Son Haberler
Anasayfa / Anasayfalar / RAPORLAR / PROJE HİBE DESTEKLERİ – ŞUBAT 2018

PROJE HİBE DESTEKLERİ – ŞUBAT 2018

İş ve sosyal hayattaki, potansiyel projelere ve proje fikirlerine fon sağlamak amacıyla, ulusal ve uluslararası platformlarda izlenmesi gereken, süreli ve süresiz periyodlarda açık olan, çok sayıda proje hibe desteği duyurusu yapılmaktadır. “Proje Hibe Destekleri” başlıklı raporumuzda, geniş bir konu ve sektör yelpazesinde olmak üzere güncel ve aktif olan proje hibe destek çağrıları ve fon kaynakları hakkında özet bilgiler veriyoruz.

İş ve sosyal hayatta proje fikri ya da projeleri olan ve fon arayan herkesin okuması gerektiğine inandığımız bu periyodik raporu, ulusal ve uluslararası çok sayıda fon kaynağını düzenli olarak izleyerek oluşturuyoruz.

“PROJE HİBE DESTEKLERİ” başlıklı raporumuzun yanısıra periyodik olarak yayınladığımız  “EKONOMİK GÖRÜNÜM”, “İŞ DÜNYASINI NELER BEKLİYOR ?” ve “YÖNETİCİ BÜLTENİ” başlıklı raporlarımızı da incelemenizi öneriyoruz.

Araştırma raporlarımızdan, proje hibe desteklerinden, mevzuat duyurularından, eğitim duyurularımızdan ve kurumsal haberlerimizden haberdar olmak isteyen okurlarımızın ozkandanismanlik@gmail.com  adresine boş bir e-posta göndermeleri yeterlidir.

Çalışmalarınızda destek olması dileğiyle bilgilerinize sunarız.

 

PROJE HİBE DESTEKLERİ – ŞUBAT 2018 

 

Fare Global Hibe

Fare, sivil toplum örgütlerin futbol yoluyla sosyal değişimini teşvik etmek, ayrımcılık ve dışlanmayla mücadele için uzmanlık geliştirmek amacıyla yeni bir dizi hibe başlattı. Fare ve FIFA ortaklığının bir parçası olarak futboldaki ayrımcılığın üzerine eğilmek için 110,000 USD değerinde bir hibe havuzu hazırlanıyor. Hibeler 2018 Dünya Kupası süresince FIFA ile yapılan bir anlaşmanın parçası olarak finanse edilecek ve Fare tarafından dağıtılacak, izlenecek ve değerlendirilecektir. Fare 1,000, 2,500 ve 5,000 USD’ ye kadar hibe sağlayacaktır. Başvuru süreci 18 Şubat 2018’e kadar açıktır.

 

Suriye’de Değişim İçin Feminist Hareket Çağrısı

Women’s International League For Peace&Freedom Suriyeli feminist örgütler için bir teklif çağrısı yayınladı. Bu girişim “Suriye’de Değişim için Feminist Hareket”  feminist gündemlerini ilerletmek, sürdürülebilir ve etkili yapılar geliştirmek ve kolektif büyüme için ağlarını güçlendirmek için Suriyeli sivil toplum örgütlerini destekleyecek. Girişim feminist değerleri olan Suriyeli sivil toplum örgütlerine çekirdek fon ve teknik destek sağlayacak. Son Başvuru Tarihi: 18 Şubat 2018

 

İnternet Özgürlüğü Fonu

Open Tech Fund’ın (OTF) yürüttüğü İnternet Özgürlüğü Fonu, insan haklarını, internet özgürlüğünü, açık toplumları destekleyen gazeteci, insan hakları savunucuları, sivil toplum aktivistleri ve internette özgürce konuşmak isteyen fakat baskıcı ortamlar altında yaşayan insanlar gibi risk altındaki kullanıcıların küresel iletişim ağlarına kapsamlı ve güvenli bir şekilde erişmesine yardımcı olacak projeleri destekliyor. Bir yıllık uzun süreli sözleşme için en fazla 900.000 Dolar ve en az 10.000 Dolar olmak üzere başvuruda bulunulabilir. Son Başvuru Tarihi: 1 Mart 2018

 

Türkiye’deki Suriyeli Olmayan Mülteciler İçin STÖ Projelerine Fon

Amerika Birleşik Devletleri Devlet Nüfus, Mülteci ve Göç Bürosu (PRM) Türkiye’deki Suriyeli olmayan mültecilere fayda sağlayan STÖ projeleri için uygun kuruluşların başvurularını bekliyor. Önerilen faaliyetler esas olarak Türkiye’deki Suriyeli olmayan mültecileri desteklemelidir. PRM yalnızca yararlanıcısı en az yüzde 51 oranında Suriyeli olmayan mülteci ve sığınmacılara yönelik projeleri değerlendirecektir. Proje önerileri yılda 500.000 Dolar’dan az veya 800.000 Dolar’dan fazla olmamalıdır. Son Başvuru Tarihi: 5 Mart 2018

 

COSME Programı Teklif Çağrısı: Akıllı İhtisaslaşma Yatırımları için Avrupa Stratejik Küme Ortaklıkları

Teklif çağrısının amacı, sanayinin rekabetçiliğini ve AB’deki yatırımı bölgelerarası işbirliğini ve ağ oluşturulmasını Avrupa stratejik küme ortaklıklarını destekleyerek artırmaktır. Bu ortaklıkların, bölgesel akıllı ihtisaslaşma stratejileri ile ilgili tematik alanlarda kümelerin işbirliğini geliştirmesi beklenmektedir. Çağrının toplam bütçesi 2,8 milyon Avro olup, proje başına azami hibe tutarı 350 bin Avro olarak belirlenmiştir. Hibe oranı geçerli maliyetlerin en fazla %75’idir. Proje başvurularının 8 Mart 2018 tarihine kadar Avrupa Komisyonuna iletilmesi gerekmektedir.

 

FRIDA – Genç Feminist Fonu

FRIDA  30 yaşın altındaki genç kadınlar ve/veya trans ve interseks gençler tarafından yönetilen örgütlere destek vermektedir. 5.000 Dolar’a kadar fon başvurusunda bulunabilirsiniz. FRIDA 8 Mart 2018 tarihine kadar başvuruları kabul ediyor.

 

NED Hibe Programı

National Endowment for Democracy (NED) demokrasi hedeflerini iletletmek ve demokratik kurumları güçlendirmek için sivil toplum örgütkerine doğrudan hibe sağlıyor. Hibe tutarı projelerin büyüklüğüne ve kapsamına göre değişmektedir ancak ortalama hibe süresi 12 aydır ve yaklaşık $50.000 tutarındadır. Son başvuru tarihi: 16 Mart 2018

 

Sivil Toplum Örgütlerinin Temel Faaliyetlerinin Desteklenmesi Teklif Çağrısı

İki bölümden oluşan çağrının ilk bölümünde  sivil toplum örgütlerinin işleyişlerini güvence altına almak için temel faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflenirken, ikinci bölümünde ülkede ifade özgürlüğü, hoşgörü ve güven inşasına katkı sunarak farklı etnik, toplumsal ve siyasi grupların karşılıklı saygı çerçevesinde birarada yaşamasını desteklemeleri için STÖ’lerin kapasitelerinin arttırılması hedeflenmektedir. 30-42 ay arasındaki faaliyetleri kapsayacak tekliflerin beklendiği iki aşamalı çağrının ilk aşaması olan proje özetlerinin 21 Mart 2018 gününe kadar  sunulması gerekmektedir.

 

İnsan Hakları Savunucularının Desteklenmesi Teklif Çağrısı

Çağrının hedefi, insan haklarının ve temel özgürlüklerin korunması ve gerçekleştirilmesi için çalışan insan hakları savunucuları ile insan hakları savunuculuğu yapan ve/veya insan hakları savunucularına destek veren sivil toplum örgütlerinin desteklenmesidir. 36-42 ay arasındaki faaliyetleri kapsayacak teklifle en az 3.400.000, en fazla 3.500.000 Avro hibe talep edilmesi beklenmektedir. İki aşamalı çağrının ilk aşaması olan proje özetlerinin 20 Mart 2018 gününe  kadar  sunulması gerekmektedir.

 

İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı Teklif Çağrısı

EaSI Programı kapsamında “İş ve bakım yükümlülüklerinin dengesinin sağlanmasına yönelik olarak yaratıcı iş-özel yaşam dengesi stratejilerinin geliştirilmesi” konulu Teklif Çağrısı yayımlanmıştır. Teklif çağrısının amacı, kadınların işgücü piyasasına katılımlarının artırılması için kadın ve erkek arasında bakım sorumluluklarının daha eşit bir şekilde paylaşılmasını destekleyecek iş-özel yaşam dengesinin sağlanmasına yönelik yenilikçi stratejilerinin geliştirilmesi, test edilmesi ve uygulanmasıdır. Proje başvurularının 18 Nisan 2018 tarihine kadar Avrupa Komisyonuna iletilmesi gerekmektedir.

 

Maypole Fonu: Kadınlar İçin Küçük Hibe

The Maypole Fonu £750 ‘a kadar finansal destek sağlamaktadır. Şimdiye kadar Maypole Fonu aracılığıyla sağlanan para broşür basımı, sergiler ve video yapımı gibi çok çeşitli faaliyetlere katkıda bulunmuştur. Maypole Fonu başvuruları için son tarihler her yıl 31 Ocak ve 30 Haziran’dır.

 

Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) ve Norveç Bölgesel İşbirliği için Hibe Fonu

Fon Avrupa’nın ortak sorunlarını bilgi paylaşımı, iyi uygulamaların paylaşımı ve kapasite geliştirme şeklinde, sınır ötesi ve uluslararası işbirliği yoluyla ele alan projeleri desteklemektedir. Desteklenen projeler sınır ötesi veya transnasyonal nitelikte olmalı ve farklı ülkelerde birden çok ortakları ve faaliyetleri kapsamalıdır. Konsept notlar için son teslim tarihi 01.07.2018

 

Avrupa Gençlik Girişimi Hibesi 2018

Avrupa Gençlik Girişimi Hibesi’nin amacı gençleri harekete geçirmek, entegrasyonu teşvik etmek ve yerinden edilmiş gençler ile Avrupa’daki ev sahibi topluluklar arasında pozitif ilişkiler kurmaktır. Bunu yapabilmek için, Avrupa Gençlik Girişimi Hibesi genç mültecilerin ve sığınmacıların anlamlı katılımı sağlanan ve ev sahibi topluluklarla işbirliği içindeki projelerin hayata geçirilebilmesi için gençlik örgütlerine hibe sağlayacaktır. Proje 1 Nisan ve 30 Eylül tarihleri arasında maksimum 6 ay içerisinde gerçekleştirilmelidir. Talep edilebilecek maksimum tutar 10.000 Euro’dur.

 

TÜBİTAK, TÜRK TELEKOM VE BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ – MÜLTECİLER İÇİN İNSANİ YARDIM ÇALIŞMASI

Türkiye’deki 3,5 milyondan fazla Suriyeli mülteci için daha iyi yaşam koşulları oluşturmayı amaçlayan “Data 4 Refugees Challenge” adlı insani yardım çalışması, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türk Telekom ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle başlatıldı. Başvurular, mültecilere sağlanacak nihai fayda açısından değerlendirilecek. Proje Değerlendirme Komitesi, yarışmanın ana temalarının her biri için bir adet (emniyet, sağlık, eğitim, işsizlik, entegrasyon) olmak üzere toplam beş proje seçecek ve yarışma sonunda ödüller (toplam 50.000.- TL.) verilecek. Son başvuru tarihi: 15 Şubat 2018

 

JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ YEREL PROJELERE HİBE PROGRAMI

“Yerel Projelere Hibe Programı (GGP)” Japon Devleti tarafından 1989 yılından beri “Japonya Resmi Kalkınma Yardımı (Japan ODA)” kapsamında gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanmaktadır. Programın amacı temel insani ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanmış kalkınma projelerine yönelik geri ödemesiz bir mali yardım sunmaktır. Türkiye’nin tüm bölgelerinden proje başvuruları kabul edilecek olup, ülkenin her yerinde proje uygulanabilecektir. Ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine öncelik verilecektir.Sivil toplum kuruluşları ve belediyeler başvuruda bulunabilirler. Son başvuru tarihi: 16 Mart 2018

 

INTERREG IPA BULGARİSTAN – TÜRKİYE SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI İKİNCİ TEKLİF VERME ÇAĞRISI

Bulgaristan ve Türkiye arasında işbirliğini artırmak amacıyla, Interreg IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bulgaristan – Türkiye Programı kapsamında İkinci Teklif Verme Çağrısını duyurmaktadır. Programın genel amacı, doğanın korunması ve sürdürülebilir turizm alanlarında Bulgaristan ve Türkiye arasındaki sınır ötesi işbirliği kapasitesinin artırılarak Avrupa bölgesel uyumuna katkı sağlamaktır. Programın temel amacı, Programın sınır ötesi bölgesinde, yerel ve bölgesel makamların ortak projeler geliştirme ve uygulama kapasitelerinin artırılmasını sağlamaktır. Son başvuru tarihi  11 Nisan 2018

 

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI (ADANA – MERSİN)

1-Kırılgan Grupların Güçlendirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Programı

Asgari-azami destek tutarı: 100.000 TL / 750.000 TL

2-Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Asgari-azami destek tutarı: 100.000 TL / 750.000 TL

3-Turizmin Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Programı

Asgari-azami destek tutarı: 100.000 TL / 750.000 TL

4-Üretime Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Programı

Asgari-azami destek tutarı: 100.000 TL / 750.000 TL

Son başvuru tarihi: 12-4-2018

 

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMI (BALIKESİR – ÇANAKKALE)

Mesleki Eğitimi Geliştirme Mali Destek Programı

Asgari-azami destek tutarı: 100.000 TL / 1.000.000 TL

Son başvuru tarihi: 30-3-2018

 

BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI (ZONGULDAK – BARTIN – KARABÜK)

A- Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

Asgari-azami destek tutarı: 250.000 TL / 1.000.000 TL

B-Sosyal kalkınma Mali Destek Programı

Asgari-azami destek tutarı: 50.000 TL / 300.000 TL

Son başvuru tarihi: 2-4-2018

 

ZAFER KALKINMA AJANSI 2018 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI (AFYONKARAHİSAR, KÜTAHYA, MANİSA, UŞAK)

1-Gelişen KOBİ Mali Destek Programı (GEKOP)

Asgari-azami destek tutarı: 40.000 TL / 800.000 TL

2-Çevre ve Enerji Altyapı Mali Destek Programı (ÇEDEP)

Asgari-azami destek tutarı: 75.000 TL / 1.200.000 TL

Son başvuru tarihi: 18-3-2018

 

KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2018 YILI TURİZM ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (KASTAMONU, ÇANKIRI, SİNOP)

Turizm Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı (TURİZM)

Asgari-azami destek tutarı: 75.000 TL / 750.000 TL

Son başvuru tarihi: 2-3-2018

 

TRAKYA KALKINMA AJANSI 2018 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ)

A-İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı

Asgari-azami destek tutarı: 75.000 TL / 500.000 TL

B- Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

Asgari-azami destek tutarı: 100.000 TL / 500.000 TL

Son başvuru tarihi: 23-2-2018

 

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2018 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI (AYDIN, DENİZLİ, MUĞLA)

1-Kültür Turizminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Asgari-azami destek tutarı: 100.000 TL / 2.000.000 TL

2- Kooperatif Ve Birliklerin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı

Asgari-azami destek tutarı: 50.000 TL / 500.000 TL

Son başvuru tarihi: 26-3-2018

 

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI (AMASYA, ÇORUM, SAMSUN VE TOKAT)

1-Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı Proje Teklif Çağrısı İlanı

Asgari-azami destek tutarı: 200.000 TL / 1.000.000 TL

2-Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) Ortak Üretim Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı Proje Teklif Çağrısı İlanı

Asgari-azami destek tutarı: 200.000 TL / 1.000.000 TL

Son başvuru tarihi: 26-3-2018

 

İZMİR KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

1-KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI VE YAŞATILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI

1-Projelendirme Bileşeni

Asgari-azami destek tutarı: 25.000 TL / 200.000 TL

2-Küçük Ölçekli Altyapı Bileşeni

Asgari-azami destek tutarı: 100.000 TL / 1.500.000 TL

2-SOSYAL UYUMUN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

Asgari-azami destek tutarı: 200.000 TL / 1.000.000 TL

Son Başvuru Tarihi: 22 Mart 2018

 

İSTANBUL KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

1-Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı

Asgari-azami destek tutarı: 200.000 TL/ 1.500.000 TL

Son başvuru tarihi: 21/3/2018

2- Girişimcilik Mali Destek Programı

Asgari-azami destek tutarı: 200.000 TL/ 1.500.000 TL

Son başvuru tarihi: 22/3/2018

3- Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı

Asgari-azami destek tutarı: 200.000 TL/ 2.500.000 TL

Son başvuru tarihi: 23/3/2018

 

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMI (ARTVİN, GİRESUN, ORDU, TRABZON, GÜMÜŞHANE, RİZE)

Tarihi, Kültürel Ve Doğal Değerlerin Korunması Ve Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Asgari-azami destek tutarı: 300.000 TL / 1.500.000 TL

Son Başvuru Tarihi: 28 Mart 2018

 

KUZEYDOĞU KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI (ERZURUM, ERZİNCAN, BAYBURT)

1-Turizm ve Üretimin Geliştirilmesi

Asgari-azami destek tutarı: 20.000 TL / 500.000 TL

2-Sosyal Altyapının ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi

Asgari-azami destek tutarı: 187.500 TL / 1.000.000 TL

3-Yerel Kapasitenin Geliştirilmesi

Asgari-azami destek tutarı: 20.000 TL / 500.000 TL

Son Başvuru Tarihi: 23 Mart 2018

 

ANKARA KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

1- İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı

Asgari-azami destek tutarı: 25.000 TL / 500.000 TL

Son Başvuru Tarihi: 9 Mart 2018

2- Yerel Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı

Asgari-azami destek tutarı: 25.000 TL / 500.000 TL

Son Başvuru Tarihi: 16 Mart 2018

 

AHİLER KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI (KIRIKKALE, KIRŞEHİR, NEVŞEHİR, AKSARAY, NİĞDE)

1-Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

Asgari-azami destek tutarı: 75.000 TL / 700.000 TL

2-Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı

Asgari-azami destek tutarı: 25.000 TL / 400.000 TL

Son Başvuru Tarihi: 16 Mart 2018

 

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR)

1-Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

Asgari-azami destek tutarı: 250.000 TL / 1.500.000 TL

2-Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı

Asgari-azami destek tutarı: 100.000 TL / 1.000.000 TL

Son Başvuru Tarihi: 9 Mart 2018

 

BEBKA KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI  (BURSA, ESKİŞEHİR, BİLECİK)

1-Sektörel Rekabetçiliğin Artırılması Mali Destek Programı

Asgari-azami destek tutarı: 100.000 TL / 600.000 TL

2-Endüstriyel Simbiyoz Mali Destek Programı

Asgari-azami destek tutarı: 100.000 TL / 600.000 TL

3-Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı

Asgari-azami destek tutarı: 100.000 TL / 400.000 TL

Son Başvuru Tarihi:22 Mart 2018

 

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI  (BİTLİS, HAKKARİ, MUŞ, VAN)

1-Çocuk ve Gençlerin kalkınmaya Entegrasyonu

2-Yatırım Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı

 

DİCLE KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI (MARDİN, BATMAN, ŞIRNAK, ŞİİRT)

1-Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Asgari-azami destek tutarı: 250.000 TL / 2.000.000 TL

2-Kentsel Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi Mali Destek Programı

Asgari-azami destek tutarı: 250.000 TL / 1.500.000 TL

Son Başvuru Tarihi:23 Mart 2018

 

FIRAT KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMI (BİNGÖL, ELAZIĞ, MALATYA, TUNCELİ)

Turizm ve Endüstriyel Gelişme Mali Destek Programı

Asgari-azami destek tutarı: 150.000 TL / 2.500.000 TL

Son Başvuru Tarihi:23 Mart 2018

 

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI (GAZİANTEP, ADIYAMAN, KİLİS)

1-Kültür -Turizm Altyapısı Mali Destek Programı

Azami destek tutarı: 1.200.000 TL

2-Kent Kültürü ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Azami destek tutarı: 400.000 TL

3-Yenilikçi İşletmeler Mali Destek Programı

Azami destek tutarı: 500.000 TL

4-Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Mali Destek Programı

Azami destek tutarı: 400.000 TL

5-Organik Tarım Mali Destek Programı

Azami destek tutarı: 300.000 TL

Son Başvuru Tarihi:12 Mart 2018

 

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI (DİYARBAKIR, ŞANLIURFA)

1-KOBİ, Yazılım ve Tasarım Mali Destek Programı

Asgari-azami destek tutarı: 50.000 TL / 500.000 TL

2-Turizm Rotaları ve Akıllı Kentler Mali Destek Programı

Asgari-azami destek tutarı: 75.000 TL / 750.000 TL

3-Okul Öncesi Eğitim Standartlarının Artırılması Mali Destek Programı

Asgari-azami destek tutarı: 25.000 TL / 300.000 TL

4-Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı

Asgari-azami destek tutarı: 75.000 TL / 750.000 TL

Son Başvuru Tarihi:26 Mart 2018

 

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI (KOCAELİ, SAKARYA, DÜZCE, YALOVA, BOLU)

1-İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Asgari-azami destek tutarı: 75.000 TL / 600.000 TL

2-Ulaşım Araç ve Sistemleri Değer Zincirlerinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı

Asgari-azami destek tutarı: 100.000 TL / 750.000 TL

3-Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

Asgari-azami destek tutarı: 75.000 TL / 750.000 TL

4-Turizm Mali Destek Programı

Asgari-azami destek tutarı: 40.000 TL / 400.000 TL

Son Başvuru Tarihi:23 Mart 2018

 

MEVLANA KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI (KONYA, KARAMAN)

1-Odak Sektörler Mali Destek Programı

Asgari-azami destek tutarı: 50.000 TL / 750.000 TL

2-Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

Asgari-azami destek tutarı: 50.000 TL / 750.000 TL

Son Başvuru Tarihi:29 Mart 2018

 

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (KAYSERİ, YOZGAT, SİVAS)

1-Endüstriyel Gelişim Ve Verimlilik Mali Destek Programı

Asgari-azami destek tutarı: 50.000 TL / 500.000 TL

2-Kentsel Ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Mali Destek Programı

Asgari-azami destek tutarı: 50.000 TL / 500.000 TL

3-Yeni ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları Mali Destek Programı

Asgari-azami destek tutarı: 40.000 TL / 400.000 TL

Son Başvuru Tarihi:16 Mart 2018

 

CAZİBE MERKEZLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

Adana  ve Mersin (Çukurova Kalkınma Ajansı)

Diyarbakır ve Şanlıurfa       (Karacadağ Kalkınma Ajansı)

Elazığ  ve Malatya (Fırat Kalkınma Ajansı)

Erzurum  (Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı)

Gaziantep  (İpekyolu Kalkınma Ajansı)

Mardin           (Dicle Kalkınma Ajansı)

Sivas  (Orta Anadolu Kalkınma Ajansı)

Van  (Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı)

Yararlanıcılar: kamu kurum ve kuruluşları, kalkınma ajansları, kamu yararına çalışan dernek ve vakıflar, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, il özel idareleri, belediyeler ve mahalli idare birlikleri. Son başvuru tarihi: 22-5-2018

 

TÜRKİYE VE AB ARASINDA ŞEHİR EŞLEŞTİRME HİBE PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRISI

Toplam bütçesi 2,6 milyon avro olan hibe programı kapsamında Türkiye ve AB yerel yönetimleri arasında kardeş şehir ilişkilerini ve yerel yönetimlerin AB bütünleşme sürecindeki rollerini güçlendirmeyi amaçlayan projelere öncelik verilecektir. Türkiye’den belediyeler, il özel idareleri, mahalli idare birlikleri, valilikler ve kaymakamlıklar ile AB üyesi ülkelerden yerel yönetimlerin ortaklaşa geliştirecekleri projelere, en az 60 bin avro, en fazla da 130 bin avro hibe desteği sağlanacaktır. Son başvuru tarihi: 9-3-2018

 

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI AR-GE DESTEK PROGRAMI

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı 13. Çağrısına çıkmıştır. Öncelikli ar-ge konuları: bahçe bitkileri, bitki sağlığı, tarım ekonomisi, gıda ve yem, hayvancılık ve su ürünleri, tarla bitkileri, toprak su kaynakları ve tarımsal mekanizasyon. Program kapsamında son başvuru tarihi  16 Mart 2018  olarak belirtilmiştir.

 

HOPES PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI

HOPES Projesi (Suriyeliler için Yüksek ve İleri Öğrenim İmkanları ve Perspektilleri), Mısır, Kuzey Irak, Ürdün, Lübnan ve Türkiye’de, Suriye’den gelen sığınmacıları ve durumdan etkilenen yerel halkları desteklemek amacıyla  yerel ve bölgesel eğitim kurumları tarafından yürütülen yenilikçi, kısa süreli eğitim projelerine fon sağlamaktadır. Proje Teklif Çağrıları açılmıştır. Yerel kurumlar, faaliyetleri çerçevesinde, maksimum 12 aylık bir süre için €6.000’dan €60.000’ya kadar fon talep edebilirler. İkinci tur Proje Teklif Çağrıları 20 Şubat 2018 tarihine kadar açıktır.

 

TKDK / IPARD II – ÜÇÜNCÜ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Bu “Başvuru Çağrı İlanı” kapsamında sadece “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” tedbiri ile “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri kapsamında başvurular kabul edilecektir. Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iş geliştirme tedbiri proje başvuruları 12 Şubat – 12 Mart’ta online alınacak. Tarımsal İşletmelerin fiziki varlıklara yönelik yatırımlar tedbirindeki başvuruların kabulü ise 1 Mart – 2 Nisan’da online yapılacak.

 

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2018-2019

Jean Monnet Burs Programı Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatına ilişkin alanlarda uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 2018-2019 akademik yılında 180 kişiye burs verilmesi planlanmaktadır. Başvurular 23 Şubat 2018 tarihinde sona erecektir.

 

KOSGEB – STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI

İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi, üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanması, KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması, KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi ve cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesi amacıyla KOSGEB tarafından Stratejik Ürün Destek Programı oluşturulmuştur. Başvurular 1 Ocak- 31 Mart 2018 tarihleri arasında alınacaktır. 5.000.000 TL (Geri ödemesiz +Geri ödemeli) destek mevcuttur.

 

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI – TARIMSAL SULAMA SİSTEMLERİ DESTEĞİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sulama sistemlerine %50 oranında 500.000 TL‘ye kadar hibe verilebilmektedir. Başvurular 1 Ocak – 1 Mart 2018 arası alınacaktır.

 

Sivil Toplum Diyaloğu Programı Beşinci Dönemi Teklif Çağrısı

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Diyaloğu Programında Beşinci Dönem Başlıyor. Toplam bütçesi 6 milyon avro olan hibe programı ile AB müzakere sürecinin tüm fasıl başlıklarıyla ilgili konularda, Türkiye ve AB’den kuruluşların ortaklaşa yürüttüğü diyalog eksenli projeler geliştirilmesi hedeflenmektedir.  Türkiye’den dernekler; vakıflar; dernekler ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları  ile AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşların ortaklaşa geliştirecekleri projelere, en az 60 bin avro, en fazla da 200 bin avro hibe desteği sağlanacaktır. Son başvuru tarihi : 16 Şubat 2018

 

“HAYAL EDİN, GERÇEKLEŞTİRELİM” YARIŞMASI

Kredi Kayıt Bürosu, gençlerin sosyal sorumluluk konusunda bilinçlenmeleri, toplumsal ihtiyaçları fark etmeleri ve bu alanlarda harekete geçmelerini sağlamak amacıyla Türkiye genelinde tüm üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini alan öğrencilerin ve yurtdışında üniversite öğrenimi gören tüm Türk öğrencilerin katılımına açık olan “Hayal Edin Gerçekleştirelim” sosyal sorumluluk proje fikir yarışmasını Ocak 2014 itibarıyla başlattı. Türkiye’nin ilk ve tek kredi bürosu olan KKB, sektörün önde gelen 9 bankasının ortaklığı ile 11 Nisan 1995 tarihinde kurulmuştur. KKB’nin; bankalar, tüketici finansman şirketleri, leasing, ve sigorta şirketleri olmak üzere hem Risk Merkezi hem de kendi üyelerini içeren 200’ün üzerinde üyesi bulunmaktadır. Sosyal sorumluluk projelerini paylaşmak ve gerçeğe dönüştürmek isteyen, Türkiye çapındaki tüm üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencileri ve yurt dışında üniversite öğrenimi gören tüm Türk öğrenciler katılabilir. Projelerin son teslim tarihi: 23 Şubat 2018

 

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK (EASI) PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRISI: SOSYAL İŞLETMELERİN FİNANSMANI İÇİN İŞLEM MALİYETİ DESTEĞİ

Teklif çağrısının amacı, sosyal girişim finans piyasasının gelişimini teşvik etmek ve sosyal girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için mevcut kurumsal finansal araçları (özellikle sosyal EFSI -Stratejik Yatırımlar için Avrupa Fonu-)  işlem maliyeti desteğinin bir hibe programı yoluyla test edilmesi amaçlanmaktatır. Bu kapsamda, özellikle başka türlü gerçekleşmeyecek olan 500 bin avronun altındaki daha küçük risk-sermaye yatırımlarını harekete geçirilmesi hedeflenmektedir. Her bir proje için 300 bin avro ile 1 milyon avro arasında hibe desteği sağlanması öngörülmektedir. Proje başvurularının 15 Temmuz 2017 / 1 Aralık 2017 / 15 Nisan 2018 tarihlerine kadar Avrupa Komisyonuna iletilmesi gerekmektedir.

 

TÜBİTAK-FRANSA ULUSAL ARAŞTIRMA AJANSI(ANR) ORTAK PROJE BAŞVURUSU ÇAĞRISI

2018-2021 yıllarında ortak araştırma projeleri desteklenecektir. Ortak proje önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Fransız araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir. Proje süreleri en fazla 36 ay olabilecektir. Destek üst limiti  “Beşeri Bilimler” alanındaki projeler için 360.000 TL, diğer çağrı öncelikli alanlarındaki projeler için 720.000 TL’dir. Online Başvurular 12 Mart 2018 17.00’da kapanacaktır.

 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NÜFUS FONU TÜRKİYE – HİBE PROGRAMLARI

5. Ülke Programı ve Suriye İnsani Yardım Programı çerçevesinde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, sivil toplum kuruluşları ve kar amacı gütmeyen toplum temelli örgütleri (aşağıda belirtilen) Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu çalışma alanlarında kapasite oluşturmak/geliştirmek için (üç aydan bir yıla ve 30,000 $’a kadar) hibe başvurusu yapmaya davet etmektedir.

Alan 1: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik/Cinsiyet Temelli Şiddetle Mücadele:

Alan 2: Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı ve Haklarının Geliştirilmesi

Alan 3: Gençlerin Güçlenmesi

Alan 4: Nüfus ve Kalkınma Stratejilerinin Geliştirilmesi

Alan 5: Türkiye’de İnsani yardım ve Acil Durum Müdahalelerinin İyileştirilmesi

Son başvuru tarihi belirlenmemiştir. Başvurular sene içerisinde düzenli olarak UNFPA tarafından incelenecek, fon akışına ve başvurunun uygunluğuna göre kurum ve kuruluşlara geri dönülecektir.

 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TANITMA FONU PROJE ÇAĞRISI

Tanıtma Fonu’nun amacı; ülkemizi yurt içi ve yurt dışında çeşitli yönleri ile tanıtmakla görevli kuruluşların kaynaklarını artırmak, Türk kültür varlığının yayılmasını sağlamak, devlet arşiv hizmetlerini müessir hale getirmek, milletler arası kamuoyunu memleketimizin menfaatleri istikametinde yönlendirmeye çalışmaktır.  Bu amaçla projelerine destek sağlanması talebi ile tüm kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, konfederasyonlar, federasyonlar, birlikler, şirketler, gerçek kişiler vb. Tanıtma Fonu Kuruluna sunulmak üzere Tanıtma Fonu Temsilciliğine başvuruda bulunabilir.

 

KOSGEB-KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI                                 

Programın Amacı ve Gerekçesi, öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesidir.  Destek Süresi : Yatırım Projesi Süresi: Azami 36 Ay, İşletme Giderleri Desteği süresi 1 yıldır. Destek Üst Limiti (geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz) : 5.000.000 TL

Program Kapsamı: İdare Başkanlığınca belirlenen; KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda belirlenen alanlarda yer alan;

-KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,

-Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,

-Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,

Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,

-Patent belgesi ile koruma altına alınan,

-Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,

-Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,

prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler yararlanır.

 

ERASMUS + 2018 HİBE ÇAĞRILARI

KA1 – BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ

Gençlik Alanında Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

-Gençlik Değişimleri

-Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği

-Gönüllülük Faaliyetleri

1 Şubat 2018 / 26 Nisan 2018 / 4 Ekim 2018

 

Eğitim-Öğretim Alanında Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

-Okul Eğitimi

-Mesleki Eğitim

-Yükseköğretim

-Yetişkin Eğitimi

1 Şubat 2018

 

Erasmus Mundus Ortak Master Dereceleri

15 Şubat 2018

 

KA2 – STRATEJİK ORTAKLIKLAR (YENİLİK VE İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ

İÇİN İŞBİRLİĞİ)

Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar

1 Şubat 2018 / 26 Nisan 2018 / 4 Ekim 2018

 

Eğitim-Öğretim Alanında Stratejik Ortaklıklar

-Okul Eğitimi

-Mesleki Eğitim

-Yükseköğretim

-Yetişkin Eğitimi

21 Mart 2018

 

Bilgi Ortaklıkları

28 Şubat 2018

 

Sektörel Beceri Ortaklıkları

28 Şubat 2018

 

Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme

8 Şubat 2018

 

Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme

8 Mart 2018

 

KA3 – POLİTİKA REFORMLARI İÇİN DESTEK

Yapılandırılmış Diyalog (Gençler ve Gençlik Alanında Karar Alıcıların

Toplantıları)

1 Şubat 2018 / 26 Nisan 2018 / 4 Ekim 2018

 

Sivil Toplum İşbirliği(Gençlik)

Sivil Toplum İşbirliği(Eğitim)

Politika Yeniliği İçin Girişimler

 

ÖZEL EYLEMLER

Jean Monnet (Özel Eylem)

22 Şubat 2018

 

Spor Alanında İşbirliği Ortaklıkları

Kâr Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri

Küçük İşbirliği Ortaklıkları

5 Nisan 2018

 

AVRUPA BİRLİĞİ HORİZON 2020 HİBE PROGRAMLARI

Sosyal ve Beşerî Bilimler, İktisadi Bilimler, Sosyo-Ekonomik Bilimler, Kapsayıcı, Yenilikçi ve Yansıtıcı Toplumlar, Kültürel Mîras, Kültürlerarası Dinamikler, Demografik Değişimler, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Vatandaş Bilimi, Mülteciler, Toplumsal Eşitsizlikler, Göç Araştırmaları, Etik Değerler ve Ahlâk, Gelecek için Toplumsal Yönetişim, ve İnovasyon Politikaları tematik alanı altında 2018 yılında açılacak proje çağrı başlıkları yayınlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar, Güvenli ve Temiz Enerji, Akıllı Enerji Sistemleri, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Güneş ve Rüzgar Enerjisi, Fosil Yakıtlar, Biyoyakıtlar, Petrol, Doğal Gaz ve Kömür, Düşük Karbon Ekonomisi, Enerji Teknolojileri, Enerji Verimliliği Tematik alanı altında 2018 yılında açılacak proje çağrı başlıkları yayınlandı.

Sağlık, Temel Tıp Bilimleri, Eczacılık, İlaç Sektörü, Sağlıkta Dijital Dönüşüm, Dijital Hastane, Kişiselleştirilmiş Tıp, Enfeksiyon Hastalıkları, Klinik Araştırmalar, Tıbbi Cihazlar ve Medikal Teknolojiler tematik alanı altında 2018 yılında açılacak proje çağrı başlıkları yayınlandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Balıkçılık ve Su Ürünleri, Ormancılık ve BiyoTeknoloji tematik alanı altında 2018 yılında açılacak proje çağrı başlıkları yayınlandı.

Ulaştırma (Kara, Hava, Deniz, Raylı) ve Akıllı Ulaşım Sistemleri tematik alanı altında 2018 yılında açılacak proje çağrı başlıkları yayınlandı.

Çevre, İklim ve Su Kaynakları tematik alanı altında 2018 yılında açılacak proje çağrı başlıkları yayınlandı.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) tematik alanı altında 2018 yılında açılacak proje çağrı başlıkları yayınlandı.

 

 

Derleyen: Memet Özkan - www.danismend.com

Not: Araştırma raporlarımızdan, proje hibe desteklerinden, mevzuat duyurularından, eğitim duyurularımızdan ve kurumsal haberlerimizden haberdar olmak isteyen okurlarımızın ozkandanismanlik@gmail.com  adresine boş bir e-posta göndermeleri yeterlidir.

Not:  Bu rapor www.danismend.com tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık  kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde tavsiye veya danışmanlık hizmeti sağlanması olarak yorumlanmamalıdır. Www.danismend.com bu raporda yer alan bilgilerin doğru ve tam olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Www.danismend.com bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan www.danismend.com hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu konularda detay bilgi  isteyen okuyucuların ayrıca bizimle temasa geçmelerini rica ederiz.

 

 

Scroll To Top