Son Haberler
Anasayfa / Anasayfalar / RAPORLAR / EKONOMİK GÖRÜNÜM – SAYI 2

EKONOMİK GÖRÜNÜM – SAYI 2

İş insanlarının, yöneticilerin, yatırımcı ve girişimcilerin Türkiye’nin ekonomik görünümünü farklı kaynaklardan ve periyodik olarak inceliyor olmaları, ekonomiyle ilgili rakamları dikkatlice okuyarak işlerine yönelik stratejik kararlar üretebilmeleri, profesyonel hayatın zorunluluklarındandır. “EKONOMİK GÖRÜNÜM” başlıklı raporumuzda, güncel ve resmi kaynaklarda yayınlanan istatistikler ve bültenlerden seçtiklerimizi aylık ve özet olarak yayınlıyoruz.

Rapora yansıyan resmi rakamların bir aylık gecikmeyle yayınlanmasına rağmen, bu rapor orta vadeli bir perspektifte sürekli olarak izlendiği takdirde, güçlü bir yönetsel karar alma aracı olarak değerlendirilebilir. Raporun piyasadaki benzerlerinden farkı, bu kadar çok kaynağı bir arada getirerek sunan ilk ve tek periyodik rapor olmasıdır. Rakamların yorumlanması sırasında temel bazı ekonomik bilgilere, geçmişte benzer rakamların nasıl yorumlandığı ile ilgili bilgilere ve daha detay rakamlara ihtiyaç duyulabilir. Bu aşamadaki sorularınızla ilgili olarak bizlerle temasa geçip, detay bilgileri alabilirsiniz.

“EKONOMİK GÖRÜNÜM” başlıklı raporumuzun yanısıra periyodik olarak yayınladığımız “MEVZUAT DUYURULARI”, “PROJE HİBE DESTEKLERİ” ve  “İŞ DÜNYASINI NELER BEKLİYOR?” başlıklı raporlarımızı da incelemenizi öneriyoruz.

Araştırma dosyalarımızdan, proje hibe desteklerinden, mevzuat duyurularından, eğitim duyurularımızdan ve kurumsal haberlerimizden haberdar olmak isteyen okurlarımızın ozkandanismanlik@gmail.com  adresine boş bir e-posta göndermeleri yeterlidir.

Çalışmalarınızda destek olması dileğiyle bilgilerinize sunarız.

 

EKONOMİK GÖRÜNÜM – SAYI 2 (EKİM 2017)

İÇİNDEKİLER

1-TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU VERİLERİ

2-TÜRKİYE İŞ KURUMU VERİLERİ

3-GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI VERİLERİ

4-T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİKLERİ VERİLERİ

5-TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ VERİLERİ

 

1-TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Konut Satış İstatistikleri

Türkiye’de 2017 Ekim ayında 122 882 konut satıldı.

İpotekli konut satışları 2017 Ekim ayında 38 593 olarak gerçekleşti.

Diğer satış türleri sonucunda 84 289 konut el değiştirdi.

Konut satışlarında 56 994 konut ilk defa satıldı.

İkinci el konut satışlarında 65 888 konut el değiştirdi.

Yabancılara 2017 yılı Ekim ayında 2 677 konut satışı gerçekleşti.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Suudi Arabistan vatandaşlarına oldu.

 

Dış Ticaret İstatistikleri

İhracat %9, ithalat %25 arttı.

Dış ticaret açığı %73,9 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %1,7 arttı.

Avrupa Birliği’ne ihracat %11,4 arttı.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,9 oldu.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı %16,6 oldu.

 

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi

Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık %1,71 arttı.

Aylık en fazla artış ham petrol ve doğal gazda gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarında aylık en fazla artış enerji mallarında gerçekleşti.

 

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi

Yurt dışı üretici fiyat endeksi aylık %4,26 arttı.

Aylık en fazla artış kok ve rafine petrol ürünlerinde gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarında en fazla aylık artış enerji mallarında gerçekleşti.

 

Tüketici Güven Endeksi

Tüketici güven endeksi 67,3 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi 87 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 90,4 oldu.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 70,9 oldu.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 21 oldu.

 

Tüketici Fiyat Endeksi

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %2,08 arttı.

Aylık en yüksek artış %11,51 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %1,75 ile eğlence ve kültür oldu.

Yıllık en fazla artış %16,79 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %2,77 ile TR22 (Balıkesir, Çanakkale)’de oldu.

 

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi

Tarım- ÜFE Ekim ayında %1,78 arttı.

Aylık en fazla artış tek yıllık bitkisel ürünler ana grubunda gerçekleşti.

Alt tarım gruplarından sebzeler bir önceki aya göre %5,49 arttı.

 

Sektörel Güven Endeksleri

Hizmet sektörü güven endeksi 101,1 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 104 oldu.

İnşaat sektörü güven endeksi 84,2 oldu.

 

Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları

Aylık en yüksek reel getiri Amerikan Doları’nda oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri BIST 100 Endeksi’nde gerçekleşti.

 

Ekonomik Güven Endeksi

Ekonomik güven endeksi 101,4 oldu.

Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, hizmet ve perakende ticaret sektörü güven

endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

 

2-TÜRKİYE İŞ KURUMU

Ekim Ayı İşe Yerleştirme 116.699 kişi olarak gerçekleşmiştir.

Ekim Ayında 239.157 kişilik açık iş alındı.

Kayıtlı İşsiz Sayısı 2.611.932 kişi.

Ekim Ayında Düzenlenen Aktif İşgücü Piyasası Programlarından 41.278 kişi yararlandı.

Ekim Ayında İŞKUR 43.032 İşyeri Ziyareti Gerçekleştirdi.

Ekim Ayında Pasif İstihdam Politikaları kapsamında 385.196 kişiye 312.733.820 TL ödendi.

 

3-GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ekim ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre % 8,96 oranında, ithalat ise % 25,22 oranında artmıştır.

Ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı % 65,4 olmuştur.

En fazla ihracat “Ham madde (Ara mallar)” grubundan yapılmıştır.

En fazla ithalat “Ham madde (Ara mallar)” grubundan yapılmıştır.

En fazla ihracat yapılan fasıl “Motorlu kara taşıtları” olmuştur.

En fazla ithalat yapılan fasıl “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahzarları” olmuştur.

En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, İngiltere ve ABD olmuştur.

En fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Çin, Almanya ve Rusya olmuştur.

2017 yılı Ekim ayında dış ticarette en çok kullanılan taşıma şekli deniz yolu taşımacılığı olmuştur.

2017 yılı Ekim ayında 11,4 Milyar TL vergi Gümrük İdarelerince tahsil edildi.

 

4-T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİKLERİ

Ekim Ayı Yatırım Teşvik Belgelerinin Genel Karakteristikleri

2017 yılı Ekim ayında, öngörülen sabit yatırım tutarı toplam 9,4 milyar TL olan 659 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen belgelerde toplam 17.796 kişilik istihdam öngörülmektedir. Ekim ayında düzenlenen 659 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 634 adedi yerli firmalar, 25 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Yerli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 8,4 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 1 milyar TL’dir.

 

Ekim Ayı Yatırım Teşvik Belgelerinin Bölgelere Göre Dağılımı

2017 yılı Ekim ayında verilen teşvik belgelerinin 232 adedi I. Bölgede, 100 adedi II. Bölgede, 109 adedi III. Bölgede, 83 adedi IV. Bölgede, 61 adedi V. Bölgede, 71 adedi VI. Bölgede ve 3 adedi Muhtelif Bölgelerdedir. Öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 2,5 milyar TL’si I. Bölgede, 3,6 milyar TL’si  II. Bölgede, 1,3 milyar TL’si III. Bölgede, 668 milyon TL’si IV. Bölgede, 635 milyon TL’si V. Bölgede, 459  milyon TL’si VI. Bölgede ve 275 milyon TL’si Muhtelif Bölgelerdedir.

 

Ekim Ayı Yatırım Teşvik Belgelerinin Mahiyetlerine Göre Dağılımı

2017 yılı Ekim ayında düzenlenen 659 adet belgenin 449 adedi komple yeni yatırım, 156 adedi tevsi, 54 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır. Ekim ayında yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 9,4 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 6,2 milyar TL’si komple yeni yatırım, 1,9 milyar TL’si tevsi ve 1,3 milyar TL’si de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır.

 

Ekim Ayı Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörlere Göre Dağılımı

Ekim ayında verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 9,4 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 2,2 milyar TL’si Enerji sektöründe, 2 milyar TL’si Hizmetler sektöründe, 5 milyar TL’si İmalat sektöründe, 99 milyon TL’si Madencilik sektöründedir.

 

Ekim Ayı Yatırım Teşvik Belgelerinin Belge Türlerine Göre Dağılımı

Ekim ayında düzenlenen 659 adet yatırım teşvik belgesinin 366 adedi Bölgesel, 292 adedi Genel ve 1 adedi Stratejik mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 9,4 milyar TL’lik sabit  yatırım tutarının 4,8 milyar TL’si Bölgesel, 3,2 milyar TL’si Genel ve 1,4 milyar TL’si Stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir.

 

5-TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

2017 Ekim ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %37,15 artış oldu.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %30,33 artış oldu.

2017 yılının ilk on ayında kurulan şirket sayısı, 2016 yılının aynı dönemine göre %12,55 arttı.

2017 Ekim ayında tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

2017 Ekim ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre %510,07 oranında azaldı.

2017 Ekim ayında şirket ve kooperatiflerin 2.137’si ticaret,  1.135’i  inşaat ve 946’sı imalat sektöründe kurulmuştur.  977 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.

2017 Ekim ayında kurulan 66 Kooperatifin 31’i Konut Yapı Kooperatifidir.

2017 Ekim ayında 720 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

 

Derleyen: Memet Özkan – www.danismend.com

Not: Araştırma raporlarımızdan, proje hibe desteklerinden, mevzuat duyurularından, eğitim duyurularımızdan ve kurumsal haberlerimizden haberdar olmak isteyen okurlarımızın ozkandanismanlik@gmail.com  adresine boş bir e-posta göndermeleri yeterlidir.

Not:  Bu rapor www.danismend.com tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık  kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde tavsiye veya danışmanlık hizmeti sağlanması olarak yorumlanmamalıdır. Www.danismend.com bu raporda yer alan bilgilerin doğru ve tam olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Www.danismend.com bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan www.danismend.com hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu konularda detay bilgi  isteyen okuyucuların ayrıca bizimle temasa geçmelerini rica ederiz.

Scroll To Top