İNOVASYON YÖNETİMİ – FİKİR ÜRETİMİ İÇİN YOL HARİTALARI


James Webb Young’a göre (A Technique for Producing Ideas) fikir üretimi :

 

1-Zihin hammaddeleri toplamalıdır.

2-Zihin bu materyalleri özümsemelidir.

3-Bütün konu toparlanmalı ve olabildiğince aklınızdan çıkartılmalıdır.

4-Fikir, herhangi bir yerde doğabilir.

5-“Yeni doğmuş küçük fikrinizi dünyanın gerçekleriyle yüzleştirin” ve ne değerde olduğunu görün.

 

Helmholtz’a göre fikir üretimi :

 

1-Hazırlık. Sorunun “bütün yönleriyle” incelendiği süre.

2-Kuluçka. Sorun üzerinde bilinçli olarak düşünmeye ara verildiği süre.

3-Aydınlanma. “Fikirlerin beklenmedik bir şekilde zahmetsizce, ilham gelir gibi gelme” süresi.

 

Moshe F. Rubinstein’a göre fikir üretimi :

 

1-Hazırlık. Sorunun unsurlarını toplar ve aralarındaki ilişkiyi araştırırsınız.

2-Kuluçkaya yatma. Sorunu çabucak çözemiyorsanız, uyutun. Bu aşamada, yanıt bulamadığınız ve bunu nasıl yapacağınızı bilmediğiniz için tedirginlik duyabilirsiniz.

3-Esinlenme. Ansızın çözüm için bir kıvılcım çaktığını ya da çözüme giden bir yol göründüğünü fark edersiniz.

4-Sağlama: Çözümün gerçekten işleyip işlemeyeceğini sınarsınız.

 

Charles S. Wakefield’a göre fikir üretimi :

 

1-Sorunun özünü kavramak.

2-Sorunu tanımlamak.

3-Sorun ve onu saran gerçek verileri ortaya çıkarmak.

4-Bir kuluçka ve yüzeysel dinginlik durumuna geçmek.

5-Patlama – zihinsel aydınlanma. Mantığın ve normal çözümlerin alışılmış temel taşlarının üzerinde ani bir sıçrayış.

 

Derleyen :

Memet Özkan

memeto@hotmail.com

Kaynak: Fikir Nasıl Bulunur – Jack Foster