SORULARINIZI YANITLIYORUZ


-Kurumsal performans ve verimlilik yönetimi

-İnsan kaynakları yönetimi

-Hibe projeleri yönetimi 

-Satış, pazarlama ve marka yönetimi 

-Kurumsal kaynak planlama (ERP) projeleri yönetimi

-Kişisel kariyer planlama 

 

konularındaki, kişisel ya da kurumsal süreçlerinize ait sorularınızı, belli koşullar dahilinde ücretsiz olarak yanıtlıyoruz. 

 

Kırk yıla yakın iş dünyası deneyimlerimiz kapsamında bir çok projenin, sürecin başındaki yetersiz araştırma, eksik ya da hatalı bilgiler nedeniyle, ilerleyen aşamalarda ciddi başarısızlık riskleriyle karşılaştığına sık sık tanık oluyoruz. Oysaki sürecin başındaki küçük bir bilgi, yeni bir yaklaşım, farklı bir düşünce, çoğu zaman geleneksel hataları barındıran planlama ve yürütme sürecinin daha güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayabiliyor. Ancak doğru zamanda, doğru bilgiye ulaşmak, henüz tam anlamıyla çözülemeyen bir sorun olmaya devam ediyor. Bu nedenle ve sosyal sorumluluklarımız kapsamında, deneyim sahibi olduğumuz yukarıda bahsedilen konulardaki sorularınızı, belli koşullar dahilinde ücretsiz olarak yanıtlayarak, kişisel ya da kurumsal süreçlerinize destek oluyoruz.

 

Koşullar:

 

-Sorularınızı bize e-posta ile iletebilirsiniz. E-postanızda ad/soyad, yaş, meslek, çalışılan kurum, bulunulan il bilgileri mutlaka olmalıdır. Telefon ya da yüzyüze görüşme ile soru kabulü yapılmayacaktır. 

 

-Aynı kişi ya da kurumdan, ücretsiz olarak en fazla iki soru alınacaktır. 

 

-Soruların, yukarıda bahsedilen konularda olması, ayrıca hukuki ve etik sorunlar taşımaması gerekir. 

 

-Soru soran kişi ya da kurumun, soruların yanıtlarına dayanarak üçüncü kişi ya da kurumlara danışmanlık vermemesi gerekir. 

 

-Sorularınız üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Aynı şekilde sorularınıza verdiğimiz yanıtların sadece ilgili kişi ya da kurum nezdinde gizli kalması gerekir. 

 

-Sorularınızı e-postanızda detaylı ve net bir şekilde tanımlayınız. Sorunuzla ilgili gerekebilecek ek bilgileri ve mümkün olduğunca rakamsal olarak vermeyi ihmal etmeyiniz.

 

-Sorularınızın yanıtları yine e-posta aracılığı ile verilecektir. Telefon ya da yüzyüze görüşme ile soru yanıtlanması (çok gerekmedikçe) yapılmayacaktır.

 

-Sorularınızın yanıtlarını verme süreci, sorunun niteliği ve elimizdeki iş yoğunluğuna göre en fazla 1-5 gün sürebilir. 

 

-Sorularınızın yanıtları temel seviyede bilgi verme amaçlı, kısa, öz ve anahtar nitelikte olacaktır. Yanıtlar, bir danışmanlık tavsiyesi (kesin çözüm önerileri, strateji geliştirme, proje planı yapılması, prosedür hazırlanması, analiz yapılması vb.) değildir. 

 

-Sorularınızın yanıtlarının dönem, ortam ve uygulama tarzına göre farklı sonuçlar verebileceği dikkate alınmalıdır. Dolayısı ile yanıtlar sonucu doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan sorumluluk kabul edilmemektedir.

 

-Kişisel ya da kurumsal süreçlerinize ait soruların yanıtlanma sürecinde, soru soran kişi ya da kurumun, yukarıdaki koşulları kabul ettiği varsayılır.