Son Haberler
Anasayfa / Makaleler - Yeni Ekonomi / ÜÇ ÜLKENİN BAŞARI ÖYKÜSÜ

ÜÇ ÜLKENİN BAŞARI ÖYKÜSÜ


Dünyada en fazla yatırım yapılan sektörlerden biri olan bilişim sektörüne 2003 yılında bir trilyondan fazla yatırım yapıldı. Kişi başına düşen yatırım oranına bakıldığında dünyada bilişime en fazla yatırım yapan ülke İsveç oldu. 2002 yılında en iyi Bilişim toplumu ödülü İsveç’e verildi. Evlerde en çok bilgisayar olan ülke olan İsveç’te bu başarının arkasında iki önemli uygulama görülmektedir:1. ARGE(Araştırma-Geliştirme) harcamalarının üçte birini kamu sektörü üstlenirken, üçte ikisini özel sektör üstlenmiştir. İsveç kişi başına en çok patent alan ülkelerden biridir. 2. Özel şirketler çalışanlarını bilgisayar sahibi yapabilmek için vergi avantajı sağlanmıştır. 

İrlanda ise bilişim konusunda en iyi örneklerden bir diğeri olup, Avrupa’da satılan bilgisayarların üçte birini üretmektedir. Bunu başarabilmek için geçtiğimiz yıllarda İrlanda genç nufusunu eğitip, telekomünikasyon alt yapısını geliştirmiş, yabancı yatırımı ülkeye getirebilmek için kolaylıklar sağlamıştır. En önemlisi bilişim sektörüne devlet olarak stratejik önem vermiştir. 

Teknoloji alanında en hızlı ilerlemeyi gösteren bir diğer ülke ise İsrail’dir. Bugün İsrail’de iki binden fazla yüksek teknoloji firması bulunmaktadır. Amerika ve Kanada şirketlerinden sonra dünya borsasında  en fazla işlem gören İsrail şirketleridir. Bu ülkenin geçmişte bu başarıyı yakalamak üzere neler yaptığına baktığımızda, teknolojiye odaklanılarak serbest piyasa ekonomisi ve özelleştirme ile ilgili düzenlemeleri hızla gerçekleştirmiş, öncelikle telekomünikasyon altyapısı iyileştirilmiş ve ARGE’nin desteklenmiş olduğunu görüyoruz. Ayrıca girişimci firmalara yüksek teknoloji ürün geliştirmeleri amacıyla kuluçka krediler sağlanmıştır. 

Ülkemizde hala nufusumuzun % 45 i tarım alanında çalışmakta, kamu borçları GSMH’nın %80 ininden fazla tutmakta, işsiz sayımız ise ikibuçuk milyonun üzerinde seyretmektedir. Ülkemizde Bilişim sektörü uzman açığının ise, 2004 yılında 150 binin üzerinde olması beklenmektedir. Gerek ülke kalkınmasında, gerekse istihdamın arttırılmasında en az yatırımla iş olanağı sağlanabilen sektör Bilişim sektörüdür.( 35 bin dolar/kişi). Bilişim sayesinde yeni sektörler ve iş olanakları oluşup, çalışma usulleri, iş yapış biçimleri değişmekte, çalışan verimliliği artmaktadır. Artık e- Türkiye projesi için hazırlanan planların hızla eylem planına geçirilmesi, bu planların ülke kalkınması için stratejik önemi olduğunu herkesin benimsemesi gerekmektedir. Yukarki üç başarı örneğinin ortak yanları incelendiğinde, ülke telekomünikasyon alt yapısının hızla iyileştirilmesi, serbestleşme ve özelleşmenin hızla hayata geçirilmesi, ARGE faaliyetlerinin desteklenerek girişimcilere olanak sağlanması, yabancı yatırımcıya gereken kolaylıkların sağlanması, ve bireylerin bilgisayar kullanımının desteklenerek genç nufusumuzun hızla yetkinliğinin arttırılması, konularında bizim de birşeyler yapmamız gerektiği açık ve seçik ortaya çıkmaktadır. Dahi politikacı ve bürokratlar aramak yerine, başarı hikayelerini dinleyen ve aynısını uygulayan insanları göreve çağırmaya ihtiyacımız var.

Tayfun Türkalp

Genel MüdürGenel Müdür

Pargem Bilisim Sistemleri A.Ş.


Borusan Bilişim AŞ


tayfun.turkalp@pargem.com.tr
 

Scroll To Top