AMERİKAN VE JAPON FİRMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI


JAPON FİRMALARI (TOPLUMU) 

 • Çalışma standardının yüksekliği önemlidir
 • Liderlik başarılı bir grubun üyesi olmakla mümkündür
 • İş, kişinin hedeflerini gerçekleştirdiği bir uğraştır
 • Prim, daimi iş güvencesi ve kıdem esası dayanışma yaratır ve motivasyonu yükseltir
 • İş güvencesi, kişileri firma hedefleri için fedakarlığa yöneltir
 • Çalışanlar ve grup önemlidir. Sermayedar pek önemli değildir
 • Karlar yatırıma yöneltilmelidir
 • Uzun vadeli stratejiler benimsenmelidir
 • İyi eğitilmiş ve demokrasi kültürü olan kişilerin kar maksimizasyonu dışında da hedefleri vardır
 • ABD firmaları kolaylıkla satın alınabilir
 • Güçlü holdingler var olmalı ve birbirlerinin hisselerine sahip olup, yabancılara hisse satışı önlenmelidir
 • Firma, önce çalışanlara, sonra tüketiciye, en son ise hissedara hizmet için vardır
 • Personel müdürü, başkan yardımcısıdır
 • Sektörün en büyük ve güçlü firması olmak, en karlı olmakla eşdeğer değildir
 • Devlet ana stratejisi belirler, firmalar devletin isteklerini reddedebilir
 • Yüksek katma değer yaratan sektörler, önemlidir

 • ABD FİRMALARI (TOPLUMU) 

 • Yaşam standardının yüksekliği önemlidir
 • Liderlik satın alınabilmektedir
 • İş, para kazanılan bir uğraştır
 • Sürekli iş güvencesi ve kıdem esası, motivasyonu düşürür
 • İş güvencesi, kişileri tembelleştirir
 • Sermayedar önemlidir, diğer çalışanlar önemsizdir
 • Karlar kişisel tüketimi artırmak içindir
 • Kısa vadeli stratejiler belirlenmelidir
 • Kar maksimizasyonu ilk ve tek hedeftir
 • Japon firmalarını satın almak çok zordur
 • Güçlü holdinglerin oluşumu, monopolleşme yaratacağından engellenmelidir
 • Firma önce hissedarlar, sonra tüketici, en son ise çalışanlara hizmet için vardır
 • Finansman müdürü, başkan yardımcısıdır
 • En büyük firma, en karlı firmadır
 • Devlet, özel sektöre müdahale edemez
 • Yüksek kar oranı yaratan sektörler önemlidir

 • Derleyen :   Memet Özkan

  memeto@hotmail.com

  Yararlanılan kaynak:  İhracatçının Japonya El Kitabı, Yüksel Akkuzugil,  DTM İTKİB, 2001