Son Haberler
Anasayfa / Anasayfalar / RAPORLAR / PROJE HİBE DESTEKLERİ – ARALIK 2017

PROJE HİBE DESTEKLERİ – ARALIK 2017

İş ve sosyal hayattaki, potansiyel projelere ve proje fikirlerine fon sağlamak amacıyla, ulusal ve uluslararası platformlarda izlenmesi gereken, süreli ve süresiz periyodlarda açık olan, çok sayıda proje hibe desteği duyurusu yapılmaktadır. “Proje Hibe Destekleri” başlıklı raporumuzda, geniş bir konu ve sektör yelpazesinde olmak üzere güncel ve aktif olan proje hibe destek çağrıları ve fon kaynakları hakkında özet bilgiler veriyoruz.

İş ve sosyal hayatta proje fikri ya da projeleri olan ve fon arayan herkesin okuması gerektiğine inandığımız bu periyodik raporu, ulusal ve uluslararası çok sayıda fon kaynağını düzenli olarak izleyerek oluşturuyoruz.

“PROJE HİBE DESTEKLERİ” başlıklı raporumuzun yanısıra periyodik olarak yayınladığımız  “EKONOMİK GÖRÜNÜM”, “İŞ DÜNYASINI NELER BEKLİYOR ?” ve “MEVZUAT  DUYURULARI” başlıklı raporlarımızı da incelemenizi öneriyoruz.

Araştırma raporlarımızdan, proje hibe desteklerinden, mevzuat duyurularından, eğitim duyurularımızdan ve kurumsal haberlerimizden haberdar olmak isteyen okurlarımızın ozkandanismanlik@gmail.com  adresine boş bir e-posta göndermeleri yeterlidir.

Çalışmalarınızda destek olması dileğiyle bilgilerinize sunarız.

 

PROJE HİBE DESTEKLERİ – ARALIK 2017

 

KOSGEB – STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI

İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi, üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanması, KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması, KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi ve cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesi amacıyla KOSGEB tarafından Stratejik Ürün Destek Programı oluşturulmuştur. Başvurular 1 Ocak- 31 Mart 2018 tarihleri arasında alınacaktır. 5.000.000 TL (Geri ödemesiz +Geri ödemeli) destek mevcuttur.

 

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI – TARIMSAL SULAMA SİSTEMLERİ DESTEĞİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sulama sistemlerine %50 oranında 500.000 TL‘ye kadar hibe verilebilmektedir. Başvurular 1 Ocak – 1 Mart 2018 arası alınacaktır.

 

TKV – KIRSAL KALKINMA ALANINDA ÇALIŞAN STÖ’LERE HİBE DESTEĞİ

Bu çağrı, sürdürülebilir kırsal kalkınmanın farklı yönlerinde aktif olan, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Makedonya, Türkiye, Bosna Hersek ve Kosova‘dan bütün STK’lar için açılmış olup 17 Aralık 2017 tarihine  kadar geçerlidir. Söz konusu program, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, 4 yıl süreli “ALTER – Active Local Territories for Economic development of Rural Areas” projesinin bir parçası olarak uygulanmaktadır. Başvuruları başarıyla sonuçlanan Sivil Toplum Kuruluşları için, hibe başına maximum 17.000 euro verilecektir.

 

UNDEF (Birleşmiş Milletler Demokrasi Fonu) Teklif Çağrısı

Sivil toplum örgütlerine ait tüm projelerin süresi iki yıldır ve her bir projeye 300.000 USD hibe sağlanmaktadır. UNDEF, sekiz ana alanın bir veya daha fazlasını kapsayan proje tekliflerini başvuruya davet ediyor:

-Cinsiyet eşitliği

-Topluluk aktivizmi

-Hukukun üstünlüğü ve insan hakları

-Gençlerin katılımı

-Sivil toplumun hükümet ile etkileşiminin güçlendirilmesi

-Medya ve bilgi edinme özgürlüğü

-Bilgi araçları

-Seçim süreçleri

UNDEF özellikle toplumsal cinsiyet; hukukun üstünlüğü; medya; en erken 2020 için planlanan seçimler üzerine odaklanan seçim süreçleri konularında yapılan proje tekliflerine öncelik veriyor. Son başvuru tarihi : 20 Aralık 2017

 

Sivil Toplum Diyaloğu Programı Beşinci Dönemi Teklif Çağrısı

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Diyaloğu Programında Beşinci Dönem Başlıyor. Toplam bütçesi 6 milyon avro olan hibe programı ile AB müzakere sürecinin tüm fasıl başlıklarıyla ilgili konularda, Türkiye ve AB’den kuruluşların ortaklaşa yürüttüğü diyalog eksenli projeler geliştirilmesi hedeflenmektedir.  Türkiye’den dernekler; vakıflar; dernekler ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları  ile AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşların ortaklaşa geliştirecekleri projelere, en az 60 bin avro, en fazla da 200 bin avro hibe desteği sağlanacaktır. Son başvuru tarihi : 16 Şubat 2018

 

İŞKUR – Engelli İstihdamına Yönelik Destek

Engelli ve eski  hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek verilecektir.

Desteklenecek projeler:

-Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,

-Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,

-Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler,

-Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler,

-Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler.

-Korumalı işyeri desteğine yönelik projeler.

Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları ile kendi işini kurmak isteyen engelliler projelerini 11 Aralık 2017 tarihine verebilirler.

 

İMECE 2. DESTEK PROGRAMI – KADIN VE KIZ ÇOCUKLARININ GÜÇLENMESİ 

İmece; farklı yetkinliklerden birey ve kurumların sosyal meseleler etrafında bir araya gelip yenilikçi çözümler ürettiği bir platformdur. Destek Programı’nda, Birleşmiş Milletler’in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik çözümler aranıyor. Toplum Cinsiyet Eşitliği hedefinde kadın ve kız çocuklarının güçlenmesinde 4 meseleye odaklanıyor:

-Kadınların ekonomik hayata eşit katılımı

-Kadınların ve kız çocuklarının eğitime erişimi

-Eğitim modelleri ve içeriğinin toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlayacak şekilde tasarlanması

-Kadınların ve kız çocuklarının bedensel, sosyal ve ruhsal anlamda sağlıklı ve iyi olmalarının sağlanması

Jüri değerlendirmeleri kapsamında seçilen 3 takımın her birine 120.000 TL hibe sağlanacaktır. Son başvuru tarihi : 28 Aralık 2017

 

STGM- BİRLİKTE YEREL STÖ’LER KURUMSAL DESTEK PROGRAMI ÇAĞRISI

BİRLİKTE Destek Programı, Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve STGM tarafından uygulanan “Yerel Sivil Toplum Örgütleri için Stratejik Kapasite Geliştirme” hibe projesi kapsamında bir alt-hibe programı olarak yürütülecek.

BİRLİKTE Destek Programının iki hedefi bulunmaktadır:

• Hak temelli çalışmalar yürüten yerel STÖ’lerin varlıklarını sürdürebilmeleri, temel amaçlarını gerçekleştirebilmeleri ve gelişip güçlenebilmeleri için katkı sağlamak,

• Yerel düzeyde işbirlikleri geliştirerek sivil toplum alanına katkıda bulunmak isteyen ulusal STÖ’lere bu yönde destek sağlanmak.

Başvurusu kabul edilen Yerel STÖ’ler BİRLİKTE programı hibe desteğinden iki yıl için en fazla toplam 30.000 Euro mali yardım alacaklardır. Ulusal STÖ’lere sağlanacak kurumsal hibe desteği ise bir yıl boyunca STÖ başına en fazla 36.500 Euro’dur. Başvuruların iletilmesi için son tarih: 8 Ocak 2018

 

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI – VERİMLİLİK PROJE ÖDÜLLERİ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına yönelik verimlilik ile ilgili çalışmalarımız kapsamında, her ölçekteki işletmelerimizin verimlilik artışlarını desteklemek ve bu alanda gerçekleştirilen projeleri teşvik etmek amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” vermekteyiz. Son başvuru 9 Ocak 2018.

Ödüle Başvurabilecek Projeler

- İşletmenin sunduğu ürün veya hizmetlerin kalitesini iyileştirmeye yönelik projeler

- İş süreçlerinin performanslarını arttırmaya yönelik projeler

- Hammadde, malzeme, enerji, sermaye ve insan kaynaklarının verimliliğini arttırmaya yönelik projeler

- İşletmenin karlılığını arttırmaya veya maliyetlerini azaltmaya yönelik projeler

- Çalışma yaşamının kalitesini iyileştirmeye yönelik projeler

 

“HAYAL EDİN, GERÇEKLEŞTİRELİM” YARIŞMASI

Kredi Kayıt Bürosu, gençlerin sosyal sorumluluk konusunda bilinçlenmeleri, toplumsal ihtiyaçları fark etmeleri ve bu alanlarda harekete geçmelerini sağlamak amacıyla Türkiye genelinde tüm üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini alan öğrencilerin ve yurtdışında üniversite öğrenimi gören tüm Türk öğrencilerin katılımına açık olan “Hayal Edin Gerçekleştirelim” sosyal sorumluluk proje fikir yarışmasını Ocak 2014 itibarıyla başlattı. Türkiye’nin ilk ve tek kredi bürosu olan KKB, sektörün önde gelen 9 bankasının ortaklığı ile 11 Nisan 1995 tarihinde kurulmuştur. KKB’nin; bankalar, tüketici finansman şirketleri, leasing, ve sigorta şirketleri olmak üzere hem Risk Merkezi hem de kendi üyelerini içeren 200’ün üzerinde üyesi bulunmaktadır. Sosyal sorumluluk projelerini paylaşmak ve gerçeğe dönüştürmek isteyen, Türkiye çapındaki tüm üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencileri ve yurt dışında üniversite öğrenimi gören tüm Türk öğrenciler katılabilir. Projelerin son teslim tarihi: 23 Şubat 2018

 

I.ULUSAL ÜNİVERSİTELER PATENT YARIŞMASI – PATENTLE TÜRKİYE

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ilk defa düzenlenecek olan üniversite öğrencilerine yönelik patent yarışması başlıyor. Patentle Türkiye sloganı ile başlayacak olan yarışma, üniversitelerde patent konusunda farkındalık oluşturulması, üniversite öğrencilerinin profesyonel meslek hayatında veya akademik çalışmalarda kullanacakları teknik bilgilerle donatılması ve öğrencilerin ülkemizin teknolojik gelişmesinde önemli bir yer tutan buluş faaliyetlerine özendirilmesini amaçlamaktadır. Son tarih : 31 Aralık 2017

 

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK (EASI) PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRISI: SOSYAL İŞLETMELERİN FİNANSMANI İÇİN İŞLEM MALİYETİ DESTEĞİ

Teklif çağrısının amacı, sosyal girişim finans piyasasının gelişimini teşvik etmek ve sosyal girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için mevcut kurumsal finansal araçları (özellikle sosyal EFSI -Stratejik Yatırımlar için Avrupa Fonu-)  işlem maliyeti desteğinin bir hibe programı yoluyla test edilmesi amaçlanmaktatır. Bu kapsamda, özellikle başka türlü gerçekleşmeyecek olan 500 bin avronun altındaki daha küçük risk-sermaye yatırımlarını harekete geçirilmesi hedeflenmektedir. Her bir proje için 300 bin avro ile 1 milyon avro arasında hibe desteği sağlanması öngörülmektedir. Proje başvurularının 15 Temmuz 2017 / 1 Aralık 2017 / 15 Nisan 2018 tarihlerine kadar Avrupa Komisyonuna iletilmesi gerekmektedir.

 

KKYDP 12. ETAP TEBLİĞİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı” kapsamında uygulanan, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların  Desteklenmesi Programı 12.Etap başvurularına ilişkin, 2017/22 sayılı Tebliğ, 13 Eylül 2017 tarih ve 30179 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Başvuruların, Tebliğin yayım tarihinden itibaren 90 gün içerisinde yapılması gerekmektedir.

 

COSME (İŞLETMELERİN VE KOBİ’LERİN REKABET EDEBİLİRLİĞİ PROGRAMI)

İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (Competitiveness of Enterprises and SMEs-COSME) 2014-2020 döneminde, 2.3 milyar avroluk bir bütçe ile yürütülen bir “Birlik” programıdır. Bu program ile Birlik işletmelerinin rekabet edebilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi ve girişimcilik kültürünün teşvik edilmesi ile KOBİ’lerin kurulması ve büyümesi desteklenmektedir.

Açık çağrılar aşağıda yer almaktadır:

A) PAZARA ERİŞİMİN ARTIRILMASI

Yenilik Alımı Brokerleri: Kamu Alımının Yenilikçiliğini Kolaylaştırmak için Bağlantılar Yaratma. Son Başvuru: 21 Kasım 2017

B) İŞ YARATMA VE GELİŞTİRME İÇİN DAHA ELVERİŞLİ ŞARTLAR

Cluster Go International – Savunma ve Güvenlik Sektörü. Son Başvuru: 13 Aralık 2017

 

TÜBİTAK – 4005 – BİLİM VE TOPLUM YENİLİKÇİ EĞİTİM UYGULAMALARI PROJE ÇAĞRISI

Program öğretmenlere / akademisyenlere; kendi branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını, kullanılmasını ve geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda projelerde aşağıdaki kazanımların sağlanması hedeflenmektedir:

-Yenilikçi öğretim yöntemlerini kullanarak yenilikçi öğrenme ortamları tasarlamak ve öğrenmeyi desteklemek,

- Özgün yöntem, teknik ve materyallerin etkili kullanımını yaygınlaştırmak,

- Yenilikçi öğretim yöntemlerinin geliştirilerek toplumda yaygınlaşmasını sağlamak,

-  Bilim ve bilim insanına yönelik olumlu tutum geliştirilmesi,

- Fen bilimleri, teknoloji, dil eğitimi (anadil ve yabancı dil eğitimi), mühendislik ve matematik uygulamalarının anlaşılmasını sağlamak,

- Bilim, teknoloji (mühendislik), toplum, çevre ve birey arasındaki etkileşimi sağlamak,

- Bilimsel tecrübelerin paylaşılmasını sağlamak ve yeni içeriklerin geliştirilmesine yönelik etkinlikleri yaygınlaştırmak.

Elektronik başvuru son tarihi 22 Ocak 2018

 

TÜBİTAK – 4004 – DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI PROJE ÇAĞRISI

Program, bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bunu yaparken de bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde aktarılmasını amaçlamaktadır. Bu projelerde; katılımcılara olabildiğince fazla bilgi aktarılması değil, katılımcıların basit bilimsel olguları farketmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda projelerde aşağıdaki kazanımlar sağlanacaktır:

- Olay ve olguların bilimsel bakış açısıyla anlaşılmasını desteklemek,

- Katılımcıları izleyici ve dinleyici konumundan çıkarıp, aktif görevler vererek onları “yapan-yaşayan” konumuna getirmek, bu yolla anlamlı öğrenmeyi sağlamak,

- Etkileşimli uygulamalarla, katılımcıların bilime bakış açısının olumlu yönde gelişmesine katkıda bulunmak,

- Bireylere bilimsel düşünme becerileri kazandırarak onların bilimsel çalışmalar konusunda özgüvenlerini geliştirmek ve pekiştirmek,

- Elde edilen kazanımlara dayalı olarak katılımcılarda girişimciliğin ve bireysel yaratıcılığın gelişimine katkı sağlamaktır.

Elektronik başvuru son tarihi 22 Ocak 2018

 

TÜBİTAK – SLOVAKYA BİLİMLER AKADEMİSİ (SAS) İLE TEMATİK İŞBİRLİĞİ PROGRAMI

Türkiye ile Slovakya arasında bilim ve teknoloji alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla oluşturulan ve 2012 yılından itibaren yürütülen 2540-TÜBİTAK ve Slovak Bilimler Akademisi (SAS) İkili İşbirliği Programı kapsamında açılan çağrılarla iki ülke arasında bilim ve teknoloji alanında sürdürülebilir ortaklıkların kurulması hedeflenmektedir. Çağrı kapanış tarihi: 29 Aralık 2017

 

TÜBİTAK – PAKİSTAN BİLİM VAKFI (PSF) İKİLİ İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Türkiye ve Pakistan arasındaki işbirliğinin arttırılması ve iki ülke araştırmacılarının ortak Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi için TÜBİTAK ve Pakistan Bilim Vakfı (PSF) Ortak Proje Çağrısı 01 Kasım 2017 tarihi itibariyle açılmıştır. 15 Ocak 2018 tarihine kadar açık kalacak çağrı kapsamında: Yenilenebilir Enerji, Yer Bilimleri, Havacılık, Malzeme Bilimleri, Biyoteknoloji, Çevre Bilimleri başlıklarında sunulan projeler değerlendirmeye alınacaktır.

 

TÜBİTAK – 4007 BİLİM ŞENLİKLERİ DESTEKLEME PROGRAMI ÇAĞRISI

4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı, Bilim kültürünü ve bilim iletişimini toplumun daha geniş kesimlerine yaymak, bu sayede toplumun bilime olan ilgisini artırmak, çocukları ve gençleri tüm bilim alanlarında kariyer yapmaya özendirmek, bilim insanlarıyla farklı kesimleri kaynaştırmak ve bilimsel bilgiyi topluma eğlenceli bir ortamda aktarabilmek amacıyla hazırlanan sergi, atölye, laboratuvar çalışmaları ile tematik oyunlar, yarışmalar, sahne şovları, gösteriler, söyleşiler gibi tercihen etkileşimli uygulamaları içermektedir. 4007 destek programına; Üniversiteler, kamu ve belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezleri, belediyeler ile diğer kamu kurum ve / veya kuruluşlar başvurabilir. Son tarih : 22 Ocak 2018

 

TÜBİTAK-FRANSA ULUSAL ARAŞTIRMA AJANSI(ANR) ORTAK PROJE BAŞVURUSU ÇAĞRISI

2018-2021 yıllarında ortak araştırma projeleri desteklenecektir. Ortak proje önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Fransız araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir. Proje süreleri en fazla 36 ay olabilecektir. Destek üst limiti  “Beşeri Bilimler” alanındaki projeler için 360.000 TL, diğer çağrı öncelikli alanlarındaki projeler için 720.000 TL’dir. Online Başvurular 12 Mart 2018 17.00’da kapanacaktır.

 

TÜBİTAK ERA-NET COFUND BİYOÇEŞİTLİLİK SENARYOLARI VE EKOSİSTEM SERVİSLERİ ÇAĞRISI

Ufuk 2020 alt alanlarından “İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği, Ham Maddeler” başlığı altında BiodivERsA ile Belmont Forum ortaklığında açılan Biyoçeşitlilik Senaryoları ve Ekosistem Servisleri konulu ERA-NET Cofund çağrısı, biyoçeşitliliğin ve ekosistem servislerinin sürdürülebilir yönetiminin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesinin sağlanması ile senaryoların geliştirilmesi konularını ele almaktadır. Çağrı 2 Ekim 2017 tarihinde açılmış olup, son başvuru tarihi 1 Aralık 2017’dir. Proje önerileri, en az üç katılımcı ülkeden, en az üç farklı araştırma grubu tarafından sunulmalıdır. TÜBİTAK söz konusu çağrıya €400.000 ile katılım sağlamaktadır.

 

TÜBİTAK – KATAR QNRF SİBER GÜVENLİK ÇAĞRISI (2556)

Tübitak ile Katar Ulusal Araştırma Fonu (Qatar National Research Fund – QNRF) arasında ‘Siber Güvenlik’ alanında bir ‘Akademi-Sanayi İşbirliği’ çağrısı açılmıştır. 4 Ekim 2017- 8 Ocak 2018 tarihleri arasında açık kalacak olan çağrı kapsamında büyük veri ve bulut güvenliği ile mobil cihaz ve uygulamaların siber tehditlere karşı güçlendirilmesini amaçlayan teknoloji geliştirme gibi konularda ortak projelerin desteklenmesi planlanmaktadır. Katar ve Türkiye tarafından araştırmacıların, özel sektör ve kamu kuruluşları ile bir araya gelerek oluşturacakları konsorsiyumların her birine 2 Milyon Amerikan Doları civarında hibe destek sağlanarak ortak çalışmaların hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

 

TÜBİTAK SAVUNMA VE GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ ALANINDA YENİ ÇAĞRI

Hasar gören pist, taksi yolu ve uçuş alanlarının onarılması konusunda mevcut durumun milli imkânlar kullanılarak iyileştirilmesini amaçlayan “Pist Çabuk Onarım Yöntemleri Geliştirilmesi Projesi” başlıklı yeni bir çağrı yayınlanmıştır. Bu çağrı kapsamında projeler, TÜBİTAK Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu (SAVTAG) tarafından 1007 Programı kapsamında değerlendirilecektir. Bu çağrı ile geliştirilecek malzemelerle farklı boyutta oluşabilecek hasarların mümkün olan en kısa sürede onarılması hedeflenmektedir. Bu çağrı kapsamında proje başvuruları 02 Ekim 2017 tarihinde alınmaya başlanacak olup, proje önerileri için son başvuru tarihi 1 Aralık 2017 saat 17:00’dir.

 

TÜBİTAK  KAMAG 1007 PROGRAMI KAPSAMINDA YENİ ÇAĞRI

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) kapsamında Türkiye Petrolleri A.O. ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün müşteri kurum olarak yer aldığı “Petrol ve jeotermal sektörlerinde kullanılan üretim ve muhafaza boruları ile maden sondajlarında kullanılan tijlerin; ısıl işlem ve test teknolojilerinin yerli olarak geliştirilmesi” ihtiyaç başlığına yönelik çağrı için duyuru Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) tarafından 02.10.2017 itibari ile yayınlanmıştır. Çağrı başlığına yönelik hazırlanacak proje önerilerinin 24.11.2017 tarihine kadar sisteme kaydedilmesi gerekmektedir.

 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NÜFUS FONU TÜRKİYE – HİBE PROGRAMLARI

5. Ülke Programı ve Suriye İnsani Yardım Programı çerçevesinde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, sivil toplum kuruluşları ve kar amacı gütmeyen toplum temelli örgütleri (aşağıda belirtilen) Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu çalışma alanlarında kapasite oluşturmak/geliştirmek için (üç aydan bir yıla ve 30,000 $’a kadar) hibe başvurusu yapmaya davet etmektedir.

Alan 1: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik/Cinsiyet Temelli Şiddetle Mücadele:

Alan 2: Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı ve Haklarının Geliştirilmesi

Alan 3: Gençlerin Güçlenmesi

Alan 4: Nüfus ve Kalkınma Stratejilerinin Geliştirilmesi

Alan 5: Türkiye’de İnsani yardım ve Acil Durum Müdahalelerinin İyileştirilmesi

Son başvuru tarihi belirlenmemiştir. Başvurular sene içerisinde düzenli olarak UNFPA tarafından incelenecek, fon akışına ve başvurunun uygunluğuna göre kurum ve kuruluşlara geri dönülecektir.

 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TANITMA FONU PROJE ÇAĞRISI

Tanıtma Fonu’nun amacı; ülkemizi yurt içi ve yurt dışında çeşitli yönleri ile tanıtmakla görevli kuruluşların kaynaklarını artırmak, Türk kültür varlığının yayılmasını sağlamak, devlet arşiv hizmetlerini müessir hale getirmek, milletler arası kamuoyunu memleketimizin menfaatleri istikametinde yönlendirmeye çalışmaktır.  Bu amaçla projelerine destek sağlanması talebi ile tüm kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, konfederasyonlar, federasyonlar, birlikler, şirketler, gerçek kişiler vb. Tanıtma Fonu Kuruluna sunulmak üzere Tanıtma Fonu Temsilciliğine başvuruda bulunabilir.

 

KOSGEB-KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI                                 

Programın Amacı ve Gerekçesi, öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesidir.  Destek Süresi : Yatırım Projesi Süresi: Azami 36 Ay, İşletme Giderleri Desteği süresi 1 yıldır. Destek Üst Limiti (geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz) : 5.000.000 TL

Program Kapsamı: İdare Başkanlığınca belirlenen; KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda belirlenen alanlarda yer alan;

-KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,

-Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,

-Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,

Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,

-Patent belgesi ile koruma altına alınan,

-Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,

-Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,

prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler yararlanır.

 

ERASMUS + 2018 HİBE ÇAĞRILARI

 

KA1 – BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ

Gençlik Alanında Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

-Gençlik Değişimleri

-Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği

-Gönüllülük Faaliyetleri

1 Şubat 2018 / 26 Nisan 2018 / 4 Ekim 2018

 

Eğitim-Öğretim Alanında Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

-Okul Eğitimi

-Mesleki Eğitim

-Yükseköğretim

-Yetişkin Eğitimi

1 Şubat 2018

 

Erasmus Mundus Ortak Master Dereceleri

15 Şubat 2018

 

KA2 – STRATEJİK ORTAKLIKLAR (YENİLİK VE İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ

İÇİN İŞBİRLİĞİ)

Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar

1 Şubat 2018 / 26 Nisan 2018 / 4 Ekim 2018

 

Eğitim-Öğretim Alanında Stratejik Ortaklıklar

-Okul Eğitimi

-Mesleki Eğitim

-Yükseköğretim

-Yetişkin Eğitimi

21 Mart 2018

 

Bilgi Ortaklıkları

28 Şubat 2018

 

Sektörel Beceri Ortaklıkları

28 Şubat 2018

 

Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme

8 Şubat 2018

 

Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme

8 Mart 2018

 

KA3 – POLİTİKA REFORMLARI İÇİN DESTEK

Yapılandırılmış Diyalog (Gençler ve Gençlik Alanında Karar Alıcıların

Toplantıları)

1 Şubat 2018 / 26 Nisan 2018 / 4 Ekim 2018

 

Sivil Toplum İşbirliği(Gençlik)

Sivil Toplum İşbirliği(Eğitim)

Politika Yeniliği İçin Girişimler

 

ÖZEL EYLEMLER

Jean Monnet (Özel Eylem)

22 Şubat 2018

 

Spor Alanında İşbirliği Ortaklıkları

Kâr Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri

Küçük İşbirliği Ortaklıkları

5 Nisan 2018

 

Bebka kalkınma Ajansı, Ahiler Kalkınma Ajansı, Güney Ege Kalkınma Ajansı, Trakya Kalkınma Ajansı, Karacadağ, Mevlana, İpekyolu, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, DOĞAKA (Doğu Akdeniz) Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Teknik Destek Programı Başvuruları

 

Derleyen: Memet Özkan - www.danismend.com

Not: Araştırma raporlarımızdan, proje hibe desteklerinden, mevzuat duyurularından, eğitim duyurularımızdan ve kurumsal haberlerimizden haberdar olmak isteyen okurlarımızın ozkandanismanlik@gmail.com  adresine boş bir e-posta göndermeleri yeterlidir.

Not:  Bu rapor www.danismend.com tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık  kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde tavsiye veya danışmanlık hizmeti sağlanması olarak yorumlanmamalıdır. Www.danismend.com bu raporda yer alan bilgilerin doğru ve tam olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Www.danismend.com bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan www.danismend.com hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu konularda detay bilgi  isteyen okuyucuların ayrıca bizimle temasa geçmelerini rica ederiz.

 

 

Scroll To Top