Son Haberler

YETKİNLİKLER

Yetkinlikler 3 ayrı grupta incelenebilir:

*Kişisel yetkinlikler

*Aktarılabilir yetkinlikler

*Profesyonel yetkinlikler

* Kişisel veya uyum sağlayıcı

Bu tür yetkinlikler yeni durum ve ortamlara uyum sağlamamızı kolaylaştırırlar. Dürüstlük, öğrenmeye hevesli olmak, takım çalışması, cana yakınlık, motivasyon, dayanıklılık, maceracı, emin, işbirliği yapan, enerjik, yardımsever, sabırlı, dengeli, olumlu, titiz, hızlı, güvenilir, ince, esaslı, hoşgörülü, anlayışlı ve çok yönlü olmak, bu tür yetkinlikler arasında yer alır.

* Aktarılabilir yetkinlikler

Bu tür yetkinlikler, farklı ortamlarda kullanılabilen, geniş kapsamlı yetkinliklerdir. Bu ortamlar arasında ev, okul, boş zamanlar, gönüllü faaliyetler veya işyerleri yer alabilir.

Bu tür yetkinlikler kendi aralarında sınıflara ayrılmaktadır:

* İletişim Yetkinlikleri : Yazmak, redaksiyon yapmak, formatlamak, araştırmak, özetlemek, konuşmak, satmak, etkilemek, tercüme etmek, röportaj yapmak, danışmanlık yapmak, yabancı bir dil konuşmak…

* İnsani Yetkinlikler : Tavsiyede bulunmak, rehberlik etmek, nasihat vermek, mentorluk, motive etmek, ikna etmek, eğitmek, destek vermek, savunmak, açıklamak, dinlemek, müzakere etmek…

* Kreatif Yetkinlikler : Rol yapmak, bestelemek, yemek yapmak, dizayn etmek, dekore etmek, keşfetmek, resim yapmak, heykel yapmak, üretmek, zanaat sahibi olmak, sezgilerini kullanmak…

* Organizasyonel Yetkinlikler : Yönetmek, karar vermek, delege etmek, programlamak, gözetip denetlemek, hesaplamak, bütçelemek, karşılaştırmak, değerlendirmek, planlamak, koordine etmek, uygulamak, müzakere etmek…

* Analitik Yetkinlikler : Analiz etmek, sentezlemek, kavramsallaştırmak, kategorize etmek, problem çözmek, doğaçlamak, beyin fırtınası yapmak, araştırmak, gözlemlemek, değerlendirmek, hayalinde canlandırmak…

* Teknik Yetkinlikler : Onarmak, restore etmek, inşa etmek, ölçmek, test etmek, araç kullanmak, programlamak, dizayn etmek, elektronikten anlamak, kartografi…

* Fiziksel Beceriler: Vücut koordinasyonuna sahip olmak, keskin görme ve işitme, göz-el koordinasyonu, el çabukluğu, fiziksel dayanıklılık, kokuya ve dokunmaya duyarlılık…

* Profesyonel Yetkinlikler

Bu tür yetkinlikler, işe özgü ve işin gerçekleştirilmesi için gerekli özel yetkinliklerdir.

Derleyen : Memet Özkan

              memeto@hotmail.com

Kaynak: Carole Kanchier, The San Francisco Examiner, July 16-2000, http://www.shrm.org   Computerlife 7/8/2000

Scroll To Top