YATIRIM PROJELERİ YÖNETİMİ

Katkıda bulunan disiplinler:

* Raporlama teknikleri

* Yer seçim kriterleri

* Fabrika enerji, nakliye, bakım vb. sistemleri

* İstatistik analiz

* Pazar araştırması

* İthalat ve ihracat prosedürleri

* Proje konusu üretim teknolojileri

* Patent, lisans, know-how

* İş akış şemaları

* Tesis yerleşim planları

* Kalite güvence prosedürleri

* Üretim ve stok kontrol prosedürleri

* Genel muhasebe prosedürleri

* Maliyet muhasebesi prosedürleri

* İnsan kaynakları yönetimi prosedürleri

* Finansman prosedürleri

* İşletme ekonomisi

* Makro (ulusal) ekonomi


Yatırımla ilgili bilgiler:

* Genel bilgiler

* Yatırımın cinsi

* Yatırımın konusu

* Kuruluş yeri

* Yatırıma başlama tarihi

* Deneme üretimine geçiş tarihi

* Kesin işletmeye geçiş tarihi

* Projenin ekonomik ömrü

* Enerji gücü (elektrik kva)

* İstihdam


Projenin tanımı:

* Projenin kısa anlatımı

* Üretilecek ürün ve/veya hizmetler

* Hedef pazar


Projenin kapasitesi:

* Projenin kapasitesi

* Yurt içi/dışı, arz ve talep

* İthalat

* İhracat


Projenin teknolojik yönü:

* Üretim teknolojisi

* Hammaddeler

* Patent, lisans, know-how

* İş akış şemaları

* Tesis yerleşim planları

* Çevre ve sağlık problemleri


Yatırım tutarı:

* Toplam sabit yatırım

* Arsa bedeli

* Etüd ve proje giderleri

* Arazi düzenlemesi

* Bina ve inşaat giderleri

* Ana makina ve donanım giderleri

* Yardımcı işletmeler makina ve donanım giderleri

* İthalat ve gümrükleme giderleri

* Taşıma ve sigorta giderleri

* Montaj giderleri

* Taşıt araçları

* İşletmeye alma giderleri

* Genel giderler

* Gümrük, vergi, resim ve harçlar

* Diğer giderler


İşletme sermayesi:

* Hammadde stokları

* Yardımcı madde stokları

* Yakıt stoku

* Ambalaj malzemesi stoku

* Mamul ve yarı mamul stoku

* Yedek parça stoku

* Müşteriye bağlı mal değeri

* Nakit ihtiyacı


İşletme gelir ve giderleri:

* İşletme gelirleri

* İşletme giderleri

* Hammadde giderleri

* Yardımcı maddeler

* İşçilik ve personel giderleri

* Bakım onarım giderleri

* Amortismanlar

* Patent giderleri

* Sabit giderler

* Genel giderler

* Finansman giderleri-faizler

* Satış ve pazarlama giderleri

* Ambalaj ve paketleme giderleri


Yatırımın finansmanı:

*Kredi kaynakları

* Öz sermaye

* Yatırım teşvikleri

* Yatırım dönemi faizleri, vd.


Proje gelir, gider ve fon akışı:

* İşletme gelirleri

* İşletme giderleri

* Proje karı

* Amortismanlar

* Teşvikler

* Vergiler

* Net kar

* Ana para ödemeleri

* Fon akışı


Projenin yatırımcı açısından değerlendirilmesi:

* Vergi sonrası kar ve fon akışı

* Sermayenin karlılığı

* Yatırımın karlılığı

* Net bugünkü değer

* Yatırımın geri dönüş süresi

* Başabaş noktası


Projenin ulusal ekonomi açısından değerlendirilmesi:

* İhracat gelirleri

* Döviz gereksinimi

* Net döviz kazancı

* Net yurtiçi katma değer

* Net milli katma değer

* Yatırımın üretkenliği

* Sermayenin üretkenliği

* Sermaye istihdam oranı

* Sermaye hasıla oranı

* Devletin kazancı

* Devletin kaybı


Projenin değerlendirilmesi:

* Sermayenin karlılığı: Net kar/ Sermaye

* Yatırımın karlılığı: Net kar/Toplam yatırım

* Geri dönüş süresi: Toplam yatırım/Toplam fon

* Kişi başına yatırım: Toplam yatırım/istihdam

* Kişi başına üretim: Gelirler/istihdam

* Net katma değer: Brüt kar + personel ve işçilik + faizler

* Yatırımın üretkenliği: Net katma değer/Toplam yatırım

* Sermaye hasıla oranı: Toplam yatırım/Net katma değer

* Ekonomiklik: Gelirler/Giderler

* Ekonomik ömür: Sabit yatırım/Amortisman


Derleyen: Memet Özkan

memeto@hotmail.com