Son Haberler
Anasayfa / Anasayfalar / RAPORLAR / PROJE HİBE DESTEKLERİ – HAZİRAN 2019

PROJE HİBE DESTEKLERİ – HAZİRAN 2019

İş ve sosyal hayattaki proje fikirlerine fon sağlamak amacıyla, ulusal ve uluslararası platformlarda izlenmesi gereken, süreli ve süresiz periyodlarda açık olan, çok sayıda proje hibe desteği duyurusu yapılmaktadır. “Proje Hibe Destekleri” başlıklı raporumuzda, geniş bir konu ve sektör yelpazesinde olmak üzere güncel ve aktif olan proje hibe destek çağrıları ve fon kaynakları hakkında özet bilgiler veriyoruz.

İş ve sosyal hayatta proje fikri ya da projeleri olan ve fon arayan herkesin okuması gerektiğine inandığımız bu periyodik raporu, ulusal ve uluslararası çok sayıda fon kaynağını düzenli olarak izleyerek oluşturuyoruz.

“PROJE HİBE DESTEKLERİ” başlıklı raporumuzun yanısıra periyodik olarak yayınladığımız  “EKONOMİK GÖRÜNÜM”, “İŞ DÜNYASINI NELER BEKLİYOR ?” ve “YÖNETİCİ BÜLTENİ” başlıklı raporlarımızı da incelemenizi öneriyoruz.

Araştırma raporlarımızdan, proje hibe desteklerinden, mevzuat duyurularından, eğitim duyurularımızdan ve kurumsal haberlerimizden haberdar olmak isteyen okurlarımızın ozkandanismanlik@gmail.com  adresine boş bir e-posta göndermeleri yeterlidir.

Çalışmalarınızda destek olması dileğiyle bilgilerinize sunarız.

 

PROJE HİBE DESTEKLERİ – HAZİRAN  2019  

 

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA,  BURDUR,  ISPARTA) 2019 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

Batı  Akdeniz  Kalkınma  Ajansı 2019 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında 3 ayrı mali destek programını ilan etmiş bulunmaktadır. Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı; Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı; Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı. Son Başvuru Tarihi : 23.08.2019

 

İZKA (İZMİR KALKINMA AJANSI) KÜÇÜK MENDERES HAVZASI SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA (HAVZA) MALİ DESTEK PROGRAMI

İZKA hedef bölgesi Küçük Menderes Havzası’nda yer alan Bayındır, Beydağ, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı ilçeleri olan Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı’nı başlatmıştır. Program, bölgedeki beşeri ve doğal kaynaklar ile tarımsal ve ekonomik faaliyetleri sürdürülebilirlik odağında geliştirmeyi amaçlamaktadır. Son Başvuru Tarihi: 06.09.2019

 

İZKA (İZMİR KALKINMA AJANSI) ÖZEL SEKTÖRÜN KURUMSAL KAPASİTESİNİN VE REKABET EDEBİLİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ (KARE) MALİ DESTEK PROGRAMI

İZKA, KARE Mali Destek Programı ile İzmir’deki firmaların dijital dönüşümünün sağlanması, kurumsal ve yönetsel yetkinliklerinin geliştirilmesi, sürdürülebilir üretim yöntemlerini benimsemeleri, yüksek teknoloji üreten/kullanan sektörlerin tedarik zincirine daha etkili biçimde dahil olmaları için, sahip oldukları kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik uzun vadeli ve stratejik bakış açısıyla hazırlanacak yol haritalarının oluşturulmasını desteklemeyi hedeflemektedir. Bunun yanı sıra, sektörel uzmanlaşmanın sağlanması, dijital dönüşümün desteklenmesi için gerekli olan uygulamaya ve ortak kullanıma yönelik altyapıların oluşturulmasına destek olmayı amaçlamaktadır. Son Başvuru Tarihi: 06.09.2019

 

YTB – TÜRKÇE SAATİ PROJE DESTEK PROGRAMI

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı-YTB, yurt dışındaki Türk sivil toplum kuruluşlarının kendi imkânlarıyla yıllardır sürdürdükleri Türkçe ve Türk kültürü eğitim çalışmalarını Türkçe Saati Proje Destek Programı kapsamında teşvik etmektedir. Son Başvuru 15 Temmuz 2019

 

YTB – EVLİYA ÇELEBİ KÜLTÜR GEZİLERİ PROGRAMI

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı-YTB tarafından yurt dışındaki gençlerin Türkiye ile bağlarının güçlendirilmesi ve milli manevi değerlerin tanıtılması amacıyla ilan edilen “Evliya Çelebi Kültür Gezileri” programına başvurular başladı. Yurt dışında gençlik alanında faaliyet yürüten; Türk sivil toplum kuruluşlarına ve kar amacı gütmeyen eğitim kurumlarına açık olan destek programına başvurular 16 Aralık 2019 tarihinde son buluyor.

 

İMECE EŞİTSİZLİKLERİN AZALTILMASI TEMALI 3. DESTEK PROGRAMI

Zorlu Holding ana partnerliği ve İTÜ Çekirdek stratejik işbirliği ile hayata geçirilen sosyal girişimcilere yönelik yürütülen kuluçka programı eşitsizliklerin azaltılması temasıyla yeni dönem proje tekliflerini almaya başladı. Tema kapsamında yer alan başlıklar şöyle: Dezavantajlı Grupların Sosyal ve Ekonomik Anlamda Güçlenmesi; Engelli Bireylerin Temel Hak ve İhtiyaçlarına Erişim Sağlaması; Mültecilerin Temel Hak ve İhtiyaçlarına Erişim Sağlaması. Son tarih 24 Haziran 2019.

 

EUROPEAN YOUTH TOGETHER 2019 TEKLİF ÇAĞRISI

Avrupa Komisyonu’na bağlı Eğitim, İşitsel ve Görsel Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) KA3 Politika Reformlarına Destek programı kapsamında European Youth Together 2019 başlıklı teklif çağrısı yayınladı. Beş farklı Erasmus programı ülkesinden en az beş gençlik kuruluşunun Avrupa Birliği hakkındaki fikirlerini paylaşma, daha geniş vatandaş katılımını teşvik etme ve Avrupa vatandaşlığı anlayışını desteklemeye yönelik girişimleri desteklemeyi amaçlayan teklif çağrısı Avrupalı gençleri bir araya getirmeyi hedefliyor. Son başvuru tarihi 18 Temmuz 2019

 

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK (EASI) PROGRAMI YENİ TEKLİF ÇAĞRISI

EaSI Programı kapsamında “Sosyal Yenilik ve Ulusal Reformlar – Uzun Dönemli Bakım” konulu teklif çağrısı yayımlanmıştır. Teklif çağrısının amacı, uzun dönemli bakım hizmetlerinin sunumunda yenilikçi yaklaşımları geliştirmek, test etmek, sosyal yenilikçiliğin uygulanmasını kolaylaştırabilecek çok-katmanlı sürdürülebilir modelleri ilerletmek ve uzun dönemli bakım politika planlaması ve izlemesinde sosyal yenilikçiliğin kullanılmasının sağlamaktır. Proje başvurularının 10 Eylül 2019 tarihine kadar Avrupa Komisyonu’na iletilmesi gerekmektedir.

 

COSME PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRISI: “GENÇ GİRİŞİMCİLER İÇİN ERASMUS PROGRAMI”

Genç Girişimciler için Erasmus Programı, yeni girişimcilere onlardan daha tecrübeli işletmelerden işletme yönetimi hakkında eğitim almalarına fırsat vermektedir. Programın amacı katılımcı ülkelerdeki küçük ve orta ölçekli işletmelerde rekabetin geliştirilmesini ve sektörün uluslararası bir yaklaşıma sahip olmasını sağlamaktır. Program kapsamında start-upların ve yeni kurulan mikro ve küçük işletmelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Son Başvuru Tarihi : 11/07/2019

 

TÜBİTAK İLE JAPONYA BİLİMİ DESTEKLEME KURUMU (JSPS) İKİLİ İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI 

TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) arasındaki “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması” çerçevesinde ortak projeler desteklenecektir. Çağrıya fen, sosyal ve beşeri bilimler, mühendislik, tıp ve eczacılık alanlarından projeler başvurabilecektir. Son Başvuru Tarihi : 16 Eylül 2019

 

TÜBİTAK – NRF/MSIT (GÜNEY KORE) ARAŞTIRMA VE İNOVASYON PROGRAMLARI

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Güney Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) ve Güney Kore Bilim ve Bilişim ve Teknolojileri Bakanlığı (MSIT) arasında yürütülen mevcut işbirliği çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenecektir. Son Başvuru Tarihi: 2 Ağustos 2019

 

KOBİ’LERE YÖNELİK SANAYİ-AKADEMİ İŞBİRLİĞİNE OLANAK TANIYAN IRASME ÇAĞRISI

IRASME ağının 24. çağrısı ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) inovasyon kapasitelerini artırmaya yönelik uluslararası araştırma, geliştirme ve yenilik projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Ülkemizin ilk kez yer aldığı ve 25 Eylül 2019 tarihine kadar açık kalacak olan çağrı ile Almanya, Belçika, Çekya, Lüksemburg ve Rusya ile ikili ve çok taraflı işbirliğine olanak tanınmaktadır.

 

YAPAY ZEKÂ VE KUANTUM TEKNOLOJİLERİ KONULU EUREKA ÇAĞRI

Türkiye, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Güney Kore, İspanya, İsrail, İsviçre ve Kanada’nın birlikteliği ile açılan çağrı ile yapay zekâ ve kuantum teknolojileri alanlarına odaklanmış proje önerilerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. Ülkemizden bir firma bu ülkelerden herhangi bir tanesinden bir ortakla çağrıya katılabilir. Ülkemiz katılımcılarının 1 Temmuz 2019 tarihine kadar TEYDEB 1509 programına ulusal başvurularını da tamamlamaları gerekmektedir.

 

TÜBİTAK BİGG 2019 YILI 1. ÇAĞRISI

TÜBİTAK, Bireysel Genç Girişim “BİGG” programı ile genç ve yenilikçi girişimci adaylarının hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor. 30 Uygulayıcı Kuruluş aracılığıyla  alınmaya başlayacak olan başvurulardan, destek almaya hak kazanan girişimciler 1 Şubat 2020 tarihinde projelerine başlayacak. Başvuru yapan girişimcilere, eğitim, mentörlük, kuluçka, işbirliği ağlarının kullanımı ve müşteri doğrulama desteklerini içerecek şekilde, Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından hızlandırıcı hizmeti sağlanacaktır. Son Başvuru Tarihi: 31 Temmuz 2019

 

HRANT DİNK VAKFI SİVİL TOPLUMU GÜÇLENDİRME HİBE PROGRAMI 2019-2021 BAŞVURU ÇAĞRISI

Türkiye’nin Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın 2014-2020 yıllarını kapsayan ve sivil toplum alt sektörüne ayrılan hibenin tamamlayıcısı olan Sivil Toplum Aracı ve Medya Programı kapsamında Avrupa Birliği, Türkiye’de sivil toplumun güçlendirilmesi amacıyla Hrant Dink Vakfı’na finansal destek sağladı. Hrant Dink Vakfı, bu hibe programı ile Türkiye’de insan hakları ve demokrasinin güçlendirilmesini, hak ve özgürlüklerin korunmasını, karşılıklı anlayış, diyalog ve güven inşası yoluyla farklı etnik, sosyal ve politik grupların bir arada yaşamının desteklenmesini amaçlayan projelere finansal destek sağlıyor. Türkiye’de faaliyet gösteren dernek, vakıf, kâr amacı gütmeyen kooperatifler ve üniversiteler hibeye başvurabilecek. Hibe başvurularının alt sınırı 40.000 Euro, üst sınırı ise 120.000 Euro’dur. Son başvuru: 12 Temmuz 2019

 

TKDK 6. ÇAĞRI İLANI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPARD II Programı Altıncı Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.  Bu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri kapsamındaki başvurular desteklenecektir. Son başvuru: 23 Ağustos 2019

 

TÜBİTAK- RFBR ORTAK PROJE ÇAĞRISI

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Rusya Temel Araştırmalar Vakfı (RFBR) arasındaki İşbirliği Protokolü çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenecektir. Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye’deki bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Rusya’daki araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir. Son Başvuru Tarihi: 31 Temmuz 2019

 

TÜBİTAK – MID Uzbekistan Ortak Proje Çağrısı

TÜBİTAK ile Özbekistan Cumhuriyeti Yenilikçi Kalkınma Bakanlığı (MID) arasında İşbirliği Protokolü doğrultusunda, iki ülkenin sanayi kuruluşları arasında gerçekleştirilecek olan ortak araştırma, geliştirme ve yenilik projeleri desteklenecektir. İlgili çağrı, bilimsel ve teknolojik alanların tamamına açık bulunmaktadır. Son Başvuru Tarihi: 2 Ağustos 2019

 

SESAR 2020 PROGRAMI 2019 YILI ARAŞTIRMA PROJELERİ ÇAĞRISI

Ufuk 2020 Programı Akıllı Temiz ve Entegre Ulaşım Alanı’nın alt bileşenlerinden SESAR JU (Tek Avrupa Hava Sahası Hava Trafik Yönetimi Araştırmaları Ortak Girişimi) kapsamında açılan SESAR 2020 Programı ile hava trafik yönetimi ile ilgili temel araştırma ve yenilik projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktır. Destek bütçesi 38,5 Milyon Avro olan çağrı kapsamında teknoloji olgunluk seviyesi düşük, makine öğrenmesi, yapay zeka, büyük veri, 5G uygulamaları, kablosuz iletişim ağları, insansız hava araçları gibi bilgi ve iletişim teknolojileri ve hava trafik kontrolü araştırma alanlarını da ilgilendiren 31 konunun desteklenmesi planlanmaktadır. Son başvuru tarihi 29 Ağustos 2019

 

COSME TEKLİF ÇAĞRISI: GİRİŞİMCİLİK YETERLİLİK ÇERÇEVESİNİN UYGULANMASINA DESTEK

Bu çağrının amacı, Avrupa Girişimcilik Yeterlilik Çerçevesi’nin (EntreComp) Avrupa’da, hayatboyu öğrenme perspektifinde, bağlama göre ilgili hedef yararlanıcıları içerecek şekilde, farklı sektörlerden paydaşların ve aktörlerin yer aldığı girişimcilik yeterliliğinin geliştirilmesine destek verilmesi amacıyla sistem düzeyinde kullanılmasının teşvik edilmesidir. Proje başına maksimum hibe miktarı: 500.000 Avro. Son başvuru tarihi: 22.08.2019

 

TÜBİTAK-FRANSA BOSPHORUS PROGRAMI ÇAĞRISI

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Fransa Dışişleri Bakanlığı arasında mevcut İşbirliği Protokolü çerçevesinde, Bosphorus Programı altında ortak araştırma projeleri desteklenecektir. Başarılı bulunan projelerde yer alan Türkiye’deki araştırma ekibi için TÜBİTAK tarafından proje süresi boyunca maksimum 720.000 TL araştırma desteği verilecektir. Maksimum proje süresi 24 ay olabilmektedir. Ana Alanlar: Sağlık, Makina-İmalat, Otomotiv, Tarım. Son Başvuru Tarihi: 27 Haziran 2019

 

TÜBİTAK – 1513 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ (TTO) DESTEKLEME PROGRAMI 2019 YILI ÇAĞRISI

1513 kodlu TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı ile yükseköğretim kurumlarında üretilen bilgi ve teknolojinin, uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine ve bu süreç sonucunda ekonomik, sosyal ve kültürel değer kazanmasına yardımcı olmak, üniversite ve özel sektör kuruluşları arasında işbirliği oluşturmak, mevcut işbirliklerini artırmak, sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede üretilmesine yardımcı olmak, bu işbirlikleri sonucunda üniversite ve sanayi arasında bilgi ve teknoloji aktarımına ve somut çıktıların geliştirilmesine katkı sağlamak için kurulmuş teknoloji transfer ofislerinin (TTO) geri ödemesiz olarak desteklenmesi amaçlanmaktadır. Son başvuru tarihi: 31/07/2019

 

TÜBİTAK – 2502 BULGARİSTAN İKİLİ İŞBİRLİĞİ ÇAĞRI DUYURUSU

2502 Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAS) ile İkili İşbirliği Destek Programı sürekli başvuruya açıktır. 2019 TÜBİTAK-BAS Çağrı Takvimi:

12 Kasım 2018 – 8 Mart 2019

11 Mart 2018 – 10 Mayıs 2019

13 Mayıs 2019 – 13 Eylül 2019

16 Eylül 2019 – 8 Kasım 2019

 

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK (EASI) PROGRAMI “AB’NİN  BECERİ KAZANDIRMA YOLLARI POLİTİKASI’NIN UYGULANMASINDA KİŞİYE ÖZEL ÖĞRENİM KOŞULLARININ GELİŞTİRİLMESİNE DESTEK” KONULU TEKLİF ÇAĞRISI

Teklif çağrısının amacı, program katılımcısı ülkelerde “Beceri Kazandırma Yolları” politikalarının desteklenmesi ve düşük vasıflı yetişkinler için kişiye özel, esnek ve kaliteli öğrenim önerilerinin yaygınlaştırılmasının desteklenmesidir. Her bir proje için en az  200 bin avro ile 1 milyon avro hibe desteği sağlanması öngörülmektedir. Son başvuru tarihi 8 Temmuz 2019

 

Derleyen: Memet Özkan - www.danismend.com

Not: Araştırma raporlarımızdan, proje hibe desteklerinden, mevzuat duyurularından, eğitim duyurularımızdan ve kurumsal haberlerimizden haberdar olmak isteyen okurlarımızın ozkandanismanlik@gmail.com  adresine boş bir e-posta göndermeleri yeterlidir.

Not:  Bu rapor www.danismend.com tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık  kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde tavsiye veya danışmanlık hizmeti sağlanması olarak yorumlanmamalıdır. Www.danismend.com bu raporda yer alan bilgilerin doğru ve tam olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Www.danismend.com bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan www.danismend.com hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu konularda detay bilgi  isteyen okuyucuların ayrıca bizimle temasa geçmelerini rica ederiz.

 

 

Scroll To Top