Son Haberler
Anasayfa / Anasayfalar / RAPORLAR / PROJE HİBE DESTEKLERİ – ŞUBAT 2021

PROJE HİBE DESTEKLERİ – ŞUBAT 2021

İş ve sosyal hayattaki proje fikirlerine fon sağlamak amacıyla, ulusal ve uluslararası platformlarda izlenmesi gereken, süreli ve süresiz periyodlarda açık olan, çok sayıda proje hibe desteği mevcuttur.

PROJE HİBE DESTEKLERİ adlı raporumuzda, geniş bir konu ve sektör yelpazesinde olmak üzere güncel proje hibe destek çağrıları ve fon kaynakları hakkında özet bilgiler veriyoruz.

İş ve sosyal hayatta proje fikri ya da projesi olan ve fon arayan herkesin okuması gerektiğine inandığımız bu periyodik raporu, ulusal ve uluslararası çok sayıda fon kaynağını düzenli olarak izleyerek oluşturuyoruz.

Araştırma raporlarımızdan, proje hibe desteklerinden, eğitim duyurularımızdan ve kurumsal haberlerimizden haberdar olmak isteyen okurlarımızın ozkandanismanlik@gmail.com  adresine boş bir e-posta göndermeleri yeterlidir.

Çalışmalarınızda destek olması dileğiyle bilgilerinize sunarız.

 

TKDK – IPARD PROGRAMI ONUNCU BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Onuncu Başvuru Çağrı İlanı’na çıkmış bulunmaktadır.

- Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar için son başvuru tarihi : 16.03.2021

- Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar için son başvuru tarihi : 23.03.2021

 

2021 SALT ARAŞTIRMA FONLARI ÖN BAŞVURULARI

İmparatorluktan cumhuriyete Türkiye’nin iki yüzyıllık kent, toplum ve ekonomi tarihi ile 1950’ler sonrası mimarlık, tasarım ve sanat üretimleri hakkında özgün belge edinimi ve araştırmayı teşvik eden SALT Araştırma Fonları’nın ön başvuruları, 18 Ocak-22 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. 2013’ten bu yana toplam 56 projeye destek sağlayan SALT Araştırma Fonları, yeni kaynakları görünür kılan, yerel örnekleri çeşitli bilgi alanlarını harmanlayarak inceleyen, genelgeçer kanıların yeni bulgularla sorgulanmasına olanak tanıyan çalışmalara yöneliktir.

 

TABELA YARIŞMASI (TBB – TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ)

Yarışma konusu; İlan ve reklam materyallerinin kent estetiğini geliştirecek ve görsel kirliliğe neden olmayacak şekilde düzenlenmesi ve tabelalarda Türkçenin güzel kullanımıdır. Yarışmaya bütün belediyeler katılım sağlayabilir. 1. Aşama Fikir Projesi Teslim : 15 Şubat 2021

 

SAHİPSİZ EVCİL VE SOKAK HAYVANLARININ BARINMA VE BESLENME ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ FİKİR VE PROJE YARIŞMASI (TBB – TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ)

Yarışma konusu; Sahipsiz evcil ve sokak hayvanlarının barınma ve beslenme şartlarının iyileştirilmesi fikir ve proje yarışmasıdır. Yarışmaya bütün belediyeler katılım sağlayabilir. 1. Aşama Fikir Projesi Teslim : 1 Mart 2021

 

BİSİKLETLİ ULAŞIM FİKİR VE PROJE UYGULAMA YARIŞMASI (TBB – TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ)

Yarışmayla, kent içi ulaşımda bisikletle erişilebilirliğin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede, yenilikçi fikir ve uygulamalar ile kent içi bisikletle sürdürülebilir ulaşımı sağlamaya yardımcı olacak bütün başvurular beklenmektedir. Yarışmaya bütün belediyeler katılım sağlayabilir. 2. Aşama Proje Uygulama Bilgisi Teslim: 26 Nisan 2021

 

ENGELSİZ ŞEHİRLER FİKİR VE PROJE YARIŞMASI (TBB – TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ)

Yarışma konusu; Engelli vatandaşların şehir yaşamına katılımının kolaylaştırılması ve engellilere yönelik farkındalığın artırılmasıdır. Yarışmaya bütün belediyeler katılım sağlayabilir. Fikir Projesi Teslim: 26 Şubat 2021

 

YEŞİL ŞEHİRLER FİKİR VE PROJE YARIŞMASI (TBB – TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ)

Çevresel değerleri koruyacak, kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanacak, iklim değişikliğine adapte olarak riskleri azaltacak, oluşturulacak politikalar ile kentlerde yaşayanları sosyal ve ekonomik olarak destekleyecek, katılımcılığı artıracak, sürdürülebilir altyapı yatırımlarını sağlayacak (içme ve atıksu, kentsel ulaşım, enerji ve binalarda enerji verimliliği, katı atık yönetimi ve diğer müdahale alanlarında) bileşenleri içerisinde bulunduran fikir ve projeler yarışma kapsamında belediyelerden beklenmektedir. 1. Aşama Fikir Projesi Teslim: 28 Şubat 2021

 

JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ YEREL PROJELERE HİBE PROGRAMI

Japonya Büyükelçiliği tarafından, “Japonya Resmi Kalkınma Yardımı (Japan ODA)” kapsamında az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanan, temel insani ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanmış, kalkınmaya yönelik projelere geri ödemesiz bir mali yardım sağlamak amacıyla “Yerel Projelere Hibe Programı (GGP)” ilan edilmiştir. Program kapsamındaki uygun başvuru sahipleri sivil toplum kuruluşları ve belediyeler olarak sıralanmıştır. Son başvuru tarihi : 26 Şubat 2021

 

2021 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI (SOGEP)

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’nın (SOGEP) hedefi, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Çukurova Kalkınma Ajansı, son başvuru tarihi: 5-2-2021

Güney Ege Kalkınma Ajansı, son başvuru tarihi: 1-3-2021

Mevlana Kalkınma Ajansı, son başvuru tarihi: 15-2-2021

Serhat Kalkınma Ajansı, son başvuru tarihi: 8-2-2021

Zafer Kalkınma Ajansı, son başvuru tarihi: 12-2-2021

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, son başvuru tarihi: 21-2-2021

İzmir Kalkınma Ajansı, son başvuru tarihi: 22-2-2021

Karacadağ Kalkınma Ajansı, son başvuru tarihi: 26-2-2021

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, son başvuru tarihi: 19-3-2021

 

BAİBÜ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN 1. RESİM YARIŞMASI

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ülkemizdeki üniversitelerde öğrenim gören genç sanatçı adaylarını destekleyerek özendirmek, yeni ürünler ortaya koymalarını sağlamak ve Çağdaş Türk Sanatına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Son başvuru tarihi: 16-4-2021

 

2021 YILI DÜNYA SU GÜNÜ YARIŞMASI

Tatlı su kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve tatlı su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine odaklanılmasını sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler-Su (UN-Water) tarafından organize edilen kutlamalar her yıl farklı bir tema ile gerçekleştirilmektedir. 2021 yılının teması “Suyun Değeri”dir. Bu yıl düzenlenecek kutlama etkinlikleri kapsamında afiş, fotoğraf, resim ve kompozisyon yarışmaları düzenlenecektir. Son başvuru tarihi: 19.2.2021

 

L’OREAL – UNESCO ULUSAL GENÇ BİLİM KADINLARINA DESTEK BURSLARI 2021

UNESCO ve L’Oreal ortaklığında uluslararası “For Women In Science” programının bir uzantısı olan “Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları Ulusal Programı” kapsamında ülkemizdeki bilim kadınlarının bilimsel çalışmalarının teşvik edilmesi maksadıyla 2021 yılında  burs verilecektir. Son başvuru tarihi: 20 Şubat 2021

 

1702 PATENT TABANLI TEKNOLOJİ TRANSFERİ DESTEKLEME ÇAĞRISI

Üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılmasını sağlamak için Yenilik Destek Programı kapsamında bir çağrıya çıkılmıştır. Ön kayıt için son tarih : 19 Nisan 2021

 

FLAG-ERA ERA-NET 2021 YILI ÇAĞRISI

FLAG-ERA projesi Ufuk2020 Yeni ve Gelişmekte Olan Teknolojiler (alanında yürütülmekte olan ve Türkiye’yi temsilen TÜBİTAK’ın dâhil olduğu bir ERA-NET Projesidir. Projenin ve 2021 çağrısının temel amacı, uluslararası işbirlikleri yoluyla Yeni ve Gelişmekte Olan Teknolojiler alanlarında (başta Grafen ve İnsan Beyni olmak üzere) araştırma projelerinin desteklenmesidir. Son başvuru tarihi : 19 Nisan 2021

 

FORESTVALUE 2021 YILI ÇAĞRISI

ForestValue (Yenilikçi Orman Temelli Biyoekonomi), Avrupa’daki ormancılık sektöründe, yenilikçiliği artırmak ve kaynakları verimli kullanmayı desteklemek amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk 2020 programı kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesidir. Uluslararası proje önerilerin Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih: 13.04.2021

 

NEURON COFUND2 PROJESİ 2021 ORTAK ULUSLARARASI ÇAĞRISI

ERA-NET NEURON Projesi JTC 2021 çağrısında, Türk araştırmacılar TÜBİTAK, 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir. Çağrının amacı, nörolojik ve zihinsel bozuklukların nörogelişimsel doğası ile ilgili önemli sorularını ele alacak çok uluslu, ortak araştırma projelerini desteklemektir. Ön öneriler için son başvuru tarihi 9 Mart 2021’dir.

 

UFUK2020 (HORIZON2020) AÇIK ÇAĞRILAR VE SON BAŞVURU TARİHLERİ

JPND JPCOFUND-2 ‘Fizyolojik Sistem Rahatsızlıkları Öntanısının Nörodejeneratif Hastalıklar ile Bağlantısı’ 2021 Yılı Çağrısı

02/03/2021

 

ERA-NET Enerji Sistemleri ve Ağlarının Dijitalleşmesi

17/02/2021

 

Sağlık Hizmetleri Uygulamalarının ve Nadir Hastalıkla Yaşayan Bireylerin Günlük Yaşamınının İyileştirilmesi İçin Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları EJP RD 2021 Yılı Çağrısı

16/02/2021

 

İŞLETMELERİN VE KOBİ’LERİN REKABET EDEBİLİRLİĞİ PROGRAMI (COSME), AÇIK ÇAĞRILAR VE SON BAŞVURU TARİHLERİ

COS-LINKPP-2020-2-05: Kamu Yenilik İhalelerine Erişimi Kolaylaştırmak için Bağlantıların Oluşturulması: Yenilik İhaleleri Broker Modeli

25/02/2021

 

Turizm Sektöründe Dijitalleşme ve Yenilikçiliği Kavrama

11/02/2021

 

İSTANBUL KALKINMA AJANSI BÖLGESEL GİRİŞİM SERMAYESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı: İstanbul‘da hızlı büyüme ve katma değer yaratma potansiyeli taşıyan girişimlere finansman desteği sağlamak üzere kamu-özel sektör ortaklığına dayalı sürdürülebilir bölgesel girişim sermayesi uygulamasının hayata geçirilmesidir. Son başvuru tarihi: 19/03/2021

 

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2021 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

-Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı (İstanbul’un katma değeri, teknoloji ve bilgi yoğunluğu yüksek ürün ve hizmetler ile küresel ekonomide söz sahibi olabilmesi ve küresel değer zincirinde üst sıralarda yer alabilmesi için yenilik odaklı ekonomik yapıya dönüşümün desteklenmesi)

-Girişimcilik Mali Destek Programı (Bölgesel girişimcilik merkezi olma vizyonu ile İstanbul girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi)

-Yaratıcı Endüstriler Mali Destek Programı (Yaratıcı endüstrilerin İstanbul ekonomisindeki ağırlığının artırılması)

-Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı (istanbul’da yaşayan çocuk ve gençlerin orta ve uzun vadede ekonomik ve sosyal yapıdaki dönüşümü yönlendirecek şekilde donanımlı bireyler olmalarının sağlanması ve iyi olma hallerinin artırılması)

Son başvuru tarihi: 19/03/2021

 

SABANCI VAKFI HİBE PROGRAMI 2021 YILI BAŞVURULARI

Kadın, genç ve engellilerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını destekleyen Sabancı Vakfı, sivil toplum kuruluşlarının “eğitim” alanında uygulayacağı projeleri bekliyor. Hibe Programı kapsamında alınacak online başvurular 4 Ocak 2021 itibarıyla başlayıp, 10 Şubat 2021 tarihinde sona erecektir.

 

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KÜRESEL EŞİTLİK FONU

ABD Dışişleri Bakanlığı Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Bürosu (DRL), LGBTİ+ bireylere ve topluluklara yönelik yerel hareketleri ve toplulukları güçlendiren, şiddet, ayrımcılık, damgalanma, insan hakları ihlallerine karşı mücadele eden, LGBTİ + statüsünü ve / veya davranışını suç sayan yasaları ortadan kaldırmaya çalışan programlarla ilgili çalışan sivil toplum örgütlerini Küresel Eşitlik Fonu kapsamında teklif vermeye davet ediyor. Son başvuru tarihi : 5 Şubat 2021

 

TÜBİTAK – 1512 TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ PROGRAMI 2020 YILI SON ÇAĞRISI

İş fikri başvuruları 28 Aralık 2020 ve 31 Mart 2021 tarihleri arasında 63 Uygulayıcı Kuruluş tarafından alınacaktır. Uygulayıcı Kuruluşlar girişimcilerin iş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi, seçilen iş fikirlerinin iş planına dönüştürülmesine yönelik eğitim, rehberlik, kuluçka vb. hizmetler ile iş fikirlerinin doğrulanması ve girişimcinin TÜBİTAK’a sunacağı iş planı önerilerinin onaylanması gibi faaliyetleri gerçekleştirecekler.

 

TÜBİTAK – TEYDEB 1501-1507 VE ARDEB 1001 PROGRAMLARI 2021 YILI ÇAĞRILARI

TEYDEB 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile ARDEB 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı 2021 yılı 1. dönem başvuru tarihleri belirlendi.

1501 Programı 2021/1.Dönem Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi: 12/02/2021

1507 Programı 2021/1. Dönem Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi : 12/02/2021

1001 Programı 2021/1. Dönem Çevrimiçi Başvurunun ve E-imza Sürecinin Tamamlanması İçin Son Tarih : 26/03/2021

 

TÜBİTAK – 2021 YILI LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI

Çağrının amacı, lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamaktır. Son başvuru tarihi: 12 Şubat 2021

 

TÜBİTAK – 2021 YILI ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI

Çağrının amacı, ortaokul öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamaktır. Son başvuru tarihi: 17 Şubat 2021

 

ALMANYA, AVUSTURYA, BELÇİKA, BREZİLYA, ÇEK CUMHURİYETİ, KANADA, LÜKSEMBURG VE RUSYA İLE ÖZEL SEKTÖR ODAKLI, İKİLİ VE ÇOK TARAFLI İŞBİRLİĞİ

IRASME ağının 27. çağrısı ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin  (KOBİ) dahil olduğu uluslararası araştırma, geliştirme ve yenilik projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Çağrıya ülkemizden yapılacak başvurularda sanayi-akademi işbirliği tercih nedeni olmakla beraber çağrı ortağı en az 2 ülkenin yer aldığı KOBİ-KOBİ işbirliği projeleri desteklenebilecektir. Son başvuru tarihi: 31 Mart 2021

 

ERA PERMED 2021 YILI ÇAĞRISI

ERA PerMed (ERA-NET on Personalised Medicine) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” alanı kapsamında desteklenmekte olan ve kişiselleştirilmiş tıp alanında ulusal araştırma stratejilerinin eşgüdümünün sağlanmasını, mükemmeliyetin teşvik edilmesini ve bu konudaki rekabetçiliğin arttırılmasını amaçlayan bir ERA-Net Cofund projesidir. 1. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: 04.03.2021

 

EUROSTARS-2 SON ÇAĞRISI

Çağrı kapsamında, en az bir Türk ve Eurostars üye ülkesinden bir kuruluşun katılımıyla, pazara yönelik, yenilikçi ürün ve süreçlerin geliştirilmesi amacı taşıyan ortak uluslararası Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Son başvuru tarihi : 4 Şubat 2021

 

AB-NADİR HASTALIKLA YAŞAYAN BİREYLERİN GÜNLÜK YAŞAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI EJP RD 2021 YILI ÇAĞRISI

Çağrının amacı, farklı ülkelerdeki bilim insanlarının, tamamlayıcılıklara ve uzmanlık paylaşımına dayalı ortak bir disiplinler arası araştırma projesi üzerinde etkili bir işbirliği kurmasını sağlamak ve hastalar için gelecekte net bir fayda sağlamaktır. Son başvuru tarihi: 16 Şubat 2021

 

2567 TÜBİTAK – MIGHT (MALEZYA) İKİLİ İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

TÜBİTAK ile Malezya Sanayi-Hükümet Yüksek Teknoloji Grubu (Malaysian Industry-Government Group for High Technology-MIGHT) arasında açılan çağrı kapsamında iki ülkenin bilim insanlarınca gerçekleştirilecek olan ortak akademi-sanayi işbirliği projeleri desteklenecektir. Son başvuru tarihi: 12 Şubat 2021

 

2522 TÜBİTAK – NRDIO (MACARİSTAN) İKİLİ İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

TÜBİTAK ile Macaristan Ulusal Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Ofisi (National Research, Development and Innovation Office – NRDIO) arasında iki ülkenin bilim insanları arasında gerçekleştirilecek olan ortak akademik-sanayi iş birliği projeleri desteklenecektir. Son başvuru tarihi: 12 Şubat 2021

 

SANAYİ YENİLİK AĞ MEKANİZMASI (SAYEM) 2. FAZ ÇAĞRISI

SAYEM 1. Faz çağrısı kapsamında özel sektör öncülüğünde, üniversite ve kamu iş birliğiyle ihtisaslaşmış bir Ar-Ge ve Yenilik konsorsiyumu oluşturulması ve bu konsorsiyum aracılığıyla Ürünleştirme Yol Haritası hazırlanması çalışmaları tamamlanmıştır. Faz 2’ye geçmesi uygun bulunan konsorsiyumlar Ürünleştirme Yol Haritaları çerçevesinde planladıkları Ürünleştirme Programının desteklenmesi amacıyla bu çağrıya başvuru yapacaktır. Kuruluş bazlı ön kayıt için son tarih : 7 Mayıs  2021

 

2020-2021 ANGELA BURDETT-COUTTS VE TALAT MİRAS ÖDÜLLERİ

İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM)’nin göç alanında ve mültecilerle ilgili değer yaratanlar, onlara dokunup, hayatlarını iyileştirenler için 2020-2021 Angela Burdett-Coutts ve Talat Miras Ödülleri başvuruları başladı. Son başvuru tarihi: 30 Nisan 2021

 

SİVİL DÜŞÜN YENİ DESTEKLERİ

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun sivil toplum destek programı Sivil Düşün destekleri, başvuruları almaya başladı. 2022 yılına kadar başvuruya açık olacak yeni destek paketinde dört farklı kategori üzerinden başvuru yapılabilecek. Geliştir, Etkile, Duyur ve Güçlen kategorileri altında hazırlanan desteklere STÖ’ler ve aktivistlerden başvuru alınacak.

 

Derleyen: Memet Özkan - www.danismend.com

Not: Araştırma raporlarımızdan, proje hibe desteklerinden, eğitim duyurularımızdan ve kurumsal haberlerimizden haberdar olmak isteyen okurlarımızın ozkandanismanlik@gmail.com  adresine boş bir e-posta göndermeleri yeterlidir.

Not:  Bu rapor www.danismend.com tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık  kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde tavsiye veya danışmanlık hizmeti sağlanması olarak yorumlanmamalıdır. Www.danismend.com bu raporda yer alan bilgilerin doğru ve tam olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Www.danismend.com bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan www.danismend.com hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu konularda detay bilgi  isteyen okuyucuların ayrıca bizimle temasa geçmelerini rica ederiz.

 

 

Scroll To Top