Son Haberler
Anasayfa / Anasayfalar / RAPORLAR / PROJE HİBE DESTEKLERİ – MAYIS 2020

PROJE HİBE DESTEKLERİ – MAYIS 2020

İş ve sosyal hayattaki proje fikirlerine fon sağlamak amacıyla, ulusal ve uluslararası platformlarda izlenmesi gereken, süreli ve süresiz periyodlarda açık olan, çok sayıda proje hibe desteği duyurusu yapılmaktadır. “Proje Hibe Destekleri” başlıklı raporumuzda, geniş bir konu ve sektör yelpazesinde olmak üzere güncel ve aktif olan proje hibe destek çağrıları ve fon kaynakları hakkında özet bilgiler veriyoruz.

İş ve sosyal hayatta proje fikri ya da projeleri olan ve fon arayan herkesin okuması gerektiğine inandığımız bu periyodik raporu, ulusal ve uluslararası çok sayıda fon kaynağını düzenli olarak izleyerek oluşturuyoruz.

“PROJE HİBE DESTEKLERİ” başlıklı raporumuzun yanısıra periyodik olarak yayınladığımız  “EKONOMİK GÖRÜNÜM”, “İŞ DÜNYASINI NELER BEKLİYOR ?” ve “YÖNETİCİ BÜLTENİ” başlıklı raporlarımızı da incelemenizi öneriyoruz.

Araştırma raporlarımızdan, proje hibe desteklerinden, mevzuat duyurularından, eğitim duyurularımızdan ve kurumsal haberlerimizden haberdar olmak isteyen okurlarımızın ozkandanismanlik@gmail.com  adresine boş bir e-posta göndermeleri yeterlidir.

Çalışmalarınızda destek olması dileğiyle bilgilerinize sunarız.

 

PROJE HİBE DESTEKLERİ – MAYIS 2020   

 

MOZILLA AÇIK KAYNAK DESTEK PROGRAMI: COVID-19 ÇÖZÜM FONU

Mozilla, Mozilla Açık Kaynak Destek Programı’nın (MOSS) bir parçası olarak bir COVID-19 Çözüm Fonu’nu duyurdu. Fon kapsamında COVID-19 pandemisine yanıt üreten açık kaynaklı teknoloji projelerine (donanım (örn. açık kaynaklı bir ventilatör), yazılım (örneğin, hastaneleri 3D yazıcılara sahip kişilerle bağlayan bir platform) ve COVID-19′un ikincil etkileri için çözüm üreten yazılım (ör.COVID ile ilgili yanlış bilgilerle mücadele eden bir tarayıcı eklentisi) vb. ) 50 bin dolara kadar destek verilecek.

 

BİLİŞİM AVRUPA: EĞİTİMDE EN İYİ UYGULAMALAR ÖDÜLÜ

Bilişim Avrupa, bilişim eğitiminde ölçülebilir bir fark yaratmış, yaygın olarak kullanılabilir ve yararlı, ölçülebilir bir etkisi olan başarılı öğretim çabalarını desteklemek üzere yeni ödül çağrısını duyurdu.  2020 Eğitim Ödülü Teması “Bilişimde Yaşam Boyu Eğitim ve Beceri Eksikliği” olarak belirlendi. Teklif iletmek için son tarih 1 Haziran 2020.

 

TWAS VE ISDB İŞBİRLİĞİYLE COVID-19 KONULU PROJE ÇAĞRISI

İslam Kalkınma Bankası (IsDB) ve Dünya Bilimler Akademisi (TWAS) ortaklığında, COVİD-19 salgını konulu ortak araştırma ve teknoloji transferi çalışmalarına fon sağlamak amacıyla yeni bir proje çağrısı açıldı. Söz konusu çağrı kapsamında, IsDB üye ülkelerinden teknoloji uzmanları ve araştırmacılar, farklı ülkelerden iki gruptan oluşacak şekilde COVID-19 konulu ortak bir araştırma işbirliği kurmaya davet edilmektedir. Son başvuru tarihi 4 Haziran 2020

 

İSLAM KALKINMA BANKASI BÜNYESİNDE COVID-19 SALGINI KONULU YENİLİKÇİ PROJE ÇAĞRISI

Çağrı kapsamında, COVID-19’un yayılmasını engellemeye, salgının sosyo-ekonomik etkisini en aza indirmeye ve İKB üye ülkelerinin salgınlara ve salgın hastalıklara uzun vadede yanıt vermede esnekliğini artırmaya yardımcı olan fikirlerin finansal olarak desteklenmesi sağlanacaktır. Son başvuru tarihi 1 Haziran 2020 olan ve bilim insanları, araştırma merkezleri, üniversiteler ve girişimcilerin başvuru yapabileceği çağrı kapsamında, uygun görülen projelere başvuru kategorisine göre, 50 bin ila 1 milyon US-$’lık finansal destek sağlanacağı bildirilmektedir.

 

KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK ULUSLARARASI FONU (IFCD) BAŞVURU ÇAĞRISI

Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Fonu (IFCD) UNESCO 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi gereğince kurulmuş çoklu-bağışçı içeren bir fondur. Fonun amacı 2005 Sözleşmesine taraf olan gelişmekteki ülkelerde sürdürülebilir kültür politikaları geliştirmek ve uygulamalar, araştırmalar ve projelere destek olmaktır. Başvuruya açık proje alanları : Görsel-işitsel/sinema, tasarım, medya sanatları, müzik, sahne sanatları, yayıncılık ve görsel sanatlar. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2020

 

EASI TEKLİF ÇAĞRISI: İŞÇİLERİN FARKLI ÜLKELERDE GÖREVLENDİRİLMESİ: İDARİ İŞBİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE BİLGİYE ERİŞİMİN ARTIRILMASI

Teklif çağrısının hedefleri; Adil iş koşullarının sağlanması; Yetkili kamu makamları ve paydaşlar arasında uluslararası işbirliğinin teşvik edilmesi; İstihdam ve/veya idari gerekliliklere ilişkin bilgi şeffaflığı ve güvenirliğinin artırılması; Üniversiteler arası işbirliği dahil olmak üzere yurtdışında yaşayan işçilerin çalışma koşullarının veriler ışığında geliştirilmesi olarak belirlenmiştir. Son başvuru tarihi 30 Temmuz 2020

 

EASI PROGRAMI ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER ALANINDA UZMANLIĞIN İYİLEŞTİRİLMESİ TEKLİF ÇAĞRISI

Çağrının genel amacı, analiz ve araştırma yoluyla, AB düzeyinde ve karşılaştırmalı düzlemde  endüstriyel ilişkiler konusundaki uzmanlık ve bilginin geliştirilmesine ve güçlendirilmesine katkıda bulunmaktır. AB’den talep edilecek hibe miktarı 150.000 – 500.000 Avro arasında olmalıdır. Son başvuru tarihi 15 Temmuz 2020

 

EASI PROGRAMI ‘SOSYAL DİYALOG İÇİN DESTEK’ TEKLİF ÇAĞRISI

Bu çağrı istihdam, sosyal ve ekonomi ile ilgili konularındaki zorluklara Sosyal Diyalog sisteminin adaptasyonunu güçlendirilmesine destek olmayı hedeflemektedir. Avrupa sosyal diyalogu, sanayinin her iki tarafını (işverenler veya işçiler) temsil eden kuruluşları içeren tartışmalar, istişareler, müzakereler ve ortak eylemleri ifade eder. AB’den talep edilecek hibe miktarı 150.000 – 650.000 Avro arasında olmalıdır. Son başvuru tarihi  25 Mayıs 2020

 

YAPAY ZEKA KONULU EUREKA ÇAĞRISI

EUREKA Programı kapsamında faaliyet göstermekte olan EUREKA Kümelerinin  farklı odak alanları içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla Yapay Zeka’nın geliştirilmesi, uyarlanması ve kullanılması konusunda çözümlere odaklanan kümeler-arası ortak çağrısı yayınladı. Çağrı kapsamında katılımcıların, yapay zekâ alanında uygulamalı araştırma ve yenilik projesi önerileri sunması beklenmektedir. Türk katılımcıların TEYDEB 1509 – TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri programına başvuru yapmaları istenecektir. Uluslararası başvuru aşaması 15 Haziran 2020’de sona erecektir.

 

COVID-19 KONULU EUREKA NETWORK ÇAĞRISI

EUREKA Programı kapsamında, COVID-19’a özgü ihtiyaçlara yönelik kısa ve orta vadeli yanıtlar bulmayı amaçlayan araştırma ve yenilik projeleri ortak çağrısı yayınladı. Çağrı kapsamında katılımcıların, COVID-19’a yönelik araştırma ve yenilik projesi önerileri sunması beklenmektedir. Uluslararası başvuru formuyla birlikte, Türkiye’den katılımcıların TEYDEB 1509 adresinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvurular için son tarih 15 Mayıs 2020

 

M-ERA.NET 2020 YILI ÇAĞRISI

M-ERA.NET 2 projesi 2020 çağrısının hedefi ileri malzeme mühendisliği alanında modelleme çalışmaları, yüzeyler, ara yüzeyler, kaplamalar, kompozitler, fonksiyonel malzemeler, sağlık uygulamaları için malzemeler, biyomalzemeler, eklemeli/katmanlı imalat alanına yönelik malzemeler ve malzeme teknolojileri ve nano/mikro malzemeler gibi ileri malzeme teknolojileri konularında ulusal araştırma stratejilerinin eşgüdümünün sağlanması, mükemmelliyetin teşvik edilmesi ve bu konudaki rekabetçiliğin arttırılmasıdır. 1. aşama başvuruların sunulması için son tarih  16.06.2020

 

AVRUPA KOMİSYONU SİVİL TOPLUM DESTEĞİ VE MEDYA 2018-2019 PROGRAMI STK’LARIN KAPASİTE GELİŞTİRME MEKANİZMASI

Avrupa Komisyonu Sivil Toplum Desteği ve Medya Programı, sivil toplum örgütlerinin “etkin, etkili, şeffaf ve hesap verebilir” yapılar olabilmesini desteklemek amacıyla yeni hibe çağrısını duyurdu. STÖ’lerin örgütsel ve kurumsal kapasitelerini güçlendirmeyi ve uzun vadede stratejik gelişimlerini arttırmayı amaçlayan teklif çağrısı için minimum destek miktarı 2 milyon 950 bin, maksimum 3 milyon euro olarak belirlendi. Son başvuru tarihi 18 Haziran 2020

 

SOLVE 2020 KÜRESEL MÜCADELE ÖDÜLÜ

Dünyanın karşı karşıya olduğu sorunlara çözüm bulma amacıyla Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından başlatılan SOLVE, küresel sorunlar için yenilikçi, insan merkezli, teknoloji tabanlı çözümler arıyor.  Ödül kapsamında 10 bin ABD doları tutarında hibe ve ek ödül fonuna erişim elde ediliyor. Bununla birlikte finansal ödülün yanı sıra, MIT destekli ağına katılma, SOLVE personelinden ve SOLVE’nin sektörler arası topluluğunun üyelerinden dokuz aylık kişiselleştirilmiş destek alma imkanı da sunuluyor. Son başvuru tarihi 18 Haziran 2020.

 

COSME PROGRAMI “SOCIAL ECONOMY MISSIONS” ÇAĞRISI

Avrupa Komisyonu 2018 yılında European Social Economy Regions Pilot (ESER)  ile sosyal ekonomi alanında faaliyet gösteren yerel ve ulusal paydaşlar arasındaki bağı güçlendirmek, sosyal ekonominin önemine dikkat çekmek istemiştir. Sosyal Ekonomi, Avrupa Komisyonu’nun 2019-2024 yılları için benimsediği öncelikler arasına da girmiştir. Sosyal Ekonomi Misyonu sayesinde kamu sektöründe faaliyet gösteren paydaşlar ile özel sektörde faaliyet gösteren paydaşlar arasındaki etkileşimin artması hedeflenmektedir. Son başvuru tarihi 09.06.2020

 

SESAR GENÇ BİLİM İNSANI ÖDÜLÜ 2020 ÇAĞRISI

SESAR (Tek Avrupa Hava Sahası Hava Trafik Yönetimi Araştırmaları) Ortak Girişimi kapsamında hava trafik yönetimi ile ilgili temel araştırma ve yenilik projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktır. Ödül kapsamında hava trafik yönetimi ve havacılık alanındaki bilimsel araştırmalara katkıda bulunma potansiyeli yüksek genç bilim insanlarının tanınması amaçlanmaktadır. Ödül yarışması yukarıda belirtilen alanlarda çalışan bilim insanları (üniversite mezunu veya yüksek lisans/ doktora derecelerine sahip) başvuruda bulunabilecektir. Son başvuru tarihi  6 Eylül 2020

 

TÜBİTAK VE BRITISH COUNCIL İKİLİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI 2020 YILI ÇAĞRISI

“Kâtip Çelebi-Newton Fonu” çerçevesinde 2014 yılından itibaren yürütülen 2551 TÜBİTAK ve British Council İkili İşbirliği Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından Türkiye ile Birleşik Krallık’taki araştırmacılar tarafından yürütülecek ortak araştırma projeleri desteklenecektir. İşbirliği araştırma alanları: Sağlık, COVID-19, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine İmalat, Robotik ve Mekatronik Sistem Teknolojileri vd. Son başvuru tarihi 12 Haziran 2020

 

NE EĞİTİMDE NE İSTİHDAMDA OLAN GENÇLERE YÖNELİK İŞGÜCÜ PİYASASI DESTEK PROGRAMI İÇİN HİBE PROGRAMI

Hibe Programının Genel Amacı: Mevcut iş gücü piyasasının ihtiyaçları çerçevesinde ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak. Sözleşme Makamı: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığı. Tüzel kişi ve kar amacı gütmeyen sosyal politika ve/veya gençlik alanında aktif çalışan sivil toplum kuruluşları, kooperatifler, teknoloji geliştirme bölgeleri, yerel yönetimler, çatı kuruluşlar, üniversiteler, kalkınma ajansları, işçi ve işveren sendikaları ve konfederasyonları, uluslararası kuruluşlar başvurabilir. Son başvuru tarihi: 29 Haziran 2020 (revize)

 

EASI TEKLİF ÇAĞRISI: KAPSAYICI VE SOSYAL GİRİŞİMCİLİĞİ DESTEKLEME

Teklif çağrısının amacı, kapsayıcı ve sosyal girişimleri daha etkin kılmak için mevcut inkübatörler arasındaki iletişim ağlarını güçlendirmektir. Bu doğrultuda, farklı ülkeler arasında bilginin yaygınlaştırılması, sosyal girişimcilik ve sosyal inovasyona katkı sağlaması beklenmektedir. Son başvuru tarihi: 25 Mayıs 2020 (revize)

 

SEKTÖREL MÜKEMMELİYET MERKEZLERİ KURULMASI YOLUYLA MESLEKİ EĞİTİMİN KALİTESİNİN ARTIRILMASI HİBE PROGRAMI

Sözleşme Makamı; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığıdır. Hibe programının genel amacı; Sosyal ve ekonomik kalkınmayı destekleyen ve istihdama hazırlayan esnek, şeffaf, yenilikçi ve kalite temelli bir eğitim sistemi oluşturmaktır. Tüzel kişi ve kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları (STK) ve meslek kuruluşları (federasyonlar, konfederasyonlar, ticaret ve/veya sanayi odaları, odalar, birlik organize sanayi bölgeleri, ticaret borsaları) başvurabilir. Son başvuru tarihi: 22 Haziran 2020 (revize)

 

IF SOSYAL ETKİ ÖDÜLÜ BAŞVURULARI

Dünyanın köklü tasarım ödüllerinden olan IF Design Awards kapsamında, zamanımızın en acil sorunlarının çözülmesine katkıda bulunan ve koşulların iyileştirilmesine yardımcı olan tüm projelerin sunulabileceği ödül için aynı zamanda kurumsal sosyal sorumluluk projeleri veya toplumun belirli bir kesimi için sağlanılan aktif destek projeleri ile de başvuru yapılabilecek. Bu yılın kategorisi ise sürdürülebilir kalkınma hedefleri olarak belirlendi. İlk dönem başvuruları için son başvuru tarihi 27 Mayıs 2020

 

Derleyen: Memet Özkan - www.danismend.com

Not: Araştırma raporlarımızdan, proje hibe desteklerinden, mevzuat duyurularından, eğitim duyurularımızdan ve kurumsal haberlerimizden haberdar olmak isteyen okurlarımızın ozkandanismanlik@gmail.com  adresine boş bir e-posta göndermeleri yeterlidir.

Not:  Bu rapor www.danismend.com tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık  kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde tavsiye veya danışmanlık hizmeti sağlanması olarak yorumlanmamalıdır. Www.danismend.com bu raporda yer alan bilgilerin doğru ve tam olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Www.danismend.com bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan www.danismend.com hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu konularda detay bilgi  isteyen okuyucuların ayrıca bizimle temasa geçmelerini rica ederiz.

 

 

Scroll To Top