YÖK YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ KONULARINDAN SEÇMELER - TEMMUZ 2021


Günümüzde gelişmiş bir toplum olmanın gerektirdiği en önemli göstergelerden birisi, endüstrilerinin planlama ve faaliyetlerini, güncel ve kaliteli bir akademik bilgi birikimiyle destekliyor olmalarıdır.


YÖK YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ KONULARINDAN SEÇMELER adlı raporumuzda, üniversitelerdeki yayınlanmış yüksek lisans ve doktora tezleri içinden, işletme ve yönetim sorunlarına çözüm arayanlar hakkında referans (başlık) bilgileri veriyoruz. İş dünyasının, sorunlarına çözüm arama sürecinde bu tezlere göstereceği ilgi, sinerjik bir işbirliği sonucu bu tezlerin kalitesini de artıracaktır düşüncesindeyiz.


İş dünyasının, girişimcilerin, yöneticilerin, danışmanların ve araştırmacıların işine yarayabileceğini düşündüğümüz bu raporu, YÖK – YüksekÖğretim Kurulu Başkanlığı Tez veritabanında en son yayınlanan işletme ve yönetim konulu tezleri detaylı bir şekilde tarayarak oluşturuyoruz.


Araştırma raporlarımızdan, proje hibe desteklerinden, eğitim duyurularımızdan ve kurumsal haberlerimizden haberdar olmak isteyen okurlarımızın  ozkandanismanlik@gmail.com  adresine boş bir e-posta göndermeleri yeterlidir.


Çalışmalarınızda destek olması dileğiyle bilgilerinize sunarız.

 

YÖK YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ KONULARINDAN SEÇMELER – TEMMUZ 2021

- Banka çalışanlarının ekonomi okuryazarlık düzeylerinin performansları üzerindeki etkisi – MİNE BERBER

- Banka çalışanlarının 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında müşteri sırlarını koruma yükümlülükleri – GURBET ARİFE YILDIRIM

- Bankacılık sektöründeki dijital yeniliklerin banka müşterilerinin dijitalleşmeyi benimseme durumları üzerindeki etkisi – MUSTAFA BEYBUR

- Bankacılık sektöründe müşteri ilişkileri yönetiminin müşteri sadakatine etkisi – TOLGAHAN ATMACA

- Çağrı merkezlerinin banka tercihine etkisi: Rize örneği – AYSUN KANBEROĞLU

- Finansal okuryazarlığın bireysel emeklilik sistemi tercihlerine etkisi: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde bir araştırma – HÜSEYİN YÖNTEM

- Birer fintech oluşumu olarak Türkiye’de ödeme sistemleri ile ödeme ve elektronik para kuruluşları ve bir denetim modeli önerisi – ENVER SEDAT GÜLTEKİN

- Mobil uygulamaların gelecek dönemde kullanımının zaman serileri kullanılarak tahmin edilmesi – UĞUR İNCE

- Bir hibrit kaza modeli önerilmesi ve bu model kullanılarak iş güvenliği alanında karar destek amaçlı olarak bir uzman sistem geliştirilmesi – ZEYNEP SAĞIR

- Bir ofis katının yapay zeka destekli doğal & yapay hibrid aydınlatma kontrolü – FARHAD ABDULLAYEV

- İstanbul’da beklenen MW 7.5 büyüklüğündeki depremin ardından kurulacak yiyecek tedarik zincirinin ajan tabanlı benzetimle analizi – FURKAN ONUR USLUER

- Türkiye’de kadın işgücünü etkileyen bölgesel farklılıklar: Ampirik çalışma – SENA ÇAVDAR

- Hisse senedi piyasalarında finansal bulaşıcılığın ve sürü davranışının analizi – DİDEM ÖZDEN

- İmalat sanayi firmalarında inovasyon bariyerleri: Mersin ili imalat firmaları üzerine bir inceleme – KÜBRA MAKCA

- Endüstri 4.0′ın gelişmekte olan ülkelere transfer edilebilirliği: Türkiye örneği – SAVAŞ ACAR

- Mahalle bakkallarının hizmet kalitesinin müşteri memnuniyeti üzerine etkisi – ABDULBAKİ KİRAZ

- Para sevgisi ve girişimcilik niyeti ilişkisinin analizi: Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerine yönelik bir uygulama – GULZADA ÖZBEK

- Yeni pazarlarda uluslararasılaşma süreci; Afrika pazarında bir araştırma – TEZER PALACIOĞLU

- Bilgi teknolojileri personeli performans ölçümü için karar destek sistemi tasarımı – NESLİHAN KURT

- Simülasyon modeli ile deprem senaryosu oluşturulması ve kayıp tahmin analizi: Kırıkkale ili uygulaması – ZEYNEP ÇAKIRER

- Çelik yapıda kullanılan endüstriyel boya için AHP VE TOPSIS yöntemleri uygulanarak yapılan tedarikçi seçimi – KAAN GÜNDOĞAN

- Stok sınıflandandırma probleminin AHP-ABC-XYZ bütünleşik yöntemiyle çözümü ve kablo üretim sektöründe uygulanması – MESUT ÇAĞATAY TOK

- Üniversite mezunu çalışanların girişimcilik özellikleri arasındaki etkileşimin incelenmesi – LEYLA ŞİMŞEK

- İMALAT İÇİN MÜHENDİSLİK VERİLERİNİN YÖNETİLMESİ – MÜFİT ÇUN

- Endüstri 4.0 entegrasyonu ile Türkiye elektrik enerjisi dağıtım ağı arızalarının gerçek zamanlı ve yapay zekâya dayalı öngörü sisteminin geliştirilmesi: İzmir-Çeşme uygulaması – MAHMUT SAYAR

- Sezgisel bulanık topsıs metodu ile tekstil sektörü için emniyet ayakkabısı seçimi – ALP UZAY BAŞTÜRK

- Öğretmenlerin örgütsel kırılganlığı ve özgüven ile ilişkisi – NURİYE KARABULUT

- İlköğretim ve ortaöğretim okul yöneticilerinin duygu yönetimi düzeyleri ve kültürel değerlerin duygu yönetimine etkisi – HİLAL ERKOL

- Okul yöneticilerinin eskimişliği ve okul yenileşmesiyle ilişkisi – SEVGİ GÜRSES BİLGESOY

- Çocuklara sanat aracılığıyla verilen küresel vatandaşlık eğitimi – İLAYDA KİMZAN

- Okul müdürlerinin öğretim liderliği davranışlarının öğrenciler üzerindeki Pygmalion Etkisi – AYSUN BAY DÖNERTAŞ

- Öğretim elemanlarının mobbing ve örgütsel çatışma algı düzeyleri arasındaki ilişki – HÜMEYRA USTA

- Okul yöneticilerinin açık liderlik özellikleri ileöğretmenlerin örgütsel yaratıcılıkları arasındaki ilişki (Balıkesir ili örneği) – SÜLEYMAN ÇALIŞIR

- Çocukların ahlaki ve sosyal kural algısı ile annelerinin duygusal zeka düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi – ASENA PEKTANE GÜLMEZ

- Tıp eğiticilerinin sınıf yönetimi uygulamalarının değerlendirilmesi – FATMA SULTAN KILIÇ

- Okul yöneticilerinin yetki devri düzeylerinin öğretmenlerin işe angaje olma davranışları üzerindeki rolü – HIZIR SEFERİNOĞLU

- Ortaöğretim öğretmenlerinin okul iklimi algıları ile örgütsel sapma algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi – FATİH SULTAN KİŞMİR

- Kuşakların hoşgörü eğilimlerinin incelenmesi – SÜMEYYE DOĞAN

- Yükseköğretimde kültüre duyarlı eğitim – NESRİN GÜMÜŞ

- Bilişim teknolojilerinin kullanılabilmesinde öğretmenlerin eğitilmesine yönelik bir model denemesi: Artırılmış gerçeklik uygulaması örneği – MURAT EKİÇİ

- Okul müdürlerinin öğretimsel liderlik davranışlarının okul mutluluğuna etkisinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi – RÜSTEM EKER

- Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının girişimci kişilik özelliklerinin incelenmesi – ÜMİT ÖZGÜR

- Etik liderlik ve okul etkililiği arasındaki ilişkide okul ikliminin aracılık rolü – TUNCAY GEZERLER

- Öğretmenlerin duygusal zekâ düzeyleri ile sınıf yönetiminde öğretim liderliği davranışları arasındaki ilişki – MUAMMER GÖKHAN TORUN

- Öğretmenlerin bilişim teknolojileri öz yeterlik algıları ile uzaktan eğitime yönelik tutumları arasındaki ilişki – İSMAİL GÜNEY

- Okul yöneticilerinin çatışma yönetim stratejileri ile mizah tarzları arasındaki ilişkinin incelenmesi – AHMET ÖZÇELİK

- Öğretmenlerin kültürel sermaye yeterlikleri ile örgütsel sosyalleşme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi – METİN TOPRAKÇI

- Yaratıcı drama etkinliklerinin empatik eğilim ve sosyal beceri düzeyine etkisi – MUSTAFA SAYİM

- Öğretmenlerin okul müdürlerinden bekledikleri ve karşılaştıkları etik davranışlar – ÖZLEM ÖZ

- Müşteri ilişkileri yönetiminin müşteri memnuniyetine ve satış profesyonellerinin satış performansına etkileri: Türkiye’nin en büyük 500 firması – ENİS PEKER

- Algılanan iş stresinin iletişim becerilerine etkisinde duygusal zekanın rolü: Erzurum Araştırma ve Eğitim Hastenesinde çalışan sağlık personeline yönelik bir uygulama – KEVSER ÇELİK

- Kurumsal itibarın ölçümünde kullanılan ölçek türlerine ilişkin karşılaştırmalı bir analiz – HİLAL YÜCELER

- Sosyal medyada işveren markalaşması: Bankacılık sektöründe karşılaştırmalı bir analiz – MURAT CAN BAŞARAN

- Postmodern pazarlama anlayışında dijital aktivizmin yükselişi: Marka aktivizmi üzerine bir inceleme – OĞULCAN LEVENT

- Blok zincir teknolojisinin Vergi Hukuku açısından değerlendirilmesi – HÜDA CARDA

- Kamu sektöründe X ve Y kuşaklarının örgütsel iletişim değerleri üzerine bir araştırma – CEM KATIRCI

- İşletmelerin iflas tahmininde makine öğrenmesi algoritmalarının karşılaştırmalı analizi – GİZEM DİLKİ

- Müşteri grupları temelli dinamik fiyatlandırmanın müşteri algısı üzerinde ki etkisi: Türkiye’de perakende sektöründe bir uygulama – DUYGU KOLSUZ

- Sosyal medya kullanımının ve benlik saygısının gösterişçi tüketim üzerindeki etkisi – SELİN TORUN

- Profesyonel hizmetlerde fiziksel kanıtların ve ağızdan ağıza iletişimin müşteri memnuniyeti ile satın alma niyetine etkisi – ÖZGE KOÇ

- Muhasebe meslek örgütlerinin kurumsallaşma algıları üzerine bir araştırma – ADEM KOCATÜRK

- Paket önünde yer alan besin etiketlerinin ürünün algılanan tadı ve satın alma niyetine etkisine yönelik bir araştırma – AYSEL ÇUMRALI

- Sürdürülebilir ambalaj kapsamında tüketicilerin depozitolu ürün satın alma niyetine yönelik bir araştırma – DEMET ARSLAN AĞAR

- KOBİ’lerde inovasyon uygulamaları ve KOBİ yöneticilerinin inovasyona ilişkin tutum ve algılarının değerlendirilmesi: Kahramanmaraş ilinde bir uygulama – SEMA ÇANKAYA

- Lojistik yetenekler, şebeke ilişkileri, alıcı-satıcı ilişkileri, teknolojik ilerleme ve tedarik zinciri performansı arasındaki ilişkinin ihracatçı işletmeler üzerinde çok katmanlı olarak incelenmesi – AHMED YUSUF SARIHAN

- İhracatçı firmalar açısından lojistik hizmet sağlayıcıların performansının değerlendirilmesi – GÜL SENİR

- İç denetimde bilgi teknolojileri ve siber güvenlik: Borsa İstanbul şirketlerinde bir inceleme – NEVZAT GÜNGÖR

- Kaynak tüketim muhasebesi ve imalat sektöründe bir örnek uygulama – FUNDA KAÇAN

- Stresin bireysel performans üzerine etkileri – GÖRKEM GÜLHAN ERDAL

- Örgütsel sinizmin örgütsel özdeşleşme ve iş motivasyonu üzerindeki etkisi – MEHMET OĞUZHAN ALTUNTAŞ

- Borsa İstanbul’da işletme sermayesi yönetiminin firma performanslarına etkileri – ALİCAN CAN

- Sürdürülebilir performansın finansal performansa etkisi: Gelişmekte olan piyasalar üzerine bir uygulama – BİNALİ SELMAN EREN

- Finansal tablo hilelerinin tespit edilmesinde kullanılan veri madenciliği yöntemleri ve Borsa İstanbul’da bir uygulama – İSA KILIÇ

- Yöneticilerin kariyer planlaması ve kişisel başarı algısının belirlenmesine yönelik bir araştırma: Ordu ili Novada AVM örneği – SİNEM AYDIN

- Finansal tablo hilelerinin tespit edilmesinde veri madenciliği yöntemlerinin kullanılmasına yönelik bir araştırma – BÜŞRA TATAR

- İşyeri mutluluğu ve iş tatmini ilişkisinde algılanan örgütsel desteğin aracı rolünün belirlenmesi – MUSTAFA İSMET BAŞBOĞA

- Bankacılık sektöründe bilanço dışı risklerin analizi ve ölçülmesi – TOLGA BALCI

- İş yerinde yalnızlık, yaşam doyumu ve iş performansı arasındaki ilişki – GAMZE SARIKAYA

- Covid-19 pandemisi sürecinde tüketicilerin seyahat tercihleri ile koronafobi düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi – KADİR SAĞLIK

- Pazarlama iletişimi açısından Covid-19 pandemisi sürecinde sosyal medyada içerik analizi: hava yolu işletmelerinden örnekler – MERVE ERGİDEN

- Algılanan örgütsel adaletin örgütsel bağlılık örgütsel sinizm ve iş tatmini üzerine etkisi: TRB1 bölgesi örneği – AHMET USLU

- Kurumsal sosyal sorumluluğun portföy performansına etkisi: Borsa İstanbul’da bir uygulama – METİN BORAK

- Tedarik zincirinde kalite yönetimi: Ankara ili Siteler bölgesi mobilyacılık sektörü uygulama örneği – TUBA CAN

- Çay işletmelerinde etkin iç kontrol sistemi oluşturulmasının kurumsal yönetim ilkelerine etkisi üzerine bir uygulama – CELİL GÖKKAYA

- Müşteri ilişkileri yönetiminde faaliyet tabanlı maliyetleme sisteminin kullanılması ve bir üretim işletmesinde uygulama – ENGİN AYDIN

- Kişilik tipleri ve bireysel satış performansının iş tatmini üzerindeki etkisinin incelenmesi : Emlak danışmanları üzerine bir araştırma – MUSTAFA KOÇAK

- İnovasyon yönetiminin işletme performansının üzerindeki etkileri ve bir uygulama – MUSTAFA NURDAĞ

- Sosyal medyada kişisel marka yönetimi uygulamaları – CENNET BÜŞRA MURAT

- Covid 19 pandemi sürecinde ve Endüstri 4.0 çerçevesinde tedarik zinciri uygulamalarının değerlendirilmesi: Lojistik sektöründe bir uygulama – ARIANNA PİLİKOĞLU

- 21.yüzyıl becerilerinin Z kuşağı üniversite öğrencilerinin kariyer planlamasına ve teknoloji yönelimlerine etkisi – BAŞAK ALTUN

- Eğitim ve kariyer uygulamalarının çalışan tutkunluğuna etkisi – SALİHA KILIÇ

- Türkiye’de fintek sektörünün gelişim dinamikleri – SAİT GENÇ

- İş ve aile yaşamı çatışmasının duygusal emek davranışı üzerine etkisi: perakende sektöründe bir uygulama – ÖZLEM ÖPÖZ

- Muhasebede hata ve hilelerin ortaya çıkartılması ve engellenmesinde iç kontrolün rolü: Kayseri OSB’de bir uygulama – MELTEM KESKİN

- Bağımsız denetçiler için güvence hizmetlerinde etik kurallar – ONUR KAMİL ÖZDEMİR

- Bağımsız denetim ile iç kontrol arasındaki ilişki ve denetim risk modeli kapsamında kontrol riski – FURKAN TOPÇU

- Dış ticaret işlemlerinde karşılaşılan hile ve suistimal vakaları – TUĞBA ARSLANCAN

- Muhasebede hilenin önlenmesi ve kullanılan yöntemler: Osmaniye ilinde gerçekleşen adli vaka örnekleri ve analizleri – YUNUS KIRIŞ

- Entegre raporlama ve AHP yöntemiyle entegre raporlama endeksinin oluşturulmasına yönelik bir model önerisi – ÖZBEN GÜLDOĞAN

- Tüketici etnosentrizmi, ülke menşei etkisi ve ithal marka tercihi ilişkisi üzerine bir araştırma – RAUF CANDAN OĞUZKAN ŞATIROĞLU

- Uluslararası pazarlarda tüketicilerin marka algısı üzerine bir araştırma – MUNA LUQMAN

- Kültürün uluslararası pazarlamada ürün geliştirme sürecindeki önemi: Teknoloji kullanımı yüksek/düşük üretim pazarlarında bir karşılaştırma – DİLEK ULUCAN ERKESİM

- Marka algısı ile satın alma davranışı arasındaki ilişkide beş duyunun aracılık rolü: Hazır giyim sektöründe bir uygulama – AYŞE BÜYÜKBAŞ

- Örgütsel adaletin örgütsel sessizlik ve iş tatmini üzerindeki etkisi – SEZER SEVİM

- Depo operasyonlarında yalın yönetim yaklaşımı: Gıda makinaları sektöründe faaliyet gösteren bir firmada uygulama – VELİ ARSLANER

- Marka ilişkisi kalitesi düzeyinin ağızdan ağıza iletişim üzerine etkisi – NESRİN ŞEN

- Celebritylerin adını taşıyan markalarda marka yönetim süreci ve Eda Taşpınar markası örneği – ATACAN BAŞELLİ

- Şüphenin lehte kullanılması yaklaşımı ile yapay zeka endeksi geliştirilmesi – REFİKA AVCI PARLU

- Psikolojik sermaye ve işe gönülden adanmanın iş tatminine etkisi üzerine bir araştırma – HALE ARLI

- Yeni ekonomide sosyal medya uygulamalarında bilgi yönetimi ve sosyal medya performans hedefleri ilişkisinin belirlenmesine yönelik bir araştırma – ÖZGE HABİBOĞLU

- Finansal teknolojilerin kullanımında tüketici algısı: Türkiye ve Azerbaycan karşılaştırması – SHALALA ASADOVA

- Yeşil pazarlama uygulamalarının müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisi – RODA BILAL ISMAEL

- Teknoloji kabulü ve teknolojik yatkınlığın tüketicilerin dijital yayın platformlarını kullanım niyeti ve sıklığı üzerine etkileri – AHMET CAN ŞENLİK

- İyi kurumsal yönetimin başarılmasında muhasebe bilgi sistemi kapsamında entegre raporlamanın rolü – MELEK KAYA

- İklim değişikliğinin etik boyutları çerçevesinde uyum ve uyum etiği – MURAT ARTUÇ

- Toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilir kalkınma bağlamında afet mevzuatının değerlendirilmesi – BİRGÜL DEĞİRMENCİ

- Türkiye’de sivil toplum kuruluşları arası örgütlenme: Ağ stratejileri – KÜBRA AKYILDIZ

- Küresel dünya parası Bitcoin ve kripto paraların tarihsel gelişimi ve vergilendirilme süreci – TÜRKER TÜRKMENER

- Kişisel verilerin korunması bağlamında vergi mahremiyeti – CANSU DİLİBAL

- Veri madenciliği tekniklerinin Bitcoin piyasası öngörüsünde kullanımı – SABRİYE TOPAL

- Dijital bankacılık hizmet kalitesinin müşteri memnuniyetine katkısı – ABDULKAREEM ASSAF

- Duygusal emek davranışlarının faktorıng şirket çalışanlarının iş sonuçlarına etkisi – RECEP MUTLU

- Şehir lojistiğinde dışsal maliyetlerin ölçümü: Kargo ve kurye hizmetlerinin maliyet analizi – KAAN ALİ AYAN

- Medyadaki teknolojik gelişmelerin Z ve Alfa kuşakları üzerindeki yansımalarının aile içi ilişkiler bağlamında analizi – MELTEM GÜZEL

- Habere ulaşmada geleneksel medyadan yeni medyaya geçiş – ALI TALIB RADHI ALMASOODI

- Sosyal medya reklamlarına güven – FATMA MELİHA NEVGÜL ANBARLILAR

- Akıllı teknoloji ürünlerinin dijital reklamlarının çözümlenmesi – YUNUS EMRE ÖZDEMİR

- Sağlık hizmetlerinde toplam kalite yönetiminin tedarik zinciri yönetimi üzerindeki etkisinin belirlenmesi – LEVENT GÜZEL

- Sağlık hizmetlerinde kalite standartlarının çalışan motivasyonu üzerindeki etkisinin belirlenmesi – İLKNUR KONCA

- Örgütsel politika algısı ve iş performansı ilişkisinin değerlendirilmesi: Hemşireler üzerinde bir araştırma – BÜŞRA GÜL

- Aile hekimlerinin örgütsel sinizm düzeyleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki – ÖMER FARUK KUŞ

- Sağlık çalışanlarının sağlık okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi: Bir özel hastane zinciri örneği – ÖZGE ÖZEN ÇETİNEL

- Hasta-hekim etkileşiminin hizmet kalitesi üzerindeki etkisinde ortak karar almanın aracılık rolü – FEDAYİ YAĞAR

- Sağlık kurumlarında liderlik kavramının çalışan motivasyonu üzerindeki etkileri: bir tıp merkezi ile bir zincir hastanede uygulanan bir alan araştırması – TUĞBA NUR ŞEKER

- Sağlık çalışanlarında duygusal zekanın problem çözme becerisi ve takım performansı üzerindeki etkisine yönelik bir araştırma – YUSUF GÜÇ

- Sağlık profesyonellerinin iş yükü, tükenmişlik, örgütsel bağlılıkları ve motivasyonlarının bilgi uçurma üzerine etkisi – NİHAL SARIDİKEN

- Pediatri Yoğun Bakım Ünitesindeki hemşirelerin iş analizi ve iş yükü – ZEYNEP GÜLER

- Dönüşümcü liderlik ile ekipte motivasyon ve doyum düzeyleri arasındaki ilişki: Hastane örneği – NEŞE TÜRK KILIÇ

- Sağlık kurumlarında finansal okuryazarlık tutumları: Kayseri ili örneği – İBRAHİM TOPAKTAŞ

- Serbest eczaneler için Hasta Güvenliği Kültürü Anketi’nin Türkçe versiyonu: Eczane çalışanlarının hasta güvenliği kültürü algılarının değerlendirilmesi – SÜMEYYE HATİCE KURT

- E-sağlık okuryazarlığının değerlendirilmesi: İstanbul Kadıköy ilçesi örneği – RECEP ÖZDEMİR

- Ekosistemlerin Türk sigorta sektörünün gelecekteki iş yapış modellerine etkisi – PINAR ARSLAN

- İnsan ticaretine yönelik sivil toplum kuruluşlarının yaklaşımları: Kadın ‘sömürüsü’ – BELKIS KAHRİMAN

- Seçmen davranışlarını etkileyen faktörler ve seçmenlerin ikinci parti tercihleri – ERHAN ÇELİK

- Sivil toplum kuruluşlarının sosyal yardımlardaki rolü – YUNUS DEMİR

- Dijital göçmenlerin benlik sunumu – MERYEM DİLEK

- Dünyada kentsel dönüşüm örnekleri: Bulanık Küme İdeal Tip Analizi ile karşılaştırmalı vaka incelemesi – ALKAN ÜSTÜN

- A ve B kişilik tiplerinin hüzün turizmi deneyimlerine etkisi: Tarihi Sinop Cezaevi Müzesi – ERCAN KANBUR

- Turist deneyimi yaratmada mobil artırılmış gerçeklik (ar) uygulamasının rolü: Efes Örenyeri uygulaması – ZEYNEP GÜVERCİN GÖÇMEN

- Yiyecek içecek işletmelerinin pazarlanmasında sosyal medyadaki tüketici yorumlarının değerlendirilmesi: İstanbul örneği – NARIMAN ZEYNALOV

- Stratejik insan kaynakları yönetim uygulamalarının personel devir hızına etkileri üzerine bir araştırma – MERVE AVCI

- İkonaların algılanan değerinin destinasyon imajı ve davranışsal niyete etkileri: Kapadokya örneği – NURAY EKER

- Profesyonel turist rehberlerinin turizmde dijitalleşmeye ve robotlaşmaya bakış açısı – ÖYKÜ DEMİR

- Sosyal medya fenomenlerinin rol aldığı turistik ürün tanıtımlarının x, y ve z kuşağı tüketici algısı ve satın alma niyetine etkisi – EYLEM KARA

- İstanbul’a gençlik turizmi kapsamında gelen turistlerin profili ve seyahat motiflerinin araştırılması – İREM KARATAŞ

- Seyahat acentelerinin ve kruvaziyer gemi şirketlerinin liman seçiminde tercihlerini etkileyen faktörler: İzmir Limanı örneği – TUĞÇE HEPKAPAKLI

- İş ve yaşam tatmini arasındaki ilişkide sosyal medya kullanımı ve doyumunun etkisi – KADRİYE KUBAT

- Fuar lojistiği – SERCAN AYÇİÇEK

- Küresel politika için bir sınama: İklim değişikliği – MJELLMA MORINA

- Kültür ve iş motivasyonu ilişkisi: Bankacılık sektörüne yönelik karşılaştırmalı bir analiz – EMİRE CİHAN BAŞAR

- Dördüncü Sanayi Devriminin istihdama olumsuz etkilerinin değerlendirilmesi ve geleceğin olası istihdam fırsatları – BELMA KUVANCI

  

Derleyen: Memet Özkan – www.danismend.com

 

Not: Araştırma raporlarımızdan, proje hibe desteklerinden, eğitim duyurularımızdan ve kurumsal haberlerimizden haberdar olmak isteyen okurlarımızın ozkandanismanlik@gmail.com  adresine boş bir e-posta göndermeleri yeterlidir.

 

Not:  Bu rapor www.danismend.com tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık  kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde tavsiye veya danışmanlık hizmeti sağlanması olarak yorumlanmamalıdır. Www.danismend.com bu raporda yer alan bilgilerin doğru ve tam olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Www.danismend.com bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan www.danismend.com hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu konularda detay bilgi  isteyen okuyucuların ayrıca bizimle temasa geçmelerini rica ederiz.