KALİTE YÖNETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

  

Belgelendirme Öncesi Aşamada Karşılaşılan Sorunlar 

Kalite sistem dökümantasyonunun hazırlanması ve kullanımı  % 71

Personelin bilgi ve bilinç düzeyinin düşüklüğü          % 67

ISO 9000 standartlarının anlaşılmaması ve yanlış yorumlanması  % 08

İlave işyükü ve harcama ihtiyacının ortaya çıkması          % 39

Üst yönetimin yanlış tutumu ve organizasyonel bozukluklar          % 32

ISO 9000 kalite güvencesi modellerinin temel şartlarının sağlanması          % 69

Katılımcılık, motivasyon ve ekip çalışmasındaki yetersizlikler          % 30

Değişme ve yeniliklere karşı direnç, alışkanlıklardan kopamama      % 39

Hiç bir sorunla karşılaşılmadı          % 04

Diğer   % 26

 

Belgelendirme Sonrası Aşamada Karşılaşılan Sorunlar

Kalite sistem dökümantasyonunun hazırlanması ve kullanımı          % 44

Personelin bilgi ve bilinç düzeyinin düşüklüğü          % 33

ISO 9000 standartlarının anlaşımaması ve yanlış yorumlanması      % 02

İlave işyükü ve harcama ihtiyacının ortaya çıkması          % 18

Üst yönetimin yanlış tutumu ve organizasyonel bozukluklar          % 25

ISO 9000 kalite güvencesi modellerinin temel şartlarının sağlanması          % 91

Katılımcılık, motivasyon ve ekip çalışmasındaki yetersizlikler          % 29

Değişme ve yeniliklere karşı direnç, alışkanlıklardan kopamama   % 25

Hiçbir sorunla karşılaşılmadı          % 17

Diğer   % 20

  

Derleyen: Memet Özkan

memeto@hotmail.com

 

Yararlanılan kaynak: Milli Prodüktivite Merkezi, Anahtar dergisi 9/108. sayı, sayfa 4