KRİZDEN SAKINMANIN YOLLARI

Şirketinizi ve çalışanları doğal afetlerden korumanın yolları çok sınırlıdır. Hâlbuki şirketinizin çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine, devlete ve basına karşı doğru yaklaşımı, onu krize karşı daha dayanıklı hale getirebilir. İşte bazı öneriler:

 

-Topluma karşı duyarlı bir şirket olun, iyi günde de, kötü günde de. Kamuoyundaki yüksek itibarınız kriz dönemlerinde destek görmenizi sağlar.

 

-Medya ile ilişkilerinizi sıcak tutun. Normal zamanlarda, medya ile olan ilişkileriniz, açık ve içten olursa, kriz zamanlarında medya size daha anlayışlı davranacaktır.

 

-Basın, çalışanlarınız, müşterileriniz ve tedarikçileriniz ile olan ilişkilerinizde doğru ve güvenilir olun, profesyonelce davranın. Onlar da kriz anında daha anlayışlı olacak ve size yardım edeceklerdir.

 

-Teknik altyapı problemlerini en aza indirmek için, bilgisayar ve diğer sistemlerinizi devamlı güncelleyin.

 

-Yaklaşan krizin uyarı işaretlerine karşı uyanık olun. Göz ardı etmek yerine, onları daha büyüyerek krize dönüşmeden çözmeye çalışın.

 

-Mutlaka bütün önemli konumlar için terfi planlaması yapın. Önemli bir pozisyonun aniden boşalması durumunda, yerini dolduracak biri olması gerekir.  Aksi takdirde bir kriz kaçınılmazdır.

 

-Ahlaki ve yasal zorunluluklardan kaçınmayı denemeyin bile. Böyle bir durumun ortaya çıkarılması ile doğabilecek krizin ne boyutta olabileceğini önceden kestiremezsiniz.

 

-Can sıkıcı gerçeklerle yüzleşin. Sakın göz ardı etmeyin, bahane aramayın ve küçümsemeyin. Bunun yerine, konuyu araştırın.

 

-Can sıkıcı olayların meydana gelmesi durumunda, sonuçların neler olabileceğini düşünün (Maddi zarar, yaralanma, şirketin imajı vs. ).

 

-Şu soruları sorun: Bu, tehlikeli bir buzdağının görünen kısmı mı? Şu an sorunun boyutu ne? Daha tehlikeli bir hal alabilir mi?

 

-Özellikle soruna daha yakın olanların görüşlerini alın.

 

-Değer yargılarınız size yol göstersin. Önemli olan nedir? Ne yapmak doğru olur?

 

Derleyen :

Memet Özkan

memeto@hotmail.com

Kaynak: Kriz Yönetimi, Richard Luecke