SAYILAR


İnsanın bilgisi arttıkça, huzursuzluğu da artar.

Goethe


İşletme ve yönetim konularında, artan ilgi ve pratik sayısına oranla, teoriler de çoğalıyor. Bir çok yerde bu teoriler, basit, anlaşılabilir ve hedefe ulaşan mesajlara sahip olmak arzusundalar. Bunun için de en çok kullandıkları yöntem, sayılarla ifade edilmek. Aşağıda bunlardan bazıları bulunmaktadır. Bu sayıların hangi teori ya da anlayışlara ait olduğunu bulmak ise size kalmış!

MADDİ DÜZENİN SAYISI: 4

4 C
Customer ( müşteri) / Competition (rekabet) / Change (değişim) / proCcess (süreç)

4 C
Customer value (müşteriye sağladığı değer) / Cost to costumer (müşteriye maliyet) / Convenience for the buyer (müşteri için kolay bulunurluk) / Communication(iletişim)

4 M
Man(insan) / Money(sermaye) / Machine(makine) / Management(yönetim)

4 P
Product(üretim) / Price (fiyat) / Place(dağıtım) / Promotion(promosyon)

4 R
Reframing (hedeflerin ve vizyonların çerçevesinin gözden geçirilmesi) / Restructuring (proseslerin yapısının değiştirilmesi) / Revitalizing (ürün ve pazarların canlandırılması) / Renewing (çalışanların ve organizasyonun yenilenmesi)

4 T
Tahayyül (planlama) / Tahkik (yapılabilirlik etüdü) / Takvim (programlama) / Tatbik (uygulama)

4 T
Territories (sorumluluk alanı) / Thorougness (mükemmellik) / Togetherness (beraberlik) / Talent (yetenek)

HAYATIN VE SEVGİNİN SAYISI : 5

5 C
Commitment (taahhüt) / Candidates (adaylar) / Calender (takvim) / Communication (iletişim) / Country (ülke)

5 M

Man (insan)/ Machine (makine)/ Material (malzeme)/ Method (yöntem)/ Measurement (ölçüm)

5 Neden

Bir proseste hata varsa, her “neden” sorusunun ardından gelen yanıta tekrar “neden” sorusu ile karşılık verirseniz, beş defa sonra gerçek nedene ulaşırsınız.

5 K
Koşullar / Kaynaklar / Kurallar / Katkılar / Kararlar

5P
People(insan kaynakları) / Process(pazarlama süreci) / Partnership(ortaklıklar) / Packacging( ambalajlamak) / Programming (pazarlama faaliyetlerini programlamak)

5 S
Seiri (sınıflandırmak-doğrultmak) / Seiton (düzenlemek) / Seiso (çalışma alanını temizlemek) / Seiketsu (kendi kendinizi temiz tutmak) / Shitsuke (disiplini korumak)

YARATILMIŞ ALEMİN MÜKEMMEL SAYISI: 6

6 P

Probing(ürünleri araştırmak) / Partiating ( ihtiyaçları sınıflandırmak) / Prioritising (önceliklendirmek) / Positioning (konumlandırmak, eşleştirmek) / Purchasing (satın almak) / rePlacing ( yerine koymak, yeniden almak)

BÜYÜTÜLMÜŞ KUTSAL ÜÇ : 9

9 M
Men ( personel) / Money (sermaye) / Materials (malzeme ) / Market (piyasa) / Motivation (motivasyon) / Management (Yönetim) / Machines & Mechanization (makineler ve mekanizasyon) / Modern information methods (modern iletişim teknikleri) / Mounting product requirements ( ürün beklentilerinin karşılanması)


Memet Özkan

memeto@hotmail.com