PROJE YÖNETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Projeler Yürütülürken Kuruluşların En Çok Karşılaştıkları Sorunlar

Maliyet planlamasında sapmalar %40.3

Proje kontrol ve izleme aşamasında aksaklıklar %21.1

Ekip çalışmalarında sorunlar %18.9

Proje grubunun oluşturulmasında sorunlar %16.7

Fizibilite ve değerlendirme aşamasında sorunlar %14.4

Proje enformasyon ve raporlama sisteminde tıkanıklıklar %14.4

Planlama aşamasında sorunlar %12.2

Kapasite ayarlamasında sorunlar %10.0

Yönetimden kaynaklanan sorunlar %8.9

Diğer %6.7


Proje Çalışmaları Sırasında Ortaya Çıkan Sapmaların Kaynakları

Ekonomik konjonktür (özellikle enflasyon), organizasyon ve mütahite bağlı sapmalar %32.5

Neden gösterilmemiş %23.2

Hedeflerin gerçekçi konamamsı %14.0

Kısıtlı Kaynaklar,yetersiz stoklar %14.0

Bürokratik engeller %9.3

Yönetimden kaynaklanan sorunlar %7.0


Firmalarca sorunların çözümleme yöntemleri

Yanıt yok %41.0

Ekip toplantıları %15.7

İlgili birikimlerin izlenmesi kontrolü %13.3

Dışarıdan danışmanlık alma %8.4

Bir üst yöneticiye başvuru %6.0

Projenin revizyonu %4.8

Elemanların eğitimi %3.6

Projenin askıya alınması %3.6

Diğer %3.6


Memet Özkan

memeto@hotmail.com

Yararlanılan kaynak: Milli Prodüktivite Merkezi, Anahtar dergisi 7/80. sayı, sayfa 4