PAZARLAMA ÖNERİLERİ - 1PAZARLAMA PLANI  İLE İLGİLİ ÖNERİLER 

Yapılması gerekenler: 

* Satış hedeflerini disiplinli ve düzenli bir şekilde belirleyin 

* Kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirleyin 

* Hedeflerinizin belirli bir zaman planına bağlı ve ölçülebilir olmasına özen gösterin 

* Hedeflerinizin gerçekçi ancak zorlu hedefler olmasına çalışın 

* Geçmiş dönemlerdeki kendinizin ve rakiplerinizin satış performansınızı gözönünde bulundurun 

* Hedef pazarlarınızın büyüklüğünü ve büyüme hızlarını gözönüne alın 

* Ürün hayat eğrinizi dikkate alın 

* Pazarlama planınızda mutlaka üst yönetimin onayını alın 

* Üretim ve stok maliyetleri, çeşitli harcamalar ve karlar ile ilgili sektördeki ortalamaları dikkate alın 

* Satış hedeflerinizi belirlerken birden fazla yöntem kullanın 

* Fiyat hareketlerini gerçekçi bir şekilde değerlendirin 

* Sayısal olarak belirlediğiniz satış hedeflerinizi sürekli olarak gözden geçirin ve deneyimlerinize dayanarak gerekli ayarlamaları yapın 

* Satış hedeflerinin belirlenmesini bilgisayarlaştırmaya çalışın 

* Hedefleri belirledikten sonra iyimser ve kötümser senaryolar dahilinde alternatif uygulama planları oluşturun 

* Yıllık satış hedeflerini belirledikten sonra 6 aylık,  3 aylık, 1 aylık ve hatta haftalık satış hedefleri bazında düşünün 

* Hedeflerinizi zaman içerisinde güncelleştirin 

Yapılmaması gerekenler: 

* Hedef belirlemeyi sadece kişisel öngörülerinize bırakmayın 

* Hedefleri sadece parasal olarak belirlemeyin 

* Kendi değerlendirmenizi ayrıntılı bir şekilde yapmadan, sadece üst yönetimin düşüncelerini göz önüne alarak hedef belirlemeyin 

* Küçülen bir pazarda sadece sizin firmanızın iyi iş yapacağını varsaymayın 

* Pazar büyüklüğünü abartmayın veya küçümsemeyin 

* Rekabet koşullarının önemini küçümsemeyin 

* Firmanızın istek ve arzularını pazar koşullarından daha ön planda tutmayın 

 

Derleyen : Memet Özkan

memeto@hotmail.com