KRİZDEN ÖĞRENMEK

Kriz Esnasında Yapılanları Kayıt Altına Alma

 

-Resmi bir kuruluştan gelen yazılı ihtar

-Sorun çıkaran parça veya ürün hakkında test sonuçları

-Kriz eylem planı

-Gerçekleştirilen eylemlerin kayıt edildiği günlük

-Gazete kupürleri

-Kriz yönetim birimi üyelerinin ve diğer katılımcıların listesi

-Kriz yönetim biriminin toplantı tutanakları

-Kriz nedeniyle oluşan maddi hasara ait faturalar

-Resmi, hasar tespit raporu.

 

Ders çıkarma oturumunda, yanıtlanması gereken sorular

 

-O zamanki bildiklerimizle, bu krizden sakınabilir miydik?  Nasıl?

-Krizin erken uyarı işaretleri nelerdir?

-Bu uyarı işaretlerini daha erken fark edebilir miydik? Nasıl?

-Hangi uyarı işaretleri göz ardı edildi?  Hangileri önemsendi?

-Hangi noktada bir kriz ile karşı karşıya olduğumuzu anladık?

-Kriz yönetimimiz ve acil durum planlarımız ne kadar hazırdı?

-Sağlam bir plana göre mi, yoksa doğaçlama mı hareket ettik?

-Kriz yönetimi birimi doğru seçilmiş miydi? Seçilmemişse, kimler seçilmeliydi?

-Değişik kesimlerle olan iletişimimiz nasıldı? Etkin iletişim kurabildik mi?

-Kriz sözcümüz etkili miydi?

-Yöneticilerimiz kamuoyu önünde miydi?

-Verdiğimiz kararlar, duruma uygun ve tam zamanında mıydı?

-Neleri iyi yaptık? Neler daha iyi yapılabilirdi?

-En büyük yanlışlarımız nelerdi?

-Şu an sahip olduğumuz tecrübe ile, benzer krizlerin oluşmasını nasıl engelleriz?

-Bütün bu olayın başına dönebilseydik, neleri farklı yapardık?

 

Derleyen :

Memet Özkan

memeto@hotmail.com

Kaynak: Kriz Yönetimi, Richard Luecke