PROJE HİBE DESTEKLERİ


Ulusal ve uluslararası kapsamda, geniş bir konu ve sektör yelpazesinde verilen güncel proje hibe destekleri ve fon kaynaklarından seçtiklerimizi PROJE HİBE DESTEKLERİ adlı raporumuzda yayınlıyoruz.


Araştırma raporlarımızdan, proje hibe desteklerinden, eğitim duyurularımızdan ve kurumsal haberlerimizden haberdar olmak isteyen okurlarımızın ozkandanismanlik@gmail.com   adresine boş bir e-posta göndermeleri yeterlidir.


Çalışmalarınızda destek olması dileğiyle bilgilerinize sunarız.

 


PROJE HİBE DESTEKLERİ – NİSAN 2024 

 


TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ ALANINDA FAALİYET 

GÖSTEREN STK’LAR İÇİN ALT-HİBE FIRSATI

Çağrı kapsamında, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5 (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği) ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 10 (Eşitsizliklerin Azaltılması) kapsamlarında toplumsal cinsiyet eşitliğine odaklanan projeler desteklenecektir. Son başvuru tarihi: 7/4/2024 

 

TEK PAZAR PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRISI 

Çağrı, özellikle inşaat ve yakınlık ile sosyal ekonomiye sahip endüstriyel ekosistemlerin yeşil ve dijital geçişine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Son başvuru tarihi: 7/4/2024

 

AB TACSO 3 İNSANDAN İNSANA TALEP ÜZERİNE (PEOPLE TO PEOPLE ON DEMAND) PROGRAMI

Program, sivil toplum örgütlerinin (STÖ’ler) ve tüzel kişiliğe sahip olmayan örgütlerin, Batı Balkanlar, Türkiye ve AB’den insanları bir araya getirecek etkinliklerini ve bu tip etkinliklere katılmalarını desteklemek için bir fırsat. Son başvuru tarihi: 15/4/2024

 

YERLİ HALK VE YEREL TOPLULUKLARIN AKTİF DAHİLİYLE YÜRÜTÜLEN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM VE DEĞİŞİKLİĞİ AZALTMA PROJELERİ İÇİN TEKLİF ÇAĞRISI

İngiliz Akademisi (The British Academy) Birleşik Krallık, Brezilya, Mısır, Endonezya, Ürdün, Kenya, Malezya, Filipinler, Güney Afrika, Türkiye, Tayland, Vietnam ve/veya az gelişmiş ülkelerdeki araştırmacılardan, yerli halklar ve yerel topluluklar tarafından yürütülen veya onların aktif olarak dahil edildiği, iklim değişikliğinin azaltılması ve uyumu projeleri için teklif çağrısını yayınladı. Son başvuru tarihi: 15/4/2024

 

TÜRKİYE – AB İŞ DÜNYASI DİYALOĞU II HİBE PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRISI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütülen Türkiye – AB İş Dünyası Diyaloğu II Hibe Programı teklif çağrısı yayımlanmıştır. Son başvuru tarihi: 16/4/2024 

  

UNICEF TÜRKİYE: ÇOCUK HAKLARINDA ÇALIŞAN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİYLE BİLGİ ÜRETİMİ VE İZLEME ÜZERİNE KÜÇÜK/ORTA/BÜYÜK ÖLÇEKLİ ÇALIŞMALAR İÇİN İŞ BİRLİĞİ PROGRAMI ÖN PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

Çocuğa karşı şiddet, ayrımcılık ve dışlama konularında izleme, kanıt üretme, raporlama, savunucuk ve farkındalık çalışmaları yürütmek üzere ulusal ve yerel dernekler "küçük ve orta ölçekli işbirliği programı" aracılığı ve hizmet alımı yoluyla desteklenecektir. Son başvuru tarihi: 17/4/2024 

 

REKABET POLİTİKALARINI VE GÜCÜNÜ ARAŞTIRMA FONU

Mevcut bilgi birikimindeki boşlukları kapatarak ve rekabet ve anti-tröst (tekel karşıtı) araçlarının kullanımında pratik ilerlemeleri ve yenilikleri destekleyerek ölçüsüz piyasa gücüyle mücadeleye yardımcı olacak araştırmaları teşvik etmek amacını taşıyan Rekabet Politikaları ve Gücünü Araştırma Fonu, bu alandaki araştırmacılar arasında bağlantılar kurmayı ve böylece rekabet ve tekel gücü üzerinde çalışan güçlü bir uluslararası ve disiplinler arası araştırmacılar ağını teşvik etmeyi amaçlıyor. Son başvuru tarihi: 30/4/2024

 

FRANSA BÜYÜKELÇİLİĞİ 2024 YILI SPOR VE KAYNAŞMA PROJE ÇAĞRISI

Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Yaz Oyunları 26 Temmuz’da başlıyor. Amaç, oyunların uluslararası ruhunu, sporun çeşitlilik ve kucaklayıcı değerlerini ve Fransız diplomasisinin ayrımcılıkla mücadele konusundaki kararlılığını somutlaştıran projeleri teşvik etmektir. Son başvuru tarihi: 01/05/2024

 

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU IPARD III PROGRAMI BİRİNCİ ÇAĞRISI 

IPARD III (2021-2027) 1. Çağrı Dönemi "103 Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fizikî Varlıklara Yönelik Yatırımlar" başvuruları alınacaktır.  Son başvuru tarihi: 7/5/2024

 

AVRUPA RAYLI SİSTEMLER ORTAKLIĞI 2024 YILI ÇAĞRILARI

Demiryolu ulaşımında yenilikçi teknolojilerinin geliştirilmesini hızlandıracak, Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerine katkı sunacak 2024 çağrıları açıldı. Son başvuru tarihi: 7/5/2024

 

UNESCO Dünya Kitap Başkenti Başvuruları 

2026 yılı UNESCO Dünya Kitap Başkenti başvuruları başladı. Son başvuru tarihi: 10/5/2024

 

L’ORÉAL-UNESCO ULUSAL GENÇ BİLİM KADINLARINA DESTEK BURSLARI 2024 İLANI

Son başvuru tarihi : 15/5/2024 

 

WOMEN TECHEU PROGRAMI 1. ÇAĞRISI 

Women TechEU, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 2 yıllık bir proje olup Avrupa’da derin teknoloji alanında startup şirketlerinin liderliğini yapan kadınları desteklemeyi hedeflemektedir. Son başvuru tarihi: 20/5/2024

 

UNESCO ICM DÖVÜŞ SANATLARI EĞİTİM ÖDÜLÜ 2024 BAŞVURULARI

UNESCO Gençlik Gelişimi ve Katılımı için Uluslararası Dövüş Sanatları Merkezi (ICM) himayesindeki UNESCO ICM Dövüş Sanatları Eğitim Ödülü 2024 başvuruları, dövüş sanatları yoluyla gençlerin, kadınların ve toplumun gelişimini teşvik eden bireyler, gruplar veya kuruluşlar tarafından yapılan eğitim katkılarını onurlandırmayı hedeflemektedir. Son başvuru tarihi: 20/5/2024

 

AB SİVİL TOPLUM ARACI VE MEDYA PROGRAMI TÜRKİYE - İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARINA DESTEK

Program, insan hakları savunucularını destekleyerek demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve tüm insan haklarına ve temel özgürlüklere saygının geliştirilmesine ve sağlamlaştırılmasına katkıda bulunmak hedefiyle yeni dönem çağrısını duyurdu. Son başvuru tarihi: 21/5/2024 

 

KOÇ ÜNİVERSİTESİ VEKAM ARAŞTIRMA VE PROJE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI 

VEKAM’a getirilecek olan proje ve araştırma önerilerinin disiplin ve alan kısıtlaması olmaksızın Ankara ve çevresi ile ilintili olması beklenmektedir. Son başvuru tarihi: 31/5/2024

 

TİM - İNOVALİG 2024 BAŞVURU DUYURUSU

İnovaLİG kapsamında, dünya üzerinde 7.500’den fazla firmanın katılım sağladığı IMP3 rove İnovasyon Yönetim Değerlendirmesi ile Türkiye'deki firmaların inovasyon karneleri çıkarılarak her yılın İnovasyon Şampiyonları belirlenmektedir. Son başvuru tarihi: 31/5/2024

 

UA KA3-AVRUPA POLİTİKA DENEYİMLERİ 2024 YILI TEKLİF ÇAĞRISI 

Son başvuru tarihi: 4/6/2024

 

YTB-GENÇ DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI 

Program marifetiyle, gençlerimizin bulundukları ülkelerde pozitif değişime öncülük edecek projelerinin desteklenmesi, sivil toplum nezdindeki çalışmalarının etki alanının geliştirilmesi, ihtiyaç duydukları alanlara yönelik eğitim destek programlarıyla kariyer gelişimlerine katkı sağlanması ve ufuk açıcı fikirlerini hayata geçirmelerinde yeni olanaklarla tanışmalarına aracılık edilmesi amaçlanmaktadır. Son başvuru tarihi: 15/6/ 2024

 

ORTAK – YEREL UZMAN DİYALOĞUN TEŞVİKİ İÇİN ALMAN-TÜRK GİRİŞİMİ 2024 BAŞVURULARI 

Alman ve Türk yönetimler (şehirler, belediyeler, ilçeler) uzman diyalog, ağ oluşturma ve işbirliği projeleri için hibe başvurusunda bulunabilir. Son başvuru tarihi: 15/9/2024

  

KOSGEB  YEŞİL SANAYİ DESTEK PROGRAMI 2023 ÇAĞRILARI 

Yeşil Sanayi Destek Programı kapsamında "Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı" ve "Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Proje Teklif Çağrısı" ilan edilmiştir. Son başvuru tarihi: 30/11/2024

 

DERNEKLERE PROJE DESTEĞİ 2024 YILI BAŞVURULARI 

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi çeşitli amaçlarla derneklerin faaliyetlerini desteklemektedir. 

 

 

KALKINMA AJANSLARI DUYURULARI 

 

Ahiler Kalkınma Ajansı

2024 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)

Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2024 

 

Ankara Kalkınma Ajansı

TechAnkara Maker Programı Hackidhon Teknoloji ve Kodlama Yarışması 2024

Son başvuru tarihi: 25 Mayıs 2024

2024 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)

Son başvuru tarihi: 26 Nisan 2024 

 

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı

Katma Değerli Üretim Teknik Destek Programı

Mavi Ekonomi Teknik Destek Programı

Sürdürülebilir Turizm Teknik Destek Programı

Farklı dönemler için farklı bitiş tarihleri mevcuttur 

 

Trakya Kalkınma Ajansı

2024 Yılı Teknik Destek-02 Program İlanı

Farklı dönemler için farklı bitiş tarihleri mevcuttur 

 

Çukurova Kalkınma Ajansı 

2024 Yılı Teknik Destek Programı 

2024 Yılı Fizibilite Destek Programı

Farklı dönemler için farklı bitiş tarihleri mevcuttur 

SEECO Projesi Kuluçka ve Hızlandırma Destek Programı 

Son başvuru tarihi: 26/4/2024

 

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 

2024 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı 

Farklı dönemler için farklı bitiş tarihleri mevcuttur 

 

Karacadağ Kalkınma Ajansı

SEECO Projesi 2. Hibe Çağrısı 

Son başvuru tarihi: 15/4/2024

  

Mevlana Kalkınma Ajansı

Kültür Endüstrileri Araştırma Projeleri Çağrı Programı 

Son başvuru tarihi: 19/4/2024

2024 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)

Son başvuru tarihi: 19/4/2024

 

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

2024 Yılı Turizm Fizibilite Destek Programı 

Son başvuru tarihi: 28/6/2024

2024 Yılı İmalat Sanayi Teknik Destek Programı 

Son başvuru tarihi: 24/12/2024

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP)

 

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

2024 Yılı Teknik Destek Programı

Son başvuru tarihi: 31/10/2024

2024 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)

Son başvuru tarihi: 31/5/2024

 

Fırat Kalkınma Ajansı 

Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı 

Son başvuru tarihi: 24/12/2024

 

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 

2024 Yılı Mesleki Gelişime Yönelik Teknik Destek Programı 

2024 Yılı Turizme Yönelik Teknik Destek Programı

Son başvuru tarihi: 30/12/2024

 

BEBKA Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

2024 Yılı Teknik Destek Programı 

Farklı dönemler için farklı bitiş tarihleri mevcuttur 

 

GMKA - Güney Marmara Kalkınma Ajansı 

Yenilikçi Turizm Teknik Destek Programı

Güney Marmara Bölgesi Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Teknik Destek Programı

Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı

Beşeri ve Sosyal Gelişim Teknik Destek Programı

Farklı dönemler için farklı bitiş tarihleri mevcuttur 

2024 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)

Son başvuru tarihi: 22 Nisan 2024 

 

İpekyolu Kalkınma Ajansı

2024 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)

Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2024 

 

İZKA – İzmir Kalkınma Ajansı 

Küçük Ölçekli Rüzgâr Türbini Tasarım Yarışması

Birinci aşama Rüzgar Türbini Ön Tasarımlarının Teslimi: 19/4/2024

 

Serhat Kalkınma Ajansı 

2024 yılı Teknik Destek Programı

Son başvuru tarihi: 30/4/2024

 

 

TÜBİTAK DUYURULARI

 

2224-Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programları 2024 Yılı 2. Dönem Çağrıları

 

2223-Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programları 2024 Yılı 2. Dönem Çağrıları 

 

2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) – 2024 Yılı Proje Yürütücüsü Çağrısı 

 

ICT-AGRI-FOOD 2024 yılı Çağrısı 

 

M-ERA.NET 2024 Yılı Çağrısı

 

TÜBİTAK-Malta Bilim ve Teknoloji Konseyi (MCST) İkili İş Birliği Programı 2024 Yılı Çağrısı 

 

2024 Yılı TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri

 

2535 TÜBİTAK – İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı (MSRT) İkili İş Birliği Programı Çağrısı


 

  

Derleyen: Memet Özkan - www.danismend.com


Not: Araştırma raporlarımızdan, proje hibe desteklerinden, eğitim duyurularımızdan ve kurumsal haberlerimizden haberdar olmak isteyen okurlarımızın ozkandanismanlik@gmail.com  adresine boş bir e-posta göndermeleri yeterlidir.


Not:  Bu rapor www.danismend.com tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık  kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde tavsiye veya danışmanlık hizmeti sağlanması olarak yorumlanmamalıdır. Www.danismend.com bu raporda yer alan bilgilerin doğru ve tam olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Www.danismend.com bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan www.danismend.com hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu konularda detay bilgi  isteyen okuyucuların ayrıca bizimle temasa geçmelerini rica ederiz.