sosyal hayattaki proje fikirlerine fon sağlamak amacıyla, ulusal ve uluslararası platformlarda izlenmesi gereken, süreli ve süresiz periyodlarda açık olan, çok sayıda proje hibe desteği duyurusu yapılmaktadır. “Proje Hibe Destekleri” başlıklı raporumuzda, geniş bir konu ve sektör yelpazesinde olmak üzere güncel ve aktif olan proje hibe destek çağrıları ve fon kaynakları hakkında özet bilgiler veriyoruz.

İş ve sosyal hayatta proje fikri ya da projeleri olan ve fon arayan herkesin okuması gerektiğine inandığımız bu periyodik raporu, ulusal ve uluslararası çok sayıda fon kaynağını düzenli olarak izleyerek oluşturuyoruz.

“PROJE HİBE DESTEKLERİ” başlıklı raporumuzun yanısıra periyodik olarak yayınladığımız  “EKONOMİK GÖRÜNÜM”, “İŞ DÜNYASINI NELER BEKLİYOR ?” ve “YÖNETİCİ BÜLTENİ” başlıklı raporlarımızı da incelemenizi öneriyoruz.

Araştırma raporlarımızdan, proje hibe desteklerinden, mevzuat duyurularından, eğitim duyurularımızdan ve kurumsal haberlerimizden haberdar olmak isteyen okurlarımızın ozkandanismanlik@gmail.com  adresine boş bir e-posta göndermeleri yeterlidir.

Çalışmalarınızda destek olması dileğiyle bilgilerinize sunarız.

 

PROJE HİBE DESTEKLERİ – OCAK 2020   

 

SABANCI VAKFI HİBE PROGRAMI BAŞVURULARI

Sabancı Vakfı, Kadın, Genç ve Engellilere yönelik “Kaliteli Eğitimin Desteklenmesi”, “Eğitime Erişimin ve Devamın Sağlanması” ve “Hak Temelli Yaygın Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi” amacıyla sivil toplum kuruluşlarından gelecek başvuruları değerlendirecektir. Başvuru yapacak kurumların projelerinin, kadın, genç ve engellilerin toplumsal hayata katılımlarında maruz kaldıkları ayrımcılıkla mücadele eden, bu çerçevede bu hedef kitlenin eğitim yoluyla güçlenmesini destekleyen çalışmaları kapsaması beklenmektedir. Son başvuru tarihi : 10 Şubat 2020

 

TÜRKİYE İÇİN ÇEVRESEL KATILIMCILIK HİBE PROGRAMI-IV

TEMA Vakfı olarak ortağı olunan ENV.net-III proje dönemi kapsamında gerçekleşecek hibe programının amacı, çevre STK’larının ulusal mercilerle yapıcı bir diyalog geliştirmesine destek olmak, yerelde savunuculuk çalışmalarını desteklemek, vatandaşların kararlara katılımını sağlamak, AB çevre müktesebatına uyum sürecinde çevre alanındaki reformları teşvik etmek ve katılımcılığı artırmaktır. Son başvuru tarihi : 15 Ocak 2020

 

ÇOCUK FONU 2019–2020 DÖNEMİ BAŞVURULARI

Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın, Turkey Mozaik Foundation iş birliği ve bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiği Çocuk Fonu kapsamında 0 -15 yaş arası çocukların temel çocuk haklarına erişimlerini tesis etmeye yönelik projeler ya da bu alanda çalışan kuruluşların kapasite gelişim ihtiyaçları desteklenecek. Son başvuru tarihi : 8 Ocak 2020

 

ORTAK KÜLTÜR MİRASI: TÜRKİYE VE AB ARASINDA KORUMA VE DİYALOG-II HİBE PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRISI

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen hibe programı ile kültürel miras konusunda uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve Türkiye’deki kültürel değerlerin tanıtılması; kültür, sanat ve kültürel miras yoluyla sivil toplum diyaloğunun teşvik edilmesi amaçlanıyor. Son başvuru tarihi :28 Ocak 2020

 

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI HAREKETLİLİK PROGRAMI BAŞVURULARI

Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle, Olof Palme International Center ve İstanbul Politikalar Merkezi işbirliğiyle yürütülen Hrant Dink Vakfı STK Hareketlilik Programı, Türkiye’deki sivil toplum çalışanlarının Avrupa, ABD, Afrika, Güney Amerika ve Asya gibi dünyanın farklı yerlerinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında dönemsel çalışarak deneyim kazanmalarını, yenilikçi yöntemlerden ve iyi örneklerden yararlanmalarını,  işbirlikleri kurmalarını ve uluslararası alanda hareketlilik sağlamalarını amaçlamaktadır. Son başvuru tarihi:  15 Ocak 2020

 

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI İÇİN AVRUPA ARACI (DİHAA-EIDHR) 2019 HİBE PROGRAMI

Teklif çağrısının küresel amacı, dünya çapında demokrasinin, insan haklarının ve temel özgürlüklerin korunmasında ve geliştirilmesinde sivil toplumun desteklenmesidir. İş Dünyası ve İnsan Hakları, İşkence ve Kötü Muamele ile Mücadele ve Demokratik Hesap Verilebilirlik konularındaki projeler için son başvuru tarihi 23 Ocak 2020

 

EASI – “SOSYAL GİRİŞİMLER İÇİN FİNANS PİYASALARININ GELİŞİMİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK EYLEMLER ” TEKLİF ÇAĞRISI

Teklif çağrısının amacı, sosyal girişimler için finansal araçlar tasarlayarak sosyal finans piyasasının gelişimine katkıda bulunmak ve sosyal girişimcilerin yatırım hazırlıklarını geliştirmektir. Çağrının bir diğer hedefi ise katılımcıların, önceki dönemlerde edinilen iyi uygulamaları tecrübe ve uzmanlık paylaşımı vesilesiyle öğrenmesine imkân sağlamaktır. Son başvuru tarihi : 21 Mart 2020

 

KAGİDER – TARIMDA KADIN GİRİŞİMCİ GELİŞTİRME VE HIZLANDIRMA PROGRAMI

Programla tarım sektöründe, Hayvancılık, Kadın Kooperatifleri, Balıkçılık, Su Ürünleri, Seracılık, Gıda, Tohumculuk, Tarım Teknolojileri, Arıcılık alanlarında faaliyet gösteren kadın girişimcilerin işlerini geliştirmeleri, sektör hakkında alacakları bilgi  ve destekler sayesinde işlerini büyütmeleri ve hızlandırmaları amaçlanmaktadır. Son başvuru tarihi : 15 Ocak 2020

 

TÜRKİYE- İNGİLTERE YARATICI ENDÜSTRİLER ARAŞTIRMA AĞI ÇAĞRISI

The Arts and Humanities Research Council(AHRC) tarafından açılan çağrı İngiltere ve Türkiye arasında özellikle İstanbul Bölgesine odaklanarak, ekonomik, sosyal, kültürel ve entelektüel faydalar sağlayarak yaratıcı endüstrilerde yeni işbirliklerini kolaylaştırmak ve ortaklıklar kurmayı amaçlamaktadır. Son başvuru tarihi : 27 Şubat 2020

 

TÜBİTAK 1501-SANAYİ AR-GE DESTEK PROGRAMI VE 1507-KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilecekleri 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı  ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020 yılı 1. Çağrısı yayımlandı. Çağrılar ile firmaların proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 

TÜBİTAK LİSANS DESTEĞİ 2209 B ÇAĞRISI

2209-B çağrısı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerinin, sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün/yöntem/süreç iyileştirmesi veya geliştirmesi amaçlanmaktadır. Çağrının son başvuru tarihi 17.01.2020

 

1512 TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ BİGG PROGRAMI 2019 YILI 2. ÇAĞRI

Uygulayıcı Kuruluşlar Programın 1. Aşamasında girişimcilerin iş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi, seçilen iş fikirlerinin iş planına dönüştürülmesine yönelik eğitim, rehberlik, kuluçka vb. hizmetler ile iş fikirlerinin doğrulanması ve girişimcinin TÜBİTAK’a sunacağı iş planı önerilerinin onaylanması gibi faaliyetleri gerçekleştirecekler. Programın 2. Aşamasında desteklenmesi uygun bulunan girişimcilere firmalarını kurmaları sonrası 200 bin TL’ye kadar sermaye desteği sağlanacaktır. Son Başvuru Tarihi 28 Şubat 2020

 

TÜBİTAK İLE FİLİSTİN YENİLİK VE MÜKEMMELİYET KURUMU ARASINDA İKİLİ İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

İki ülkenin sanayi kuruluşları ve akademik kurumları arasında gerçekleştirilecek olan ortak araştırma projelerini desteklemek üzere 13 Nisan 2020 tarihine kadar açık kalacak ikili işbirliği çağrısına çıkılmıştır.Çağrının tematik alanları : Atık Su Yönetimi, Biyoteknoloji ve Nanoteknoloji, Enerji, Bilgi Teknolojisi

 

TÜBİTAK – ANAS ORTAK PROJE ÇAĞRISI

TÜBİTAK ile Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi arasında imzalanan İşbirliği Protokolü doğrultusunda, iki ülkenin bilim insanları arasında gerçekleştirilecek olan ortak akademik araştırma ve geliştirme projeleri desteklenecektir. İlgili çağrı, bilimsel ve teknolojik alanların tamamına açık bulunmaktadır. Son tarih: 06 Mart 2020

 

TÜRKİYE – İSKANDİNAVYA EUROSTARS ÇAĞRISI

Türkiye ve İskandinav ülkeleri (Danimarka, İsveç ve Norveç) arasındaki işbirliğinin artırılması ve bu ülkelerdeki firmaların ortak Ar-Ge çalışmalarının Eurostars Programı kapsamında desteklenmesi için Eurostars Çağrısı açıldı. Son Başvuru Tarihi: 13 Şubat 2020

 

2540 TÜBİTAK – SLOVAK BİLİMLER AKADEMİSİ (SAS) İKİLİ TEMATİK İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

2012 yılından itibaren yürütülen 2540-TÜBİTAK ve Slovak Bilimler Akademisi (SAS) İkili İşbirliği Programı kapsamında bilim ve teknoloji alanında sürdürülebilir ortaklıkların kurulmasını hedefleyen çağrı açılmıştır. Çağrı için tematik sınırlandırma yoktur. Başvuruların onay son tarihi  09 Şubat 2020

 

NADİR HASTALIKLARDA AVRUPA ORTAK PROGRAMI ULUSLARARASI ORTAK ÇAĞRISI

22 farklı ülkeden fonlayıcı kuruluş ve Avrupa Komisyonu tarafından ortaklaşa desteklenecek Nadir Hastalıklarda Avrupa Ortak Programı  İkinci Uluslararası Ortak Çağrısı’na ülkemiz adına TÜBİTAK destek vermektedir. Başvurabilecek kurumlar: Akademi, Klinik / Halk Sağlığı Sektörü, Özel Sektör, Hasta ve Hasta Hakları Savunucuları. Birinci aşama başvuruları için son başvuru tarihi 18 Şubat 2020’dir.

 

ICT-AGRI-FOOD ERANET COFUND 1. ÇAĞRISI

İlk Cofund çağrısı kapsamında, çiftlikten-çatala, çiftçiler, kobiler, gıda işletmecileri, tedarikçiler, politika üreticiler ve tüketicilere kadar tüm gıda zincirinde yer alan aktörler ele alınarak, çok oyunculu bir yaklaşımla sürdürülebilir, izlenebilir, esnek ve şeffaf tarımsal-gıda sistemleri için dijital teknoloji çözümlerinin (nesnelerin interneti (IoT), yapay zeka, büyük veri, uzaktan algılama, robotik ve otomasyon vb.) geliştirilmesi beklenmektedir. 1. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: 03.03.2020

 

ERA PERMED 2020 YILI ÇAĞRISI

Projenin ana amacı, kişiselleştirilmiş tıp alanında ulusal araştırma stratejilerinin eşgüdümünün sağlanması, mükemmelliyetin teşvik edilmesi ve bu konudaki rekabetçiliğin arttırılmasıdır. 1. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: 05.03.2020

 

ERA-NET FOSC ÇAĞRISI

FOSC (Food Systems and Climate) ERA-NET Cofund projesinin temel amacı, iklim değişikliğinin yarattığı etkilere dirençli ve sürdürülebilir olan gıda değer zincirinin geliştirilmesini hedeflemektedir. İlgili çağrı kapsamında, iklim değişikliği ile karşı karşıya kalan gıda sistemlerinin riskleri ve zayıf yönleri değerlendirilecektir. 1. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: 19/02/2020

 

ERA-MIN-2 ERA-NET PROJESİ 2019 YILI ÇAĞRISI

Ham maddelerin ekonomiye ve endüstriye güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde tedarik edilmesinin ana amacını oluşturduğu ERA-MIN-2 projesi kapsamında, enerji ve tarımsal ham maddeler hariç; metalik, inşaat (yapı), endüstriyel mineraller ile ilgili sektörleri ilgilendiren, “ham maddeler yaşam döngüsünü” oluşturan birincil ve ikincil kaynakları konu edinen Ar-Ge projeleri desteklenmektedir. Önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih 12 Mart 2020

 

EN-UAC (ERA-NET COFUND URBAN ACCESSİBİLİTY AND CONNECTİVİTY) ÇAĞRISI

ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity (EN-UAC), Ufuk2020 Programı Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım Alanı kapsamında desteklenen bir ERA-NET Cofund projesi olup proje kapsamında açılan birinci ortak çağrı kapsamında kentsel erişebilirlik ve bağlantısallık konularıyla ilgili Ar-Ge ve inovasyon projelerinin desteklenmesi planlanmaktadır. 1. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih  17 Mart 2020

 

UFUK2020 MARİE S. CURİE ALANI ARAŞTIRMA VE YENİLİKÇİLİK DEĞİŞİM PROGRAMI (RISE) 2019 YILI ÇAĞRISI

MSCA Araştırma – Yenilikçilik Değişim Programı (RISE)  Avrupa içinden ve/veya dışından üniversite ve sanayi kuruluşlarının bir araya gelerek yürütecekleri araştırma programları kapsamında yapacakları personel değişimini desteklemektedir. Avrupa Komisyonu proje önerisi başvurularını 28 Nisan 2020 tarihine kadar kabul edecektir.

 

IPA – CİNSİYET EŞİTLİĞİ ODAĞINDA GELECEĞİN İNSANA YAKIŞIR İŞLERİ YAKLAŞIMININ DESTEKLENMESİ HİBE PROGRAMI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı kapsamında Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Hibe Programı ilan edilmiştir.  İstihdam ve istihdam edilebilirliğin cinsiyet eşitliği odağında geliştirilmesine yönelik projelerin destekleneceği programda bir proje için destek limiti en fazla 250.000 Avro, destek oranı en fazla %90 dır. Programa Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Otoriteler, Kalkınma Ajansları, Eğitim-Öğretim Enstitüleri, Meslek Kuruluşları, Uluslararası Kuruluşlar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve benzer kuruluşlar tarafından 27 Ocak 2020 tarihine kadar başvuru yapılabilecektir.

 

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ HİBE ÇAĞRISI

Hibe programının öncelikleri : Ortak Güvenliğin Desteklenmesi, Ekonomik Refahın Güçlendirilmesi- İnovasyonu ve Girişimciliği Desteklemek, Demokratik Değerlerin Pekiştirilmesi/Medya, Demokratik Değerlerin Pekiştirilmesi/İfade Özgürlüğü ve Kamusal Söylem, Türk – Amerikan İlişkilerinin Güçlendirilmesi. Teklif çağrısı kapsamında talep edilecek hibe miktarı ise minimum 5 bin Amerikan Doları maksimum 80 bin Amerikan Doları. Son başvuru tarihi: 21 Ocak 2020

 

ERASMUS+ PROGRAMI 2020 YILI PROJE BAŞVURULARI

Avrupa  Komisyonu, Erasmus+ Programı 2020 Teklif Çağrısını yayınladı. Erasmus+ Programı 2020 teklif çağrısı kapsamında eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında faaliyet gösteren kamu ya da özel kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları proje başvurusu yapabilir. Ayrıca, gençlik çalışmalarında aktif olan ancak tüzel kişilik olmayan gençlik grupları da hibe desteği için proje başvurusunda bulunabilir.

 

IPARD II PROGRAMI SEKİZİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Sekizinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. Bu “Başvuru Çağrı İlanı” kapsamında “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbirinden yalnızca makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alımları desteğine ilişkin başvurular kabul edilecektir. Online Proje Başvuru Sistemi 28.01.2020 tarihinde kapatılacaktır.

 

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI – MESLEKİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinin tamamında uygulanacak olan programların toplam bütçesi 5.250.000 TL’dir. Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programına kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvuru yapabilecektir. Son başvuru tarihi : 10 Ocak 2020

 

2020 YILI TÜBİTAK BİLİM, ÖZEL, HİZMET VE TEŞVİK ÖDÜLLERİ, KUTUP ÇALIŞMALARI ÖDÜLÜ İLE TÜBİTAK TWAS TEŞVİK ÖDÜLÜ

TÜBİTAK tarafından; bilim insanlarının ve araştırıcıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri, Kutup Çalışmaları Ödülü ve TÜBİTAK TWAS Teşvik Ödülü için 2020 yılı başvuruları açılmıştır. Başvurular, 24 Ocak 2020 Cuma günü sona erecektir.

 

KÂTİP ÇELEBİ-NEWTON FONU SANAYİ-AKADEMİ ORTAKLIĞI PROGRAMI

Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki bilimsel ve teknolojik işbirliği çerçevesinde, koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yürütülen Kâtip Çelebi-Newton Fonu kapsamında TÜBİTAK ve Birleşik Krallık’taki fon ortaklarından Royal Academy of Engineering arasında Sanayi-Akademi Ortaklığı Programı çağrısının ikincisi açılmıştır. Çağrının amacı endüstri ve akademi arasındaki stratejik bağlantıların kalitesinin artırılması, üniversitelerin mühendislik bölümleri içinde inovasyon ve girişimciliğin teşvik edilmesi ve böylece mezunların istihdam edilebilirliğini arttırarak uygulamaya yönelik araştırma ve yenilik yoluyla ekonomik gelişmenin hızlandırılmasıdır. Çağrı kapanış tarihi: 10 Ocak 2020

 

SOLAR-ERA.NET COFUND 2 ÇAĞRISI

Avrupa Birliği Ufuk2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı SOLAR-ERA.NET Cofund 2 projesinde, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması, bu alanda sanayi uygulamalarının arttırılması, tematik alanların belirlenmesi, fotovoltaik ve konsantre güneş enerjisi üzerine uluslararası Ar-Ge işbirlikleri için ayrılan yerel ve bölgesel desteklerin yönlendirilmesi ve ulusal destek mekanizmaları arasında uzun süreli işbirliklerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Başvuru son tarih 29/01/2020

 

CONCENRATED SOLAR POWER (CSP) ERANET COFUND ÇAĞRISI

CSP (Concentrated Solar Power) ERANET COFUND projesi Ufuk2020 Enerji Alanı’nda desteklenen bir projedir. Projenin amacı CSP teknolojisinin araştırma ve ticarileşme faaliyetleri arasındaki boşluğun doldurulması için AB’nin ortak hareket etmesinin sağlanmasıdır. Böylelikle, CSP teknolojisinin orta vadede Avrupa’nın yenilenebilir elektrik üretiminde önemli bir rol oynamasının sağlanması hedeflenmektedir. Başvuru son tarih 10/01/2020

 

ICT-AGRI-FOOD PROJE ÇAĞRISI ÖN DUYURUSU

ICT-AGRI-FOOD (ICT-enabled agri-food systems) projesi Ufuk 2020 Programı kapsamında desteklenen bir Era-Net Cofund projesidir. ICT-AGRI-FOOD projesinin amacı, sürdürülebilir gıda üretimi amacıyla bilgi iletişim teknolojilerinin  Bu kapsamda, ICT-AGRI-FOOD Cofund çağrısının 1. aşama başvuruları için uluslararası başvuru sisteminin 27/11/2019 tarihi itibariyle açılması planlanmakta olup, sistem Ocak 2020 sonunda kapanacaktır.

 

ERA.NET RUS PLUS BİLİM VE TEKNOLOJİ ALANINDA 2019 YILI ORTAK ÇAĞRISI

ERA.Net RUS PLUS Projesi AB Üye ve ilişkili ülkeleriyle Rusya arasında bilimsel ve teknolojik araştırma alanlarında geniş tabanlı ve etkin bir işbirliğini hedeflemektedir. 2019 yılı ortak çağrısına, Rusya’nın yanı sıra Almanya, Belçika, Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, İsviçre, Letonya, Moldova, Romanya, Slovakya ve Yunanistan’dan da fonlama kuruluşları katılmaktadır. Başvuru son tarih 31 Ocak 2020

 

BAKKA 2020 YILI SANAYİ VE ÇEVRE ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA – Zonguldak, Bartın, Karabük) tarafından 2020 Yılı “Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı” kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların başvurularına açılmıştır. Son Başvuru Tarihi : 13.01.2020

 

2020 YILI BARTIN İLİ TURİZME YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından 2020 Yılı “Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların başvurularına açılmıştır. Son Başvuru Tarihi : 13.01.2020

 

UFUK2020 PROGRAMI ENERJİ VERİMLİLİĞİ 2020 YILI İLK ÇAĞRILARI

Ufuk2020 Enerji Alanı Çalışma Programı altında yer alan “Enerji Dönüşümündeki Binalar” ve “Tüketiciler için Akıllı ve Temiz Enerji” alanlarında 120 Milyon Avro bütçeli çağrılar açılmıştır. Bahsekonu çağrıların altında 18 farklı konu başlığında projeler desteklenecek olup, “Enerji Dönüşümündeki Binalar” konusu yeni bir odakla ele alınmıştır. Aynı zamanda, kamu otoritelerini destekleme ve tüketicilerin enerji dönüşümüne aktif katılımını sağlamanın yanı sıra, dijital ve akıllı teknolojilere ve enerji verimliliğine yönelik yenilikçi finansman alanları desteklenmeye devam edecektir. Çağrının kapanış tarihi 15 Ocak 2020’dir.

 

GEOTHERMICA JEOTERMAL ENERJİ AR-GE PROJELERİ 2019 YILI ÇAĞRISI

Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan GEOTHERMICA, Avrupa ülkeleri arasında jeotermal enerji ile ilgili sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve jeotermal enerji ile ilgili sanayi uygulamalarının arttırılması amacıyla oluşturulmuştur. GEOTHERMICA kapsamında, jeotermal enerji alanında, Ar-Ge projelerinin destekleneceği uluslararası bir çağrı açılmıştır. Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinin başvurabileceği çağrı süreci, proje ön başvurusu ve proje önerisi olmak üzere 2 adımlı bir prosedürdür. Proje ön başvurusu çağrısı 13 Eylül 2019 tarihinde ve proje önerisi çağrısı 31 Ocak 2020 tarihinde kapanacaktır.

 

TC KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR ODAKLI DESTEK, TEŞVİK, SPONSORLUK VE YARDIMLARI

KÜLTÜREL ETKİNLİK VE PROJE ODAKLI DESTEKLER

-Etkinlik Desteği

-Bilimsel Proje Desteği

-Bilimsel Toplantı Düzenleme, Bilimsel Etkinliğe Katılım ve Kazı / Yüzey Araştırmaları

TİYATRO VE GÜZEL SANATLAR ALANINDA DESTEKLER

-Yerli Eser Yazım Teşviği

-Görsel Sanatlar Dalındaki Destekler

-Özel Tiyatroların Projelerine Yardım

KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİ İLE TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIKLARINA VERİLEN DESTEKLER

-Kültür Girişimcisi ve Yatırımcısı Belgeli Tesislere Verilen Teşvikler

-Kültür Varlığı Olarak Tescilli Taşınmazlara Proje ve Uygulama Yardımı

-Sponsorluk

-Kültür Merkezleri Yapım Desteği

EDEBİYAT, ÇEVİRİ, FİKRÎ MÜLKİYET VE KÜLTÜR ENDÜSTRİLERİNE VERİLEN DESTEKLER

-TEDA Çeviri ve Yayım Destek Programı

-Edebiyat Eserlerini Destek Projesi (EDES)

-Fikri Mülkiyet ve Kültür Endüstrilerine Yönelik Destekler

SİNEMA VE DİZİ ALANLARINDA DESTEKLER

-Animasyon Film Yapım Desteği

-Belgesel Film Yapım Desteği

-Çekim Sonrası Desteği

-Dağıtım ve Tanıtım Desteği

-Dizi Film Desteği

-İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım Desteği

-Kısa Film Yapım Desteği

-Ortak Yapım Desteği

-Proje Geliştirme Desteği

-Senaryo ve Diyalog Yazım Desteği

-Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım Desteği

-Yabancı Film Yapım Desteği

-Yerli Film Gösterim Desteği

-Sinema Alanındaki Etkinlik ve Proje Desteği

-Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizilerin Teşvik Edilmesi

 

 

Derleyen: Memet Özkan - www.danismend.com

Not: Araştırma raporlarımızdan, proje hibe desteklerinden, mevzuat duyurularından, eğitim duyurularımızdan ve kurumsal haberlerimizden haberdar olmak isteyen okurlarımızın ozkandanismanlik@gmail.com  adresine boş bir e-posta göndermeleri yeterlidir.

Not:  Bu rapor www.danismend.com tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık  kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde tavsiye veya danışmanlık hizmeti sağlanması olarak yorumlanmamalıdır. Www.danismend.com bu raporda yer alan bilgilerin doğru ve tam olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Www.danismend.com bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan www.danismend.com hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu konularda detay bilgi  isteyen okuyucuların ayrıca bizimle temasa geçmelerini rica ederiz.

 

 

Scroll To Top