Son Haberler
Anasayfa / Makaleler - Yeni Ekonomi / TİCARET NOKTALARI – 1

TİCARET NOKTALARI – 1

 

Ticaret noktaları programı, uluslararası ticarette ortaya çıkan sorunların bir kısmına çözüm bulabilmek için UNCTAD (BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı) tarafından başlatılan “Ticarette Etkinlik Girişimi-TEG” nin en önemli araçlarından biri olarak tanıtılmıştır. 

Dünya genelindeki gelişme ve eğilimler ile üye ülkelerin taleplerini dikkate alan UNCTAD, 1992 yılında “Ticarette Etkinlik Programı”nı gündeme getirmiş ve aradan geçen yedi yıl içinde değişik evrelerini tamamlayan programın uygulanması, izlenmesi, sonuçların değerlendirilmesi ve yeni hedefler tesbitini amaçlayan konferans, sergi ve sempozyum faaliyetlerini sürekli hale getirmiştir. 

TEG’nin diğer programları aşağıdaki gibidir: 

·         Gümrükler (ASYCUDA Automated System for custom data) 

·         Taşımacılık (ACIS Advance cargo Information System) 

·         Finansal hizmetler (bankacılık-sigortacılık-yatırım) 

·         İş pratikleri-ticateri kolaylaştırma 

·         Ticari bilgi (ETO, UN/EDIFACT Electronic Data Interchange for Administration, Customs and Transport) 

·         Haberleşme (Ticaret noktaları ve GTPnet –global trade point network) 

Ticarette  Etkinlik Girişimi kapsamında yürütülen diğer çalışmalar da gözönünde bulundurulduğunda Ticaret Noktaları Programı’nın amaçları aşağıdaki gibidir: 

·         Gelişmekte olan ülkelerin ve KOBI’lerin uluslararası ticarete katılım düzeylerini yükseltmek 

·         Ticaretle ilgili sorunlara çözüm bulmada modern bilgi teknolojilerini kullanma konusunda uluslararası bilinci artırmak 

·         Uluslararası ticareti engelleyici aşırı düzenmleme ve bürokrasiden kaynaklanan ticari işlem maliyetlerini azaltmak 

Diğer bir tanımla Ticaret Noktaları, 

·         Ticarette yardımcı olma ve ticareti kolaylaştırma merkezidir 

·         Bilgi Kaynağıdır 

·         Global Ticaret Noktaları Bilgi Ağı (GTPNet) erişim noktasıdır 

Ticaret Noktaları Programının gelişme aşamaları: 

1.      UNCTAD VIII 1992 (Pilot Ticaret Noktalarının onaltı ülkede kurulması) 

2.      UNISTE 1994 (GTPNet’in kurulması, Ticaret Noktalarının bağlanması) 

3.      UNCTAD IX 1996 (Elektronik Ticaret Temastan sözleşme ve ödemeye) 

Ticaret Noktalarının sunmakta oldukları hizmetler: 

·         Ticari bilgi (Pazar bilgileri, dış ticaret mevzuatı, firma profilleri vb.)

·         Pazar araştırmaları

·         ETO ile ilintili hizmetleri de kapsayan ticari eşleme

·         Web sayfası hazırlama ve hosting

·         Tercüme hizmetleri

·         İş mektupları ve sözleşmelerin hazırlanması

·         İş toplantı ve gezi organizasyonları

·         Gümrük işlemleri

·         Ticari belge/sertifika tanzimi

·         Finans ve sigorta hizmetleri

·         Haberleşme hizmetleri

·         Elektronik kimlik belgesi tanzimi ve onay kurumu (CA) hizmetleri

·         Müşteriler için seminer, workshop ve eğitim programları

·         İş toplantıları ve ofis hizmetleri için teknik ve fiziki altyapı olanakları

Ticaret Noktalarının kurucuları/katılımcılar: 

·         Ticareti geliştirme kuruluşları 

·         Gümrükler 

·         Kamu kurumları 

·         Ticaret ve sanayi odaları 

·         Bankalar 

·         Telekom firmaları 

·         Taşımacılık firmaları 

·         Sigorta acentaları 

·         Gümrük komisyoncuları 

·         Yazılım ve donanım hizmetleri sağlayan firmalar 

·         Üniversiteler ve benzeri araştırma kurumları

Devam edecek…

Derleyen:   Memet Özkan

memeto@hotmail.com

Yararlanılan kaynak: Elektronik Ticaret ve Ticaret Noktaları, Zeynep Ersoy, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 1999

Scroll To Top