Son Haberler
Anasayfa / Makaleler - Yeni Ekonomi / YATIRIMCIDAN İSTENEN BAZI BELGELER

YATIRIMCIDAN İSTENEN BAZI BELGELER

 

Arada bir, kara mizah yapmakta fayda var. IT camiası “yeni ekonomi geliyor” diye bas bas bağırırken, sanayicinin önünde kapı gibi bürokrasi hala duruyor. 7 Aralık 2001 tarihli Dünya gazetesi, bize Türkiye’deki yeni ekonominin, eski ve karanlık yüzünü gösteriyor.

3.sınıf ruhsat dosyasında bulunması gerekenler

·         Dilekçe

·         Beyanname

·         Tabu kira kontratı(noterden)

·         Devir ise eski ruhsatın aslı devir sözleşmesi

·         İmar uygunluk belgesi

·         İş akım şeması

·         Ticaret Sicil Gazetesi(noterden)

·         Mesul müdür sözleşmesi(noterden)

·         Nüfus cüzdanı süreti, ikametgah

·         Ruhsat projesi ölçüm mot beyanı

·         İtfaiye raporu (16 maddelik)

·         Binada oturanlardan muvaffazkatname

·         Ustalık belgesi veya sorumlu müdür sözleşmesi

·         Kapasite raporu

·         Vektör veya haşerelere karşı kontrol ve ilaçlama kararı

·         Portör kartlarının fotokopisi

·         Kullanma suyunun kimlik bakımından numune sonucu

·         Çevre kirliliğine karşı işyerinin aldığı önlemler raporu

·         Yer seçimi raporu – tesis raporu – açılma raporu

·         GSM Ruhsat Komisyon raporu (21 maddelik)

·         İkinci sınıflar için valilik, üçüncü sınıflar için kaymakamlık oluru

İl sağlık müdürlüğü’nün istediği belgeler 

·         Sorumlu müdür sözleşmesi(noterden)

·         Sorumlu müdür diploma örneği(noterden)

·         Personel sayısı ve niteliği hakkında bilgi

·         İş akım şeması ve açıklama raporu

·         Faaliyet konusu ürün ve ürünlerin gruplandırılması

·         GSM ruhsat fotokopisi (noterden)

·         Kullanılan malzeme alet ve ekipman hakkında bilgi

·         Ustalık belgesi ve diploma örneği

·         İşyerinde çalışan personele ait sağlık karneleri fotokopisi

·         İşyerine ait vergi levhası fotokopisi

·         Kapasite raporu

·         Harç makbuzu

·         Fırınlar için yapı kullanma izni(ilgili belediyeden yazı)

 

Şirket ruhsatı için istenen belgeler

·         Şirket müdürünün nüfus cüzdanı süreti

·         Şirket müdürünün ikametgah senedi

·         Şirketin ana sözleşmesi

·         Şirket müdürünün imza sirküsü

·         Şirketin kaşesi

·         Ticaret odasından alınan faaliyet belgesi

·         Kira kontratı

·         Vergi levhasının fotokopisi

·         Emlak ve çevre vergisi ödendi makbuzları

·         Ustalık belgesi

·         İki adet plastik dosya

·         İşyeri uygunluk belgesi (Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü’nden )

·         İSKİ Deşarj Raporu

·         İşletme belgesi

·         Rontör muayene kartı

·         Bayilik sözleşmesi

 

Tarım Bakanlığı’na gıda sicili başvurusu için gerekli belgeler

·         Dilekçe

·         İşyeri çalışma belgesi

·         Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi

·         Sorumlu yöneticinin diploma sureti

·         Gıda sicili ile ilgili bakanlık adına açtırılan hesaba ücretin yatırıldığına dair dekont

·         İşyerinde üretilecek ürün ya da ürün gruplarının adı

·         Üretilecek tüm ürünler için ayrı üretim izni alacağına dair taahhütname

 

Üretim izni başvurusu

·         Dilekçe

·         Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi

·         Sorumlu yöneticinin diploma sureti

·         Sorumlu yöneticinin bağlı bulunduğu meslek odasına kayıt belgesi

·         Marka tecil belgesi

·         Ürünlerle ilgili bakanlık adına açtırılan hesaba ücretin yatırıldığına dair dekont

·         Üretilecek ürünlerin yüzde bileşimi

·         Türk Gıda Kodeksi’ne uygun üretim yapılacağına ve Tarım Bakanlığı’ndan üretim izni alınan ambalaj metaryali kullandığına dair beyanname

·         Türk Gıda Kodeksi’ne uygun etiket örneği veya dökme gıda etiket örneği

·         Üretim Teknolojisi, üretim akış şeması

·         Etikette gıda maddesi ile ilgili besin öğesi tablosu

 

 

Memet Özkan

bilgi@danismend.com

Yararlanılan kaynak: Dünya Gazetesi, 7 Aralık 2001, sayfa 12

Scroll To Top