türk sikiş sikiş video rokettube brazzers
Son Haberler
Anasayfa / Anasayfalar / RAPORLAR / PROJE HİBE DESTEKLERİ – NİSAN 2018

PROJE HİBE DESTEKLERİ – NİSAN 2018

İş ve sosyal hayattaki, potansiyel projelere ve proje fikirlerine fon sağlamak amacıyla, ulusal ve uluslararası platformlarda izlenmesi gereken, süreli ve süresiz periyodlarda açık olan, çok sayıda proje hibe desteği duyurusu yapılmaktadır. “Proje Hibe Destekleri” başlıklı raporumuzda, geniş bir konu ve sektör yelpazesinde olmak üzere güncel ve aktif olan proje hibe destek çağrıları ve fon kaynakları hakkında özet bilgiler veriyoruz.

İş ve sosyal hayatta proje fikri ya da projeleri olan ve fon arayan herkesin okuması gerektiğine inandığımız bu periyodik raporu, ulusal ve uluslararası çok sayıda fon kaynağını düzenli olarak izleyerek oluşturuyoruz.

“PROJE HİBE DESTEKLERİ” başlıklı raporumuzun yanısıra periyodik olarak yayınladığımız  “EKONOMİK GÖRÜNÜM”, “İŞ DÜNYASINI NELER BEKLİYOR ?” ve “YÖNETİCİ BÜLTENİ” başlıklı raporlarımızı da incelemenizi öneriyoruz.

Araştırma raporlarımızdan, proje hibe desteklerinden, mevzuat duyurularından, eğitim duyurularımızdan ve kurumsal haberlerimizden haberdar olmak isteyen okurlarımızın ozkandanismanlik@gmail.com  adresine boş bir e-posta göndermeleri yeterlidir.

Çalışmalarınızda destek olması dileğiyle bilgilerinize sunarız.

 

PROJE HİBE DESTEKLERİ – NİSAN 2018 

 

UNESCO – KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK ULUSLARARASI FONU BAŞVURU ÇAĞRISI

Fonun amacı 2005 Sözleşmesine taraf olan gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir kültür politikaları geliştirmek ve uygulamalar, araştırmalar ve projelere destek olmaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları başvurabilir. Uygulama Alanları : Kültürel politika hazırlama/uygulama alanlarındaki sektörler arası işbirlikleri; Sanatçıların ve kültür profesyonellerinin hareketliliğinin desteklenmesi; Kültürel mal ve hizmetlerin yaratılması, üretilmesi ve dağıtılmasında katılım. Son başvuru tarihi: 16 Nisan 2018

 

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB)  – TÜRKİYE – AB İŞ DÜNYASI DİYALOĞU HİBE PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRISI

Türk Odalarının ve AB’deki emsalleri ile karşılıklı bilgi ve anlayışlarının güçlendirilmesi, Avrupalı ve Türk iş çevrelerinin entegrasyonunun geliştirilmesi ve Türkiye’nin gelecekteki AB’ye katılımının Türkiye’de ve AB’deki fırsatlar ve zorluklar ile alakalı farkındalık yaratmaya yönelik projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. TOBB üyesi kuruluşlar ve EUROCHAMBRES tarafından temsil edilen yerel/bölgesel/ulusal/ odalar ya da oda birliklerinin ortaklaşa gerçekleştirecekleri projelerine en az 50 bin avro, en fazla 150 bin avro hibe desteği sağlanacaktır. Son başvuru tarihi: 25 Mayıs 2018

 

AVRUPA KOMİSYONU – İŞLETME TEMSİLCİLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ, DANIŞMA VE KARARLARA KATILMASI TEKLİF ÇAĞRISI

Teklif çağrısı ile başta uluslararası şirketlerde çalışanların, işletmelerde alınan kararlara katılımı ile ilgili AB yasalarının ve politikalarının uygulanmasına ve bu alanda farkındalığın artmasına katkı sağlayan faaliyetler olmak üzere, işletmelerde çalışanların kararlara katılımını artırmayı hedefleyen çalışmaları finanse etmek amaçlanmaktadır. İşçi ve işveren örgütleri, proje amacının ticari olmaması kaydıyla, kar amacı gütmeyen eğitim ve araştırma kuruluşları ve ticari işletme yönetimleri eş-başvuru sahibi olabilmektedir. Son başvuru tarihi: 1 Haziran 2018

 

UN WOMEN – KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE TOPLUMSAL CİNSİYET TEMELLİ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ ARAŞTIRMASI İÇİN TEKLİF ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler Kadın Kuruluşu (UN Women) Kadına Yönelik Şiddet ve Cinsiyet Temelli Ayrımcılık alanında çalışan sivil toplum örgütlerine yönelik ortaklık tabanlı bir hibe çağrısı yayınladı. 60-64 bin $ arasında hibe sağlayacak olan çağrıya, Türkiye ve Batı Balkanlar’da Kadın odaklı faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, bilgi merkezleri başvurabiliyor. Çağrı için ayrımcılık ve şiddet vakalarını kapsayan eylem odaklı projeler  bekleniyor. Son başvuru : 20 Nisan 2018

 

GENÇLİK SPOR BAKANLIĞI – GENÇLERE HİBE ÇAĞRISI

Çağrı kapsamında; Sağlıklı Yaşam ve Spor, Kültür ve Sanat, Yenilikçi Fikirler başlıkları altında eylemler destekleniyor. 5 bin – 20 bin TL arası hibe verilen çağrıya orta öğretim ya da üniversite öğrencisi 5-10 kişilik gençlik grupları 18 yaşını doldurmuş bir koordinatör aracılığıyla başvuru yapabiliyor. Son başvuru : 23 Nisan  2018

 

INTERNATIONAL WOMEN OF ISTANBUL HİBE ÇAĞRISI

İstanbul’ya yaşayan yabancı kadınların bir araya gelerek kurdukları IWI Sosyal Sorumluluk içeren STK projelerine 10 bin TL’ye kadar destek veriyor. Türkiye’de kayıtlı sosyal yardım kuruluşlarının başvurabildiği çağrıya, ekonomik olarak dezavantajlı insanlara yönelik olarak hazırlanan eğitim, aile içi şiddet, çocuk gelişimi, göçmenler ve mülteciler ve cinsiyet eşitliği alanında belirgin bir iyileştirme sağlayan bir fark yaratan projeler bekleniyor. Son başvuru : 27 Nisan 2018

 

GENÇ ÇİFTÇİLERE BAKANLIK HİBESİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, nüfusu 20.000′in altında olan kırsal yerleşim yerlerinde 18-40 yaş arası genç çiftçilerin tarımsal projelerini 30.000 TL hibe ile destekleyecektir. Son başvuru : 30 Nisan  2018

 

TÜBİTAK – ICGEB İŞBİRLİKÇİ ARAŞTIRMA PROGRAMI

Uluslararası Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Merkezi, temel yaşam bilimleri, sağlık hizmetleri, endüstriyel ve zirai biyoteknoloji ve biyomühendislik alanlarında faaliyet gösteren araştırmacılara finansal destek sağlamaktadır. Programa, Türkiye’de bir üniversite veya araştırma enstitüsünde çalışmakta olan, temel yaşam bilimleri, sağlık hizmetleri, endüstriyel ve zirai biyoteknoloji ve biyomühendislik alanlarında faaliyet gösteren tüm araştırmacılar başvuru yapabilir. Başarılı olan projelere en çok 36 ay, yılda en fazla 25.000 Avro destek verilecektir. Son başvuru: 30 Nisan 2018

 

EASI – AB’DE İŞÇİLERİN BAŞKA BİR ÜYE ÜLKEDE GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLMESİ, İDARİ İŞBİRLİĞİ VE BİLGİYE ERİŞİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ TEKLİF ÇAĞRISI

Teklif çağrısının amacı, işçilerin geçici görevlendirilmesi alanında yaşanan zorlukların anlaşılması ve bu alanda yeni girişimlerin geliştirilmesinin desteklenmesidir. Toplam bütçesi 3 milyon avro olan teklif çağrısı kapsamında en az 4 farklı ülkede (28 AB Üye Ülkesi, İzlanda, Norveç, Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Türkiye) kurulmuş 4 kurum/kuruluşun ortaklığından oluşan konsorsiyumların başvuruları kabul edilecektir. Son başvuru : 6 Haziran 2018

 

AB BAKANLIĞI – SİVİL TOPLUM DESTEK PROGRAMI İKİNCİ DÖNEM HİBE PROGRAMI (CSSP-II) TEKLİF ÇAĞRISI

Toplam bütçesi 3 milyon avro olan hibe programı ile sivil toplum kuruluşlarının idari ve mali sürdürülebilirlikleri, iletişim ve savunuculuk yetenekleri, karar alma süreçlerine aktif katılımları ile şeffaflık ve hesap verebilirliklerinin desteklenmesine yönelik projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Dernekler; vakıflar; dernekler ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları ile kooperatiflerin projelerine en az 60 bin avro, en fazla 150 bin avro hibe desteği sağlanacaktır. Son başvuru tarihi : 8 Mayıs 2018

 

EASI – KAYITDIŞI İSTİHDAM TEKLİF ÇAĞRISI

Teklif çağrısının amacı, AB’nin Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Platformunun faaliyetlerinin desteklenmesi ve kayıtdışı istihdam alanındaki uygulamaların, bilginin ve mevzuatın geliştirilmesidir. Toplam bütçesi 2,4 milyon Avro olan teklif çağrısı kapsamında, 5-6  projenin fonlanması planlanmaktadır. Bu teklif çağrısı kapsamında fonlanacak projelere azami %80 AB katkısı verilecektir. Son başvuru tarihi : 13 Haziran 2018

 

TÜBİTAK – “TEMİZ TEKNOLOJİ” İŞ FİKİRLERİ DESTEK PROGRAMI GCIP 2018

TÜBİTAK, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) ve Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından 2014’ten beri düzenlenmekte olan  “Enerji ve Çevre” temalı Girişimcilik Hızlandırma Programı-GCIP “Temiz Teknoloji” kapsamında “Yenilenebilir Enerji”, “Enerji Verimliliği”, “Atık Yönetimi”, “Su Verimliliği” ve “Yeşil Binalar”, “Akıllı Ulaşım” ve “İleri Malzemeler” kategorilerindeki başvurular kabul ediliyor. Yarışmaya, bu kategorilerde faaliyet gösteren tüm KOBİ’lerin yanında, bu alanda yeni bir fikri olan, bir ürün geliştirmeye çalışan ve/veya geliştirdiği ürünü pazara ulaştırmaya çalışan tüm girişimciler, öğrenciler, araştırmacılar, uzmanlar ve akademisyenler başvurabiliyorlar. Son başvuru tarihi : 5 Mayıs 2018

 

TÜBİTAK – ERA-PERMED PROJESİ 2018 YILI ÇAĞRISI

ERA-PerMed (Research Projects on Personolised Medicine- Smart Combination of Pre-Clinical and Clinical Research with Data and ICT Solutions) 22 ülkeden 33 partner tarafından desteklenen ve Avrupa Komisyonu tarafından fonlanmakta olan yeni bir ERA-Net Cofund projesidir. Kişiselleştirilmiş Tıp alanında ulusal arştırma stratejilerinin düzenlenmesini sağlamak, mükemmelliyeti teşvik etmek ve bu konudaki rekabetçiliği arttırmak amacıyla aralarında TÜBİTAK’ın da bulunduğu 31 farklı fonlama kuruluşu tarafından 2018 yıı itibariyle çıkılan çağrının konusu ‘Kişiselleştirilmiş Tıp Alanında Yenilikçi Ortak Araştırma Projeleri’ olarak belirlenmiştir. İki aşamalı başvuru ve değerlendirme yapılacaktır. Son başvuru tarihi : 10 Nisan 2018

 

TÜBİTAK 1511 – ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK

Bilgi İletişim Teknolojileri Öncelikli alanında 4, Enerji Öncelikli alanında 2, Gıda Öncelikli alanında 1, Makine İmalat Öncelikli alanında 3, Otomotiv Öncelikli alanında 2, Sağlık Öncelikli alanında 1, Su Öncelikli alanında 1 çağrı açılmıştır. Çağrılar 4 ile 8 Haziran 2018 tarihleri arasında farklı günlerde kapanacaktır.

BİT

Yenilikçi Fiber Teknolojilerin Geliştirilmesi

Mobil Cihaz ve Uygulamalarda Güvenlik Sistemleri

Bulutlar Arası İletişim ve Birlikte Çalışabilirlik

Akıllı Enerji Yönetimine Yönelik Gömülü Sistemler

ENERJİ

Binalara Entegre veya Sanayi Uygulamalarında Fotovoltaik Sistem Demonstrasyonu

Kömür veya Kömür-Biyokütle Karışımlarının Kullanıldığı Termik Santraller İçin Çözümleme ve Benzetim Programlarının Geliştirilmesi

GIDA

Hassas Tarım Uygulamalarına Yönelik Yerli Teknoloji ve Ürünlerin Geliştirilmesi

MAKİNA İMALAT

Akış Kontrol Elemanları ve Şartlandırıcı Ünitelerin Geliştirilmesi

Elektronik Sektörüne Yönelik İmalat Teknolojilerinin Geliştirilmesi

Kontrol Sistemlerine Yönelik Sensörler

OTOMOTİV

Hafif ve Dayanıklı Araç/Bileşenlerin (Komponent) Geliştirilmesi

Otomotiv Sektörüne Yönelik Hibrit-Sandviç Kompozit Malzemelerin ve Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi

İleri Düzey Sürücü Destek Sistemleri için Algılama ve İşleme Sistemlerinin Geliştirilmesi

SAĞLIK

Yapay Doku ve Organlar

SU

Yenilikçi Membran Teknolojileri ve Uygulamalarının Geliştirilmesi

 

İNOSUİT – İNOVASYON ODAKLI MENTORLUK PROGRAMI

İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması, inovasyon yönetimi altyapısının oluşturulması, güçlendirilmesi, her bir kurumun kendi hedeflerine, yapısına ve ihtiyaçlarına uygun kurumsal inovasyon sistemlerinin tasarlanması ve hayata geçirilmesi amaçlayan üniversite-sanayi işbirliğine dayanan “İnoSuit – İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı” 2018 yılı Nisan ayında başlayacaktır.

 

ENGELLİLERİN ADALETE EŞİT ERİŞİMİ – ALT HİBE ÇAĞRISI

Projenin temel amacı engellilerin insan hakları ve temel özgürlüklerden eşit olarak yararlanmaları için adalete erişimlerini güçlendirmektir. Proje kapsamında, genel hedeflerle uyumlu olarak, yerel düzeyde engellilerin adalete eşit fırsatlarla erişimlerinin destelenmesi ve yerel STÖ’lerin kapasiteleri destekleyerek adalete erişim konusunda rollerinin artacağı bir alt hibe programı yer almaktadır. Proje başına verilecek hibeler asgari 2.500 Euro, azami 5.000 Euro olarak belirlenmiştir. Başvuruların son teslim tarihi 10 Nisan 2018’dır.

 

UNESCO U40: DİJİTAL YARATICI ENDÜSTRİLERE GÜÇ VEREN KADIN GİRİŞİMCİLER

Bu girişim, sayısal yaratıcı endüstrilerde çalışan genç kadın kültür girişimcilerini destekleyen ulusal ve uluslararası STK’ların projelerini destekleyerek, Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Fonu’nun faaliyetlerini genişletiyor. U40 kadınların sayısal yaratıcı endüstrilerdeki fon, altyapı, ekipman ve ortak üretim fırsatlarına erişme fırsatlarını artırmak için tasarlandı. Program kapsamında 12 ila 24 aylık projeler destekleniyor. Talep edilebilecek en yüksek tutar ise 100.000 $. Son Başvuru Tarihi: 16 Nisan 2018

 

AVRUPA GİRİŞİMCİLİĞİ TEŞVİK ÖDÜLLERİ 2018 BAŞVURULARI

Avrupa Komisyonunun sponsorluğunda 2006 yılından beri düzenlenen Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri yarışmasına AB üyesi ülkeler ile COSME Programındaki İzlanda, Sırbistan ve Türkiye katılmaktadır. Programın amacı işletmeleri ve girişimciliği en başarılı şekilde teşvik edenleri belirlemek, en iyi girişimcilik uygulamalarını ve politikalarını sergilemek ve paylaşmak, girişimcilerin rolü hakkında Avrupa çapında farkındalığı artırmak ve potansiyel girişimcilere ilham vermek ve cesaretlendirmektir. Ödül programının Türkiye’de duyurulması ve Türkiye’den 2 aday belirlenerek Komisyona bildirilmesi konusunda KOSGEB görevlendirilmiş bulunmaktadır. Adayların 30 Nisan 2018 tarihine kadar KOSGEB’e göndermeleri gerekmektedir.

 

EASI – SOSYAL İNOVASYON VE ULUSAL REFORMLAR-SOSYAL KORUMAYA ERİŞİM VE ULUSAL REFORM DESTEĞİ

Teklif çağrısı “sosyal korumaya erişim” ve “ulusal reform desteği” olmak üzere 2 lottan oluşmaktadır. Lot 1 kapsamında farklı istihdam statüleri olan çalışanlar için sosyal koruma hak sahipliğine yönelik bilgiye erişim için yaratıcı eylemler desteklenecektir. Lot 2 kapsamında ise çalışma dünyasının değişen koşulları, dijitalleşme ve yaşlanan nüfus gibi zorlukların aşılmasına yönelik olarak sosyal koruma sistemlerinin modernize edilmesine ilişkin ulusal otoriteler desteklenecektir. Proje başvurularının 18 Mayıs 2018 tarihine kadar Avrupa Komisyonuna iletilmesi gerekmektedir.

 

EASI – ÇALIŞAN ÖRGÜTLERİ İÇİN BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM TEDBİRLERİ

Teklif çağrısının amacı, çalışan örgütlerinin istihdam ve çalışma hayatında yaşanan değişikliklere ve sosyal diyalog alanındaki zorluklara cevap verebilmesi için kapasitelerinin güçlendirilmesidir. Teklif çağrısı kapsamında, üye devletler ve aday ülkelerde kurulu çalışan örgütleri başvuru yapabilmektedir. Ülkemizden, esas başvuru sahibi olarak doğrudan başvuru yapılamamakta ancak eş başvuru sahibi olarak katılım sağlanabilmektedir. Proje başvurularının 18 Mayıs 2018 tarihine kadar Avrupa Komisyonuna iletilmesi gerekmektedir.

 

DERNEKLER DAİRESİ 2018 YILI PROJE BAŞVURULARI

İçişleri Bakanlığının 2010 yılında başlattığı Sivil Toplum Kuruluşları için Proje Yardımları” Programı için, 2018 yılı proje teklif çağrısına çıkılmıştır. Dernekler Dairesi Başkanlığı, program kapsamında, STK’ların kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi amaçlar ile projeleri desteklemektedir.

 

TÜRKİYE – AB KÜLTÜRLERARASI DİYALOG HİBE PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRISI

Türkiye ile AB arasında kültür ve sanat alanında kültürlerarası diyaloğun, işbirliğinin, iletişimin geliştirilmesini hedefleyen Türkiye-AB Kültürlerarası Diyalog Hibe Programına ilişkin teklif çağrısı yayınlanmıştır. Müzik, opera, sahne sanatları, plastik ve görsel sanatlar, grafik sanatları, halka açık sanat, geleneksel sanat, dijital sanat, edebiyat, kent kültürü, sinema, belgesel, animasyon, mimarlık, halk kültürü, kültürel diplomasi, tarih gibi tematik alanlarda yürütülecek belli türdeki projeler desteklenecektir. EUNIC (Avrupa Kültür Enstitüleri Ağı) üyesi AB Kültür Enstitülerinin geliştirecekleri projelere, Türkiye’den bir STK ve/veya üniversite ile ortaklaşa çalışması koşuluyla en az 300 bin en fazla 500 bin avro destek verilecektir. Son başvuru tarihi : 10 Nisan 2018

 

SOSYAL DİYALOG VE SENDİKAL HAKLAR KISA FİLM YARIŞMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün faydalanıcısı olduğu, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün  (ILO) teknik desteği ile yürütülen “Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi” nin hizmet bileşeni kapsamında  “Sosyal Diyalog ve Sendikal Haklar Kısa Film Yarışması” düzenlenecektir. Söz konusu yarışma,  Türkiye’de sosyal diyaloğun gelişmesine katkıda bulunulması, sendikal hakların  çalışma  yaşamındaki  önemine  dikkat  çekilmesi  ve  toplumda  örgütlenme  bilincine  yönelik farkındalık yaratılması amacını taşımaktadır. Son başvuru tarihi : 15 Nisan 2018

 

TÜBİTAK – 13. DÖNEM TEKNOLOJİ ÖDÜLLERİ BAŞVURULARI

Yenilikçi, teknik mükemmeliyete ve rekabet özelliklerine sahip çözümleri ödüllendirmek amacıyla 1997 yılından itibaren, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) ortak sinerjisinin bir ürünü olan Teknoloji Ödülleri, 2018, 13. Dönemi Ödüleri başvuru süreci başlamıştır. Teknoloji Ödülleri ÜRÜN ve SÜREÇ olmak üzere iki ayrı kategori ve her bir kategoride kuruluş büyüklüğü temel alınarak toplam sekiz kategori, bir BÜYÜK ÖDÜL ve ayrıca Üniversite-Sanayi İş Birliği kategorisinde verilmektedir. Sektörel sınırlandırma yoktur. Son başvuru tarihi : 28 Mayıs  2018

 

TÜBİTAK – 1512-BİGG 2018 YILI 1. ÇAĞRISI

Yenilikçi iş fikirlerini destekleyen 1512- Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (Bireysel Genç Girişim-BiGG) 2018 yılı 1. çağrısı açıldı. 1. aşama faaliyetlerini yürütmek üzere BiGG Uygulayıcı Kuruluşları kendi web sayfalarında ilan edecekleri duyuru ile iş fikri başvurularını kabul edeceklerdir. 1. aşama sonucunda, sadece BiGG Uygulayıcı Kuruluşları tarafından iş planları onaylanan girişimcilerin önerileri TÜBİTAK’a sunulabilecektir. 2. Aşama iş planı başvuruları TÜBİTAK tarafından 30 Mart 2018 tarihi itibariyle alınmaya başlanacaktır.

 

İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı Teklif Çağrısı

EaSI Programı kapsamında “İş ve bakım yükümlülüklerinin dengesinin sağlanmasına yönelik olarak yaratıcı iş-özel yaşam dengesi stratejilerinin geliştirilmesi” konulu Teklif Çağrısı yayımlanmıştır. Teklif çağrısının amacı, kadınların işgücü piyasasına katılımlarının artırılması için kadın ve erkek arasında bakım sorumluluklarının daha eşit bir şekilde paylaşılmasını destekleyecek iş-özel yaşam dengesinin sağlanmasına yönelik yenilikçi stratejilerinin geliştirilmesi, test edilmesi ve uygulanmasıdır. Proje başvurularının 18 Nisan 2018 tarihine kadar Avrupa Komisyonuna iletilmesi gerekmektedir.

 

Maypole Fonu: Kadınlar İçin Küçük Hibe

The Maypole Fonu £750 ‘a kadar finansal destek sağlamaktadır. Şimdiye kadar Maypole Fonu aracılığıyla sağlanan para broşür basımı, sergiler ve video yapımı gibi çok çeşitli faaliyetlere katkıda bulunmuştur. Maypole Fonu başvuruları için son tarihler her yıl 31 Ocak ve 30 Haziran’dır.

 

Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) ve Norveç Bölgesel İşbirliği için Hibe Fonu

Fon Avrupa’nın ortak sorunlarını bilgi paylaşımı, iyi uygulamaların paylaşımı ve kapasite geliştirme şeklinde, sınır ötesi ve uluslararası işbirliği yoluyla ele alan projeleri desteklemektedir. Desteklenen projeler sınır ötesi veya transnasyonal nitelikte olmalı ve farklı ülkelerde birden çok ortakları ve faaliyetleri kapsamalıdır. Konsept notlar için son teslim tarihi 01.07.2018

 

INTERREG IPA BULGARİSTAN – TÜRKİYE SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI İKİNCİ TEKLİF VERME ÇAĞRISI

Bulgaristan ve Türkiye arasında işbirliğini artırmak amacıyla, Interreg IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bulgaristan – Türkiye Programı kapsamında İkinci Teklif Verme Çağrısını duyurmaktadır. Programın genel amacı, doğanın korunması ve sürdürülebilir turizm alanlarında Bulgaristan ve Türkiye arasındaki sınır ötesi işbirliği kapasitesinin artırılarak Avrupa bölgesel uyumuna katkı sağlamaktır. Programın temel amacı, Programın sınır ötesi bölgesinde, yerel ve bölgesel makamların ortak projeler geliştirme ve uygulama kapasitelerinin artırılmasını sağlamaktır. Son başvuru tarihi  11 Nisan 2018

 

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI (ADANA – MERSİN)

1-Kırılgan Grupların Güçlendirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Programı

Asgari-azami destek tutarı: 100.000 TL / 750.000 TL

2-Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Asgari-azami destek tutarı: 100.000 TL / 750.000 TL

3-Turizmin Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Programı

Asgari-azami destek tutarı: 100.000 TL / 750.000 TL

4-Üretime Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Programı

Asgari-azami destek tutarı: 100.000 TL / 750.000 TL

Son başvuru tarihi: 12-4-2018

 

CAZİBE MERKEZLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

Adana  ve Mersin (Çukurova Kalkınma Ajansı)

Diyarbakır ve Şanlıurfa       (Karacadağ Kalkınma Ajansı)

Elazığ  ve Malatya (Fırat Kalkınma Ajansı)

Erzurum  (Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı)

Gaziantep  (İpekyolu Kalkınma Ajansı)

Mardin           (Dicle Kalkınma Ajansı)

Sivas  (Orta Anadolu Kalkınma Ajansı)

Van  (Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı)

Yararlanıcılar: kamu kurum ve kuruluşları, kalkınma ajansları, kamu yararına çalışan dernek ve vakıflar, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, il özel idareleri, belediyeler ve mahalli idare birlikleri. Son başvuru tarihi: 22-5-2018

 

EASI -  SOSYAL İŞLETMELERİN FİNANSMANI İÇİN İŞLEM MALİYETİ DESTEĞİ

Teklif çağrısının amacı, sosyal girişim finans piyasasının gelişimini teşvik etmek ve sosyal girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için mevcut kurumsal finansal araçları (özellikle sosyal EFSI -Stratejik Yatırımlar için Avrupa Fonu-)  işlem maliyeti desteğinin bir hibe programı yoluyla test edilmesi amaçlanmaktatır. Bu kapsamda, özellikle başka türlü gerçekleşmeyecek olan 500 bin avronun altındaki daha küçük risk-sermaye yatırımlarını harekete geçirilmesi hedeflenmektedir. Her bir proje için 300 bin avro ile 1 milyon avro arasında hibe desteği sağlanması öngörülmektedir. Proje başvurularının 15 Temmuz 2017 / 1 Aralık 2017 / 15 Nisan 2018 tarihlerine kadar Avrupa Komisyonuna iletilmesi gerekmektedir.

 

TÜBİTAK-FRANSA ULUSAL ARAŞTIRMA AJANSI(ANR) ORTAK PROJE BAŞVURUSU ÇAĞRISI

2018-2021 yıllarında ortak araştırma projeleri desteklenecektir. Ortak proje önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Fransız araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir. Proje süreleri en fazla 36 ay olabilecektir. Destek üst limiti  “Beşeri Bilimler” alanındaki projeler için 360.000 TL, diğer çağrı öncelikli alanlarındaki projeler için 720.000 TL’dir. Online Başvurular 12 Mart 2018 17.00’da kapanacaktır.

 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NÜFUS FONU TÜRKİYE – HİBE PROGRAMLARI

5. Ülke Programı ve Suriye İnsani Yardım Programı çerçevesinde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, sivil toplum kuruluşları ve kar amacı gütmeyen toplum temelli örgütleri (aşağıda belirtilen) Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu çalışma alanlarında kapasite oluşturmak/geliştirmek için (üç aydan bir yıla ve 30,000 $’a kadar) hibe başvurusu yapmaya davet etmektedir.

Alan 1: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik/Cinsiyet Temelli Şiddetle Mücadele:

Alan 2: Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı ve Haklarının Geliştirilmesi

Alan 3: Gençlerin Güçlenmesi

Alan 4: Nüfus ve Kalkınma Stratejilerinin Geliştirilmesi

Alan 5: Türkiye’de İnsani yardım ve Acil Durum Müdahalelerinin İyileştirilmesi

Son başvuru tarihi belirlenmemiştir. Başvurular sene içerisinde düzenli olarak UNFPA tarafından incelenecek, fon akışına ve başvurunun uygunluğuna göre kurum ve kuruluşlara geri dönülecektir.

 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TANITMA FONU PROJE ÇAĞRISI

Tanıtma Fonu’nun amacı; ülkemizi yurt içi ve yurt dışında çeşitli yönleri ile tanıtmakla görevli kuruluşların kaynaklarını artırmak, Türk kültür varlığının yayılmasını sağlamak, devlet arşiv hizmetlerini müessir hale getirmek, milletler arası kamuoyunu memleketimizin menfaatleri istikametinde yönlendirmeye çalışmaktır.  Bu amaçla projelerine destek sağlanması talebi ile tüm kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, konfederasyonlar, federasyonlar, birlikler, şirketler, gerçek kişiler vb. Tanıtma Fonu Kuruluna sunulmak üzere Tanıtma Fonu Temsilciliğine başvuruda bulunabilir.

 

KOSGEB-KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI                                 

Programın Amacı ve Gerekçesi, öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesidir.  Destek Süresi : Yatırım Projesi Süresi: Azami 36 Ay, İşletme Giderleri Desteği süresi 1 yıldır. Destek Üst Limiti (geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz) : 5.000.000 TL

Program Kapsamı: İdare Başkanlığınca belirlenen; KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda belirlenen alanlarda yer alan;

-KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,

-Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,

-Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,

Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,

-Patent belgesi ile koruma altına alınan,

-Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,

-Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,

prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler yararlanır.

 

ERASMUS + 2018 HİBE ÇAĞRILARI

KA1 – BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ

Gençlik Alanında Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

-Gençlik Değişimleri

-Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği

-Gönüllülük Faaliyetleri

1 Şubat 2018 / 26 Nisan 2018 / 4 Ekim 2018

 

Eğitim-Öğretim Alanında Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

-Okul Eğitimi

-Mesleki Eğitim

-Yükseköğretim

-Yetişkin Eğitimi

1 Şubat 2018

 

Erasmus Mundus Ortak Master Dereceleri

15 Şubat 2018

 

KA2 – STRATEJİK ORTAKLIKLAR (YENİLİK VE İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ

İÇİN İŞBİRLİĞİ)

Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar

1 Şubat 2018 / 26 Nisan 2018 / 4 Ekim 2018

 

Eğitim-Öğretim Alanında Stratejik Ortaklıklar

-Okul Eğitimi

-Mesleki Eğitim

-Yükseköğretim

-Yetişkin Eğitimi

21 Mart 2018

 

Bilgi Ortaklıkları

28 Şubat 2018

 

Sektörel Beceri Ortaklıkları

28 Şubat 2018

 

Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme

8 Şubat 2018

 

Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme

8 Mart 2018

 

KA3 – POLİTİKA REFORMLARI İÇİN DESTEK

Yapılandırılmış Diyalog (Gençler ve Gençlik Alanında Karar Alıcıların

Toplantıları)

1 Şubat 2018 / 26 Nisan 2018 / 4 Ekim 2018

 

Sivil Toplum İşbirliği(Gençlik)

Sivil Toplum İşbirliği(Eğitim)

Politika Yeniliği İçin Girişimler

 

ÖZEL EYLEMLER

Jean Monnet (Özel Eylem)

22 Şubat 2018

 

Spor Alanında İşbirliği Ortaklıkları

Kâr Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri

Küçük İşbirliği Ortaklıkları

5 Nisan 2018

 

AVRUPA BİRLİĞİ HORİZON 2020 HİBE PROGRAMLARI

Sosyal ve Beşerî Bilimler, İktisadi Bilimler, Sosyo-Ekonomik Bilimler, Kapsayıcı, Yenilikçi ve Yansıtıcı Toplumlar, Kültürel Mîras, Kültürlerarası Dinamikler, Demografik Değişimler, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Vatandaş Bilimi, Mülteciler, Toplumsal Eşitsizlikler, Göç Araştırmaları, Etik Değerler ve Ahlâk, Gelecek için Toplumsal Yönetişim, ve İnovasyon Politikaları tematik alanı altında 2018 yılında açılacak proje çağrı başlıkları yayınlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar, Güvenli ve Temiz Enerji, Akıllı Enerji Sistemleri, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Güneş ve Rüzgar Enerjisi, Fosil Yakıtlar, Biyoyakıtlar, Petrol, Doğal Gaz ve Kömür, Düşük Karbon Ekonomisi, Enerji Teknolojileri, Enerji Verimliliği Tematik alanı altında 2018 yılında açılacak proje çağrı başlıkları yayınlandı.

Sağlık, Temel Tıp Bilimleri, Eczacılık, İlaç Sektörü, Sağlıkta Dijital Dönüşüm, Dijital Hastane, Kişiselleştirilmiş Tıp, Enfeksiyon Hastalıkları, Klinik Araştırmalar, Tıbbi Cihazlar ve Medikal Teknolojiler tematik alanı altında 2018 yılında açılacak proje çağrı başlıkları yayınlandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Balıkçılık ve Su Ürünleri, Ormancılık ve BiyoTeknoloji tematik alanı altında 2018 yılında açılacak proje çağrı başlıkları yayınlandı.

Ulaştırma (Kara, Hava, Deniz, Raylı) ve Akıllı Ulaşım Sistemleri tematik alanı altında 2018 yılında açılacak proje çağrı başlıkları yayınlandı.

Çevre, İklim ve Su Kaynakları tematik alanı altında 2018 yılında açılacak proje çağrı başlıkları yayınlandı.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) tematik alanı altında 2018 yılında açılacak proje çağrı başlıkları yayınlandı.

 

 

Derleyen: Memet Özkan - www.danismend.com

Not: Araştırma raporlarımızdan, proje hibe desteklerinden, mevzuat duyurularından, eğitim duyurularımızdan ve kurumsal haberlerimizden haberdar olmak isteyen okurlarımızın ozkandanismanlik@gmail.com  adresine boş bir e-posta göndermeleri yeterlidir.

Not:  Bu rapor www.danismend.com tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık  kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde tavsiye veya danışmanlık hizmeti sağlanması olarak yorumlanmamalıdır. Www.danismend.com bu raporda yer alan bilgilerin doğru ve tam olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Www.danismend.com bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan www.danismend.com hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu konularda detay bilgi  isteyen okuyucuların ayrıca bizimle temasa geçmelerini rica ederiz.

 

 

Scroll To Top