Son Haberler
Anasayfa / Anasayfalar / RAPORLAR / PROJE HİBE DESTEKLERİ – EYLÜL 2020

PROJE HİBE DESTEKLERİ – EYLÜL 2020

İş ve sosyal hayattaki proje fikirlerine fon sağlamak amacıyla, ulusal ve uluslararası platformlarda izlenmesi gereken, süreli ve süresiz periyodlarda açık olan, çok sayıda proje hibe desteği duyurusu yapılmaktadır. “Proje Hibe Destekleri” başlıklı raporumuzda, geniş bir konu ve sektör yelpazesinde olmak üzere güncel ve aktif olan proje hibe destek çağrıları ve fon kaynakları hakkında özet bilgiler veriyoruz.

İş ve sosyal hayatta proje fikri ya da projeleri olan ve fon arayan herkesin okuması gerektiğine inandığımız bu periyodik raporu, ulusal ve uluslararası çok sayıda fon kaynağını düzenli olarak izleyerek oluşturuyoruz.

“PROJE HİBE DESTEKLERİ” başlıklı raporumuzun yanısıra periyodik olarak yayınladığımız  “EKONOMİK GÖRÜNÜM”, “İŞ DÜNYASINI NELER BEKLİYOR ?” ve “YÖNETİCİ BÜLTENİ” başlıklı raporlarımızı da incelemenizi öneriyoruz.

Araştırma raporlarımızdan, proje hibe desteklerinden, mevzuat duyurularından, eğitim duyurularımızdan ve kurumsal haberlerimizden haberdar olmak isteyen okurlarımızın ozkandanismanlik@gmail.com  adresine boş bir e-posta göndermeleri yeterlidir.

Çalışmalarınızda destek olması dileğiyle bilgilerinize sunarız.

 

PROJE HİBE DESTEKLERİ – EYLÜL 2020   

 

MEVLANA KALKINMA AJANSI (KONYA, KARAMAN) HİBE TEKLİFİ ÇAĞRISI

Mevlana Kalkınma Ajansı, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik olarak İmalat Sanayinde Nitelikli İnsan Kaynağının Yetiştirilmesi İçin Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (MESLEK) ve Kaynak Verimliliği Mali Destek Programı (KAYNAK) hibe desteği programlarına çıkmış bulunmaktadır. Son başvuru tarihi: 08 Kasım 2020

 

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI (ADANA, MERSİN) HİBE TEKLİFİ ÇAĞRISI

Çukurova Bölgesi’nde turizmin destinasyon odaklı yaklaşım çerçevesinde geliştirilerek, turizmden elde edilen katma değerin yükseltilmesi ve bölgedeki turist sayısı ile turizm gelirlerinin arttırılmasını amaçlayan Turizmde Destinasyon Yönetimi Küçük Ölçekli Altyapı Programı ilan edildi. Kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ve mahalli idare birlikleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üniversitelerin uygun başvuru sahibi olduğu programın son başvuru tarihi: 12 Ekim 2020

 

AHİLER KALKINMA AJANSI (NEVŞEHİR, AKSARAY, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, NİĞDE) HİBE TEKLİFİ ÇAĞRISI

Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından Sanayi Altyapısının Güçlendirilmesi ile Turizm Altyapısının Güçlendirilmesi konu başlıklarında hibe desteği ilan edildi. “Sanayi Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı”; sanayi sektöründe sürdürülebilir üretimin sağlanması, temel altyapı eksikliklerinin giderilerek bölgenin yatırım şartlarının iyileştirilmesi ve temiz üretim uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik altyapının geliştirilmesini amaçlıyor. “Turizm Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı” ise; Sürdürülebilir turizm çerçevesinde çevreci, korumacı ve yenilikçi bir anlayış ile turizm altyapısının geliştirilmesini amaçlıyor. Her iki program için internet üzerinden son başvuru tarihi; 13 Kasım 2020

 

AVRUPA KOMİSYONU YENİ KA2 ÇAĞRISI

Avrupa Komisyonu COVID-19 krizi nedeniyle 2020 yılında yeni bir çağrıya çıkma kararı aldı. Çağrı başlıkları “Okul, Mesleki ve Yüksek Öğretimde Dijital Eğitime Hazırlık Ortaklıkları” ve “Gençlik, Okul Eğitimi ve Yetişkin Eğitiminde Yaratıcılık için Ortaklıklar” olarak belirlendi. Son başvuru tarihi: 29 Ekim 2020

 

TÜSİAD’IN “SANAYİDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROGRAMI – TÜSİAD SD²”NİN 3. DÖNEMİ

TÜSİAD SD², dijital dönüşümde arayışı olan, farklı sektörlerde faaliyet gösteren teknoloji kullanıcısı şirketlerle, teknolojik ürün ve hizmet geliştiren tedarikçi firmaları buluşturuyor. TÜSİAD SD² Programının 2020 dönemine, mikro, küçük ve orta ölçekli teknoloji tedarikçileri, 18 Eylül 2020’ye kadar başvuru yapabilir.

 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TAGEM ARGE DESTEK PROGRAMI 2020 YILI PROJE ÇAĞRISI

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından, Ar-Ge Destek Programı 2020 Yılı Proje Çağrısı projelerinin başvuruları başlamıştır. Çağrı, I. ve II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konuları olmak üzere iki grup halinde belirlenmiştir. Son başvuru tarihi: 9 Eylül 2020

 

KÜLTÜR SANAT FONU 2020 DÖNEMİ BAŞVURULARI

Kültür-sanat kurumlarının ve kültür-sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının, COVID-19 salgını ile başlayan yeni döneme adapte olmalarına destek olmak amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliği ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı Kültür Politikaları Çalışmaları bölümünün içerik ortaklığında hayata geçirilen Kültür Sanat Fonu’nun 2020 dönemi başvuruları açıldı. Kültür Sanat Fonu’na başvuru yapan STK’lar en fazla 80.000 TL talep edebilirler. Son başvuru tarihi: 25 Eylül 2020

 

BOOST SİVİL TOPLUM TEKNOLOJİ HIZLANDIRMA PROGRAMI İÇİN BAŞVURULAR

Koronavirüs etkileriyle mücadele için geliştirilen BOOST programı Türkiye’de UNDP ve Koç Holding işbirliği ile hayata geçiyor. Sosyal ve çevresel sorunlara dijital teknolojileri kullanarak çözüm bulmak, dijital dönüşüm yol haritasını oluşturmak için adım atmaya hazır sivil toplum kuruluşları BOOST Sivil Toplum Teknoloji Hızlandırma Programına başvuru yapabilir. Son başvuru tarihi: 13 Eylül 2020

 

IF SOSYAL ETKİ ÖDÜLÜ BAŞVURULARI

Zamanımızın en acil sorunlarının çözülmesine katkıda bulunan ve koşulların iyileştirilmesine yardımcı olan tüm projelerin sunulabileceği ödül için aynı zamanda kurumsal sosyal sorumluluk projeleri veya toplumun belirli bir kesimi için sağlanılan aktif destek projeleri ile de başvuru yapılabilecek. Bu yılın kategorisi sürdürülebilir kalkınma hedefleri olarak belirlendi. Ödül için ikinci dönem son başvuru tarihi : 19 Kasım 2020

 

BELMONT FORUM – SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE GİDEN YOLLAR TRANSDİSİPLİNER ARAŞTIRMALAR ÇAĞRISI

Çağrı kapsamında desteklenecek projelerin; sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin üç veya daha fazlası arasındaki karşılıklı bağlantılarını ve sinerjilerini ele alan yeni ağlar ve uygulama toplulukları geliştirmesi ve/veya nicel/nitel metodolojiler kullanarak üç veya daha fazla sürdürülebilir kalkınma hedefi arasında olumlu ve olumsuz bağlantıları sentezlemesi beklenmektedir. Üç farklı çağrı ortağı ülkeden en az 3 kuruluşun bir araya gelerek hazırlamaları beklenen proje önerileri için ortak başvuruların 31 Ekim 2020 tarihine kadar çağrı sayfasından, ulusal başvuruların ise 4 Kasım 2020 tarihine kadar TÜBİTAK aracılığı ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

2559 TÜBİTAK – MOESTD (SIRBİSTAN) İKİLİ İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

TÜBİTAK ile Sırbistan Eğitim, Bilim ve Teknolojik Kalkınma Bakanlığı arasında, iki ülkenin bilim insanları tarafından ortak gerçekleştirilecek olan akademik araştırma projeleri desteklenecektir. İlgili çağrı, bilimsel ve teknolojik alanların tamamına açık bulunmaktadır. Son başvuru tarihi: 9 Kasım 2020

 

AKDENİZ İÇİN BİRLİK ÖRGÜTÜ İSTİHDAM TEŞVİK HİBE PROGRAMI ÇAĞRISI

COVID-19 pandemisinin bölgesel olarak etkilerini azaltmak amacıyla Akdeniz için Birlik Örgütü (Union for the Mediterranean) Akdeniz Bölgesi’nde istihdamı teşvik etmek için yeni bir hibe çağrısı duyurusu yayınlanmıştır. Program, bölgede yaşayan insanların iş bulabilmelerini, hayatlarına devam edebilmelerini, girişimciliği artırmayı ve küçük ve orta ölçekli şirketlerin iş ortamlarını iyileştirmeyi hedeflemektedir. Son başvuru tarihi: 29 Ekim 2020

 

AVRUPA KONSEYİ KUZEY-GÜNEY MERKEZİ HİBE DESTEĞİ

Avrupa Konseyi Kuzey-Güney Merkezi, Avrupa’da küresel kalkınma eğitimine farkındalık yaratmayı hedefleyerek, Küresel Eğitim Haftası’nın “Bu bizim dünyamız, birlikte harekete geçelim” mottosunu benimseyerek ve sürdürülebilir kalkınma için beş şarta (insan, yerküre, refah, barış ve ortaklık) göre hareket ederek 16-20 Kasım 2020 tarihleri arasında yıllık Küresel Eğitim Haftası’nın kadrosuna yönelik olan girişimler için teklif çağrısını duyurdu. Son başvuru tarihi: 14 Eylül 2020

 

JACK KİMMEL ULUSLARARASI HİBE PROGRAMI 2020 BAŞVURULARI

Kanada TREE Fonu tarafından desteklenen ve dünyanın dört bir yanından ağaç yetiştiriciliği ve kent ormancılığı alanlarında araştırma yürütenlere katkı sağlamayı hedefleyen Jack Kimmel Uluslararası Hibe Programı yeni dönem destek çağrısını duyurdu. Son başvuru tarihi: 15 Eylül 2020

 

SPENCER VAKFI KÜÇÜK EĞİTİM ARAŞTIRMA PROGRAMI

Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan ve eğitim araştırmalarını destekleyen Spencer Vakfı, program kapsamında bir yıldan beş yıla kadar sürecek projeler için 50 bin dolara kadar destek sunacak. Eğitimin geliştirilmesine katkıda bulunacak eğitim araştırma projeleri destekleneceği programda tekliflerin, eğitimi incelemeyi amaçlayan akademik araştırma projeleri için olması bekleniyor. Son başvuru tarihi: 3 Kasım 2020

 

SOSYAL GİRİŞİMCİLER ARANIYOR!

BEBKA desteğiyle yürütülen proje kapsamında Nilüfer Belediyesi tarafından Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin işbirliğiyle Nilüfer Sosyal Girişimcilik Yarışması düzenlenecektir. Bu sayede, bölgede sosyal girişimcilikle ilgili farkındalık artırılması, potansiyel sosyal girişimcilerin tespit edilmesi ve desteklenmesi hedeflenmektedir. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkı sağlayacak erken ya da ileri aşama bir sosyal girişiminiz varsa yarışmaya başvuru yapabilirsiniz. Son başvuru tarihi: 1 Ekim 2020

 

COSME PROGRAMI YAKIN ZAMANDA AÇILACAK TEKLİF ÇAĞRILARI

GRO/SME/20/B/04- Supporting European SMEs to participate in public procurement outside the EU (Avrupa KOBİlerinin AB dışındaki Kamu ihalelerine katılımını desteklemek). Amaç: KOBİlerin AB dışındaki ülkelerin kamu ihalelerine katılımını desteklemek amacıyla aracı kurumların KOBIlerin uluslararasılaşmasına yardımcı olmasını sağlamak.

GRO/SME/20/B/05- Co-financing of public procurement of innovation consortia (Yenilikçi Konsorsiyum içerecek Kamu İhalelerine eş finansman). Amaç: Talep tarafındaki ihale düzenleyenlerin yenilikçi alım süreçlerini öğrenmeleri ve iyi ihale pratikleriyle tanışmalarına destek olmak.

GRO/SME/20/B/06- Creating links for the facilitation of public procurement of innovation (Kamu ihalelerinde yenilikçiliği kolaylaştıran bağlantılar oluşturmak). Amaç: Kamu ihalelerinde yenilikçiliğin geliştirilmesi için farklı paydaşlar arasında işbirliği modelinin etkinliğini ortaya koymak amacıyla potansiyel alıcılar ve tedarikçileri (özellikle KOBİler, yeni girişimciler), yatırımcılar ve araştırmacıları bir araya getirmek.

GRO/SME/20/B/07- Training for SMEs-friendly policies in Central Purchasing Bodies (Merkezi Satın Alma Yapılarında KOBİ dostu eğitimler). Amaç: Büyük çaptaki kamu ihale alım merkezlerinde çalışan personelin kapasitesinin geliştrilmesine destek olmak ve KOBİlerin ihalelere erişimini  desteklemek.

GRO/SME/20/C/02- Clusters Go International (Kümelenmelerin Uluslararasılaşması). Amaç: Avrupa KOBİlerinin uluslararasılaşmasına yardımcı olacak kümelenme yapılarını desteklemek; Avrupa Stratejik Kümelenme Ortaklıklarını, Avrupa dışındaki üçüncü ülkelere karşı stratejik ilgi alanlarında uluslararası kümelenme işbirliğine yönlendirmek.

GRO/SME/20/C/04- European Cluster Excellence Programme with ClusterXchange scheme connecting ecosystems and cities (Avrupa Kümeleri Mükemmellik Programı). Amaç: Çağrı, bölgeler arası sektörel ve sektörler arası kümelenme işbirliği projelerinin ve Avrupa çapında ortaklıkların geliştirilmesini destekleyecektir.

GRO/SME/20/C/07- Innovation uptake and digitalisation in the tourism sector (Turizm sektöründe yenilikçiliğin ve dijitaleşmenin yakalanması). Amaç: Çağrının amacı, başta KOBİ’ler ve yeni girişimciler olmak üzere turizm girişimcilerinin dijital dönüşümünü desteklemek ve uluslararası ve bölgelerarası inovasyon ekosistemlerindeki turizm işletmeleri ve paydaşların yanı sıra bölgesel ortaklıklar ve işbirliğiyle turizm değer zinciri boyunca inovasyonu artırmaktır.

GRO/SME/20/C/09- Strategic Alliances for the uptake of advanced technologies by SMEs (KOBİlerin ileri teknolojileri yakalaması için Stratejik İşbirlikleri). Amaç: Çağrının amacı, (1) farklı stratejik değer zincirlerindeki ileri teknolojilerin KOBİ’lerinin alımı için stratejik ittifaklar kurmak; (2) AB, ulusal ve bölgesel / yerel düzeyde uygun sanayi politikası önlemlerini belirlemek ve (3) ekonominin belirli sektörlerinde KOBİ’ler tarafından ileri teknolojilerin benimsenmesini desteklemek için büyük ölçekli tanıtım faaliyetleri düzenlemektir.

 

KOSGEB – KOBİGEL “İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME” PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI

2020 – 01 “İmalat Sanayi Sektöründe Dijitalleşme Sürecine Katkı Sağlayabilecek Yerli Teknoloji Geliştiricisi KOBİ’lerin Desteklenmesi ”Proje Teklif Çağrısı,

2020–02“İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Üretim ve İlişkili İş Süreçlerinde Dijital Teknolojilerden Yararlanma Düzeyinin Arttırılması” Proje Teklif Çağrısı, yayınlanmıştır. Son başvuru tarihi : 17 Eylül 2020

 

KOOPERATİFLERİN DESTEKLENMESİ PROGRAMI (KOOP-DES)

KOOP-DES Programı ile kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması, rekabet güçlerinin artırılması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması hedeflenmiştir. KOOP-DES kapsamında,ilk uygulama olarak Programa, kuruluş, işleyiş ve denetimleri Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilen, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatifler ve üst kuruluşları başvurabilecektir.

 

FIRAT KALKINMA AJANSI – TURİZM VE SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

Fırat Kalkınma Ajansı, TRB1 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabilecek projeleri destekleyerek hayata geçirmek amacıyla  “Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi” Mali Destek Programını başlatmıştır. Son başvuru tarihi : 30.10.2020

 

İSVEÇ İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU PROJE BAŞVURU ÇAĞRISI

Türk-İsveç İş Birliği Birimi 2001 yılından beri iki ülke arasındaki iş birliklerini güçlendirme amacıyla faaliyet göstermektedir. İsveç İstanbul Baskonsoloslugu´nda yer alan Birimin misyonu tüm Türkiye’yi kapsayan projeleri sivil toplum örgütleri ile iş birliği kurarak desteklemek ve kamusal tartışma alanı sağlamaktır. Son başvuru tarihi : 21 Eylül 2020

 

COSME YENİ TEKLİF ÇAĞRISI – “KOBİ’LERİN AB DIŞINDAKİ KAMU ALIMLARINA KATILMALARININ DESTEKLENMESİ”

Bu çağrının amacı Avrupa KOBİ’lerinin AB dışındaki kamu alımlarına ulaşmasını sağlamaktır. Proje kapsamında Avrupa İşletmeler Ağı, Avrupa Küme İşbirliği Platformu gibi COSME ve diğer AB programları altında faaliyet gösteren oluşumlar ile işbirlikleri kurulacaktır. Öte yandan, bu oluşumlar ile yürütülecek aktivitelerin tamamen projeye özel tasarlanmış özgün aktiviteler olması gerekmektedir. COVID-19 salgını sebebiyle rekabetin arttığı ve/veya salgından ağır şekilde etkilenen sektörlere önem verilmesi tavsiye edilmektedir. Son başvuru tarihi : 15 Eylül 2020

 

EUROHPC ORTAK GİRİŞİMİ 2020 YILI ORTAK PROJE ÇAĞRISI

Çağrı kapsamında Avrupa İşlemci Girişimi (EPI) ve Avrupa Birliği (AB) tarafından daha önce desteklenmiş projelerde ortaya çıkan teknolojiler kullanılarak tam entegre pilot süper bilgisayar oluşturulması hedeflenmektedir. Bu teknolojiler EPI ve önceki AB projeleri kapsamında geliştirilen işlemci teknolojileri dışında yazılım araçlarını ve kütüphaneleri, ağ bağlantı ve soğutma teknolojilerini de içermektedir. Çağrıya ülkemizden sunulacak proje önerileri TÜBİTAK 1071 programı kapsamında desteklenecektir. Son başvuru tarihi : 15 Eylül 2020

 

ESC “YÜKSEK ÖNCELİKLİ ALANLARDA GÖNÜLLÜLÜK TAKIMLARI” PROJE ÇAĞRISI

ESC Programı ülkemizde Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülmektedir. Yüksek öncelikli alanlardaki Gönüllü Takımlar, gençlik gruplarında yürütülen gönüllü faaliyetleri destekleyen projelerdir. En az iki farklı ülkeden gençlik grupları kısa vadeli yüksek etki uygulayarak dayanışmayı ifade etmek için bir araya gelmektedir. Son başvuru tarihi : 17 Eylül 2020

 

TÜRKİYE-İSPANYA EUREKA NETWORK ÇAĞRISI

Türkiye ve İspanya arasındaki iş birliğinin arttırılması ve iki ülkedeki firmaların ortak Ar-Ge çalışmalarının EUREKA Programı kapsamında desteklenmesi için açılan Türkiye ve İspanya Ortak Proje Çağrısı 30 Eylül 2020’ye kadar proje fikirleri toplamaya devam edecektir. Türk katılımcıların uluslararası başvuru formuyla birlikte TEYDEB’in 1509 – TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri programına başvuru yapmaları da gerekmektedir.

 

KOBİ’LERİN İHTİYAÇLARINA YÖNELİK AKADEMİ-ÖZEL SEKTÖR-ŞEMSİYE KURULUŞ İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

CORNET Programının 30. Çağrısı ile KOBİ’lerin rekabet öncesi kapasitelerini artıracak ihtiyaçlarına yönelik projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Söz konusu çağrı ile desteklenecek projelerin KOBİ ihtiyaçları doğrultusunda akademi ortağınca gerçekleştirilmesi, çıktıların ise birden fazla KOBİ’nin faydasına olması ve çıktıların yaygınlaştırılması beklenmektedir. Son başvuru tarihi : 30 Eylül 2020

 

AFRİKA, ASYA VE AVRUPALI GAZETECİLER İÇİN HİBE PROGRAMI

Journalismfund.eu 1998 yılında Avrupa’da derinlemesine sınır ötesi gazeteciliği teşvik etmek amacıyla kurulmuş, kar amacı gütmeyen bağımsız bir kuruluştur. Journalismfund.eu, kamu yararına, daha fazla hesap verebilirliğe ve şeffaflığa hizmet eden ve eleştirel düşünme ve bilgili tartışmaya katkıda bulunan Avrupa çapında bağımsız ve derinlemesine gazeteciliği ilerletmeye adanmıştır. Kurumun hibe programları, gazetecilerin uluslararası, ulusal ve bölgesel perspektiflerden bir Avrupa zihniyetiyle ilgili kamu yararı hikayeleri üretmelerini sağlar. Son başvuru tarihi: 14 Eylül 2020

 

AVRUPA İÇİN ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK YAYIN DESTEK PROGRAMI

Avrupa için Araştırmacı Gazetecilik (IJ4EU) halihazırda devam etmekte olan sınır ötesi araştırma projelerinin tamamlanması için ek, daha kısa vadeli destek sağlamak üzere hibe desteğini duyurdu. Gazetecilerin veya haber kuruluşlarının hikayelerini tamamlamaları ve yayınlamaları için kısa süreli desteğe ihtiyaç duyan projeler desteklenecek. Son başvuru tarihi: 18 Eylül 2020

 

EASI – SOSYAL YENİLİK KONULU YENİ TEKLİF ÇAĞRISI

Bu çağrının temel amacı, Avrupa Sosyal Haklar Sütununun 14. İlke’nin uygulanmasını teşvik eden yenilikçi yaklaşımların test edilmesinde mevcut veya yeni ortaklıkları desteklemektir. Bu çağrının hedef kitlesi sosyal ve işgücü piyasasıyla bütünleşmede büyük engellerle karşılaşan savunmasız gruplardır. Bu çağrı herhangi bir sosyal güvenlik desteği almayan işgücü piyasasından ve toplumdan uzakta olan ve erişimde engelleri olan savunmasız kişilere etkin hizmet tedarikiyle gelir desteği sağlayarak sosyal içerme desteği sunulmasını hedeflemektedir. Son başvuru tarihi: 15 Ekim 2020

 

UFUK2020 EIC ÖDÜLLERİ

EIC Ufuk2020 Ödül Yarışmaları Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen küresel toplumsal sorunlara yönelik çığır açıcı inovatif çözümleri teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu ödül yarışmaları her kişiye veya kuruma açıktır. Ödüllerin amacı topluma büyük fayda sağlayan pazara yakın radikal bir inovasyonun geliştirilmesidir.

-Güneşten Yakıt: Yapay Fotosentez Yarışması. Son başvuru tarihi: 3 Şubat 2021

-Elektrikli Araçlar için İnovatif Bataryalar Yarışması. Son başvuru tarihi: 17 Aralık 2020

 

ALMANYA, BREZİLYA, BELÇİKA, ÇEKYA, LÜKSEMBURG VE RUSYA İLE ÖZEL SEKTÖR ODAKLI, İKİLİ VE ÇOK TARAFLI İŞ BİRLİĞİ İMKANI

IRASME ağının 26. çağrısı ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) dahil olduğu uluslararası araştırma, geliştirme ve yenilik projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Çağrıya ülkemizden yapılacak başvurularda sanayi-akademi iş birliği tercih nedeni olmakla beraber çağrı ortağı en az 2 ülkenin yer aldığı KOBİ-KOBİ iş birliği projeleri desteklenebilecektir. Son başvuru tarihi: 30 Eylül 2020

 

ACT3 2020 YILI ORTAK PROJE ÇAĞRISI

Karbon Yakalama ve Depolama Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması programının 2020 yılı çağrısı kapsamında, karbondioksit yakalama, kullanma ve depolama (CCUS) teknolojilerine yönelik uluslararası araştırma projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Çağrıya katılım sağlayacak her bir uluslararası proje konsorsiyumunun, çağrıya katılan en az üç farklı ülkeden, en az üç bağımsız kuruluş ile oluşturulması gerekmektedir.  Son başvuru tarihi: 10 Kasım 2020

 

Derleyen: Memet Özkan - www.danismend.com

Not: Araştırma raporlarımızdan, proje hibe desteklerinden, mevzuat duyurularından, eğitim duyurularımızdan ve kurumsal haberlerimizden haberdar olmak isteyen okurlarımızın ozkandanismanlik@gmail.com  adresine boş bir e-posta göndermeleri yeterlidir.

Not:  Bu rapor www.danismend.com tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık  kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde tavsiye veya danışmanlık hizmeti sağlanması olarak yorumlanmamalıdır. Www.danismend.com bu raporda yer alan bilgilerin doğru ve tam olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Www.danismend.com bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan www.danismend.com hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu konularda detay bilgi  isteyen okuyucuların ayrıca bizimle temasa geçmelerini rica ederiz.

 

 

Scroll To Top