AVRUPA BİRLİĞİ-KOBİLER-KAVRAMLAR-1

 

Bu yazı dizisinde KOSGEB Teknoloji Destek Süreçleri Uzmanı Seçil Başmanav’a ait ve  oldukça faydalı olduğunu düşündüğüm “Avrupa Birliği Terminolojisinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerle İlgili Sözcük ve Kavramlar” adlı kitapçığından derlemeler yapacağım.

Bu derlemelerle hem konu kapsamında genel kültürün artacağını, hem de konusunda belli bir terminoloji oluşturmuş Avrupa Birliği’nde KOBİ’lere verilen önemin anlaşılacağını umuyorum.

 

Sokrates Programı

1995’de başlatılan bu program bugün Avrupa Birliği’ne üye 15 devletin yanı sıra Norveç, İzlanda ve Liechtenstein’ı kapsamaktadır. Bu programla yüksek öğretim öğrenci mübadeleleri ve dil öğrenimi sürdürüldüğü gibi, öğretimin her düzeyinde yeni etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Sokrates Programı; yurtdışında öğrenim görme ve birliğin diğer ülkelerindeki yaşam hakkında bilgi edinme olanağı sunmaktadır. Öğretim üyeleri de bu olanaktan yararlanabilir. Ayrıca Sokrates’e yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde politika kararlarını alan yetkililer ve öğretimle ilgili konularda ilgilenen birlikler, kuruluşlar ve dernekler katılabilir. Türkiye Socrates 2. Evre programına katılmaktadır.

 

Leonardo da Vinci Programı

Force (sürekli eğitim), Petra (temel eğitim), Comett (üniversite iş dünyası işbirliği), Eurotecnet (teknolojik yeniliklerle ilişkili niteliklerin yükseltilmesi) ve Lingua (dil eğitimi) gibi AB ölçeğinde yürütülen eski programlar daha fazla tutarlılık sağlanması amacıyla Leonardo da Vinci Programı kapsamında birleştirilmiştir.

Programın başlıca amacı , mesleki eğitim düzeyinin yükseltilerek teknoloji ve sanayideki gelişmelerden yararlanmayı sağlamaktır. Program, ulusal sistemlere değer katarak ve her bir sistemin en iyi özelliklerini destekleyerek Avrupa’daki mesleki eğitimin kalitesini yükseltmeyi ve yenilikleri artırmayı hedeflemiştir.

Program, Avrupa’daki mesleki eğitimle ilgilenen bütün yerel, bölgesel ve ulusal grupların katılımına açıktır. Mesleki eğitim gören gençler ve sürekli eğitimdeki genç işçilerin yanı sıra firmalar ve firma grupları (özellike küçük ve orta ölçekli işletmeler), dil öğretmenleri ve bütün kamu kuruluşları pilot projelere, mübadelelere ve diğer yerleştirme uygulamalarına katılabilirler. Türkiye 2000-2006 yıllarını kapsayan Leonardo da Vinci 2. Evre Programına katılmaktadır.

 

MED Programı

AB’nin Akdeniz ülkeleriyle yerel düzeyde işbirliğini geliştirmek amacıyla oluşmaktadır. Programın kapsadığı alanlar şunlardır:

· MED-Invest : Akdeniz bölgesinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin kurulması, geliştirilmesi ve uluslararası piyasalara açılımları desteklenmektedir.

· MED-Urbs : Kentsel altyapının iyileştirilmesine yönelik yerel projeler desteklenmektedir.

· MED-Campus : Üniversitelerarası işbirliğine yönelik destek sağlanmaktadır.

· MED-Avicenne : Araştırma alanında işbirliği çalışmaları desteklenmektedir.

· MED-Media : Medya alanında işbirliği projelerine destek sağlanmaktadır.


MEDA Programı

MEDA, Avrupa-Akdeniz Ortaklığı çerçevesinde 1995 yılında oluşturulan bir mali destek programıdır. Avrupa Birliği, üye olmayan Akdeniz ülkeleri ile arasındaki ekonomik, sosyal veya çevresel farklılıkların getireceği sonuçları hafifletmek üzere, Avrupa-Akdeniz ortaklığı çerçevesinde ekonomik sosyal yapılarda reformlar geliştirmek maksadıyla getirdiği mali ve teknik önlemlere (MEDA) ilişkin 14888/96  (EC) sayı ve 23 Temmuz 1996 tarihli Konsey yönetmenliğini, 30 Temmuz 1996 tarih ve L189-39 sayılı Resmi Gazete yayınlayarak 2 Ağustos 1996 tarihinde yürürlüğe koymuş bulunmaktadır.

 

 

Derleyen: Memet Özkan

memeto@hotmail.com

  

Yararlanılan kaynak:

“Avrupa Birliği Terminolojisinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerle İlgili Sözcük ve Kavramlar”, KOSGEB, KOSGEB Teknoloji Destek Süreçleri Uzmanı Seçil Başmanav, Haziran 2001.