YALIN ÜRETİM ÜZERİNE -1


 YALIN ÜRETİM NEDİR?

Yalın  üretim, üretime yük getiren tüm israflardan arınmayı hedef alan bir yaklaşımdır. Yalın Üretimde emek-zanaat yoğun üretim ile seri üretimin üstünlükleri biraraya getirilmiştir. Yalın üretimin ana stratejisi hızı artırıp, akış süresini azaltarak kalite, maliyet, teslimat performansını aynı anda iyileştirmektir. Yalın üretim müşteri ihtiyaçları doğrultusunda malzeme veya bilgiyi dönüştüren veya şekillendiren ve katma değer yaratan faaliyet ile zaman ve kaynak kullanan, ancak ürün üstüne müşteri ihtiyaçları doğrultusunda değer ilave etmeyen ve katma değer yaratmayan faaliyeti ayırt etmeye yarar.


YALIN ÜRETİM İÇİN YALIN DEĞİŞİMİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE KULLANILABİLECEK ARAÇLAR

·         Basit stratejiler

·         Basit yönetim kuralları

·         Kesintisiz bir organizasyon

·         Yoğun eğitim ve Kaizen

·         Ekip çalışması

·         Serbest kıyafet sistemi

·         Şirket gömlekleri

·         En iyiler, en kötüler seçimi

·         Paydaşlara kar paylaşımı

·         Değişik ücret skalası

·         Görsel kontrol

·         Çalışan memnuniyeti anketleri

·         İletişim yönetimi

·         Ödül-prim sistemleri

·         Öneri sistemi

·         Beyaz yaka üretimin içinde

·         Şirket değerlerinin oluşturulması

·         İşten çıkarma ve almaların zorlaştırılması

·         Her zaman, her yerde şeffaflık ve dürüstlük


ÜRETİMDE TEMEL İSRAFLAR

1.Hurdalar

2.Fazla üretim

3.Gereksiz malzeme taşımaları

4.Yarı mamul ve bitmiş ürün stokları

5.Gereksiz, katma değer yaratmayan operasyonlar

6.İşçinin makina zamanı içinde beklemeleri

7.Gereksiz işçi hareketleri


İSRAFLARIN NEDENLERİ

1.Yetersiz çalışma metodları

2.Uzun hazırlık zamanları

3.Yetersiz prosesler

4.Eğitim eksikliği

5.Yetersiz bakım

6.Uzun mesafeler

7.Liderlik eksikliği


İSRAFLAR

1.Reaktif kalite kontrol etkinlikleri israftır çünkü ürün kontrol edildiği için değil, kaliteli olduğu için değer kazanır.

2.Stoklu çalışmak israftır çünkü ürünün bekletilmesi genelde katma değer getirmez, fiyatını artırmaz.  

3.Taşımalar israftır çünkü ürünün üretim süreci içinde taşınmasının ürün değeri üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

4.Beklemeler israftır çünkü kalıp değiştirme, ayar zamanları, arızalar ve diğer nedenlerden kaynaklanan beklemeler, aynı süre içinde katma değeri olan etkinliklerin yapılmasını engeller.

5.Fazla üretim israftır çünkü atıl stok oluşmasına neden olur.


ÜRETİMİ AKSATMAMANIN 2 YOLU VARDIR

1. Stoklu çalışmak. Ancak bu durumda aşağıda belirtilen problemlerle karşılaşılabilir.

1)     Stok maliyetlerinin ürün maliyetlerine yansır.

2)     Beklemeler (katma değer getirmeyen etkinlik ) artar.

3)     Değişikliklerin yönetimi zorlaşır.

4)     Kalitenin izlenmesi ve kontrolu zorlaşır.

5)     Görsel yönetim zorlaşır.

6)     Dengesiz iş yükleri oluşur.

7)     Müşterinin istediği esnekliğe, maliyetlerden veya rekabet gücünden taviz verilmedikçe ulaşılamaz.

8)     Yüksek stoklar gerçek problemleri saklar ve genelde çözümleri için gayret sarfedilmez.

9)     Yönetim tüm zamanını gündelik ve acil durumlarla uğraşmakla geçirir.

10) Müşteri isteklerinin çok değişken olduğu ortamlarda, ani talep değişikliklerine hızlı bir şekilde yanıt vermek zorlaşır.

2.Stokları azaltmak  

Bu amaçla akış değer analizi, kanban (transfer stoklarını azaltmak), smed (uzun ayar ve kalıp değiştirme sürelerini düzenlemek), tpm (sık tezgah arızlarına çözüm getirmek) vb. yönetim teknikleri uygulanır.


YALIN YÖNETİM MODELİNİN UNSURLARI

1.      Toplam Kalite Yönetimi

2.      Yalın Organizasyon ve Süreç İyileştirme

3.      Kaizen Saha Çalışmaları

4.      Üretim-talep Dengeleme

5.      Yalın Üretim Sistemi ve teknikleri (kalite araçları, Poka, Yoke, TPM, 5S, Görsel Yönetim, JIT, JIDOKA…)

6.      Yalın Üretim İnsan Kaynakları Sistemleri


YALIN ÜRETİM TEKNİKLERİ

1.      DOE

2.      TPM

3.      KANBAN

4.      POKA YOKE

5.      TEK PARÇA AKIŞ

6.      SHOJINKA

7.      JIDOKA

8.      5S

9.      SMED

10.  JIT

  

YALIN ÜRETİM SİSTEMİNİN AŞAMALARI 

1.      İsrafların ortadan kaldırılması (tek parça akış, malzeme nakil ve stoklama sistemleri, kalite sistemleri) 

2.      Ekipmanları iyileştirilmesi (JIDOKA, toplam kalite yönetimi, TPM) 

3.      Sistem senkronizasyonu (üretim planlama-hat dengeleme, toplam kalite, yardımcı sanayi geliştirme, iş süreçlerinin iyileştirilmesi)

 

Devam edecek…

Derleyen: Memet Özkan

memeto@hotmail.com