Son Haberler
Anasayfa / Anasayfalar / RAPORLAR / PROJE HİBE DESTEKLERİ – EKİM 2021

PROJE HİBE DESTEKLERİ – EKİM 2021

İş ve sosyal hayattaki proje fikirlerine fon sağlamak amacıyla, ulusal ve uluslararası platformlarda izlenmesi gereken, süreli ve süresiz periyodlarda açık olan, çok sayıda proje hibe desteği mevcuttur.

PROJE HİBE DESTEKLERİ adlı raporumuzda, geniş bir konu ve sektör yelpazesinde olmak üzere güncel proje hibe destek çağrıları ve fon kaynakları hakkında özet bilgiler veriyoruz.

İş ve sosyal hayatta proje fikri ya da projesi olan ve fon arayan herkesin okuması gerektiğine inandığımız bu periyodik raporu, ulusal ve uluslararası çok sayıda fon kaynağını düzenli olarak izleyerek oluşturuyoruz.

Araştırma raporlarımızdan, proje hibe desteklerinden, eğitim duyurularımızdan ve kurumsal haberlerimizden haberdar olmak isteyen okurlarımızın ozkandanismanlik@gmail.com  adresine boş bir e-posta göndermeleri yeterlidir.

Çalışmalarınızda destek olması dileğiyle bilgilerinize sunarız.

 

PROJE HİBE DESTEKLERİ – EKİM   2021

 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI – TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI

Çağrı kapsamında, Dijital Dönüşüm Çağrısı Kapsamındaki Öncelikli Ürün Listesi’nde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodlarına sahip ve/veya ürün veya üretim teknolojisi açısından yenilikçi teknoloji alanlarına yönelik ürünlere ilişkin yatırım projeleri için başvuruda bulunulabilir. Ön başvuru bitiş tarihi: 3-11-2021

 

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI 2021 YILI STRATEJİK İMALAT SEKTÖRLERİNE FİNANSMAN DESTEĞİ PROGRAMI

Programın amacı, TRC2 Bölgesinde tekstil-hazır giyim, ayakkabı, gıda ve mobilya imalatı sektörlerindeki işletmelerin uluslararası standartlarda katma değeri yüksek üretim yapmalarının sağlanması ve bu yolla ekonomik büyümenin hızlanmasıdır. Son başvuru tarihi :  22-10-2021

 

İZMİR KALKINMA AJANSI YEŞİL VE MAVİ DÖNÜŞÜM PROGRAMI

Yeşil ve Mavi Dönüşüm Programı’nın hedefi, TR31 İzmir Bölgesi’nin karşı karşıya olduğu çevresel baskının azaltılması, bölgedeki ekonomik dayanıklılığın arttırılması ve bu doğrultuda doğal kaynakların kullanımında gelecek nesilleri de dikkate alan bir yaklaşımın girişimciler ve üreticiler tarafından içselleştirilmesi için “sürdürülebilir üretim teknikleri” ve “ sürdürülebilir üretim metot ve ekipmanlarının yerlileştirilmesi” alanlarında “öncü, özgün ve örnek (3Ö)” projeleri hayata geçirmektir.

 

ANKARA KALKINMA AJANSI KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

Programın Genel Amacı : Ankara kırsalında yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma mekanizmalarının geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir kır-kent ilişkisinin kurulmasıdır. Son başvuru tarihi: 10-12-2021

 

KURUMSAL DESTEK FONU 2021 DÖNEMİ BAŞVURULARI

Turkey Mozaik Foundation ve Dalyan Foundation işbirliği, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirilen Kurumsal Destek Fonu’nun 2021 döneminde COVID-19 salgınının etkilerini de göz önünde bulundurarak, özellikle dezavantajlı ve kırılgan kesimlerle ilişkili olarak ortaya çıkan yeni ya da derinleşen ihtiyaçları merkezine alacak biçimde çalışmalar yapan STK’ların kurumsal kapasitelerini güçlendirmelerine yönelik desteklere öncelik verilecek.  Son başvuru tarihi :  7-10-2021

 

AVRUPA ARAŞTIRMA KONSEYİ KAVRAM KANITI HİBELERİ

Avrupa Araştırma Konseyi Kavram Kanıtı Hibeleri, Avrupa Araştırma Konseyi tarafından finanse edilen araştırmaların ticari ve sosyal yenilik potansiyellerinin keşfedilmesini amaçlamaktadır ve Konsey tarafından finanse edilen araştırmaları yöneten Baş Araştırmacılar için geçerlidir. Son başvuru tarihi :  14-10-2021

 

BEINCLUSIVE – İLHAM VEREN DEĞİŞİMLER SPOR ÖDÜLLERİ ÇAĞRISI

BeInclusive Spor Ödülleri 2017′den bu yana spor yoluyla sosyal içermeyi başarıyla destekleyen, mülteciler, göçmenler, engelliler, azınlıklar, imkanları kısıtlı gençler ve diğer gruplarla çalışan spor organizasyonlarının başarılarını takdir etmekte ve iyi projeleri ödüllendirmektedir.  AB üye devletlerinde veya program ülkelerinde sosyal kapsayıcılığı amaçlayan bir spor projesini başarıyla geliştiren ve yürüten herhangi bir kurum/kuruluş veya kamu otoritesi bu yarışmaya katılabilmektedir. Son başvuru tarihi :  21-10-2021

 

MAB GENÇ BİLİM İNSANLARI ÖDÜLLERİ 2022 BAŞVURULARI

MAB Genç Bilim İnsanları Ödülleri (YSA), UNESCO’nun İnsan ve Biyosfer (Man and the Biosphere, MAB) Programı kapsamında disiplinler arası araştırma yürüten genç araştırmacıların biyosfer rezervleri kapsamındaki çalışmalarını teşvik etmeyi hedeflemektedir. Son başvuru tarihi :  14-01-2022

 

KENTLER ARASI AĞ GELİŞTİRME HİBE PROGRAMI BAŞVURULARI

Goethe-Institut Istanbul, Anadolu Kültür, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Institut Français Türkiye ve Danimarka Kültür Enstitüsü Türkiye ofisi ortaklığında, Türkiye Hollanda Büyükelçiliği işbirliğiyle gerçekleşen bir Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı, Türkiye’de kültür-sanat alanındaki sivil toplum çalışmalarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Programa, değişim programı organizasyonu, konuk sanatçı programı, konferans serisi, şehirler arası eğitim programı, kurumlar arası ağ geliştirme programı ve sergi projeleriyle başvurulabilecek. Son başvuru tarihi :  25-10-2021

 

TÜBİTAK- 1004 – MÜKEMMELİYET MERKEZİ DESTEK PROGRAMI “YÜKSEK TEKNOLOJİ PLATFORMLARI” 2. ÇAĞRISI

1004 Programı kapsamında yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının özel sektör Ar-Ge/Tasarım merkezleri ve kamu Ar- Ge birimleri ile iş birliği yaparak geliştirdikleri ürün/teknolojileri özel sektöre transfer edebilecekleri yüksek teknoloji platformlarının oluşturulması amacına yönelik 2. çağrı açılmıştır. Son başvuru tarihi: 15-12-2021

 

EUROSTARS-3 PROGRAMI’NIN İLK ÇAĞRISI

Yenilikçi KOBİ’lerin liderliğinde oluşturulan uluslararası işbirliği projelerinin desteklendiği Eurostars-3 Programı’nın ilk çağrısı açıldı. Çağrı kapsamında, en az bir Türk ve Eurostars üye ülkesinden bir ortağın katılımıyla, pazara yönelik, yenilikçi ürün, süreç ve hizmet geliştirilmesi amacı taşıyan uluslararası Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Uluslararası çağrı için son başvuru tarihi: 4-11-2021

 

TÜBİTAK – ARDEB 1001 “SPOR ARAŞTIRMALARI” BAŞLIKLI ÖZEL ÇAĞRISI

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanmış olan iş birliği protokolü çerçevesinde, “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında “Spor Araştırmaları” başlıklı özel bir çağrıya çıkılmasına karar verilmiştir. Son başvuru tarihi: 12-11-2021

 

TÜRKİYE-BİRLEŞİK KRALLIK ORTAKLIĞINDA “RESEARCH ENVIRONMENT LINKS (REL)” PROGRAMI BAŞVURULARI

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında bilimsel işbirliğinin geliştirilmesine yönelik olarak British Council tarafından yürütülen Araştırma Çevre Bağlantıları (Research Environment Links) Programı altında TÜBİTAK ve British Council iş birliğinde yürütülecek olan kapasite geliştirme programı çağrısı açıldı. Son başvuru tarihi: 8-10-2021

 

TÜBİTAK – “BİGG YEŞİL BÜYÜME ÇAĞRISI”

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında, Türkiye ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla BiGG Yeşil Büyüme Çağrısı açıldı. İş fikri başvuruları 1 Eylül 2021 ve 1 Kasım 2021 tarihleri arasında 63 Uygulayıcı Kuruluş tarafından alınacaktır.

 

TÜBİTAK – SPOR TEKNOLOJİLERİ ALANINDAKİ BİGG PROJELERİ İÇİN “BİGG SPOR ÖDÜLLERİ” YARIŞMASI

1512 Girişimcilik Destek Programından (BiGG) veya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmüş olan Teknogirişim Sermaye Desteği Programı’ndan yararlanmış firmalar veya duyuruda belirtilen alanlarda ürün sunan ve geliştirmekte olan Türkiye’de yerleşik tüm firmalar spor teknolojileri alanındaki ürünleri ile katılım sağlayabileceği  “BİGG SPOR Ödülleri” başlıklı yarışma açılmıştır. Son başvuru tarihi: 31-10-2021

 

TÜBİTAK – BİDEB 2224-C ULUSLARARASI ANLAŞMALAR ÇERÇEVESİNDE YURT DIŞINDAKİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME PROGRAMI

Program kapsamında; Nobel ödüllü bilim insanları ile lisans veya lisansüstü eğitimlerine devam eden öğrenciler ile doktora dereceli genç araştırmacıları; ders, panel ve seminerler gibi çeşitli platformlarda buluşturmayı amaçlayan “Lindau Nobel Ödüllü Bilim İnsanları Toplantıları”na katılım için destek verilmektedir. Son başvuru tarihi: 6-10-2021

 

TÜBİTAK STAJYER ARAŞTIRMACI BURS PROGRAMI (STAR) 2. ÇAĞRISI

Proje tabanlı araştırma kültürünü toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak ve ülkemizde proje yapma çalışmalarının yaygınlaşmasına önemli katkılar sağlamak amacıyla STAR Programı lisans öğrencileri için bir kez daha 4 Ekim 2021 tarihinde çağrıya açılıyor. Son başvuru tarihi: 15-10-2021

 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI AR-GE DESTEK PROGRAMI 17. PROJE ÇAĞRISI

Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı kapsamında proje başvurularının kabulü için 17. Çağrıya çıkılmıştır. Son başvuru tarihi: 08-10-2021

 

SERHAT KALKINMA AJANSI 7. KISA FİLM VE BELGESEL YARIŞMASI

Serhat Kalkınma Ajansı, ajansın faaliyet gösterdiği illerdeki (Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars) sosyal, kültürel, tarihi ve ekonomik değerlerin tanıtılması amacıyla kısa film ve belgesel yarışması düzenlemektedir. 7. Kısa Film ve Belgesel Yarışması’nda tema sınırlaması bulunmamaktadır. Son başvuru tarihi:  01-12-2021

 

UNESCO ÖĞRENEN ŞEHİRLER AĞI 2021 YILI BAŞVURULARI

UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı, politika diyaloğunu ve üye şehirlerin arasındaki ikili öğrenmeyi; bağlantılar kurarak, ilişkileri destekleyerek, kapasite geliştirmeye olanak sağlayarak ve öğrenen şehirler inşa etme sürecinin tanınması ve güçlendirilmesi için araçlar geliştirerek teşvik edip, dünya şehirlerindeki hayat boyu öğrenme uygulamalarını desteklemekte ve geliştirmektedir. Son başvuru tarihi: 1-11-2021

 

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ – GIDANI KORU FİKİR VE PROJE YARIŞMASI

Yarışmayla, belediyelerin gıda atığını önleme ve azaltımı, gıda ve organik atık yönetimi, gıda kaybı ve israfının azaltılmasına yönelik farkındalık çalışmaları ile vatandaşların bu konudaki bilgisinin arttırılması ve israfı önleyici davranışların benimsetilmesi hedeflenmektedir. 1. Aşama Fikir Projesi son teslim tarihi: 22-10-2021

 

ULUSLARARASI YUNUS EMRE KISA FİLM YARIŞMASI

Yunus Emre Enstitüsü tarafından yurt içinde ve yurt dışında farklı alanlarda çok sayıda etkinliğin gerçekleştirilmesi planlanmış olup, Yunus Emre’nin günümüze ulaşan şiirleri vasıtasıyla bize miras kalan evrensel mesajlarını sinemanın diliyle tüm insanlığa ulaştırmak amacıyla Uluslararası Yunus Emre Kısa Film Yarışması düzenlenecektir. Son başvuru tarihi: 15-10-2021

 

TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜNE ULUSLARARASI KATKI ÖDÜLLERİ

Yunus Emre Enstitüsü tarafından yurt içinde ve yurt dışında farklı alanlarda çok sayıda etkinliğin gerçekleştirilmesi planlanmış olup, bu çerçevede “Türkçe ve Türk Kültürüne Uluslararası Katkı Ödülleri” verileceği ve söz konusu ödüller vasıtasıyla Türk kültürünü ve Türkçeyi dünyaya tanıtan kişi, kurum ve kuruluşlar ile bu amaca hizmet eden evrensel kıymete sahip eserlerin dünya kamuoyunun gündemine getirilmesi hedeflenmektedir. Son başvuru tarihi: 15-10-2021

 

ADALETİN KRİSTAL TERAZİSİ YARIŞMASININ GENÇ VERSİYONU

Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu (CEPEJ) ve Strazburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin işbirliği ile “Adaletin Kristal Terazisi (The Crystal Scales of Justice)” yarışmasının yüksek lisans öğrencilerine uyarlanmış versiyonu (“Junior Edition”) düzenlenecektir. Avrupa Konseyi’ne üye veya gözlemci ülkelerin hukuk fakültelerindeki yüksek lisans öğrencileri takımlar oluşturarak proje hazırlayabilmektedir. Son başvuru tarihi: 20-11-2021

 

TÜBİTAK – SDF ORTAK PROJE ÇAĞRISI

Türkiye ve Azerbaycan’daki sanayi kuruluşları arasında gerçekleştirilecek olan ortak araştırma, geliştirme ve yenilik projeleri desteklenecektir. İlgili çağrı, bilimsel ve teknolojik alanların tamamına açık bulunmaktadır. Son başvuru tarihi: 05-11-2021

 

TÜBİTAK – 2236 ULUSLARARASI DENEYİMLİ ARAŞTIRMACI DOLAŞIM PROGRAMININ 2021 YILI KAPSAMINDAKİ SON ÇAĞRISI

CoCirculation2 programı ile alanında tecrübeli araştırmacıların araştırma projelerini Türkiye’nin önde gelen akademi veya sanayi kurum ve kuruluşlarında yürütmeleri desteklenecek, ülkemiz tecrübeli araştırmacılar için cazibe merkezi haline getirilecek, yurda dönüş yapmak isteyen nitelikli araştırmacılara destek sağlanacak, Ar-Ge insan kaynağı gelişimine katkıda bulunulacak, uluslararası ve sektörler arası araştırmacı dolaşımı desteklenecektir. Son başvuru tarihi: 15-11-2021

 

6.SABANCI VAKFI KISA FİLM YARIŞMASI

6.Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın teması “Yeni Dünyada Yeni Meslekler” olarak belirlenmiştir. Başvuru yapan filmlerin daha önce hiçbir yerde gösterilmemiş olması ve ödül almamış olması gerekmektedir. Son başvuru tarihi : 19-11-2021

 

TÜBİTAK 2514 – UKRAYNA EĞİTİM VE BİLİM BAKANLIĞI (MESU) İLE İKİLİ İŞBİRLİĞİ SEYAHAT DESTEK PROGRAMI ÇAĞRISI

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı (MESU) ile arasında mevcut işbirliği çerçevesinde ortak seyahat projeleri desteklenecektir. Son başvuru tarihi: 15-10-2021

 

TÜBİTAK SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLERDE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Ülkemizde sosyal ve beşeri bilimlerde toplumsal fayda sağlanması amacıyla; 1-beşeri bilimlerin veri toplama ve analiz yoluyla durum tespiti çalışmalarının bulguları ile bulgular ışığında bilime yenilikçi katkılar yapacak yöntemlerin, yaklaşımların ve yorumların geliştirileceği; 2-kamu politikalarının geliştirilmesi süreçlerinde bilimsel temellerin oluşturulacağı; 3-teknolojik ilerlemelerin sosyal etkilerinin ortaya konulması amacıyla yapılandırılmış; çıktı ve etki odaklı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin destekleneceği Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destekleme Programı başvuruya sürekli olarak açılmıştır.

 

SEA-EU JFS – GÜNEYDOĞU ASYA VE AVRUPA ÜLKELERİ ORTAK FONLAMA PROGRAMI ÇAĞRISI

SEA-EU JFS 2021 Çağrısı kapsamında “Sürdürülebilir Gıda Üretimi” (Sürdürülebilir Gıda Üretimindeki nanoteknolojiler de dâhil olmak üzere) ve “İklim Değişikliği: Dayanıklılık ve Uyum” (İklim değişikliği konularında sosyal bilim ve sağlık bilimleri ilişkili konular dâhil olmak üzere)” tematik alanlarında başvuru yapılabilir. Son başvuru tarihi: 15-10-2021

 

AVRUPA KOMİSYONU GENÇLİK GÖNÜLLÜLÜĞÜ FAALİYETLERİNİ DESTEKLEMEK İÇİN ÇAĞRI

Avrupa Dayanışma Programı, ihtiyaç sahibi kişilere yardım etmekten, sağlık ve çevre alanlarındaki eylemleri desteklemeye kadar, AB ve ötesinde çeşitli alanlarda gönüllü faaliyetlerde bulunmak isteyen gençleri destekler. Bu yılın önceliği sağlık olacak ve gönüllüleri COVID-19 salgınının etkisi ve bu etkinin azaltılması dahil olmak üzere sağlık sorunlarını ele alan projelerde çalışmak üzere destekleyecektir. Son başvuru tarihi: 30-10-2021

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL TOPLUMLA İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE BAŞVURULARI

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü; kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu kurumları ile olan ilişkilerinin arttırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması, toplumsal sorunlara gönüllü kuruluşlar aracılığıyla çözüm üretilmesi gibi çeşitli amaçlarla derneklerin faaliyetlerini desteklemektedir. Bu kapsamda Genel Müdürlük, her yıl bütçe imkânları doğrultusunda derneklerce hazırlanan projelere yardım etmektedir.

 

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI – DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – OYUN YAZMA YARIŞMASI

Yarışmanın adı “CUMHURİYET’İN 100. YILINDA KADIN”dır. Ayrıca bu yarışma kapsamında “Bilim, Sanat ve Savaşlarda Kadınlarımız” ayrı bir başlık oluşturacaktır. Eserlerde ülkemizin bağımsızlık adına verdiği savaşlarda yer alan bilinen veya bilinmeyen; bilim, sanat dallarında kahraman kadınlarımızın öyküleri tiyatronun kendi estetik araçları üzerinden ele alınmalıdır.  Son başvuru tarihi : 31-12-2021

 

2021 YILI VERİMLİLİK ARTIRICI PROJE (VAP) BAŞVURULARI

2021 yılı Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) başvuruları sadece elektronik ortamda Enerji Verimliliği Destek Yönetim Sistemi (EVDES) üzerinden alınacaktır. Son başvuru tarihi : 31-12-2021

 

SİVİL DÜŞÜN YENİ DESTEKLERİ

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun sivil toplum destek programı Sivil Düşün destekleri, başvuruları almaya başladı. 2022 yılına kadar başvuruya açık olacak yeni destek paketinde dört farklı kategori üzerinden başvuru yapılabilecek. Geliştir, Etkile, Duyur ve Güçlen kategorileri altında hazırlanan desteklere STÖ’ler ve aktivistlerden başvuru alınacak.

 

Derleyen: Memet Özkan - www.danismend.com

Not: Araştırma raporlarımızdan, proje hibe desteklerinden, eğitim duyurularımızdan ve kurumsal haberlerimizden haberdar olmak isteyen okurlarımızın ozkandanismanlik@gmail.com  adresine boş bir e-posta göndermeleri yeterlidir.

Not:  Bu rapor www.danismend.com tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık  kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde tavsiye veya danışmanlık hizmeti sağlanması olarak yorumlanmamalıdır. Www.danismend.com bu raporda yer alan bilgilerin doğru ve tam olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Www.danismend.com bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan www.danismend.com hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu konularda detay bilgi  isteyen okuyucuların ayrıca bizimle temasa geçmelerini rica ederiz.

 

 

Scroll To Top