PROJE HİBE DESTEKLERİ


Ulusal ve uluslararası kapsamda, geniş bir konu ve sektör yelpazesinde verilen güncel proje hibe destekleri ve fon kaynaklarından seçtiklerimizi PROJE HİBE DESTEKLERİ adlı raporumuzda yayınlıyoruz.


Araştırma raporlarımızdan, proje hibe desteklerinden, eğitim duyurularımızdan ve kurumsal haberlerimizden haberdar olmak isteyen okurlarımızın ozkandanismanlik@gmail.com   adresine boş bir e-posta göndermeleri yeterlidir.


Çalışmalarınızda destek olması dileğiyle bilgilerinize sunarız.

 

PROJE HİBE DESTEKLERİ – EYLÜL  2023


TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU IPARD II PROGRAMI ON ÜÇÜNCÜ BAŞVURU 

“Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” ve “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbirleri kapsamında başvurular kabul edilecektir. Online proje başvuru sistemi için son başvuru tarihi 101 konulu tedbir için 26/09/2023, 103 konulu tedbir içinse 10/10/2023'tür.

 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2023 YILI VERİMLİLİK ARTIRICI PROJE BAŞVURULARI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2023 yılında sunulacak olan Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) başvurularının 15 Eylül-31 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacağı duyurulmuştur.  

 

ÜNİVERSİTELERARASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ÜNVER-2) YARIŞMASI DUYURUSU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve YÖK Başkanlığı işbirliği ile düzenlenen yarışmanın son başvuru tarihi : 29/9/2023

 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI 

Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin, yenilikçiliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesi, küresel ihracattan daha fazla pay alınması, ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüştürülmesi hedefiyle 2012 yılından itibaren yürütülen Kümelenme Destek Programı 4. Çağrı duyurusu yayınlanmıştır. Son başvuru tarihi: 3/11/2023

 

KÜRESEL GİRİŞİMCİLİK ETKİNLİKLERİNE KATILIM ÇAĞRISI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA); Ankara Kalkınma Ajansı (ANKARAKA), İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) global pazarlara açılmayı hedefleyen Türk teknoloji girişimcilerini Portekiz, Finlandiya, ABD ve Katar’da düzenlenecek olan küresel girişimcilik ve teknoloji etkinliklerine götürüyor. Son başvuru tarihi: 10/9/2023

 

AVRUPA DİJİTAL İNOVASYON MERKEZLERİ 

Ulusal koordinasyonu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yürütülen Dijital Avrupa Programına katılım sürecinde başta KOBİ’ler olmak üzere tüm paydaşların dijital dönüşümlerini destekleyecek Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri (ADİM) ülkemizde de kuruluyor. Son başvuru tarihi: 8/9/2023

 

BÖLGESEL YENİLİK VADİLERİ ÇAĞRILARI

Ufuk Avrupa Programı’nın Avrupa Yenilik Ekosistemleri (EIE) Çalışma Programı kapsamında Bölgesel Yenilik Vadileri çağrısı proje önerilerine açıldı. Son başvuru tarihi: 17/10/2023

 

TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİ A.Ş. (TÜRASAŞ) İLE TEDARİK ZİNCİRİ YERLİLEŞTİRME 

Bu platform, alıcı firmalarımızın hali hazırda yurtdışından temin ettiği ürün ve hizmetleri yerlileştirmeye yönelik taleplerini yerli tedarikçi firmalarla buluşturmayı hedeflemektedir. Daha önce Arçelik, Vodafone, Kalyon PV, Abdi İbrahim, DHMİ ve Trendyol ile ilana çıkılıp başvurular alınmıştı. Son başvuru tarihi: 15/9/2023

 

TİCARET BAKANLIĞI KOOPERATİFLERİN DESTEKLENMESİ PROGRAMI (KOOP-DES) 

KOOP-DES Programı ile kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması, rekabet güçlerinin artırılması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması hedeflenmektedir. Son başvuru tarihleri: 17/9/2023 ve 31/10/2023

 

TKV SOSYAL UYUM PROJELERİ BAŞVURU ÇAĞRISI

Türkiye Kalkınma Vakfı, “Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Hassas Sığınmacı ve Yerel Toplulukların Koruma, Sosyal Uyum ve Geçim Kaynaklarına Erişiminin Geliştirilmesi Projesi”  kapsamında, yerel inisiyatifleri sosyal uyum proje başvurularını yapmaya davet ediyor. Son başvuru tarihi: 31/12/2024

 

GİRİŞİMCİLİK HİBE PROGRAMI

ENHANCER Projesinin temel amacı, Geçici Koruma Sağlanan Suriyelilerin ve Ev Sahibi Toplulukların sürdürülebilir ve büyütebilecekleri iş mecraları ve istihdam alanları oluşturarak iş hayatına dâhil olmalarını sağlamaktır. Başvurular hibe programına ayrılan toplam bütçe tutarına ulaşılana kadar ve/veya 29/12/2023’e kadar açık olacaktır.

 

ICAO İNOVASYON YARIŞMASI

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından ‘Havacılıkta İnovasyon ve Dayanıklılık’ teması altında bir yarışma düzenlenecektir. Son başvuru tarihi : 30/9/2023

 

TÜRKİYE’DE DEMOKRATİK YEREL YÖNETİŞİMİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SİVİL KATILIMIN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanan ve  Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, ana faydalanıcısı Türkiye Belediyeler Birliği(TBB), eş faydalanıcısı İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü(STİGM) olan projenin son başvuru tarihi 15/10/2023 

 

İKLİM VE KÜLTÜREL MİRAS ÇAĞRISI

Çağrı kapsamında kültürel miras ve iklim değişikliği konusunda transdisipliner projelerin desteklemesi, çeşitli bölgelerdeki araştırma toplulukları arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve küresel düzeyde bilgi ilerlemelerine ve politika değişikliğine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Uluslararası başvuru için son başvuru tarihi: 8/9/2023. Ulusal başvuru için son başvuru tarihi: 14/9/2023

 

SANATSAL ÜRETİM FONU - ÜÇÜNCÜ AÇIK ÇAĞRI

Görsel sanatlar alanında çalışan 25 ile 45 yaşları arasındaki sanatçıların başvurusuna açık olan Sanatsal Üretim Fonu yararlanıcılarına, kültür-sanat alanından veya akademik çevreden yetkin isimlerin danışmanlığında geliştirecekleri eserler için destek veriyor. Son başvuru tarihi: 4/10/2023

 

HAMDİ ULUKAYA GİRİŞİMİ-STARTUP DESTEK PROGRAMI

Bir yıl sürecek Startup Destek Programı kapsamında belirlenen kriterler doğrultusunda uluslararası bir jüri tarafından seçilecek 5 girişimin kurucuları, ABD’de uluslararası yatırımcılarla buluşarak iş fikirlerini sunma ve global pazara erişim fırsatı yakalayacak. Son başvuru tarihi: 31/10/2023

 

UNESCO EKVATOR GİNESİ ULUSLARARASI YAŞAM BİLİMLERİ ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ 2023 

UNESCO, bireylerin veya kurumların bilimsel araştırmalar yoluyla insan yaşamının kalitesini artırmaya yönelik önemli çabalarını ödüllendirmektedir. Son başvuru tarihi: 15/10/2023 

 

KALDER İLHAM VEREN KAMU YÖNETİMİ PROJE ÖDÜLLERİ

KalDer, ülkemizin tüm sektör ve kuruluşlarında mükemmellik kültürünün yaygınlaştırılması misyonu çerçevesinde, yerel ve ulusal düzeyde, kamu hizmeti sunumunda yenilikçiliği, yaratıcılığı ve verimliliği teşvik etmek amacıyla kamu sektöründeki iyi uygulamaların tanındığı-ödüllendirildiği bir programı oluşturmuştur. Son başvuru tarihi: 18/9/2023

 

ELGİNKAN VAKFI 2023 YILI TÜRK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİ ÖDÜLLERİ 

Elginkan Vakfı amaçları doğrultusunda; Türk kültürü ve teknoloji alanındaki araştırma, çalışma ve hizmetlere destek olmak üzere, ilk kez 2006 yılında hayata geçirilen Türk Kültürü Araştırma ve Teknoloji Ödülleri Programı’nın on sekizincisi bu yıl gerçekleştirecektir. Son başvuru tarihi: 2/10/2023

 

YURT DIŞINDA YAŞAYAN GENÇLER İÇİN YTB TEKNOFEST 2023 İZMİR DESTEĞİ 

YTB, yurt dışındaki gençlerimizin anavatan ile ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla 2018 yılından itibaren yurt dışında yaşayan Türk gençlerinin TEKNOFEST’te katılımcı olarak yer almasını desteklemektedir. Son başvuru tarihi: 8/9/2023

 

TECHANKARA MAKER 2023 BAŞVURULARI 

TechAnkara Maker 2023 teması “ArfBot” olacaktır. ArfBot, oyunun merkez karakterini ya da temasını oluşturmalıdır. Yarışmaya katılanlar, ArfBot’un misyonu olan “çocuklar için güvenli internet” konusu üzerinde çalışabilirler. Son başvuru tarihi: 3/11/2023

 

ULUSAL STREAM, STEM CTF SİBER GÜVENLİK VE IDEA4LİFE IDEATHON YARIŞMALARI

Manisa Celal Bayar Üniversitesi yürütücülüğünde yapılması planlanan yarışmalar için başvurular başlamış olup 15/9/2023 tarihine kadar devam edecektir.

 

IF WEDDİNG FASHİON İZMİR 2023 GELİNLİK TASARIM YARIŞMASI

İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Tic. A.Ş. (İZFAŞ) ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) işbirliğiyle, Türkiye’de gelinlik sektörüne genç tasarımcılar katmak ve sektöre ivme kazandırmak amaçlarıyla yarışma düzenleniyor. Son başvuru tarihi: 15/9/2023

 

AMORF DOĞAL TAŞ PROJE VE TASARIM YARIŞMASI 2023

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) tarafından düzenlenen yarışmaya başvuru için son tarih : 9/10/2023

 

 

TÜBİTAK DUYURULARI

 

-TÜBİTAK – ASF Azerbaycan Bilim Vakfı Ortak Proje Çağrısı Açıldı

 

-Türkiye-Birleşik Krallık Ortaklığında “Research Environments (RE)” Programı Başvuruları Açıldı

 

-Dünya Bankası Türkiye Yeşil Sanayi Projesi Kapsamında TÜBİTAK Çağrıları Açılıyor

 

-TEYDEB 1501-1507 Programlarının 2023 Yılı 2. Çağrıları Açılıyor

 

-ARDEB 1001 Programının 2023 Yılı 2. Dönem Başvuruları Alınmaya Başlandı

 

-Yapay Zekâ Alanında Kamu Yapay Zekâ Ekosistem – 2023 Çağrısı Başvuruya Açıldı

 

-Yenilikçi KOBİ’ler İçin Avrupa Ortaklığı/Eurostars-3 Programı’nın 2023 Yılı 2. Çağrısı (2023/2) Açıldı Derleyen: Memet Özkan - www.danismend.com


Not: Araştırma raporlarımızdan, proje hibe desteklerinden, eğitim duyurularımızdan ve kurumsal haberlerimizden haberdar olmak isteyen okurlarımızın ozkandanismanlik@gmail.com  adresine boş bir e-posta göndermeleri yeterlidir.


Not:  Bu rapor www.danismend.com tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık  kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde tavsiye veya danışmanlık hizmeti sağlanması olarak yorumlanmamalıdır. Www.danismend.com bu raporda yer alan bilgilerin doğru ve tam olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Www.danismend.com bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan www.danismend.com hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu konularda detay bilgi  isteyen okuyucuların ayrıca bizimle temasa geçmelerini rica ederiz.