PAZARLAMA ORGANİZASYONU


PAZARLAMA ÖRGÜTLENDİRMESİNİN DÖRT TEMELİ

ÜRÜN TEMELİNE GÖRE ÖRGÜT

01.00 Pazarlama Başkan Yardımcısı (Araştırma ve Planlama Kurmayları)

01.01 Kesici Aletler Yöneticisi

01.02 Kontrol Sistemleri Yöneticisi

01.03 Ölçü Aletleri Yöneticisi

01.04 Kimyasal Maddeler Yöneticisi

MÜŞTERİ TİPİNE GÖRE ÖRGÜT

01.00 Pazarlama Başkan Yardımcısı

01.01 A Tipi Müşteriler Yöneticisi

01.02 B Tipi Müşteriler Yöneticisi

01.03 C Tipi Müşteriler Yöneticisi

…..

COĞRAFİ ALANLARA GÖRE ÖRGÜT

01.00.00 Pazarlama Başkan Yardımcısı

01.01.00 USA Yöneticisi

01.01.01 Doğu Kıyısı

01.01.02 Batı Kıyısı

01.01.03 Orta Batı

01.01.04 Güney

01.01.05 Güney Batı

01.02.00 Kanada Yöneticisi

01.03.00 Avrupa Yöneticisi

01.04.00 Amerika Yöneticisi

01.05.00 Asya Yöneticisi

İŞLEVLERE GÖRE ÖRGÜT

01.00 Pazarlama Başkan Yardımcısı

01.01 Satış Yöneticisi

01.02 Reklam Yöneticisi

01.03 Pazarlama Araştırması Yöneticisi

01.04 Dağıtım Yöneticisi

01.05 Sürümleme Yöneticisi

 

KLASİK PAZARLAMA ÖRGÜTÜ

01.00.00.00.00.00.00 Başkan

01.01.00.00.00.00.00 Uzun Süreli Planlama Müdürü (Kurmay)

01.02.00.00.00.00.00 Hukuk danışmanı (Kurmay)

01.03.00.00.00.00.00 Yürütücü Başkan Yardımcısı

01.03.01.00.00.00.00 İmalat Başkan Yardımcısı

01.03.02.00.00.00.00 Personel Başkan Yardımcısı

01.03.03.00.00.00.00 Finans Başkan Yardımcısı

01.03.04.00.00.00.00 Satışlar Başkan Yardımcısı

01.03.04.01.00.00.00 Satışlar Yöneticisi (Pazarlama Araştırması)

01.03.04.01.01.00.00 Tüketim Malları Satış Yöneticisi

01.03.04.01.01.01.00 Doğu Kıyısı Gözetimcisi

01.03.04.01.01.01.01 İlaçlar

01.03.04.01.01.01.02 Başlıca Aletler

01.03.04.01.01.01.03 Küçük Aletler

01.03.04.01.01.01.04 Besinler

01.03.04.01.01.02.00 Batı Kıyısı Gözetimcisi

01.03.04.01.01.03.00 Orta Batı Gözetimcisi

01.03.04.01.01.04.00 Güney Gözetimcisi

01.03.04.01.02.00.00 Endüstriyel Mallar Satış Yöneticisi

01.03.04.01.02.01.00 Doğu Kıyısı Gözetimcisi

01.03.04.01.02.02.00 Batı Kıyısı Gözetimcisi

01.03.04.02.00.00.00 Reklam Yöneticisi

01.03.04.02.01.00.00 Tüketim Malları Reklam Yöneticisi

01.03.04.02.01.01.00 Orta Batı Gözetimcisi

01.03.04.02.01.02.00 Güney Gözetimcisi

01.03.04.02.01.03.00 TV

01.03.04.02.02.00.00 Endüstriyel Mallar Reklam Yöneticisi

01.03.04.02.02.01.00 Sergiler

01.03.04.02.02.02.00 Ticari Yayınlar

01.03.04.02.02.03.00 Öbür Reklam Ortamı

01.03.04.03.00.00.00 Satış Tutundurma Yöneticisi (STY)

01.03.04.03.01.00.00 Tüketim Malları STY

01.03.04.03.02.00.00 Endüstriyel Mallar STY

01.03.04.04.00.00.00 Satışlar Hizmetleri

01.03.04.04.01.00.00 Tüketim Mallları Hizmetleri

01.03.04.04.02.00.00 Endüstriyel Malllar Hizmetleri

 

TİPİK PAZARLAMA ÖRGÜTÜ

01.00.00.00.00.00.00 Başkan (Kurmaylar)

01.01.00.00.00.00.00 Yürütücü Başkan Yardımcısı

01.01.01.00.00.00.00 İmalat Grup Başkan Yardımcısı

01.01.02.00.00.00.00 Pazarlama Planlama

01.01.03.00.00.00.00 Pazarlama Denetçisi

01.01.04.00.00.00.00 Finans Grup Başkan Yardımcısı

01.01.05.00.00.00.00 Pazarlama Grup Başkan Yardımcısı

01.01.05.01.00.00.00 Pazarlama Başkan Yardımcısı

01.01.05.01.01.00.00 Satışlar Yöneticisi (SY)

01.01.05.01.01.01.00 Doğu Bölgesi SY

01.01.05.01.01.02.00 Orta Batı Bölgesi SY

01.01.05.01.01.03.00 Batı Bölgesi SY

01.01.05.01.02.00.00 Uluslararası Pazarlama Yöneticisi

01.01.05.01.03.00.00 Reklam Yöneticisi

01.01.05.01.03.01.00 TV

01.01.05.01.03.02.00 Gazeteler

01.01.05.01.03.03.00 Radyo

01.01.05.01.03.04.00 Araştırma

01.01.05.01.03.05.00 Özel projeler

01.01.05.01.03.06.00 Maliyet Analizleri

01.01.05.01.04.00.00 Dağıtım Yöneticisi

01.01.05.01.04.01.00 Depolama

01.01.05.01.04.02.00 Sipariş işleme

01.01.05.01.04.03.00 Yer belirleme

01.01.05.01.04.04.00 Bayi İlişkileri

01.01.05.01.04.05.00 Taşıma

01.01.05.01.04.06.00 Dağıtım

01.01.05.01.05.00.00 Tüketici Hizmetleri Yöneticisi

01.01.05.01.05.01.00 Garantiler

01.01.05.01.05.02.00 Onarımlar

01.01.05.01.05.03.00 Kredi

01.01.05.01.05.04.00 Enformasyon

01.01.05.01.06.00.00 Sürümleme Yöneticisi

01.01.05.01.06.01.00 Satışlar

01.01.05.01.06.02.00 Teşvikler

01.01.05.01.06.03.00 Satınalma Noktası

01.01.05.01.06.04.00 Bayi Yardımları

01.01.05.01.07.00.00 Pazar Araştırma Yöneticisi

01.01.05.01.07.01.00 Araştırmalar

01.01.05.01.07.02.00 Rakiplerle İlgili Bilgiler

01.01.05.01.07.03.00 Endüstri Verileri

01.01.05.01.07.04.00 Veri Bankası

 

MARKA YÖNETİMİ SİSTEMİNİN TİPİK ÖRNEĞİ

01.00.00.00 Pazarlama Başkan Yardımcısı

01.01.00.00 Satış Yöneticisi

01.02.00.00 Reklam Yöneticisi

01.03.00.00 Pazar Araştırma Yöneticisi

01.04.00.00 Pazarlama Hizmetleri Yöneticisi

01.05.00.00 Fiziksel Dağıtım Yöneticisi

01.06.00.00 Tüketim Ürünleri Yöneticisi

01.06.01.00 Gıda Ürün Yöneticisi

01.06.02.00 Kozmetik Ürün Yöneticisi

01.06.03.00 Deterjanlar Ürün Yöneticisi

01.06.03.01 Marka Yöneticisi- X Marka

01.06.03.02 Marka Yöneticisi- Y Marka

01.06.03.03 Marka Yöneticisi- Z Marka

01.06.04.00 Erkek Tuvalet Eşyası Ürün Yöneticisi


Yararlanılan Kaynak:

1. Pazarlama Organizasyonu, Lazer X Culley, Çeviren: M. Hakkı Şibil, Pazarlama Dünyası dergisi, Yıl:1, sayı:4, 1987, sayfa 3


Memet Özkan

memeto@hotmail.com