PROJE HİBE DESTEKLERİ


Ulusal ve uluslararası kapsamda, geniş bir konu ve sektör yelpazesinde verilen güncel proje hibe destekleri ve fon kaynaklarından seçtiklerimizi PROJE HİBE DESTEKLERİ adlı raporumuzda yayınlıyoruz.


Araştırma raporlarımızdan, proje hibe desteklerinden, eğitim duyurularımızdan ve kurumsal haberlerimizden haberdar olmak isteyen okurlarımızın ozkandanismanlik@gmail.com   adresine boş bir e-posta göndermeleri yeterlidir.


Çalışmalarınızda destek olması dileğiyle bilgilerinize sunarız.

 


PROJE HİBE DESTEKLERİ – TEMMUZ 2024 

 

ULUSLARARASI BİLİM ORTAKLIKLARI FONU – ARAŞTIRMA İŞ BİRLİKLERİ PROGRAMI 

Fon, Birleşik Krallık Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yönetilmektedir. British Council, Birleşik Krallık’ın önde gelen araştırma ve inovasyon kurumları konsorsiyumunun bir parçası olarak bu hizmeti sunan ortaklardan biridir. Son başvuru tarihi: 9/7/2024 

 

BEMED AKDENİZ ADALARI’NDAKİ KİRLİLİĞİ AZALTMAYA YÖNELİK PROJE ÇAĞRISI 

Öncelikli Konular: Plastik kullanımının azaltılması, yeniden kullanım veya yeniden istihdam sistemleri, tarım ve balıkçılık, turizm, kruvaziyer ve deniz taşımacılığı. Son başvuru tarihi:  10/7/2024

 

GÜNEYDOĞU ANADOLU TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (GATHİB) 

2024 DOKU KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI 

Son başvuru tarihi: 12/7/2024

 

TAPV SİVİL TOPLUM DESTEK PROGRAMI 

UNFPA Türkiye ile yürütülen Sivil Toplumu Destekleme Projesi kapsamında, TAPV Sivil Toplumu Destek Programı, STÖ’lerin Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı (CSÜS) ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetin (TCDŞ) ortadan kaldırılması için çalışmalarını desteklemeyi amaçlamaktadır. Son başvuru tarihi: 14/7/2024

 

DİJİTAL ÖZGÜRLÜK FONU 

Avrupa’da dijital haklar üzerine stratejik davalara destek veren ve dijital bağlamda insan haklarının ilerlemesine katkıda bulunmayı hedefleyen Dijital Özgürlük Fonu için başvurular devam ediyor.  Son başvuru tarihi: 15/7/2024 

 

İSVEÇ İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU 2025 YILI PROJELER İÇİN BAŞVURU ÇAĞRISI

Misyonumuz tüm Türkiye’yi kapsayan projeleri sivil toplum örgütleri ile iş birliği kurarak desteklemek ve kamusal tartışma alanı sağlamaktır. Son başvuru tarihi: 16/7/2024

 

UNESCO GENÇLİK GELİŞİMİ VE KATILIMI İÇİN ULUSLARARASI DÖVÜŞ SANATLARI MERKEZİ’NİN (ICM) 2024 DÖVÜŞ SANATLARI FOTOĞRAF YARIŞMASI

Son başvuru tarihi: 22/7/2024

 

TÜRKİYE'DE GÖÇ BAĞLAMINDA BİLGİYE ERİŞİM VE ADLİ YARDIMIN DESTEKLENMESİNE YÖNELİK STK HİBELERİ

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Ortak Programı “Batı Balkanlar ve Türkiye için Yatay Destek” kapsamında yürütülmekte olan proje çerçevesinde, Türkiye’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına (STK) yönelik bir hibe çağrısı başlatılmıştır. Son başvuru tarihi: 27/7/2024

 

ILO ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ'NDEN KÜÇÜK ÖLÇEKLİ HİBE ÇAĞRISI

Hibe programıyla Türkiye'deki işçi ve işveren örgütleri ile hak temelli STÖ’lerin, çalışma yaşamında temel ilkeler ve haklar alanında bilgi ve becerilerinin artırılması ve savunuculuk yapma kapasitelerini - çalışma yaşamının geleceği bağlamında - güçlendirecek yenilikçi uygulamalar geliştirmeleri için desteklenmesi amaçlanıyor. Son başvuru tarihi: 31/7/2024

 

GİRİŞİMCİLİK DÜNYA KUPASI (EWC) 

2019’da başlamasından bu yana, Girişimcilik Dünya Kupası (EWC), 200’den fazla ülke ve bölgeden 370.000’den fazla girişimciyi kapsayan en büyük ve çeşitli startup sunum yarışmalarından ve destek programlarından biri haline gelmiştir.  Son başvuru tarihi: 31/7/2024

 

KÜRESEL BİLİM ZİRVESİ PROGRAMI 2024 - NOVO NORDİSK VAKFI

Bulaşıcı/bulaşıcı olmayan hastalıkların, iklim değişikliğinin ve ilgili elverişli teknolojilerin ortak etkisini ele alan bilimsel keşifleri teşvik ederek, büyük küresel sağlık ve sürdürülebilirlik sorunları arasındaki kesişmeyi keşfetmeyi amaçlayan Küresel Bilim Zirvesi Programına başvurular başladı. Son başvuru tarihi: 8/8/2024 

 

IPARD III PROGRAMI İKİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPARD III Programı İkinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. Bu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbirinden başvurular kabul edilecektir. Son başvuru tarihi: 16/8/2024

 

14. ULUSLARARASI TARIM ORMAN VE İNSAN FOTOĞRAF YARIŞMASI

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, DenizBank'ın desteğiyle tarımın, ormanın, toprağın ve suyun önemine ilişkin duyarlılığı artırmak amacıyla 13 yıldır düzenlenen ve bu yıl ilk kez uluslararası boyuta taşınan “14. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması"na başvurular başladı. Son başvuru tarihi: 31/8/2024 

 

ORTAK – YEREL UZMAN DİYALOĞUN TEŞVİKİ İÇİN ALMAN-TÜRK GİRİŞİMİ 2024 BAŞVURULARI 

Alman ve Türk yönetimler (şehirler, belediyeler, ilçeler) uzman diyalog, ağ oluşturma ve işbirliği projeleri için hibe başvurusunda bulunabilir. Son başvuru tarihi: 15/9/2024

 

TEK PAZAR PROGRAMI AVRUPA İŞLETMELER AĞI TEKLİF ÇAĞRISI

Çağrı, KOBİ’lerin Tek Pazar’da ve Tek Pazar dışında uluslararasılaşması, yenilik yapması ve AB tarafından finanse edilen programlara katılması gibi çeşitli alanlarda KOBİ’lere destek, ortaklık ve danışmanlık hizmetleri sunmayı destekler. Son başvuru tarihi:  19/9/2024

 

NEW EUROPEAN BAUHAUS ÇAĞRISI 

Ufuk Avrupa Programı kapsamında “Mahalle ve Muhitleri Güzel, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Hale Getirmek” konulu “New European Bauhaus” çağrısı açıldı. Çağrı, Avrupa Birliği’nin 2050 yılına kadar iklim nötrlüğüne ulaşma, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını %55 oranında azaltma ve döngüsel ekonomi teşvik etme hedeflerini ilerletmeyi amaçlamaktadır. Son başvuru tarihi: 19/9/2024 

 

 YEŞİLAY SAĞLIKLI FİKİRLER KISA FİLM YARIŞMASI

Konu: Gençlerin gözünden uyuşturucu madde bağımlılığı

Son başvuru tarihi: 20/9/2024

 

DİJİTAL AVRUPA PROGRAMI ÇAĞRILARI 

Dijital Avrupa Programı’nın (DAP)’ın İleri Dijital Beceriler bileşeni altında 20 Milyon Avro bütçeli “Kilit Kapasite Alanlarında Uzmanlaşmış Eğitim Programları Çağrısı” açılıyor. Çağrıya, 21 Kasım 2024 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

 

KOSGEB  YEŞİL SANAYİ DESTEK PROGRAMI 2023 ÇAĞRILARI 

Yeşil Sanayi Destek Programı kapsamında "Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı" ve "Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Proje Teklif Çağrısı" ilan edilmiştir. Son başvuru tarihi: 30/11/2024

 

KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI 

KOSGEB girişimcilik destekleri kapsamında Girişimcilik Destek Programı başlatılmıştır.  Program,  İş Kurma Desteği ve İş Geliştirme Desteği başlığı altında iki tür destek içermektedir.

 

DERNEKLERE PROJE DESTEĞİ 2024 YILI BAŞVURULARI 

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi çeşitli amaçlarla derneklerin faaliyetlerini desteklemektedir. 

 

KALKINMA AJANSLARI DUYURULARI 

 

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) - Anadoludakiler Proje Teklif Çağrısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2024 yılında ülke genelinde yürütülecek olan (SOGEP) – Anadoludakiler programına ilişkin proje teklif çağrısı başlamıştır. SOGEP Programının amacı programın uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır. Son başvuru tarihi: 19/7/2024 

 

Ankara Kalkınma Ajansı

8. Ulusal Fotoğraf Yarışması - Ankara'nın Coğrafi İşaretli Ürünleri

Son başvuru tarihi: 1/12/2024 

 

CKA - Çukurova Kalkınma Ajansı 

2024 Yılı Teknik Destek Programı 

Farklı dönemler için farklı bitiş tarihleri mevcuttur. 

2024 Yılı Fizibilite Destek Programı 

Son başvuru tarihi: 24/12/2024

 

DOKA - Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı

Katma Değerli Üretim Teknik Destek Programı

Mavi Ekonomi Teknik Destek Programı

Sürdürülebilir Turizm Teknik Destek Programı

Farklı dönemler için farklı bitiş tarihleri mevcuttur.

 

GEKA -  Güney Ege Kalkınma Ajansı

2024 Yılı Fizibilite Destek Programı

Son başvuru tarihi: 20/12/2024

2024 Yılı Teknik Destek Programı 

Farklı dönemler için farklı bitiş tarihleri mevcuttur. 

 

MARKA - Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

2024 Yılı Teknik Destek Programı

Farklı dönemler için farklı bitiş tarihleri mevcuttur. 

2024 Yılı Fizibilite Destek Programı

Son başvuru tarihi: 24/12/2024

 

ORAN - Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

2024 Yılı Kırsal Kalkınma Fizibilite Destek Programı

Son başvuru tarihi: 22/11/2024

2024 Yılı Turizm Fizibilite Destek Programı 

Son başvuru tarihi: 29/8/2024

2024 Yılı İmalat Sanayi Teknik Destek Programı 

Son başvuru tarihi: 24/12/2024

 

SERKA - Serhat Kalkınma Ajansı

2024 Yılı Fizibilite Destek Programı 

Son başvuru tarihi: 31/12/2024

 

BAKA - Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

2024 Yılı Teknik Destek Programı

Farklı dönemler için farklı bitiş tarihleri mevcuttur. 

 

Fırat Kalkınma Ajansı 

Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı 

Son başvuru tarihi: 24/12/2024

 

BAKKA - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 

2024 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı

Farklı dönemler için farklı bitiş tarihleri mevcuttur. 

2024 Yılı Mesleki Gelişime Yönelik Teknik Destek Programı 

Son başvuru tarihi: 30/12/2024

2024 Yılı Turizme Yönelik Teknik Destek Programı

Son başvuru tarihi: 30/12/2024

2024 Yılı Batı Karadeniz'i Keşfet Alternatif Destek Programı

Son başvuru tarihi: 12/12/2024

 

BEBKA - Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

2024 Yılı Teknik Destek Programı 

Farklı dönemler için farklı bitiş tarihleri mevcuttur 

 

GMKA - Güney Marmara Kalkınma Ajansı 

Yenilikçi Turizm Teknik Destek Programı

Son başvuru tarihi: 31/10/2024

Güney Marmara Bölgesi Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Teknik Destek Programı

Son başvuru tarihi: 31/10/2024

Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı

Son başvuru tarihi: 31/10/2024

Beşeri ve Sosyal Gelişim Teknik Destek Programı

Son başvuru tarihi: 31/10/2024

  

KUZKA - Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 

2024 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı 

Farklı dönemler için farklı bitiş tarihleri mevcuttur 

2024 Yılı Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Teknik Destek Programı

Farklı dönemler için farklı bitiş tarihleri mevcuttur 

 

Trakya Kalkınma Ajansı

2024 Yılı Teknik Destek-02 Program İlanı

Farklı dönemler için farklı bitiş tarihleri mevcuttur 

 

TÜBİTAK DUYURULARI

 

1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2024 yılı 2. Çağrılar

 

Belmont Forum Afrika Bölgesel Ortak Araştırma Aksiyonu Çağrısı 

 

2508 TÜBİTAK – ARIS (Slovenya) İkili İş Birliği 2024 Yılı Çağrısı 

 

2544 TÜBİTAK – JSPS (Japonya) İkili İş Birliği Çağrısı

 

KOBİ’lerimize Almanya, Belçika, Brezilya, Çekya ve Lüksemburg’da Yer Alan KOBİ’ler ile İkili ve Çoklu İş Birliği İmkânı!

 

SAVTAG’dan 1007 Programı Kapsamında DBAT-1 Proje Çağrısı

 

TÜBİTAK ve Moldova Ulusal Araştırma ve Geliştirme Ajansı İkili İş Birliği Çağrısı

 

CONCERT Japan 2024 Yılı Çağrısı

 

BİDEB 2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 2024 Yılı 1. Dönem Çağrısı 

 

1711 - Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı 

  

Derleyen: Memet Özkan - www.danismend.com


Not: Araştırma raporlarımızdan, proje hibe desteklerinden, eğitim duyurularımızdan ve kurumsal haberlerimizden haberdar olmak isteyen okurlarımızın ozkandanismanlik@gmail.com  adresine boş bir e-posta göndermeleri yeterlidir.


Not:  Bu rapor www.danismend.com tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık  kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde tavsiye veya danışmanlık hizmeti sağlanması olarak yorumlanmamalıdır. Www.danismend.com bu raporda yer alan bilgilerin doğru ve tam olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Www.danismend.com bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan www.danismend.com hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu konularda detay bilgi  isteyen okuyucuların ayrıca bizimle temasa geçmelerini rica ederiz.