Son Haberler
Anasayfa / Anasayfalar / RAPORLAR / PROJE HİBE DESTEKLERİ – EKİM 2017

PROJE HİBE DESTEKLERİ – EKİM 2017

Proje hibe destekleri (dönemsel) hakkında periyodik güncellemelerden haberdar olmak isteyen okurlarımızın ozkandanismanlik@gmail.com  adresine boş bir e-posta göndermeleri yeterlidir.

 

TAP Vakfı  1 Aralık Gençlik Fonu

Fon kapsamında, gençlik örgütlerinin ve gruplarının üreme sağlığı, cinsel sağlık, üreme hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilişkili bir çerçevede “güvenli cinsellik” temalı proje ve etkinlikleri destekleniyor. 2017 yılında özellikle; 1 Aralık Dünya HIV/AIDS Farkındalık Günü etkinlikleri, güvenli cinsellik için akran desteği, güvenli cinsellik için farkındalık ve bilgilendirme, cinsel sağlık için danışmanlık ve hizmetlere erişim konularında proje ve etkinliklere destek sağlanacak. Gelen başvuruların nitelik ve sayı bakımından yeterli olması durumunda başvurular 30 Ekim 2017’den önce kapatılabilir.

 

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! İş fikri yarışması

Yarışma ile TÜSİAD üniversite öğrencilerinin girişimciliğe ilişkin farkındalığını artırmayı ve gençlere girişimciliği bir kariyer alternatifi olarak sunmayı amaçlamaktadır. Yarışma başvuru tarihi itibariyle üniversitelerin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına devam eden, başvuru itibariyle 30 yaşından gün almamış olan tüm öğrenciler yarışma ekibinde yer alabilir. Yarışmaya henüz hayata geçmemiş, fikir aşamasında olan projelerle başvurabilirsiniz. Fikrin kapsadığı ürün veya hizmetten kazanç elde etmek amacıyla tüzel bir kişilik kurulmamış olması gerekir. 2018 Yarışma başvuruları 16 Ekim – 30 Kasım 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

TÜBİTAK-Fransa Ulusal Araştırma Ajansı(ANR) Ortak Proje Başvurusu Çağrısı

2018-2021 yıllarında ortak araştırma projeleri desteklenecektir. Ortak proje önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Fransız araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir. Proje süreleri en fazla 36 ay olabilecektir. Destek üst limiti  “Beşeri Bilimler” alanındaki projeler için 360.000 TL, diğer çağrı öncelikli alanlarındaki projeler için 720.000 TL’dir. Online Başvurular 12 Mart 2018 17.00’da kapanacaktır.

 

TÜBİTAK-İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği

Türkiye, A.B.D. ve İngiltere’deki üniversite/kurum/kuruluşlarda çalışan bilim insanlarına yönelik, bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen ortak araştırma projeleri oluşturma ve işbirliğinde ortak öncelikli alanlar belirlemeye yönelik yurt içinde düzenlenecek çalıştay, seminer ve toplantılara destek verilecektir. Etkinlik desteği üst sınırı 50.000 TL olarak belirlenmiştir. Son başvuru tarihi : 03/11/2017

 

TÜBİTAK ERA-NET Cofund Biyoçeşitlilik Senaryoları ve Ekosistem Servisleri Çağrısı

Ufuk 2020 alt alanlarından “İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği, Ham Maddeler” başlığı altında BiodivERsA ile Belmont Forum ortaklığında açılan Biyoçeşitlilik Senaryoları ve Ekosistem Servisleri konulu ERA-NET Cofund çağrısı, biyoçeşitliliğin ve ekosistem servislerinin sürdürülebilir yönetiminin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesinin sağlanması ile senaryoların geliştirilmesi konularını ele almaktadır. Çağrı 2 Ekim 2017 tarihinde açılmış olup, son başvuru tarihi 1 Aralık 2017’dir. Proje önerileri, en az üç katılımcı ülkeden, en az üç farklı araştırma grubu tarafından sunulmalıdır. TÜBİTAK söz konusu çağrıya €400.000 ile katılım sağlamaktadır.

 

TÜBİTAK – Katar QNRF Siber Güvenlik Çağrısı (2556)

Tübitak ile Katar Ulusal Araştırma Fonu (Qatar National Research Fund – QNRF) arasında ‘Siber Güvenlik’ alanında bir ‘Akademi-Sanayi İşbirliği’ çağrısı açılmıştır. 4 Ekim 2017- 8 Ocak 2018 tarihleri arasında açık kalacak olan çağrı kapsamında büyük veri ve bulut güvenliği ile mobil cihaz ve uygulamaların siber tehditlere karşı güçlendirilmesini amaçlayan teknoloji geliştirme gibi konularda ortak projelerin desteklenmesi planlanmaktadır. Katar ve Türkiye tarafından araştırmacıların, özel sektör ve kamu kuruluşları ile bir araya gelerek oluşturacakları konsorsiyumların her birine 2 Milyon Amerikan Doları civarında hibe destek sağlanarak ortak çalışmaların hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

 

TÜBİTAK Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Alanında Yeni Çağrı

Hasar gören pist, taksi yolu ve uçuş alanlarının onarılması konusunda mevcut durumun milli imkânlar kullanılarak iyileştirilmesini amaçlayan “Pist Çabuk Onarım Yöntemleri Geliştirilmesi Projesi” başlıklı yeni bir çağrı yayınlanmıştır. Bu çağrı kapsamında projeler, TÜBİTAK Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu (SAVTAG) tarafından 1007 Programı kapsamında değerlendirilecektir. Bu çağrı ile geliştirilecek malzemelerle farklı boyutta oluşabilecek hasarların mümkün olan en kısa sürede onarılması hedeflenmektedir. Bu çağrı kapsamında proje başvuruları 02 Ekim 2017 tarihinde alınmaya başlanacak olup, proje önerileri için son başvuru tarihi 1 Aralık 2017 saat 17:00’dir.

 

TÜBİTAK  KAMAG 1007 Programı Kapsamında Yeni Çağrı

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) kapsamında Türkiye Petrolleri A.O. ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün müşteri kurum olarak yer aldığı “Petrol ve jeotermal sektörlerinde kullanılan üretim ve muhafaza boruları ile maden sondajlarında kullanılan tijlerin; ısıl işlem ve test teknolojilerinin yerli olarak geliştirilmesi” ihtiyaç başlığına yönelik çağrı için duyuru Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) tarafından 02.10.2017 itibari ile yayınlanmıştır. Çağrı başlığına yönelik hazırlanacak proje önerilerinin 24.11.2017 tarihine kadar sisteme kaydedilmesi gerekmektedir.

 

TÜBİTAK Kâtip Çelebi-Newton Fonu kapsamında Mühendislik Alanlarında ‘Distinguished Visiting Fellowships and Missions’ Çağrısı

Kâtip Çelebi-Newton Fonu kapsamında, Türkiye ve Birleşik Krallık’taki araştırmacılar arasında işbirliklerinin geliştirilmesi ve stratejik araştırma ortaklıkları kurulabilmesi amacıyla, mühendislik alanlarında faaliyet gösteren araştırmacılara yönelik ‘Distinguished Visiting Fellowships and Missions’ çağrısı açıldı. Program kapsamında Birleşik Krallıktan misafir araştırmacıların (bireysel veya grup olarak) kısa süre ile Türkiye’deki bir üniversite veya araştırma kurumuna gelmeleri için destek sağlanacaktır. Son Başvuru tarihi 25 Ekim 2017.

 

TÜBİTAK Era-Net Smart Grids Plus 2017 Çağrısı

Era-Net Smart Grids Plus, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Horizon 2020 Programı kapsamında desteklenen uluslararası bir projedir. Çağrıda, akıllı şebekelere yönelik uluslararası projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Çağrıya, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri, çağrıya katılan diğer ülkelerden kuruluşlar ile birlikte projeler hazırlayarak başvurabilecektir. Çağrıda projeleri başarılı bulunan Türkiye’den firmalar, TÜBİTAK 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı aracılığıyla desteklenecektir. Çağrı kapsamında Era-Net’e proje başvuruları için son tarih 14 Kasım 2017 (14.00 CET)’dir.

 

Eşit Haklar için 2017 Küresel Teklif Çağrısı (DİHAA)

Bir AB programı olan, Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı, insan hakları ve demokratikleşmenin küresel çapta gelişimini, sivil toplum inisiyatiflerini destekleyerek katkıda bulunmayı hedefler. Bu teklif çağrısının genel hedefi dünya çapında insan haklarının ve temel özgürlüklerin korunmasını ve geliştirilmesini teşvik etmek için sivil toplumu desteklemektedir. Teklif çağrısının özel hedefi ise, küresel düzeyde-Avrupa Birliği dışındaki- sivil toplumu ve insan hakları savunucularını insan haklarının beş temel alanındaki çalışmaları için desteklemektir.

Alan (Lot)1:İnsan hakları savunucularının, toprakla ilgili haklar (land-relatedrights), topraklara el koyma (landgrabbing) ve iklim değişikliği bağlamında yerli toplululuklarınhakları konusundaki çalışmaları

Alan (Lot) 2: Yargısız infaz ve zorla kayıp edilmeler ile mücadele.

Alan (Lot) 3: Zorla çalıştırma ve modern kölelik ile mücadele.

Alan (Lot) 4: Engelli bireylerin haklarının desteklenmesi.

Alan (Lot) 5: Din ve inanç özgürlüğünün desteklenmesi.

Teklif edilen projeler için AB desteği en az 250.000 Avro en çok 1.000.000 Avro olmalıdır. Bu sınırlı bir teklif çağrısı olup, ilk aşamada sadece kavramsal notlar değerlendirmeye alınacak, daha sonra ön elemeyi geçen başvuru sahiplerinden tam başvurularını iletmeleri beklenecektir. Kavramsal not ile ön başvuruların yapılması için son başvuru tarihi 9 Kasım 2017.

 

İsveç Başkonsolosluğu Proje Başvuru Çağrısı

Türk- İsveç Kalkınma İşbirliği Birimi Türkiye’nin çoğulcu sivil toplumunu, insan haklarını ve cinsiyet eşitliğini destekleyerek öncü bir merkez olmayı hedefliyor.

Türkiye’deki İnsan haklarını, özellikle ifade özgürlüğünü, demokratik katılımı ve hesap verebilirliği geliştiren,

Kadın ve kız çocuklarının politik alanlarda görünürlüklerini artırmak ve seslerini duyurabilecekleri forumlar sunan,

Çoğulcu sivil toplumu teşvik eden ve güçlendiren.

Toplumsal kutuplaşmayı ve ayrımcılığa karşı önlem alan

Özgür, bilinçli kamuoyu tartışmasını teşvik eden ve  demokrasinin ve hukukun üstünlüğünü geliştiren

proje başvuruları kabul edilecektir.

Başvuru için son tarih 13 Kasım 2017.

 

Disney Conservation Fund (DCF)

Disney Conservation Fund yaban hayatını ve yaşam alanlarını korumak için hem bilimsel araştırmayı hem de topluluk katılımını harmanlayan projeleri desteklemektedir. 1 Ekim 2017′den 17 Kasım 2017′ye kadar başvuruları kabul edecektir. DCF 2017′den itibaren iki yıllık hibe dönemi boyunca maksimum 50.000 ABD Doları talep eden başvuruları değerlendirecektir.

 

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye – Hibe Programları

5. Ülke Programı ve Suriye İnsani Yardım Programı çerçevesinde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, sivil toplum kuruluşları ve kar amacı gütmeyen toplum temelli örgütleri (aşağıda belirtilen) Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu çalışma alanlarında kapasite oluşturmak/geliştirmek için (üç aydan bir yıla ve 30,000 $’a kadar) hibe başvurusu yapmaya davet etmektedir.

Alan 1: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik/Cinsiyet Temelli Şiddetle Mücadele:

Alan 2: Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı ve Haklarının Geliştirilmesi

Alan 3: Gençlerin Güçlenmesi

Alan 4: Nüfus ve Kalkınma Stratejilerinin Geliştirilmesi

Alan 5: Türkiye’de İnsani yardım ve Acil Durum Müdahalelerinin İyileştirilmesi

Son başvuru tarihi belirlenmemiştir. Başvurular sene içerisinde düzenli olarak UNFPA tarafından incelenecek, fon akışına ve başvurunun uygunluğuna göre kurum ve kuruluşlara geri dönülecektir.

 

COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı)

İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (Competitiveness of Enterprises and SMEs-COSME) 2014-2020 döneminde, 2.3 milyar avroluk bir bütçe ile yürütülen bir “Birlik” programıdır. Bu program ile Birlik işletmelerinin rekabet edebilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi ve girişimcilik kültürünün teşvik edilmesi ile KOBİ’lerin kurulması ve büyümesi desteklenmektedir.

Açık çağrılar aşağıda yer almaktadır:

A) PAZARA ERİŞİMİN ARTIRILMASI

Yenilik Alımı Brokerleri: Kamu Alımının Yenilikçiliğini Kolaylaştırmak için Bağlantılar Yaratma. Son Başvuru: 21 Kasım 2017

B) İŞ YARATMA VE GELİŞTİRME İÇİN DAHA ELVERİŞLİ ŞARTLAR

Cluster Go International – Savunma ve Güvenlik Sektörü. Son Başvuru: 13 Aralık 2017

 

KKYDP 12. Etap Tebliği 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı” kapsamında uygulanan, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların  Desteklenmesi Programı 12.Etap başvurularına ilişkin, 2017/22 sayılı Tebliğ, 13 Eylül 2017 tarih ve 30179 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Başvuruların, Tebliğin yayım tarihinden itibaren 90 gün içerisinde yapılması gerekmektedir.

 

KOSGEB KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI  - “ÜRETİM VE İHRACATTA TEKNOLOJİ SEVİYESİ YÜKSEK, KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERİN VE KOBİ’LERİN PAYININ ARTTIRILMASI” PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

Proje çağrısının hedef kitlesi, imalat sektöründeki KOBİ’lerdir. Proje çağrısı ile işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir. Son başvuru tarihi : 20 Ekim 2017. Son başvuru tarih ve saatinden önce onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Proje konuları:

1-Dördüncü sanayi devrimine hazırlık: Üretimde nesnelerin interneti uygulamaları

2-Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması

3-Katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş

4-İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım

5-Mikro ölçekli işletmelerde tasarım – mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme

6-Bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi

7-Enerji verimliliğinin arttırılması

8-Yeşil üretime geçiş

 

TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TISK), kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) alanında farkındalığı artırıp, şirketleri teşvik etmek amacıyla ilkini 2014 yılında uyguladığı “TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri” programını 2017 yılı için başlatmıştır. Ödül kategorileri Büyük Ödül, Etkililik Ödülü, İyi Uygulama Ödülü, Kapsayıcılık Ödülü, Sürdürülebilirlik Ödülü, Yenilikçilik Ödülü’dür. Projelerin halen uygulanmakta olması ya da 1-1-2012 sonrası tamamlanmış olması zorunludur. Son başvuru tarihi 17 Kasım 2017.

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Fonu Proje Çağrısı

Tanıtma Fonu’nun amacı; ülkemizi yurt içi ve yurt dışında çeşitli yönleri ile tanıtmakla görevli kuruluşların kaynaklarını artırmak, Türk kültür varlığının yayılmasını sağlamak, devlet arşiv hizmetlerini müessir hale getirmek, milletler arası kamuoyunu memleketimizin menfaatleri istikametinde yönlendirmeye çalışmaktır.  Bu amaçla projelerine destek sağlanması talebi ile tüm kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, konfederasyonlar, federasyonlar, birlikler, şirketler, gerçek kişiler vb. Tanıtma Fonu Kuruluna sunulmak üzere Tanıtma Fonu Temsilciliğine başvuruda bulunabilir.

 

İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı Teklif Çağrısı: Sosyal İşletmelerin Finansmanı için İşlem Maliyeti Desteği

Teklif çağrısının amacı, sosyal girişim finans piyasasının gelişimini teşvik etmek ve sosyal girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için mevcut kurumsal finansal araçları (özellikle sosyal EFSI -Stratejik Yatırımlar için Avrupa Fonu-)  işlem maliyeti desteğinin bir hibe programı yoluyla test edilmesi amaçlanmaktatır. Bu kapsamda, özellikle başka türlü gerçekleşmeyecek olan 500 bin avronun altındaki daha küçük risk-sermaye yatırımlarını harekete geçirilmesi hedeflenmektedir. Her bir proje için 300 bin avro ile 1 milyon avro arasında hibe desteği sağlanması öngörülmektedir. Proje başvurularının 15 Temmuz 2017 / 1 Aralık 2017 / 15 Nisan 2018 tarihlerine kadar Avrupa Komisyonuna iletilmesi gerekmektedir.

 

Bebka kalkınma Ajansı, Ahiler Kalkınma Ajansı, Güney Ege Kalkınma Ajansı, Trakya Kalkınma Ajansı, Karacadağ, Mevlana, İpekyolu, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, DOĞAKA (Doğu Akdeniz) Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Teknik Destek Programı Başvuruları

 

Proje hibe destekleri (dönemsel) hakkında periyodik güncellemelerden haberdar olmak isteyen okurlarımızın ozkandanismanlik@gmail.com  adresine boş bir e-posta göndermeleri yeterlidir.

 

SON BAŞVURU TARİHİ GEÇMİŞ OLAN DİĞER DESTEKLER BİLGİ OLARAK AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR

 

Norad Kadın Hakları Konusunda Çalışan STK’lar için Teklif Çağrısı

Norad Sivil Toplum Dairesi, Kadın Hakları Konusunda çalışan Sivil Toplum Örgütleri için 2 Hibe Programı için bir çağrı yaptığını duyurdu.  Başvuru işlemi iki bölümden oluşacaktır: İlk turda, başvuru sahipleri proje önerisi göndermeye davet edilir. İlk tur için son tarih 15 Ekim 2017‘dir. Proje önerisine dayanarak, seçilen adaylar tam bir proje teklifi göndermeye davet edilecek. Son başvuru tarihi 15 Aralık 2017‘dir.

TÜBİTAK Macaristan Araştırma ve Teknoloji Ulusal Ofisi (NRDIO) ile İkili İşbirliği Programı Çağrısı

Türkiye ile Macaristan arasında bilim ve teknoloji alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla oluşturulan ve 2009 yılından itibaren yürütülen 2522-TÜBİTAK ve Macaristan Araştırma ve Teknoloji Ulusal Ofisi (NRDIO) İkili İşbirliği Programı kapsamında açılan çağrılarla iki ülke arasında bilim ve teknoloji alanında sürdürülebilir ortaklıkların kurulması hedeflenmektedir. Çağrı kapanış tarihi: 16 Ekim 2017.  İşbirliği araştırma alanları: Sağlık Bilimleri, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre Yönetimi ve Politikası, Bütçe üst limiti Türkiye’den başvuran araştırmacılar için TÜBİTAK tarafından proje başına 360.000 TL’dir.

 

PRODES Başvuruları

“Sivil Toplum Kuruluşları için Proje Yardımları” Programı için, 2017 yılı proje teklif çağrısına çıkılmıştır. Dernekler Dairesi Başkanlığı, Program kapsamında, STK’ların kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi amaçlar ile ilgili projeleri desteklemektedir. Son başvuru tarihi: 13 Ekim 2017. Desteklenecek proje konuları, İçişleri Bakanlığınca aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

• Aile ve toplum değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik projeler,

• İnsan hakları ve demokrasi bilincinin yaşatılması ve etkin hale getirilmesine yönelik projeler,

• Karar alma mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum diyaloğunun arttırılması ve aktif vatandaşlık konulu projeler,

• Toplumda huzur ve barışı temin etmek üzere farklı toplum kesimleri arasında uzlaşı, işbirliği ve etkileşimi artırmaya yönelik projeler,

• Gençlerin, kadınların ve engellilerin girişimciliğini, liderlik vasıflarını ve istihdamını arttırmaya yönelik projeler,

• Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki gruplara yönelik projeler,

• Kültür, tarih ve medeniyet değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve ihyasına yönelik projeler,

• Eğitim, kültür, sağlık, spor konulu projeler,

• Madde bağımlılığı ile mücadeleyi konu alan sosyal içerikli projeler,

• Şehit yakınları ve gaziler ile terör olaylarına maruz kalmış vatandaşlara yönelik sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetler içeren projeler,

• Toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlamaya ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik projeler.

 

COSME “Yaratıcılık Odaklı İnovasyon için Avrupa İnkubatör Ağları” Proje Çağrısı

Proje teklif çağrısı ile amaçlanan, Avrupa’daki inkubatörler (kuluçka merkezleri) ve hızlandırıcılar (accelerator) aracılığı ile kültürel ve yaratıcı endüstrilerin (CCI) yaratıcılık, sanat ve tasarım becerilerini teknolojik ve bilimsel uzmanlıkla birleştirerek moda ve turizm sektörlerinde işletmelerin kurulmasını, gelişmesini ve ölçek atırmasını sağlamaktır. Söz konusu çağrı kapsamında iki “lot” bulunmaktadır. Lot 1: Moda Teknolojisi ( 1.600.000 Avro). Lot 2: Turizm (1.000.000 Avro). Son tarih: 17 Ekim 2017

 

Avrupa Komisyonu Eğitim Modülleri Teklif Çağrısı

1,5 milyon € bütçe ayrılan bu projede, tasarımcılardan sanat, yaratıcı teknolojiler ve isletme becerilerini harmanlayan yüksek lisans modüller sunmaları isteniyor. Modül tasarımlarının gözönünde bulundurması gerekenler: Öğrencilere farklı sektörlerde kullanabilecekleri sanat, yaratıcılık, işletme ve teknoloji becerileri edindirmek. Yaratıcılık, işletme ve teknoloji arasında bağlar yaratarak eğitim kalitesini arttırmak. Yenilikçi bir öğrenimi desteklemek. Son başvuru tarihi: 10 Ekim 2017

 

Avustralya Hükümeti Doğrudan Yardım Programı 

Avustralya Ankara Büyükelçiliği‘nin duyurusunu yaptığı ve her yıl düzenli olarak sivil topluma destek sağlamak üzere planlanan Doğrudan Yardım Programı – DAP, 2017 başvurusunu açtı. 9 Ekim 2017 tarihine kadar başvuruya açık olacak programın bu yılki öncelikli hedef grupları mülteciler, kadınlar ve çocuklar. Proje bütçeleri 30,000 Avustralya Doları’na kadardır.

 

EVLİYA ÇELEBİ GENÇLİK KÖPRÜLERİ PROGRAMI

Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Programı ile yurtdışında yaşayan gençlerimizin Türkiye ile bağlarının güçlendirilmesi ve gençlerimize tarihi ve kültürel değerlerimizin tanıtılması amaçlanmaktadır. Öncelikli proje konuları: Tarihi ve kültürel mekânlara yönelik ziyaretler. Tarih, kültür, sanat, edebiyat ve medeniyet temalı seminer ve atölye çalışmaları. Proje tekliflerinde; • gezi programları, • atölye çalışmaları, • eğitim ve seminer faaliyetlerinin yer alması beklenmektedir. Azami Destek Tutarı 150.000 TL Projenin Türkiye’de Azami Uygulama Süresi 10 Gün. Son başvuru tarihi : 29 Eylül 2017

 

SİVİL TOPLUM İÇİN DESTEK VAKFI- ÇOCUK FONU  PROJE ÇAĞRISI

Çocuk Fonu Sivil Toplum için Destek Vakfı bünyesinde Eylül 2017 –  Aralık 2018 tarihleri arasında yürütülecek bir hibe programıdır. Bu hibe programı kapsamında desteklenecek projelerin odağında 0-15 yaş arası çocukların temel çocuk haklarına erişimlerini tesis etmeye yönelik projeler vardır. Hibe programı kapsamında toplam 135.000 TL’lık fon desteği sağlanacaktır. Bir STK, hibe programından en az 10.000 TL, en fazla 40.000 TL talep edebilir. Başvuru için son tarih 1 Ekim 2017′dir.

 

Avrupa Eğitim Vakfı  ”KOBİ’lerin Uluslararasılaşması İçin Eğitimde İyi Uygulama Örnekleri” Proje Çağrısı

Teklif çağrısının amacı, KOBİ’lerin eğitim kalitesini artırmak, KOBİ’lerin eğitim ihtiyacını karşılayan eğitim kurumların kapasitesi artırmak, KOBİ’lerin spesifik ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için politikaların ve eğitimlerin iyileştirilmesidir. Çağrıya, KOBİ’lerin uluslararasılaştırılmasına yönelik iyi uygulamalar geliştiren eğitim sağlayıcılar, ticaret ve sanayi odaları, üniversiteler, KOBİ ajansları, bölgesel kalkınma ajanları, STK’ler ve danışmanlık kuruluşları başvuru yapabilecektir. Son tarih: 30 Eylül 2017

 

EaSI – AB Düzeyinde Örgütlemiş STK Ağlarının Desteklenmesi Teklif Çağrısı

EaSI Programı kapsamında “Sosyal içerme ve yoksulluğun azaltılması veya mikrofinans ve sosyal işletmelerin finansmanı alanlarında AB düzeyinde aktif STK ağlarının desteklenmesi için 4 yıllık çerçeve ortaklık anlaşmaları” konulu Teklif Çağrısı yayımlanmıştır. Son Başvuru Tarihi: 29 Eylül 2017

 

Kamu ve STK’ler Arasındaki İş Birliğinin Güçlendirilmesi Hibe Programı

Program mali ve idari açıdan güçlü ve daha önce proje deneyimi olan sivil toplum kuruluşlarının geliştirecekleri ortaklıkları ve ağları desteklemektedir. Üç kuruluşun bir araya gelerek başvuruda bulunabilecekleri programda “üniversiteler ve belediyeler” proje ortağı olarak yer alabilmektedir. Asgari Hibe: 250.000 Avro. Azami Hibe: 500.000 Avro. Son Başvuru Tarihi: 6 Ekim 2017

 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu  2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi) ikinci başvuru çağrı ilanı

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur. Bu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında sadece “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamında başvurular kabul edilecektir. İkinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri en fazla 18 (on sekiz) ay olarak planlanmalıdır. Başvuruların son teslim tarihi 28.09.2017

 

Kuantum Teknolojileri Amiral Gemisi Projesi Başvuruları

Söz konusu çağrı ile fonlanacak projenin özellikle akademi ve sanayideki paydaşlar olmak üzere tüm kuantum teknolojileri paydaşları, karar alıcılar arasında koordinasyonu sağlaması amaçlanmaktadır. Fonlanacak projenin iletişim platformu düzenleyerek paydaşları bir araya getirerek diyalog kurmasını sağlayacak etkinlikler organize etmesi de beklenmektedir. Çağrı bütçesi 0.5 Milyon Avro’dur. Çağrı kapanış tarihi: 26 Eylül 2017.

 

TUBİTAK Kamag 1007 Programı Yeni Çağrılar

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın müşteri kurum olarak yer aldığı “TLM16V185 Tipi Ağır Dizel Motorunun Modernizasyonu” ihtiyaç başlığına yönelik çağrı için duyuru Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) tarafından yayınlanmıştır. Çağrı başlığına yönelik hazırlanacak proje önerilerinin 15.09.2017 tarihine kadar sisteme kaydedilmesi gerekmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğünün müşteri kurum olarak yer aldığı ” Adli Uygulamalarda Kullanılabilir STR Analiz ve DNA İzolasyon Kitlerinin Geliştirilmesi” ihtiyaç başlığına yönelik çağrı için duyuru Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) tarafından yayınlanmıştır. Çağrı başlıklarına yönelik hazırlanacak proje önerilerinin 22.09.2017 tarihine kadar sisteme kaydedilmesi gerekmektedir.

 

TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) 2. Çağrı

TANAP-TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI PROJESİ 2. Çağrı Ankara, Eskişehir, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Kütahya, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne bölgelerini kapsamaktadır. Proje kapsamında yerel olarak tanımlanan ihtiyaçlara karşılık gelen bölgedeki insan kaynakları potansiyelini ve sosyal sermayeyi güçlendiren; tarım, imalat ve turizm dahil olmak üzere hizmet sektöründeki yerel küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayan; bölgedeki çevre altyapısını, doğal kaynakları, yenilenebilir enerji kaynaklarını, biyo-çeşitliliğini ve eko-sistemlerini geliştiren projeler desteklenecektir. Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kooperatifler, birlikler, federasyonlar ve birlik konfederasyonları, üniversiteler, KOBİ’ler, il özel idareleri sosyal ve çevresel öncelik alanlarında projeleriyle başvuruya davet edildi. Son tarih : 23 Ağustos 2017

 

KOP Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı Teklif Çağrısı (Aksaray, Karaman, Konya, Niğde)

Program amacı; mekânsal ve sosyo-ekonomik dezavantajlarını avantaja dönüştüren; güçlü üretim kapasitesi ile dünya standardında ve etkin üretim yapan; istihdam düzeyi yüksek; geliri ülke ortalamasının üzerinde, rekabet ve örgütlenme gücü gelişmiş, pazarlama ağları ulusal ve uluslararası alanda yaygın ve fonksiyonel, sosyal ve fiziki altyapısı sağlam, refah düzeyi yüksek ve şehirle bütünleşik bir KOP Bölgesi kırsalı oluşturmaktır. Asgari : 200.000.-TL Azami : 3.000.000.- TL Son başvuru tarihi 18.08.2017

 

Sivil Toplum Sektörü – Teklif Çağrısı: Yerel STK’lar Hibe Programı

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yerel STK’lara yönelik olarak uygulanacak olan “Yerel STK’lar Hibe Programı” teklif çağrısı yayınlanmıştır. Toplam bütçesi 1.750.000 Avro olan hibe programının amacı STK’ların kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, lobicilik ve savunuculuk faaliyetlerinin desteklenmesi ve iletişim becerilerinin geliştirilmesidir. Bu çerçevede STK’lar tarafından hazırlanacak projelere azami 60.000 Avro, asgari 40.000 Avro destek sağlanacaktır.Son başvuru tarihi 18 Ağustos 2017. Önerilen proje aşağıda yer alan öncelik alanlarından bir veya daha fazlasının  kapsamına girmelidir:

-Yerel STK’ların idari becerilerinin geliştirilmesi,

-Yerel STK’ların savunuculuk becerilerinin geliştirilmesi,

-Yerel STK’ların iletişim becerilerinin geliştirilmesi

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Desteği 3. Çağrısı

Programın amacı; kümelenme birlikteliklerinin başlatılması, etkin bir şekilde ilerletilmesi amacıyla gerekli iş birliği ortamının güçlendirilmesi olarak özetlenebilir. Programın hedef kitlesi: Rekabet edebilirliklerini ve yenilikçiliklerini artırmak isteyen, ekonomik faaliyetlerini organizasyonel bir yapı içerisinde kümelenme bilinci ile gerçekleştirmelerini beklediğimiz belirli bir rekabetçilik ve sürdürülebilirlik seviye ve potansiyeline sahip kümelenme birliktelikleridir. Hibe Miktarı: Kümelenme Destek Programı kapsamında Bakanlıkça hibe şeklinde sağlanacak mali destek, 5 yıl için 25 milyon TL’dir. Son Başvuru Tarihi: 11 Ağustos 2017

 

TUBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı

BiGG, TÜBİTAK’ın girişimcilere 150.000 TL’lik hibe desteği sağladığı Bireysel Genç Girişim Programı kapsamında uygulanan bir ön kuluçka programıdır. Bu program ile girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmaktadır. Başvuru Dönemleri: 10-28 Nisan 2017 ve 1-15 Ağustos 2017 tarihleri arasında 2 adet çağrıya çıkılacaktır.

 

TUBİTAK 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı 33 Yeni Çağrı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri öncelikli alanında 9, Enerji öncelikli alanında 5, Gıda öncelikli alanında 3, Havacılık-Uzay alanında 1, Kimya alanında 1, Makine İmalat öncelikli alanında 4, Metal-Madencilik alanında 1, Otomotiv öncelikli alanında 6 ve Sağlık öncelikli alanında 3 olmak üzere toplam 33 çağrı için ön kayıt son tarihi 28 Temmuz 2017, çağrı kapanış tarihi ise 18 Ağustos 2017 olarak belirlenmiştir.

-Bulut Bilişim-İmalat Sektörüne ve Üretime Yönelik Büyük Veri İşleme Teknolojilerinin Geliştirilmesi

-Tüketici Elektroniği ve Savunma Sanayi Uygulamaları için OLED Ekran Teknolojisi Geliştirilmesi

-LED ve OLED Ekran Teknolojileri için Malzeme Geliştirilmesi

-Yeni Nesil Ekran Teknolojileri Geliştirilmesi

-Akıllı Optik ve Kablosuz Ağ Teknolojileri

-Anayurt Güvenliği Odaklı Gömülü Haberleşme Sistemleri

-Yenilikçi Heterojen Mobil Ağ Teknolojileri

-Termal Kameralar ve Detektör Dizinlerinin Geliştirilmesi

-Yeni Nesil Mobil Uygulama Geliştirme, Koşturma ve Test Ortamları

-Endüstriyel LED Armatür, Sürücü ve Otomasyonunun Geliştirilmesi

-IE3 ve Üstü (IE4) Standartlarına Uygun Yüksek Verimli Elektrik Motor Üretimi

için Tasarım ve Optimizasyon Yazılımlarının Geliştirilmesi

-Sanayide Enerji Verimliliğine Yönelik ORC Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Demonstrasyonu

-Güneş Hücreleri için Üretim Süreçlerinin Geliştirilerek Pilot Üretim Hattının Kurulması

-Kömür Yakma Sistemlerinin İyileştirilmesi ve Demonstrasyonu

-Gıda Sanayine Yönelik Biyoteknolojik Ürün ve Süreçlerin Geliştirilmesi

-Gıda Güvenliği için Yenilikçi Teknolojiler

-Tarla ve Bahçe Ürünleri

-İnsansız Hava Araçları için Aviyonik, Görüntü Alma ve İşleme Sistemlerinin Geliştirilmesi

-Endüstriyel Ana Kimyasalların/Etken Maddelerin ve Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi

-Esnek ve Akıllı İmalat Sistemleri

-Güvenli İmalat Hatları

-Servo Motor Teknolojileri

Gelecek Turizmde Yeni Dönem Başvuruları

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Anadolu Efes ortaklığında yürütülen Gelecek Turizmde’nin genel amacı; Yerel turizm aktörlerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerin kamu kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirlikleri geliştirerek kapasitelerinin artırılması, sürdürülebilir turizm alanında iyi örneklerin çoğalmasına katkıda bulunulması ve yerel kalkınmaya destek olunmasıdır. Gelecek Turizmde’ye; Türkiye’de kayıtlı, tüzel kişiliğe sahip, kâr amacı gütmeyen Sivil Toplum Kuruluşları ile bu kuruluşların oluşturduğu odalar, birlikler, kooperatifler, mesleki dernekler, federasyonlar, dernekler, vakıflar ile üniversiteler ve araştırma enstitüleri/merkezleri başvurabilir. Faydalanıcı olarak her bir tüzel kişilik ile imzalanacak Hibe Sözleşmesi toplam tutarı en az 50.000.- TL. ve en fazla 120.000.- TL.’dir. Son başvuru tarihi 28 Temmuz 2017

 

Türkiye’nin Canı 3. Hibe Çağrısı

Türkiye’nin Canı Hibe Programı, Türkiye’nin sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin korunması yolunda yerel sivil toplum kuruluşlarının girişimlerini desteklemek amacıyla başlatılmıştır. Program çerçevesinde proje başına verilecek destek asgari 20.000 TL ve azami 50.000 TL’dir. Hibe programına yalnızca tüzel kişiler başvurabilir. Son Başvuru Tarihi: 17 Temmuz 2017

 

Bölgesel Tematik STK Ağlarını Güçlendirme Çağrısı

Bu çağrının özel amacı, sivil toplum örgütlerinin kamusal karar alma mekanizmalarına katılımlarını tanıtarak sivil toplumun etkisini artırmak, yapılandırılmış bir sivil diyaloğun geliştirilmesini teşvik etmek, örgüt içi şeffaflık ve güvenilirliğin güçlendirilmesi, fon kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve mali sürdürülebilirliğin sağlanması olarak belirtilmiştir. Ayrıca, bölgesel ve Avrupa Birliği düzeyinde sivil toplum örgüt ağlarının güçlendirilmesi, deneyim paylaşımı amaçlanmaktadır. Asgari Hibe: 600.000 Avro. Azami Hibe: 1.000.000 Avro. Son Başvuru Tarihi: 17 Temmuz 2017

 

UN Women Sivil Toplum Kuruluşları için Çağrı

Program, aralarında Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan’ın bulunduğu Balkan ülkeleri ile Türkiye’de cinsiyete dayalı ayrımcılığı ve kadınlara yönelik şiddet olaylarını sona erdirmeyi amaçlıyor. Program kapsamında Ağustos 2017 ile Ağustos 2018 arasında gerçekleştirilecek projeler desteklenecek. Asgari Hibe: 40.000 Avro. Azami Hibe: 60.000 Avro. Son Başvuru Tarihi: 25 Haziran 2017

 

İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı Teklif Çağrısı: Beceri Kazandırma Yolları-Yetişkinler için Yeni Fırsatlar

Teklif çağrısının amacı, “Beceri Kazandırma Yolları” başlıklı Konsey Tavsiye Kararının etkin şekilde uygulanmasının desteklenmesi ile düşük vasıflı yetişkinlerin yazın yeteneği, matematiksel beceriler ve dijital becerilerinin geliştirilmesi, daha yüksek yeterlilikler kazandırılması ve öğrenime yeniden entegre edilmesine yönelik olanaklara erişimlerinin artırılmasıdır. Her bir proje için en az  250 bin Avro hibe desteği sağlanması öngörülmektedir. Proje başvurularının 30 Haziran 2017 tarihine kadar Avrupa Komisyonuna iletilmesi gerekmektedir.

 

Kanada Yerel Girişimler Fonu (CFLI)

CFLI, Kanada Hükümeti’nin aşağıdaki tematik alanlardaki girişimleri Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Suriye ve Türkmenistan’da desteklemesini sağlamaktadır: Kadınları ve kız çocuklarını güçlendirmek ve cinsiyet eşitliğini desteklemek; Özellikle sağlık, beslenme ve eğitim alanlarında insanî gelişimi desteklemek; İnsan haklarını, kapsayıcı ve hesap verebilir yönetimi, demokrasiyi, barışçıl çoğunluğu ve çeşitliliğe saygıyı vurgulamak; Kapsayıcı ve yeşil ekonomik büyümeyi teşvik etmek; Su ve iklim değişikliği de dahil olmak üzere çevre hakkındaki eylemleri yaygınlaştırmak; Barış ve güvenliği yaygınlaştırmak. Son Başvuru Tarihi: 25 Haziran 2017

 

ABD Türkiye Büyükelçiliği Küçük Hibeler Programı

Aşağıdaki projeleri desteklemek için finansman sağlanmaktadır: ABD-Türkiye Ortak Değerlerinin Güçlendirilmesi; Ekonomik Refahın Güçlendirilmesi; Kültürler Arası Anlayışın Oluşturulması; Gençlere Yönelik Projeler; İhmal Edilen/Ötekileştirilen Topluluklara Yönelik Projeler. Teklif çağrıları 28 Haziran 2017 tarihinde sonlanacaktır. Türkiye’de yasal olarak faaliyet gösteren ve kar amacı gütmeyen dernekler, vakıflar ve kişiler başvurabilirler. Talep edilen hibe $24,500’ı, projedeki personel giderleri $6,125’ı aşmamalıdır.

 

Karadeniz Ufuk Projesi için Hibe Programı Çağrısı

Destek miktarı en çok 1.000 Avro olarak belirlenen çağrı kapsamındaki öncelikli alanlar şunlardır: Sürdürülebilir tarım; Su yönetimi / su ile ilgili kaynak verimliliği; Uygulamalı kimya ve akıllı malzemeler; Sosyal ve beşeri bilimler; Hibe Programı üçüncü çağrısı son başvuru tarihi 30 Haziran 2017’dir.

 

Bölgesel Tematik STÖ Ağlarını Güçlendirme Çağrısı

Bu çağrının özel amacı, sivil toplum örgütlerinin kamusal karar alma mekanizmalarına katılımlarını tanıtarak sivil toplumun etkisini artırmak, yapılandırılmış bir sivil diyaloğun geliştirilmesini teşvik etmek, örgüt içi şeffaflık ve güvenilirliğin güçlendirilmesi, fon kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve mali sürdürülebilirliğin sağlanması olarak belirtilmiştir. Ayrıca, bölgesel ve Avrupa Birliği düzeyinde sivil toplum örgüt ağlarının güçlendirilmesi, deneyim paylaşımı amaçlanmaktadır. Son başvuru tarihi 17 Temmuz 2017′dir.

 

Avrupa Komisyonu Kültürlerarası Diyalog ve Kültür Hibe Programı

Teklif çağrısının genel amacı; kültürlerarası diyaloğu, kültürel çeşitliliği ve proje ülkelerinde eşitliğe saygıyı teşvik etmek olup çağrı kapsamında 2 Lot bulunmaktadır. 1. Lot: Kültürel ve dini çeşitliliğe olan anlayışı ve saygıyı arttırmak. 2. Lot: Diyalog, sosyal içerme, beceri geliştirme ve uyum için destekleyici olarak kültür. Kar amacı gütmeyen kuruluş olması gerekmektedir. Son başvuru tarihi 16 Mayıs 2017.

 

İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) Yeni Teklif Çağrısı

COSME Programı altında yer alan “Girişimcilik ve Girişimci Kültür” bileşeni kapsamında açılan teklif çağrısıyla, “Genç Girişimciler için Erasmus” Programını uygulayacak aracı kuruluşların seçilmesi amaçlanmaktadır. Aracı kuruluşlar, genç girişimcilerin Avrupa çapında hareketliliğini sağlamak için, girişimcileri bir araya getirecek ve programdan yararlanabilmeleri için yardımcı olacaktır. Proje başına 500.000 avro maksimum hibe sağlanacaktır. Çağrı kapsamında yapılacak başvurular tüzel kişiler tarafından oluşturulan bir konsorsiyum formunda olmalıdır. Proje başvurularının 7 Haziran 2017 tarihine kadar Avrupa Komisyonuna iletilmesi gerekmektedir.

 

Özel Sektörün Geliştirilmesi, İmalat Sanayinde Rekabetçiliğin Artırılması ve Değer Zincirlerinin Güçlendirilmesi proje teklif çağrısı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sunulan REKABETÇİLİK VE YENİLİK SEKTÖR OPERASYONEL PROGRAMI kapsamındaki bu Proje Teklif Çağrısının genel hedefi imalat sanayini dönüştürmeye yardımcı olmak ve imalat sanayinin rekabetçiliğini artırarak küresel değer zincirlerinde üst sıralara çıkarmak şeklindedir.

Her bir proje için asgari ve azami destek miktarı asgari 2 milyon Avro ve azami 10 milyon Avro ‘dur.

Başvuru sahipleri : Organize Sanayi Bölgeleri, İhracat Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, Kalkınma Ajansları/İdareleri, Meslek Kuruluşları (Dernek, federasyon, birlik vb.) ve Sanayi Siteleri (eski Küçük Sanayi Siteleri)’dir.

Başvuru teslimi için son tarih 09/06/2017’dir.

 

Bilim, Teknoloji ve Yenilik, ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME proje teklif çağrısı

Bilim, Teknoloji ve Yenilik, TEKNOLOJİ TRANSFERİ VE TİCARİLEŞME proje teklif çağrısı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sunulan REKABETÇİLİK VE YENİLİK SEKTÖR OPERASYONEL PROGRAMI kapsamındaki  bu proje teklif çağrılarının genel hedefi kamu özel ortaklığı (üniversite sanayi işbirliğini de kapsamak fakat bununla sınırlı olmamak kaydıyla) ve KOBİ’lerin yenilik yönetim kapasitelerini geliştirmek yoluyla Bilim, Teknoloji ve Yenilik alanına sanayinin katılımını artırarak ulusal yenilik ekosisteminin işlevselliğini artırmak şeklindedir.

Her bir proje için asgari ve azami destek miktarı asgari 1 milyon Avro ve azami 5 milyon Avro ‘dur.

Başvuru sahipleri : TGB, TTO, Üniversite, Araştırma merkezi ve enstitüsü (özel şirket/birim araştırma merkezleri hariç olmak üzere), yukarıda yer alan kurumlara bağlı dernek ve vakıflar.

Başvuru teslimi için son tarih 09/06/2017’dir.

 

EaSI – Sosyal Diyaloğa Destek Çağrısı

Teklif çağrısının amacı, işgücü piyasasının modernleşmesi, iş yaratımı, iş eşleştirme, kaliteli iş, yeniden yapılandırma, dijital toplum ve ekonomi, yeşil ekeonomi, güvenceli esneklik, beceriler, işgücü hareketliliği, göç, genç istihdamı, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal koruma sistemlerinin modernleşmesi, iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması, cinsiyet eşitliği, ayrımcılıkla mücadele, aktif yaşlanma, sağlıklı ve uzun çalışma hayatı, sosyal içerme ve insana yaraşır iş gibi istihdam ve çalışma hayatındaki zorluklara sosyal diyalog mekanizmaları ile çözüm bulunmasıdır. Her bir proje için en az  150 bin Avro ile fazla 500 bin Avro hibe desteği sağlanması öngörülmektedir. Proje başvurularının 15 Haziran 2017 tarihine kadar Avrupa Komisyonuna iletilmesi gerekmektedir.

 

EaSI – İşletme Temsilcilerinin Bilgilendirilmesi, Danışma ve Kararlara Katılması Çağrısı

Teklif çağrısının amacı, işletmelerde çalışanların, işletmelerin faaliyetleri ile ekonomik durum, istihdam ve iş organizasyonları ile ilgili güncel ve olası gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi,  danışma sürecinin işletilmesi ve çalışanların yönetime katılımı konusunda farkındalık arttıran ve AB müktesebatı ve politikalarının uygulamasına katkıda bulunan faaliyetlerin desteklenmesidir. Proje başvurularının 23 Mayıs 2017 tarihine kadar Avrupa Komisyonuna iletilmesi gerekmektedir.

 

EaSI – Emekli Aylıkları için Avrupa İzleme Servisi Pilot Aşamasının Uygulanması Çağrısı

Teklif çağrısının amacı, hareket halinde olan işçilerin emeklilik haklarına ilişkin farkındalıklarının artırılması ve Emekli Aylıkları için Avrupa İzleme Servisi pilot aşamasının uygulanmasının sağlanmasıdır. Proje başvurularının 31 Mayıs 2017 tarihine kadar Avrupa Komisyonuna iletilmesi gerekmektedir.

 

EaSI Programı “Çalışan Örgütleri için Bilgilendirme ve Eğitim Tedbirleri” konulu teklif çağrısı

Teklif çağrısının amacı, çalışan örgütlerinin istihdam ve çalışma hayatında yaşanan değişikliklere ve sosyal diyalog alanındaki zorluklara cevap verebilmesi için kapasitelerinin güçlendirilmesidir. Ülkemizden, esas başvuru sahibi olarak doğrudan başvuru yapılamamakta ancak eş başvuru sahibi olarak katılım sağlanabilmektedir. Son başvuru tarihi: 15 Mayıs 2017

 

EaSI Programı “Kayıtdışı İstihdam” konulu teklif çağrısı

Teklif çağrısının amacı, AB’nin Kayıtdışı İstihdamla Mücedele Platformunun faaliyetlerinin desteklenmesi ve kayıtdışı istihdam alanındaki uygulamaların, bilginin ve mevzuatın geliştirilmesidir. Son başvuru tarihi: 15 Haziran 2017

 

EaSI Programı Avrupa Birliği’nde İşçilerin Başka Bir Üye Ülkede Geçici Görevlendirilmesi, İdari İşbirliği ve Bilgiye Erişimin Güçlendirilmesine ilişkin Teklif Çağrısı.

Teklif çağrısının amacı, işçilerin geçici görevlendirilmesi alanında yaşanan zorluklarına anlaşılması ve bu alanda yeni girişimlerin geliştirilmesinin desteklenmesidir. Son başvuru tarihi: 9 Haziran 2017

 

Mama Cash destekleri

Mama Cash kadınlar ve translar için feminist ve kadın hakları odaklı organizasyon ve inisiyatifleri için destekleri duyurdu.  Son başvuru tarihi 15 Mayıs 2017.

 

TÜBİTAK ERA-NET INCOMERA 2017 Çağrı İlanı

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan ERA-NET INCOMERA, NMP (Nanobilim, Nanoteknoloji, Malzeme ve Yeni Üretim Teknolojileri) alanlarında Yenilik ve Ticarileştirme’ye yönelik Ar-Ge aktivitelerini destekleme amaçlı bir ERA NET projesidir.  Çağrıya katılan Türk firmalar, uluslararası başvuru ile eş zamanlı olarak, TÜBİTAK’ın 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına başvuracaktır. Son başvuru tarihi 26 Mayıs 2017.

 

Karadeniz Programı 2014-2020 Dönemi Birinci Teklif Çağrısı

Avrupa Birliği Bakanlığının Ulusal Otoritesi olduğu ENI (Avrupa Komşuluk Aracı) Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği (SÖİ) Programının 2014-2020 dönemi birinci teklif çağrısı yayımlandı. Programın 2014-2020 dönemi öncelikleri şunlardır: Turizm ve kültür alanlarında iş ve girişimciliğin desteklenmesi; tarım ve bağlantılı sektörlerde sınır ötesi ticaret olanaklarının ve modernizasyonun artırılması; ortaklaşa çevresel izlemenin geliştirilmesi; nehir ve deniz kirliliğini azaltmak amaçlı ortak farkındalık oluşturma faaliyetleri. Uygulama süreleri 18 ila 30 ay arasında olacak projelere öncelik alanlarına göre en az 300.000 avro, en fazla 1,5 milyon avro hibe verilecektir. Ayrıca, bütçesi 500.000 avroyu geçmemek şartı ile küçük ölçekli yatırım projeleri de desteklenecektir. Son başvuru tarihi 31 Mayıs 2017’dir.

 

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) destek programları

1-Çift Dilli Eğitimi Destek Programı (1 Nisan-1 Haziran 2017)

Çift dilli eğitimi destek programı ile, yurtdışında yaşayan çocuklarımızın hem ülke dilinde hem de anadillerinde yetkinlik kazanmaları amacıyla okul öncesi çift dilli eğitimin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

 

2-Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Programı (24 Mart – 30 Nisan ve 1-29 Eylül 2017)

Program kapsamında ülkemizdeki tarihi ve kültürel mekânları yönelik ziyaretlerin yanı sıra, tarih, kültür, sanat, edebiyat ve medeniyet temalı seminer ve atölye çalışmaları da yer alıyor.

 

3-Haftasonu Okulları Programı (1 Nisan – 1 Haziran 2017)

Yurtdışında devam ettikleri okullarda yeterli düzeyde Türkçe dil ve kültür dersleri alamayan çocuk ve gençlerimize bu imkanın sunulması diğer bir önemli husustur. Bu çerçevede Türkçe ve Türk kültürünün sağlıklı bir şekilde öğrenilmesinin desteklenmesi amacıyla Hafta Sonu Okulları Programı ilan edilmiştir.

 

Birleşmiş Milletler Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi (UN Women) Çağrısı

Birleşmiş Milletler Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi  kadın sivil toplum örgütlerini ve kadın haklarını savunan, toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik eden araştırma merkezlerini “Altı Balkan Ülkesi ve Türkiye’de Kadınlara Karşı Ayrımcılıkla Mücadele ve Şiddete Son Verme” programı kapsamında  proje teklifi sunmaya davet ediyor. Son başvuru tarihi: 15 Nisan 2017

 

TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması 1. Teklif Çağrısı

TANAP Projesi’nin inşaat ve işletme aşamalarında yerel halkın yaşam kalitesini iyileştirerek bölgede sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunmak için geliştirdiği Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamındaki Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması ile desteklenecek proje teklifleri için birinci çağrı yapıldı. Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale illerinde 9-12 ay süreli proje teklifleri için 200.000 TL – 1.500.000 TL hibe başvurusunda bulunabilecek.  Son başvuru tarihi: 20 Nisan 2017

 

HOPES Proje Teklif Çağrısı (Campus France)

HOPES, Suriye’den gelen mültecilere ve Türkiye, Mısır, Kuzey Irak, Ürdün gibi ev sahibi ülkelere yönelik yenilikçi eğitim girişimlerini ve kısa vadeli projeleri desteklemek için bir proje teklif çağrısı başlatmıştır. Proje teklif çağrısı boyunca Mısır, Kuzey Irak, Ürdün, Lübnan, Türkiye veya Suriye’den en fazla 40 proje desteklenecektir. Desteklenecek projelerin süresi en fazla 18 aydır. Asgari Hibe: 6.000 Avro. Azami Hibe: 60.000 Avro. Son Başvuru Tarihi: 1 Mayıs 2017

 

Yeni Film Fonu 2017 1. Çağrı

Yeni Film Fonu, farkındalık yaratacak filmlerin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması amacının yanı sıra, Türkiye’li yönetmenler tarafından evrensel standartlarda film üretilmesinin de teşvik edilmesini hedeflemektedir. Son Başvuru Tarihi: 12 Nisan 2017

 

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) 2017 Yurtdışı Genç Liderler Programı

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen Yurtdışı Genç Liderler Programı’nın 2017 başvuruları başladı. Genç Liderler Programı, farklı ülkelerde eğitim ve sosyal hayatta başarı gösteren gençlerin seçilerek bir program dâhilinde eğitim almalarını öngörüyor. Dünyanın çeşitli bölgelerinden 40 gencin kabul edileceği programa başvurular 30 Nisan 2017 tarihinde son buluyor.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü “Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü” verilecektir. Bu ödül ile genel olarak Türkiye’de çalışma hayatı içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili konulara dair bilinç ve duyarlılığın artırılması, daha fazla dikkat çekilmesini ve bu konulara ilişkin hassasiyet oluşturulmasını hedeflenmektedir. Bakanlık, sosyal taraflar ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile bir akademisyenden oluşan jüri, ödüle layık görülecek işyerlerini belirleyecektir. İşyerleri beyanlarını destekleyen her türlü görsel materyali başvurularına ekleyebilecektir. Son başvuru tarihi 15-4-2017

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü  Ar-Ge Destek Programı 12. Çağrısı yayınlandı. Programın amacı tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda; özel sektör Ar-Ge kültür ve kapasitesinin geliştirilmesi; yeni tür, çeşit, teknoloji, model, ürün vb. geliştirilmesi; çıktıların çiftçiler ve tarımsal sanayicilere aktarılmasıdır. Son başvuru tarihi 07 Nisan 2017.

 

Demokrasi İçin Ulusal Bağış Örgütü Çağrısı

Demokrasi İçin Ulusal Bağış Örgütünün (NED) STK’lere Yönelik Çağrısı duyuruldu.  Çağrı, sivil toplum örgütleri ve bağımsız medya kuruluşlarının başvurusuna açıktır. Demokrasi İçin Ulusal Barış Örgütü, demokratik hedefleri ilerleten ve demokratik kurumları güçlendiren projeler için teklifler kabul etmektedir. Azami Hibe: 50.000 Dolar Son Başvuru: 7 Nisan 2017.

 

Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı

Kadın, genç ve engellilerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını destekleyen Sabancı Vakfı sivil toplum kuruluşlarının “Eğitim” alanında uygulayacağı projeleri bekliyor. Başvuru yapacak kurumların projelerinin, kadın, genç ve engellilerin toplumsal hayata katılımlarında maruz kaldıkları ayrımcılıkla mücadele eden, bu çerçevede bu hedef kitlenin eğitime erişiminin önündeki engelleri kaldıran çalışmaları kapsaması beklenmektedir. Proje başına hibe tutarı en az 50.000 TL, en fazla 100.000 TL olarak belirlenmiştir. Son başvuru tarihi 28 Nisan 2017.

 

TÜBİTAK ICT-AGRI 2 – 2017 Çağrı İlanı

ICT-AGRI 2, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesidir. ÇAĞRI KONULARI : 1. Karar Destek için sensor verisi kullanımı üzerine tarımsal araştırma 2. Hassas Tarım için uygulamalar (yazılım) geliştirilmesi 3. Çiftlik Yönetim Sistemleriyle üçüncü parti uygulamaların entegrasyon durumları. 2017 çağrısında projeleri başarılı bulunan Türkiye’den firmalara, TÜBİTAK tarafından 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı aracılığıyla hibe  destek verilecektir. Son başvuru tarihi 21 Nisan 2017.

 

Erasmus+ Sektörel Beceri Ortaklıkları Çağrısı

Avrupa Komisyonu; Erasmus+ merkezi çağrılar kapsamında yer alan “Sektörel Beceri Ortaklıkları” çağrısı yayınlandı. Sektörel Beceri Ortaklıkları çağrısı ile  belli bir ekonomik sektörde işgücü piyasasının duyduğu sektörel beceri ihtiyaçlarına ve bir veya birden fazla mesleki alanla ilgili yeni beceri taleplerine, mesleki eğitim sistemlerinin cevap verebilirliğini artırılmasına yönelik projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Son başvuru tarihi 2 Mayıs 2017’dir.

 

2545-TÜBİTAK-FRANSA Ulusal Araştırma Ajansı (ANR) Ortak Proje Başvuru Çağrısı

Ortak proje önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Fransız araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir. Proje süreleri en fazla 36 ay olabilecektir. TÜBİTAK-ANR İşbirliği Programı kapsamında, Araştırma projeleri destek üst limiti  “Beşeri Bilimler” alanındaki projeler için 360.000 TL, diğer çağrı öncelikli alanlarındaki projeler için 720.000 TL’dir. Türk ortaklar için son başvuru tarihi : 8/4/2017.  Önerilecek ortak projelerin konusu :

-Deniz Jeobilimleri (Marine Geosciences);

-Sismik Riskler (Seismic risks);

-Deniz Ekosisteminin Sürdürülebilir Gelişimi (Sustainable development of Marine ecosystem);

-Beşeri Bilimler (Human Science and Humanities);

-Enerji (Energy);

-Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT).

 

Dernekler Dairesi Sivil Toplum Kuruluşları için Proje Yardımları

Dernekler Dairesi Başkanlığı, program kapsamında, STK’ların kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi amaçlar ile projeleri desteklemektedir. Son başvuru tarihi 31 Mart 2017

 

Open Society Foundations Bağımsız Gazetecilik Hibe Desteği

Gazetecilik üretiminde yer alan gazetecilik organizasyonları, ağlar, yeni teşekküller ve gayri resmi gruplar hibe başvurusunda bulunabilir. Program, belgesel, kitap, kişisel çalışma dersleri, özel hikaye teklifleri veya gazetecilere yönelik eğitim gibi bireysel gazetecilik projelerini desteklemez; özel araştırmalar veya bireysel projeler  ve gazetecilerin risk altında olduğu ülkeleri hedefleyen proje tabanlı organizasyonları desteklemektedir. Son başvuru tarihi 31 Mart 2017

 

Sosyal Destek Programı (SODES)

Beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasını amaçlayan Sosyal Destek Programının (SODES) 2017 yılı uygulamaları başlamıştır. GAP ve DAP illeri, Adana, Aksaray, Bayburt, Gümüşhane, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin, Niğde, Osmaniye, Sivas ve Yozgat illerinde uygulanacak olan SODES programının son başvuru tarihi 16 Mart 2017 dir.

 

TÜBİTAK MANUNET 2017 Çağrı İlanı

MANUNET, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından Horizon 2020 Programı kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesidir. MANUNET 2017 çağrısında projeleri başarılı bulunan Türkiye’den firmalara, TÜBİTAK tarafından 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı aracılığıyla hibe destek verilecektir. ÇAĞRI KONULARI : Bilgi tabanlı mühendislik, üretimde bilgi ve iletişim teknolojilerin kullanımı, adaptif üretim teknolojileri, üretimde yeni malzemeler, yeni üretim metotları, üretime yönelik diğer ürün ve teknolojiler, çevre ve enerji uygulamalarına yönelik üretim teknolojileri. Son başvuru tarihi 17 Mart 2017.

 

TÜBİTAK MARTERA 2017 Çağrı İlanı

MARTERA, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından Ufuk 2020 Programı kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesidir. MARTERA 2016 çağrısında projeleri başarılı bulunan Türkiye’den firmalara, TÜBİTAK tarafından 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı aracılığıyla hibe  destek verilecektir. ÇAĞRI KONULARI Çevreye duyarlı deniz teknolojileri. Yeni malzeme ve deniz yapılarının geliştirilmesi. Sensörler, otomasyon ve gözlem teknolojilerinin geliştirilmesi. Gelişmiş imalat ve üretim teknolojileri. Emniyet ve güvenlik. Son başvuru tarihi 31 Mart 2017.

 

EaSI Programı-Teklif Çağrısı. İstihdam ve Sosyal Yenilik programı kapsamında “Mülteci ve Sığınmacı Üçüncü Ülke Vatandaşları ile Onların Aile Fertlerinin İstihdam Piyasasına Hızlı Entegrasyonu”

Bu teklif çağrısı, üçüncü ülke vatandaşlarının ilgili hedef gruplarının istihdam piyasasına hızlı entegrasyonunu sağlayan ve kolaylaştıran yenilikçi politikalar ile mekanizmaları test eden ve uygulayan yenilikçi uluslararası projeleri fonlamayı amaçlamaktadır. Yalnızca üçüncü ülke vatandaşlarının özellikle aşağıda belirtilen hedef gruplarına yönelik başvurular değerlendirmeye alınacaktır: • Sığınmacılar • Mülteciler ve onların aileleri. Göçmen kadınların istihdam piyasasına entegrasyonunu hedefleyen özel tedbirler tercih sebebi olacaktır. Bu teklif çağrısı için öngörülen toplam bütçe tutarı 14.200.000 Avro’dur. Son başvuru tarihi 30 Mart 2017’dir.

 

Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı

Programın amacı temel insani ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanmış kalkınma projelerine yönelik geri ödemesiz bir mali yardım sunmaktır. Başvurusu yapılacak projelerin en geç Nisan 2018-Mart 2019 dönemine ait olması gerekmektedir. Türkiye’nin tüm bölgelerinden proje başvuruları kabul edilecek olup, ülkenin her yerinde proje uygulanabilecektir. Ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine öncelik verilecektir. Sivil toplum kuruluşları ve belediyeler başvuruda bulunabilirler. Proje başına sağlanabilecek maksimum hibe miktarı yaklaşık olarak 90.000 USD’dir. Son başvuru tarihi 17 Mart 2017’dir.

 

Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA) Türkiye Programı Yeni Teklif Çağrısı

DİHAA, dünya çapında demokrasiyi ve insan haklarını korumayı ve geliştirmeyi amaçlayan bir Avrupa Birliği programıdır. Teklif Çağrısı için ayrılması öngörülen toplam tutar 2.900,000 Avro olup bu miktar, aşağıdaki iki özel hedefe ayrılmıştır: 1. Sivil toplum katılımının güçlendirilmesi. 2. İnsan hakları savunucularının desteklenmesi. Son başvuru tarihi 9 Mart 2017’dir.

 

Erasmus+ Merkezi KA3 İleriye Yönelik İşbirliği Projeleri Çağrısı

Bu faaliyet, eğitim ve öğretim alanlarında uygulama potansiyeli  yüksek olan son dönem yenilikçi yaklaşımları tanımlamak, test etmek, geliştirmek ve değerlendirmek üzere kurulan ortaklıkları desteklemektedir. Bu ortaklık çalışmalarının eğitim ve öğretim politikalarında girdi olarak kullanılması hedeflenmektedir. Son başvuru tarihi 14/3/2017

 

Çocuklarla Birlikte Daha Güçlü Küçük Destek Programı İkinci Çağrısı

Projenin Genel Hedefi; Türkiye’de çocukların şiddetten korunma hakkı ve katılım haklarına odaklı bir yaklaşım ile çocukların haklarına saygı duyulmasını güçlendirmek, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde (ÇHS) yer alan haklar ile ilgili ilke ve hükümlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla mevcut çocuk hakları ağlarının, çocukların ortak sesi olması için kapasitelerinin güçlendirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu çağrı Türkiye’de faaliyet gösteren tüm STK’lara açıktır. Bu çağrı için ayrılan toplam destek tutarı yaklaşık 100.000 Türk Lirası’dır. Son başvuru tarihi 13 Şubat 2017’dir.

 

GEF Küçük Destek Programı SGP

GEF’in uygulayıcı kurumları Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı’dır (UNEP).  GEF/SGP biyoçeşitlilik koruma, iklim değişikliğiyle mücadele, toprak bozunumu ve sürdürülebilir orman yönetimi odak alanlarında geliştirilen projelere destek olmaktadır. GEF Küçük Destek Programı’na ulusal ve yerel sivil toplum kuruluşları proje teklifi sunabilirler. Bunlar dernekler, vakıflar, kooperatifleri, meslek odaları ve birlikler olabilir. Her bir proje için 5.000-50,000 dolar hibe desteği sağlanmaktadır. Son başvuru tarihi 24/2/2017

 

TUBITAK SOLAR-ERA.NET 2017 Yılı Çağrı İlanı

Avrupa Birliği Ufuk2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan SOLARERA.NET Cofund  projesi, güneş enerjisinden elektrik eldesi konusunda tematik alanların belirlenmesini, fotovoltaik ve konsantre güneş enerjisi üzerine uluslararası Ar-Ge işbirlikleri için ayrılan yerel ve bölgesel desteklerin yönlendirilmesini ve ulusal destek mekanizmaları arasında uzun süreli işbirliklerin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Ön proje başvuruları son başvuru tarihi 20/2/2017

 

TUBITAK CoBioTech Biyoteknoloji Alanında Uluslararası Ar-Ge Projeleri Çağrı İlanı

Avrupa Birliği Horizon 2020 Programı kapsamında desteklenen CoBioTech, projesi, biyoteknoloji alanında uluslararası ortaklı Ar-Ge projelerinin desteklenmesini amaçlamaktadır. Ön proje başvuruları son başvuru tarihi 2/3/2017

 

Avrupa Komisyonu Teklif Çağrıları

AB çapındaki ağların işbirliğine ve politika geliştirmesine destek için, aşağıda sayılan üç alana yönelik yeni teklif çağrıları yayınlamıştır:

-Göçmen eğitimi

-Öğretmenler ve okul liderleri

-Okur yazarlık ve aritmetik alanlar ağırlıklı olmak üzere kilit yeterlilikler

Avrupa Komisyonu yılda 300.000- 400.000 euro tutarında olmak üzere dört yıllık çerçeve ortaklık anlaşmalarıyla hibe desteği sağlayacaktır. Son başvuru tarihi 22/02/2017

 

Cazibe Merkezleri Programı

23 ilde özel sektöre yönelik olarak geliştirilen Cazibe Merkezleri Programının (CMP) uygulanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı yürürlüğe girdi. Kalkınma Bankası  Genel Müdürlüğü 1. Başvuru Çağrı ilanını yayınlamıştır. Cazibe Merkezleri Programı (CMP)  ile ilgili yatırımcılar destek başvurularını   24/01/2017- 27/02/2017  tarihleri arasında  yapabileceklerdir.

Yeni Yatırım Cazibe merkezleri ve Çevre illeri;

1) Elazığ, Malatya, Adıyaman,Tunceli, Bingöl illeri Elazığ  merkezli ,

2) Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt illeri Erzurum merkezli,

3) Van, Hakkari, muş, Bitlis  illeri Van  merkezli,

4) Ardahan Kars Ağrı Iğdır illeri Kars merkezli,

5) Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak illeri  Diyarbakır merkezli olacaktır.

Destekler aşağıdaki konulardadır:

-Yatırım ve üretim desteğş

-Üretim tesisi taşıma desteği

-Çağrı merkezi desteği

-Veri merkezi yatırımve enerji desteği

 

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Sivil Toplum Aracı ve Medya Programı

2016-2017 dönemi kapsamında EuropeAid/154374/DD/ACT/TR referans numaralı “Türkiye’de Sivil Toplum Ağları ve Platformları Destek Çağrısı” yayınlandı. Çağrının küresel hedefi, Türkiye’deki sivil toplum örgütlerinin halihazırda faaliyet gösteren ulusal, bölgesel (Türkiye’deki coğrafi bölgeler kapsamında), yerel ve/veya tematik ağlar ve platformlarının kapasitelerinin geliştirilmesidir. Son başvuru tarihi 3/2/2017

 

TUBITAK  Electric Mobility Europe Çağrı İlanı

TÜBİTAK’ın paydaşı olduğu ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından Horizon 2020 Programı kapsamında desteklenen ERA-NET Cofund Action Electric Mobility Europe(EMEurope) projesinin amacı, AB içinde farklı ülke ve bölgelerden kuruluşların elektrikli araçlar, bu araçların etkin kullanımı için gerekli altyapıların geliştirilmesi, ulaşım ağları ve lojistik zincirleri ile bütünleştirilmesi gibi konularda yaptığı ortak araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin geniş bir eşgüdüm ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlamaktır. Ön proje başvuruları son başvuru tarihi 6/2/2017

 

Erasmus+ İştabanlı Öğrenme ve Çıraklıkta Mesleki Eğitim – İş Dünyası Ortaklığı Teklif Çağrısı

Amaç: Eğitim ve iş dünyası arasında bir köprü kurarak eğitimin işgücü piyasası ihtiyaçlarına ilgililiğini artırmak. Hedef: Çıraklığa özel önem vererek iştabanlı öğrenmeyi geliştirmek için mesleki eğitim-iş dünyası ortaklığı üzerine proje teklifleri almak. Son başvuru tarihi: 17/1/2017

 

Birleşmiş Milletler Demokrasi Fonu (UNDEF) Proje Çağrısı

UNDEF sivil toplumun sesini güçlendiren, insan haklarını ilerleten ve tüm grupların demokratik süreçlere katılımını  teşvik eden sivil toplum örgütlerinin projelerine destek vermektedir.

Proje konuları:

-Kadın hakları ve kadının güçlendirilmesi / Toplumsal cinsiyet eşitliği

-Toplumsal aktivistlik

-Hukukun üstünlüğü ve insan hakları

-Gençlik katılımı/dahiliyeti

-Devletle etkileşim için sivil toplumun kapasitesinin güçlendirilmesi

-Medya ve haber alma özgürlüğü

-Bilgi edinme araçları

Her bir proje için 100.000-300,000 dolar hibe desteği sağlanmaktadır. Son başvuru tarihi 18/12/2016

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destek Programı

1-“Özel Çağrı – DAP ve GAP” başlıklı program, Doğu Anadolu Projesi kapsamındaki; Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli ve Van illeri ile GAP kapsamındaki Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerini kapsıyor. Program ile Mobil Gençlik Merkezi, Gençlik Merkezi ve Kitap Kafe projeleri desteklenecek.

2-Ülke geneline yönelik uygulanacak “Genel Çağrı” başlıklı programda ise Mesleki Eğitim / Meslek Edindirme Projeleri, Sosyal Uyum Projeleri, Bilimsel Araştırma Projeleri, Yenilikçi Fikir Projeleri, Bağımlılıkla Mücadele Projeleri ve Kültür ve Sanat Projeleri desteklenecek.

Son başvuru tarihi 16/12/2016

 

İŞKUR Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Hizmetler için Proje Çağrısı

Verilecek desteğin amacı, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmaktır. Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları ile kendi işini kurmak isteyen engelliler projelerini 9 Aralık 2016 tarihine kadar hazırlayıp bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerimize teslim edebilirler.

 

Yeşilay Bağımlılıkla Mücadele Destek Programı

Yeşilay bağımlılıkla mücadele alanında sosyal destek temelli yenilikçi projeler üreten STK ve üniversiteler için mali destek programını açıkladı. Program, sosyal destek temelli yenilikçi projeler ile gençler ve tanımlı hedef kitleler üzerinde yerel ve ulusal çapta iyi uygulama örneklerinin ve farkındalığın oluşturulmasını amaçlamaktadır. Uygun Başvuru Sahipleri: Dernekler, Vakıflar, Birlikler, Federasyonlar, Üniversiteler. Proje başına asgari destek tutarı: 10.000 TL, azami destek tutarı: 90.000 TL. Son Başvuru Tarihi: 09/12/2016

 

“Göçmen Girişimciliği Destekleme Düzenlemeleri” Proje Teklif Çağrısı

COSME Programı kapsamındaki “COS-MigrantsENT-2016-4-02 – Göçmen Girişimciliği Destekleme Düzenlemeleri” çağrısı ile göçmenlerin serbest çalışmalarına ya da başarılı bir işletme (kar getiren, sosyal bir amacı olan) kurmalarına yardımcı olmak için destek düzenlemelerinin oluşumunun, gelişiminin ve daha geniş yayılımının desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu çağrı ile kuruluşların göçmen girişimcilik alanında müşterek öğrenim imkânı sağlayarak,  deneyim ve iyi uygulamaları paylaşarak, stratejik işbirlikleri ve sinerji oluşturarak birlikte çalışmaları ve bir network oluşturmaları desteklenmektedir. Başvuru sahipleri; göçmenlerin ekonomik ve sosyal entegrasyonuna yardımcı olan, ve/veya göçmen girişimciliği geliştiren, girişimcilere destek hizmetleri sağlayan bir alanda faaliyet gösteren kuruluşlar olması gerekmektedir. Max hibe tutarı : 375.000 euro. Son başvuru tarihi : 20/12/2016.

 

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI, KKYDP 11. Etap Tebliğ

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ yayınlandı. 81 il kapsamında kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik yatırımlara yönelik olarak hazırlayacakları hibe başvurularının il ve Bakanlık düzeyinde değerlendirilmeleri sonucunda uygun bulunanlar programa alınacak ve hibeye esas proje tutarlarının % 50’si hibe desteği olarak program bütçesinden karşılanacaktır. Son başvuru tarihi : 4/12/2016.

 

Erasmus+ Gençlik Alanında Sivil Toplum İşbirliği  Çağrısı

Erasmus+ Programı KA3- Politika Reformu için Destek başlığı altında yer alan Gençlik Alanında Sivil Toplum İşbirliği çağrısı yayınlandı. Bu çağrının hedefi, Gençlik alanında aktif olan Avrupa’daki sivil toplum kuruluşlarına ve Avrupa ölçeğindeki aktif ağlara işletme hibesi olarak yapısal destek sağlamaktır. Son başvuru tarihi: 29/11/2016

 

KOSGEB-Acil Kredi Faiz Desteği

Ülkemizde başta Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri olmak üzere terör olaylarından ve diğer doğal afetlerden (sel, su baskını, zelzele, büyük kuraklık, anormal şiddette fırtına) olumsuz etkilenen bütün KOBİ’lere KOSGEB aracılığı ile 100 bin TL’ye kadar faizsiz kredi verilecek. Son başvuru tarihi : 31/12/2016

 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), 2016 Yılı Teknik Destek Programı

Programın amacı, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır. 200 bin TL bütçeli program için kamu kurumları, mahalli idareler, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, organize sanayi bölge müdürlükleri, teknoparklar başvuru yapabilecek. Son başvuru tarihi : 15/12/2016

 

Zafer Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Destek Programı

Programın amacı, TR33 Bölgesi’nin kalkınma sürecini hızlandırmaya yönelik kritik öneme haiz ve aciliyet taşıyan planlama, araştırma, fizibilite, etüt vb. yatırım bileşeni olmayan ancak yatırımların şekillenmesinde veya ulusal ve bölgesel planlarda yer alan hedefler ile stratejilerin hayata geçirilmesinde önem arz eden faaliyetlerin ve çalışmaların desteklenmesidir. Program için tahsis edilen mali kaynak tutarı 700.000 TL‘dir. Son başvuru tarihi : 25/12/2016

 

2017 TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri

TÜBİTAK’ın kuruluşuna dair 278 sayılı yasa ile Kurum’a verilen “ Bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve bu amaçla ödüller vermek” görevi kapsamında her yıl düzenlenen “TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri” için 2017 yılı başvuruları açılmıştır. Esas ve duyurulardaki koşulları yerine getiren tüm bilim insanları ödüllere başvurabilecektir. Ödüllere daha önceden sadece kişisel başvuru yapılabiliyorken, bundan sonra Esaslarda belirtilen koşulları taşıyan kişi ve kurumlar da aday gösterebilecektir. Bilim, Özel ve Teşvik Ödüllerine hayatta olan adaylar kişisel olarak başvurabilecek ya da aday gösterilebilecektir. Hizmet Ödülü için ise kişisel başvuru yapılamayacak, ayrıca bu ödül için hayatta olma koşulu da aranmayacaktır. Türkiye’nin en prestijli ödüllerine başvurular 15 Aralık 2016 Perşembe günü sona erecektir.

 

Karadeniz Ufuk Projesi (Black Sea Horizon – BSH) Hibe Programı çağrısı

Karadeniz ülkelerinde faaliyet gösteren araştırmacıların proje pazarlarına katılımını destekleyecek hibe programı çağrısı açıldı.

Çağrı kapsamındaki öncelikli alanlar şunlardır:

-Sürdürülebilir Tarım

-Su yönetimi / su ile ilgili kaynak verimliliği

-Uygulamalı kimya ve akıllı malzemeler

Destek miktarı en çok 1000 euro olarak belirlenmiştir. Son başvuru tarihi 7/12/2016

 

Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülecek Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı’nın özel hedefi  iklim değişikliği alanında gerçekleştirilecek müşterek eylemler konusunda paydaşlarının kapasitelerinin geliştirilmesi ve kamuoyunda farkındalık yaratılmasıdır. Programın toplam bütçesi 5.500.000 Euro’ dur. Son başvuru tarihi : 14/11/2016

 

Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Artırılması Hibe Programı

Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Artırılması Hibe Programı Teklif Çağrısı yayımlanmıştır. Hibe programının özel hedef(ler)i,  Türkiye’de sosyal diyaloğun daha iyi işlemesi ve tüm kesimler arasında sosyal diyalog hakkında farkındalığın artırılması için “sosyal ortaklar” (çalışan ve işverenler) ve ilgili tüm paydaşların kapasitesinin artırılmasıdır. Asgari ve Azami Hibe Tutarlar: 20.000-100.000 euro. Son başvuru tarihi: 10/10/2016.

 

Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Avrupa Aracı (DİHAA)

Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Avrupa Aracı: 2016 Küresel Teklif Çağrısı yayımlanmıştır. Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Avrupa Aracı, sivil toplumun politik reformlar ve insan haklarının savunulmasında etkin bir güç olması için tasarlanmıştır. Son başvuru tarihi: 14/10/2016.

 

Avustralya Büyükelçiliği Doğrudan Yardım Programı

Ankara’da bulunan Avustralya Büyükelçiliği Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’daki Doğrudan Yardım Programını (DAP) yürütmektedir. Öncelikli hedef gruplar üzerinde kalıcı etki sağlayan projelere öncelik verilecektir. 2016-17 döneminde Suriyeli mülteciler, kadınlar ve çocuklar önceliklli grupları oluşturmaktadır. Her proje için hibe miktarı en düşük 20,000 en yüksek 40,000 Avustralya Doları’dır. Son başvuru tarihi: 25/09/2016.

 

TAP Vakfı Gençlik Fonu

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı’nın (TAP Vakfı) Gençlik Çalışmaları Fonu, gençlerin üreme sağlığı alanında hak sahibi bireyler olarak güçlenmesini destekleyen bir programdır. Bu fon kapsamında, gençlik örgütlerinin ve gruplarının üreme sağlığı, cinsel sağlık, üreme hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilişkili alanlardaki proje ve etkinliklerine destek olunacaktır. Son başvuru tarihi: 30/09/2016.

 

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (Zonguldak, Karabük, Bartın) Çağrısı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (Zonguldak, Karabük, Bartın) “Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” duyurulmuştur. Programa kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvuru yapabilecektir. Max. 1.000.000 TL hibe destek verilecektir. Son başvuru tarihi : 23/09/2016.

 

TÜBİTAK 1511 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı Kapsamında 21 Yeni Çağrı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri öncelikli alanında 6, Sağlık öncelikli alanında 2, Su öncelikli alanında 1, Gıda öncelikli alanında 1 olmak üzere toplam 10 çağrı için ön kayıt son tarihi 26 Ağustos 2016, çağrı kapanış tarihi ise 2 Eylül 2016 olarak belirlenmiştir. Enerji öncelikli alanında 4, Makina İmalat öncelikli alanında 4, Otomotiv öncelikli alanında 3 olmak üzere toplam 11 adet çağrının ön kayıt son tarihi 9 Eylül 2016, çağrı kapanış tarihi 23 Eylül 2016 olarak belirlenmiştir.

 

2543 – TÜBİTAK ile CNRST İkili İşbirliği Çağrısı

TÜBİTAK ile Fas Ulusal Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezi (CNRST) arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve Faslı bilim insanları arasında gerçekleştirilecek ortak projeler desteklenecektir. Bu kapsamda, 15 Temmuz 2016’da son bulacak olan ortak proje çağrısı 30 Eylül 2016 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

2555 TÜBİTAK- Gürcistan Shota Rustaveli Ulusal Bilim Vakfı (SRNSF) Çağrısı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Gürcistan Shota Rustaveli Ulusal Bilim Vakfı (SRNSF) arasında 2016 yılında imzalanan Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Protokolü uyarınca, ortak araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) projeleri desteklenecektir. TÜBİTAK – SRNSF Ortak Ar-Ge Projesi Çağrısı 20 Haziran 2016 – 23 Eylül 2016 tarihleri arasında açık kalacaktır.

 

2544 TÜBİTAK- Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) Çağrısı

TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) arasında 4 Mart 2014 tarihinde imzalanmış olan bilimsel ve teknolojik protokol çerçevesinde 2017-2019 yıllarında ortak araştırma projeleri desteklenecektir. Çağrıya fen, sosyal, beşeri, mühedislik bilimleri ve tıp, eczacılık alanlarından projeler başvurabilecektir. 2544 kodlu çağrının son başvuru tarihi 08 Eylül 2016’dır.

 

TÜBİTAK – ACT ERA-NET Cofund Projesi 2016 Yılı Çağrısı

ACT ERA-NET “Karbon depolama ve tutma teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve hızlandırılması” (Accelerating CCS Technologies as a New Low-Carbon Energy Vector) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Güvenilir, temiz ve verimli enerji” kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. Projede, karbon depolama ve tutma teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve hızlandırılması alanında ulusal programların eşgüdümü, araştırma önceliklerinde birlik sağlanması, veri paylaşımı ve ortak uluslararası çağrılara çıkılması hedeflenmektedir. Ön öneriler için başvurular 07 Haziran 2016 tarihinde açılmış olup son başvuru tarihi 07 Eylül 2016’dır.

 

AB Horizon 2020 – Avrupa Metroloji Araştırma ve Yenilik Programı 2016 Çağrısı 2. Aşama Başvuruları

Avrupa Ulusal Metroloji Enstitüleri Birliği ([The European Association of National Metrology Institutes]‒EURAMET) tarafından uygulamaya koyulmuş olan İnovasyon ve Araştırma odaklı Metroloji Programı (European Metrology Programme for Innovation and Research‒EMPIR) Ufuk 2020’ye entegre edilmiş, araştırma ve inovasyon bazlı bir AB Çerçeve Programı’dır.  Komite, programa başvuracak araştırmacılardan 2016 yılı çağrısının 2. aşaması için bahse konu başlıklarda Ortak Araştırma Projesi (Joint Research Project‒JRP) hazırlayarak 16 Haziran 2016‒30 Eylül 2016 tarihleri arasında başvuru yapmalarını rica etmektedir.

 

AB Horizon 2020 – ERC 2016 Advanced Grant Çağrısı

Çağrı kapsamında 235 araştırmacının desteklenmesi hedeflenmektedir. Son 10 yıl içerisinde aktif olarak ileri düzey araştırma yapmakta olan ve alanlarında lider pozisyonundaki tüm araştırmacılar bu çağrıya başvurabilecektir. Sosyal bilimler dahil tüm araştırma konularından başvurular alınacaktır. Desteklenecek projeler en fazla 5 yıl süreyle en fazla 2,5 milyon Avro’luk fon alabilecektir. Son başvuru tarihi : 1/09/2016.

 

AB Horizon 2020 – Clean Sky 2 Programı Dördüncü Proje Çağrısı

Destek bütçesi yaklaşık 48 milyon Avro olan çağrı kapsamında Büyük Yolcu Hava Aracı, Bölgesel Hava Aracı, Hızlı Döner Kanatlı Hava Aracı, Uçak Gövdesi, Motor ve Sistem aktiviteleri altında yer alan 57 konu başlığının desteklenmesi planlanmaktadır. 5 Ekim 2016 tarihinde kapanacak çağrıya konsorsiyum oluşturmadan tek bir kuruluş olarak da başvurulabilmektedir.

 

Sivil Toplum Kapasite Geliştirme ve Savunuculuk Hibe Programı Duyurusu

AB’nin finanse ettiği ve WWF-Türkiye’nin yürüttüğü Çevreye Uyumlu Sosyo-Ekonomik Kalkınma için Sivil Toplum Hareketi projesi kapsamında sivil toplum kuruluşlarına finansal destek sağlanacak. Proje, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye’yi kapsıyor. Program, finansal destek alacak kuruluşların Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) ve Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) konularında aktif bir şekilde politika ve savunuculuk yapmaları için kapasitelerini güçlendirmeyi hedefliyor. Son başvuru tarihi 25/08/2016.

 

Kültürel Koruma Fonu Çağrısı

British Council, Birleşik Krallık Kültür Medya ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle Kültürel Koruma Fonu oluşturdu. Fon, Birleşik Krallık sınırları dışında, anlaşmazlıkların yaşandığı bölgelerde bulunan kültürel mirası geliştirmek, korumak ve teşvik etmek üzere kapasite yaratarak ekonomik ve sosyal gelişim fırsatları oluşturmayı hedefliyor. Afganistan, İşgal Altındaki Filistin Toprakları, Irak, Libya, Lübnan, Mısır, Sudan, Tunus, Türkiye, Ürdün ve Yemen’deki yerel ortaklarla çalışmalar yürüten organizasyonlar, değeri 5.000 – 500.000 GBP arasında değişen fonlardan yararlanmak için başvuruda bulunabilirler. Son başvuru tarihi 1/08/2016.

 

GEF Küçük Destek Programı (SGP) Proje Çağrısı

Küresel Çevre Fonu (Global Environment Facility – GEF), 1992 yılında BM Çevre ve Kalkınma Konferansı sonrası, küresel çevre sorunlarıyla mücadele etmek ve Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik ve İklim Değişikliği Sözleşmelerine taraf olan ülkelerde bu sözleşmelerin uygulanmasına destek olmak temel hedefiyle oluşturulmuştur. GEF/SGP biyoçeşitlilik koruma, iklim değişikliğiyle mücadele, toprak bozunumu ve sürdürülebilir orman yönetimi odak alanlarında geliştirilen projelere destek olmaktadır. GEF Küçük Destek Programı’na ulusal ve yerel sivil toplum kuruluşları proje teklifi sunabilirler. Bunlar dernekler, vakıflar, kooperatifleri, meslek odaları ve birlikler olabilir. Max. 50.000 USD hibe destek verilecektir. Son başvuru tarihi : 12/08/2016.

 

TÜBİTAK – Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde TTO Kurulum ve Kapasite Artırımının Sağlanması Çağrısı

TÜBİTAK 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında yer alan “Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Kurulum ve Kapasite Artırımının Sağlanması” adlı çağrı başvurulara açılmıştır. Son başvuru tarihi: 01/08/2016

 

Smart Start STK’lar için sosyal girişimcilik mikro hibe

Smart Start STK’lar için sosyal girişimcilik mikro hibe başvuru çağrısı yayınlanmıştır. Smart Start Projesinin amacı; Türkiye, Sırbistan, Karadağ, Makedonya ve Bosna Hersek’teki sivil toplum kuruluşları (STK) için sosyal girişimciliğe fırsat veren bir ortamın yaratılmasına yardımcı olmak ve STK’ların sürdürülebilirliğini ve sosyal etkisini geliştirmektir. Smart Start projesi, finansal sürdürülebilirliğini sağlamak adına bir sosyal girişim modeli/fikri olan veya hali hazırda bir sosyal girişim modelini hayata geçirmiş ve geliştirmek isteyen sivil toplum kuruluşlarına başlangıç fonu niteliğinde mikro hibe veriyor. Son başvuru tarihi 13/6/2016

 

Uluslararası Kadın Sağlık Koalisyonu Hızlı Müdahale Fonu

Uluslararası Kadın Sağlık Koalisyonu (IWHC) Hızlı Müdahale Fonu yayınlanmıştır. Destekte öncelik ergen cinsel ve üreme sağlığı, kürtaj ve yakından ilişkili konulara verilmektedir. Ortalama verilecek hibe $3,000-$7,000 aralığındadır.

 

Sivil Büyü Aktif Yurttaşlık Mekanizması desteği

Sivil Büyü Aktif Yurttaşlık Mekanizması desteği yayınlanmıştır. Sivil Büyü, Aktif Yurttaşlık Mekanizması (AYM); aktivistler, yurttaş inisiyatifleri, platformlar, ağlar ve Sivil Toplum Örgütleri (STÖ’ler) tarafından yürütülen, hak-temelli ve kamu yararını gözeten çalışmalara esnek, şeffaf ve ulaşılabilir doğrudan katkı sağlamak amacıyla Sivil Alan projesi kapsamında uygulanmakta olan bir ayni-destek programıdır. Sivil Büyü Ayni Destek Programı, Kıbrıs Türk toplumunun (KTt) desteklenmesine yönelik AB Mali Yardım Programı1 kapsamında uygulanmaktadır. KTt için AB Mali Yardım Programının hedeflerinden birisi olan “güven arttırıcı önlemlerin ve uzlaşmanın teşvik edilmesi ve sivil toplumun desteklenmesine” katkıda bulunma amacı gütmektedir. Sağlanacak minimum destek miktarı 50 Euro’dur. Standart ayni destekler için üst limit 3,000 Euro, acil ayni destekler için ise üst limit miktarı 1,000 Euro’dur.

 

KOSGEB- KOBİGEL

KOSGEB, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı ile “Bilişim Teknolojileri KOBİ’lerinin, Geliştirilmesi”, “Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde Kapasite Geliştirme” ve “KOSGEB Destekli Girişimlere İvme” isimli üç yeni çağrı daha yayınladı.  Son başvuru tarihi : 1/7/2016

 

UFUK 2020 PROGRAMI

INNOSUP-02-2016 European SME innovation Associate – pilot. Bu çağrı 90 KOBİ’ye ve başlangıç aşamasındaki işletmelerin diğer ülkelerdeki araştırma görevlileri ile birlikte yenilikçi iş fikirleri bulma imkanı sağlayacaktır. Son başvuru tarihi: 30/6/ 2016.

 

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK (EaSI) PROGRAMI

Endüstri İlişkileri Alanında Uzmanlığın Geliştirilmesi Teklif Çağrısı. Son başvuru tarihi: 15/7/2016.

İşletme Temsilcilerinin Bilgilendirilmesi, Danışma ve Kararlara Katılması Teklif Çağrısı.Son başvuru tarihi: 17/6/2016.

Sosyal İşletmeler İçin Finans Piyasalarının Arz ve Talep Yönünü Güçlendirecek Faaliyetler Teklif Çağrısı. Son başvuru tarihi: 13/6/2016.

Sosyal Diyaloğa Destek Teklif Çağrısı. Son başvuru tarihi: 30/6/2016.

Gençlik Garantisi hakkında Gençlere Yönelik Bilgi Paylaşımı ve Destek Faaliyetleri Teklif Çağrısı.Son başvuru tarihi: 30/6/2016.

 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI (UNDP)

Gelecek Turizmde proje çağrısı 2016 dönemi başvuruları başladı. Max: 100.000 TL hibe destek verilecektir. Son başvuru tarihi: 1/7/2016.

 

Karacadağ (Diyarbakır, Urfa) Kalkınma Ajansı

Karacadağ (Diyarbakır, Urfa) Kalkınma Ajansı Mali Destek Programı çağrıları duyurulmuştur. Son başvuru tarihi : 01/07/2016.

1- GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı. Max. 500.000 TL hibe destek verilecektir.

2- GAP Bölgesi’nde Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı. Max. 450.000 TL hibe destek verilecektir.

 

Zafer (Afyon, Kütahya, Manisa, Uşak) Kalkınma Ajansı

Zafer (Afyon, Kütahya, Manisa, Uşak) Kalkınma Ajansı Mali Destek Programı çağrıları duyurulmuştur. Son başvuru tarihi : 05/06/2016.

1- Yenilikçi KOBİ Mali Destek Programı. Max. 600.000 TL hibe destek verilecektir.

2-Sürdürülebilir Çevre Altyapı Mali Destek Programı. Max. 750.000 TL hibe destek verilecektir.

 

National Ground Water Association

- Developing Nations Fund. Son Başvuru Tarihi: 30 Haziran 2016

 

AB İstihdam ve Sosyal Yenilik programı

AB İstihdam ve Sosyal Yenilik programı kapsamında “İşçi Örgütleri için Bilgilendirme ve Mesleki Eğitim Tedbirleri” başlıklı teklif çağrısı yayımlanmıştır. Max. 500.000 euro destek verilecektir. Son başvuru tarihi 27/05/2016

 

Unesco Kültürün Teşviki Uluslararası Fonu (IFPC)

Unesco Kültürün Teşviki Uluslararası Fonu (IFPC) teklif çağrısı yayınlandı. Max. 100.000 usd destek verilecektir. Son başvuru tarihi: 31/05/2016

 

İpekyolu (Gaziantep, Adıyaman ve Kilis) Kalkınma Ajansı

İpekyolu (Gaziantep, Adıyaman ve Kilis) Kalkınma Ajansı Mali Destek Programı çağrıları duyurulmuştur. Max. 400.000 TL hibe destek verilecektir. Son başvuru tarihi : 11/05/2016.

1- GAP Bölgesi’nde Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı (KOBİ)

2- GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı

 

COSME

İşletmelere ve Yeniden Başlayanlara Destek ve Erken Uyarı Ağı Çağrı Teklifi yayınlanmıştır. COSME programının amacı, zor durumdaki işletmeler ve işletme sahipleri ile iflas etmiş ancak yeniden başlamak için çalışan dürüst girişimciler için destek hizmetleri geliştirmektir.  Son başvuru tarihi : 31/05/2016.

 

Erasmus+

Erasmus+ KA3 Politika Reformu için Destek: Yenilikçi Politika Girişimleri- Eğitim, öğretim ve gençlik politikalarıyla sosyal uyumun desteklenmesi konulu teklif çağrısı yayınlanmıştır. Özellikle Suriyeli göçmenlerin eğitimi ve sosyal uyumu konusunda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların başvurusu beklenmektedir. Son başvuru tarihi : 30/05/2016.

 

TACSO Türkiye

TACSO Türkiye, STÖ Ağları/Platformları/Koalisyonları için Politika Yapımına ve Karar Almaya Sivil Toplumun Katılımına Destek Programı başvuruya açıldı. TACSO projesi, bu çağrı kapsamında en az 6 STÖ ağı/platformu/koalisyonuna teknik destek sağlayarak ve önerilen etkinlikler için ayrılan 4000 Avro bütçeyi (her bir ağ/platform/koalisyon önerisi başına) doğrudan kullanarak desteklemeyi hedeflemektedir. Son başvuru tarihi : 29/04/2016

 

Yaratıcı Avrupa sektörler arası mülteci entegrasyon projeleri

Yaratıcı Avrupa sektörler arası mülteci entegrasyon projeleri için teklif çağrısı yayınlandı. Teklif çağrısının amacı, kültürel görsel-işitsel ve sektörler arası Avrupa mültecilerin entegrasyonunu sağlamaya yönelik projeleri desteklemek, karşılıklı anlayışı geliştirmek ve kültürler ve dinler arası diyaloğu teşvik etmek, hoşgörü ve farklı kültürlere saygı göstermektir. Son başvuru  tarihi 28/04/2016

 

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) tarafından kamu kurumlarımızın ve üniversitelerimizin önereceği çağrılı ve AFAD tarafından konuları belirlenmiş olan güdümlü projelerin çağrısı açılıyor. Son başvuru tarihi: 06/05/2016

 

T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı

T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 2010 yılında başlattığı “Sivil Toplum Kuruluşları için Proje Yardımları” Programı 2016 yılı proje teklif çağrısına çıkılmıştır. Dernekler Dairesi Başkanlığı, program kapsamında STK’ların kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi amaçlar ile projeleri desteklemektedir. Son başvuru tarihi : 29/04/2016.

 

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri

Avrupa Komisyonu’nun sponsorluğunda 2006 yılından beri düzenlenen Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri yarışmasına başvurular başladı. Ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde girişimciliğin geliştirilmesine yönelik model ve programlar geliştiren ve uygulayan kurum/kuruluşların katılabileceği ödül yarışması altı kategoride gerçekleştirilecektir. Son başvuru tarihi : 20/4/2016 .

 

KOSGEB- KOBİGEL

KOSGEB, ülkemiz plan/programlarında belirlenen ve öncelikli olarak desteklenmesi gereken imalat sanayi için, yeni hazırlamış olduğu KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında ilk Proje Teklif Çağrısına çıkıyor. Proje Teklif Çağrılarına, İmalat Sanayinin Yüksek-Orta Yüksek ve Düşük-Orta Düşük Teknoloji Düzeyinde Faaliyet Gösteren İşletmeler başvuruda bulunabilecekler. Son başvuru tarihi : 6/5/2016 .

 

BEBKA (Bursa Eskişehir Bilecik) Kalkınma Ajansı

BEBKA (Bursa Eskişehir Bilecik) Kalkınma Ajansı  Mali Destek Programı çağrıları duyurulmuştur. Son başvuru tarihi : 2/05/2016.

1- Havacılık – Raylı Sistemler – Savunma Sanayi Mali Destek Programı. Max: 600.000 TL hibe destek verilecektir.

2- Bilecik Mermer ve Doğaltaş Sektörü Mali Destek Programı. Max: 600.000 TL hibe destek verilecektir.

 

ORAN (Orta Anadolu) Kalkınma Ajansı

ORAN (Orta Anadolu – Kayseri, Sivas, Yozgat) Kalkınma Ajansı Mali Destek Programı çağrıları duyurulmuştur. Son başvuru tarihi : 25/04/2016.

1-Gelişen Sanayi Mali Destek Programı. Max: 750.000 TL hibe destek verilecektir.

2-Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Mali Destek Programı. Max: 500.000 TL hibe destek verilecektir.

3-Mikro İşletmeler Mali Destek Programı. Max: 75.000 TL hibe destek verilecektir.

4-Turizmi Geliştirme Mali Destek Programı. Max: 500.000 TL hibe destek verilecektir.

 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Doğu Marmara Ajansı (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) Mali Destek Programı çağrıları aşağıdaki konularda 1 Şubat 2016’da duyurulacaktır. Son başvuru tarihi : 8/04/2016.

1- Makina İmalat Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı

2-Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

3-Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

 

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı  (Antalya, Burdur, Isparta) Mali Destek Programı çağrıları duyurulmuştur. Son başvuru tarihi : 8/04/2016.

1-Küçük Ölçekli İşletmeler Mali Destek Programı.  Max: 300.000 TL hibe destek verilecektir.

2-Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı. Max: 150.000 TL hibe destek verilecektir.

3-Sürdürülebilir Çevre Mali Destek Programı. Max: 150.000 TL hibe destek verilecektir.

 

Çukurova Kalkınma Ajansı

Çukurova Kalkınma Ajansı (Adana, Mersin) Mali Destek Programı çağrısı duyurulmuştur:

1-Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma ve Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı. Max: 250.000 TL hibe destek verilecektir. Son başvuru tarihi : 8/04/2016.

 

Avrupa Birliği

Bulgaristan ve Türkiye arasında işbirliğini artırmak amacıyla,  Interreg IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bulgaristan – Türkiye Programı kapsamında birinci teklif verme çağrısı açılmıştır. Program, Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Yardım Aracı II (IPA II) tarafından eş-finanse edilmektedir. Programın genel amacı, doğanın korunması ve sürdürülebilir turizm alanlarında Bulgaristan ve Türkiye arasındaki sınır ötesi işbirliği kapasitesinin artırılarak Avrupa bölgesel uyumuna katkı sağlamaktır. Son başvuru tarihi 16 Mart 2016.

 

Unesco Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Fonu (IFCD)

Unesco 2016 Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Fonu (IFCD) Teklif Çağrısı Yayınlandı. STK’lar için son başvuru tarihi: 15/4/2016

 

İsveç Başkonsolosluğu  Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Hakları Projeleri için Özel Çağrı

Türk-İsveç İşbirliği Birimi cinsiyet eşitliği alanında çalışmalar yürüten sivil toplum örgütleri icin özel bir çağrıda bulunuyor. Çağrı ile kadınların ve kızların toplumdaki pozisyonunu geliştireceği, güçlendireceği, siyasi aktör olarak görünürlüğünü arttıracağı ve kendi seslerini duyurabilecekleri projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Max. 100.000 TL destek verilecektir. Son başvuru tarihi : 15/4/2016 .

 

Ahiler Kalkınma Ajansı

Ahiler Kalkınma Ajansı  (Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde) Mali Destek Programı çağrısı duyurulmuştur. Son başvuru tarihi : 8/04/2016.

1-KOBI Geliştirme Mali Destek Programı.  Max: 400.000 TL hibe destek verilecektir.

 

Japonya

Japonya “Yerel Projelere Hibe Programı (GGP)” duyurulmuştur. Proje konuları: Temel sağlık,engelliler, kalkınmada kadın, kamu faydası/diğer dezavantajlı kesimler, kapasite geliştirme ve eğitim. Max: 83.000 $ hibe destek verilecektir. Son başvuru tarihi: 18/3/2016.

 

Genç Yeşilay

Genç Yeşilay Mali Destek Programı duyurulmuştur. Programın amacı Yeşilay Kulüplerinin uygulayacağı hareketlilik projeleri ile önleme temelli yaklaşımlar çercevesinde gençlerin beceri potansiyellerinin ve sosyal sermayesinin bağımlılıklarla mücadeleye kanalize edilmesi ve gençlerin sağlıklı yaşama konusunda duyarlılığının artırılmasıdır.Max: 15.000 TL hibe destek verilecektir. Son başvuru tarihi: 16/3/2016.

 

Serhat Kalkınma Ajansı

Serhat Kalkınma Ajansı (Ağrı, Ardahan, Iğdır, kars) Mali Destek Programı çağrıları duyurulmuştur. Son başvuru tarihi : 18/03/2016.

1-İktisadi Gelişme Mali Destek Programı. Max: 500.000 TL hibe destek verilecektir.

2-Kentsel Altyapının İyileştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı. Max: 750.000 TL hibe destek verilecektir.

3-Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı. Max: 400.000 TL hibe destek verilecektir.

 

Trakya Kalkınma Ajansı

Trakya Kalkınma Ajansı  (Antalya, Burdur, Isparta) Mali Destek Programı çağrıları duyurulmuştur. Son başvuru tarihi :25/03/2016.

1-İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı  “Üreterek Gelişen Trakya” Mali Destek Programı. Max: 500.000 TL hibe destek verilecektir.

2-Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı “Önce İnsan” Mali Destek Programı. Max: 300.000 TL hibe destek verilecektir.

3-Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı “Yaşayan ve Yaşatan Trakya” Mali Destek Programı. Max: 750.000 TL hibe destek verilecektir.

4-Yenilikçi Girişimcilik Mali Destek Programı Mali Destek Programı. Max: 75.000 TL hibe destek verilecektir.

 

Fırat Kalkınma Ajansı

Fırat Kalkınma Ajansı (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Mali Destek Programı çağrıları duyurulmuştur:

1-Yaşam Kalitesi ve Sanayi Altyapıları Mali Destek Programı. Max: 1.000.000 TL hibe destek verilecektir. Son başvuru tarihi : 11/03/2016.

2-İmalat Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı. Max: 400.000 TL hibe destek verilecektir. Son başvuru tarihi : 4/03/2016.

 

Ankara Kalkınma Ajansı

Ankara Kalkınma Mali Destek Programı çağrıları duyurulmuştur:

1- İleri Teknolojilerde Yüksek Katma Değer Mali Destek Programı Max: 500.000 TL hibe destek verilecektir. Son başvuru tarihi : 11/03/2016.

2- Sosyal Sorunların Çözümünde Yenilikçi Yöntemler Mali Destek Programı

Max: 150.000 TL hibe destek verilecektir. Son başvuru tarihi : 18/03/2016.

3- Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı

Max: 500.000 TL hibe destek verilecektir. Son başvuru tarihi : 18/03/2016.

 

İstanbul Kalkınma Ajansı

İstanbul Kalkınma Ajansı Mali Destek Programı çağrıları duyurulmuştur (kâr amacı gütmeyen kuruluşlar başvurabilir):

1-Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı. Min. 200.000 TL, Max: 1.000.000 TL hibe destek verilecektir. Son başvuru tarihi : 21/03/2016.

2-Girişimcilik Mali Destek Programı. Min. 200.000 TL, Max: 1.000.000 TL hibe destek verilecektir. Son başvuru tarihi : 22/03/2016.

3-Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı. Min. 200.000 TL, Max: 1.500.000 TL hibe destek verilecektir. Son başvuru tarihi : 23/03/2016.

 

Orta Karadeniz Kalkınma 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Amasya, Çorum, Tokat, Samsun) Mali Destek Programı çağrıları duyurulmuştur:

1-Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı. Min. 100.000 TL, Max: 1.000.000 TL hibe destek verilecektir. Son başvuru tarihi : 11/03/2016.

2-Sivil Toplum Kuruluşlarının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı. Min. 25.000 TL, Max: 75.000 TL hibe destek verilecektir. Son başvuru tarihi : 11/03/2016.

 

Hollanda

Hollanda Krallığı Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Matra ve İnsan Hakları programları 2016 birinci dönem proje başvuruları için teklif çağrısı yayınlanmıştır. Matra programı hukukun üstünlüğü konularıyla ilgili projelere, İnsan Hakları programı ise Türkiye’de insan hakları konularındaki projelere destek vererek Türkiye’nin AB sürecine katkı sunmayı amaçlamaktadır. Programlara sivil toplum kuruluşlarının yanısıra, kamu kurumları, özel sektörde faaliyet gösteren şirketler ve diğer paydaşlar başvuruda bulunabilir. Son başvuru tarihi: 18 Ocak 2016.

 

İşkur

İŞKUR, Engellilere Yönelik Hibe Desteği açılmıştır. Verilecek desteğin amacı, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmaktır. Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları ile kendi işini kurmak isteyen engelliler başvurabilirler. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2015.

 

İzmir Kalkınma Ajansı  

1-Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programı (Destek tutarı : 75.000 TL – 1.000.000 TL)

2-Mesleki Eğitim Mali Destek Programı (Destek tutarı : 150.000 TL – 750.000 TL)

3-Küçük Ölçekli Sanayi Bölgelerini Geliştirme Mali Destek Programı (Destek tutarı : 250.000 TL – 1.000.000 TL)

Son başvuru tarihi : 26 Şubat 2016

 

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (Erzurum, Erzincan, Bayburt) Mali Destek Programı çağrıları duyurulmuştur:

1-Üretimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı. Max: 500.000 TL hibe destek verilecektir. Son başvuru tarihi : 25/02/2016.

2-Tarımsal Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı. Max: 875.000 TL hibe destek verilecektir. Son başvuru tarihi : 25/02/2016.

 

Sabancı Vakfı

Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı duyurulmuştur. Proje konuları: kadın, genç ve engellilere yönelik ayrımcılık ve fırsat eşitsizliği ile mücadele eden ve toplumsal hayata katılımın önündeki engelleri kaldıran çalışmalar. Max: 200.000 TL hibe destek verilecektir. Son başvuru tarihi: 26/2/2016.

 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

-2015 Yılı Herkes İçin Adalet Mali Destek Programı. Son Başvuru Tarihi: 15 Eylül 2015

-2015 Yılı Çift Dilliliği Teşvik Mali Destek Programı. Son Başvuru Tarihi: 15 Eylül 2015

-2015 Yılı Aile Ve Sosyal Çalışmalar Mali Destek Programı. Son Başvuru Tarihi: 15 Eylül 2015

-2015 Yılı Kültürel Çalışmalar Mali Destek Programı. Son Başvuru Tarihi: 15 Eylül 2015

-2015 Yılı Mevlana Kültürel Etkileşim Mali Destek Programı. Son Başvuru Tarihi: 15 Ekim 2015

-2015 Yılı Yıl Boyu Hızlı Destek Programı. Son Başvuru Tarihi: 15 Kasım 2015

-2015 Yılı Ayrımcılıkla Mücadele Mali Destek Programı. Son Başvuru Tarihi: 15 Kasım 2015

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

-2015 Yılı Birinci Dönem Ar-Ge Projeleri Destekleme Çağrısı. Son Başvuru Tarihi: 30 Eylül 2015

 

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı tarafından projelere mali destekler verilecektir. Destek oranları ve son başvuru tarihleri, proje konularına göre değişmektedir.

 

T.C. İçişleri Bakanlığı

T.C. İçişleri Bakanlığı, Dernekler Dairesi Başkanlığı “Sivil Toplum Kuruluşları için Proje Yardımları” Programı ile 2015 yılı proje teklif çağrısına çıkmıştır.  Son başvuru tarihi 7-5-2015’tir.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi tarafından “Sosyal Diyaloğun Desteklenmesi” başlıklı teklif çağrısı yayınlanmıştır. Teklif çağrısı, istihdamda yaşanan değişiklikler ve çalışma hayatında karşılaşılan zorluklar ile sosyal diyaloğun uyumlaştırılmasını içeren alanlarda tedbir ve girişimlerin desteklenmesini amaçlamaktadır. Son başvuru tarihi 15 Haziran 2015 tir.

 

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı, VOC-Test Merkezleri- II Hibe Programı teklif çağrısı yayınlanmıştır. Hibe programının genel amacı, nitelikli ve belgeli işgücü geliştirilmesi, eğitim ve istihdam arasındaki ilişki güçlendirilerek örgün ve yaygın mesleki eğitim ve öğretimin etkinliğinin sağlanması, önceki öğrenmelerinin tanınmasının teşvik edilmesi, hayat boyu öğrenme sürecinin desteklenmesi ve Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi’nin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumunun kolaylaştırılmasıdır. Hibe destekleri 150.000 euro ile 250.000 euro arasında değişmektedir. Son başvuru tarihi 8-5-2015 ‘tir.

 

Yeşilay

Yeşilay, 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Kapsamında Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programını ilan etmiş bulunmaktadır. Programın amacı, bağımlılıkla mücadele alanında önleme temelli yenilikçi projeler ile gençler ve tanımlı hedef kitleler üzerinde yerel ve ulusal çapta iyi uygulama örneklerinin oluşturulması ve yeterli bilgilendirme ile farkındalığın yaratılmasıdır. Son başvuru tarihi 22 Mayıs 2015 tir.

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Programı 2. Başvuru Çağrı Dönemi başlamıştır. Son başvuru tarihi 29-5-2015’tir.

2015 yılı San-Tez Programı başvuruları, 02 Şubat 2015 tarihinden itibaren başlayacaktır. Başvurular yıl içerisinde sürekli ve online olarak alınacaktır.

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Avrupa Birliği  IPA Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında On Dördüncü Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. Ön kontrol 04 – 15 Mayıs 2015 tarihlerinde yapılacaktır.

 

Avrupa Birliği Bakanlığı

Avrupa Birliği Bakanlığı, AB ve Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğu-IV projesi kapsamında Çevre, Enerji ile Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programlarını duyurdu. Çevre Hibe Programı kapsamında doğanın korunması ve iklim eylemi gibi öncelikli konularda, Enerji Hibe Programı altında enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ile elektrik ve doğal gaz öncelik alanlarında, Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı ile tüketici hakları ve halk sağlığı konularında  STK’lara her bir proje için 50.000-150.000 euro hibe verilecektir. Başvurular için son teslim tarihi 25 Mayıs 2015’tir.

 

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu – IV Tarım ve Balıkçılık Hibe Programı, İşletme ve Sanayi Politikası Hibe Programı,  Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Hibe Programı duyurulmuştur. Proje başına asgari olarak 50 bin euro, azami olarak da 150 bin euro hibe desteği sağlanacaktır. Son başvuru tarihi 5-6-2015’tir.

 

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu – IV İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Hibe Programı, Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Hibe Programı, Eğitim Hibe Programı duyurulmuştur. Proje başına asgari olarak 50 bin euro, azami olarak da 150 bin euro hibe desteği sağlanacaktır. Son başvuru tarihi 1-6-2015’tir.

 

Kalkınma Ajansları

İzmir Kalkınma Ajansı 14 Nisan 2015 tarihi itibariyle “Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma” ve ”İlçeler Arası Gelişmişlik Farkının Azaltılması” mali destek programlarını ilan etmiştir.Son başvuru tarihi 3 Temmuz 2015 tir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ar-Ge destek programı 10.Proje başvuru Çağrısı duyuruldu. Tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi, çiftçiler, tarımsal sanayiciler ile ihracatçılara aktarılması ve tarım sektöründeki örgütlerin Ar-Ge kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla Ar-Ge projelerine geri ödemesiz doğrudan destekleme ödemesi verilecektir. Üniversiteler, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, çiftçi örgütleri ve özel sektör başvurabilir. Proje başına verilebilecek max. destek 300.000 TL’dir. Son başvuru tarihi 1-4-2015 ‘tir.

 

Sabancı Vakfı

Sabancı Vakfı 2015 Toplumsal Gelişme Hibe Programı açılmıştır. Sivil toplum kuruluşları ve üniversitelere yönelik program kapsamında ayrımcılığa maruz kalan kadın, genç ve engellileri hedef alan projelere destek verilecektir. Kadın, genç ve engellilerin ve özelikle çifte dezavantajı kitlelerin eşit fırsatlara sahip olmaları ve topluma aktif olarak katılımları için desteklenecek projelerin a-toplumsal adalet, b-ekonomik katılım, c-toplumsal katılım alanlarından en az birine değinmesi gerekmektedir. Son başvuru tarihi 6-2-2015’tir. Min 40.000, max 200.000 TL hibe desteği verilecektir.

 

Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) 13. Başvuru Çağrısı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin On Üçüncü Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. Başvuruların son teslim tarihi 10.02.2015 tir.

 

Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı Teklif Çağrısı

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, insan hakları ve demokratik reformlar konusunda sivil toplumun rolünü güçlendirmeyi amaçlayan ve yıllık bir program olan Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA) kapsamında yeni bir Teklif Çağrısı yayınladı. Kavramsal notun sunulması için son teslim tarihi 15 Aralık 2014 tür

 

Kültürün Teşviki Uluslararası Fonu 2014

Son başvuru tarihi 30-5-2014

 

Sivil Toplum Aracı Türkiye:  Sivil Düşün AB Programı 2014

Bütçesi:  Max. 350.000 Euro

Son Başvuru tarihi : 14-07-2014

 

Kadın Dostu Kentler Hibe Programı 

Bütçe: STK’lara proje başına 25.000 TL

Son başvuru tarihi 23-5-2014.

 

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından, 2015 Yılı Mali Destek Programları kapsamında 8 farklı hibe desteği duyuruldu. 1-Bağımlılıkla Mücadele, 2-Kadın İstihdamının Artırılması, 3-Sağlık Turizm Merkezi İstanbul (İşletmeler), 4-Sağlık Turizm Merkezi İstanbul, 5-Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi (İşletmeler), 6-Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi, 7-Yenilikçi İstanbul (İşletmeler), 8-Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı konularında farklı oranlarda hibe destekleri verilecektir. Son başvuru tarihi Mart 2015’tir. Min 100.000, max 1.500.000 TL hibe desteği verilecektir.

 

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (Bitlis, Hakkari, Muş, Van), Hakkari’de İnanç Turizmi Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programını duyurmuştur. Program önceliği inanç turizmi alanlarında çevre düzenlemeleri, bunları tamamlayıcı nitelikteki yapım işleri ve restorasyonların gerçekleştirilmesidir. Hibe destek min. 400.000 TL, max 4.000.000 TL’dir. Son başvuru tarihi 1-2-2015 ‘tir.

 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (Balıkesir, Çanakkale) Ajansı, Mali Destek Programlarını duyurmuştur. Hibe destekleri 50.000 TL ile 1.375.000 TL arasında değişmektedir. Son başvuru tarihi 31-3-2015 ‘tir.  İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı”nın öncelikleri : 1-Bölgedeki işletmelerin ihracat kapasitelerinin artırılması, 2- İthal edilen orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünlerinin yerli üretimle ikame edilmesi, 3-KOBİ’lerin, Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılması, 4-Alternatif turizm faaliyetlerinin geliştirilmesiyle sezonun on iki aya yayılması ve turizm sektörünün Bölgeye sağladığı katma değerin artırılması, 5-Yenilenebilir enerji sistemleri üretiminin geliştirilmesi. Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı’nın öncelikleri : 1-Toplumun zararlı maddelerden korunması ve başta gençler olmak üzere zararlı madde bağımlılarının rehabilitasyonu ve topluma kazandırılması, 2-Çalışma çağındaki nüfusun istihdam edilebilirliğinin arttırılması, 3-Toplumsal dayanışmanın ve sivil toplum etkinliğinin geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’nın öncelikleri : 1-Bölgedeki iş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik altyapının güçlendirilmesi, 2- Bölgedeki Organize Sanayi Bölgelerinin altyapılarının güçlendirilmesi, 3-Bölgedeki sosyal imkânların geliştirilmesine yönelik altyapının güçlendirilmesi.

 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova), Mali Destek Programlarını duyurmuştur.  Hibe destekleri 30.000 TL ile 700.000 TL arasında değişmektedir. Son başvuru tarihi 27-3-2015 ‘tir. Makina İmalat Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı öncelikleri:1-AR-GE, yenilikçilik ve ileri teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması, 2-İthal ikame veya ihraç potansiyeli yüksek makina imalatın desteklenmesi,3-Makina imalatında kullanılan ve ithal bağımlılığı olan yüksek teknoloji ara mamullerin üretilmesi,4-İnsan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi ve nitelikli istihdamın sağlanması. Temiz Üretim Mali Destek Programı öncelikleri: 1-Atıkların kaynağında azaltılması, 2-Ürün özelliklerinin değiştirilerek çevreye dost ürünlerin tasarlanması, 3-Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimde kullanılması, 4-Atıklardan yüksek katma değerli ürün ve/veya enerji üretimi, 5-Endüstriyel Simbiyoz uygulamaları. Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı öncelikleri:1-Tarihi, doğal ve kültürel mirasın korunmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi ve bu mirasın değerlendirilmesini sağlayacak şekilde altyapının geliştirilmesi 2-Turizm Çeşitliliğinin Arttırılması ve Turizm Tesis ve Hizmet Altyapısının İyileştirilmesi 3-Yenilikçi Turizm Yönetiminin Sağlanması. Turizm Mali Destek Programı öncelikleri:1-Turizm işletmelerinin ulusal ve uluslararası akreditasyonun sağlanması, 2-Turizm işletmelerinde yenilikçi hizmet sunumu ve tanıtımında teknoloji yoğun çözümlerin yaygınlaştırılması, 3-Turizm işletmelerinde dinlence, kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, 4-Turizm işletmelerinde insan kaynaklarının kalitesinin yükseltilmesi

 

Mevlana Kalkınma Ajansı (Konya, Karaman), Mali Destek Programlarını duyurmuştur.  1-Yenilenebilir Enerji MDP (Kar Amacı Gütmeyen), 2-Yenilenebilir Enerji MDP (Kar Amacı Güden), 3-Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması. Hibe destekleri 50.000 TL ile 500.000 TL arasında değişmektedir. Son başvuru tarihi 27-3-2015 ‘tir.

 

Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (Erzincan, Bayburt, Erzurum), Mali Destek Programlarını duyurmuştur. 1-İktisadî Kalkınma Mali Destek Programı 2-Yerel Kapasitenin Arttırılması Mali Destek Programı. Hibe destekleri 40.000 TL ile 400.000 TL arasında değişmektedir. Son başvuru tarihi 20-2-2015 ‘tir.

 

Trakya Kalkınma Ajansı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ), Mali Destek Programlarını duyurmuştur. 1-İktisadi Kalkınma “Üreterek Gelişen Trakya” Mali Destek Programı. 2-Sosyoekonomik Kalkınma “Önce İnsan” Mali Destek Programı. 3-Küçük Ölçekli Altyapı “ Yaşayan ve Yaşatan Trakya” Mali Destek Program. Hibe destekleri 100.000 TL ile 750.000 TL arasında değişmektedir. Son başvuru tarihi 20-3-2015 ‘tir.

 

Dicle Kalkınma Ajansı (Mardin, Batman, Siirt, Şırnak), Kentsel ve Çevresel Altyapının İyileştirilmesi Mali Destek Programını duyurmuştur. Programın Özel Amacı:Kentsel altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi ve çevresel altyapının oluşturulması ve /veya iyileştirilmesidir. Hibe destekleri 500.000 TL ile 2.000.000 TL arasında değişmektedir. Son başvuru tarihi 2-3-2015 ‘tir.

 

Serhat Kalkınma Ajansı (Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars), Mali Destek Programlarını duyurmuştur.  1-İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-5, 2-Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı, 3-Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı. Hibe destekleri 25.000 TL ile 750.000 TL arasında değişmektedir. Son başvuru tarihi 20-3-2015 ‘tir.

 

Oran Kalkınma Ajansı (Kayseri, Sivas, Yozgat), Mali Destek Programlarını duyurmuştur.  1- Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilir Rekabet Mali Destek Programı, 2- Kültür ve Turizm Mali Destek Programı Hibe destekleri 20.000 TL ile 750.000 TL arasında değişmektedir. Son başvuru tarihi 3-4-2015 ‘tir.

 

Karacadağ Kalkınma Ajansı (Diyarbakır, Şanlıurfa), Mali Destek Programlarını duyurmuştur.  1-KOBİ Mali Destek Programı 2-Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı 3-Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı 4-Turizm ve Kentsel Altyapı Mali Destek Programı Hibe destekleri 50.000 TL ile 1.000.000 TL arasında değişmektedir. Son başvuru tarihi 3-4-2015 ‘tir.

 

Ahiler Kalkınma Ajansı (Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde), Mali Destek Programlarını duyurmuştur.  1-Enerji Altyapısı Mali Destek Programı 2-Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Hibe destekleri 75.000 TL ile 500.000 TL arasında değişmektedir. Son başvuru tarihi 20-3-2015 ‘tir.

 

Ankara Kalkınma Ajansı, 3 farklı Mali Destek Programını duyurmuştur.  1-İleri Teknolojilerde Yüksek Katma Değer Mali Destek Programı, 2-Sosyal Sorunların Çözümünde Yenilikçi Yöntemler Mali Destek Programı, 3-Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı. Hibe destekleri 50.000 TL ile 1.000.000 TL arasında değişmektedir. Son başvuru tarihleri 25/30-3-2015 ‘tir.

 

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (Zonguldak, Bartın, Karabük) , 2 farklı Mali Destek Programını duyurmuştur.  1-KOBİ Mali Destek Programı, 2-Yöresel Değerler Destek Programı. Hibe destekleri 35.000 TL ile 500.000 TL arasında değişmektedir. Son başvuru tarihleri 10/17-4-2015 ‘tir.

 

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) , 2 farklı Mali Destek Programını duyurmuştur.  1- Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı, 2- Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı. Hibe destekleri 50.000 TL ile 750.000 TL arasında değişmektedir. Son başvuru tarihleri 22-4-2015 ‘tir.

 

Çukurova Kalkınma Ajansı (Adana, Mersin) , 3 farklı Mali Destek Programını duyurmuştur:  1-Rekabet Gücünün Arttırılması ve Yenilikçilik Mali Destek Programı, 2-Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı, 3-Mikro işletmelerde Kurumsallaşma ve Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı. Hibe destekleri 75.000 TL ile 750.000 TL arasında değişmektedir. Son başvuru tarihi 30-4-2015 ‘tir.

 

Güney Ege Kalkınma Ajansı (Aydın, Denizli, Muğla), 4 farklı Mali Destek Programını duyurmuştur:  1-Alternatif Turizm Mali Destek Programı (Kâr Amacı Güden İşletmelere Yönelik), 2-Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı (Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik), 3-Üretim ve Ticaret Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı (Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik), 4-Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı (Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik). Hibe destekleri 50.000 TL ile 600.000 TL arasında değişmektedir. Son başvuru tarihi 8-5-2015 ‘tir.

 

İpekyolu Kalkınma Ajansı (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) , 3 farklı Mali Destek Programını duyurmuştur:  1-Kültür- Turizm Altyapısı Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar), 2-Rekabetçilik ve Yenilikçilik Kapasitesinin Arttırılması Mali Destek Programı (KOBİ), 3-GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı. Hibe destekleri 300.000 TL ile 1.000.000 TL arasında değişmektedir. Son başvuru tarihi 27-3-2015 ‘tir.

 

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (Burdur, Isparta, Antalya), 3 farklı Mali Destek Programını duyurmuştur:  1- Alternatif Turizmin Desteklenmesi Mali Destek Programı, 2-Yenilikçi Teknolojiler Mali Destek Programı, 3-Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı. Hibe destekleri 50.000 TL ile 1.000.000 TL arasında değişmektedir. Son başvuru tarihi 10-4-2015 ‘tir.

 

Fırat Kalkınma Ajansı (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli), 2 farklı Mali Destek Programını duyurmuştur:  1-Malatya-Elazığ Odak Alanlar Mali Destek Programı, 2-Bingöl-Tunceli Öncelikli Alanlar Mali Destek Programı. Hibe destekleri 50.000 TL ile 400.000 TL arasında değişmektedir. Son başvuru tarihi 10-4-2015 ‘tir.

 

Bebka Kalkınma Ajansı (Bursa, Eskişehir, Bilecik), 3 farklı Mali Destek Programını duyurmuştur. 1-Kırsalda Ekonomik Kalkınma (Kar Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik) Mali Destek Programı, 2-Kırsalda Ekonomik Kalkınma (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik) Mali Destek Programı, 3-Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı. Hibe destek min. 30.000 TL, max 400.000 TL’dir. Son başvuru tarihi 8-5-2015 ‘tir.

 

Zafer Kalkınma Ajansı (Afyon, Kütahya, Manisa, Uşak), 2 farklı Mali Destek Programını duyurmuştur. 1-Sosyal Kalkınma ve Beşeri Gelişme Altyapı Mali Destek Programı, 2- Sanayide Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı. Hibe destek min. 25.000 TL, max 1.020.000 TL’dir. Son başvuru tarihi 3-5-2015 ‘tir.

 

Güney Ege Kalkınma Ajansı

Güney Ege Kalkınma Ajansı (Aydın, Denizli, Muğla) toplam bütçesi 20.000.000 TL olan 3 adet yeni mali destek programını açıkladı. KAYS son başvuru tarihi 30-4-2014.

1- Kâr Amacı Güden İşletmelere Yönelik Yenilikle Dönüşüm Mali Destek Programı (Max. 750.000 TL destek)

2-Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik Yenilikle Dönüşüm Mali Destek Programı (Max. 750.000 TL destek)

3-Kâr Amacı Güden İşletmelere Yönelik Çevre Mali Destek Programı (Max. 400.000 TL destek)

 

Trakya Kalkınma Ajansı

Trakya Kalkınma Ajansı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) toplam bütçesi 12.000.000 TL olan 3 adet yeni mali destek programını açıkladı. KAYS son başvuru tarihi 14-3-2014.

1-İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı (Max. 500.000 TL destek)

2-Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı (Max. 1.000.000 TL destek)

3-Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı (Max. 500.000 TL destek)

 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (Balıkesir, Çanakkale) toplam bütçesi 14.200.000 TL olan 2 adet yeni mali destek programını açıkladı. KAYS son başvuru tarihi 28-2-2014.

1- Öncelikli Sektörler Mali Destek Programı  (Max. 500.000 TL destek)

2- Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı (Max. 225.000 TL destek)

 

Zafer Kalkınma Ajansı

Zafer Kalkınma Ajansı (Afyon, Kütahya, Manisa, Uşak), toplam bütçesi 27.000.000 TL olan 2 adet yeni mali destek programını açıkladı. KAYS son başvuru tarihi 16-2-2014.

1-Rekabetçi KOBI Mali Destek Programı   (Max. 400.000 TL destek)

2-Turizm, Enerji ve Çevre Altyapı Mali Destek Programı (Max. 750.000 TL destek)

 

Mevlana Kalkınma Ajansı

Mevlana Kalkınma Ajansı (Konya), toplam bütçesi 30.000.000 TL olan 2 adet yeni mali destek programını açıkladı. KAYS son başvuru tarihi 20-2-2014.

1-Bilgi ve Teknoloji Odaklı Mali Destek Programı   (Max. 500.000 TL destek)

2-Kentsel Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı (Max. 500.000 TL destek)

 

Çukurova Kalkınma Ajansı

Çukurova Kalkınma Ajansı (Adana, Mersin), 3 adet yeni mali destek programını açıkladı. KAYS son başvuru tarihi 3-2-2014.

1-Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı   (Max. 500.000 TL destek)

2-Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı (Max. 750.000 TL destek)

3-Kırsal Ortak Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı (Max. 150.000 TL destek)

 

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, toplam bütçesi 50.000.000 TL olan 5 adet yeni mali destek programını açıkladı. KAYS son başvuru tarihi 14-2-2014.

1- Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı  (Max. 1.500.000 TL destek)

2- Kırsalda Ekonomik Gelişim Mali Destek Programı (Max. 1.000.000 TL destek)

3- İşbirliği ve Gelişim Mali Destek Programı (Max. 1.500.00 TL destek)

4- Çevre Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı (Max. 1.500.000 TL destek)

5- Çevre Dostu Üretim (KOBİ) Mali Destek Programı (Max. 400.000 TL destek)

 

İstanbul Kalkınma Ajansı

İstanbul Kalkınma Ajansı, toplam bütçesi 100.000.000 TL olan 7 adet yeni mali destek programını açıkladı. KAYS son başvuru tarihleri 17-21/2/2014

1-Afetlere Hazırlık Mali Destek Programı (Max. 1.000.000 TL destek)

2-Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı(İşletmeler) (Max. 500.000 TL destek)

3-Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı (Max. 1.500.000 TL destek)

4-Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı (Max. 1.000.000 TL destek)

5-Küresel Turizm Merkezi İstanbul Mali Destek Programı(İşletmeler) (Max. 500.000 TL destek)

6-Küresel Turizm Merkezi İstanbul Mali Destek Programı (Max. 1.000.000 TL destek)

7-Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı (Max. 1.500.000 TL destek)

 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ( Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova), toplam bütçesi 25,1 Milyon TL olan 6 adet yeni mali destek programını açıkladı. Son başvuru tarihi 17-1-2014

1-Makina İmalat Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı

2-Temiz Üretim Mali Destek Programı

3-Turizm Mali Destek Programı

4-İşletmeler için Mentorluk Mali Destek Programı

5-Bilişim Sektöründe Kapasite Geliştirme Mali Destek Programı

6-Teknoloji Transferine Dayalı Ticarileşme Mali Destek Programı

 

Ankara Kalkınma Ajansı  

Ankara Kalkınma Ajansı  toplam bütçesi 25.000.000 TL olan 2 adet yeni mali destek programını açıkladı. KAYS son başvuru tarihi 17/24-3-2014.

1-İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı (Max. 500.000 TL destek)

2-Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı (Max. 1.000.000 TL destek)

 

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı  

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı  (Antalya, Isparta, Burdur)  toplam bütçesi 20.000.000 TL olan 2 adet yeni mali destek programını açıkladı. Son başvuru tarihi 19/20-3-2014.

1- Yenilikçilik Odaklı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı (Max. 500.000 TL destek)

2- Alternatif Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (Max. 500.000 TL destek)

 

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı  

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı   (Kayseri, Sivas, Yozgat)  3 adet yeni mali destek programını açıkladı. KAYS son başvuru tarihi 14-2-2014.

1-Rekabetçi Üretim Mali Destek Programı (Max. 500.000 TL destek)

2-İstikrarlı Büyüme Mali Destek Programı (Max. 500.000 TL destek)

3-Sosyal ve Kentsel Kalkınma Mali Destek Program (Max. 1.000.000 TL destek)

 

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı  (Kastamonu, Çankırı, Sinop) toplam bütçesi 21.000.000 TL olan 2 adet yeni mali destek programını açıkladı. KAYS son başvuru tarihi 14-3-2014.

1-İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı (Max. 500.000 TL destek)

2- Bölge Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı (Max. 2.000.000 TL destek)

 

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon) toplam bütçesi 15.000.000 TL olan 2 adet yeni mali destek programını açıkladı. Son başvuru tarihi 25-3-2014.

1-İmalat Sanayi Mali Destek Programı (Max. 400.000 TL destek)

2-Kültür ve Turizme Yönelik Altyapı Mali Destek Programı (Max. 400.000 TL destek)

 

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (Bitlis, Hakkari, Muş, Van) toplam bütçesi 20.000.000 TL olan 1 adet yeni mali destek programını açıkladı. Son başvuru tarihi 23-3-2014.

1-Güçlü Girişimcilik Mali Destek Programı (Max. 2.000.000 TL destek)

 

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) 2 adet yeni mali destek programını açıkladı. Son başvuru tarihi 7-3-2014.

1-Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı  (Max. 500.000 TL destek)

2-Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (Max. 200.000 TL destek)

 

Ahiler Kalkınma Ajansı

Ahiler Kalkınma Ajansı (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Nevşehir)  1 adet yeni mali destek programını açıkladı. KAYS son başvuru tarihi 21-3-2014.

1-Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek Programı  (Max. 350.000 TL destek)

 

Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı

Türkiye’de yerleşik, dernek, vakıf, kooperatif ve üniversiteler tarafından geliştirilen, proje geliştirme ve uygulama aşamasında ortaklıkları bulunan, proje başına en az 40.000 TL, en fazla 250.000 TL hibe talep eden, temel faaliyetleri Türkiye sınırları içinde olan ve en fazla 12 ay süren projeler başvuruda bulunabilecektir. Ayrımcılığa maruz kalan kadın, genç ve engellileri hedef alan projelere destek verilecektir. Son başvuru tarihi 21-2-2014

 

 

Proje hibe destekleri hakkında periyodik güncellemelerden haberdar olmak isteyen okurlarımızın ozkandanismanlik@gmail.com  adresine boş bir e-posta göndermeleri yeterlidir.

 

Scroll To Top