Son Haberler
Anasayfa / Makaleler - Proje Yönetimi / TÜBİTAK 1511 – TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK P. D. P.

TÜBİTAK 1511 – TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK P. D. P.

1511 PROGRAMIN KAPSAMI VE AMACI

1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı; ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteklerle,

-teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması

-mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi

-özgün teknolojilerin geliştirilmesi

-teknolojik gelişimde ivme kazanılması hedeflenmektedir.

 

1511 programı, ülke ihtiyaçlarının belirlenerek teknolojik açıdan kuruluşların yönlendirilmesi, kapasitenin yeterli olmadığı alanlarda proje destekleri ile kapasite oluşumunu tetiklemesi, kısa ve orta vadede yapılacak proje bazlı desteklerle uzun vadede sürdürülebilir teknolojik gelişimi sağlanması oldukça önemli görülmektedir.

 

DESTEKLEMEYE İLİŞKİN  BİLGİLERİ

Bu program kapsamında desteklenecek projelerin konu ve kapsamı, başvuruya ilişkin koşullar çağrı duyurusunda belirtilecektir.

Projeler tek aşamada doğrudan proje önerisi alınarak değerlendirilecektir.

Programda proje limitleri çağrı duyurusunda belirlemek üzere, destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 olarak uygulanacaktır,

Kabul edilen bütçenin %10’u kadar tutar genel gider ödemesi olarak destek kapsamına ilave edilecektir,

Birden fazla transfer ödemesi (ön ödeme) verilebilecektir.

 

SIK SORULAN SORULAR

Öncelikli alanlar nelerdir?

Öncelikli alanlar; BİT, Enerji, Sağlık, Gıda, Makine İmalat, Otomotiv, Savunma, Uzay ve Su alanlarıdır.  Bu alanlar BTYK (Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu) tarafından belirlenmektedir. Bunlardan, BİT, Makine İmalat ve Otomotiv görece iyi olduğumuz ve hedef odaklı gelişimin istendiği; Enerji, Gıda, Sağlık, Uzay, Su ve Savunma alanları ise ihtiyaçların yüksek olduğu, ivme kazanılmasının istendiği alanlardır.

Öncelikli alanlarda proje sunabilmek için ne yapılmalıdır?

1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge destek programı kapsamında proje sunabilmek için, proje konusuna ait alanda, açık (başvuru süresi dolmamış) bir çağrı bulunması gerekir.  Açık çağrılara, burada yer alan “Açık Çağrılar” menü seçeneği ile erişilebilir.

Çağrı konuları nasıl belirlenir?

Çağrı konuları, öncelikli alanlara ilişkin oluşturulmuş kurulların yaptığı bir dizi çalışma ile sistematik bir şekilde belirlenir. Çağrı hazırlama süreçlerinde ve kurullarında, üniversite, özel sektör, kamu, STK ve konuya ilişkin diğer uzmanlar yer almaktadır.

Bu programın diğer programlardan temel farkları nelerdir?

Bu program özel sektör kuruluşlarının ülke ihtiyaç ve hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Bu çerçevede hangi konularda ne tip projelerin destekleneceği ilan edilerek duyurulmakta ve proje başvuruları çağrılarda belirlenen kapsama göre değerlendirilmektedir.

Programda sabit destek oranları KOBİ ölçeğindeki kuruluşlar için %75, büyük ölçekli kuruluşlar için %60 olarak belirlenmiştir. Ayrıca kuruluşlara %10 genel gider desteği uygulanır. Projeler için desteklenebilecek bütçe ve süre sınırları çağrı duyurusunda açıklanır. Sabit destek oranlarının yüksek olması, genel gider desteği ve proje limitlerindeki uygulamalar bağlamında avantajlı bir program niteliğindedir.

Proje başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?

Başvuru için, öncelikle projenin ilgili olduğu konuda açık bir çağrı bulunması gerekir. Çağrı duyurusunda proje başvuru tarih aralığı belirtilmektedir.

Başvurular, PRODİS uygulaması üzerinden elektronik olarak alınmaktadır. Öncelikle PRODİS üzerinden, kuruluş kaydı yapılması ve ön kayıt işlemi gereklidir. Ön kayıtın tamamlanmasının ardından proje bilgileri girilerek, proje önerisi elektronik ortamda gönderilir.  Proje önerisi ayrıca matbu olarak gönderilmez.

Başvurular nasıl değerlendirilir?

Proje başvuruları çağrının kapanması ile birlikte eş zamanlı olarak işleme alınır.  İlk olarak, çağrıya ilişkin oluşturulmuş özel bir kurul tarafından (ÇPDK) ön incelemeye alınır.  Ön inceleme sonucunda değerlendirme sürecinin devam etmesi uygun görülen projeler, hakem değerlendirme aşamasına geçer. Uygun görülmeyen projeler RET önerisi ile kurulun bağlı olduğu Teknoloji Grup Yürütme Komitesine gönderilir. Hakem değerlendirmesi sonrası projeler yine eş zamanlı çağrıya özel oluşturulmuş ÇPDK veya Panel tarafından puanlanarak sıralanır. Tüm projelerin puanlanması tamamlandıktan sonra ilgili kurul ve komite tarafından çağrı değerlendirmesi yapılır.  Bu değerlendirmeler sonrasında, TÜBİTAK sonuçları her kuruluşun kendi başvuru ekranı üzerinden açıklar ve yazılı olarak bildirir.

Değerlendirme süresi ne kadardır?

Çağrıya gelen proje başvuru sayısına bağlı olmakla birlikte, 3 ile 4 ay arasında sonuçların açıklanması hedeflenmektedir.

Ortaklı başvuru nasıl yapılır?

Ortaklı projelerde, ortaklardan biri proje yürütücülüğünden sorumlu olur. Ön kayıt işlemleri ve proje önerisinin gönderilmesinde bu kuruluş yetkilidir.  Ancak ön kayıt aşamasında yetki alırken, TÜBİTAK’a sunulacak ön kayıt formunda, projede ortak olarak yer alacak kuruluşların da onayı (imzası) gerekir ve ekli evraklar, ortak kuruluşlar tarafından TÜBİTAK’a iletilmek üzere yürütücü kuruluşa verilmelidir. Proje yürütücülüğünden sorumlu kuruluş, ön kayıt formu ve tüm ortaklara ilişkin ekli evrakları TÜBİTAK’a sunar.

Aynı anda birden fazla 1511 projesi yürütülebilir mi?

Çağrı duyurusunda aksi belirtilmedikçe, bir kuruluş birden fazla 1511 projesi yürütebilir. Ancak kuruluşun, kendi kapasitesini ve proje hedefini dikkate alarak proje önerileri sunması beklenir.

%10 luk proje genel giderleri nasıl ödenir?

Dönem sonunda beyan edilen dönemsel giderin, kabul edilen kısmı %10 oranında artırılır ve destek kapsamı belirlenir. Bu destek kapsamı üzerinden, KOBİ için %75, Sanayi için %60 oranında destek miktarı ödenir.

 

Derleyen :

Memet Özkan

www.danismend.com

Scroll To Top