MARKA ESNETME, YENİDEN CANLANDIRMA VE EKSİLTME

Markayı esnetmek

Temelde marka esnetme veya genişletme, markanın aynı kategoride farklı varyasyonlarını üretmek demektir. Başka açıdan bakıldığında ise, marka esnetilince diğer kategorilere girer fakat aynı sektörde kalır.

 

Marka genişletmesinin sebepleri

 

1.Doğal Sebepler: Var olan satışları yok etmemek kaydıyla, orijinal ürüne oldukça yakın başka bir ürün üretip var olan tüketici ya da yeni tüketici hedeflerine sunmak demektir. Bu genişletme kategorisindeki hedef kitlenin ihtiyaçlarını ortaya çıkarmak ve bu ihtiyaçlardan faydalanmak amacıyla yapılır.

 

2.Azalan Pazar Büyümesi: Şirketler, mevcut Pazar veya pazarların yavaş bir büyüme göstermesi durumunda portföylerini genişletmek isteyebilir.

 

3.Marka Ölümsüzlüğüne Olan İnanç: Bazı markalar sırf bazı kategori ve pazarlarda başarılı oldular diye diğerlerinde başarılı olacakları düşüncesiyle genişletilirler.

 

Markayı yeniden canlandırmak (yeniden konumlandırmak)

Marka yöneticilerinin yaşadığı bir diğer ikilem ise ihmal sonucu ya da bir şekilde tüketici ile bağlarının kopması sonucu düşüşe geçen markaları yeniden canlandırıp canlandırmamak; sorunun cevabı evet ise bunun nasıl yapılacağı sorularıdır. Bu işleme genelde markayı konumlandırma adı verilir ve yapılması gereken şey, hedef kitlenin markaya yönelik görüşlerini değiştirerek markayı rekabete hazır hale getirmektir.

Bazen çekiciliklerini kaybeden markalar, kapsamlı bir yeniden konumlandırma yapmaya gerek kalmaksızın pazardaki varlıklarını sürdürebilirler.

 

Markayı eksiltmek

Bazen bir markayı öldürmekten veya satmaktan başka seçenek yoktur. Bir marka bir ya da birden fazla nedenden dolayı eksiltilebilir:

-Marka kan kaybediyorsa ve iyileşecek gibi görünmüyorsa

-Marka kazanç getirmiyor ve bir daha kazanç getireceğe benzemiyorsa

-Pazardaki yenilikler sonucu marka eski kaldıysa

-Marka, portföydeki diğer markalara kıyasla önem teşkil etmiyorsa

-Markanın müşteri kitlesi yok olduysa ve geri gelmeyecekse

-Markanın yeniden canlandırılması kazanç bakımından bir geri dönüş yapmayacaksa

-Yanlış marka yönetimi markayı ifade ve karakter bakımından yanlış yerlere sürüklediyse

 

Derleyen :

Memet Özkan

memeto@hotmail.com

Kaynak: İleri Düzey Marka Yönetimi, Paul Temporal