MARKA KONUMLANDIRMA STRATEJİSİ

1.Özellikler ve Nitelikler

Tüm sektörlerde en çok kullanılan stratejidir. Bu stratejiyle beraber dikkat, marka niteliklerinin üzerine çekilir ve böylece ortada diğerlerinden daha değişik, daha iyi ya da her iki özelliğin bir arada olduğu algısı desteklenebilir.

 

2.Faydalar

Bu taktik, özellik ve nitelikleri bir sonraki seviyeye çıkarak onlardan nasıl faydalanabileceğinizi gösterir.

 

3.Sorun-Çözüm

Strateji, ürün ya da hizmetin tüketicinin sorunlarını çözmesi üzerine kurulur.

 

4.Rekabet

Bu strateji, sağladığınız ürün ya da hizmetin rakiplerinizden daha iyi olduğu üzerine kurulur.

 

5.Şirket Güvenilirliği veya Kimliği

Bazı şirketler, ürünlerini geliştirmek için güçlü kurum adlarına güvenirler ve onları kurum markasıyla desteklerler.

 

6.Kullanım Fırsatı, Zamanı ve Durumu

Bu strateji, farklılık yaratma konusunda çok etkili olabilir, ancak şirketler ve büyük kurumlar yerine ürünler ve hizmetler açısından daha yararlıdır.

 

7.Hedef Kitle

Pazarlamaya odaklanmanın en güzel örneği, konumlandırma stratejisini hedef kitle üzerine kurmaktır.

 

8.Arzu

Arzulara dayalı konumlandırmanın en etkili iki yolu aşağıdaki gibidir.

-Statü ve prestij(zenginliğe dayalı başarı)

-Kişisel gelişim(maddi zenginliğe dayalı olmayan başarı)

 

9.Sosyal Amaçlar ve Etik

Bu strateji, aynı zamanda duygularla ilgilidir. İnsanların hiyerarşiye olan inançlarına ve nereye ait oldukları konusuna odaklanmalıdır.

 

10.Değer

Değer, insanların ne kadar ödediğiyle ilgilidir ancak bu stratejinin fiyatla ilgisi yoktur.

 

11.Duygu

Konumlandırma stratejisi olarak tek başına da işe yarayabilecek bir taktik olmakla beraber, diğer stratejilerle beraber kullanıldığında onlara artı değer ve güç kazandıran bir yöntemdir.

 

12.Kişilik

Kişilik yaratmak güçlü bir marka oluşturmak açısından oldukça etkilidir. Ancak insanlar sevilmeyen ya da kendileriyle ilgili olmayan kişiliklere karşı oldukça duyarsızdır.

 

13.Bir Numara Olmayı İddia Etmek

Liderlik algısı yarattığından, oldukça imrenilecek bir marka konumlandırmasıdr.Teknolojik  alanlarda mucize yaratabilir ve ürünle ilgili hizmet ve kalite algısı diğer büyük rakiplerden farklı olmasa bile farklılık algısını destekler.

 

Derleyen :

Memet Özkan

memeto@hotmail.com

Kaynak: İleri Düzey Marka Yönetimi, Paul Temporal