NASIL ÇALIŞIYORUZ?

Farklı sektör ve farklı ölçekteki firmalarda yürütülebilen danışmanlık projelerimiz, uluslar arası standart uygulama metodolojilerini baz alarak ve genellikle dört aşamadan oluşmaktadır:

 

1. Mevcut durumun analizi (as-is)

2. Olması gereken durumun analizi (to-be)

3. Projeler

4. Eğitimler

 

1. Mevcut durumun analizi (as-is)


1.1. Bu aşamada, müşterinin talep ve sıkıntıları detaylı bir şekilde dinlenir, mevcut durumun müşteri bakış açısından tarifi alınır.

1.2. Müşteriden aktarılan sonuçların, yine müşteri tarafından bildirilen sebeplerden farklı olma ihtimali göz önüne alınarak, işletmenin yapısına göre belli bir zaman alan ve işletmenin ihtiyacına uygun analizler yapılır. Mevcut durumun danışmanlık bakış açısından tarifi yapılır.

1.3. Yapılan analizler müşteri tesbitleriyle karşılaştırılır, varsa farkların gerekçeleri açıklanır, müşteri ile sorun mutabakatı yapılır.

 

Bu aşamada uygulanan bazı analiz teknikleri aşağıdaki gibidir:

Çevre analizi, sektör analizi, rakip analizi, işletme analizi, swot analizi, kıyaslama teknikleri, iş ve süreç analizi, kurum kültürü analizi, anketler, birebir görüşmeler, grup beyin fırtınası, gizli müşteri, eğitim ihtiyaç analizi, problem saptama teknikleri vd.

 

2. Olması gereken durumun analizi (to-be)


2.1. Bu aşamada, müşteri ve danışmanlık firmasının ortak görüşüyle ve bir önceki as-is aşamasında saptanan sorunlardan hareketle, olması gereken durumun tarifi yapılır ve varılması gereken hedefler saptanır.

2.2. Saptanan hedeflere varılması için uygulanması gereken projeler saptanır.

2.3. Saptanan projelerin ara hedefler, ekip, zaman, kaynak, aktivite vb. öngörü planları yapılır, işletme yönetiminin onayına sunulur.

 

Bu aşamada uygulanan bazı analiz teknikleri aşağıdaki gibidir:

Hedef belirleme teknikleri, problem çözme teknikleri, strateji geliştirme teknikleri,  stratejik iş planı oluşturma, stratejik pazarlama planı oluşturma, proje planı oluşturma teknikleri vd.

 

3. Projeler


3.1. Bu aşamada, öngörü planları bir önceki to-be aşamasında belirlenmiş olan projelerin detaylı aktivite planları çıkarılır ve proje liderleri tarafından projelere başlanır.

3.2. Proje planında önceden belirlenmiş olan zaman, hedef ve kalite standartlarına göre danışmanlık firması ve işletme yönetimi tarafından gerekli denetim, revizyon ve yönlendirme faaliyetleri yapılır, sonuçların hedeflere uygun gerçekleşmesi için çalışılır.

 

Bu aşamada uygulanan bazı uygulama teknikleri aşağıdaki gibidir:

Proje yönetim teknikleri (PMI), performans yönetimi, hedeflerle yönetim, değişim yönetimi, değer zinciri yönetimi, proje türüne göre değişen nitelikteki üretim-hizmet-satınalma-insan kaynakları-müşteri-lojistik-IT vb. konularda spesifik süreç yönetimi ve süreç iyileştirme teknikleri

 

4. Eğitimler


4.1. Mevcut durumun analizi (as-is) aşamasında yapılan eğitim ihtiyaç analizleri ve olması gereken durumun analizi (to-be) aşamasında yapılan proje planları dikkate alınarak kuruma özel eğitim tasarımına başlanır.

4.2. Eğitim faaliyetleri, eğitimin hedef kitlesi ve projenin hedeflerine uygun olarak  verilir.

4.3. Eğitim sonuçlarının ölçülmesi ve eğitimin işe aktarılması için eğitim sonrası değerlendirme faaliyetleri yapılır.


Bu aşamada uygulanan bazı uygulama teknikleri aşağıdaki gibidir:

Eğitim tasarımı, eğiticinin eğitimi, eğitim performans teknikleri, eğitim değerlendirme teknikleri.