Son Haberler
Anasayfa / Anasayfalar / RAPORLAR / PROJE HİBE DESTEKLERİ – NİSAN 2019

PROJE HİBE DESTEKLERİ – NİSAN 2019

İş ve sosyal hayattaki proje fikirlerine fon sağlamak amacıyla, ulusal ve uluslararası platformlarda izlenmesi gereken, süreli ve süresiz periyodlarda açık olan, çok sayıda proje hibe desteği duyurusu yapılmaktadır. “Proje Hibe Destekleri” başlıklı raporumuzda, geniş bir konu ve sektör yelpazesinde olmak üzere güncel ve aktif olan proje hibe destek çağrıları ve fon kaynakları hakkında özet bilgiler veriyoruz.

İş ve sosyal hayatta proje fikri ya da projeleri olan ve fon arayan herkesin okuması gerektiğine inandığımız bu periyodik raporu, ulusal ve uluslararası çok sayıda fon kaynağını düzenli olarak izleyerek oluşturuyoruz.

“PROJE HİBE DESTEKLERİ” başlıklı raporumuzun yanısıra periyodik olarak yayınladığımız  “EKONOMİK GÖRÜNÜM”, “İŞ DÜNYASINI NELER BEKLİYOR ?” ve “YÖNETİCİ BÜLTENİ” başlıklı raporlarımızı da incelemenizi öneriyoruz.

Araştırma raporlarımızdan, proje hibe desteklerinden, mevzuat duyurularından, eğitim duyurularımızdan ve kurumsal haberlerimizden haberdar olmak isteyen okurlarımızın ozkandanismanlik@gmail.com  adresine boş bir e-posta göndermeleri yeterlidir.

Çalışmalarınızda destek olması dileğiyle bilgilerinize sunarız.

 

PROJE HİBE DESTEKLERİ – NİSAN 2019  

SİVİL TOPLUM İÇİN DESTEK VAKFI KURUMSAL HİBE PROGRAMI

Vakıf, Kurumsal Hibe Programı kapsamında dezavantajlı kesimlerin toplumsal katılımını geliştirmek ve/veya sosyal refahını artırmak amacıyla çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) kurumsal gelişimine destek vermek amacıyla kira, insan kaynağı, uzman desteği, seyahat gibi masraflarını içeren başvuruları kabul edecek. Başvuru yapan STK’lar hibe programından en fazla 12 ay süreyle faydalanabilirler ve en fazla 60.000 TL talep edebilirler. Son Başvuru Tarihi: 6 Mayıs 2019

 

İSVİÇRE BÜYÜKELÇİLİĞİ PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

İsviçre Büyükelçiliği, Türkiye’deki mültecilerin ve göçmenlerin entegrasyonunu desteklemek amacıyla göç alanında proje teklif çağrısını duyurdu. Mülteci ve göçmen çocukların ve ebeveynlerinin ev sahibi topluluğa entegrasyonu ile ilgili projelerle ilgilenen Büyükelçilik, sosyal bütünlüğe ve barış içinde bir arada yaşama katkıda bulunan projeleri ise önceliklendiriyor. Son Başvuru Tarihi: 26 Nisan 2019

 

YEŞİLAY, BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI

Bağımlılıkla mücadelesini bütüncül yaklaşım ve rol model uygulamaları ile gerçekleştiren Yeşilay, yenilikçi çalışmaların artırılarak desteklenmesi için Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programını açıkladı. Son Başvuru Tarihi: 31 Mayıs 2019

 

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU, YEREL KALKINMA STRATEJİLERİNİN UYGULANMASI LEADER YAKLAŞIMI TEDBİRİ ÇAĞRI ÖN DUYURUSU

Bu duyuru, LEADER Yaklaşımı tedbiri kapsamında gerekli hazırlık çalışmalarının yapılabilmesi için potansiyel başvuru sahiplerine yönelik olup ön duyuru niteliği taşımaktadır. LEADER Tedbiri kırsal kalkınmayı, toplulukları harekete geçirerek gerçekleştirmeyi hedefleyen, kırsal kalkınma süreçlerine yerel paydaşların katılımını teşvik eden yenilikçi bir yöntemdir. Tedbirin potansiyel faydalanıcıları; IPARD Programındaki kriterlere uygun olarak dernek statüsünde kurulmuş ve bulundukları yöreye ilişkin bir yerel kalkınma stratejisi hazırlamış olan yerel eylem gruplarıdır. İlan kapsamında başvurular ilk etapta sadece Amasya, Ankara, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Kastamonu, Manisa, Ordu, Samsun ve Şanlıurfa illerinden kabul edilecektir.

 

TÜBİTAK-FRANSA BOSPHORUS PROGRAMI ÇAĞRISI

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Fransa Dışişleri Bakanlığı arasında mevcut İşbirliği Protokolü çerçevesinde, Bosphorus Programı altında ortak araştırma projeleri desteklenecektir. Başarılı bulunan projelerde yer alan Türkiye’deki araştırma ekibi için TÜBİTAK tarafından proje süresi boyunca maksimum 720.000 TL araştırma desteği verilecektir. Maksimum proje süresi 24 ay olabilmektedir. Ana Alanlar: Sağlık, Makina-İmalat, Otomotiv, Tarım. Son Başvuru Tarihi: 27 Haziran 2019

 

EIG CONCERT JAPAN 2019 ÇAĞRISI

Avrupa ve Japonya arasında bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan bağımsız bir platform olan EIG CONCERT Japan kapsamında, “Sürdürülebilir Toplumlar için Akıllı Su Yönetimi (Smart Water Management for Sustainable Societies)” başlıklı ortak işbirliği çağrısı açıldı. Çağrıya, yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu araştırma merkez ve enstitüleri ve özel kuruluşlar maksimum 3 yıllık araştırma ve yenilik projeleri önerileri ile başvurabilir. Son Başvuru Tarihi: 14 Haziran 2019

 

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI YENİ PROJE TEKLİFLERİ ÇAĞRISI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rekabetçi Sektörler Programı ikinci döneminde Türkiye’nin 81 ilini de kapsayan yeni bir proje teklif çağrısına çıkılmıştır. “Yaratıcı Endüstriler” ve “Araştırma ve Geliştirme” başlıklarında çıkılan ve toplam bütçeleri sırasıyla 20 ve 30 milyon Avro olan çağrıya başvurular 1 Nisan – 29 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

EASI PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRISI: AB’DE İŞÇİLERİN BAŞKA BİR ÜYE ÜLKEDE GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLMESİ, İDARİ İŞBİRLİĞİ VE BİLGİYE ERİŞİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Teklif çağrısının amacı, işçilerin geçici görevlendirilmesi alanında yaşanan zorlukların anlaşılması ve bu alanda yeni girişimlerin geliştirilmesinin desteklenmesidir. Söz konusu çağrıya kamu kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, araştırma merkezleri/enstitüleri, yükseköğretim kurumları, sivil toplum örgütleri başvurabilmektedirler. Son başvuru tarihi: 13 Haziran 2019

 

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ HİBE PROGRAMI DUYURUSU

Ankara’daki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği, ülke genelinde uygulanacak hibe programının çağrısına çıkmıştır. Son başvuru tarihi: 30 Nisan 2019

 

KOBİ’LER İÇİN INNOWWIDE ÇAĞRISI

EUREKA Sekretaryası’nın ortaklarından biri olduğu INNOWWIDE Programı kapsamında Avrupa dışındaki ülkeleri hedefleyen Uygunluk Değerlendirme Projelerini desteklemeye yönelik çağrı açıldı. INNOWWIDE pilot çağrısı, dünya çapındaki yerel paydaşlarla işbirliği içinde Uygunluk Değerlendirme Projelerine fon sağlayarak, Avrupa dışındaki pazarlarda Avrupa’daki yenilikçi çözümlerin varlığını artıracak koşulları yaratarak, yenilikçi Avrupa KOBİ’lerini uluslararası pazarlarda ön plana çıkarmayı amaçlamaktadır. Programda herhangi bir öncelikli alan sınırlaması bulunmamaktadır. Son başvuru tarihi: 31 Mayıs 2019

 

TÜBİTAK – 1513 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ (TTO) DESTEKLEME PROGRAMI 2019 YILI ÇAĞRISI

1513 kodlu TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı ile yükseköğretim kurumlarında üretilen bilgi ve teknolojinin, uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine ve bu süreç sonucunda ekonomik, sosyal ve kültürel değer kazanmasına yardımcı olmak, üniversite ve özel sektör kuruluşları arasında işbirliği oluşturmak, mevcut işbirliklerini artırmak, sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede üretilmesine yardımcı olmak, bu işbirlikleri sonucunda üniversite ve sanayi arasında bilgi ve teknoloji aktarımına ve somut çıktıların geliştirilmesine katkı sağlamak için kurulmuş teknoloji transfer ofislerinin (TTO) geri ödemesiz olarak desteklenmesi amaçlanmaktadır. Son başvuru tarihi: 31/07/2019

 

ICGEB İŞBİRLİKÇİ ARAŞTIRMA HİBE PROGRAMI

Uluslararası Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Merkezi – ICGEB, temel yaşam bilimleri, sağlık hizmetleri, endüstriyel ve zirai biyoteknoloji ve biyomühendislik alanlarında faaliyet gösteren araştırmacılara finansal destek sağlamaktadır. Programa, Türkiye’de bir üniversite veya araştırma enstitüsünde çalışmakta olan, temel yaşam bilimleri, sağlık hizmetleri, endüstriyel ve zirai biyoteknoloji ve biyomühendislik alanlarında faaliyet gösteren tüm araştırmacılar başvuru yapabilir. Son başvuru tarihi: 30 Nisan 2019

 

TÜBİTAK – NRF (GÜNEY KORE) İKİLİ İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI AÇILDI

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Güney Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) arasında mevcut İşbirliği Protokolü çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenecektir. TÜBİTAK-NRF Ortak Proje Çağrısında proje başvurusu için herhangi bir konu sınırlaması bulunmamaktadır. Son başvuru tarihi: 21 Haziran 2019

 

TÜBİTAK – 2242 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJE YARIŞMALARI BAŞVURUSU

Ön lisans ve lisans öğrencilerinin, ülkemizin ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda bilimsel çözümler üretmelerini ve bu doğrultuda bilgi ve becerilerini geliştirmelerini teşvik etmek amacıyla açılan 2242-Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları başvurusu devam ediyor. 2019 yılında yedinci kez düzenlenecek olan yarışma “Akıllı Şehirler ve Ulaşım”,  “Bilgi ve İletişim Teknolojileri”, “Eğitim”, “Enerji ve Çevre”,  “Gıda ve Tarım”,  “Makine İmalatı ve Otomotiv”, “Sağlık”, “Savunma, Uzay ve Havacılık”, “Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik” kategorilerindedir. Son başvuru tarihi: 10 Mayıs 2019

 

İKLİM, ÇEVRE VE SAĞLIK ORTAK ARAŞTIRMA AKSİYONU 1. ÇAĞRISI

Çağrı, iklim, çevre ve sağlık alanlarının kesişiminde olan çok taraflı ve disiplinlerarası projelerin desteklenmesini hedeflemektedir. Projelerin, sağlık risklerini anlamaya, öngörülebilirliği arttırmaya ve bu çerçevede karar vericilere kullanılabilir veri, bilgi ve yenilikçi çözümler sunmaları beklenmektedir. Çağrı kapsamında başarılı bulunan Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, ilgili mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitüleri, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar) veya bunların oluşturduğu konsorsiyumlar desteklenecektir. Son başvuru tarihi: 6-9 Mayıs 2019

 

TÜBİTAK – 2502 BULGARİSTAN İKİLİ İŞBİRLİĞİ ÇAĞRI DUYURUSU

2502 Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAS) ile İkili İşbirliği Destek Programı sürekli başvuruya açıktır. 2019 TÜBİTAK-BAS Çağrı Takvimi:

12 Kasım 2018 – 8 Mart 2019

11 Mart 2018 – 10 Mayıs 2019

13 Mayıs 2019 – 13 Eylül 2019

16 Eylül 2019 – 8 Kasım 2019

 

THE CIRCULAR VOUCHERS  TEKNİK DESTEK PAKETİ

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, TMM (Türkiye Materials Marketplace) üyelerinin atık ve yan ürün transferlerini kolaylaştırmak için ‘Circular Vouchers’ adlı teknik destek paketini faaliyete geçirdi. The Circular Vouchers  Türkiye’de enerji ve kaynak verimliliğini desteklemek için, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 2013  ile fonlanmaktadır ve firmaların atık ve yan ürün değişimi için ihtiyaç duydukları teknik danışmanlık ve fizibilite konularındaki çalışmalarına destek vermek için geliştirilen bir hibe programıdır. Son başvuru tarihi: 30 Nisan 2019

 

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI (DİYARBAKIR-ŞANLIURFA ) 2019 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI

Karacadağ Kalkınma Ajansı, Sanayi Altyapısı, Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği, Kültürel Mirasın İşlevlendirilmesi, Okul Öncesi Standartlarının Arttırılması Mali Destek Programları kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla ilana çıkmış bulunmaktadır. Başvuruların son teslim tarihi 10 Haziran 2019

 

TRAKYA KALKINMA AJANSI (TEKİRDAĞ, EDİRNE, KIRKLARELİ) 2019 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI İLANI

Trakya Kalkınma Ajansı, Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı, Süt Ürünleri Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı ve İmalat Sanayinde Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programlarını ilan etmiştir. Proje başvuruları için son başvuru tarihi  10 Mayıs 2019

 

AVRUPA KOMİSYONU ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇAĞRISI

Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (Joint Research Centre) JRC Araştırma Altyapıları’ndan biri olan Nanobiyoteknoloji Laboratuarı, “Eğitim ve Kapasite Geliştirme” başlığı altında bir çağrı açtı. Çağrıya, üniversiteler, araştırma kurumları, kamu kurumları ve KOBİ’ler tarafından başvuru yapılabilmekte. Son başvuru tarihi: 03/06/2019

 

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK (EASI) PROGRAMI “AB’NİN  BECERİ KAZANDIRMA YOLLARI POLİTİKASI’NIN UYGULANMASINDA KİŞİYE ÖZEL ÖĞRENİM KOŞULLARININ GELİŞTİRİLMESİNE DESTEK” KONULU TEKLİF ÇAĞRISI

Teklif çağrısının amacı, program katılımcısı ülkelerde “Beceri Kazandırma Yolları” politikalarının desteklenmesi ve düşük vasıflı yetişkinler için kişiye özel, esnek ve kaliteli öğrenim önerilerinin yaygınlaştırılmasının desteklenmesidir. Her bir proje için en az  200 bin avro ile 1 milyon avro hibe desteği sağlanması öngörülmektedir. Son başvuru tarihi 8 Temmuz 2019

 

AVRUPA KÜLTÜR VAKFI / DEMOKRASİ EYLEMİ HİBELERİ

Avrupa Kültür Vakfı , Avrupa demokrasisine katkı sunmak hedefiyle yaratıcı, kültürel eylemleri, fikirleri ve projeleri desteklemek üzere hibe çağrısı yayınladı. Program projeleri yuvarlanma temelli ( ilk gelen ilk hizmet alır) olarak seçiyor. Program destekleri hem bireyler hem de kuruluşlar için veriliyor.  Program büyük, orta ve küçük olmak üzere üç tipte destek sağlıyor. Küçük hibe 5 bin ila 15 bin avro,  orta hibe 15 bin ile  30 bin avro,  ve büyük hibe ise 30 bi  ile 50 bin avro aralığında veriliyor.

 

TÜBİTAK – İKLİM, ÇEVRE VE SAĞLIK ORTAK ARAŞTIRMA AKSİYONU 1. ÇAĞRISI

Çağrı, iklim, çevre ve sağlık alanlarının kesişiminde olan çok taraflı ve disiplinlerarası projelerin desteklenmesini hedeflenmektedir. Projelerin, sağlık risklerini anlamaya, öngörülebilirliği arttırmaya ve bu çerçevede karar vericilere kullanılabilir veri, bilgi ve yenilikçi çözümler sunmaları beklenmektedir. Son Başvuru (Ortak) Tarihi 6 Mayıs 2019

 

TÜBİTAK – FASIE ORTAK PROJE ÇAĞRISI

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Rusya Federasyonu Yenilikçi Küçük İşletmeleri Destekleme Fonu arasında mevcut 14 Mayıs  2018 tarihli İşbirliği Protokolü çerçevesinde akademik araştırma katkılarıyla ortak Ar-Ge ve yenilik projeleri desteklenecektir. Her iki ülkeden en az bir sanayi kuruluşunun yer almasının zorunlu olduğu projelere, Türkiye tarafında sanayiye ek olarak akademik kurumlar da katılabilecektir. Çağrı kapanış tarihi: 31 Mayıs 2019

 

TÜBİTAK- BIF ORTAK PROJE ÇAĞRISI

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Belarus İnovasyon Kurumu (Belarusian Innovative Foundation – BIF) arasında mevcut 14 Şubat 2018 tarihli İşbirliği Protokolü çerçevesinde akademik araştırma katkılarıyla ortak Ar-Ge ve yenilik projeleri desteklenecektir. Her iki ülkeden en az bir sanayi kuruluşunun yer almasının zorunlu olduğu projelere, Türkiye tarafında sanayiye ek olarak akademik kurumlar da katılabilecektir. Çağrı kapanış tarihi: 31 Mayıs 2019

 

TÜBİTAK – NSTDA (TAYLAND) İKİLİ İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI AÇILDI

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Tayland Ulusal Bilim ve Teknoloji Kalkınma Ajansı (NSTDA) arasında mevcut İşbirliği Protokolü çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenecektir. Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye’deki bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Tayland’daki araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir. Son Başvuru Tarihi: 7 Haziran 2019

 

KOSGEB – KOBİGEL “İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME” PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 

Proje Teklif Çağrısının genel amacı, imalat sanayi sektöründe milli imkanlar ağırlıklı olarak dijitalleşme için yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek; imalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmaktır. Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler proje sunabilecektir. Son başvuru tarihi : 02 Mayıs 2019

 

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI  (AYDIN, DENİZLİ, MUĞLA) 2019 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

Güney Ege Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Kar Amacı Güden İşletmelere Yönelik Güçlü Sanayi ve Temiz Üretim Mali Destek Programlarını ilan etmiştir. Güçlü Sanayi programının amacı: Bölgede yüksek katma değer ve yenilik odaklı sanayi üretiminin artırılması, sektörlerin rekabet gücünün geliştirilmesidir. Temiz Üretim programının amacı: Temiz üretimin bölgede yaygınlaştırılması ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır. Son başvuru tarihi : 6 Mayıs 2019

 

TÜBİTAK – ERA-CVD PROJESİ 2019 YILI ÇAĞRISI 

ERA-CVD projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. Projede, kardiyovasküler hastalıklar alanında ulusal programların eşgüdümü, araştırma önceliklerinde birlik sağlanması, veri paylaşımı ve ortak uluslararası çağrılara çıkılması hedeflenmektedir. Son başvuru tarihi : 29 Nisan 2019

 

AVRUPA GİRİŞİMCİLİĞİ TEŞVİK ÖDÜLLERİ 2019 BAŞVURULARI

Ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde girişimciliğin ve KOBİ’lerin geliştirilmesine yönelik yaratıcı ve başarılı model ve projeler geliştiren ve uygulayan kurum/kuruluşların katılabileceği ödül yarışması bu yıl Avrupa Komisyonu tarafından verilen karar doğrultusunda altı kategoride gerçekleştirilecek. Yarışmaya; Yerel, bölgesel ve ulusal kamu kurum ve kuruluşları, Kamu-özel ortaklıkları, Üniversiteler başvurabilecektir. Son başvuru tarihi 31 Mayıs 2019

 

AVRUPA KOMİSYONU TEKLİF ÇAĞRISI: ÇALIŞAN ÖRGÜTLERİ İÇİN BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM TEDBİRLERİ TEKLİF ÇAĞRISI

Teklif çağrısının amacı, çalışan örgütlerinin istihdam ve çalışma hayatında yaşanan değişikliklere ve sosyal diyalog alanındaki zorluklara cevap verebilmesi için kapasitelerinin güçlendirilmesidir. Bu teklif çağrısı kapsamında konferanslar, seminerler, yuvarlak masa toplantıları, araştırmalar, anketler, yayınlar, eğitim kursları, eğitim araçlarının geliştirilmesi, ağların kurulması ve en iyi uygulamaların geliştirilmesi ve değişimi gibi aktiviteler finanse edilecektir. Son başvuru tarihi 6 Mayıs 2019

 

IPARD II – 5. BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPARD II Programı Beşinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. Bu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” ve “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbirleri kapsamındaki başvurular kabul edilecektir. Son başvuru tarihi Mayıs 2019

 

TÜRKİYE YETERLİLİKLER SİSTEMİNİN VE ÇERÇEVESİNİN UYGULANMASI HİBE PROGRAMI

Hibe Programı ile nitelikli ve sertifikalı işgücünü geliştirmek, eğitim ve istihdam arasındaki bağı güçlendirmek, yaygın ve sargın eğitimin geçerliliğini teşvik etmek ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumunu kolaylaştırmak amaçlanmaktadır. Program, ulusal meslek standartlarının ve ulusal niteliklerin geliştirilmesi ve/veya gözden geçirilmesi ve 26 sektörde “Mesleki Bilgi ve Beceri Sertifika Merkezleri (VOC-Test Merkezleri)”nin kurulması hedeflerine yönelik projeleri destekleyecektir. Toplam bütçesi 5 milyon avro olan Hibe Programına standart belirleyen kurumlar, meslek örgütleri, işçi/işveren kuruluşları ve sürekli eğitim merkezleri başvuru yapabilecektir. Son başvuru tarihi: 27 Mayıs 2019

 

Derleyen: Memet Özkan - www.danismend.com

Not: Araştırma raporlarımızdan, proje hibe desteklerinden, mevzuat duyurularından, eğitim duyurularımızdan ve kurumsal haberlerimizden haberdar olmak isteyen okurlarımızın ozkandanismanlik@gmail.com  adresine boş bir e-posta göndermeleri yeterlidir.

Not:  Bu rapor www.danismend.com tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık  kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde tavsiye veya danışmanlık hizmeti sağlanması olarak yorumlanmamalıdır. Www.danismend.com bu raporda yer alan bilgilerin doğru ve tam olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Www.danismend.com bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan www.danismend.com hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu konularda detay bilgi  isteyen okuyucuların ayrıca bizimle temasa geçmelerini rica ederiz.

 

 

Scroll To Top