EYLÜL 2023 EĞİTİM PROGRAMI


Bu ay verilmesi planlanan açık eğitimler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Eğitim süresi, yeri ve içeriği hakkında detay bilgi için lütfen arayınız. Kurumunuza özel eğitimler için, ayrıca eğitim portföyümüzü inceleyip arayabilirsiniz.

 

KURUMSAL DEĞİŞİM YÖNETİMİ

Gerek rakipler ve gerekse müşteri nedeniyle sürekli değişim baskısı altında olan günümüz iş dünyası, kurumsal olarak değişime adapte olabilmek ve hatta bu değişimin kurbanı olmamak için özel bir çaba harcamaktadır. Değişimi yönlendirmek şirketlerin bir numaralı hedefi haline gelmektedir. Bu eğitimde şirketlere değişim yönetimini başarıyla yürütebilmeleri için kavramlar, altyapı ve uygulama metodları hakkında temel bilgiler verilmektedir.

 

İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ

İnsan kaynakları performans yönetimi, çalışan personelin iş tanımlarında belirtilen yetki ve sorumluluklarını ne derece yerine getirdiklerinin ve bunlar doğrultusundaki yeterliliklerinin, belli kriterler ve ağırlıklar üzerinden dönemsel olarak değerlendirilmesine yönelik faaliyetlerin tamamıdır.  Bu eğitimde, organizasyonel yapılarını ve rekabet stratejilerini Performans Yönetimi konsepti üzerine oluşturmak isteyen işletmelerin, bu sistemleri kurma ve uygulama aşamasında bilmesi gereken konular ve yapması gereken çalışmalar hakkında temel bilgiler verilecektir.

 

ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANALİZİ

Çalışan memnuniyet analizi sistematik ve kurumsal bir geri bildirim aracını kullanarak çalışanların memnuniyetinin seviyesini saptayan ve bunun nedenlerini analiz eden, çözümleri planlayan ve iyileşmeyi izleyen, son derece güçlü bir kurumsal verimlilik ve motivasyon geliştirme projesidir. Bu eğitimde Çalışan Memnuniyeti Analizi’nin, her ölçekteki şirkette, stratejik bir İnsan Kaynakları projesi olarak başarıyla yürütülmesi için gerekli temel kural ve yöntemler hakkında bilgiler verilmektedir.

 

MARKA VE MARKALAŞMA İNOVASYONLARI (İŞ DÜNYASINDAN YAŞANMIŞ ÖRNEKLERLE)

Ürün ve hizmetlerde fiyat, kalite, fonksiyon, servis vb. alanlardaki rekabet avantajları rakiplerle eşitlendiğinde geriye markanın müşterideki algısı kalır. Günümüzde giderek daha çok firmanın markalaşma ve marka yönetimi konusuna odaklanmalarının nedeni budur. Bu eğitimde yaşanmış gerçek markalaşma vakıaları incelenerek, işletmelerde markalaşma ve marka yönetimi çabalarının olgunlaştırılması hedeflenmiştir.