UYGUNLUK İŞARETİ – CE

 

CE Fransızca “Conformité Européen” ibaresinin kısaltılmış halidir.

CE Uygunluk İşareti Avrupa Birliği sağlık, güvenlik ve çevre koruma yasalarıyla düzenlenen ürünlere uygulanmaktadır. CE Uygunluk İşareti yaklaşık 26 adet olan Yeni Yaklaşım Direktifleri (Teknik düzenlemeler) kapsamına giren ürünlere uygulanır. Avrupa pazarında ürünlerini pazarlamak isteyen üreticiler için CE Uygunluk İşareti zorunludur. Aksi takdirde bu pazarda ürünlerinin üretimi ve satışı imkansızdır.

CE Uygunluk İşareti, üzerine iliştirildiği ürünün Avrupa Direktifleri ile düzenlenmiş mevzuata ve temel gereklere uygunluğunu ifade eder. Sağlık, güvenlik ve tüketicinin korunması, uyulması gereken temel gereklerdir.

 

CE Uygunluk İşareti işlemleri aşağıdaki şekilde yürütülür

- Ülkelerin çeşitli tüketim ve sanayi ürünleri için geçerli olan mevzuatları birbirleriyle uyumlaştırılacaktır. Böylece Tek pazar oluşumu özendirilmektedir.

- Üreticilerin maliyetleri azaltılır.

- Ürünlerin güvenliği artırılır.

- Ürün yetkili kuruluşlarca kontrol edilir.

 

Avrupa Birliği’nde durum

Ürün sorumluluğu direktifi gereği…

Üretici firmalar ürettikleri ürünün sebep olabileceği zarar dahil olmak üzere ürettikleri üründen tümüyle sorumludur.(85/374/EEC)

Uygunluk Gösterimi konsey kararı…

Direktif kapsamına giren ürünler için modüler sistem gereğince yapılan değerlendirme sonucu ürünün ilgili direktife uygunluğunun gösterimi.(90/683/EEC)

 

CE Uygunluk İşaretinin Yararları

Avrupa pazarında, CE Uygunluk İşareti, ürün için bir çeşit ticari pasaporttur ve ürünlerin 18 Avrupa ülkesi arasında serbestçe dolaşmasını sağlar.

01.01.2002 tarihinden itibaren Avrupa Birliği’nde uygulanan CE Uygunluk İşareti zorunluluğu bu ürünlerin Türkiye’de dolaşımı için de zorunlu hale gelecektir.

 

Yeni Yaklaşım Direktifleri (Teknik Düzenlemeler) 

Direktifler AB Konseyi tarafından yayınlanmış olan dökümanlardır. Yeni Yaklaşım Direktifleri (New Approach Directives, NAD ) adı verilen uygulama ile güvenlik, sağlık, çevre ve tüketici açısından bir ürünün sahip olması şart koşulan temel gerekler belirlenmektedir. Sadece bu temel gerekleri taşıyan ürünler Avrupa Birliği pazarında serbest dolaşabilecektir.

 

CE Uygunluk İşareti Taşımak Zorunda Olan Ürünleri İlgilendiren Yeni Yaklaşım Direktifleri 

LVD Alçak Gerilim Direktifi (Elektrikli Cihazlar)

Basit Basınçlı Kaplar ( Azot; Oksijen)

Oyuncakların Emniyeti

İnşaat Malzemeleri

EMC Elektromagnetik Uygunluk

Makine Emniyeti

Şahsi Koruma Teçhizatı

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri

Vücuda Yerleştirilen Aktif Tıbbi Cihazlar

Gaz Yakan Aletler

Radyo ve Telekominikasyon Terminal Ekipmanı

Sıvı ve Gaz Yakıt Kullanan Sıcak Su Kazanları (4-400 KV Verimlilik)

Tıbbi Cihazlar

Vitro Teşhis Tıbbi Cihazları

Sivil Amaçlı Patlayıcı Maddeler

Hava Ulaşımı Yönetimi Ekipman ve Sistemlerin Alımı

Elektrikli Dondurucu ve Derin Dondurucuların Etiketlenmesi

Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipman ve Koruyucu Malzemeler

Gezi Tekneleri (2,5-24 m)

Gemicilik Ekipmanı

Avrupa Hızlı Tren Sistemi

İnsan Taşımak İçin Tasarlanmış Hava Hatları

Florasan Lambalarda Kullanılan Ballast

Açık havada kullanılan ve gürültü yapan makineler

 

CE Uygunluk İşareti Nasıl Olmalı?

CE Uygunluk İşareti mutlaka ürünün üzerine konulmalıdır. Eğer bu, ürünün yapısı gereği yapılamıyorsa, ambalaj üzerine ya da ürüne ait belgelere iliştirilmelidir. Yetkili bir kuruluş tarafından onaylanması gereken ürünler üzerindeki CE Uygunluk İşareti yanında o yetkili kuruluşun kimlik numarası da bulunmalıdır.

 

CE Uygunluk İşareti İçin Ürünün Testi

Düşük risk taşıyan ürünlerin üreticileri, ürünlerinin gerekli koşulları taşıdığını kendi yapacakları kontrol ve testler ile belirleyebilir ve beyan edebilirler. Avrupa standartlarına göre  yüksek risk taşıyan ürünler ise test ve belgelendirme kuruluşları (Notified Body ) tarafından test edilmeli ve belgelendirilmelidir.

 

Onaylanmış Kuruluş (Notified Body)

Ürünlerin test, muayene ve/veya belgelendirmesini yapmak üzere üye ülkeler tarafından altyapısı yeterli görülen uygunluk değerlendirme kuruluşları arasından seçilerek AB Resmi Gazetesinde yayımlanan kuruluşlar onaylanmış kuruluş (notified body ) statüsünü almaktadır.

 

CE Uygunluk İşareti’nin denetlenmesi

Üreticiler, ticari faaliyetlerde bulunanlar ve ithalatçıların CE Uygunluk İşareti olan ürünlerinin direktiflere uygunluğu kontrol acentaları (inspecting agencies) tarafından kontrol edilmektedir. Kontrol acentaları hükümet veya hükümetin görevlendirdiği yetkili birimler olabilir. Türkiye’den Avrupa Birliği’ne ihraç edilen bir ürünün CE Uygunluk İşareti olup olmadığı ithalatçı ülkenin gümrüklerinde kontrol edilir. Ürünü ithal eden Avrupa Birliği’nde yerleşik firma da “ürün sorumluluğunu” taşır.

 

Ürüne CE Uygunluk İşareti Koymanın Sorumluluğu

CE Uygunluk İşareti üreticilere ağır sorumluluklar getirmektedir. Üretici firma ürünle ilgili sorunlar olduğunda kendisini aklamak zorundadır.

 

Derleyen: Memet Özkan 

memeto@hotmail.com

  

Yararlanılan kaynak:

CE Uygunluk İşareti; Apler Eğdirici, Araştırma ve Geliştirme Başkanlığı, Mayıs 2001