Son Haberler
Anasayfa / Makaleler - Bilgi Yönetimi / TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI – TTGV

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI – TTGV

 

Sanayi kuruluşları,kendilerini rakiplerine karşı koruyabilecekleri en güçlü konuma ulaşmak için teknoloji geliştirme projelerini hayata geçirmek zorundadır.

TTGV, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.

TTGV’nin amacı; ülkemizin teknolojik altyapısını geliştirmek ve güçlendirmek için Türk Sanayinin uluslararası düzeyde rekabet gücünün artmasına katkıda bulunmaktır.

9 Yönetim Kurulu üyesinin 6′sı özel sektörden olup diğerleri Hazine Müsteşarlığı, KOSGEB ve TÜBİTAK temsilcileridir.

TTGV Kurucular Kurulu 26 özel sektör, 6 kamu, 10 şemsiye kuruluş ve 14 şahıstan oluşmaktadır.

Uluslararası düzeyde faaliyet gösterir. TAFTIE (Avrupa Teknoloji Uygulama Kuruluşu) üyesidir.

Benzer faaliyetlerde bulunan yabancı kuruluşlar için örnek teşkil etmektedir.

Kurucu üyeleri ağırlıklı olarak özel sektörden oluşan TTGV, kurulduğu 1991 yılından bu yana sanayicimizin teknoloji geliştirme faaliyetlerine yaklaşık 100 Milyon $ destek sağlayarak, yaklaşık 200 Milyon $’lık Ar-Ge hacmi yaratmıştır. OTİM projesi kapsamında 12 Milyon $ destek sağlanarak, Türkiye’de ozon tabakasına zarar veren maddelerin % 35′I giderilmiştir.

TTGV desteğinin sanayimize kazandırdıkları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

* Sona eren projelerden %83′ü ticarileşmiştir.

* Ticari uygulamaya geçen bu projelerden %79′unun geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

* Ticari uygulamaya geçen projelerin %84′ünde proje çıktısı olarak elde edilmiş olan ürün ihraç edilmektedir.

* Bu ürünlerin ihracat miktarları yıllık 2.000.000 ABD$’nı bulmaktadır.

* Elde edilen ürünlerin firmaların ürün portföyleri içindeki pazar payları %50′ye kadar çıkmaktadır.

* Tamamlanan projelerin 8′inde geliştirilmiş ürün/proses için patent alınmıştır.

* TTGV tarafından desteklenen firmaların %88′I, üç yıl içinde yeni bir Ar-Ge projesi gerçekleştirmeyi; bunların %63′ü TTGV’ye tekrar başvurmayı planlamaktır.

TTGV’nin finansal kaynakları, Hazine Müsteşarlığı / Dünya Bankası,  Teknoloji Geliştirme Projesi (1991-1998), Dış Ticaret Müsteşarlığı, Ürün Geliştirme Ar-Ge Sermaye Desteği (1995-..), Hazine Müsteşarlığı / Dünya Bankası, Endüstriyel Teknoloji Projesi (1999-2003), Montreal Protokolu Çok Taraflı Fonu / Dünya Bankası / Hazine Müsteşarlığı, Ozon Tabakasının İncelten Maddelerin Giderilmesi Projesi (1994-..) dir. 

TTGV’nin faaliyetleri, Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği, Teknoloji Destek Hizmetleri, Teknoloji Hizmet Merkezleri, Teknoparklar, Risk Sermayesi, Ozon Tabakasını İncelten  Maddelerin Giderilmesi Projeleridir.

Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği kapsamında, Sanayi kuruluşları ve yazılım şirketlerince gerçekleştirilen, teknolojik yenilik ve gelişme içeren, sonucunda ticari değeri olan ürünlerin elde edildiği projeler desteklenir. Proje süresi en fazla 2 yıl, destek miktarı en fazla 1-2 Milyon $, destek oranı en fazla proje bütçesinin %50′si, geri ödeme süresi 6 ay-1 yıl geri ödemesiz 4 yıldır (ABD$ olarak – Toplam proje bütçesinin yaklaşık %4.5′u oranında hizmet payı). 

Proje Değerlendirme ve Destekleme Aşamaları; Bilgi alışverişi, Ön başvuru, Ön değerlendirme, Asıl dosyanın hazırlanması, Alan komitesi değerlendirmesi-mali değerlendirme, Yönetim Kurulu kararı, DB/DTM onayı, Proje Destekleme Sözleşmesi’nin imzalanması, Projenin izlenmesi ve finansal katkıların gerçekleşmesi, Projenin sonuçlanması, Geri ödeme süreci’dir. 

Teknoloji Destek Hizmetleri kapsamında TTGV, KOBİ’lerde teknolojik konularda, proje bazında uzman yardımı sağlar, proje bütçesinin en fazla %75′ini hibe şeklinde kullandırır, en fazla 10,000 $’a kadar destek sağlar (bir firmanın birden fazla projesi desteklenirse üst sınır 25,000 $’dır.) 

KOBİ’lerin rekabet gücü ürün ve üretim süreçlerindeki kalite ve verimi arttırmalarına, çalışanlarının niteliklerini yükseltmelerine, teknolojik yenilikleri izleme ve uyarlama hızlarına, pazarlama yetkinliklerinin artmasına, fikri mülkiyet haklarını korumalarına, teknik ve finansal yönetim yetkinliklerini güçlendirmelerine bağlıdır. 

Teknoloji Destek Hizmetleri Desteğinin kapsamı verimliliğin artırılması, ürün kalitesinin yükseltilmesi, sipariş emirlerini karşılama sürelerinin iyileştirilmesi, ürün yelpazesini genişletmek için yeni teknik veya teknoloji kullanılması, iş planlaması, teknoloji kaynağı temin edilmesi, pazar araştırması, fikri mülkiyet hakları ve lisans danışmanlığı, finansal danışmanlık, web sayfası tasarımı ve elektronik-iş ortamı kurulmasıdır. 

Teknoloji Hizmet Merkezleri (THM) endüstriyel AR-GE, test, eğitim  ve danışmanlık hizmeti verip, bir sanayi birliği veya özel şirketlerin biraraya gelmesiyle kurulan bir anonim şirket halinde faaliyet gösterirler. 

TTGV, THM projesinin %20′sine kadar, en fazla 1 Milyon $, geri ödemeli destek sağlar, %10 hisseyle ortak olabilir. 

Teknoparklar kapsamında, TTGV belirlediği kritere uyan, özel ve bağımsız teknopark işletmelerinin teknopark projelerine, proje bütçesinin %20′si oranında,  2.5 milyon $’a kadar geri ödemeli destek sağlar. 

Risk Sermayesi (RS) kapsamında TTGV, ülkemizde risk sermayesi anlayışının gelişmesini sağlar, özel sektörde teknolojik RS’nin yaratılmasını teşvik eder, RS fonlarının yönetiminde veya işletmesinde yer almaz, ticari hedefi açıkça vurgulanan, kar amaçlı RS fonu şirketlerini destekler, en fazla 4 Milyon $’lık katılımla 2 adet RS fon şirketi kurmayı amaçlar.  

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin (OTİM) Giderilmesi Projesi kapsamında sektörlerinde, OTİM’ler yerine kullanılacak maddelere ve teknolojilere geçişin sağlanması amaçlı projeler Montreal Protokolü Çok Taraflı Fonu’nun destekleme kriterlerine göre desteklenmektedir.   

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin (OTİM) Giderilmesi Projesi, Montreal Protokolu Çok Taraflı Fonu /Dünya Bankası/ Hazine Müsteşarlığı  kaynaklı 19.8 Milyon ABD Doları tutarındaki fonun kullanımıyla desteklenmektedir. Bu kapsamda bugüne kadar 21 projeye 13 Milyon ABD Doları bağışlanmıştır. Bu tutarın 7.5 Milyon ABD Doları hibe şeklinde verilmiştir. OTİM projesi kapsamında Türkiye’de kullanılan Ozon’a zarar veren maddelerin %35′i giderilmiştir.  

Derleyen: Memet Özkan 

bilgi@danismend.com

Yararlanılan kaynak: TTGV sunum notları

Scroll To Top