MARKA YÖNETİMİNDE ROL DEĞİŞİKLİĞİ

Sektör Yerine Pazara Odaklanma

Ürün odaklı pazarlama yönetiminin bırakılıp tüketici odaklı pazarlama yöntemine geçilmesidir. Bu durumda Pazar araştırması, müşteri hizmetleri, kalite yönetimi gibi çalışma alanları devreye girer.

 

Taktik Düşünce Yerine Stratejik Düşünce

Belli bir sektörde sabit bir işletmeyi geliştirmek yerine değişik sektörlere, değişik pazarlara girmeye yönelik bakış açısına geçiş olmuştur. Bu durum marka yönetimini çok daha stratejik düşünmeye itmiş ve değişik kimlikler arasında tutarlı bir duruş sergilerken, diğer yandan sürekli değişen pazarlara ve rekabet ataklarına karşı taktik uygulamak zorunda bırakmıştır.

 

Yerel Pazara Odaklanma ve Analiz Yerine Küresel Pazara Odaklanma ve Analiz

Küreselleşmenin artmasıyla firmalar küresel kimlikler ve yerel adaptasyonlar arasındaki denge kurmak zorunda kaldı. Bazı firmalar, marka yöneticilerinden her yerel pazara özel kampanyalar oluşturmalarını talep ederler.

 

Ürün Yönetimi Yerine Kategori Yönetimi

Kategori yönetiminin bağımsız ürün yönetimine tercih edilmesidir. Bu durum tüketicinin ürünleri şampuanlar, cilt bakım ürünleri gibi kategoriler olarak algıladığı gerçeğinden doğmuştur. Marka yöneticisinin gücü satıcının eline geçmiştir. Marka yöneticileri, markalarını satıcıyı ve tüketiciyi memnun eden emsalleriyle kıyaslamak zorundadır.

 

Ürün Markalama Yerine Kurumsal Markalama

Ürün markalama her markanın bağımsız bir şekilde var olmasını gerektirir ve bu da çok maliyetlidir. Ayrıca kurumsal markalama (firmanın kendi ismini ürün markasının yanına iliştirmesi gibi) tüketicinin güvenini geliştirir. Bu yüzden ürün markalama dehası Proctor&Gamble bile kurumsal markalamayı, küresel bir strateji haline getirmiştir ve pazar payını arttırmıştır.

 

Tüketici Ürünleri Markalaması Yerine İş Pazarı ve Meta Markalaması

Tüketim malı ve kurumsal markalamanın başarısı B2B markalamaya doğru bir yönelim sağlamıştır. Meta çıkmazından kurtulabilmek için artık temel malzeme tedarikçileri bile markalaşma yoluna gitmişlerdir.

 

Ürün Sorumluluğu Yerine Müşteri İlişkileri Sorumluluğu

Firmalar, artık belli başlı müşteri grupları ile olan müşteri ile ilişkilerin sorumluluğunu marka yöneticilerine vermektedir. Bundan böyle müşteri ilişkileri yönetimi marka yöneticisinin becerileri arasında bulunması gerekir.

 

Fiziksel Marka Dünyası Yerine Hem Sanal, Hem Fiziksel Marka Dünyası

Sanal ortamda markalama fiziksel ortamdakinden farklıdır. Fakat günümüzün olmazsa olmazıdır. Güçlü bir marka yaratmak isteyen marka yöneticilerinin ve firmaların uygulanabilir ve cazip bir çevrimiçi stratejileri geliştirmeleri şarttır.

 

Marka performansı yerine marka değeri ve varlığı yönetimi

Günümüzde firmalar, markalarının karlılığından ziyade, markanın toplam değerini önemserler. Dolayısıyla bir ürünün kendi mal değerinden çok daha fazla fiyatlarla satılabiliyor olması başlı başına bir meslek alanı oluşturmuştur. Zira marka özvarlığı ölçümünde, marka bilinirliği, marka sadakati, algılanan kalite, fiyat, pazar payı, nakit akışı getirisi, destek, küreselleşme gibi çeşitli özelliklerden faydalanılır.

 

Derleyen :

Memet Özkan

memeto@hotmail.com


Kaynak: İleri Düzey Marka Yönetimi, Paul Temporal