Son Haberler
Anasayfa / Anasayfalar / RAPORLAR / DEVLET DESTEKLERİ – EKİM 2017

DEVLET DESTEKLERİ – EKİM 2017

Tüm dönemler boyunca (süresiz) açık olan devlet ve diğer destekler hakkında periyodik güncellemelerden haberdar olmak isteyen okurlarımızın ozkandanismanlik@gmail.com  adresine boş bir e-posta göndermeleri yeterlidir.

 

TEKNOYATIRIM Destek Programı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge projeleri sonucunda ortaya çıkan ürünlerin üretilmesine yönelik yatırımlara destek olunması amacıyla oluşturulan TEKNOYATIRIM Destek Programı’nın yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır (Önemli bazı değişiklikler: Yılda bir veya birden fazla dönemde çağrı bazlı açılan programlar, sürekli olarak başvuru kabul edilebilir hale getirilmiştir. TEKNOYATIRIM projesine başvuru şartları genişletilmiş olup; Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde/altyapılarında Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler destek kapsamına alınmıştır. Teknolojik ürünün üretimine yönelik yatırım harcamalarına, işletmenin büyüklüğüne göre aşağıdaki tutarlarda geri ödemesiz destek getirilmiştir. Mikro ölçekli işletmeler mevzuata eklenmiş ve küçük ölçekli işletmelerden farklı destek oranları ve tutarları ile destek kapsamına alınmıştır. Mikro işletmelere, yatırım proje tutarının en fazla %60’ı kadar destek sağlanır. Bu destek tutarı 8.000.000 TL’yi geçemez. Küçük işletmelere, yatırım proje tutarının en fazla %50’si kadar destek sağlanır. Bu destek tutarı 7.000.000 TL’yi geçemez. Vd.)

 

İSTİHDAM DESTEKLERİ

YENİ İŞÇİ DESTEĞİ

İşveren, 1 Şubat 2017′den itibaren yeni işe alınan işçiler için bu yılın sonuna kadar asgari ücrete karşılık gelen gelir vergisi ve damga vergisini ödemeyecek (773,41-TL).

 

İŞBAŞINDA EĞİTİME DESTEK

Tam zamanlı olarak işbaşı eğitim programına katılanlara devlet tarafından 3 ay süreyle aylık 1.404 TL net ücret ödeniyor. İşbaşında eğitim programını tamamlayanları işe alan işverenlere imalat sanayii sektöründe 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay boyunca işveren primi teşviki sağlanıyor.

 

ARTI İSTİHDAM PROGRAMI

Katma değeri yüksek sektörlerde istihdam artıran işverenlere, işe alınacak işçiler için birinci yıl aylık net asgari ücretin yarısı (702 TL), ikinci yıl da yüzde 25′i (351 TL) oranında teşvik verilecek.

 

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Geçen yıl asgari ücrete sağlanan 100-TL destek bu yıl da devam edecek.

 

GENÇ VE KADIN ÇALIŞAN TEŞVİKİ

İşe alınan kişi 18-29 yaş arasında erkek veya 18 yaşından büyük kadın ise sigorta primlerinin işveren payı 2 yıl süreyle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Teşvik süresi, Mesleki Yeterlilik Belgesi sahipleri için 4 yıl olarak uygulanacak.

 

YATIRIM TEŞVİKLERİ KAPSAMINDA VERİLEN İSTİHDAM DESTEKLERİ

Yeni açıklanan stratejik yatırımlara dair desteklerde sigorta primi işveren ve işçi hissesi destekleniyor. Ayrıca Proje Bazlı Teşvik Sistemi’nde Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği ve Nitelikli Personel Desteği sağlanıyor.

 

SİGORTA PRİM ERTELEME DESTEĞİ

4/a kapsamında sigortalı çalıştıran ve asgari ücret desteğinden yararlanan özel sektör işverenleri SGK prim borcu ertelemesinden yararlanacak.

 

Ekonomi Bakanlığı 2016/9495 sayılı “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin” Bakanlar Kurulu Karar

Karar kapsamında arz güvenliğini sağlamak, dışa bağımlığı azaltmak, teknolojik dönüşümü gerçekleştirebilmek, Ar-Ge yoğun ve yüksek katma değerli yatırımların proje bazlı olarak Ekonomi Bakanlığı’nca desteklenmesine ilişkin esaslar belirlenmiştir.

Bu karar kapsamında proje bazlı desteklenmesine uygun bulunan yatırımlara;

-Gümrük Vergisi Muafiyeti

-KDV İstisnası

-KDV İadesi

-Vergi indirimi veya istisnası

-Sigorta primi işveren hissesi desteği

-Gelir vergisi stopajı desteği

-Nitelikli personel desteği

-Faiz veya hibe desteği

-Sermaye katkısı

-Enerji desteği

-Kamu alım garantisi

-Yatırım yeri tahsisi

-Altyapı desteği

-Kolaylaştırıcı düzenlemeler desteği, verilecektir.

 

Sivil Toplum İçin Destek Vakfı Hibe Programları

Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın yıl boyunca başvuruya açık iki hibe programı bulunmaktadır: Kurumsal Program ve Proje Programı. 1-Kurumsal Program, STK’ların kurumsal açıdan gelişimlerine yönelik hibe olanaklarına olanak veriyor. 2-Proje Programı, daha önce yürütülen bir projenin devam etmesine ya da yeni bir proje fikrine yönelik hibe ve imkanları hayata geçiriyor. Hibe desteği için başvuran STK’ların dezavantajlı kesimlerin toplumsal katılımını geliştiren ve/ya da sosyal refahını artıran alanlarda çalışıyor olması gerekmektedir.

 

EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT DESTEKLERİ

 

Tebliğ Bazında Destek Mevzuatı

2016-16 Sayılı Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Karar

2014-8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar

2014-4 Sayılı Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt içi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar

2012-4 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

2012-3 Sayılı Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ

2011-1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ

2010-8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları

2010-6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları

2009-5 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları

2008-2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları

2006-4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turqualıtynin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

2000-1 Sayılı İstihdam Yardımı Hakkında Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları

 

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

Destek 1 – Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği

Destek 2 – E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

Destek 3 – Sektörel Ticaret ve Alım Heyetleri Desteği

Destek 4 – Rapor Satın Alma Desteği

Destek 5 – Yurt Dışında Yerleşik Şirket Alımı – Danışmanlık Desteği

Destek 6 – Yurt Dışında Yerleşik İleri Teknolojiye Sahip Şirket Alımı – Danışmanlık Desteği

Destek 7 – Yurt Dışında Yerleşik İleri Teknolojiye Sahip Şirket Alımı – Kredi Faiz Desteği

 

Pazara Giriş Belgeleri

Destek 1 – Pazara Giriş Belgeleri

Destek 2 – Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Yetkinlik Projeleri

 

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE)

Destek 1 – UR-GE Projeleri

 

İhracatçıya Alıcı Kredisi ve Sigorta Tazmin Desteği

 

Fuar Katılım Desteği

 

Tasarım Desteği

 

Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği

 

Markalaşma ve Turquality Desteği

 

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları

 

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM DESTEKLERİ 

 

Yatırım Teşvik Sistemi

 

Hizmetler Sektörü Destekleri

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteği

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Desteği

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteği

 

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI ERASMUS + 2017 TEKLİF ÇAĞRISI 

2014 – 2020 Yıllarını kapsayan Erasmus+ programında hem Ülke Merkezli hem Merkezi Projeler bulunmaktadır. 2014-2020 Erasmus+ Döneminde MERKEZİ PROJELER için ayrılan pay, önceki program dönemlerine göre daha fazladır. Bu sebeple, proje yapmak isteyen kurum/kuruluşlarımızın, Ülke Merkezli Projelerle birlikte Merkezi Projeler alanına da odaklanmaları önemle tavsiye edilmektedir. Son başvuru tarihleri projeye göre değişmektedir.

 

Ülke Merkezli Projeler

1.KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

-Okul Eğitimi

-Mesleki Eğitim

-Yükseköğretim

-Yetişkin Eğitimi

-Gençlik Değişimleri

-Avrupa Gönüllü Hizmeti

-Stratejik Avrupa Gönüllü Hizmeti Projeleri

-Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği

 

2-KA2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği

Stratejik Ortaklıklar

-Okul Eğitimi

-Mesleki Eğitim

-Yükseköğretim

-Yetişkin Eğitimi

-Gençlik

 

3-KA3 Politika Reformlarına Destek

-Yapılandırılmış Diyalog: Gençler ve Gençlik Alanında Karar Alıcılar Arasında Toplantılar

 

Merkezi Projeler

1-KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

-Büyük Ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmeti Organizasyonları (TR,EN)

-Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Derecesi (TR,EN)

 

2-KA2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişim için İşbirliği

-Bilgi Ortaklıkları (TR,EN)

-Sektörel Beceri Ortaklıkları (Ayrı bir teklif çağrısı yayınlanacaktır, TR,EN)

-Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme (TR,EN)

-Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme (TR,EN)

 

3-KA3 Politika Reformlarına Destek

-Sivil Toplum İşbirliği (Gençlik ve Eğitim)(EN)

-Politika Yeniliği İçin Girişimler(EN)

 

4-Jean Monnet (TR,EN)

 

5-Spor Destekleri

-İşbirliği Ortaklıkları (TR,EN)

-Kâr Amacı Gütmeyen Avrupa Spor Etkinlikleri (TR,EN)

-Küçük İşbirliği Ortaklıkları

 

TÜBİTAK DESTEKLERİ

AKADEMİK- Ulusal Destek Programları

1000 – Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik Destek Programı

1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Pr.

1002 – Hızlı Destek Programı

1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1005 – Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı

1007 – Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.

1011 – Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı (UBAP)

1505 – Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

1513 – Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı

3001 – Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

3501 – Kariyer Geliştirme Programı

 

AKADEMİK-Uluslararası Destek Programları

1011 – Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı (UBAP)

COST (Bilimsel ve Teknik İşbirliği Alanında Avrupa İşbirliği)

İkili Proje Destekleri

ERA-NET

 

AKADEMİK-Konuk Araştırmacı Destek Programları

2221 – Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme P.

2236 – Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşımı Destek Programı

 

SANAYİ-Ulusal Destek Programları

1512 – Teknogirişim Sermaye Desteği Programı (BiGG)

1301 – Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi Proj. (İŞBAP)

1501 – TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1503 – Proje Pazarları Destekleme Programı

1507 – TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.

1602 – TÜBİTAK Patent Destek Programı

1505 – Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

1515 – Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı

1007 – Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.

1601 – Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.

1514 – Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)

1513 – Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı

 

SANAYİ-Uluslararası Ortaklı Destek Programları

AB 7. Çerçeve Programı

1509 – TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

 

SANAYİ-Sanayi Teşvikleri

T.C. Maliye Bakanlığı Ar-Ge İndirimi

 

KAMU-Ulusal Destek Programları

1007 – Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.

1301 – Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi Proj. (İŞBAP)

 

KAMU-Uluslararası Destek Programları

AB 7. Çerçeve Programı

 

GİRİŞİMCİLİK-Ulusal Destek Programları

1512 – Teknogirişim Sermaye Desteği Programı

2238 – Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmaları Programı

2239 – Girişimcilik ve Yenilikçilik Eğit. ve Araş. Faaliyetlerini Dest. Prog.

1514 – Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)

1601 – Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.

 

BİLİMSEL ETKİNLİK-Etkinlik Düzenleme Destekleri

2229 – Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı

2237 – Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı

2223-B – Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği

2223-C – Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği

2223-D – İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği

 

BİLİMSEL ETKİNLİK-Etkinliklere Katılma Destekleri

2224-A – Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı

2231 – TÜBİTAK – Lindau Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği P.

2224-B – Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği

Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Seyahat Desteği

 

BİLİMSEL ETKİNLİK-Uluslararası Destekler

ICGEB (Uluslararası Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Arş. Mer.) Destekleri

 

TÜBİTAK İKİLİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMLARI

2501 – ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ile İkili İşbirliği Programı

2502 – Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAS) ile İkili İşbirliği Programı

2506 – Hindistan Bilimsel ve Endüstriyel Arş. Konseyi (CSIR) ile İkili İşbirliği Programı

2507 – Almanya Araştırmalar Konseyi (DFG) ile İkili İşbirliği Programı

2513 – Slovakya Bilimler Akademisi (SAS) ile İkili İşbirliği Program

2523 – Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) ile İkili İşbirliği Programı

2525 – Almanya Eğt. ve Arş. Bakanlığı (BMBF) ile İkili İşbirliği Programı

2526 – Moğolistan Bilimler Akademisi (MAS) ile İkili İşbirliği Programı

2545 – Fransa Ulusal Araştırma Ajansı (ANR) ile İkili İşbirliği Programı

2554 – ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) ile İkili İşbirliği Programı

 

Tüm dönemler boyunca (süresiz) açık olan devlet ve diğer destekler hakkında periyodik güncellemelerden haberdar olmak isteyen okurlarımızın ozkandanismanlik@gmail.com  adresine boş bir e-posta göndermeleri yeterlidir.

Scroll To Top