Son Haberler
Anasayfa / Anasayfalar / RAPORLAR / PROJE HİBE DESTEKLERİ – NİSAN 2020

PROJE HİBE DESTEKLERİ – NİSAN 2020

İş ve sosyal hayattaki proje fikirlerine fon sağlamak amacıyla, ulusal ve uluslararası platformlarda izlenmesi gereken, süreli ve süresiz periyodlarda açık olan, çok sayıda proje hibe desteği duyurusu yapılmaktadır. “Proje Hibe Destekleri” başlıklı raporumuzda, geniş bir konu ve sektör yelpazesinde olmak üzere güncel ve aktif olan proje hibe destek çağrıları ve fon kaynakları hakkında özet bilgiler veriyoruz.

İş ve sosyal hayatta proje fikri ya da projeleri olan ve fon arayan herkesin okuması gerektiğine inandığımız bu periyodik raporu, ulusal ve uluslararası çok sayıda fon kaynağını düzenli olarak izleyerek oluşturuyoruz.

“PROJE HİBE DESTEKLERİ” başlıklı raporumuzun yanısıra periyodik olarak yayınladığımız  “EKONOMİK GÖRÜNÜM”, “İŞ DÜNYASINI NELER BEKLİYOR ?” ve “YÖNETİCİ BÜLTENİ” başlıklı raporlarımızı da incelemenizi öneriyoruz.

Araştırma raporlarımızdan, proje hibe desteklerinden, mevzuat duyurularından, eğitim duyurularımızdan ve kurumsal haberlerimizden haberdar olmak isteyen okurlarımızın ozkandanismanlik@gmail.com  adresine boş bir e-posta göndermeleri yeterlidir.

Çalışmalarınızda destek olması dileğiyle bilgilerinize sunarız.

 

PROJE HİBE DESTEKLERİ – NİSAN 2020   

 

KALKINMA AJANSLARI COVID-19 İLE MÜCADELE VE DAYANIKLILIK PROGRAMI

COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesini amaçlayan program hakkında detaylı bilgi, ilgili Kalkınma Ajanslarından temin edilebilir. Son başvuru tarihi: 30 Nisan 2020

Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması

Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları

Öncelik 3: Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi

 

NE EĞİTİMDE NE İSTİHDAMDA OLAN GENÇLERE YÖNELİK İŞGÜCÜ PİYASASI DESTEK PROGRAMI İÇİN HİBE PROGRAMI

Hibe Programının Genel Amacı: Mevcut iş gücü piyasasının ihtiyaçları çerçevesinde ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak. Sözleşme Makamı: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığı. Tüzel kişi ve kar amacı gütmeyen sosyal politika ve/veya gençlik alanında aktif çalışan sivil toplum kuruluşları, kooperatifler, teknoloji geliştirme bölgeleri, yerel yönetimler, çatı kuruluşlar, üniversiteler, kalkınma ajansları, işçi ve işveren sendikaları ve konfederasyonları, uluslararası kuruluşlar başvurabilir. Son başvuru tarihi: 29 Haziran 2020 (revize)

 

EASI TEKLİF ÇAĞRISI: İŞÇİ KURULUŞLARI İÇİN BİLGİ VE EĞİTİM ÖNLEMLERİ

Söz konusu çağrı, kuruluşların kapasitelerini güçlendirmeyi hedeflemektedir. Emek piyasasının modernizasyonu, yeni iş alanları açma, iş kalitesinin yükseltilmesi, ekonomik ve toplumsal dijitalleşme çağrının hedefleri arasında yer almaktadır. Kuruluşların türleri: Tek başvurucu, eş başvurucu, bağlı kuruluş ya da iştirakçi kuruluş tüzel kişiler olmalıdır. Talep edilen AB hibesi, gösterge olarak 150.000 Avro ile 500.000 Avro arasında olmalıdır. Son başvuru tarihi: 6 Mayıs 2020 (revize)

 

EASI TEKLİF ÇAĞRISI: KAPSAYICI VE SOSYAL GİRİŞİMCİLİĞİ DESTEKLEME

Teklif çağrısının amacı, kapsayıcı ve sosyal girişimleri daha etkin kılmak için mevcut inkübatörler arasındaki iletişim ağlarını güçlendirmektir. Bu doğrultuda, farklı ülkeler arasında bilginin yaygınlaştırılması, sosyal girişimcilik ve sosyal inovasyona katkı sağlaması beklenmektedir. Son başvuru tarihi: 25 Mayıs 2020 (revize)

 

SEKTÖREL MÜKEMMELİYET MERKEZLERİ KURULMASI YOLUYLA MESLEKİ EĞİTİMİN KALİTESİNİN ARTIRILMASI HİBE PROGRAMI

Sözleşme Makamı; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığıdır. Hibe programının genel amacı; Sosyal ve ekonomik kalkınmayı destekleyen ve istihdama hazırlayan esnek, şeffaf, yenilikçi ve kalite temelli bir eğitim sistemi oluşturmaktır. Tüzel kişi ve kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları (STK) ve meslek kuruluşları (federasyonlar, konfederasyonlar, ticaret ve/veya sanayi odaları, odalar, birlik organize sanayi bölgeleri, ticaret borsaları) başvurabilir. Son başvuru tarihi: 22 Haziran 2020 (revize)

 

EASI – “SOSYAL GİRİŞİMLER İÇİN FİNANS PİYASALARININ GELİŞİMİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK EYLEMLER ” TEKLİF ÇAĞRISI

Teklif çağrısının amacı, sosyal girişimler için finansal araçlar tasarlayarak sosyal finans piyasasının gelişimine katkıda bulunmak ve sosyal girişimcilerin yatırım hazırlıklarını geliştirmektir. Çağrının bir diğer hedefi ise katılımcıların, önceki dönemlerde edinilen iyi uygulamaları tecrübe ve uzmanlık paylaşımı vesilesiyle öğrenmesine imkân sağlamaktır. Son başvuru tarihi : 21 Nisan 2020 (revize)

 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İKLİM EYLEM ÖDÜLÜ

İklim değişikliğini başarıyla ele alan, yenilikçi, ölçeklenebilir, tekrarlanabilir ve sonuç odaklı projeleri desteklemek hedefiyle Birleşmiş Milletler Küresel İklim Eylem Ödülü için başvurular başladı. Ödül kapsamında başvuracak projelerin / faaliyetlerin aşağıdaki üç odak alanından birini seçmesi gerekmektedir: Kadınlar için Sonuçlar; İklim Dostu Yatırım için Finansman; Bireylerin çabalarını tanımak. Son başvuru tarihi: 30 Nisan 2020

 

IF SOSYAL ETKİ ÖDÜLÜ BAŞVURULARI

Dünyanın köklü tasarım ödüllerinden olan IF Design Awards kapsamında, zamanımızın en acil sorunlarının çözülmesine katkıda bulunan ve koşulların iyileştirilmesine yardımcı olan tüm projelerin sunulabileceği ödül için aynı zamanda kurumsal sosyal sorumluluk projeleri veya toplumun belirli bir kesimi için sağlanılan aktif destek projeleri ile de başvuru yapılabilecek. Bu yılın kategorisi ise sürdürülebilir kalkınma hedefleri olarak belirlendi. İlk dönem başvuruları için son başvuru tarihi 27 Mayıs 2020

 

ŞEHİR ÖDÜLLERİ TÜRKİYE 2020

Şehir Ödüllerinin, birincil amacı şehir paydaşlarının süreç farkındalığının arttırılması, kentin geleceğini şekillendirecek doğru proje ve uygulamaların desteklenmesi, öncü ve faydalı uygulamaların örnek gösterilmesi, diğer kentlerdeki paydaşlar ile paylaşılması, yeni proje ve uygulamalar için cesaretlendirilmesi, fikir alışverişi yapabilecekleri ortak zemin oluşturmasıdır. Son başvuru tarihi: 13 Mayıs 2020 (revize)

 

AVRUPA KONSEYİ KALKINMA BANKASI ÖDÜLÜ YARIŞMA

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) tarafından Avrupa genelinde sosyal uyuma yönelik başlangıç aşamasındaki projelerin veya geliştirilmiş proje ve girişim önerilerinin ödüllendirileceği yarışmanın başvuruları başlamıştır. Başvurusu yapılan projeler ve girişimler etki, sürdürülebilirlik ve yaratıcılık açısından değerlendirilecek olup yarışma ödülü 25.000 Avro’dur. AKKB’den finansman alan proje ve girişimlerin aday olamayacağı yarışmanın son başvuru tarihi 20 Nisan 2020’dir.

 

ICGEB İŞBİRLİKÇİ ARAŞTIRMA (COLLABORATIVE RESARCH PROGRAMME – CRP) PROGRAMI

Uluslararası Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Merkezi (International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology – ICGEB), temel yaşam bilimleri, sağlık hizmetleri, endüstriyel ve zirai biyoteknoloji ve biyomühendislik alanlarında faaliyet gösteren araştırmacılara finansal destek sağlamaktadır. Programa, Türkiye’de bir üniversite veya araştırma enstitüsünde çalışmakta olan, temel yaşam bilimleri, sağlık hizmetleri, endüstriyel ve zirai biyoteknoloji ve biyomühendislik alanlarında faaliyet gösteren tüm araştırmacılar başvuru yapabilir. Son başvuru tarihi: 30 Nisan 2020

 

Derleyen: Memet Özkan - www.danismend.com

Not: Araştırma raporlarımızdan, proje hibe desteklerinden, mevzuat duyurularından, eğitim duyurularımızdan ve kurumsal haberlerimizden haberdar olmak isteyen okurlarımızın ozkandanismanlik@gmail.com  adresine boş bir e-posta göndermeleri yeterlidir.

Not:  Bu rapor www.danismend.com tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık  kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde tavsiye veya danışmanlık hizmeti sağlanması olarak yorumlanmamalıdır. Www.danismend.com bu raporda yer alan bilgilerin doğru ve tam olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Www.danismend.com bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan www.danismend.com hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu konularda detay bilgi  isteyen okuyucuların ayrıca bizimle temasa geçmelerini rica ederiz.

 

 

Scroll To Top