Son Haberler
Anasayfa / Anasayfalar / RAPORLAR / PROJE HİBE DESTEKLERİ – MART 2015

PROJE HİBE DESTEKLERİ – MART 2015

Proje hibe destekleri, çeşitli fon kaynakları tarafından belli başlıklar altında ve belli dönemler boyunca, kurum ve kuruluşlara yazdıkları ve yürüttükleri projeler karşılığında verilmektedir. Proje çağrılarının hem takip edilmesi, hem de proje yönetimi kültürüne göre tasarlanıp yürütülmeleri, belli uzmanlıkları gerektirmektedir. Bu dosyada dönemsel olarak açık olan farklı proje desteklerinden bazıları hakkında özet bilgiler verilmiştir.

Proje hibe destekleri hakkında periyodik güncellemelerden haberdar olmak isteyen okurlarımızın ozkandanismanlik@gmail.com  adresine boş bir e-posta göndermeleri yeterlidir.

 

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı tarafından projelere mali destekler verilecektir. Destek oranları ve son başvuru tarihleri, proje konularına göre değişmektedir.

 

T.C. İçişleri Bakanlığı

T.C. İçişleri Bakanlığı, Dernekler Dairesi Başkanlığı “Sivil Toplum Kuruluşları için Proje Yardımları” Programı ile 2015 yılı proje teklif çağrısına çıkmıştır.  Son başvuru tarihi 7-5-2015’tir.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı, VOC-Test Merkezleri- II Hibe Programı teklif çağrısı yayınlanmıştır. Hibe programının genel amacı, nitelikli ve belgeli işgücü geliştirilmesi, eğitim ve istihdam arasındaki ilişki güçlendirilerek örgün ve yaygın mesleki eğitim ve öğretimin etkinliğinin sağlanması, önceki öğrenmelerinin tanınmasının teşvik edilmesi, hayat boyu öğrenme sürecinin desteklenmesi ve Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi’nin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumunun kolaylaştırılmasıdır. Hibe destekleri 150.000 euro ile 250.000 euro arasında değişmektedir. Son başvuru tarihi 8-5-2015 ‘tir.

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Programı 2. Başvuru Çağrı Dönemi başlamıştır. Son başvuru tarihi 29-5-2015’tir.

2015 yılı San-Tez Programı başvuruları, 02 Şubat 2015 tarihinden itibaren başlayacaktır. Başvurular yıl içerisinde sürekli ve online olarak alınacaktır.

2015 Yılı Teknogirişim Sermayesi Desteği başvuruları, 02 Şubat 2015 – 20 Şubat 2015 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. Karşılıksız ve geri ödemesiz teknogirişim fikirlerine 100 Bin TL destek var.

2015 yılı Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı başvuruları, 2 Şubat-3 Nisan 2015 tarihleri arasında online olarak alınacaktır. Öncelikli teknolojiye uygun ar-ge çıktılarının ticarileşmesine yönelik değişen oralarda destekler var.

 

Kosgeb

Kosgeb, KOBI Proje Destek Programı kapsamında 1- KOBİ’lerin Yönetim Becerilerini ve Kurumsal Yetkinliklerini Geliştirmek, 2- KOBİ’lerin Markaya Yönlendirilmesi konularında proje teklif çağrısını duyurdu. Destek üst sınırı 150.000 TL. Son başvuru tarihi 20-3-2015.

 

Japonya Büyükelçiliği

Japonya Büyükelçiliği, Yerel Projelere Hibe Programı – 2015 başlamıştır. Programın amacı temel insani ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanmış kalkınma projelerine yönelik geri ödemesiz bir mali yardım sunmaktır. Sivil toplum kuruluşları, merkezi ve yerel yönetimler başvuruda bulunabilirler. Projeler toplumun dezavantajlı kesimlerini hedeflemeli ve yerel seviyede etkiye sahip olmalıdır. Proje başına sağlanabilecek maksimum hibe miktarı yaklaşık olarak 90.000 USD’dir. Son başvuru tarihi 31-3-2015 ‘tir.

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ar-Ge destek programı 10.Proje başvuru Çağrısı duyuruldu. Tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi, çiftçiler, tarımsal sanayiciler ile ihracatçılara aktarılması ve tarım sektöründeki örgütlerin Ar-Ge kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla Ar-Ge projelerine geri ödemesiz doğrudan destekleme ödemesi verilecektir. Üniversiteler, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, çiftçi örgütleri ve özel sektör başvurabilir. Proje başına verilebilecek max. destek 300.000 TL’dir. Son başvuru tarihi 1-4-2015 ‘tir.

 

Avrupa Birliği Bakanlığı

Avrupa Birliği Bakanlığı, AB ve Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğu-IV projesi kapsamında Çevre, Enerji ile Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programlarını duyurdu. Çevre Hibe Programı kapsamında doğanın korunması ve iklim eylemi gibi öncelikli konularda, Enerji Hibe Programı altında enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ile elektrik ve doğal gaz öncelik alanlarında, Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı ile tüketici hakları ve halk sağlığı konularında  STK’lara her bir proje için 50.000-150.000 euro hibe verilecektir. Başvurular için son teslim tarihi 25 Mayıs 2015’tir.

 

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu – IV Tarım ve Balıkçılık Hibe Programı, İşletme ve Sanayi Politikası Hibe Programı,  Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Hibe Programı duyurulmuştur. Proje başına asgari olarak 50 bin euro, azami olarak da 150 bin euro hibe desteği sağlanacaktır. Son başvuru tarihi 5-6-2015’tir.

 

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu – IV İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Hibe Programı, Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Hibe Programı, Eğitim Hibe Programı duyurulmuştur. Proje başına asgari olarak 50 bin euro, azami olarak da 150 bin euro hibe desteği sağlanacaktır. Son başvuru tarihi 1-6-2015’tir.

 

Kalkınma Ajansları

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından, 2015 Yılı Mali Destek Programları kapsamında 8 farklı hibe desteği duyuruldu. 1-Bağımlılıkla Mücadele, 2-Kadın İstihdamının Artırılması, 3-Sağlık Turizm Merkezi İstanbul (İşletmeler), 4-Sağlık Turizm Merkezi İstanbul, 5-Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi (İşletmeler), 6-Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi, 7-Yenilikçi İstanbul (İşletmeler), 8-Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı konularında farklı oranlarda hibe destekleri verilecektir. Son başvuru tarihi Mart 2015’tir. Min 100.000, max 1.500.000 TL hibe desteği verilecektir.

 

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (Bitlis, Hakkari, Muş, Van), Hakkari’de İnanç Turizmi Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programını duyurmuştur. Program önceliği inanç turizmi alanlarında çevre düzenlemeleri, bunları tamamlayıcı nitelikteki yapım işleri ve restorasyonların gerçekleştirilmesidir. Hibe destek min. 400.000 TL, max 4.000.000 TL’dir. Son başvuru tarihi 1-2-2015 ‘tir.

 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (Balıkesir, Çanakkale) Ajansı, Mali Destek Programlarını duyurmuştur. Hibe destekleri 50.000 TL ile 1.375.000 TL arasında değişmektedir. Son başvuru tarihi 31-3-2015 ‘tir.  İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı”nın öncelikleri : 1-Bölgedeki işletmelerin ihracat kapasitelerinin artırılması, 2- İthal edilen orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünlerinin yerli üretimle ikame edilmesi, 3-KOBİ’lerin, Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılması, 4-Alternatif turizm faaliyetlerinin geliştirilmesiyle sezonun on iki aya yayılması ve turizm sektörünün Bölgeye sağladığı katma değerin artırılması, 5-Yenilenebilir enerji sistemleri üretiminin geliştirilmesi. Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı’nın öncelikleri : 1-Toplumun zararlı maddelerden korunması ve başta gençler olmak üzere zararlı madde bağımlılarının rehabilitasyonu ve topluma kazandırılması, 2-Çalışma çağındaki nüfusun istihdam edilebilirliğinin arttırılması, 3-Toplumsal dayanışmanın ve sivil toplum etkinliğinin geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’nın öncelikleri : 1-Bölgedeki iş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik altyapının güçlendirilmesi, 2- Bölgedeki Organize Sanayi Bölgelerinin altyapılarının güçlendirilmesi, 3-Bölgedeki sosyal imkânların geliştirilmesine yönelik altyapının güçlendirilmesi.

 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova), Mali Destek Programlarını duyurmuştur.  Hibe destekleri 30.000 TL ile 700.000 TL arasında değişmektedir. Son başvuru tarihi 27-3-2015 ‘tir. Makina İmalat Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı öncelikleri:1-AR-GE, yenilikçilik ve ileri teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması, 2-İthal ikame veya ihraç potansiyeli yüksek makina imalatın desteklenmesi,3-Makina imalatında kullanılan ve ithal bağımlılığı olan yüksek teknoloji ara mamullerin üretilmesi,4-İnsan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi ve nitelikli istihdamın sağlanması. Temiz Üretim Mali Destek Programı öncelikleri: 1-Atıkların kaynağında azaltılması, 2-Ürün özelliklerinin değiştirilerek çevreye dost ürünlerin tasarlanması, 3-Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimde kullanılması, 4-Atıklardan yüksek katma değerli ürün ve/veya enerji üretimi, 5-Endüstriyel Simbiyoz uygulamaları. Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı öncelikleri:1-Tarihi, doğal ve kültürel mirasın korunmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi ve bu mirasın değerlendirilmesini sağlayacak şekilde altyapının geliştirilmesi 2-Turizm Çeşitliliğinin Arttırılması ve Turizm Tesis ve Hizmet Altyapısının İyileştirilmesi 3-Yenilikçi Turizm Yönetiminin Sağlanması. Turizm Mali Destek Programı öncelikleri:1-Turizm işletmelerinin ulusal ve uluslararası akreditasyonun sağlanması, 2-Turizm işletmelerinde yenilikçi hizmet sunumu ve tanıtımında teknoloji yoğun çözümlerin yaygınlaştırılması, 3-Turizm işletmelerinde dinlence, kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, 4-Turizm işletmelerinde insan kaynaklarının kalitesinin yükseltilmesi

 

Mevlana Kalkınma Ajansı (Konya, Karaman), Mali Destek Programlarını duyurmuştur.  1-Yenilenebilir Enerji MDP (Kar Amacı Gütmeyen), 2-Yenilenebilir Enerji MDP (Kar Amacı Güden), 3-Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması. Hibe destekleri 50.000 TL ile 500.000 TL arasında değişmektedir. Son başvuru tarihi 27-3-2015 ‘tir.

 

Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (Erzincan, Bayburt, Erzurum), Mali Destek Programlarını duyurmuştur. 1-İktisadî Kalkınma Mali Destek Programı 2-Yerel Kapasitenin Arttırılması Mali Destek Programı. Hibe destekleri 40.000 TL ile 400.000 TL arasında değişmektedir. Son başvuru tarihi 20-2-2015 ‘tir.

 

Trakya Kalkınma Ajansı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ), Mali Destek Programlarını duyurmuştur. 1-İktisadi Kalkınma “Üreterek Gelişen Trakya” Mali Destek Programı. 2-Sosyoekonomik Kalkınma “Önce İnsan” Mali Destek Programı. 3-Küçük Ölçekli Altyapı “ Yaşayan ve Yaşatan Trakya” Mali Destek Program. Hibe destekleri 100.000 TL ile 750.000 TL arasında değişmektedir. Son başvuru tarihi 20-3-2015 ‘tir.

 

Dicle Kalkınma Ajansı (Mardin, Batman, Siirt, Şırnak), Kentsel ve Çevresel Altyapının İyileştirilmesi Mali Destek Programını duyurmuştur. Programın Özel Amacı:Kentsel altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi ve çevresel altyapının oluşturulması ve /veya iyileştirilmesidir. Hibe destekleri 500.000 TL ile 2.000.000 TL arasında değişmektedir. Son başvuru tarihi 2-3-2015 ‘tir.

 

Serhat Kalkınma Ajansı (Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars), Mali Destek Programlarını duyurmuştur.  1-İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-5, 2-Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı, 3-Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı. Hibe destekleri 25.000 TL ile 750.000 TL arasında değişmektedir. Son başvuru tarihi 20-3-2015 ‘tir.

 

Oran Kalkınma Ajansı (Kayseri, Sivas, Yozgat), Mali Destek Programlarını duyurmuştur.  1- Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilir Rekabet Mali Destek Programı, 2- Kültür ve Turizm Mali Destek Programı Hibe destekleri 20.000 TL ile 750.000 TL arasında değişmektedir. Son başvuru tarihi 3-4-2015 ‘tir.

 

Karacadağ Kalkınma Ajansı (Diyarbakır, Şanlıurfa), Mali Destek Programlarını duyurmuştur.  1-KOBİ Mali Destek Programı 2-Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı 3-Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı 4-Turizm ve Kentsel Altyapı Mali Destek Programı Hibe destekleri 50.000 TL ile 1.000.000 TL arasında değişmektedir. Son başvuru tarihi 3-4-2015 ‘tir.

 

Ahiler Kalkınma Ajansı (Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde), Mali Destek Programlarını duyurmuştur.  1-Enerji Altyapısı Mali Destek Programı 2-Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Hibe destekleri 75.000 TL ile 500.000 TL arasında değişmektedir. Son başvuru tarihi 20-3-2015 ‘tir.

 

Ankara Kalkınma Ajansı, 3 farklı Mali Destek Programını duyurmuştur.  1-İleri Teknolojilerde Yüksek Katma Değer Mali Destek Programı, 2-Sosyal Sorunların Çözümünde Yenilikçi Yöntemler Mali Destek Programı, 3-Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı. Hibe destekleri 50.000 TL ile 1.000.000 TL arasında değişmektedir. Son başvuru tarihleri 25/30-3-2015 ‘tir.

 

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (Zonguldak, Bartın, Karabük) , 2 farklı Mali Destek Programını duyurmuştur.  1-KOBİ Mali Destek Programı, 2-Yöresel Değerler Destek Programı. Hibe destekleri 35.000 TL ile 500.000 TL arasında değişmektedir. Son başvuru tarihleri 10/17-4-2015 ‘tir.

 

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) , 2 farklı Mali Destek Programını duyurmuştur.  1- Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı, 2- Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı. Hibe destekleri 50.000 TL ile 750.000 TL arasında değişmektedir. Son başvuru tarihleri 22-4-2015 ‘tir.

 

Çukurova Kalkınma Ajansı (Adana, Mersin) , 3 farklı Mali Destek Programını duyurmuştur:  1-Rekabet Gücünün Arttırılması ve Yenilikçilik Mali Destek Programı, 2-Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı, 3-Mikro işletmelerde Kurumsallaşma ve Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı. Hibe destekleri 75.000 TL ile 750.000 TL arasında değişmektedir. Son başvuru tarihi 30-4-2015 ‘tir.

 

Güney Ege Kalkınma Ajansı (Aydın, Denizli, Muğla), 4 farklı Mali Destek Programını duyurmuştur:  1-Alternatif Turizm Mali Destek Programı (Kâr Amacı Güden İşletmelere Yönelik), 2-Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı (Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik), 3-Üretim ve Ticaret Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı (Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik), 4-Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı (Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik). Hibe destekleri 50.000 TL ile 600.000 TL arasında değişmektedir. Son başvuru tarihi 8-5-2015 ‘tir.

 

İpekyolu Kalkınma Ajansı (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) , 3 farklı Mali Destek Programını duyurmuştur:  1-Kültür- Turizm Altyapısı Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar), 2-Rekabetçilik ve Yenilikçilik Kapasitesinin Arttırılması Mali Destek Programı (KOBİ), 3-GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı. Hibe destekleri 300.000 TL ile 1.000.000 TL arasında değişmektedir. Son başvuru tarihi 27-3-2015 ‘tir.

 

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (Burdur, Isparta, Antalya), 3 farklı Mali Destek Programını duyurmuştur:  1- Alternatif Turizmin Desteklenmesi Mali Destek Programı, 2-Yenilikçi Teknolojiler Mali Destek Programı, 3-Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı. Hibe destekleri 50.000 TL ile 1.000.000 TL arasında değişmektedir. Son başvuru tarihi 10-4-2015 ‘tir.

 

Fırat Kalkınma Ajansı (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli), 2 farklı Mali Destek Programını duyurmuştur:  1-Malatya-Elazığ Odak Alanlar Mali Destek Programı, 2-Bingöl-Tunceli Öncelikli Alanlar Mali Destek Programı. Hibe destekleri 50.000 TL ile 400.000 TL arasında değişmektedir. Son başvuru tarihi 10-4-2015 ‘tir.

 

Bebka Kalkınma Ajansı (Bursa, Eskişehir, Bilecik), 3 farklı Mali Destek Programını duyurmuştur. 1-Kırsalda Ekonomik Kalkınma (Kar Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik) Mali Destek Programı, 2-Kırsalda Ekonomik Kalkınma (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik) Mali Destek Programı, 3-Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı. Hibe destek min. 30.000 TL, max 400.000 TL’dir. Son başvuru tarihi 8-5-2015 ‘tir.

 

Zafer Kalkınma Ajansı (Afyon, Kütahya, Manisa, Uşak), 2 farklı Mali Destek Programını duyurmuştur. 1-Sosyal Kalkınma ve Beşeri Gelişme Altyapı Mali Destek Programı, 2- Sanayide Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı. Hibe destek min. 25.000 TL, max 1.020.000 TL’dir. Son başvuru tarihi 3-5-2015 ‘tir.

 

 

SON BAŞVURU TARİHİ GEÇMİŞ OLAN DİĞER DESTEKLER BİLGİ OLARAK AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR

 

Sabancı Vakfı

Sabancı Vakfı 2015 Toplumsal Gelişme Hibe Programı açılmıştır. Sivil toplum kuruluşları ve üniversitelere yönelik program kapsamında ayrımcılığa maruz kalan kadın, genç ve engellileri hedef alan projelere destek verilecektir. Kadın, genç ve engellilerin ve özelikle çifte dezavantajı kitlelerin eşit fırsatlara sahip olmaları ve topluma aktif olarak katılımları için desteklenecek projelerin a-toplumsal adalet, b-ekonomik katılım, c-toplumsal katılım alanlarından en az birine değinmesi gerekmektedir. Son başvuru tarihi 6-2-2015’tir. Min 40.000, max 200.000 TL hibe desteği verilecektir.

 

Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) 13. Başvuru Çağrısı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin On Üçüncü Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. Başvuruların son teslim tarihi 10.02.2015 tir.

 

Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı Teklif Çağrısı

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, insan hakları ve demokratik reformlar konusunda sivil toplumun rolünü güçlendirmeyi amaçlayan ve yıllık bir program olan Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA) kapsamında yeni bir Teklif Çağrısı yayınladı. Kavramsal notun sunulması için son teslim tarihi 15 Aralık 2014 tür

 

Kültürün Teşviki Uluslararası Fonu 2014

Son başvuru tarihi 30-5-2014

 

Sivil Toplum Aracı Türkiye:  Sivil Düşün AB Programı 2014

Bütçesi:  Max. 350.000 Euro

Son Başvuru tarihi : 14-07-2014

 

Kadın Dostu Kentler Hibe Programı 

Bütçe: STK’lara proje başına 25.000 TL

Son başvuru tarihi 23-5-2014.

 

Güney Ege Kalkınma Ajansı

Güney Ege Kalkınma Ajansı (Aydın, Denizli, Muğla) toplam bütçesi 20.000.000 TL olan 3 adet yeni mali destek programını açıkladı. KAYS son başvuru tarihi 30-4-2014.

1- Kâr Amacı Güden İşletmelere Yönelik Yenilikle Dönüşüm Mali Destek Programı (Max. 750.000 TL destek)

2-Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik Yenilikle Dönüşüm Mali Destek Programı (Max. 750.000 TL destek)

3-Kâr Amacı Güden İşletmelere Yönelik Çevre Mali Destek Programı (Max. 400.000 TL destek)

 

Trakya Kalkınma Ajansı

Trakya Kalkınma Ajansı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) toplam bütçesi 12.000.000 TL olan 3 adet yeni mali destek programını açıkladı. KAYS son başvuru tarihi 14-3-2014.

1-İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı (Max. 500.000 TL destek)

2-Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı (Max. 1.000.000 TL destek)

3-Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı (Max. 500.000 TL destek)

 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (Balıkesir, Çanakkale) toplam bütçesi 14.200.000 TL olan 2 adet yeni mali destek programını açıkladı. KAYS son başvuru tarihi 28-2-2014.

1- Öncelikli Sektörler Mali Destek Programı  (Max. 500.000 TL destek)

2- Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı (Max. 225.000 TL destek)

 

Zafer Kalkınma Ajansı

Zafer Kalkınma Ajansı (Afyon, Kütahya, Manisa, Uşak), toplam bütçesi 27.000.000 TL olan 2 adet yeni mali destek programını açıkladı. KAYS son başvuru tarihi 16-2-2014.

1-Rekabetçi KOBI Mali Destek Programı   (Max. 400.000 TL destek)

2-Turizm, Enerji ve Çevre Altyapı Mali Destek Programı (Max. 750.000 TL destek)

 

Mevlana Kalkınma Ajansı

Mevlana Kalkınma Ajansı (Konya), toplam bütçesi 30.000.000 TL olan 2 adet yeni mali destek programını açıkladı. KAYS son başvuru tarihi 20-2-2014.

1-Bilgi ve Teknoloji Odaklı Mali Destek Programı   (Max. 500.000 TL destek)

2-Kentsel Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı (Max. 500.000 TL destek)

 

Çukurova Kalkınma Ajansı

Çukurova Kalkınma Ajansı (Adana, Mersin), 3 adet yeni mali destek programını açıkladı. KAYS son başvuru tarihi 3-2-2014.

1-Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı   (Max. 500.000 TL destek)

2-Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı (Max. 750.000 TL destek)

3-Kırsal Ortak Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı (Max. 150.000 TL destek)

 

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, toplam bütçesi 50.000.000 TL olan 5 adet yeni mali destek programını açıkladı. KAYS son başvuru tarihi 14-2-2014.

1- Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı  (Max. 1.500.000 TL destek)

2- Kırsalda Ekonomik Gelişim Mali Destek Programı (Max. 1.000.000 TL destek)

3- İşbirliği ve Gelişim Mali Destek Programı (Max. 1.500.00 TL destek)

4- Çevre Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı (Max. 1.500.000 TL destek)

5- Çevre Dostu Üretim (KOBİ) Mali Destek Programı (Max. 400.000 TL destek)

 

İstanbul Kalkınma Ajansı

İstanbul Kalkınma Ajansı, toplam bütçesi 100.000.000 TL olan 7 adet yeni mali destek programını açıkladı. KAYS son başvuru tarihleri 17-21/2/2014

1-Afetlere Hazırlık Mali Destek Programı (Max. 1.000.000 TL destek)

2-Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı(İşletmeler) (Max. 500.000 TL destek)

3-Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı (Max. 1.500.000 TL destek)

4-Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı (Max. 1.000.000 TL destek)

5-Küresel Turizm Merkezi İstanbul Mali Destek Programı(İşletmeler) (Max. 500.000 TL destek)

6-Küresel Turizm Merkezi İstanbul Mali Destek Programı (Max. 1.000.000 TL destek)

7-Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı (Max. 1.500.000 TL destek)

 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ( Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova), toplam bütçesi 25,1 Milyon TL olan 6 adet yeni mali destek programını açıkladı. Son başvuru tarihi 17-1-2014

1-Makina İmalat Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı

2-Temiz Üretim Mali Destek Programı

3-Turizm Mali Destek Programı

4-İşletmeler için Mentorluk Mali Destek Programı

5-Bilişim Sektöründe Kapasite Geliştirme Mali Destek Programı

6-Teknoloji Transferine Dayalı Ticarileşme Mali Destek Programı

 

Ankara Kalkınma Ajansı  

Ankara Kalkınma Ajansı  toplam bütçesi 25.000.000 TL olan 2 adet yeni mali destek programını açıkladı. KAYS son başvuru tarihi 17/24-3-2014.

1-İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı (Max. 500.000 TL destek)

2-Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı (Max. 1.000.000 TL destek)

 

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı  

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı  (Antalya, Isparta, Burdur)  toplam bütçesi 20.000.000 TL olan 2 adet yeni mali destek programını açıkladı. Son başvuru tarihi 19/20-3-2014.

1- Yenilikçilik Odaklı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı (Max. 500.000 TL destek)

2- Alternatif Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (Max. 500.000 TL destek)

 

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı  

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı   (Kayseri, Sivas, Yozgat)  3 adet yeni mali destek programını açıkladı. KAYS son başvuru tarihi 14-2-2014.

1-Rekabetçi Üretim Mali Destek Programı (Max. 500.000 TL destek)

2-İstikrarlı Büyüme Mali Destek Programı (Max. 500.000 TL destek)

3-Sosyal ve Kentsel Kalkınma Mali Destek Program (Max. 1.000.000 TL destek)

 

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı  (Kastamonu, Çankırı, Sinop) toplam bütçesi 21.000.000 TL olan 2 adet yeni mali destek programını açıkladı. KAYS son başvuru tarihi 14-3-2014.

1-İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı (Max. 500.000 TL destek)

2- Bölge Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı (Max. 2.000.000 TL destek)

 

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon) toplam bütçesi 15.000.000 TL olan 2 adet yeni mali destek programını açıkladı. Son başvuru tarihi 25-3-2014.

1-İmalat Sanayi Mali Destek Programı (Max. 400.000 TL destek)

2-Kültür ve Turizme Yönelik Altyapı Mali Destek Programı (Max. 400.000 TL destek)

 

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (Bitlis, Hakkari, Muş, Van) toplam bütçesi 20.000.000 TL olan 1 adet yeni mali destek programını açıkladı. Son başvuru tarihi 23-3-2014.

1-Güçlü Girişimcilik Mali Destek Programı (Max. 2.000.000 TL destek)

 

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) 2 adet yeni mali destek programını açıkladı. Son başvuru tarihi 7-3-2014.

1-Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı  (Max. 500.000 TL destek)

2-Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (Max. 200.000 TL destek)

 

Ahiler Kalkınma Ajansı

Ahiler Kalkınma Ajansı (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Nevşehir)  1 adet yeni mali destek programını açıkladı. KAYS son başvuru tarihi 21-3-2014.

1-Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek Programı  (Max. 350.000 TL destek)

 

Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı

Türkiye’de yerleşik, dernek, vakıf, kooperatif ve üniversiteler tarafından geliştirilen, proje geliştirme ve uygulama aşamasında ortaklıkları bulunan, proje başına en az 40.000 TL, en fazla 250.000 TL hibe talep eden, temel faaliyetleri Türkiye sınırları içinde olan ve en fazla 12 ay süren projeler başvuruda bulunabilecektir. Ayrımcılığa maruz kalan kadın, genç ve engellileri hedef alan projelere destek verilecektir. Son başvuru tarihi 21-2-2014

 

 

Proje hibe destekleri hakkında periyodik güncellemelerden haberdar olmak isteyen okurlarımızın ozkandanismanlik@gmail.com  adresine boş bir e-posta göndermeleri yeterlidir.

 

Scroll To Top