KRİZLERİ ÖNCEDEN TESPİT ETMEK İÇİN NE YAPMALISINIZ ?

Doğabilecek krizler için nereye bakılacağını bilmek, kriz denetiminin ilk adımıdır. Sonraki iş, bu kriz kaynaklarını sistematik bir incelemeye tabi tutup gelecekte sorun çıkarma olasılığı olan noktaları tespit etmektir.

 

Akıl Akıldan Üstündür

 

Doğabilecek krizleri irdelerken, olabildiğince çok kişiyle temas kurun. Her insanın risk algısı farklıdır. Bazı insanlar diğerlerinin gözden kaçırdığı olası tehlikeleri fark edebilirler.

 

Sizin işletmeniz, çalışanlardan gelen uyarılara ne kadar açık? Uyarıda bulunanlar ödüllendiriliyor mu, yoksa göz ardı mı ediliyor ya da cezalandırılıyor mu?

 

Sistematik Yaklaşım Sergileyin

 

Doğabilecek krizlerin tespit edilmesinde sistematik olabilmek için bu tür toplantılar şirketin faaliyet gösterdiği her alanda ve her seviyede yapılmalıdır. Bu üst yönetime bırakılacak bir iş değildir.

 

Suikastçı Kimliğine Bürünün

 

İnsanlar şirketlerini sarsabilecek olası krizler hakkında kafa yormaya başladığında, genel olarak daha önce yaşamış oldukları veya haberlerde duydukları krizleri düşünür. Kişisel tecrübelerin ötesinde düşünebilmek çok zordur. Hâlbuki asıl tehlike burada gizlenmektedir. Ian Mitroff ve Murat Alparslan, bu sınırın ötesini görebilmek için çok garip bir yöntem önermişlerdir: Suikastçı kimliğine bürünmek: “Tepe yöneticilerinden, kendilerini suikastçı veya terörist olarak görmelerini istiyoruz. Bu şekilde kendilerini kısıtlayan düşünce veya davranış kalıplarından sıyrılabilir ve şirketin ürünleri, yöntemleri ve uygulamaları hakkında sahip oldukları özel bilgileri, şirkete karşı kullanıp olası risk kaynaklarını tespit edebilirler. “

 

Oluşabilecek Riskleri Önem Sırasına Koyma

 

Bazı riskler diğerlerinden daha önemlidir. Zaten aynı anda bütün risklere odaklanamayız. Dikkatimizi daha önemli risklere odaklamamız gerekir. Oysa risk algımızın pek iyi çalışmadığı da bir gerçektir.  Meydana gelme olasılığı çok düşük olan yıldırım çarpmasından çok korkarız, ama yaralanma riski çok daha büyük olsa da, işlek bir caddeyi karşıdan karşıya geçmeye çekinmeyiz.

 

Derleyen :

Memet Özkan

memeto@hotmail.com

Kaynak: Kriz Yönetimi, Richard Luecke